.

Конкурентна розвідка: чинник успіху підприємства (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 2961
Скачать документ

Реферат на тему:

Конкурентна розвідка: чинник успіху підприємства

Нині, коли Україна вже набула статусу держави з ринковою економікою,
завершується період остаточного формування національного ринку товарів і
послуг, особливо вагома частка в якому належить одній із найбільш
високотехнологічних галузей телекомунікацій та зв’язку.

Саме тут уже існує розгалужена інфраструктура ліцензованих операторів
зв’язку (стаціонарної і стільникової телефонії), провайдерів
транспортних послуг і послуг Інтернету, вітчизняних та зарубіжних
виробників та постачальників телекомунікаційного устаткування )системних
інтеграторів_, проектних організацій і інститутів, спеціалізованих
будівельних організацій та консалтингових фірм і контент-провайдерів,
розробників програмного забезпечення та систем автоматизації процесів
управління виробництвом, формування та обліку телекомунікаційних послуг.
При цьому всі вони пропонують широкий спектр розробок, устаткування,
дистрибутивів і послуг.

Зауважимо, що хоча «Укртелеком» і досі залишається домінуючим оператором
за сферою та територіальним охопленням своєї діяльності, він уже не є
монополістом на ринку послуг зв’язку й передавання даних. Про це
офіційно в серпні 2006р. оголосив Антимонопольний комітет України.

Водночас розгорнулася запекла боротьба за вплив на цьому ринку і його
перерозподіл. Зрештою в конкурентному змаганні за клієнта переможе
тільки той провайдер і оператор зв’язку, який  правильно будує
економічну стратегію свого бізнесу з урахуванням змін технологій і
динамічного перерозподілу інвестицій.

Бізнес аналітика або конкурентна розвідка

Паралель між бізнес-аналітикою та конкурентною розвідкою(КР) проведено
не випадково. Цим наголошується, що йдеться лише про легальні форми та
методи діяльності.

Утім КР та промислове шпигунство мають дещо спільне. Їх об’єднує мета,
спрямованість на заощадження грошей і часу, потрібного для досягнення
результату, або на отримання відомостей, необхідних для коротко-чи
довгострокового прогнозування. Але зауважимо, що конкурентно розвідка
працює лише в рамках Закону. Образно кажучи, конкурентна розвідка-це
легальний інструмент прогнозування майбутнього. Точніше це визначення
формулюється так: « Конкурентна розвідка- це маркетинговий інструмент
вивчення конкурентного середовища, який є цілеспрямованим збором
інформації про конкурентів для ухвалення управлінських рішень щодо
подальшої стратегії та тактики ведення бізнесу.»[1].

Керівник кожної компанії може доволі швидко на практиці зрозуміти
ідеологію розвідувальної діяльності й створити чітке уявлення про її
інструменти, а отже розгорнути роботу в цьому напрямку, сформувавши
відповідні цільові групи з найбільш висококваліфікованих спеціалістів
(економістів, інженерів, менеджерів), не байдужих до справи. Для
невеликих компаній або тих, що тільки починають розвиватися, це можуть
бути робочі групи з фахівців різних напрямків, на яких покладається
додаткове до основного навантаження. Діяльність зазначених груп можна
розбити на три стадії: Інформаціний пошук-обробка даних- формування
висновків і рекомендацій.

Отже інформаційний пошук – широка міждисциплінарна галузь, що виникла на
перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну,
лінгвістики, семіотики й бібліотечної справи.[2].Сам процес пошуку
інформації- вельми рутинна й копітка робота[3]. Тому необхідно визначити
напрямки пошуку й зазначити основні джерела отримання інформації.

У діяльності будь-якої компанії, у тому числі й телекомунікаційної,
необхідно:

– аналізувати зміни законодавства;

– реагувати на появу нових конкурентів, продуктів і послуг на ринку;

– оперативно відслідковувати всі(негативні і позитивні) зміни в
ринковому середовищі;

– вивчати ділову й тарифну політику, ціноутворення та пропозиції інших
учасників ринку;

?????????,?- знати або передбачати плани конкурентів і роль у них
кадрового потенціалу;

Наведений перелік джерел отриманні інформації показує, який величезний
масив даних має регулярно обробляти відповідна група аналітиків. Не
можна також забувати, що інформація з часом втрачає свою цінність. Тому
швидкість її обробки та аналізу є одним із ключових чинників
конкурентної розвідки.

Застосовуючи сучасні обчислювальні засоби, можна істотно скоротити час
обробки. Але для цього необхідна певна методика обробки інформацією, яка
використовує послідовні наближення для виділення ключових параметрів, що
впливають на відносний рейтинг компанії,а саме: Інформаційний пошук-
порівняльна рейтингова оцінка компанії- виділення ключових(що впливають
на рейтинг) показників- визначення достатності інформації для
висновків-формування висновків і рекомендацій 

Методика порівняльного рейтингового оцінювання підприємств, докладно
описана[4], використовує тільки дані їхньої публічної звітності. В
основу розрахунку підсумкової рейтингової оцінки покладено порівняння
кожного показника даної компанії з якнайвищими показниками умовного
еталонного підприємства. За кожним показником відшукується
максимальне(або мінімальне) значення, яке присвоюється еталонному
підприємству. Нормалізація показників виконується обчисленням відношення
початкового показника до відповідного показника еталонного підприємства.
Безпосередній розрахунок рейтингу можна здійснювати кількома способами,
але основна формула для рейтингової оцінки j-го підприємства має такий
вигляд:

Rj= {1-х1j}+ {1-х2j}+…+{1-хnj}. [1].

де хij- нормалізовані показники j-го підприємства.

Якщо показники різні за своєю важливістю, то в [1] можна використовувати
вагові коефіцієнти показників. Проте оскільки ці коефіцієнти
призначаються експертами, їхню суб’єктивність доводиться враховувати за
допомогою такої формули: Rj=k{1-х1j} + k2{1-х2j} + …+kn{1-хnj}.

де ki – вагові коефіцієнти показників, щ призначаються експертом Ki є 
[0.1].

Отже базою для обчислення рейтингової оцінки підприємства є не окремі
суб’єктивні оцінки експертів, а найвищі результати всіх порівнюваних
об’єктів, що склалися в реальній ринковій конкуренції. Методика
формування порівняльної рейтингової оцінки забезпечує:

– комплексний багатовимірний підхід до оцінки діяльності компанії;

– використання публічних даних про компанію;

– порівнянність оцінки зі всіма конкурентами;

– гнучкий обчислювальний алгоритм моделі побудови комплексної
порівняльної оцінки.За наслідками рейтингу показники своєї компанії
можна розбити на групи: нижчі, середні , та вищі порівняно з
конкурентами. Група нижчих показників відразу вказує на наступний
напрямок пошуку. Проте не можна відкидати і групу, що залишилася.   По
групі найвищих показників необхідно підтримувати відповідний показник на
осягненому рівні, даючи порівняльну оцінку зусиль на його підтримку
стосовно впливу на загальний рейтинг.

Таким чином, якщо для першої інерації використовувались такі укрупнені
показники, як прибутковість, ефективність, ліквідність, то подальші дії
дають змогу з’ясувати причини, що впливають на ці показники.

Література:

Борисов Н.Ию Конкурентная разведка как инструмент конкурентной
борьбы.www.leadr-hr.ru

Ланде Д.В. Поиск знаний в Internet.-М.: Изд.дом «Вильямс», 2005

Тактаэв С. Поиск знаний в компьютерных сетях: новые подходы.http //w ww.
searchengines.ru

Шеремет А.Д., Управленчиский анализ на предприятиях связи .-М.:
ФБК-ПРЕСС,2002.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020