.

Розучування по партіях і частинах в залежності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
231 2178
Скачать документ

ПЛАН

Вступне слово.

Показ товару.

Музично-технічне засвоєння товару.

Розучування по партіях і частинах в залежності.

Розучування в зручному діапазоні, теситурі темпі, динаміці.

Робота над виразністю, образністю у виконанні і повторенні пройденого
матеріалу.

Робота над виразністю, образністю у виконанні і повторенні пройденого
матеріалу.

Розучування твору з хором можна умовно поділити на два етапи: засвоєння
вокально-технічної сторони та робота над створенням художнього образу.
Обидва аспекти тісно взаємопов’язані, складаючи єдине ціле.

На початку репетиції, особливо в тих випадках коли доводиться працювати
над твором без супроводу, (в тих випадках, коли доводиться працювати
над) необхідно дати колективу ладотональний настрій (проспівати з хором
гаму у висхідному або в низхідному русі, інтервали, тризвуки, акорди з
розв’язанням в основну тональність каданси тощо). При цьому
студент-хормейстер повинен слідувати за правильним формуванням звука,
чистотою інтонування, ансамблевою злагодженістю як кожної партії, так і
всього хору. Далі рекомендується пояснити учасникам колективу зміст
твору, розказати про композитора, його творчу стилістику, про автор
атексту. Зробити це треа у цікавій та (доступній формі. Потім керівник
ознайомлює хористів з музикою, програмуючи її на фортепіано два-три рази
від початку до кінця та підспівуючи те чи інше місце. Окремо бажано дати
характеристику інструментального супроводу, якщо такий є. Виконавські
наміри диригента мусять бути не лише зрозумілі хору, але й викликати
спів розуміння у співаків, захопити їх.

У залежності від кваліфікації хористі та від ступеня складності хорового
твору існують його розучування:

по партіях.

усім хором.

Обидва способи мають свої привілеї та вади. В першому випадку
забезпечується тверде знання кожним співаком партії, але випускається з
уваги вокально-хоровий ансамбль. В іншому – учасники колективу
набувають уваги ансамблевого співу, швидко орієнтуватися в гармонії
обстановці, проте часто не всі беруть однаково активну участь у процесі
репетицій. Тому в початковий період пропонується працювати по партіях
або по групах, але тільки після попереднього осмислення твору всім
хором.

Для того, щоб прискорити засвоєння дітьми пісні, вчитель повинен добре і
своєчасно підкреслити дітям тотожні і зовсім однакові мелодичні звороти
в пісні. Попередити дітей в цьому разі означає запобігти помилці, бо
діти здебільшого намагаються ототожнити не зовсім подібні, щодо мелодії,
побудови. Добре використати засоби графічного показу подібних і не
зовсім подібних місць. Подібні можна підкреслити прямо. Дужкою, а
змінені хвилястою лінією.

На вибір методичних прийомів при розучуванні пісні впливає на:

а) рівень музично-хорової підготовки хору;

б) зміст, характер, складність і фактура пісні;

в) мета розучування.

Проте варіантність прийомів при розучуванні пісні зовсім не свідчить про
відсутність певних сталих художньо-педагогічних принципів, на які
спирається методика розучування (матеріалу) репертуару з різноманітними
дитячими хорами.

Велику роль у розучуванні пісні грає дидактичний принцип свідомості і
активності навчання. Свідоме засвоєння пісні, активна і свідома робота
над технічними засобами художнього виконання пісні, є обов’язковими, як
обов’язковим є виявлення і формування дитячого ставлення до змісту,
краси пісні, до її головної думки. Цей принцип повинен реалізувати на
кожному кроні розучування у всіх різноманітніших прийомах учителя.

Підкреслюючи роль дидактичного принципу в розучуванні пісні, ми не
знижуємо ролі інших – урахування вікових особливостей систематичності,
правильного співвідношення художнього образу і техніки тощо.

При розучуванні пісні в дитячому хорі художня і технічна робота не
відділенні, хоч можливо тимчасове вичленування одної і іншої. Технічна
робота по засвоєнню пісні підкорена завданням художнього виконання.

Процес розучування пісні можна умовно поділити на чотири етапи:

Ознайомлення з піснею.

Засвоєння музичного і літературного.

Робота над технікою художнього виконання тексту.

Завершальна художня доробка.

Етапи ці умовні, бо вони не відокремлені один від одного. Так, при
ознайомленні дітей з піснею, ми до деякої міри посуваємося в напрямку
засвоєння пісні коли діти засвоюють пісню, вони в певній мірі
оволодівають і технікою її виконання, тощо, але все ж таки в кожному
етапі, є своя головна мета, яка виявляється в назві даного етапу.
Головне завдання в назві етапу – ознайомлення з піснею, 2-го – засвоєння
літературного і музичного текстів і т. ін. Отже, завдання першого етапу,
щоб учням пісня сподобалась, зацікавила їх, викликала бажання розучити
її, щоб учні зрозумілі в основному її головну думку, побудову тощо.
Перший етап в свою чергу можна поділити на 3 частини:

а) вступну бесіду;

б) показ пісні;

в) бесіду після показу.

В другому етапі особливого значення набуває робота над правильним
відтворенням інтонації і ритму. Подібно до того, як при засвоєнні
літературного тексту велику Поль відіграє правильна вимова слів, так
само при засвоєнні музичного тексту таке ж значення має відтворення
інтонації і ритму. Отже вчитель весь час мобілізує слух учнів на
усвідомлення мелодичних ходів (“широкі”), (“вузькі”), ладову
завершеність чи незавершеність фрази, не допускає форсованого,
напруженого звуку, що впливає на інтонування. Слідкує за диханням тощо.

?a”n$uiiiiiiiaaOOEEOOOOOOOOO

&

&

&

нічною роботою над художнім виконанням. Маючи у головне завдання –
засвоїти з учнями літературний і музичний тексти, вчитель в той же час
звертає увагу учнів на будь-які порушення елементарно правильного співу.
Далі на третьому етапі він звертає особливу увагу на технічну сторону
виконання.

Залежно від пісні і вокально-хорової підготовки класу чи хорового
колективу повстають різні вокально-хорові завдання і, залежно від цих
обставин, буде намічатись послідовність і прийоми в їх розв’язанні.

На основному етапі вчитель закріплює, відшліфовує набуті навички і
знання, При цьому варто нагадати учням те основне, що характеризує
пісню, її образи. Бажано, щоб учитель знайшов якісь нові дані,
підкреслив у пісні якість риси, про які ще нічого не говорив, викликав
нові асоціації.

Тепер пісню співають спочатку до кінця, поступово добиваючись свободи
виконання, повного контакту між хором і диригентом, чутливої реакції та
його жесту.

На першому етапі диригент працює з кожною партією окремо.

Сопрано сольфеджують третю частину твору. Тут для них є певні труднощі,
зокрема, інтонування хроматичних та діатонічних півтонів. Керівник сам
співає їх і просить вокалістом повторювати за ним.

Під час репетиції з спора новою партією диригент має слідувати й за
тембровим колоритом.

У процесі роботи з альтами хормейстер закликає до уваги також басів,
оскільки альти здебільшого дублюють їхню партію. Вже з самого початку
співу альтова група буде сольфеджувати з тенденцією до пониження, що
провокується властивостями основного тону сі-бемоль мінору. Тому
директор просить вокалістів інтонувати початок мелодій трохи гостріше.
Після того як альти просольфеджують свого партію, керівник хору працює з
ними над тенорами.

Тенори, як правило, порівняно легко справляються зі своєю партією. Треба
тільки вимагати від них гранично нестійкого інтонування звука ле-бекар
як ввідного тону.

При розучуванні басової партії хормейстер. Як і в роботі з альтами,
прагне до уникнення заниженого звучання основного току.

Одночасно керівник хору добивається також від басів виразного насиченого
тембру, який відповідав би суворому та стриманому характеру скорботної
музики.

Розучивши цю частину по партіях, диригент приступає до роботи над нею з
усіх хором. Тут і хормейстер, і його вихованці мусять звернути увагу не
лише на акордове звучання, а й на ансамблеву злагодженість, метро ритм.
Однаковий ритм у всіх голосах спричиняється до компактності, щільності
хорової фактури.

Диригент слідкує за ансамблем, зміною шоанів, подвоєні голоси радить
співати тихіше, баси – гучніше, що значно полегшить ансамблювання та
дасть змогу яскравіше підкреслити гармонію.

Робота над хором Б. Лятошинського можна продовжувати так: хормейстер
ознайомлює колектив з музикою першої частини твору. Спочатку хор співає
її із закритим ротом при підтримці фортепіано, а потім зі словами.
Працюючи над першим розділом ні диригент, ні хористи з особливими
труднощами не зустрінуться, бо розучена раніше третя частина за
мелодикоінтонаційним, фактурним, метроритмічним викладом майже тотожна
першій.

Найскладнішою є середня частина твору, яка контрасту першій та третій.

Основне смислове навантаження тут несуть на собі сопрано. Поліфонічна
фактура спричиняється до неспівподання ритму та поетичного тексту в
ритмі партій. Цей розділ вирізняється великою емоційною виразністю
музики, розширенням діапазону кожного з голосів.

Починати роботу треба з програванням на фортепіано та сольфеджування по
партіях. Партія сопрано, незважаючи на плавність мелодичної лінії в
цілому, відкривається стрибкоподібним рухом.

Співаки схильні підвищувати ці інтонації, тому останні вимагають
ретельного закріплення. Привертають до себе увагу також низхідні великі
секунди.

Партія сопрано має складний тріольний ритмічний малюнок, який необхідно
виводити спокійно й неметушливо.

Сопрано, як і інші голоси будуть співати з тенденцією до пониження звуку
до через хід на малу секунду. В них та попередні альтеровані зміни у
медолиці.

Хоровий спів – найголовніший засіб художнього виховання в школах він є
невідмінною частиною естетичного і комуністичного виховання, великою
організуючою і дисциплінуючою силою.

Хоровий спів прилучає учнів до музичного мистецтва і культури дає
можливість ознайомити їх з найкращими зразками радянської музичної
літератури, класифічної спадщини і народної творчості, допомагає
виховувати в учнів моральні якості.

Питання про діапазон і тембр дитячого голосу звукоутворення, дихання,
розспівування, дикцію, ансамбль, строй репертуар хору не нові, вони
докладно висвітлені в різних наукових: методичних працях, але тут
проблема коротко роглянути кожен з них питань окремо.

Дитячий голос за діапазоном докорінно відрізняється від голосу дорослої
людини.

Діапазон – це межа звучання дитячого голосу від найнижчого до найвищого
звука.

Дихання – основа співу, завжди повинно бути в центрі уваги вчителя.

Від того, як діти дихають під час співу, залежить успіх хорового співу
взагалі.

Найкращим показником співацького дихання є комплексний, то зв’язний і
плавний спів. Дикція – це виразне вимовлення слів складів і окремих
звуків.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020