.

Функції реклами лікарських засобів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 3557
Скачать документ

Реферат

на тему:

Функції реклами лікарських засобів

Реклама лікарських засобів спрямована на різні цільові групи — лікарів,
хворих, роздрібних реалізаторів і т.ін. При просуванні на ринку
рецептурних лікарських засобів частіше за все реклама спрямована на
лікаря, реклама безрецептурних лікарських засобів (ОТС-препаратів) — на
безпосереднього споживача (хворого, відвідувача аптеки).

Ефективність реклами будь-якого препарату залежить від такого ланцюга:
увага — інтерес — використання (інформації чи повідомлення) — мотивація
— дія. Рекламні звернення, як це очевидно, найважливіші на перших
двох-трьох етапах, проте вони є частиною всієї рекламної діяльності.
Останній крок (дія) є ключовим, бо якщо немає ніякої дії, то реклама не
спрацьовує.

Функція реклами фармацевтичних препаратів повинна здійснюватись за
трьома напрямами:

1. Забезпечити рекламою більшу частину існуючого ринку.

2. Розширити сфери застосування певного препарату.

3. Розширити ринок.

Реклама лікарських засобів має особливості, пов’язані з характеристиками
даного ринку. Такими особливостями є:

? споживач реклами часто не є споживачем продукції;

? рекламування достойності фірми (престижна реклама) більш важливе на
ринку лікарських препаратів, ніж на багатьох інших;

? у зв’язку з характером продукції нерідко плутають рекламну інформацію
з науковою. З одного боку, реклама може розповсюджувати результати
досліджень, з іншого — позитивні наукові звіти в авторитетних журналах
можуть стимулювати продаж продукції;

? лікар — це та особа, яка приймає раціональне рішення, тому емоційні
заклики реклами можуть бути неприйнятними для споживача;

? кількість читачів реклами лікарського препарату значною мірою залежить
від доступності та репутації журналу, в якому опублікована реклама:
позитивне ставлення до реклами може бути наслідком довіри до самого
журналу;

? великі фірми, які рекламують лікарські засоби, повинні довіряти тим
засобам масової інформації, де реклама розміщується;

? розвиток реклами лікарських засобів, які відпускаються за рецептами
лікаря, пов’язаний з появою значної кількості різних способів просування
продукту на ринку;

? реклама лікарських засобів є унікальним явищем, тому що вона дає
інформацію як про переваги, так і про недоліки препарату.

Реклама лікарських препаратів необхідна як споживачеві, так і
підприємствам-виробникам, оптово-роздрібним фірмам. Уміле використання
реклами дозволяє підприємству (фірмі) утримувати позиції на ринку,
зберігати позитивний імідж, стабільність та рівень попиту на продукцію.

Реклама у фармації може бути використана для вирішення цілої низки
завдань, а саме:

? сприяння упізнанню препарату, зміцнення довіри до нього, підвищення
іміджу фірми;

? забезпечення сприйняття товару оптовиками, роздрібними торговцями та
споживачами і сприяння таким чином налагодженню розподілу;

? протиборства з аналогічними препаратами конкурентів;

? проведення підтримуючої реклами в період зниження попиту, обумовленого
сезонністю препарату;

? скорочення терміну виведення на ринок нового препарату;

? популяризації цілковито нової ідеї або методу лікування захворювань;

? забезпечення зростання збуту та пов’язаних з ним переваг більш
широкого чи масового виробництва;

? стимулювання запитів та часткове або повне упорядкування процесу
збирання замовлень;

? підвищення інформованості та переконаності у перевагах фармацевтичного
продукту продавця;

? оголошення про пільгові знижки чи пропозиції;

? забезпечення зростання роздрібного товарообігу та інтенсифікації
використання коштів, вкладених у товарно-матеріальні запаси;

? удосконалення або зміна репутації чи загального уявлення;

? спонукання потенційних покупців до відвідання фірми, аптеки, виставки
та ін.

Таким чином, реклама має багато функцій, але перш ніж прийняти рішення
про її використання в тій чи іншій формі, підприємець повинен по
можливості максимально точно визначити головні причини для такого роду
дій із свого боку та чітко уявити, яких саме результатів він прагне
досягти.

Реклама може конструювати попит і ринок та керувати ними. Від того, які
завдання постають перед нею, залежить вибір форм і засобів реклами, а в
підсумку — ефективність рекламної кампанії та виправданість укладання
коштів у її проведення.

Для лікарських засобів, що призначаються лікарями, використовуються:

? реклама: журнали, відправка поштою рекламних матеріалів та ін.;

? індивідуальний продаж;

? семплінг (обмежений набір ліків, які дають лікарям для
розповсюдження);

? просування препарату: розпродаж, календарі, ручки, інші нагадування
про препарат;

? теле-радіо-комунікативні засоби.

У зв’язку з тим, що дуже високою у всьому світі є доля населення, що
самостійно застосовує лікарські засоби, методи просування фармацевтичних
препаратів, призначені для безпосередніх споживачів, є надзвичайно
важливим фактором збільшення споживацького попиту.

Реклама безрецептурних препаратів, адресована населенню, має місце на
телебаченні, у пресі, на радіо, в метро, рідше — у вигляді зовнішньої
реклами на транспортних засобах та щитах у великих містах. Відзначимо,
що телереклама, яка діє і на зір, і на слух, а також має велику
кількість рекламних контактів (глядачів), є найбільш дійовим засобом
рекламного впливу на споживачів інформації. Враховуючи це, у структурі
витрат зарубіжних компаній на просування ОТС-препаратів найбільшу
частину складають витрати на телерекламу. Далі за кількістю вкладених
коштів слідують різноманітні методи просування, розраховані на лікарів:
конференції, симпозіуми, рекламні акції, рекламні розсилки —
“директ-мейл”. Роль лікарів у формуванні попиту на безрецептурні
лікарські засоби також досить суттєва, хоча і не є найбільш важливою, як
у випадку рецептурних препаратів. Це пов’язано з тим, що лікарі не
тільки призначають ОТС-препарати для використання хворим в різних схемах
лікування і їх рекомендації позитивно сприймаються населенням, а і з
тим, що авторитет лікарів важливий у боротьбі з негативною інформацією,
нерідко перебільшеною, стосовно небезпеки застосування тих чи інших
ліків.

e

e

e

C вітчизняну продукцію. Проспекти на імпортні препарати, окрім високої
якості поліграфічного оформлення, наявності рекламних лозунгів та
ілюстрацій, відрізняються вмістом всебічної інформації: повний перелік
побічних дій, фармакокінетика, дозування (окрім доз для дорослих та
дітей, можуть бути вказані дози початкові, підтримувальні, а також дози
для геронтологи), попередження щодо дотримування режиму приймання
препарату окремими категоріями хворих, курс лікування, відомості про
вплив препарату на вагітних та жінок, що годують; можуть бути наведені
дані про взаємодію з іншими препаратами, про вплив алкоголю чи нікотину,
симптоми передозування та їх лікування; іноді наводяться схеми дії
препарату у порівнянні з існуючими аналогами, діаграми та таблиці з
ілюстрацією впливу препарату на життєві процеси.

Дійовий вплив на споживача мають анотації та упаковки. Головне завдання
упаковки — залучити увагу споживача до товару і передати інформацію про
нього. Це стимулює купівлю та відрізняє товар серед безлічі інших
аналогічних за допомогою товарного знаку, форми чи кольорового
оформлення. На упаковці лікарського препарату розміщується така
інформація: назва, вид і кількість препарату, фармакологічна дія, спосіб
зберігання, склад, серія та номер партії, фірма-виробник, реєстраційний
номер.

Крім інформації, розташованої на стінках упаковки, позитивному
сприйняттю лікарського засобу сприяє кольорове та об’ємне оформлення, а
також якість матеріалу, з якого виготовлено упаковку. Аналіз упаковок
вітчизняного та зарубіжного виробництва показав, що зарубіжні виробники
при оформленні упаковки частіше використовують білий, зелений, голубий
або жовтий фон, вітчизняні — переважно білий, рідше — зелений фон.
Упаковки зарубіжних препаратів позначені широкою кольоровою гамою
оформлюваних елементів: однаковою мірою використовується червоний,
рожевий, жовтогарячий, жовтий, зелений, синій та сірий кольори, рідше —
блакитний.

Ще однією ланкою фармацевтичної реклами є анотація. Інформація, що
міститься в анотації, відрізняється від інформації на упаковці обсягом
та якістю і наближається до інформації, яка подається в проспектах.
Зокрема, це: найменування препарату, склад, фармакологічна дія,
зовнішній вигляд, фармакокінетика, показання до використання,
протипоказання, спосіб використання, дози, побічні дії, попередження.

При просуванні фармацевтичної продукції на ринку впізнання її
забезпечується наявністю фірмового стилю у фірми-виробника.

Фірмовий стиль — сукупність прийомів (графічних, кольорових, пластичних,
мовних та ін.), які, забезпечуючи певну спільність усієї продукції
виробника-продавця та сприйняття у зовнішньому середовищі, одночасно
протиставляють виробника та його продукцію конкурентам і їх товарам.

Складовими елементами системи фірмового стилю є:

? товарний знак;

? логотип — спеціально розроблена оригінально накреслена повна чи
скорочена назва фірми (або групи її товарів);

? фірмовий блок — поєднані у композицію товарний знак та логотип, а
також різного роду пояснювальні надписи (країна, поштова адреса,
телефон);

? фірмовий колір;

. фірмовий комплект шрифтів;

? фірмові константи — формат, система верстки тексту та ілюстрацій і
т.ін.

Серед складових фірмового стилю найважливішим засобом привернення уваги
до лікарського препарату є товарний знак. Товарний знак — це візитна
картка підприємства-розробника або виробника. Знак залишається незмінним
багато років і використовується як необхідний важіль реклами, що є
однією з основних функцій товарних знаків і характеризується
лаконічністю, естетичністю, асоціативністю, новизною ідеї,
технологічністю, легковимовністю, зв’язком з місцем походження,
пристосовуваністю.

Важливу роль відіграє психологічне обгрунтування товарних знаків. Воно
сприяє рекламуванню товару, при цьому сфера розповсюдження товарних
знаків повинна бути максимально поширеною.

Товарні знаки медичного призначення частіше рекламують у спеціалізованих
виданнях, орієнтуючись на лікарів, провізорів, фармацевтів, однак це не
виключає їхнього розміщення в інших виданнях, розрахованих на всіх
потенційних покупців. Дослідження свідчать про те, що 100% зарубіжних
фірм-виробників мають товарний знак, який розміщено на передній, рідше —
на бічній стінці упаковки. Внаслідок роботи, що проводиться вітчизняними
підприємствами, практично вся їх продукція (96%) також відзначена
товарним знаком.

На ранніх стадіях розвитку виробництва головною функцією застосування
товарних знаків була інформативна. На товарних знаках розміщували ім’я
особи — автора виробу, а в подальшому — назву підприємства-виробника. Ця
функція індивідуалізації товару збереглася й понині. У багатьох випадках
товарні знаки є основним засобом, який дозволяє покупцеві знайти
розбіжність між аналогічними товарами. При цьому товарний знак має бути
інформативним і таким, що легко дешифрується.

Товарний знак зберігає і свою функцію гарантії якості товару. Як тільки
порушується зв’язок товарного знака і якості товару, товарний знак
перетворюється на засіб, що відштовхує споживача від даного товару.

Для того, щоб товарний знак був засобом реклами, він сам повинен стати
її об’єктом, тобто використовуватися в різних візуальних проявах: на
тарі й упаковці, на вивісках, сувенірах, у друкованих виданнях.

Роль рекламної функції товарного знака особливо зростає за умов
розширення асортименту продукції та підвищення її якості.

Список використаної літератури

1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины.
-1996. – 7 мая.

2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: “Студ-центр”, 1998.-200с.

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и
практика.- М.: Изд-во “Финпрес”, 1998.-416с.

4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного
фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.

5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку
//Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.

6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац.
журн.-1993.-М5.-С.25-27.

7. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового
фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.

8. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и
др.; Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.

9. Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по
прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції- X.: УкрФА, 1997.-20с.

10. Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П.
Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. – С.
96-101.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020