.

 Безпала К. Практичне застосування засобів ІКТ на уроках іноземних мов. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1014
Скачать документ

Практичне застосування засобів

ІКТ на уроках іноземних мов

( з досвіду роботи Безпалої

Катерини Анатоліївни, вчителя

англійської та французької мов

Михайлівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Кам’янської

районної ради Черкаської області)

Останнім часом все частіше піднімається питання про використання
інформаційно-комунікаційних технологій в середній школі. Це не тільки
нові технічні засоби, але і новий підхід, нові форми і методи виховання.
Пріоритетними серед яких є впровадження новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити доступність
та ефективність освіти, вдосконалення навчально-виховного процесу,
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві. У Національній доктрині розвитку освіти ( «Україна XXI
століття») сказано, що інформатизація середньої освіти, спрямована на
задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і комунікаційних
потреб учасників навчально-виховного процесу шляхом створення єдиної
інформаційної структури.

Залучення комп’ютерної техніки в навчальний процес розвиває
особистість, формує пізнавальну активність, творчий потенціал. Комп’ютер
в школі – це не дань моді, а засіб навчання. Ми добре розуміємо, що
майбутнє наших дітей залежить від запасу знань в сфері сучасних
технологій. Уже сьогодні 60% пропозицій роботи вимагають обов’язкового
знання комп’ютера та комп’ютерних програм. Зараз просто необхідно
набувати нових життєво- необхідних навичок, які все глибше проникають в
наше життя.

  Під поняттям «Інформаційно-комунікаційні технології» розуміється
сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для
збирання, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних
даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів
діяльності.

Найактуальнішою з інноваційних програм сьогодення є
комп’ютеризація освіти. Наша школа сьогодні має два комп’ютерні класи,
які підключені до Інтернету. І майже кожен учень, в тій чи іншій мірі,
володіє необхідними знаннями та навичками для отримання інформації з
будь-якого куточку світу, новин з життя молоді за кордоном, статей з
газет і журналів, необхідну літературу , бути присутнім на лекціях
видатних вчених, стати свідками історичних подій минулого і сучасного,
відвідати найвизначніші музеї і картинні галереї, здійснити подорожі в
найвіддаленіші країни

Комп’ютер природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших
засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання.

Дослідження свідчать, що у дітей 6-8 років переважає
зоровий тип пам’яті, тому використання комп’ютерної технології допомагає
в розвитку пам’яті, уваги, зростанні зацікавленості та позитивного
ставлення до вивчення предмета . Кожне заняття викликає емоційний
підйом, навіть учні, що відстають від інших, з радістю спілкуються з
комп’ютером, а поганий результат гри, внаслідок прогалин у знаннях,
спонукає їх звернутися по допомогу до вчителя, або самостійно придбати
ці знання.

Ознайомлення з англійським алфавітом, опрацювання звуків,
граматичні правила засвоюються набагато краще за допомогою навчальної
програми « Англійська мова для дітей ». Професор Панас і їжачок Віллі з
Великобританії допомагають дітям вивчити алфавіт, слова, скласти
речення, навчитись ставити запитання, засвоїти основні часи дієслів,
заспівати пісеньки, повторювати скоромовки, подивитись англомовні
мультики. Їжачок Віллі перевірить уважність свого учня тестами, а
професор Панас розважить мультиками, , казками і іншими цікавинками.

Учні можуть прослухати слова стільки разів, скільки їм потрібно для
запам’ятовування. Важливим при цьому є те, що учні самі обирають темп
навчання. Ця програма сприяє розвиткові фонематичного слуху, навичок
аудіювання та мовлення. Програма дуже проста в користуванні та не
викликає труднощів у молодших школярів. Вже з перших днів навчання
залучаю своїх найменших підопічних до роботи на комп’ютерах. Крім
навчальної програми « Англійська мова для дітей» в роботі з найменшими
використовую « Pareto Lexicon» ( навчальна програма ,яка дає можливість
захоплююче і ефективно вивчати англійську за шкільною програмою України
(1-8 класи ),має лексичні матеріали, граматичні, відеофільми, діалоги до
підручників 2-8 класів різних українських авторів ) та програму « Весела
англійська – навчання з пригодами» ( навчальні ігри різних ступенів
складності на засвоєння лексики , власних імен ).

Вже в молодших класах робимо перші спроби роботи в Інтернеті. Є чудовий
сайт для дітей, які вивчають англійську як іноземну мову HYPERLINK
“http://www.anglomaniacy.pl” www.anglomaniacy.pl ( English for Kids ).
Діти з захопленням грають в навчальні ігри onlinе.

Комп’ютер дає можливість учневі отримувати задоволення від захопливого
процесу пізнання, за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в
яскравий барвистий світ.

Застосування комп’ютерної технології у початковій школі сприяє:

більш активному та свідомому засвоєнню учнями знань з англійської

мови;

створює позитивне ставлення учнів до навчального матеріалу;

дає змогу посилити внутрішню мотивацію до навчальної діяльності,

внаслідок чого подвоюється час довільної уваги

“кооперуючому ефекту” – учні у грі проти комп’ютера несвідомо

допомагають один одному;

навчальні програми, програми-тести, стимулюють інтерес молодших

школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню
логічного,

творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

Починаючи з 7 класу, опрацьовуємо граматичний матеріал, навчаємось
письму online ( на сайті HYPERLINK “http://www.ego4u.com”
www.ego4u.com ). На цьому ж сайті учні з великим задоволенням
спілкуються в письмовій формі в чаті Chat with Agon( ця комп’ютерна
програма просто- a great fun for the children).

Дізнатися більше про життя британців, їх культуру, традиції допомагає
учням сайт projectbritain.com ( історія, спорт, харчування, освіта,
проблеми підлітків- всі аспекти життя країни в барвистих ілюстраціях,
цікавих повідомленнях )

У процесі вивчення мови гідне місце посідає метод проектів,
який, на думку фахівців, є одним із провідних засобів перетворення
школи навчання у школу життя, оволодіння учнями навичками планування
власної діяльності, навичками вибору засобів та шляхів її здійснення,
формування та актуалізації життєвого досвіду учнів. Метод проектів у мою
практику прийшов разом із тренінгами за програмою « Intel® Навчання для
майбутнього». Також маю сертифікати про те, що опанувала курс «
Miсrosoft із цифрових технологій » та « Основи
інформаційно-комунікаційних технологій». Набуті знання застосовую на
практиці в роботі з дітьми.

Метод проектів належить до так званого гуманістичного підходу в освіті,
головною відмінною рисою якого є особлива увага до індивідуальності
учня, чітка орієнтація на свідомий розвиток самостійного критичного
мислення учня.

Учні самі обирають об’єкт дослідження, самі вирішують чи обмежитись
тільки наявною літературою, чи звернутись до додаткового джерела
інформації ( Інтернет ). Виконуючи проекти, діти аналізують, порівнюють,
залишають тільки основне, найважливіше. Тут кожен реалізовується і
розкриває свій талант в якійсь сфері. Адже при виконанні проекту комусь
треба застосувати свою дизайнерську майстерність ( оформлюючи проект ),
а іншому наситити його картинками, картами, схемами. Учням доводиться
активно застосовувати текстові редактори, сканувати, фотографувати і
вставляти фотографії, виконувати дослідницьку роботу і висвітлювати її в
графіках і діаграмах. Допомагає дітям пакет Microsoft Office, який
включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему
баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

Готуючись до заключного уроку в 9 класі по темі « A Job
for Life», виконуючи дослідницьку роботу учні використали цифрові
фотоапарати

обробили матеріали за допомогою програм Microsoft Office і в
своїх виступах результати досліджень представили як наочність за
допомогою програми Power Point ( мультимедійна презентація )

При проведенні уроку використовую різні програмні продукти: готові
програмні продукти ( навчальні програми ) ,текстовий редактор Word
дозволяє мені підготувати дидактичний матеріал. . Електронні
презентації дають можливість при мінімальній підготовці і незначних
витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за
допомогою PowerPoint видовищні і ефективні .

Переваги використання комп’терних технологій:

Індивідуалізація навчання;

Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

Кожного дня ми чуємо про якісь новинки в комп’ютерних технологіях і,
здається,їх вдосконаленням не буде меж. Тому нам, вчителям, треба йти в
ногу з часом, займатися самоосвітою, самовдосконалюваться.

Використана література:

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні
засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005.

Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. Про національну доктрину
розвитку освіти.

Габрусєв В. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Шкільний світ, 2005.

Освітні технології: Навч.- метод. посіб.О.М.Пєхота та ін..- К.:
Видавництво А,СЮК,, 2003.

Сучасні шкільні технології. Упоряд.І.Рожнятовська, В.Зоц.- К.:ред.
загальнопед. газ. 2004.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020