Практичні поради полемісту

З’ясувавши сутність та основні види суперечки, можна зробити відповідні висновки, наприклад у формі порад полемісту (пропоненту й опоненту) Похожие записи Основные направления улучшения условий труда на предприятии Обучение математике по педагогической технологии Р. Г. Хазанкина Банки, їх суть, види та...

Подробнее
Судження: загальна характеристика

Структура судження. Судження і речення. Про роль запитання в судовому пізнанні Останнім часом в юридичній діяльності усе відчутнішим стає дефіцит логічної культури. Його неможливо подолати, не вивчивши основи логіки, не навчившися застосовувати її в юридичній практиці. Через це основний принцип...

Подробнее
Спростування: поняття та види (реферат)

Спростування — обґрунтування хибності тези або невідповідності правилам доведення тези, аргументів чи демонстрації Відповідно розрізняють три види спростування: спростування шляхом критики тези; спростування шляхом критики аргументів; спростування шляхом критики демонстрації. Скорочено: спростування тези, спростування аргументів, спростування демонстрації; або: критика тези,...

Подробнее
Процес пізнання: взаємодія індукції та дедукції

В процесі пізнання індукція і дедукція знаходять в нерозривному стані і доповнюють одна одну В індуктивних умовиводах хід думки, як правило, направлених від одиничного знання до загального, в дедуктивних – окремого загального. Нерозривний зв’язок загального і одиничного в об’єктивній дійсності служить...

Подробнее
Аналогія як традуктивний умовивід

Аналогія — традуктивний умовивід, у якому на підставі подібності двох предметів в одних ознаках робиться висновок про подібність їх і в інших ознаках Якщо в дедуктивних умовиводах знання рухаються від більш загального до менш загального, а в індуктивних — від...

Подробнее

Реферат на тему: Логіка: мова права Київ 2016 Спеціальна мова права, яка відноситься до природної мови, може бути використана як метамова по відношенню до формалізованої мови права Якщо в природній мові ситуація наявності багатозначних, неточних і незрозумілих висловів є цілком...

Подробнее

Реферат на тему: Гіпотеза: поняття, структура та види Київ 2016 Гіпотезою називається спосіб мислення, котрий полягає в побудові припущення про те, що таке досліджуване явище, та в доведенні цього припущення Поняття гіпотези і її структура Термін «гіпотеза» уживається з подвійним...

Подробнее

Реферат на тему: Судження: види та структура Київ 2016 Просте судження, види і структура. Категоричні судження, їх види Просте судження, види і структура Прості судження, залежно від того, що вони відображають — властивість чи відношення, поділяються на атрибутивні судження та...

Подробнее

Реферат на тему: Логіка: аналогія та її види Київ 2016 Поруч з індукцією і дедукцією можливий третій спосіб умовиводів – логічний перехід від відомого знання про окремий предмет або його групи до нового знання про другий окремий предмет або іншій...

Подробнее

Реферат на тему: Закони логіки: значення для науки і практики Київ 2016 Закони логіки, будучи специфічними законами мислення, неодноразово пов’язані із законами об’єктивного світу, погоджуються з ними Мислення підпорядковується логічним законам мислення. Основними законами формальної логіки є: закон тотожності, закон...

Подробнее
Страница 1 из 2812345...1020...Последняя »