.

Системи автоматизованого проектування продукції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6128
Скачать документ

Реферат на тему:

Системи автоматизованого проектування продукції

Система автоматизованого проектування — це організаційно-технічна
система, що здійснює автоматизоване проектування об’єктів. Вона
складається з комплексу засобів проектування, які мають зв’язок з
підрозділами (користувачами) проектної організації. Структура САПР є
сукупністю проектувальних підсистем та підсистем обслуговування. До
проектувальних відносять підсистеми, які безпосередньо виконують
проектні процедури. Такими, наприклад, є проектування деталей та
складальних одиниць; частин будинків та споруд тощо. Проектні процедури
завершуються випуском текстових та графічних документів на різноманітних
носіях (паперових аркушах, магнітних дисках, стрічках тощо). Підсистеми
обслуговування призначаються для підтримування роботоздатності
проектувальних підсистем. Це, наприклад, підсистеми графічного виконання
об’єктів проектування, документації, інформаційного пошуку.
Матеріально-технічну базу та інструментальну основу САПР становить
комплекс засобів автоматизації проектування, тобто взаємозв’язана
сукупність усіх видів забезпечення. Саме ці засоби виконують роль
«співбесідника» з користувачем (конструктором), і є носіями якісно нової
технології проектування.

Головною метою створення САПР на фірмах, які здійснюють активну товарну
інноваційну політику, є підвищення техніко-економічного рівня та
конкурентоспроможності нової продукції, зменшення вартості та
трудомісткості проектування. Використовуючи САПР, конструктор має
можливість творчо осмислити, порівняти та проаналізувати десятки різних
варіантів проектних рішень. Суттєвою особливістю автоматизованого
проектування є формування в пам’яті ЕОМ інформації, яка розвивається
(доповнюється) від однієї проектної моделі до іншої. Така наступність
дає змогу будь-коли отримати інформацію, необхідну для нового об’єкта
проектування. Крім того, швидкість обробки та доступність таких даних
уможливлюють раціональну організацію стадії проектування та підготовки
виробництва, виключають дублювання інформації на паперових носіях, що
має місце за традиційних розроблень. Більше того, у разі оснащення
виробництва верстатами з числовим програмним управлінням (ЧПУ) можна
зовсім відмовитися від звичайних паперових носіїв проектної інформації.
Водночас слід пам’ятати, що проектування — творча інтелектуальна
діяльність, цілковито формалізувати яку неможливо. Найбільш
«непіддатливими» є початкові стадії проектування. Натомість такі
трудомісткі процедури, як розроблення та відповідне оформлення текстової
і графічної документації, можуть бути формалізовані повністю.
Пояснюється це тим, що створення САПР базується на розробленні складних
математичних моделей і алгоритмів, спеціалізованих мов проектування,
достатніх баз даних. За сучасною класифікацією до головних компонентів
забезпечення САПР відносять:

математичний — методи, математичні моделі, алгоритми виконання процесу
проектування;

лінгвістичний — мови проектування, термінологія;

технічний — пристрої обчислювальної та організаційної техніки, засоби
передавання даних, вимірювальні й інші пристрої та їхні сполучення;

інформаційний — бази й масиви даних на магнітних носіях з описом
стандартних проектних процедур і типових проектних рішень,
комплектувальних виробів, матеріалів, а також сукупність моделей, які
відображують досвід проектування;

методичний — документи щодо складу, правил відбору і експлуатації
засобів нової технології проектування;

організаційний — положення, інструкції, накази, штатні розписи,
кваліфікаційні вимоги та інші документи, які визначають склад проектної
організації та її підрозділів, їхні функції, зв’язки між ними.

За створення САПР та їхніх підсистем керуються загальносистемними
принципами: сумісності, єдності, розвитку. Так, створюючи САПР,
необхідно забезпечити сумісність неавтоматизованого та автоматизованого
проектування, що дає змогу досягти поступового переходу до його
прогресивнішої організації. Цілісність і єдність системи полягають у
тому, що розроблення всіх видів забезпечення САПР має передбачати
достатню міцність та збалансованість зв’язків її підсистем та
компонентів. Особливе значення має створення обладнаних персональними
комп’ютерами автоматизованих робочих місць (АРМ) для конструкторів.
Засоби забезпечення уможливлюють формування в пам’яті ЕОМ проектної
моделі всього комплексу інформації, яка необхідна для створення
продукції, і на її основі здійснення паралельного виготовлення креслень,
розроблення технології та підготовки виробництва. Заміна традиційного
проектування автоматизованим розв’язує проблему кількаразового
скорочення термінів розроблення та впровадження у виробництво нових
поколінь високоякісних товарів. Створення САПР потребує значних
матеріальних і трудових витрат, ефективного нормативного забезпечення
порядку їх запровадження та функціонування, але дає принципово нові
можливості для прискореного створення нового продукту. Це
підтверджується досвідом господарських об’єднань, які застосовують
сучасні знання для докорінних змін організаційних структур та
послідовності виконання робіт з продуктових інновацій на засадах
реінжинірингу. Саме реінжиніринг передбачає повний перегляд виробничої
моделі, народженої ще промисловою революцією. Від часів Адама Сміта
індустріальна парадигма мала таке базування: розподіл праці, заощадження
на масштабах, ієрархічний контроль та інші атрибути економіки раннього
етапу розвитку. Реінжиніринг — це абсолютно новий підхід і дії, що мають
за стратегічну мету великий початковий відрив і великі переваги нового
товару на новому ринку. У традиційній схемі створення товарних інновацій
більшість процесів розроблення продукту є послідовними, що значно
сповільнює їх. Перехід до розроблення кожного нового компонента залежить
від рівня готовності попереднього. Наприклад, спочатку проектується
корпус фотокамери, потім — затвор, а вже згодом — механізм перемотування
плівки. Паралельний процес проектування тих самих складових суттєво
скорочує цей час, але збільшує витрати ресурсів на етапі доопрацювання
новацій. Відома в усьому світі фірма «Кодак» здійснила реінжиніринг
процесу розроблення фототехніки через інноваційне використання
технології, що зараз має назву «комп’ютерне проектування і виробництво»
(КАД/КАМ). Замість креслярських столів інженери компанії почали
працювати на комп’ютерах. Праця з екраном завжди продуктивніша, ніж з
паперовими носіями інформації, але вона значно прискорилася, коли була
інтегрована в загальну базу даних з проектування продукту. Щодня до
інтегрованої бази даних надходили результати роботи окремих інженерів і
їхні індивідуальні напрацювання об’єднувалися в одне ціле. Усі проблеми
з’ясовувалися і розв’язувалися колегіально, тобто практично негайно.
Абсолютно інноваційна технологія колективного проектування дала
можливість інженерам-виробничникам усього через 10 тижнів після
визначення приблизних контурів принципово нового фотоапарата вже
приступити до розроблення інструмента та обладнання, необхідного для
виробництва цього апарата. У нашому прикладі саме інформаційні
технології стали тими найважливішими конструктивними чинниками, що
забезпечили можливість створення нових продуктів радикально іншими
способами, ніж колись. Отже, генерування ідей сприяє пошуку нових
моделей організації як самого виробництва (без огляду на будь-які
традиції), так і праці творчих колективів. Завдяки фундаментальному
переосмисленню та радикальній зміні порядку виконання продуктових
проектів реінжиніринг робить можливим досягнення максимальної
результативності визначальних чинників комерційного успіху товарної
інновації: випереджання в часі, скорочення виробничих витрат, високої
оперативності, економічності обслуговування.

Література

Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация,
экономика. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. — М.; СПб.; К.: Вильямс,
2000.

Баркан Д. И., Ходяченко В. Б., Валдайцев С. В. и др. Как создаются
коммерчески успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. — Л.:
Аквилон, 1991.

Березин И. Маркетинг сегодня. — М.: Менеджер, 1996.

Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. — СПб.: ДВА-ТРИ, 1993.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Прогнозирование в управлении
техническим уровнем и качеством продукции. — М.: Изд-во стандартов,
1984.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. — М.:
Экономика, 1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020