.

Упаковка й засоби товарної інформації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
442 3419
Скачать документ

Реферат на тему:

УПАКОВКА Й ЗАСОБИ ТОВАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Упаковка тісно пов’язана з такими засобами товарної інформації, як
маркування й технічна документація, і відрізняється від них лише
співвідношенням основоположної, комерційної та споживчої інформації.

Товарна інформація в цілому — це відомості про товар, які ^значені для
користувачів. Вона допомагає їм розібратися у нескінченній кількості
товарів і зробити правильний вибір. Первинним джерелом товарної
інформації і водночас виконавцем послуг з інформування продавців або
споживачів про товар, що продається, є сам виробник. Від того, наскільки
якісними є такі послуги, залежить швидкість просування товарів каналами
розподілу інтенсивність продажу, стимулювання продажу, створення
споживчих переваг і кола постійних покупців. Додаткову товарну
інформацію надає покупцеві посередник, тобто продавець товару (учасник
каналів розподілу).

Основоположна інформація — це основні відомості про товар, які мають
вирішальне значення для ідентифікації товарів на ринках і призначені для
всіх суб’єктів ринкових відносин: вид і найменування товару, його
ґатунок (асортимент, сортамент), маса нетто, найменування виробника,
дата виготовлення товару, строк придатності або зберігання. .Комерційну
товарну інформацію призначено для виробників, посередників,
постачальників і безпосередніх продавців, але не для споживачів, хоч
нині за відкритості ринкових відносин вона все частіше стає відомою
широкій громадськості. Комерційна товарна інформація містить дані про
посередників, нормативні документи щодо якості товарів, штрих-коди
продукції тощо. До споживацької товарної інформації належать спеціальні
відомості, призначені для створення споживацьких переваг. Вона
розповідає про вигоди, які отримає споживач, якщо придбає даний товар,
про найбільш суттєві споживчі властивості товару (склад, функціональне
призначення, способи користування або експлуатації, безпека, надійність,
ціна, стимулюючі заходи). Друковані проспекти чи буклети з такою
інформацією найчастіше намагаються дуже привабливо оформити, що
додатково підсилює її емоційний вплив.

Розроблено багато форм доведення товарної інформації до споживача:
словесна, цифрова, образотворча, символічна, штрихова.

Словесна інформація є найбільш доступною. На жаль, у друкованому вигляді
вона є досить громіздкою і потребує достатнього часу для осмислювання.
Цифрова інформація найчастіше застосовується для доповнення словесних
описів кількісними характеристиками товару (маса, розміри, строки, дати,
коди тощо). Образотворча товарна інформація забезпечує зорове й емоційне
прийняття відомостей про товари за допомогою художніх і графічних
зображень безпосередньо товару, комбінованих зображень Товару з іншими
естетичними об’єктами (квітами, красивими тваринами, метеликами тощо),
репродукцій з картин, фотографій, листівок чи інших зображень (схем,
графіків тощо). Символічна інформація — це відомості про товар, які
передаються за допомогою інформаційних знаків (символ є короткою
характеристикою сутності товару, його відмінностей від інших товарів).
Штриховий код — це знак, призначений для автоматизованої ідентифікації
товару та обліку інформації про нього. Зрозуміло, що для цього треба
мати відповідну техніку та обладнання. Хоч це потребує значних
додаткових витрат, зате наступний економічний ефект є вражаючим.

До товарної інформації фахівці ставлять такі вимоги: вірогідність,
доступність і достатність. Вірогідність передбачає правди-1 вість і
об’єктивність відомостей про товар. Доступність пов’язують з принципом
відкритості відомостей про товар для всіх користувачів, чим
характеризується сучасне цивілізоване суспільство. Це може бути мовна
доступність, зрозумілість тексту або інших форм доведення інформації,
можливість надання інформації на першу вимогу покупця тощо. Достатність
трактується як раціональна інформаційна насиченість, що виключає надання
як неповної, так і зайвої інформації. Неповна інформація — це брак
певних, що мають визначальний характер, відомостей про товар, а зайва —
це надання відомостей, які дублюють основну без особливої для цього
потреби, або такої інформації, котра не цікавить; споживача. Не варто
забувати, що переважну більшість послуг; так чи так завжди оплачує
споживач.

Засобами товарної інформації, що використовуються в процесії пакування
товарів, є маркування й технічна документація.

Маркування — це текст, умовні позначення або рисунки, а також інші
допоміжні засоби, нанесені на тару або на товар, і призначені для
ідентифікації товару або окремих його властивостей, доведення до
споживача інформації про виробників та про кіль-| кісні та якісні
характеристики товару.

Основними функціями маркування є інформативна, ідентифікативна,
мотиваційна та емоційна.

Інформативна функція маркування є основною. Найбільша питома вага
припадає на основоположну й споживчу інформацію, найменша — на
комерційну. Така сама інформація дублюється і в товаросупровідних
документах. Необхідність дублювання зв’язують Ц ідентифікаційною
функцією маркування і товаросупровідних доку ментів: вони забезпечують
наочність пересування товарних партій на всіх етапах товарообороту.
Емоційна та мотиваційна функції маркування взаємозв’язані, що зрозуміло
без зайвих пояснень.

Залежно від розміщення маркування поділяють на виробниче – торгове
маркування — це текст, літерні чи цифрові “означення або умовні рисунки,
нанесені виробником на товар, упаковку та інші носії інформації.
Виробниче маркування має відповідати вимогам вітчизняних і міжнародних
стандартів, бути чітким, наочним, однозначним і достовірним. Торгове
маркування — це текст, умовні позначення або рисунки, нанесені продавцем
на товарні й касові чеки, упаковку, різноманітні цінники або
експлуатаційні документи (паспорт тощо).

Носіями виробничого маркування можуть бути етикетки, кольєретки,
вкладиші, ярлики, бірки, контрольні стрічки, клейма, штампи тощо.

Етикетки виготовляють друкарським способом і наклеюють на товар або
упаковку чи додають до них. Вони можуть бути самостійними носіями
інформації та містити різні пояснювальні тексти.

Кольєретки, — це різновид етикеток, які мають особливу форму і
наклеюються на шийку пляшки з різними напоями, їхнє основне призначення
— це прикрашати пляшку, але на них можна розмістити інформацію про назву
напою, виробника, рік виготовлення або ідентифікаційні знаки.

Вкладиші — це різновид етикеток з ширшою інформацією про виробника,
короткі відомості про споживчі властивості товару, його функціональне
призначення, особливості використання, строк придатності тощо. Вони
можуть відігравати роль реклами.

Бірки та ярлики — це носії маркування, які причіплюються або додаються
до товару. У них міститься мінімальна інформація та немає рисунків.
Бірки мають меншу інформативність, ніж ярлики. Вони інформують про
товарну марку, назву виробника і ціну товару. Ярлики додатково вміщують
адресу виробника, інформацію про ґатунок виробу, дату випуску, а також
деякі ідентифікаційні дані.

Контрольні стрічки — це носії короткої дублюючої товарної інформації,
виконані на невеликій стрічці та призначені для контролю або відновлення
відомостей про товар у разі втрати етикетки бірки або ярлика. Вони
використовуються на додаток до інших носіїв товарної інформації або й
замість них. На них пере-цифрові або символічні форми інформації про
артикул вибору номер моделі, ґатунок, експлуатаційні вимоги тощо.
Контрольні стрічки в основному використовуються за виготовлення взуття.

Клейма та штампи призначено для нанесення ідентифікаційної на товари,
упаковку, етикетки за допомогою спеціального пристрою. Існує кілька
методів нанесення клейм і штампів на товари та упаковку: незмивною
фарбою, випалюванням, видавлюванням чи вдавлюванням і т.п. При цьому
мають дотримані такі вимоги: чіткість відбитків, стійкість до
кліматичних умов, безпечність застосування, збереження нормального
зовнішнього вигляду товарів і упаковки, відповідність встановленим
правилам клеймування та штампування товарів і пакувальних виробів.

Торгове маркування відрізняється тим, що його ідентифікаційну функцію
пов’язано більше з торговцем, ніж з виробником. Така функція торгового
маркування полегшує покупцю можливість висунути якісь претензії чи
скарги на продаж дефектних товарів.

Касові чеки й цінники є головними носіями торгового маркування і є
обов’язковими за реалізації товарів у сфері торгівлі.

Товарні чеки застосовуються за продажу непродовольчих то варів. Вони
містять інформацію про номер або назву магазину, дату придбання, ціну
тощо.

Маркування може бути нанесене на паперові, картонні, фанерні, металеві
поверхні тощо. Ярлики з паперу, картону і з дерева новолокнистих плит не
дозволяється використовувати за перевезення вантажів у відкритих
транспортних засобах, змішаним залізнично-водним або тільки водним
транспортом. У таких випадках маркування може бути нанесене міцною
незмивною фарбою безпосередньо на тару.

Транспортне маркування розміщують на ящиках (на одній з бічних стінок),
на бочках і барабанах — на днищі (допускається маркування на корпусі),
на мішках — у верхній частині біля шва, на тюках — на одній з бічних
поверхонь, на паках — на торцевій поверхні (дозволяється маркування на
бічній поверхні), на інших видах тари (балонах тощо), на вантажах, які
перевозять без тари, — у найбільш помітних місцях.

Надписи мають бути темними на світлих поверхнях і світлими — На темних.
Знак «Вантаж, що швидко псується», виконують блакитним кольором на
світлому фоні, знак «Тропічне виконання» — червоним, а знак «Відкривати
тут» наносять у тім місці, звідки треба починати відкривання.

Ярлики прикріплюють на упаковці клеєм, болтами, шурупами дротом,
шпагатом і т.п. Площа ярлика залежно від розмірів знаків і кількості
інформації має бути не меншою за 60 см2 зі співвідношенням сторін 2:3.
Маркування наносять будь-яким з перелічених раніше способів.
Дозволяється наносити на ярлик чітко й розбірливо найменування
вантажоотримувача і пункту признання від руки за умови забезпечення
збереження цих надписів за %них умов транспортування. Р1 Технічні
документи, що містять інформацію про товари та супроводжують їх у
процесі переміщення цих товарів у тарованому Огляді, підрозділяють на
такі групи: товаросупровідні та експлуатаційні.

Товаросупровідні документи — це документи, які містять необхідну й
достатню інформацію для ідентифікації товарних партій на всьому шляху
їхнього руху. Залежно від характеристик товару товаросупровідні
документи підрозділяються на такі види: кількісні, якісні, розрахункові
й комплексні.

Кількісні товаросупровідні документи — технічні документи, призначені
для передавання й зберігання інформації про кількісні характеристики
товарів або товарних партій. Крім розмірних характеристик (маса,
довжина, об’єм тощо), в них обов’язково містяться відомості, що
ідентифікують товар, до якого ці характеристики належать (найменування,
ґатунок, асортимент, сортамент, марка тощо). Інформація про ціни також
може бути наявною, але не є обов’язковою. До таких документів належать
пакувальні листки, специфікації, комерційні акти, акти відбору зразків,
акти про встановлення розбіжностей у кількості товарів, заборні листки
то що.

Якісні товаросупровідні документи — це документи, які призначаються для
передавання та збереження інформації про якість товарів (зразків,
товарних партій; кожного виробу). У них заносять не тільки відомості про
якісні характеристики товарів, їхнє значення, градацію якості
(стандартна, нестандартна, брак, відходи), а й про найменування товарів,
їхніх виробників, дати виготовлення та відвантаження, а .також інші
необхідні відомості. Якісні товаросупровідні документи підрозділяють на
обов’язкові та необов’язкові. До перших належать сертифікати — якості,
безпеки, гігієнічний, ветеринарний, фітосанітарний тощо.

Комплексні товаросупровідні документи — це документи, призначені для
передавання та зберігання інформації про кількісну якісні й вартісні
характеристики товарних партій, а також для кількісного обліку їхнього
пересування. До комплексних товаросупровідних документів належать
накладні: прибутково-витратні, товаротранспортні, залізничні.

Особливу роль у маркетингу відіграють експлуатаційні документи які
призначено Для передавання та збереження інформації про правила
експлуатації передовсім складних з технічного по-У товарів, але не
тільки таких. Вони розраховані на використання та обслуговування товарів
покупцями або іншими користувачами, які не мають спеціальної підготовки.
У них можна включати відомості про розмірні характеристики (маса,
габарити, напруга й сила струму тощо), що є необхідним для експлуатації
побутової техніки.

На відміну від товаросупровідних документів, які призначено в основному
для продавців-посередників, експлуатаційні документи є носіями споживчої
інформації, хоч можуть придатися й продавцям, під час консультування
останніми покупців. Основоположна інформація в цих документах має
ідентифікаційний характер.

До експлуатаційних документів належать паспорти, інструкції з
експлуатації, етикетки.

Паспорти засвідчують гарантовані виробником основні параметри й
характеристики товару, містять загальні вказівки, технічні дані, дані
про комплектацію товару, свідоцтво про приймання, гарантійні
зобов’язання, ціну (проставляє здебільшого сам продавець). Вказівки з
експлуатації товару викладаються в певній логічній послідовності:
загальні відомості, технічні дані, комплектність поставки, вимоги до
техніки безпеки, будова виробу, підготовка до роботи, порядок роботи,
технічне обслуговування, правила збереження, можливі несправності й
методи усунення таких, свідоцтво про приймання, гарантійні зобов’язання,
додатки (необов’язково).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020