.

Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 16277
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі

Кінцевою ланкою, що завершує процес просування товарів від виробника до
споживача, є роздрібна торгівля — діяльність суб’єктів товарного ринку з
продажу товарів і надання додаткових послуг безпосередньо населенню. У
роздрібній торгівлі товари переходять зі сфери обігу у сферу споживання,
тобто стають власністю покупця.

В Україні продаж товарів населенню в основному здійснюють підприємства
роздрібної торгівлі — власники об’єктів роздрібної торгівлі (магазинів,
павільйонів, кіосків та ін.). Роздрібною торгівлею також займаються
промислові й оптові підприємства через мережу власних фірмових магазинів
та інші пункти продажу товарів, роздрібні ринки, підприємства
громадського харчування, підприємців та інші суб’єкти господарювання
різних форм власності.

Роздрібна торговельна мережа становить основу інфраструктури товарного
ринку і являє собою сукупність торговельних та інших підприємств,
підприємців — власників об’єктів роздрібної торгівлі.

Роздрібну торговельну мережу класифікують за такими ознаками:

• вид та особливості будівлі;

• форма обслуговування покупців;

• тип будівлі й особливості її планування.

За видами та особливостями будівлі роздрібна торговельна мережа
поділяється на магазини, магазини-склади, павільйони, палатки, пересувні
магазини тощо.

Приблизно 90 % мережі роздрібної торгівлі припадає на магазини. Вони
мають приміщення та обладнання, які потрібні для виконання різноманітних
торговельно-технологічних операцій, зазвичай розташовані в капітальних
будівлях.

Магазини-склади здійснюють торгівлю будівельними матеріалами, паливом,
продовольчими товарами та ін. Вони мають пристосовані майданчики, навіси
та складські приміщення, а також приміщення для товарних зразків та
оформлення продажу товарів.

Павільйони, палатки, ларки, кіоски — це спорудження легкої конструкції,
що належать до дрібнороздрібної торговельної мережі. На відміну від
магазинів вони пропонують вузький асортимент товарів та менше зручностей
для обслуговування покупців.

Пересувні магазини використовують при обслуговуванні жителів невеликих
населених пунктів та працівників сільського господарства.

За формами обслуговування розрізняють магазини самообслуговування і
магазини, що використовують традиційний метод торгівлі (через прилавок
за зразками, каталогами та ін.).

За типом будівлі й особливостями об’емно-планувального рішення магазини
поділяються на окремо стоячі, вбудовано-прибудовані й торговельні
комплекси, а також одноповерхові, багатоповерхові, з підвальними
приміщеннями або без них.

Функції магазинів

Завершуючи комплексний торговельно-технологічний процес товарообігу,
магазини виконують ряд торговельних (комерційних) і технологічних
функцій.

Основні торговельні функції магазинів такі:

• вивчення попиту населення на товари;

• упорядкування заявок на завезення товарів;

• формування асортименту товарів;

• реклама товарів і додаткових послуг;

• продаж товарів.

До основних технологічних функцій магазинів зараховують:

• приймання товарів, що надійшли в магазин, за кількістю та якістю;

• забезпечення зберігання товарів;

• виконання операцій, пов’язаних з виробничою доробкою товару
(фасування, упаковування та ін.);

• переміщення товарів всередині магазину, розміщення і викладка товарів
у торговельному залі.

Крім того, магазини виконують функції, пов’язані з наданням додаткових
послуг покупцям (попереднє приймання замовлень на товари, доставка
товарів додому тощо).

Обсяг і характер виконуваних магазином функцій залежать від його типу і
розміру, господарської самостійності, технічної оснащеності, місця
розташування та інших чинників. Наприклад, магазин, що є юридичною
особою, крім перелічених функцій виконує також функції з оптової
закупівлі товарів і розрахунків за них, здійснює управління і
господарське обслуговування підпорядкованих йому торгових одиниць. Він,
як правило, має більше можливостей для надання широкого кола додаткових
послуг.

Класифікація магазинів

Розглянемо основні різновиди магазинів за окремими класифікаційними
ознаками, покладеними в основу сучасних принципів організації роздрібної
торговельної мережі.

1. За основним контингентом покупців магазини поділяються на такі групи:

• магазини, що обслуговують міських жителів;

• магазини, що обслуговують сільських жителів.

Варто звернути увагу на те, що значну частину покупок сільські жителі
роблять у містах, де забезпечено більш різноманітний асортимент товарів
і створено кращі умови для їх придбання.

2. За характером розміщення на території населеного пункту магазини
поділяються на такі групи:

• магазини, що розміщені безпосередньо в житловій забудові;

• магазини, що розміщені в місцях загальноміського значення.

Характер розміщення магазину визначається різноманітними чинниками. Так,
магазини першої групи покликані задовольняти найбільш масові та постійні
потреби в товарах (основні групи продовольчих товарів, господарські,
галантерейно-парфумерні, інші групи непродовольчих товарів повсякденного
попиту). Головним чинником при їх розміщенні є радіус пішохідної
доступності (у межах 500 м).

Магазини другої групи покликані задовольняти періодичні й епізодичні
потреби покупців. Тут основними чинниками є широта запропонованого
вибору і забезпечення транспортної доступності.

3. За формами товарної спеціалізації магазини поділяються на такі групи:

• універсальні;

• комбіновані;

• спеціалізовані;

• вузькоспеціалізовані;

• змішані.

Універсальні магазини реалізують, як правило, усі основні групи
продовольчих і непродовольчих товарів. Вони є найбільпі зручними для
покупців, тому що забезпечують комплексне задоволення їхнього попиту.

Комбіновані магазини реалізують товари двох-трьох груп, об’єднаних
спільністю їх споживання (м’ясо — риба — овочі, трикотаж — галантерея,
галантерея — парфумерія).

Спеціалізовані магазини реалізують, як правило, одну групу товарів (з
продажу одягу, взуття, хлібобулочних виробів, рибних товарів та ін.). Це
пов’язано з тим, що, обмежуючи свою діяльність певним сегментом
споживчого ринку, торговельне підприємство може забезпечити високий
рівень задоволення попиту на окремі товари, запропонувати широку
номенклатуру додаткових послуг.

Вузькоспеціалізовані магазини реалізують товари однієї товарної
підгрупи, наприклад, з продажу жіночого взуття, інструментів, чоловічих
сорочок, електроосвітлювальних приладів та ін.

Змішані магазини реалізують товари різних груп, не пов’язаних між собою.
На відміну від універсальних магазинів вони пропонують обмежену
номенклатуру груп продовольчих і непродовольчих товарів.

4. За вагомістю товарів, що реалізуються різними методами, магазини
поділяються на такі групи:

• магазини з індивідуальним обслуговуванням покупців;

• магазини, що реалізують товари методом самообслуговування;

• магазини, що реалізують товари за зразками і каталогами.

5. За ціновими рівнями реалізованих товарів магазини поділяються на такі
групи:

• елітні магазини з найвищим рівнем цін;

• магазини з середнім рівнем цін;

• магазини з низьким рівнем цін.

Ця відносно нова для нашої практики система класифікації є результатом
поглиблення диференціації доходів населення після переходу до ринкової
економіки.

6. За розмірами торговельної площі магазини поділяють на такі групи:
дрібні, середні, великі, дуже великі.

До дрібних магазинів у містах зараховують магазини з торговельною площею
до 250 кв. м, у сільській місцевості — до 100 кв. м.

До середніх магазинів у містах зараховують магазини з торговельною
площею 251-1000 кв. м, у сільській місцевості — 101-400 кв. м. Такі
магазини розміщуються у пристосованих приміщеннях або у спеціально
збудованих будівлях. На такій торговельній площі можуть бути
організовані універсальні продовольчі, комбіновані, спеціалізовані та
вузькоспеціалізовані магазини.

До великих магазинів у містах зараховують магазини з торговельною площею
1001-3500 кв. м, у сільській місцевості —

401-1000 кв. м. Така торговельна площа дає змогу створювати магазини
комплексного попиту й універсальні продовольчі та непродовольчі
магазини.

До дуже великих магазинів у містах зараховують магазини з торговельною
площею понад 3500 кв. м, у сільській місцевості — до 1000 кв. м. Це, як
правило, непродовольчі магазини.

7. За категоріями магазини в Україні поділяються на “люкс”, “вища”,
“перша”, “друга”, “без категорії”. Присвоєння категорії здійснюється
місцевими державними адміністраціями шляхом атестації об’єктів
роздрібної торгівлі на основі комплексу показників, які характеризують:

• місцезнаходження будівлі та стан прилеглої території;

• вид, тип та особливості будівлі;

• комфортність, технічну оснащеність, внутрішній і зовнішній дизайн
приміщень;

• логічність і функціональну організацію торговельного процесу;

• методи обслуговування;

• кваліфікацію персоналу;

• якість обслуговування.

Список використаної та рекомендованої літератури

Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для
вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.

Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых
предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. — 320 с.

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —
М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. — 580 с.

Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом
“ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ,
1998. — 659 с.

Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М.
Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2000. — 512 с.

Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2003. — 160 с.

Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020