.

Особисті селянські господарства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3286
Скачать документ

Реферат на тему

Особисті селянські господарства

Індивідуальні або сімейні селянські господарства є дуже поширеними в
Україні. Загальна площа землекористування особистих селянських
господарств становить близько 11 мільйонів гектарів, що становить 1/3
усіх сільськогосподарських угідь (див. таблицю нижче). Частка особистих
селянських господарств у виробництві сільськогосподарської продукції є
досить значною – 66,7 %.

Середні розміри земельних ділянок особистих селянських господарств
здебільшого не перевищують 0,5 гектарів, однак іноді вони сягають двох
гектарів, і майже кожне домогосподарство має принаймні одну таку
ділянку.

Особисті селянські господарства:

Земля для них є істотним засобом до існування

Як правило, вони проживуть у сільській місцевості

Члени домогосподарства поза ним зайняті ще на якійсь роботі (у т.ч. у
школах, заводах і торгівельній мережі тощо)

Розміри до 0,1 га мають 6,6 % загальної кількості домогосподарств;

0,11-0,15 га– 6,6 %;

0,16-0,50 га– 49,5 %;

0,51-1,0 га– 28,5 %;

більше 1 га – 8,8 % домогосподарств

Джерело: Державний комітет статистики України. 2000.

Відносно великий вклад особистих селянських господарств у загальні
обсяги виробництва продукції сільського господарства зумовлений цілою
низкою факторів.

Першим з них є значний надлишок робочої сили у сільській місцевості, що
змусило сільських мешканців для виживання займатися натуральним
виробництвом в особистих господарствах. Існуючий низький рівень оплати
праці призводить до того, що в господарствах населення виробляють і
реалізують на ринку сільськогосподарську продукцію, таку як картопля,
овочі, м’ясо та молочні продукти за цінами, нижчими, ніж у великі
сільськогосподарські підприємства.

Другим фактором є вища продуктивність виробництва в особистих селянських
господарствах порівняно з великими сільськогосподарськими
підприємствами, що є наслідком повільного реформування останніх та, як
правило, неефективного використання ними ресурсів, ринкових збутових
мереж та кредитних ринків.

Виробництво в особистих селянських господарствах є в основному
нетоварним, оскільки більша частина виробленої продукції призначена для
сімейного споживання і розглядається як додаткове джерело доходів
домогосподарства. Однак слід зауважити, що в деяких випадках такі
господарства є товарними, орієнтовані на потреби ринку і виробляють саме
ту продукцію, на яку є попит.

Зазвичай відсутність ресурсів і/або відсутність ринків означає, що
багато сільгоспвиробників заробляють на життя на маленьких земельних
ділянках, вирощуючи сільськогосподарські культури, які потребують малих
інвестицій і дають малу віддачу, такі, наприклад, як кукурудза,
соняшник, цукровий буряк і навіть пшениця. Хоча в рамках програми CNFA
„Фермер до фермера” було доведено, що фермери можуть отримати як мінімум
5 000 гривень чистого прибутку з гектара, якщо вони вирощуватимуть
високоприбуткові спеціальні культури, наприклад, овочі (для порівняння:
доход з одного гектара може становити 500 гривень при вирощуванні
пшениці та близько 1 500 гривень при вирощуванні соняшника), однак
виробництво цих культур для особистих селянських господарств ускладнює
їх високозатратність, зумовлена високою вартістю необхідних ресурсів,
необхідність вартісного зрошення, часто недоступного для особистих
селянських господарств, загальний дефіцит складських приміщень або
транспорту для ефективного збуту такої продукції на ринку.

Щодо спеціальних культур, то слід зазначити, що вони, як правило, не
виробляються і не продаються масово. Вони дають велику кількість доходу
з гектара, приблизно в діапазоні 10-40 тисяч гривень (дані LOL USAID).
Це не обов’язково екзотичні культури, до них належать культури,
вирощування яких потребує значної уваги та ручної праці, і тому вони
опиняються за межами традиційних оптових циклів торгівлі. Це цукрова
кукурудза, часник, трави, спеції, квіти та екологічна продукція.

Таблиця 7. Сільськогосподарські угіддя особистих селянських господарств,
тис. га

1990 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2003 до 1990,

% 2003 до 1994,

% 2003 до 2002,

%

Сільськогосподарські угіддя усіх категорій сільськогосподарських
підприємств 41 721 40425 40773 40 652 40 308 38 421 38 150 37 877 90,8
93,7 99,3

у т. ч. особистих селянських господарств 2 565 5 011 5 589 5 788
6243 8 543 9 736 110 939 більше у 4,3 рази більше у 2,2 рази 112,4

Частка особистих селянських господарств в аграрному землекористуванні
усіх сільськогосподарських підприємств, % 6 ,1 12 ,4 13 ,7 14 ,3 15 ,5
22 ,2 25 ,5 28 ,9 x x x

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис.6. Сільськогосподарські угіддя усіх сільськогосподарських
підприємств та особистих селянських господарств, тис. га

Таблиця 8: Частка особистих селянських господарств у валовому обсязі
сільгосппродукції України, (у порівняльних цінах, %)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Частка особистих селянських господарств у виробництві валової продукції
сільського господарства 27,5 44,9 51,5 52,5 55,8 56,8 62,0 58,7 59,8
66,7

у т. ч.:

– продукції рослинництва 21,3 39,8 46,9 44,4 48,0 47,1 54,4 50,1 52,4
61,5

– продукції тваринництва 33,8 51,5 57,7 65,6 65,9 68,3 73,6 72,6 70,9
73,5

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 7. Частка особистих селянських господарств у валовому обсязі
сільгосппродукції України, (у порівняльних цінах, %)

Виробництво продукції рослинництва в особистих селянських господарствах

Таблиця 9. Виробництво основних сільськогосподарських культур в
особистих селянських господарствах (тис. тонн)

1990 1994 1996 2000 2001 2002 2003 2003

до

1990,

% 2003

до

1994,

% 2003

до 2002,

%

Зернові 1 445 2 353 2 521 4 495 8 046 9 319 5 638 у 3,9 раза більше у
2,4 раза більше 60,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві зерна,
% 2,8 6,6 10,3 18,4 20,2 24,0 27,9 x x x

Цукрові буряки 3 263 1 034 1 605 3 166 3 780 3 027 у 1,1 раза більше у
11,5 раза більше 80,1

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві
цукрового буряка, % 0,007 0,9 4,5 12,2 20,3 26,2 22,6 x x x

Насіння соняшника 62 102 103 432 407 544 678 у 11 разів більше у 6,7
разів більше 124,6

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві насіння
соняшника, % 2,4 6,5 4,9 2.5 18,1 16,6 15,9 x x x

Картопля 11 940 14 851 17 552 19 561 17 069 16 390 18 190 152,4 122,5
111,0

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві
картоплі, % 71,4 92,2 95,3 98,6 98,4 98,6 98,5 x x x

Овочі 1 794 3 336 4 131 4 835 5 134 5 120 5 711 у 3.2 раза більше 171,2
111,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві овочів,
% 26,9 64,9 81,5 83,1 86,9 87,9 87.3 x x x

Фрукти та ягоди 1 555 807 1 430 1 189 948 1 035 1 289 82,9 159,8 124,5

Частка особистих селянських господарств у загальному виробництві
сільськогосподарської продукції, % 53,6 70,0 74,3 81,8 85,7 85,5 76,0 x
x x

Джерело: Державний комітет статистики України

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 8. Виробництво основних сільськогосподарських культур великими
сільськогосподарськими підприємствами та особистими селянськими
господарствами, 2003 р.

Поголів’я тварин в особистих селянських господарствах

Таблиця 10. Кількість голів худоби та птиці в особистих селянськи
господарствах (на кінець року, тис. голів)

b

L

?

oooooooooooooocccccccccccc

Ff¤8

;-;*;6;B;N;Z;f;r;–;c;®;°;F

Література Проект АМР США/ПРООН Аграрна політика для людського розвитку Сектор сільського господарства в економіці України в 2003 р. М. Пугачов (ред.), В. Артюшин, Й. Василенко, В. Дем’янчук, В. Жигало, М. Кобець, І. Кобута, О. Протченко, Н. Серепович, О. Сікачина, Н. Степанець, М. Терещенко, І. Чапко, О. Шевцов, О. Ярославський. Відділ аналізу політики, уряд України. Аграрна політика в Україні: Аналіз та дослідження, 1999-2002 рр., проект „Аграрна політика для людського розвитку”/ GAPCCS, Київ, 2003. Аграрна політика в Україні: Аналіз та дослідження, 2003-2004 рр.”, проект „Аграрна політика для людського розвитку”/ GAPCCS, Київ, 2004. Держкомстат Сільське господарство України. Статистичний щорічник, 2004 р. Розподіл української землі серед користувачів, 2004 р. Приватні фермери в Україні, 2004 р. Харчові баланси та споживання харчових продуктів в Україні, 2004 р. Особисті селянські господарства України, 2004 р. Семінар DFID з обміну досвідом: уроки програми „Рівень життя в сільській місцевості” в Європі та Центральній Азії [DFID Europe and Central Asia Rural Livelihoods Lesson Sharing Workshop] Матеріали семінару/ у редакції та з доповненнями Інституту розвитку села, Київ, 2003 р. 29 878 28 414 26 938 6 243 8 543 9 736 10 939 34 864 35 184 35 414 39 156 34 065 5 788 5 589 5 011 2 565 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 1990 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 тис. га Усі с/г підприємства Особисті селянські господарства 28 45 52 53 56 57 62 59 60 67 21 40 47 44 48 47 54 50 52 62 34 52 58 66 66 68 74 73 71 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % Валова сільгосппродукція, разом Рослинництво Тваринництво 14506 5 638 10 365 3 027 3 576 678 263 18190 828 5 711 408 1 289 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 С/г підприємства Особисті селянські господарства Тис. тон Зернові Цукровий буряк Насіння соняшника Картопля Овочі Фрукти та виноград 3192 3314 2917 3107 3243 2799 2186 1389 1600 825 1279 1515 1056 1354 5 093 5 813 5 238 5 463 5 699 5 864 5 356 1564 1622 1575 1462 1492 1742 1530 1003 1057 1131 1000 951 984 1016 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1990 1994 1996 2000 2001 2002 2003 тис. голів Корови Інша рогата худоба Свині Вівці і кози Птиця, мільйонів голів 55% (681 360) 4% (53 440) 41% (507 680) Насіння Добрива Пестициди

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020