.

Байда Ольга Степанівна. Планування і проведення самопідготовки в нетрадиційних формах.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
4 11980
Скачать документ

Байда О.С., методист міського

методичного кабінету

установ освіти м. Черкаси

Анотація: матеріал висвітлює проблеми проведення самопідготовки в ГПД,
пропонує проведення самопідготовки в формах проектів та сюжетно-рольових
ігор. Приводяться кілька завдань для розумової розминки перед
самопідготовкою.

Планування і проведення самопідготовки в нетрадиційних формах

Виконання домашніх завдань – важлива частина навчального процесу в групі
продовженого дня. Мета – розширити і поглибити знання, уміння, отримані
на уроках, запобігти їхньому забуванню, розвинути індивідуальні нахили,
здібності, навчити самостійно набувати знання. Вона спирається на
самостійність, активність, ініціативу самих учнів. В розвитку учня
домашнє завдання не менш важливе, ніж робота в класі.

Дидактичні функції домашньої роботи:

закріплення знань, умінь, отриманих на уроках;

розширення, поглиблення учбового матеріалу, опрацьованого в класі;

формування вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності;

розвиток самостійності мислення, культури розумової праці.

Види домашніх завдань:

робота з текстом підручника (читання, розуміння, виписування нових слів,
конспектування тощо);

виконання вправ, вирішення задач, прикладів;

виконання графічних робіт (малювання, розфарбовування, креслення тощо);

практичні роботи в природі: спостереження за живими і неживими
об’єктами, збір природного матеріалу, проведення дослідів тощо;

заучування творів напам’ять.

На уроках вчителі мало уваги приділяють питанням самостійного навчання.
На пояснення домашніх завдань часто бракує часу, вони повідомляються
наспіх. Педагоги рідко орієнтують учні на труднощі, що можуть зустрітися
при виконанні домашніх завдань, не вказують на шляхи їх подолання.
Унаслідок цього домашня самостійна робота виявляється малоефективною, а
її приготування займає набагато більше часу, ніж рекомендовано.

В інших умовах виконують домашні завдання учні, що відвідують групи
продовженого дня. Самопідготовка проходить відповідно до режиму дня і
керується вихователем. Вихователь контролює правильність виконання
завдань і надає при необхідності кваліфіковану допомогу.

Проведення самопідготовки – найскладніше в умовах сучасної школи.
Більшість груп продовженого дня – різновікові. В учнів перших класів
домашніх завдань немає, але з ними необхідно проводити розвиваючі ігри,
вправи, організовувати художню діяльність. Учні 2-х, 3-х, 4-х класів
недостатньо володіють навичками самостійної навчальної роботи, тому
багатьом дітям не вдається якісно виконати домашні завдання.

Для того, щоб виробити в учнів уміння самостійно навчатися, потрібні
наполегливі зусилля вчителів, вихователів, батьків. Однакові вимоги в
класі, в групі продовженого дня і вдома – обов’язковий чинник успішної
роботи по вихованню самостійності в навчанні. Починати спільну роботу
бажано з відвертого обговорення проблеми. Звичайно, погляди на проблему
у вчителів, вихователів, батьків можуть кардинально різнитися, тому так
важливо знайти спільну мову і виробити план спільних дій. А далі все
залежатиме від того, наскільки чітко він виконується.

Для якісного і самостійного виконання домашніх завдань від учителя
вимагається:

задавати домашнє завдання своєчасно, за повної уваги учнів;

проводити обов‘язкові інструктажі виконання домашніх завдань;

обсяг домашніх завдань не повинен перевищувати норми (1\4 зробленого в
класі);

враховувати посильність домашніх завдань;

здійснювати індивідуалізацію і диференціацію завдань;

систематично перевіряти домашні завдання з проведенням роботи над
помилками.

підтримувати постійний зв’язок з вихователем ГПД і батьками.

Для вихователя ГПД проведення самопідготовки найважливіший час в режимі
дня. Більшість батьків оцінюють роботу вихователя по якості виконання
домашніх завдань дітьми. Їм важливо, щоб дитина отримала гарну оцінку за
домашню роботу, а не те, чи самостійно вона виконана. Вдома учні
початкових класів часто виконують домашні завдання під керівництвом
батьків. Така робота виконана правильно, написана охайно, Але користь
від її виконання для учня мінімальна. Умови самопідготовки зовсім інші.
Домашні завдання виконуються в умовах, схожих з класними, є можливість
отримати допомогу від вчителя або товаришів. Деякі вихователі ретельно
перевіряють правильність виконання завдань на чернетках і тільки потім
дозволяють переписувати їх в зошит. Якщо це різновікова група, то діти
мають виконувати різні завдання, тому час самопідготовки значно
затягується. Чекаючи своєї черги на перевірку, учні втрачають час,
відволікаються, пустують.

Ефективна організація самопідготовки вимагає від вихователя:

створити гігієнічні умови для самопідготовки (вологе прибирання,
провітрювання, достатнє освітлення, зручні меблі);

перед самопідготовкою організувати такий вид діяльності, який дозволить
учням налаштуватись на розумову працю;

для забезпечення ефективності самостійної роботи розсадити учнів на
місця з урахуванням особливостей темпераментів, особистих симпатій,
можливостей отримання допомоги тощо;

навчити учнів готувати робоче місце;

активізувати розумову діяльність, створити мотивацію до самостійної
роботи

нагадати про економне витрачання часу;

забезпечити можливість швидкого отримання допомоги при виникненні
утруднень, доступність довідкової літератури, розказати, як нею
користуватись;

навчити учнів самостійно виконувати фізкультхвилинки, щоб вони не
відволікались при виконанні завдань, а робили вправи в паузі між
завданнями;

дозволити вибір порядку виконання завдань, пояснити, чому бажано
починати з більш важких, об’ємних завдань;

вибрати найбільш ефективну форму контролю до даних конкретних завдань;

підвести підсумок роботи учнів, заохотити тих, хто працював старанно.

Самопідготовку можна проводити і в нетрадиційних формах:
сюжетно-рольової гри, проектної діяльності, Такі форми є хорошим засобом
розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, викликають емоційну
реакцію на новизну ситуації, що загалом перетворене виконання завдань на
цікаву діяльність. На основі цікавості виникає допитливість, прагнення
вийти за межі своїх знань і вмінь і розширити їх.

Можна розробити проект на любий час: на конкретну самопідготовку або на
кілька днів. Якщо у учнів виникли прогалини в знаннях з певного предмета
або теми, то можна разом скласти проект подолання відставання.

Вихователь самостійно ставить дидактичну мету проекту, формулює
завдання, спрямовує діяльність учнів на закріплення знань і виробку
певних навичок, допомогає в пошуках потрібної інформації.

Робота над проектом організується в кілька етапів:

організаційний, коли повідомляється тема, завдання;

підготовчий, коли створюються конкретні умови до виконання основного
завдання, підбирається допоміжний матеріал;

виконання основної роботи;

оформлювальний, коли відбувається остаточне оформлення роботи, якщо є
потреба;

презентація проекту, представлення роботи;

рефлективний, коли підводяться підсумки, обговорюються підсумки та сам
процес роботи, вносяться пропозиції щодо підвищення ефективності
результатів.

Робота над проектом досить трудомістка і потребує попередньої
підготовки вихователя. Якщо проект короткий за часом, то провести його
потрібно дуже швидко, організовано. Наприклад, проект по
запам’ятовуванню таблиці множення:

І етап – оголошення теми, мети і завдань – 2-3 хвилини:

ІІ етап – мозковий штурм по вибору форм додаткової роботи: в
парах, групах, математичний диктант, виготовлення закладок, пам’яток з
таблицею, вирішення прикладів тощо; підготовка необхідних матеріалів,
посібників, об’єднання в групи за вибраними видами діяльності – 7 хвилин

ІІІ етап – виконання домашніх завдань з теми та додаткових за
проектом – 30 хв ;

ІV етап – оформлювання робіт – 5 хвилин;

V етап – представлення, обговорення робіт – 10 хв;

VІ етап – рефлексивний, аналіз, що можна було зробити краще.

Проект „Красиве письмо”.

Мета: закріпити навички каліграфічного письма.

Хід роботи над проектом:

оголошення теми проекту, створення мотивації для участі в проекті;

колективне планування роботи, напрацювання правил роботи;

забезпечення учнів прописами, зразками каліграфічного письма;

самоаналіз письма в зошитах;

визначення, які літери потребують корекції;

виконання вправ щодо корекції написання;

виконання домашнього завдання;

аналіз виконаної роботи.

Проект „Ми – художники”.

Виконання домашнього завдання з малювання.

Хід роботи над проектом:

оголошення теми та мети проекту: проведення вернісажу в класі;

створення мотивації до участі в проекті;

розподіл обов’язків: організатори, критики, відповідальні за необхідні
матеріали, екскурсоводи, журналісти;

підготовка до виставки: місце, розташування робіт, підготовка
матеріалів;

виконання роботи учнями;

оформлення виставки;

екскурсія по виставці;

обговорення робіт, визначення кращих;

рефлексія: як пройшла виставка, як кожен справився з дорученням.

Проведення самопідготовки у вигляді сюжетно-рольової гри

«Відбір у космонавти»

Вихователь повідомляє учням, що сьогодні під час самопідготовки буде
перевірятись, наскільки учні готові бути космонавтами. Для космонавтів
особливо важливо мати розвинений самоконтроль, уміти зосереджено, не
відволікаючись, виконувати різні завдання. Три ряди парт – це три
екіпажі космонавтів. На дошці пишуться три правила, які обов’язково
треба виконувати:

Не розмовляти, бо це заважає іншим.

При потребі допомоги, підняти руку і спокійно чекати, поки вихователь
підійде.

Зберігати правильну поставу під час письма.

Кожне порушення буде фіксуватись на дошці. Робиться перерва для
фізкульхвилинки, яку проводить командир. Екіпаж-переможець отримує приз.

«Сам собі вихователь»

Вихователь пропонує учням самим бути для себе вихователем. Їх завдання
– навчити самостійно працювати учня (себе). Тому потрібно нагадати
учневі ( собі), правила виконання домашніх завдань і слідкувати за їх
дотриманням. В кінці самопідготовки треба буде оцінити роботу учня (
себе). Цю ж гру можна провести в парах: учні по черзі стають один
вчителем, другий – учнем.

«Ми знімаємо кіно»

Вихователь пропонує учням «зняти кіно» про те, як треба правильно
робити уроки для казкових героїв. Назначаються оператор і режисер. Всі
інші діти – актори. Режисер пояснює, що саме він хоче зняти, які моменти
найважливіші для розуміння того, як повинна проходити самопідготовка.
Вихователь виконує роль консультанта.

Видавництво

У видавництво поступило замовлення на посібник по виконанню домашніх
завдань. Треба представити зразки правильного виконання домашніх
завдань. Редактор перевірить завдання і вибере ті, що можуть служити
зразками.

Подорож по Країні виконаних уроків

Класна кімната поділяється на місто Математика, селище Граматика,
заповідник Природознавство тощо. Всі учні вибирають, з якого пункту вони
почнуть подорож (виконання домашніх завдань). На кожний пункт
призначається консультант-гід, який перевіряє виконання завдання і дає
дозвіл «переїхати» до наступного пункту. В кінці подорожі всі учні
«відвідують» столицю України Київ (або інше місто, музей). Вчитель
показує слайди, відеофільм, листівки, розказує про визначні місця.

Академія наук

Вихователь пропонує заснувати групову академію наук. Для того, щоб
отримати звання академіка, потрібно написати дисертацію (виконати
домашнє завдання). Обрана комісія визначить в кінці самопідготовки, хто
стане академіком, хто членом-кореспондентом, хто доктором наук і отримає
диплом.

Острів скарбів

На острові скарбів пірати залишили скриньку з скарбом (скринька стоїть
на столі вихователя). Три ряди парт – три команди шукачів скарбів.
Остання парта кожного ряду залишається вільною. На першій парті повинні
сидіти учні, що швидко справляються з домашніми завданнями. За командою
вихователя учні починають виконувати уроки з одного предмета. Учні з
першої парти по закінченню виконання уроку пересідають на останню парту
і продовжують працювати над іншим уроком, а з другої парти учні сідають
на першу, треті на другу і так далі. Перемагає та команда, в якій
скоріше учні займуть свої початкові місця. Вони і отримують скарб.
Обов’язково враховується якість виконання завдань.

Космічна подорож

Вихователь повідомляє, що отримано повідомлення про космічну
катастрофу на мильній планеті. Там почався нескінченний дощ і мильні
жителі тануть. Треба їх порятувати. Рятувальний космічний корабель
вирушить на допомогу. Треба точно розрахувати маршрут. Для цього
потрібно зробити обчислення . Учні виконують домашні завдання з
математики. Тепер необхідно підготуватись до того, щоб навчити нашій
мові жителів мильної планети. Треба виконати домашні завдання з мови та
читання. Для фізичної підготовки до подорожі виконуються
фізкультхвилинки. Правильність виконання завдань оцінюється в парах. По
закінченні самопідготовки «космічний корабель стартує», а екіпаж
придумує, як врятувати мильних людей від дощу.

?

?

oeoeoennenYOEEEEY?????YOO

&

gd-Y

&

gd-Y

$T+?+?,?-o./"0D1b2>3I3Z4\4t7ooeeeeeeeaaOOOOOOOOOOOaa

&

gd-Y

&

gdUey

CAeC(DcD.E0EdEAEoeE~FoFnG?G//eaaaaaa///////////OOOO

&

gd?6a

&

gd“;C

JbJ:KIKL*LXL¤L&M(M?M?MEM?PaePooooiiiiaaaaaaaaaiUiNiAE

&

gd?6a

&

F

gd-Y

&

gdUV

&

:Вправи і ігри для розвитку нестандартного мислення

Завдання: розказати про своє відношення до події або явища, а потім
подивитись на це очима інших людей або тварин.

Приклад: іде перший сніг.

Як ти відносишся до цього?

Тепер уяви, що ти водій великого грузовика, льотчик, що відправляється в
політ, зайчик в лісі, ведмідь тощо.

Всі учні захопились іграми у космічних прибульців. Що про це думають
батьки, вчителі, старшокласники, твій домашній собака, кицька?

Переказати відому казку або коротку розповідь від лиця її персонажів. Як
би розповіла свою казку Червона шапочка, її мати, бабуся, вовк,
лісоруби?

Поміняти місцями в казках чи розповідях негативних і позитивних
персонажів.

Уявити, як хто бачить предмет, наприклад: як бачить ложку ліліпут,
велетень, собака, мишка, тарілка.

Скласти розповідь за заданим початком, кінцівкою.

Скласти біографію різних казкових героїв: крокодила Гени, Баби-яги,
Чахлика Невмирущого, Бармалея, доктора Айболитя, старої Шапокляк тощо.

Скласти розповідь про майбутнє своїх товаришів, казкових героїв.

Розказати казку, починаючи з кінця.

Поміркувати, при яких умовах названий предмет може бути корисним: гілка
дерева, яблуко, лялька, барабан тощо. А при яких він може бути
шкідливим?

Описати предмет очима людини, яка його ніколи не бачила і не знає, що це
і навіщо. Наприклад, годинник очима австралійського аборигена,
сніговика, очима жителя пустелі.

«Казковий салат»

Вибрати навмання 5 – 6 героїв різних казок. Скласти з цими героями
казку. (Попелюшка, Мальвіна, крокодил Гена, Вінні –Пух, Сірий вовк).

Гра «Так чи ні»

Ведучий задумує якийсь предмет (персонаж, число). Інші повинні
відгадати, що це, задаючи питання ведучому. Відповідати можна тільки
«Так» чи «Ні». Прокоментувати, які питання були найбільш вдалими і
допомогли швидше вгадати предмет.

«Телепат»

Уявити, що отримали дар телепатії і можете не тільки читати думки людей,
а й передавати їм свої. Як ви скористаєтесь цим даром?

«Рятівники»

Згадати ситуації з казок, розповідей, коли позитивні герої попадали в
критичну ситуацію. Придумати не менше 10 способів її порятунку (можна
пропонувати найфантастичніші).

«Нове свято»

Запропонувати учням придумати нові свята і правила, за якими їх
святкують. Наприклад, свято першого комара, свято носових хусточок,
свято дощику тощо.

«Чорна скринька»

Вгадати, що в чорній скриньці за трьома підказками, які даються
послідовно.

«Придумай нову настільну гру»

Можна удосконалити існуючу: доміно – печиво, шоколадні шахи (після гри
можна з‘їсти), гібрид шахів і доміно тощо.

Метод фокального об’єкту

Вибирається будь-який предмет, який треба удосконалити, наділити
незвичайними можливостями (лялька, зошит, пенал, санчата, тварина, м’яч,
підручник, стінгазета тощо). Другий крок: вибирають кілька випадкових
об’єктів. Наприклад, електрична лампочка, повітряна кулька, телевізор.
До них добираються ознаки: електрична лампочка – світиться, тепла,
прозора, перегоряє, вмикається в електромережу. Повітряна кулька –
літає, надувається, не тоне, відскакує. Телевізор – показує, говорить,
співає, має керування. Сформульовані властивості переносяться на обраний
об’єкт. Приймаються найфантастичніші варіанти.

Наприклад: візьмемо за об’єкт зошит.

Вийде: зошит, що світиться в темряві; теплий, щоб можна було зігріти
холодні руки, не тоне; має дистанційне керування (сам вискакує з
ранця, посувається), його не загубиш; співучий зошит, якщо правильно
пишеш, він співає, попереджає про помилки, дає поради, а якщо його
рвати, він кричить; надувний: може стати більшим або меншим.

«Найкраща назва»

Запропонувати учням придумати нові назви до репродукцій картин,
листівок, малюнків. Визначити найкращу назву.

Фантастичні істоти.

Запропонувати поєднати властивості або частини двох – трьох об’єктів:
риба + людина – русалка, кінь + людина – кентавр. А слон і муха? Собака
і півень?

Придумати фантастичну рослину: дерево, на якому ростуть зразу кілька
видів фруктів, готові вироби, квітнуть декілька різних видів квіток, на
одному дереві ростуть об’єкти живої і неживої природи тощо.

Придумати фантастичні види транспорту, будівель, меблів, видів зв’язку.

Придумати загадку про заданий предмет: виделку, краватку, пляшку тощо.

Перетворити живу істоту в неживу і навпаки. Наприклад: яким неживим
предметом можна уявити зайця? Їжака? Крокодила? Якою живою істотою може
бути тарілка? Телевізор? Кеди?

Уявити, що ожили персонажі казок і творів, які по сюжету загинули.
Придумати продовження казок (творів). Снігуронька не розтанула,
олов’яний солдатик не згорів, залишилась живою Русалонька. Або ожили
персонажі картин, скульптур: запорожці, Альонушка, мисливці тощо.

Ви попали на невідомий острів, де живуть аборигени. Придумати, в що вони
одягаються, що їдять, яке в них житло тощо.

Запропонувати учням визначити, з яким предметом меблів (посуду,
транспорту) вони асоціюють членів своєї сім‘ї. Наприклад: тато – диван,
мати – стіл, молодший брат – пуфик.

Щоб ти хотів отримати на наступний день народження? Через рік? Через
десять років? Через тридцять років?

Вчора, завтра. Проживи минулий день заново. Щоб ти хотів змінити в
ньому? Як би ти хотів прожити наступний день?

Якою повинна бути школа, щоб всім хотілося в ній вчитись? Що із
запропонованого можна здійснити насправді і зараз?

Як зробити по іншому? Придумати інший спосіб якоїсь дії. Наприклад:
замість того, щоб щось зшити, можна склеїти, зв’язати, з’єднати
скріпками; замість того, щоб писати, можна друкувати, вирізати літери,
видряпати, випалити.

Придумати органи почуттів, яких немає у людини: уміння бачити в темряві,
літати, дихати під водою, орієнтуватись без компаса. Яким буде життя
людини, яка має такі якості?

Уявити, що поки були в школі, для вас пройшло 10 років, а для всіх інших
– день. Вам треба йти додому, а одяг замалий. Як вас зустрінуть вдома?
Щоб ви робили ввечері, куди пішли вранці. Як навчати такого дорослого?

У казці про лікаря Айболитя є звір Тягништовхай. У нього дві голови. Які
у нього переваги перед іншими тваринами? А які недоліки?

Ви попали на планету роботів. Як там звучить казка про колобок? Про
Червону Шапочку? Про козу і семеро козенят?

«Портфель»

Розкидайко поклав у портфель різні речі: пусту бляшанку, один носок,
ложку, цвях, рогатку. При цьому він запевняє, що всі ці речі йому в
школі потрібні. Як ти думаєш, для чого?

На березі річки у лісі стояв дерев’яний будиночок. Раптом він згорів.
Звідки взявся вогонь?

«Який народ розповідав ці казки?»

Учитель називає групу слів, що характеризують належність казки певному
народу. Наприклад: хата, свитка, піч, наймит. Або король, мантія,
принцеса, лицар, маркіз. Або раджа, джунглі, антилопа. Надалі учні
можуть самі складати набори слів, характерних для різних народів.

«Так чи не так»

Треба визначити, чи є помилка реченні і довести свою думку.

У сосновому лісі ми збирали моркву.

На нашій яблуні виросло багато смачних шишок.

Жарким літнім ранком біленький зайчик ласував кактусом.

Все літо бджоли збирали квітковий пилок і нектар.

Сова вдень спить, а вночі шукає їжу.

Кит – це найменша риба в світі..

Вибрати одну з улюблених казок. Уявити, що її герої ожили. Про що ти
хотів би їх запитати?

Перенести дію улюбленої казки в нашу сучасність. Як би вона змінилася?

Створити казку з учбового матеріалу.

„Зробимо по своєму”

Поетапно переробити один предмет в інший. На кожному етапі змінюється
тільки одна ознака. Наприклад: стіл – в диван, склянку в коробку тощо.

Використана література

Стеценко Ірина. Логіки світу. Розвиток логічного мислення молодших
школярів. «Бібліотека «Шкільного світу». Київ. 2004 р.

Розвивальні ігри, вправи та завдання в початковій школі. Бібліотека
журналу «Початкове навчання та виховання». Харків. Видавнича група
«Основа» 2006 р.

ЗагоруйкоН.О. Розвивальні ігри в молодших класах. «Розкажіть онуку»
№15-16 1999р.

Громик Є. Гра – найсерйозніша справа. «Початкова школа» № 5 1999

Попович Н.С. Цікаві вправи на розвиток уваги. «Розкажіть онуку» № 3 2003
р

Беденко М.В. Математика – це справді цікаво! Тернопіль. «Навчальна книга
– Богдан» 1999 р.

Нестандартні уроки в початковій школі. Бібліотека «Шкільного
світу».Київ. 2005 р

Коваленко Світлана. Колективні творчі справи в початковій школі.
Бібліотека «Шкільного світу» Київ 2006 р.

Іванісова О.Є. Для розумників і розумниць. Формування енциклопедичної
культури в молодших школярів. Бібліотека журналу «Початкове навчання та
виховання». Харків. 2006 р.

Як допомогти дитині стати творчою особистістю. Бібліотека «Шкільного
світу» Київ. 2003 р.

Бурім Валентина. Інтерактивні дидактичні ігри в початковій школі.
Бібліотека «Шкільного світу». Київ. 2007 р.

Мислення дитини. Психологічний інструментарій. Київ. ГЛАВНИК ,
2004 р.

13. Басєєва Т.Ф. Дізнайся, відгадай, обчисли. Кам‘янець-Подільський.
Абетка. 2000 р.

14. Сиркіна В. Моє завдання розбудити творчу думку дитини. « Початкова
освіта»

№ 5 2001

16. Минскин Е.М. Игры и развлечения а группе продленного дня. Москва
«Просвещение» 1980

Онопрієнко О., Кондратюк О. Проекти в початковій школі „Шкільний світ”
2007.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019