.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3229
Скачать документ

Виступ на семінарському занятті під час курсової перепідготовки на тему

“Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології”

Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень
не просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну
систему розумових дій, спрямованих на засвоєння знань.

Завдяки цій розумовій діяльності знання стають його надбанням.
Початковим етапом засвоєння знань є сприйняття. На перший погляд
здається, що на уроці активним є лише вчитель, а учні повинні його
слухати, спостерігати. Насправді це не так. Уже на цьому етапі
оволодіння знаннями важлива активна діяльність школярів. Проте вона не
з’являється сама по собі. Її повинен створити вчитель. Теорія і практика
пропонують цілу систему шляхів активізації сприйняття учнями навчального
матеріалу.

Якість сприйняття підвищується, якщо діти підготовлені до засвоєння
нового матеріалу шляхом постановки перед ними пізнавальних і практичних
завдань: “навчитися виділяти головне з прочитаного тексту”, “навчитися
пояснювати будову органа у зв’язку з його функцією”.

Пізнавальна активність учнів підвищується, якщо вчителю вдається
створити так звану проблемну ситуацію на початку вивчення нового
матеріалу, тобто викликати в учнів запитання: чому відбувається таке
явище? Як можна пояснити цей факт? За таких умов учні протягом уроку,
слухаючи пояснення вчителя, активно шукатимуть відповідь на запитання.

Учитель сам може ставити проблемні запитання під час вивчення окремих
тем уроку. Наприклад:

Як за складом крові можна судити про здоров’я людини?

Чому повноцінне харчування вважають однією з важливих умов здоров’я
людини?

Серце людини – дивовижний механізм, який працює протягом життя без
зупинки і ремонту.

Як це досягається?

Проблемні ситуації особливо часто виникають під час проведення
експериментів, спостережень, виконання різноманітних практичних завдань.

Важливим шляхом активізації сприйняття є використання попереднього
досвіду учнів: їхні власні спостереження, участь у різних видах роботи,
почута розповідь старших людей, батьків. Цей досвід дітей використовую,
плануючи свою роботу з ними. Раджу учням провести спостереження за
окремими явищами природи, життям людей, поведінкою тварин тощо.

Дуже важливо з перших кроків навчати дітей спостерігати різні явища
таким чином, щоб їхній досвід не був стихійним, випадковим, а складався
під впливом учителя.

Під час спостереження певних об’єктів, явищ учні концентрують свою
увагу на зовнішніх, часто не найсуттєвих ознаках предмета. Я намагаюся
так продемонструвати учням предмет, посібник, щоб вони побачили його
найголовніші, найсуттєвіші ознаки. Отже, керування вчителем процесом
сприйняття – важливий шлях до підвищення якості сприйняття і пізнання.

Сприйнятий учнем навчальний матеріал повинен бути осмислений відповідно
до знань цього учня. Осмислення є центральною ланкою в процесі засвоєння
знань і відбувається не окремо від сприйняття, а разом з ним. З метою
посилення ефективності засвоєння знань дуже важливо ставити учня перед
необхідністю порівнювати, аналізувати, узагальнювати сприйняте. У
результаті узагальнення, осмислення знань виникають поняття.

Поняття – форма мислення, за допомогою якої узагальнюються суттєві
ознаки предметів і явищ.

Формування понять – складний розумовий процес. Він здійснюватиметься
успішно, якщо вчитель турбуватиметься про розвиток у школярів мислення і
пізнавальної активності на уроках та в позакласній роботі.

Викликати пізнавальну активність в учнів можна за умов добре продуманої
й обґрунтованої системи навчання. Важливу роль у цій системі відіграють
самостійні роботи учнів. У завданнях для самостійної роботи важливо
чітко визначити ступінь їх складності, а також самостійності практичних
дій і мислення учнів. У зв’язку із цим важливе значення має саме
формування запитань завдань, що може по-різному вплинути на вияв
активності учнів і різною мірою стимулювати форми їхньої розумової
діяльності.

Під час складання завдань необхідно, щоб у самостійних роботах
використовувалися такі важливі форми розумової діяльності, як
порівняння, зіставлення, узагальнення, пошук причинно – наслідкових
зв’язків тощо.

Важливу роль у навчальному процесі відіграє вибір часу для самостійної
роботи на уроці. Невелику самостійну роботу доцільно проводити в першій
половині уроку. Це дає можливість відразу залучити учнів до активної
роботи, створити робочу атмосферу на уроці і, користуючись
зацікавленістю та підвищеною активністю дітей, успішно проводити другу
половину уроку.

При цьому:

учні захоплюються самостійною роботою – їм ніколи відволікатися;

під час роботи набувають деяких знань і з інтересом чекають додаткових
пояснень учителя;

учитель отримує можливість під час пояснення спиратися на набуті (нехай
незначні) у процесі роботи уявлення учнів, використовувати їх для
активізації бесіди під час узагальнення набутих знань.

Таким чином можна організувати самостійні роботи з метою отримання
учнями нових знань або оформлення вже отриманих результатів. Учні можуть
готувати усні або письмові відповіді (наприклад, робити записи в
зошитах, заповнюючи колонки таблицями за спеціальним зразком тощо).

Для чіткої організації самостійної роботи вчитель має розробити систему
завдань пошукового характеру з теми, предмета в цілому, передбачити їх
поступове ускладнення і підвищення рівня самостійності учнів під час
виконання цих завдань.

З метою детального вивчення предмета або явища можна використати
прийоми, які допоможуть учням успішно засвоїти навчальний матеріал,
вникнути в суть дослідження біологічних процесів. Одним з таких прийомів
є евристичний. Суть його полягає в тому, що вчитель ставить перед учнями
запитання на кмітливість з додатковими навідними запитаннями, чим
спонукає до інтуїтивного розв’язання пізнавального завдання.

Часто для відповіді на запитання достатньо зіставити вже відомі
істини, навіть елементарні відомості. Незважаючи на це, учням іноді
буває важко знайти правильну відповідь. Так виникають труднощі із
запитанням, чи відбувається фотосинтез у плодах. Більшість учнів
переконані в тому, що фотосинтез відбувається тільки в листках. І лише
дехто з них здогадується, що зелені незрілі плоди теж беруть участь у
процесі утворення органічних речовин на світлі. Евристичний прийом
розвиває в учнів здатність здогадуватися, кмітливість, творчий підхід до
виконання пізнавального завдання.

Розвитку вмінню досліджувати істину сприяє також сократичний прийом. У
Стародавній Греції філософ Сократ будував бесіду з учнями таким чином,
щоб викликати їх на обговорення спірних питань. Він спрямовував хід
бесіди в таке русло, щоб вона набула характеру дискусії. На уроках
біології є можливості для того, щоб учні намагалися доводити й
обґрунтовувати свої міркування, використовуючи запас знань або
наочність. Так, з’ясовуючи відмінності між кореневищем рослин і коренем,
учні спочатку не можуть дати правильну відповідь, але пропонують різні
міркування, іноді помилкові (кореневище росте горизонтально, а корінь –
вертикально; на кореневищі є бруньки, а на коренях їх немає; кореневище
може зеленіти на світлі, а корені не зеленіють тощо). Обговорення цих
міркувань супроводжується вивченням роздаткового матеріалу – живих
рослин або гербарних зразків. Зрештою, учні доходять висновку, що
кореневище – це видозмінений пагін, який хоч і не має зелених листків,
але володіє всіма іншими ознаками, характерними для пагона.

У процесі навчання учні під керівництвом учителя здобувають нові для
них знання. Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового
навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні
прийоми: створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості,
динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують
допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх
етапах вивчення навчального матеріалу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020