.

Основні цінові стратегії промислових підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3213
Скачать документ

Реферат на тему:

Основні цінові стратегії промислових підприємств

Стратегія ціноутворення змінюється, як правило, з переходом товару з
одного етапу життєвого циклу на інший. Особливо відповідальним є етап
виведення товару на ринок. При цьому потрібно розрізняти підходи до
встановлення ціни на принципово новий товар і на товар-імітатор.
Підприємство не просто встановлює єдину ціну, а створює систему цін
(охоплюючи ціни на різні товари з асортименту) і коригує ціни на свою
продукцію і/або послуги з огляду на витрати, попит і зовнішні фактори.
Наприклад, зміна конкурентного середовища підприємства робить його або
ініціатором зміни ціни, або змушує реагувати на цінові ініціативи
конкурентів. Відповідно до цього розрізняють п’ять стратегій (рис. 9.4).

Якщо йдеться не про окремо взятий товар, а про товар як частину товарної
номенклатури, то використовують (у межах товарної номенклатури) такі
різновиди стратегії ціноутворення (встановлення ціни):

• у межах товарного асортименту (встановлюються цінові інтервали між
товарами, які входять в асортиментну групу);

• на супутні товари (які продаються разом з основними виробами);

• на побічні продукти виробництва (встановлюються ціни на малоцінні
побічні продукти виробництва, щоб позбавитись їх).

Підприємства, які планують розробити новий товар-імітатор, стикаються з
проблемою його позиціонування щодо товарів-конкурентів за показниками
якості й ціни. Для такого випадку пропонується чотири варіанти стратегії
позиціонування ціни (рис. 9.5):

• стратегія преміальних націнок може використати підприємство, яке
виготовляє високоякісний товар і тому призначає найвищу ціну;

• стратегія підвищеної ціннісної значущості відповідна реакція
підприємства на дії конкурентів, які вдаються до стратегії преміальних
націнок;

• стратегія завищеної ціни — передбачає, що підприємство завищує ціну на
товар з огляду на високу якість. Це може тривати доти, поки споживач не
помітить невідповідності між ціною та якістю і не відмовиться від
купівлі цього товару;

• стратегія економії — використовується підприємством, яке виготовляє
товар невисокої якості і продає його за низькою ціною.

Підприємствам, які виходять на ринок з абсолютно новим (захищеним
патентом) товаром, набагато складніше встановити початкову ціну на
нього. Вони можуть вибрати одну з двох стратегій [24, с 786]: “зняття
вершків” чи глибокого проникнення на ринок.

Перша стратегія передбачає встановлення максимально можливої початкової
ціни і її поступове зниження з метою залучення нових покупців після
того, як знижується початковий попит.

Якщо новий товар не має патентного захисту, то застосовується друга
стратегія. З метою глибокого проникнення на ринок виробник встановлює на
новий товар відносно низьку початкову ціну, щоб швидко привернути увагу
великої кількості покупців і завоювати більшу частку ринку. Великий
обсяг продажу приводить до зниження витрат, завдяки чому підприємство
може ще більше знижувати ціну.

Залежно від ситуацій на промисловому ринку, які час від часу змінюються,
а також відмінностей у характеристиках споживачів підприємства уточнюють
ціни, використовуючи стратегії коригування цін. До цієї групи належать
такі стратегії коригування ціни:

• зі знижками і заліками (передбачає зниження цін з метою стимулювання
відповідної реакції споживачів, наприклад, закупівля великої кількості
товару);

• дискримінаційних (передбачає уточнення цін, з урахуванням відмінностей
у характеристиках споживачів, товарів або місцезнаходження споживачів);

• орієнтованих на споживчу цінність (передбачає зміну цін з метою
пропозиції споживачам товарів високої якості в поєднання з належним
обслуговуванням за доступними цінами);

• для стимулювання збуту (передбачає тимчасове зниження цін з метою
підвищення збуту хоча б на короткий час);

• за географічним принципом (передбачає зміну цін з орієнтацією на
географічне положення споживачів);

• орієнтованих на міжнародні ринки (передбачає коригування цін з
урахуванням особливостей ринків країн, де підприємства продають свої
промислові товари).

Але й після розробки відповідної стратегії ціноутворення управління
цінами не закінчується, оскільки у товаровиробників виникають певні
проблеми, які потребують зміни цін або з власної ініціативи, або у
відповідь на зміни цін конкурентами. У таких випадках використовують
одну з наведених далі стратегій.

1. Ініціативне зниження ціни за таких умов:

• недозавантаження виробничих потужностей. У цьому разі знижують ціни
для того, щоб збільшити обсяги збуту, що сприятиме збільшенню обсягів
виробництва і відповідно повнішого використання виробничих потужностей;

• скорочення частки ринку через жорстку цінову конкуренцію;

• намагання досягти домінуючого становища на ринку (можна одразу вийти
на ринок з цінами, нижчими від конкурентних або згодом першими їх
знизити).

2. Ініціативне підвищення ціни. Основною причиною підвищення ціни є
постійне збільшення витрат, що призводить до зниження норми прибутку.
Іншою причиною може бути надмірний попит. Підвищувати ціни можна двома
способами:

• непомітно для покупця (скасувавши знижки чи розширивши асортимент за
рахунок дорожчих товарів);

• відкрито (виробник ставить покупця перед фактом підвищення ціни, але
має розробити відповідну програму, спрямовану на роз’яснення покупцю
(споживачу) причин такого рішення).

3. Зміна ціни залежно від реакції споживачів. Підвищення чи зниження
ціни на конкретний товар по-різному сприймається конкурентами,
дистриб’юторами, постачальниками, державними установами, промисловими
підприємствами-споживачами тощо. Наприклад, підвищення ціни на дефіцитні
види сировини чи матеріалів не є причиною зниження попиту на них,
оскільки попит на ТВП вторинний щодо попиту на споживчі товари. У свою
чергу, вторинність попиту на ТВП є одним з факторів, який певною мірою
стримує надмірне підвищення цін.

4. Зміна ціни залежно від реакції конкурентів. Спостерігається тоді,
коли продавців на ринку небагато, товари схожі і покупці добре
поінформовані. У цьому разі необхідно вивчати поведінку

конкурентів за тих чи інших обставин на ринку і передбачати їх реакцію
(зокрема, на зміну цін), яка може бути різною.

5. Зміна ціни як реакція товаровиробника на дії конкурентів. Передусім
необхідно проаналізувати, з якою метою конкурент змінив ціну, тимчасова
чи постійна ця зміна, як зміниться частка ринку підприємства і його
прибутки тощо. Після цього вже аналізується інформація щодо товару.
Проте товаровиробник не завжди може всебічно проаналізувати альтернативи
під час зміни цін, а тому він повинен намагатися заздалегідь
прогнозувати можливі цінові маневри конкурентів і бути готовим вжити
відповідних заходів щодо кожного з них.

Підходи до оцінювання і розробки відповідних заходів щодо зниження цін
конкурентами наведено на рис. 9.6.

Таким чином, у відповідь на цінові зміни конкурентів товаровиробник
може:

не відреагувати, утримуючи ціну на попередньому рівні; . знизити ціну на
власний товар;

домогтися сприйняття товару як більш якісного, ніж у конкурентів;

підвищити якість товару, одночасно підвищивши ціну.

Список використаної літератури

Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.

Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с
англ. — М.: Финстатинформ, 1993.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания
новой техники. — М.: Экономика, 1989.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.
— М.: Экономика, 1991.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. — К.: Лібра, 1998.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища
шк., 1994.

Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1994.

Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной
продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Днепропетровск: Сталкер, 1998.

Жариков В. Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. — М.:
Экономика, 1986.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во
КНЕУ, 1997.

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ,
1998.

Лавров С. М., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. —
М.: Внешторгиздат, 1989.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020