.

Поняття пропозиції. Ринкова рівновага

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1071 6465
Скачать документ

тема: Поняття пропозиції. Ринкова рівновага

Пропозиція – поняття, величина, фактори.

Відображення пропозиції.

Суть закону пропозиції.

Цінова еластичність пропозиції.

Попит і пропозиція: ринкова рівновага.

1. Пропозиція – це ідеальна готовність і реальна можливість
товаровиробника виробляти і постачати на ринок певну кількість товару.

Пропозиція – шкала, яка показує різну кількість продукту, яку виробник
бажає і здатний виробити та запропонувати до продажу на ринку по кожній
конкретній ціні з ряду можливих цін на протязі певного періоду часу.

У цьому понятті необхідно виділити два аспекти:

готовність товаровиробника задовольняти ринковий попит;

реальну можливість цього виробника виробити і запропонувати ринку
прогнозований товар.

Крім ціни, на рівень пропозиції впливають такі фактори :

наявність виробничих потужностей і природних ресурсів, робочої сили (R)

характер технології (К)

податки і дотації (ТS)

природно-кліматичні умови (С)

ціни на ресурси й інші товари (від Р до Р )

Отже обсяг пропозиції – це максимальна кількість якогось товару,
яку згідний виставити на продаж продавець або група продавців в одиницю
часу за певних умов, перерахованих вище.

А тепер роздивимося деякі неціновые фактори, що впливають на обєм
пропозиції

зміна ресурсних цін – зниження ціни на мінеральні добрива збільшують
пропозицію пшениці; збільшення ціни на дощові установки скорочує
пропозицію кукурудзи;

зміна технології – створення більш ефективного хімікату проти
кукурудзного шкідника збільшує пропозицію кукурудзи;

зміна податків і дотацій – збільшення акцизного податку на сигарети
скорочує пропозицію;

зміна цін на інші товари – зниження цін на баранину і свинину збільшує
пропозицію на говядину;

зміна очікувань – очікування суттєвого зниження в майбутньому цін на
нафту заставляє нафтяні компанії збільшити текучу пропозицію;

зміна кількості постачальників – збільшення кількості фірм, які
виробляють ПК, збільшує пропозицію цих ПК.

2. Шкала пропозиції представляє ряд альтернативних можливостей, таких
які показані в таблиці 1 для індивідуального виробника.

P S

Залежність обсягу пропозиції від визначальних його факторів називається
функцією пропозиції. У загальному виді функція пропозиції має вид :

Q =f(P,P… P,R,K,C,TS і ін.) Якщо усі фактори, крім ціни даного
товару, прийняті за невідомі, то функція буде відбивати залежність
кількості запропонованої продукції від її ціни : Q =f(P )

Залежність обсягу пропозиції від ціни може бути різноманітною, проте
самою типовою буде така: чим вище ринкова ціна, тим більший обсяг
пропозиції, і навпаки.

3. Суть закону пропозиції в тому, що обсяг пропозиції товару
збільшується при підвищенні ціни і зменшується при знищенні ціни.

Приклад: фермер має ресурси, які можна “переключити” для виробництва
іншого виду продукції. По мірі зростання ціни на кукурудзу фермер
вважатиме кращим скоротити обєм вирощування пшеніці, вівса, бобів, а
збільшити обєм вирощування кукурудзи. До того ж вищі ціни на кукурудзу
дозволяють фермеру покривати витрати для кращої обробки земліі
застосування більшої кількості міндобрив. Всі ці затрати призводять до
збільшення обєму виробництва кукурудзи.

Слід розрізняти поняття “зміна в пропозиції” та “зміна величини
пропозиції”. Зміна в пропозиції відображається в зміщенні всієї кривої
пропозиції (причина: зміна однієї або кілька детермінант). Зміна
величини пропозиції означає пересування з однієї точки на іншу на
постійній кривій пропозиції. (аналогічно кривій попиту).

4. Коцепція цінової еластичності також застосовується і до пропозиції.
Якщо товаровиробники чутливі до зміни цін, пропозиція еластична і
навпаки.

Формула еластичності підходить і для опреділення ступеня еластичності чи
нееластичності пропозиції. Єдина необхідна зміна полягає в заміні
«процентної зміни кількості питаємої продукції» на «процентну зміну
кількості пропонованої продукції».

Найважливішим фактором, який впливає на еластичність пропозиції є
кількість часу, який є в розпорядженні виробників, для того щоб
відреагувати на дану зміну ціни продукту. Взагалі, чим довший час, яким
володіє виробник, для того щоб пристосуватися для даної зміни цін, тим
більше зміниться обєм виробництва і тим більша відповідна еластичність
пропозиції. Приклад, при рості ціни на продукт Х виробнику необхідна
певна кількість часу, для того щоб перерозподілити ресурси на користь
виробництва продукта Х за рахунок скорочення виробництва виробництва
інших продуктів.

Слід розрізняти найкоротший ринковий період, короткостроковий та
довгостроковий періоди.

Найкоротший ринковий період настільки малий, що виробники не встигають
відреагувати на зміну попиту і ціни. Наприклад, фермер привіз на ринок
на одному грузовику весь свій урожай томатів даного сезону. Крива
пропозиції буде абсолютно нееластичною; фермер продасть все по любій
ціні. Чому? Тому що він не може запропонувати більше томатів, ніж він
привіз на своєму грузовику, якщо ціна переважить його очікування. Він не
зможе виростити томати за ніч. Необхідний цілий сезон щоб відреагувати
на збільшення ціни виробництвом більшої кількості продукції. З іншого
боку, оскільки продукт є скоропортящимся, фермер не може вилучити його
із ринку, якщо ціна виявиться менше його очікувань – він всеодно
продасть все що привіз. Таким чином, на протязі дуже короткого проміжку
часу пропозиція томатів зі сторони фермера є фіксованою; він зможе
запропонувати лише стільки, якільки привіз на своєму грузовику, яка б
висока ціна не була. Загроза псування вимушує фермера продавати всю
продукцію навіть у випадку значного зниження ціни.

На рис.1 показана крива абсолютно нееластичної пропозиції зі сторони
фермера в найкоротший період.

В короткостроковий період виробничі потужності окремих виробників і
всієї галузі залишаються незміними. Проте підприємства мають достатньо
часу щоб використати свої потужності інтенсивно. Наприклад, наш фермер,
маючи землю і сільськогосподарську техніку, змінити їх ніяк не зможе.
Проте, в цей період часу він може застосувати більш інтенсивні методи
вирощування томатів, прикладаючи більше праці, більше міндобрив і
пестицидів для отримання урожаю. Результатом буде ріст виробництва як
реакція на запропоноване збільшення попиту.; така реакція зі сторони
виробника буде означати більш високу еластичність томатів, що і показано
на рис. 1.

В довгостроковому періоді достатньо часу для того, щоб фірми встигли
приняти всі бажані міри по пристосуванню своїх ресурсів до вимог
змінившоїся ситуації. Окремі фірми можуть розширити (скоротити) свої
виробничі потужності; нові фірми можуть увійти в склад галузі (а старі
покинути її). Наприклад, фермер має можливість придбати додаткову
земельну ділянку, а також закупити більше обладнання і машин. На рис.1
показано, що навіть невелика зміна в ціні приведуть до збільшення
кількості продукції як реакція на пропонуєме розширення попиту. При
умові, що галузь по виробництву томатів використовувала б невелику
кількість відповідних ресурсів, то ріст попиту зі сторони цієї галузі
залишив би їх ціни без змін. Тобто, крива пропозиції була б абсолютно
абсолютно еластичною.

5. Для того, щоб опреділити ціну продукту і кількість, яка реально
купується і продається на ринку, необхідно звести разом поняття попиту і
пропозиції. Для прикладу наведемо таблицю:

Загальна величина пропозиції в тиждень

(1) Ціна за центнер (дол.)

(2) Загальна величина попиту в тиждень

(3) Надлишок (+) чи нестача(-)

(4)

12 000 5 2 000 + 10 000

10 000 4 4 000 + 6 000

7 000 3 7 000 0

4 000 2 11 000 – 7 000

1 000 1 16 000 – 15 000

Ціна в 5 дол приведе до надлишку кукурудзи в 10 000 центнерів, тобто
надлишкову пропозицію кукурудзи. В результаті конкуренти зібють ціну з
метою продати надлишок кукурудзи. Те саме проходитиме при ціні в 4 дол,
хоча надлишок буде значно меншим в результаті того, що менша ціна
побуджує продавців витрачати менше ресурсів на вирощування кукурудзи, і
в результаті конкуренція знову збиває ціну. Ціна в 1 дол. приведе до
дефіциту кукурудзи, тобто попит на кукурудзу буде перевищувати
пропозицію її в результаті того, що при такій ціні споживачі захочуть
купити більше продукції, в той час коли у фермерів зникне бажання
вирощувати кукурудзу. Знову, конкуренція між продавцями підніме ціну з 1
до 2 дол. і т. д. При ціні 3 дол. кількість кукурудзи, яку фермери
бажають виростити і запропонувати на ринок дорівнює тій кількості, яку
споживачі бажають купити. Коли при ціні 3 дол. немає ні надлишку, ні
нехватки – отримуємо рівноважну ціну, тобто при ціні 3 дол. рішення
виробників про продажу=рішенню покупців про покупку.

Графічний аналіз попиту і пропозиції приведе нас до такого ж результату.

На осі ординат позначена ціна одиниці товару P у доларах. Це ціна, яку
продавець одержує за певну запропоновану кількість товару і яку покупець
заплатить за певну необхідну кількість цього товару. Вісь ординат
показує загальну необхідну і запропоновану кількість товару Q у даний
період часу.

Крива пропозиції S показує, яку кількість товару і по якій ціні
виробники можуть продати на ринку. Крива піднімається вгору, тому що,
чим вище ціна, тим більше число фірм має можливість виробляти і
продавати товар.

Крива попиту D показує, яку кількість продукції споживачі готові
купувати по кожній ціні. Крива йде униз, тому що споживач звичайно хоче
придбати більше, якщо ціна нижче.

Дві криві перетинаються в точці рівноваги попиту і пропозиції, тобто
при рівноважних ціні і кількості товару. При ціні 3 дол. його
запропонована і необхідна кількість однакова 7 000 ц. У цій точці немає
ні дефіциту, ні надлишкової пропозиції, а отже, немає тиску на зміну
ціни надалі. Пропозиція і попит не завжди урівноважені на ринку.

Але, крім ціни, пропозиція і попит визначаються й іншими умовами.
Наприклад, кількість товару, що виробники готові продати, залежить не
тільки від ціни, але і від витрат виробництва. Попит на товар залежить,
як від бюджету споживачів, так і від зміни економічних умов або
податкової політики. Щоб зробити це, ми повинні зрозуміти, як зрушуються
криві пропозиції і попиту у відповідь на зміни ставки зарплати,
капітальних витрат і прибутку.

Почнемо з зміни кривої попиту. Пропозиція залишається постійною.
Припустимо, що попит зростає, як це вплине на ціну.

Зміна пропозиції.

Збільшення пропозиції приведе до ефекту пониження ціни і ефекту приросту
кількості продукту. І навпаки: ціна росте, кількість падає.

Існують ще такі випадки:

Попит і пропозиція змінюються в протилежних напрямках. Наприклад, попит
скорочується, а пропозиція зростає – результат – значне зниження ціни, а
збільшення чи зменшення кількості продукту залежить від відносних
параметрів змін пропозицій і попиту.

Попит зростає, а пропозиція падає – збільшення ціни високе і зменшення
чи збільшення кількості продукції залежить від відносних параметрів
зміни пропозиції і попиту.

Попит і пропозиція збільшуються – збільшення кількості продукції і
(ефект зменшення ціни в результаті збільшення пропозиції і ефект
збільшення ціни в результаті збільшення попиту) – якщо збільшення
пропозиції більше збільшення попиту – ціна знизиться, і навпаки. Те саме
можна сказати коли попит і пропозиція падає (коли масштаби зменшення
пропозиції більше масштабів скорочення попиту – ціна виростає, і
навпаки).

Отже, аналіз кривих попиту і пропозиції є одним з основних інструментів
мікроекономіки. На конкурентному ринку криві пропозиції і попиту
вказують, скільки продукції буде зроблено фірмами і яким буде попит
споживачів при певній ціні. Ринковий механізм має тенденцію до
рівноваги, із тим, щоб не було ні надлишкового попиту, ні надлишкової
пропозиції.

Ця лінія називається кривою пропозиції. Має, як правило, позитивний
нахил і випукла вбік обсягу. Але в деяких випадках можуть
використовуватися лінійні характери функцій попиту і пропозиції (прямі).

Q

Рs

P0

Р1Р0

Рм

Р0

Q0

Найкоротший період

Q0 Q1 Q11

Довгостроковий період

Q0 Qs

Короткостроковий період

Рис. 1. Фактор часу і еластичність пропозиції.

В таблиці колонки (1) і (2) відтворюють шкалу ринкової пропозиції
кукурудзи.

Перед нами стоїть питання: яка із пяти можливих цін дійсно признана в
якості ринкової ціни на кукурудзу?

Р

5

4

3

2

1

0

D

Дефіцит

Надлишок (виграш)

Рис.2. Криві попиту і пропозиції (залежність ціни від кількості товару
на ринку)

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q (тис.)

З графіка, нова точка перетину кривих попиту і пропозиції вище точки
перетину показників ціни і кількості, отже, збільшення попиту при інших
рівних умовах (пропозиції), породжує ефект збільшення ціни і ефект
збільшення кількості продукції. Відповідно, зменшення попиту приведе до
ефекту зниження ціни і ефекту скорочення кількості продукції.

S S’

Ціна

Р1

Рз

D

Q1 Q3
Кількість

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020