Тема: Частини основи.

Мета:Закріпити знання дітей про закінчення і основу слова. Сформувати в
учнів загальні поняття про будову слова. Працювати над формуванням
початкових умінь розрізнювати значущі частини слова (корінь, префікс,
суфікс, закінчення). Вчити розпізнавати в реченні споріднені слова.
Розвивати навички спостереження, аналізу, зіставлення і на цій основі
робити нескладні висновки, узагальнення. Виховувати любов до праці,
повагу до людей праці. Показувати красу і багатство слова, рідної мови.

Обладнання: Умовні позначення частин основи. Таблиці із записаними
прислів’ями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

— Ви всі вже знаєте, що у нас в школі створене дитяче об’єднання
«Веселка». Наш клас ввійшов в цю організацію і вибрав собі назву
«Краплинки».

— Давайте пригадаємо наш девіз.

— Як ви розумієте його? (діти пояснюють).

— Продовжіть рядки:

Все — із доброго чи злого — починається з малого…

II. Хвилинка каліграфії

— І першим ділом відгадайте загадку:

Хто я? Хто з вас може здогадатися ?

Найсолодша в мене праця.

Я не пташка — перепілка,

Я маленька чесна … (бджілка).

— До якої групи тварин відноситься бджола?

— Чи можна взимку побачити цю комаху?

— Запишіть каліграфічно у зошитах Ж, ДЖ, БДЖІЛКА

— Ми знаємо, що бувають букви настільки ледачі, що лише удвох звук
спроможні позначить. Відшукайте в зразках ці букви. А які ще дві букви
позначають один звук?

III. Перевірка домашнього завдання

1) Звуко-буквенний аналіз слова бджола

— Які прислів’я із словом бджола ви знаєте? (діти називають)

— А тепер прочитайте з дошки.

Одна бджола мало меду носить.

Бджола жалить жалом, а людина словом.

Мала бджола, а й та трудиться.

— Яке з цих прислів’їв закликає вас дружньо жити?

(Зачитують міні-твори із зошитів, в окремих реченнях визначають головні
та другорядні члени,встановлюють зв’язок між членами речення, підбирають
синоніми. Відповіді оцінюються).

IV. Вивчення нового матеріалу

1) Повідомлення теми уроку:

— Твори ваші складались з речень, речення з слів…

В світі

Все — із доброго чи злого — починається з малого.

Навіть слово в мові нашій складене з частин малих.

— Які частини слова ми вже навчилися виділяти?

— А сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з маленькими, але дуже
працьовитими частинами, що складають найрізноманітніші слова нашої мови.

2) Ознайомлення із спорідненими словами

— Уважно розгляньте малюнки і підписи до них (впр. 212).

— Що означає кожне слово?

— Ці предмети родичі — вони мають близьке подібне значення, вони
поріднилися. Тому їх ще називають спорідненими.

— Хто найстаріший родич всіх цих слів?

(Дуб)

— Усі інші слова походять від цього слова. Запишіть ці слова у зошити.
Знайдіть спільну частину.

— Така спільна частина споріднених слів називається коренем.

u

— Корінь — найважливіша частина основи. Він розкриває зміст слова,
ріднить слова своєї сім’ї.

3) Закріплення вмінь розрізняти споріднені слова

— Запам’ятайте прислів’я і знайдіть в них слова-родичі.

(мовчки читають з дошки)

Де руки й охота, там добра робота.

Роботящі руки гори вернуть.

Тяжко тому жити, хто не хоче робити.

— Які ще прислів’я з цими словами, чи словами, які з ними родичаються ви
знаєте?

(Сьогоднішньої роботи на завтра не відкладай. На дерево дивись, як
родить, а на людину — як робить.)

— Як називається спільна частина споріднених слів?

4)Робота з підручником

Впр 206 (прочитати, знайти в тексті слова з однаковим коренем. Виділити
його умовним позначенням.)

— Дерева, ліс теж потребують людського догляду і охорони Як людина
повинна ставитися до птахів?

— Де найбільше полюбляють жити птахи?

Впр 207 (читають, визначають мету тексту, до слова ліс добирають
спільнокореневі слова, позначають основу)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Щоб плідно працювати далі

Потрібно всім вам відпочити.

Й за допомогою цих вправ

Фізичні сили відновити. (Комплекс загально розвивальних вправ)

… так працював, що краплинки поту на носі виступили. В прямому чи
переносному значенні вжитий вислів «краплинки поту» ?

— Вжийте слово «краплинки» в переносному значенні (краплинка доброти,
крапля старання, краплинки знань, краплинки інформації…)

— А в прямому…

— Повернемось до слова вода. Впр 204

— Випишіть споріднені слова. Визначте закінчення, основу.

5) Визначення частини основи

— Яка частина спільна за значенням для всіх цих слів? ( вод-)

— Яка частина стоїть перед коренем?

— Як префікс змінив слово?

— Отже, за допомогою префіксів утворюються нові слова.

— В нас залишилась ще одна невиділена частина — це суфікс слова.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Впр 205 (виконують спочатку фронтально, а потім самостійно)

VI. Підсумок уроку

— Що нового сьогодні дізнались про слово?

— З яких частин складається слово?

— В якому порядку розміщуються частини основи? (Викладають на магнітній
дошці умовні позначення:

Гра. Про яку частину слова йде мова?

1. Головна частина слова, однакова для всіх спільнокореневих слів.

2. Стоїть перед коренем і служить для утворення слів.

3. Стоїть після кореня. Служить для утворення нових слів.

4. Змінна частина слова, служить для зв’язку слів у реченні.

Гра. «Відгадай слово»

Корінь лік- , суфікс -ар. (Лікар)

Корінь -віт, префікс при- (Привіт)

VII. Домашнє завдання Впр 208.

Похожие записи