.

Анімація в презентації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 6346
Скачать документ

Анімація в презентації

Зміст

TOC \w \x \o “1-4” \t “Заголовок 23;3″ 1.5. Анімація в презентації
PAGEREF _Toc200863295 \h 2

Схеми анімації PAGEREF _Toc200863296 \h 2

Спеціальна анімація PAGEREF _Toc200863297 \h 4

Властивості ефектів PAGEREF _Toc200863298 \h 6

Анімація зміни слайдів PAGEREF _Toc200863299 \h 12

Практична робота 1 PAGEREF _Toc200863300 \h 14

Практична робота 2 PAGEREF _Toc200863301 \h 16

Практична робота 3 PAGEREF _Toc200863302 \h 17

Запитання та завдання PAGEREF _Toc200863303 \h 19

1.5. Анімація в презентації

Чи доводилося вам бачити анімації в повсякденному житті?

Що дивитися цікавіше: зображення, що рухаються, чи статичні? Чому?

Зробити презентацію більш цікавою, переконливішою, динамічнішою можна за
допомогою анімації.

Плашка Анімація – це динамічний візуальний ефект, доданий до текстового
або графічного об’єкта слайда (текст або зображення, що рухається,
виділення кольором, іншим шрифтом тощо). Додати анімацію можна до
окремих об’єктів на слайді, до слайда в цілому та групи слайдів.

У PowerPoint об’єкти можуть у встановленому порядку з’являтися на
слайді, змінюватися впродовж демонстрації, а по завершенні анімації
зникати. Також можна встановити час показу кожного з об’єктів.

До одного об’єкта можна застосувати одночасно кілька ефектів анімації.

Анімацію можна задавати у режимі сортувальника слайдів або у звичайному
режимі. Ефекти анімації, які задаються у режимі сортувальника,
застосовуються до всіх об’єктів слайда, за винятком об’єктів Заголовок і
Фон. Ефекти анімації у звичайному режимі задаються для кожного об’єкта
окремо.

При додаванні анімації слід враховувати наступні рекомендації:

Ефекти анімації не повинні суттєво впливати на тривалість презентації.

Ефектів анімації не повинно бути занадто багато.

Об’єкти з ефектами анімації повинні з’являтися у такій послідовності:
спочатку заголовок, потім підзаголовок, а вже потім текстові та графічні
об’єкти.

Схеми анімації

Для полегшення роботи з анімацією в PowerPoint представлений певний
готовий набір схем анімації. Використання цих схем забезпечує єдиний
стиль (однакові ефекти для кожного слайда), простоту та швидкість
створення анімації.

Плашка Схема анімації – це послідовність заготовлених ефектів, які
застосовуються до об’єктів слайда.

Зазвичай, схема анімації містить ефект для заголовка слайда і ефект для
всього тексту або окремих абзаців тексту на слайді.

Для того, щоб задати схему анімації, слід:

Вибрати слайд.

Вибрати команду Ефекти анімації меню Показ слайдів.

У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати
команду Ефекти анімації.

У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний варіант у списку Застосувати
до виділених слайдів (рис. 58).

Рис. 58

Знак оклику Звертаємо вашу увагу, що при підведенні вказівника до
елемента списку схем анімації з’являється контекстна підказка, яка
описує результат дії ефекту (рис. 59).

Рис. 59

Вибрана схема буде застосована до поточного слайда. Для того, щоб
застосувати схему анімації до всіх слайдів, необхідно вибрати кнопку
Застосувати до всіх слайдів.

Для попереднього перегляду ефектів анімації можна скористатися командами
Перегляд або Показ слайдів (рис. 58)

Для видалення схеми анімації потрібно:

Виділити слайд.

Вибрати команду Ефекти анімації меню Показ слайдів.

У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати
команду Ефекти анімації

У вікні, що відкрилося, вибрати схему Без анімації у списку Застосувати
до виділених слайдів (рис. 58).

Для видалення схеми зі всіх слайдів презентації потрібно вибрати кнопку
Застосувати до всіх слайдів.

Спеціальна анімація

У процесі роботи над презентацією досить часто виникає необхідність
додати ефекти анімації до окремого об’єкта. Для цього слід:

Виділити об’єкт на слайді.

Вибрати команду Настройка анімації меню Показ слайдів.

.

У меню, що відкрилося, вибрати потрібну команду (рис. 60).

Знак оклику Звертаємо вашу увагу, що ефекти анімації розподілені на
групи:

використовуються тоді, коли поява об’єкта повинна супроводжуватися
візуальними ефектами;

використовуються, якщо об’єкт потрібно виділити серед решти об’єктів
слайду;

використовуються, якщо зникнення об’єкта повинно супроводжуватися
візуальними ефектами;

використовуються, якщо об’єкт повинен переміщуватися в межах слайда за
певним маршрутом.

5. У вікні, що відкрилося, вибрати у списку потрібний ефект. Якщо серед
списку потрібного ефекту немає, слід вибрати команду Інші ефекти.

Рис. 60

Після того як ви встановили ефект анімації, він для попереднього
перегляду автоматично продемонструється на слайді .

Об’єкти слайда з ефектами анімації відображаються в області завдань
Настройка анімації. Порядок слідування елементів у списку відповідає
порядку додавання ефектів на слайд. Об’єкти з ефектами анімації
помічаються на слайді нумерованими маркерами, які відповідають нумерації
елементів списку області завдань Настройка анімації (рис. 61).

Рис. 61

Для перегляду ефектів анімації слід вибрати кнопку Перегляд області
завдань Настройка анімації .

Операції над ефектами анімації

Дія Алгоритм

Змінити ефект анімації Вибрати ефект у списку області завдань Настройка
анімації .

(рис. 60).

У меню, що відкрилося, вибрати новий ефект.

Видалити ефект Вибрати ефект серед списку Настройки анімації (рис. 60).

(рис. 60).

Змінити послідовність появи об’єктів Вибрати об’єкт у списку Настройка
анімації.

(рис. 60).

Перемістити ефект на нове місце.

Властивості ефектів

Ефекти анімації характеризуються такими властивостями, як початок,
напрямок та швидкість відтворення, звуковий супровід, повторне
відтворення, тривалість тощо.

Задати значення окремих властивостей ефекту анімації, таких, як початок,
швидкість і напрямок, можна безпосередньо в області завдань Настройка
анімації. Для цього слід (рис. 62):

Вибрати ефект анімації в області завдань Настройка анімації.

Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від поля
Початок, та вибрати потрібне значення:

Ефект розпочинається автоматично після завершення попереднього ефекту

Знак оклику Звертаємо вашу увагу, що відтворення ефектів анімації за
замовчуванням розпочинається при клацанні кнопки миші. Використання
різних значень параметра Початок дозволяє синхронізувати анімацію
об’єктів слайда, тобто ефекти виконуються автоматично, послідовно або
одночасно.

Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від поля
Напрямок, та вибрати потрібне значення.

Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від поля
Швидкість, та вибрати потрібне значення.

Рис. 62

Щоб задати інші значення властивостей ефекту, слід:

Вибрати ефект серед елементів списку області завдань Настройка анімації

Відкрити меню, за допомогою кнопки, що розташована справа від вибраного
ефекту.

Виконати команду Параметри ефектів.

У вікні, що відкрилося, вибрати потрібну вкладку та задати значення
параметрів (рис. 63).

Рис. 63

Знак оклику Звертаємо вашу увагу, що для окремих ефектів анімації стає
доступною вкладка Анімація тексту.

Вкладка Параметр

Анімація тексту Групування тексту. Ефекти анімації текстових об’єктів
можна застосовувати до літер, слів, абзаців і тексту в цілому.

Для цього в полі Групування тексту слід вибрати одне зі значень – як
один об’єкт, всі абзаци відразу, окремими абзацами

Автоматично після. Якщо зміна тексту повинна здійснюватися автоматично,
слід установити позначку прапорця Автоматично після та задати проміжок
часу.

Щоб задати значення параметрів відтворення звуку, таких як початок та
зупинка відтворення, безперервне відтворення, гучність, слід:

Вибрати звук у списку області завдань Настройка анімації.

Відкрити меню, за допомогою кнопки, що розташована справа від вибраного
звуку.

У меню, що відкрилося, вибрати команду Параметри ефектів.

У вікні Звук: відтворення, що відкрилося, задати значення параметрів

Вкладка Параметр

Ефект Початок відтворення. За замовчуванням відтворення звуку
розпочинається з початку файлу. Для зміни значення слід вибрати одне зі
значень

З останньої позиції ;

За часом та в полі лічильника встановити значення початку відтворення.

Закінчити. Зупинка виконання звукових файлів за замовчуванням
відбувається при клацанні кнопки миші. Для зміни значення слід вибрати
одне з наступних значень:

Після поточного слайда;

та встановити потрібну гучність.

під час демонстрації, слід встановити позначку прапорця Приховувати
значок звуку під час показу

Для встановлення значень параметрів відтворення фільму потрібно виконати
алгоритм, аналогічний алгоритму налагодження значень властивостей
відтворення звуку:

Вибрати фільм у списку області завдань Настройка анімації.

Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від вибраного
ефекту.

У меню, що відкрилося, вибрати команду Параметри ефектів.

У вікні Фільм, що відкрилося, задати значення параметрів.

Вибрати кнопку ОК.

Анімація зміни слайдів

t

Ue

J„oe|

~

0

2

4

h

j

j

l

p

r

t

?

?

?

?

O

O

O

U

Ue

>@BFHJL„?AeAEEEoe”

6

|

~

Oe

a

o

ue

&ue

B*

?????????????

B*

&

&

????T

???????¤?¤?$????? ??????? ???????

???Ви вже знаєте, що під час демонстрації зміна слайдів відбувається
миттєво. Розставити паузи, розбити презентацію на логічні частини,
підкреслити перехід до цих частин допомагає анімація зміни слайдів.

Для встановлення ефектів переходу між слайдами слід:

1. Вибрати команду Зміна слайдів меню Показ слайдів.

2. У вікні області завдань Зміна слайдів, що відкрилося, вибрати
потрібний ефект переходу в списку Застосувати до виділених слайдів (рис.
64) .

Рис. 64

Вибраний ефект буде застосований до поточного слайда. Для попереднього
перегляду ефекту потрібно вибрати кнопку Перегляд. Цей ефект можна також
застосувати до всієї презентації. Для цього необхідно вибрати копку
Застосувати до всіх слайдів.

Для кожного з ефектів переходу між слайдами за замовчуванням задаються
значення параметрів зміни слайдів: швидкість, звук, управління зміною
слайдів.

Область завдань Зміна слайдів дозволяє встановити нові значення цих
параметрів.

Якщо потрібно змінити швидкість, слід відкрити список Швидкість області
завдань Зміна слайдів та вибрати необхідне значення (рис. 65).

Перехід між слайдами може супроводжуватися звуком зі стандартної
бібліотеки звуків. Для того, щоб задати звук, слід відкрити список Звук
області Змінити перехід і вибрати необхідне значення (рис. 65).

В області завдань Зміна слайдів можна встановити правила переходу до
чергового слайда під час демонстрації презентації (рис. 65). Якщо слайди
презентації повинні змінюватися автоматично, потрібно встановити
позначку прапорця Автоматично після та задати проміжок часу. При цьому
необхідно чітко синхронізувати темп усної доповіді та демонстрації
презентації, інакше може виникнути ситуація, за якої демонстрація буде
випереджати доповідача. Якщо слайди презентації повинні змінюватися під
управлінням доповідача, слід встановити позначку прапорця Після
клацання. Такий спосіб зміни слайдів дозволяє зробити у необхідний
момент паузу, дати необхідні пояснення або відповісти на запитання,
управляти темпом демонстрації презентації в цілому.

Якщо позначки обох прапорців знято, для переходу до наступного слайда
необхідно вибрати команду Далі контекстного меню.

Рис. 65

Після додавання ефектів переходу біля ескізу слайда з’являється значок ,
який дозволяє переглянути цей доданий ефект (рис. 66). Демонстрація
ефектів відбувається в області слайдів вікна PowerPoint.

Рис. 66

Практична робота №8

Запустіть PowerPoint.

Відкрийте презентацію з файлу, ім’я і розташування якого вкаже вчитель.

Додайте до всіх слайдів схему анімації Вишуканий.

Перегляньте презентацію.

Змініть схему анімації на іншу за власним вибором.

Перегляньте презентацію.

Додайте ефект анімації Новини до зміни слайдів.

Встановіть для третього та четвертого слайдів автоматичну зміну слайдів
із затримкою в часі 10 с.

Перегляньте презентацію.

Зробіть поточним другий слайд та розмістіть картинку з розділу Люди
колекції картинок.

Додайте до картинки ефект анімації з групи Вихід, встановіть початок
відтворення ефекту за клацанням.

Додайте до картинки наступний ефект анімації: після її появи на слайді
картинку потрібно виділити (кольором, рухом, розміром), початок
відтворення – після попереднього.

Додайте текстовий об’єкт та введіть назву вашого навчального закладу.

Додайте до текстового об’єкта ефект анімації з групи Вихід, установіть
початок відтворення – з попереднім.

Перегляньте презентацію з поточного слайда.

Зробіть поточним третій слайд. Встановіть анімацію для тексту слайда:
ефект анімації – куточки, напрямок – праворуч-вгору, групування тексту —
по абзацах 1-го рівня, починати по завершенні попереднього ефекту й у
зворотному порядку.

Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація8.

Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації
у файлі з тим самим іменем Презентація8.

Закрийте вікно PowerPoint.

Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п.16.

Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

Практична робота №9

Ви вже вивчили валентність хімічних елементів. Створіть презентацію за
темою «Валентність атомів елементів», у якій будуть визначатися
валентності елементів за хімічними формулами. Презентація повинна
містити чотири слайди.

Запустіть PowerPoint.

Виберіть макет Пустий слайд та створіть потрібну кількість слайдів.

Підберіть шаблон оформлення презентації.

Зробіть поточним другий слайд і заповніть відповідно до запропонованого
зразка (рис. 67).

Рис. 67

Додайте анімацію для тексту слайда: ефект анімації – прямокутник,
напрямок – назовні, починати – при клацанні кнопки миші.

Зробіть поточним другий слайд і заповніть його відповідно до
запропонованого зразка (рис. 68).

Рис. 68

Додайте анімацію за наступною схемою:

І група об’єктів (графічний об’єкт WordArt та коло) – ефект Випадкові
смуги групи Вхід, починати – з попереднім;

Символ ? – ефект Збільшення групи Вхід, починати – після попереднього;

ІІ група об’єктів (стрілки) – ефект Прямокутник групи Вхід, напрямок –
назовні, починати – при клацанні кнопки миші;

ІІІ група об’єктів (коло та назва хімічного елементу) – ефект Розтягання
групи Вхід, напрямок – по горизонталі, починати – при клацанні кнопки
миші

Текстовий об’єкт (валентність) – ефект Збір групи Вхід, напрямок –
згори, починати – після попереднього.

Створіть четвертий слайд, аналогічний до третього, для фтороводню,
оксиду хрому (III), гідриду кремнію (Силан), оксиду натрію, оксиду
алюмінію, води, оксиду міді (I), оксиду цинку.

Додайте анімацію за схемою аналогічною до третього слайда.

Додайте ефект анімації Розчинення до зміни слайдів.

Перегляньте презентацію.

Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація9.

Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

Закрийте вікно PowerPoint.

Запитання та завдання

Що таке анімація? Де вона використовується?

У яких режимах можна задавати анімацію?

Коли доцільно у презентацію додавати анімацію?

Які рекомендації слід враховувати при додаванні ефектів анімації?

До яких об’єктів слайда можна застосовувати ефекти анімації?

Що таке схеми анімації? Для чого вони використовуються?

Як задати схему анімації до окремого слайда?

Як застосувати схему анімації до всіх слайдів презентації?

Яким чином можна виконати попередній перегляд ефектів анімації?

Як видалити схему анімації?

Як додати ефект анімації до об’єкта слайда?

На які групи розподілені ефекти анімації?

Які ви знаєте операції над ефектами анімації?

Як змінити послідовність появи ефектів анімації на слайді?

Які властивості ефектів анімації ви знаєте?

Як задати значення властивостей ефектів анімації?

Як змінити значення властивостей ефектів анімації?

Яким чином можна задати значення параметрів відтворення звуку?

Яким чином можна задати значення параметрів відтворення фільму?

З якою метою використовується анімація зміни слайдів?

Що слід зробити для встановлення ефектів переходу між слайдами?

Як можна встановити значення параметрів зміни слайдів?

У восьмому класі на уроках географії ви вивчали тектонічну будову
території України. Створіть презентацію за темою «Тектонічна будова
території України». При створенні презентації користуйтеся даними
таблиці. Заголовки слайдів придумайте самостійно. У разі необхідності
для представлення інформації третього та четвертого слайдів використайте
додаткові слайди.

№ слайда Що необхідно розмістити

Тектонічна будова території України

Визначення понять «тектоніка», «літосферні плити»

Загальна характеристика тектонічних структур України:

Український щит;

Дніпровсько-Донецька западина;

Донецька складчаста споруда і т.д.

Визначення понять:

рухливий пояс;

платформа;

плита;

щит

Будову щита, платформи та плити

Порівняння тектонічної та фізичної карт України

При створенні презентації використайте графічні об’єкти, ефекти
анімації, за бажанням відеофрагменти та звук.

У 8-му класі на уроках зарубіжної літератури ви продовжуєте знайомитись
з давньогрецьким епосом та драматургією. Створіть презентацію на тему
«Давньогрецький театр». Звертаємо вашу увагу, що презентація повинна
містити наступні слайди:

Назва слайда Що необхідно розмістити

Історія виникнення давньогрецького театру Фото стародавнього театру.

Пояснення та ілюстрування понять скена, орхестра, театрон, котурни

Теорія літератури Дати визначення термінів «трагедія»,

«комедія».

Есхіл – видатний давньогрецький трагік Портрет, новації, найвідоміші
твори

Софокл як видатний давньогрецький трагік Портрет, новації, найвідоміші
твори

Висновки Зробити висновки щодо впливу давньогрецької трагедії на
розвиток світової літератури й театрального мистецтва (не менше 5
пунктів)

При створенні презентації використайте графічні об’єкти, ефекти
анімації, за бажанням відеофрагменти та звук.

На уроках англійської мови ви вивчили шість видо-часових форм дієслова.
Створіть презентацію за темою «Видо-часові форми англійського дієслова».
При створенні презентації використайте вираз to study at the lyceum та
дієслово to go в трьох формах теперішнього та минулого часів:

Present tenses Present Simple He studies at the lyceum

Present Continuous He is studying at the lyceum

Present Perfect He has studied at the lyceum for two years

Past tenses Past Simple He studied at the lyceum in 2007

Past Continuous He was studying at the lyceum from 2005 to 2007

Past Perfect He entered the university after he had studied at the
lyceum

Present tenses Present Simple Go / goes

Present Continuous Am / is / are going

Present Perfect Have / has gone

Past tenses Past Simple Went

Past Continuous Was / were going

Past Perfect Had gone

При створенні презентації використайте графічні об’єкти, ефекти
анімації, за бажанням відеофрагменти та звук.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020