.

Діатонічні (тональні) секвенції. Побічні септакорди (секвенцакорди) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3604
Скачать документ

Реферат на тему

Діатонічні (тональні) секвенції. Побічні септакорди (секвенцакорди)

План

1. Мелодична секвенція

2. Гармонічна секвенція

3. Функціональні співвідношення в секвенції

4. Секвенції з тризвуків

5. Шляхи переміщення

6. Паралельні секстакорди

7. Секвенції з септакордами

8. Мотив з септакорду і тризвуку

9. Побічні септкакорди зовнішніх секвенцій

Література

1. Мелодична секвенція

Висхідне або низхідне переміщення якої-небудь мелодичної побудови
називається мелодичною секвенцією. Оборот, встановлений в основу такого
переміщення, і кожна з його подальших появ називаються ланками
секвенції. Перша ланка називається також мотивом секвенції.
Секвенція-найпростіший прийом у викладі і розвитку мелодії:

У тому випадку, коли секвенція не виходить за межі однієї тональності,
вона називається діатонічною або тональною. Кожна з ланок повторює
мелодичний малюнок мотиву, але якісна сторона інтервалів і їх значення
ладу суцільно і поряд міняються:

2. Гармонічна секвенція

Мелодична секвенція ведучого голосу часто супроводиться секвентним рухом
і решти голосів. Це створює гармонічну секвенцію, тобто послідовне
переміщення початкового обороту з групи акордів вгору або вниз:

Секвенції служать важливим засобом мелодичного і гармонічного розвитку,
що отримав значення для всіх творчих напрямів.

3. Функціональні співвідношення в секвенції

Перша ланка секвенції є звичайно якою-небудь з найпростіших по
функціональних співвідношеннях оборотів.

У всіх подальших ланках кількість акордів, їх мелодичне положення і
розташування, а також співвідношення між собою (кварто-квінта, терцове,
секундовее) залишаються такими ж, як і в першій ланці.

Завдяки незмінним співвідношенням зберігаються в якійсь мірі в
прихованому вигляді і функціональні співвідношення усередині ланки, дані
в початковому мотиві секвенції. Так, наприклад, якщо початкову ланку
D7-Т перемістити на терцію вниз, то між акордами III-VI утворюються
співвідношення, аналогічні зв’язки домінантсептакорду з тонікою.

При цьому, проте, оскільки в секвенції переміщається не окремий акорд, а
функціонально-зв’язний оборот, то цей функціональний зв’язок продовжує
діяти тільки усередині ланки, на грані ж між ланками вона як би
відсутня, що відтісняється на задній план мелодійним початком.

4. Секвенції з тризвуків

Найпростіші секвенції складаються з тризвуків, які можуть бути узятий і
в основному вигляді і в обернення.

Кількість акордів, їх співвідношення один з одним, види, мелодичне
положення і розташування визначаються в мотиві, тобто першій ланці. В
подальших ланках все це зберігається, але в переміщенні на інші ступені.

5. Шляхи переміщення

Секвенції, що складаються з тризвуків, звичайно можливі і висхідні і
низхідні.

Найпростіше і саме послідовне переміщення мотиву робиться по ступенях
гамми вгору або вниз, наприклад:

Крім того, зустрічаються переміщення по терціях:

або по квартах (або квінтам):

В таких випадках іноді утворюється подвійна ланка (див. останній
приклад).

Нарешті, інтервал переміщення може бути змінним:

Кількість ланок в секвенції рідко буває більше трьох-чотирьох; нерідко
їх всього два. Перше і остання ланка можуть бути неповними або зміненими
в деталях.

В мінорі секвентний рух частіше за все заснований на акордах
натурального ладу (в низхідному русі – тільки натуральний лад), окрім
першого і останнього ланок, де типовий гармонічний мінор:

6. Паралельні секстакорди

Секвенціям споріднені ряди паралельних секстакордів. Всі секстакорди в
таких рядах майже завжди даються в мелодичному положенні основного
звуку. В основі ряду лежить паралельний рух трьох голосів. До
триголосного остову додається четвертий середній голос, що дає подвоєння
в акордах. Подвоєння в сусідніх секстакордах звичайно різні; вони можуть
чергувати систематично, за принципом секвенції, і бути різними по два
або по три:

Переважаючий різновид паралельних секстакордів має гамоподібний вигляд
при одному напрямі, висхідному або низхідному. Крім того, зустрічаються
ряди секстакордів із зміною напряму (див. Л. Бетховен, соната ор. 2 № 1,
тріо з Менуету; В. А. Моцарт, марш Фа мажор з опери «Чарівна флейта»).

Примітка. В літературі паралельні секстакорди вживаються переважно на
три голоси. Дуже вживане дублювання голосів в октаву, переважно баса.

7. Секвенції з септакордами

¤

¦

¤

?

jEn

дку частіше за все складається з двох акордів. Найбільш споживані
секвенції з мотивом з септакорду і тризвуку, а також з двох септакордів.

8. Мотив з септакорду і тризвуку

Септакорд в більшості випадків розв’язується в тризвук, лежаче квартою
вище, за зразком послідовності D-Т. Септакорд може бути узятий у
будь-якому вигляді і розташуванні:

Секвенція може початися з будь-якого септакорду; закінчується ж вона
переважно D7, що розв’язується безпосередньо в тоніку, або особливою
каденцією:

9. Мотив з двох септакордів

В секвенціях з двох септакордів переважно другий з них по співвідношенню
лежить квінтою нижче за перший, по типу послідовності SII7-D7. Септима і
квінта опускаються на ступінь, решта двох голосів залишається на місці,
як септима і квінта наступного акорду. Основний звук септакорду, будучи
поміщений в басу, може йти стрибком в основний звук наступного акорду.
Оскільки від однієї ланки до іншої септима і квінта теж йдуть вниз, то
створюється секвенція, низхідна по ступенях. При цьому основні
септакорди, як норма, чергують з терцквартакордами, квінтсекстакордами –
з секундакордами. Нарешті, основні повні септакорди чергують з основними
ж неповними:

Такі секвенції є діатонічним різновидом так званого ланцюга
кварто-квінтових септакордів, тобто послідовності, в якій кожний
септакорд лежить квінтою нижче за попередній (з погляду інтервального
співвідношення).

Якщо секвенція з діатонічних септакордів ведеться не по секундах вниз, а
як-небудь інакше, акорди ці звичайно залишаються недозволеними (див. Е.
Гріг, скрипкова соната, ор. 8):

9. Побічні септкакорди зовнішніх секвенцій

Септакорди Т7, DTIII7, S7 і TSV17 називаються побічними, а також
секвенцакордами, оскільки вживаються головним чином в секвенціях. Зовні
секвенції вони зустрічаються порівняно рідко. Причина цього полягає
частково в їх меншій функціональній чіткості, в порівнянні з D7, SII7 і
DVII7; крім того, деякі з них (Т7 і S7 мажору і dtIII7 і tsVI7 мінору)
мають велику септиму, звучну порівняно різко.

Септима цих акордів вводиться переважно як Прохідна або приготована:

Кожний з побічних септакордів розв’язується майже завжди в тризвук,
лежаче квінтою нижче (по типу D7-Т), або переходить в септакорд цього
ступеня (по типу SII7-D7); інакше кажучи, побічний септакорд знаходиться
у відношенні як би домінанти до того акорду, в який він розв’язується
або переходить, так само, як це має місце в найзвичайніших секвенціях:

Зразок вільнішого застосування побічних септакордів (як в попередньому
прикладі, так і в подальшому можна прослідити секвентність, проведену не
цілком строго) ми даємо в цитаті з романсу Р. Шумана «Я не серджуся»:

З побічних септакордів частіше за інші зустрічається S7. Він іноді бере
участь в плагальних оборотах і каденціях, розвязуючись безпосередньо в
тоніку. Септима при цьому залишається на місці, як загальний звук:

Іноді він передує домінанті:

Нарешті, на загальних підставах, описаних вище, S7 переходить в DVII7,
лежачий квінтою нижче.

Голосоведення при цьому відповідає загалом і в цілому послідовності типу
SII7-D7:

ЛІТЕРАТУРА

1. Абдулин З. Б. Теория и практика музыкального обучения в
общеобразовательной школе. – М., 1983.

2. Апраксина О. А. Методика музыкалного воспитания. – М., 1983.

3. Верещагіна А., Жофчак З. Методика викладання музики на релятивній
основі в І класі.– К., 1977.

4. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н. Слухання музики в 1
– 3-х класах. – К., 1982.

5. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального вопитания
в школе. – М, 1989.

6. Леонтович М. Практичний курс навчання співу в середніх школах
України. – К.,1989.

7. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі. – К., 1984.

8. Кодай З. Избранные статьи. – М.,1983.

Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной
школе. – Київ, 1977.

10.  Орлова Т., Бенина Р. Учите детей петь. – Москва, 1988.

11. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. –
Тернопіль. – Навчальна книга “Богдан”. –2000.

12. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалного
воспитания. –М., 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020