.

Бережи себе сам. Інтелектуально-розвивальна гра для дітей старшого дошкільного віку

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1117
Скачать документ

Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання

(З досвіду роботи Одеської гімназії №9. Директор закладу Олійник І.А.,
заступник директора з виховної роботи Андріянова О.О.).

Педагогічний колектив Одеської гімназії № 9 впроваджує в
навчально-виховний процес науково-методичну проблему «Особистісно
орієнтована система формування ключових компетентностей гімназистів на
основі впровадження методів активного навчання і виховання».

Дану проблему реалізує педагогічний колектив творчо та високопрофесійно
працюючих вчителів. Це 10 вчителів-методистів, 12 старших вчителів, 21
вчитель вищої категорії.

Сформувати й виховати дійсно громадянина та патріота України можна лише
в школі, яка наповнена духовною атмосферою національного виховання, де
щодня дбають про створення відповідних умов і практичних реалій
шкільного життя та діяльності дитини як на уроках, так і в позаурочний
час.

25-річний ювілей під знаком любові до дітей відзначила Одеська гімназія
№ 9, яку очолює її незмінний директор Іван Антонович Олійник. За
чверть століття завдяки неординарним організаторським здібностям
директора, його творчому підходу, власній ініціативі, нестандартному
мисленню щодо розвитку та удосконаленню навчально-виховного процесу
сьогодні Одеська гімназія № 9 – це не тільки статус навчального закладу
нового типу, а заклад, який дає вихованцям ґрунтовну навчальну
підготовку високої якості.

Метою Одеської гімназії № 9 є виховання здорової, творчої, компетентної
особистості – громадянина України – носія національних цінностей,
загальнолюдський, наукових, філософських надбань, яка живе в гармонії з
природою, сама з собою, вміє самовизначитися і самореалізуватися.
Запорукою успіху діяльності закладу є поєднання зусиль педагогічного
колективу і батьків (сім’ї, родини) в гармонійну систему виховання дітей
і плекання гімназиста на засадах духовності: любові до ближнього, добра,
милосердя. Особлива увага у гімназії надається питанню позакласної та
позашкільної роботи у руслі патріотичного, громадянського й духовного
виховання. Під керівництвом Олійника І.А. упродовж десяти років діє
авторська програма «Формування особистості гімназистів на засадах і
традиціях козацько-лицарського виховання самодіяльної учнівської
організації «Молода Січ». Розроблено методичні рекомендації щодо її
втілення у діяльність дитячої організації як органу учнівського
самоврядування. В основу своєї діяльності талановитий педагог покладає
ідеї козацької педагогіки, відродження і утвердження дитячого юнацького
і молодіжного руху на козацько-лицарських традиціях.

Українська козацька педагогіка має могутній освітньо-виховний потенціал,
який опирається на культурно-історичний феномен українського козацтва. У
центрі козацької педагогіки – ідеал вільної і незламної в своїх
прагненнях до свободи людини, яка розвиває рідну культуру й економіку,
будує незалежну державу.

Плекання відчуття єдності сучасної молоді з духовними та культурними
надбаннями українського козацтва сприяє вихованню фізично здорових,
морально чистих і по-лицарськи мужніх та сильних духом гімназистів.
Впровадження козацького руху дозволяє утвердити загальнолюдські цінності
в суспільному та індивідуальному бутті підростаючого покоління.

В Одеській гімназії № 9 створена модель виховної системи на засадах
козацької педагогіки, що має на меті творчо відродити і розвинути в
сучасних умовах традиції козацької педагогіки, сприяти духовному
оновленню суспільства та формуванню у гімназистів глибокої любові до
рідного народу, високої моральності.

Виховна система гімназії на засадах козацької педагогіки забезпечує:

формування вільної особистості, що сповідує гуманістичні, демократичні
цінності;

становлення духовно зрілої, компетентної особистості;

виховання свідомих громадян та патріотів, здатних відродити і розвинути
незалежну Україну, наслідуючи славні козацько-лицарські чесноти.

Пріоритетними напрямками виховної системи гімназії є:

Сприяння набуттю дітьми соціального досвіду, успадкування ними духовних
надбань українського народу. Забезпечення духовної єдності поколінь,
виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших.

Виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого
народу, держави. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації
особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.

Охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я.
Спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності,
правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

Удосконалення системи учнівського самоврядування через діяльність
підлітково-юнацької самодіяльної організації «Молода Січ», залучення до
цієї справи кожного учня шляхом виховання у гімназистів високої
самосвідомості на традиціях та чеснотах козацько-лицарської педагогіки.

Консолідація зусиль педагогів, сім’ї та громадських організацій з метою
створення оптимальних умов для виховання і навчання підростаючого
покоління в рамках загальноміського проекту за цією ж проблемою.

Однією з найважливіших складових виховної системи гімназії на засадах
козацької педагогіки є демократизоване учнівське самоврядування, що
передбачає організацію життя учнівського колективу, розвиток
різноманітних форм співробітництва, співтворчості. Учнівське
самоврядування гімназії – це для гімназистів справжня «Школа
національно-державницького та громадянського виховання». Програмними
засадами учнівського самоврядування є – Програма «Формування особистості
учнів гімназії № 9 на засадах і традиціях козацько-лицарського виховання
самодіяльної учнівської організації «Молода Січ».

?

?

?

? ? ?

&

F

ування особистості гімназиста, патріота, свідомого громадянина, який,
наслідуючи славні козацько-лицарські чесноти і звитяги, завершить
благородну історичну справу державного, національного й духовного
відродження незалежної України.

Головного метою діяльності «Молодої Січі» гімназії є розвиток дитячого і
юнацького руху, виховання учнів гімназії в дусі національної ідеї на
високоефективних козацько-лицарських традиціях рідного народу, принципах
християнської моралі.

«Молода Січ» гімназії №9 має чітку організаційно-педагогічну структуру.
Не порушуючи склад учнівських класних колективів, основою діяльності
«Молодої Січі» гімназії є первинні козацькі загони, які формуються на
базі кожного класу. Загони носять імена видатних українських діячів,
гетьманів.

Такий принцип формування загонів дає можливість синхронно поєднувати
навчальну діяльність та проведення багатогранної позакласної і
позашкільної роботи в рамках самодіяльної козацької організації.

«Молода Січ» має свою символіку, атрибутику, прапор, емблему та інші
відзнаки, передбачені її статутом. Очолює її курінний отаман. Керівні
органи Січі складаються з Великої Козацької Ради, Ради голів загонів та
Ради Старшини Січі. Навчально-виховна робота в межах компетенції
учнівського самоврядування базується на семи профільних радах, між якими
розподілені конкретні напрямки діяльності.

Кожен член «Молодої Січі» у відповідності до вікових особливостей,
оволодіває і реалізує в своїй діяльності, поведінці козацько-лицарську
ідеологію, основу якої складають ідеї глибокого патріотизму і
українського державотворення.

Програма «Формування особистості учнів гімназії №9 на засадах і
традиціях козацько-лицарського виховання самодіяльної учнівської
організації «Молода Січ» складається з 7 напрямків формування цілісної
особистості козака-лицаря:

1-й напрямок: «Мій рідний край». Вивчення історії рідного краю.

2-й напрямок: «Гей ви, хлопці, славні запорожці». Вивчення історії
Запорозького козацтва.

3-й напрямок: Духовні цінності запорозьких козаків.

4-й напрямок: «Козацькому роду нема переводу». Відродження
військово-спортивного мистецтва Українського козацтва.

5-й напрямок: «Козацькими стежками». Туристично-краєзнавча робота.

6-й напрямок: «Слава козацька не вмре, не загине…». Відродження
народних мистецьких традицій.

7-й напрямок: «Від козацьких забав до Олімпійських вершин».

Молоді січовики живуть за «Кодексом козацької честі», що є програмним
орієнтиром, за яким звіряються вчинки і щоденна життєдіяльність
гімназистів:

Люби Україну, шануй і вивчай її культуру.

Шануй віру і звичаї свого народу.

Май свою національну і людську гідність.

Будь готовий захищати слабких, турбуватися про молодших.

Виховуй шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі, бережи
їхню честь і гідність.

Виконуй накази кошового і поради наставників, поважай старших.

Будь вірним ідеям, принципам народної моралі, духовності, будь
правдивим, справедливим, працьовитим, добрим.

Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави.

Будь хоробрим і відважним, мужнім, невтомним.

До супротивника стався по-лицарськи, зневажай жорстоких і лихих.

Будь вірним захисником рідної природи.

Охороняй пам’ятники козаччини, бережи пам’ятки історії.

Високого статусу і емоційності набувають загальногімназійні козацькі
урочистості – Велике Козацьке Коло «Молодої Січі», яке проводиться двічі
на рік: восени (на День Святої Покрови – День Українського козацтва) та
навесні. Ці загальногімназійні свята «Молодої Січі» є демонстрацією
певних досягнень молодих січовиків у навчанні, їхніх успіхів у
оволодінні козацько-спортивним мистецтвом, у реалізації творчих корисних
справ і завдань.

Гімназія №9 є базовим навчальним закладом з реалізації проблеми
виховання підростаючого покоління на засадах і традиціях
козацько-лицарської педагогіки в школах м. Одеси. Дитячо-юнацька
організація гімназії «Молода Січ» вже сьомий рік проводить традиційний
загальноміський зліт козацьких організацій шкіл з метою створення
загальноміського учнівського об’єднання «Молода Січ» і передачі свого
досвіду. Таке об’єднання започатковане в 2004 році для координації
зусиль педагогічних і учнівських колективів, які працюють на засадах
козацької педагогіки.

В програму зльоту входить проведення урочистого підсумкового свята
Великого Козацького Кола учнівської козацької організації гімназії № 9
«Молода Січ», на якому відбувається прийняття кандидатами у джури
гімназистів 1(5)-х класів, огляд – конкурс «Похідної козацької пісні» та
виставка українського народно-ужиткового мистецтва та творчих звітів
козацьких загонів. Щороку пропонуються різні форми спілкування делегацій
зльоту. В 2008 році проходив круглий стіл „Завдання і проблеми розвитку
та вдосконалення учнівського самоврядування” (обмін досвідом
представників учнівських козацьких організацій шкіл м. Одеси), під час
якого присутні делегації звітували про досягнення своїх козацьких
організацій. З 2009 року між командами шкіл-учасниць зльоту проводяться
спортивно – розважальні змагання «Козацька звитяга». Програмою цих
змагань передбачено проведення естафети «Козацький герць», яка є етапом
фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю «Нащадки козацької
слави». Команди від козацьких організацій завзято змагаються, а потім
пригощаються смачним козацьким кулішем. Завершується зліт проведенням
конкурсу української та козацької пісні.

Постійно відбувається удосконалення системи учнівського самоврядування
на засадах підлітково-юнацької самодіяльної організації «Молода Січ»,
залучення до цієї справи кожного учня. Діяльність «Молодої Січі» сприяє
розвитку дитячо-юнацького руху, вихованню дітей і молоді в дусі
національної ідеї на високоефективних козацько-лицарських традиціях
рідного народу, принципах християнської моралі.

Українська козацька педагогіка має могутній освітньо-виховний потенціал,
який опирається на культурно-історичний феномен українського козацтва.
Плекання відчуття єдності сучасної молоді з духовними та культурними
надбаннями українського козацтва сприяє вихованню фізично здорових,
морально чистих і по-лицарськи мужніх та сильних духом гімназистів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020