.

Населення світу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6534
Скачать документ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ

      

До числа найбільш актуальних проблем сучасного людства відноситься
проблема народонаселення, пов’язана насамперед із прискореними темпами
зростання населення. Так, на початку нашої ери на Землі нараховувалося
близько 200 млн. осіб, у 1000 р. – 275 млн., у середині 17 ст. – 500
млн., у 1850 – 1,3 млрд., у 1900 – 1,6 млрд., у 1950 – 2,5 млрд., у 1970
– 3,6 млрд. за даними на 1999 рік, чисельність населення світу становила
6 млрд.

Зараз чисельність населення Землі складає 6,2 млрд. осіб. Протягом ХХ
ст. кількість людей виросла у чотири рази. У містах мешкає 47%
населення, у селах – 53%.

За оцінками ООН, чисельність населення збільшується на 1,2%, тобто 77
млн. 97% зростання доводиться на такі країни, як Індія, Китай, Пакистан,
Нігерія, Бангладеш, Індонезія.

Експерти вважають, що до 2050 р. в Індії мешкатиме на 100 млн. осіб
більше, аніж у Китаї. А з розвинених країн високий рівень народжуваності
зберігається лише в США. Ця країна займає сьоме місце в світі за темпами
приросту чисельності населення. 80% цього зростання забезпечують
іммігранти. Чисельність населення в Європі скорочується незважаючи на
імміграцію.

      Особливо швидкими темпами зростає населення в країнах, що
розвиваються, Азії, Африки, Латинської Америки. Хоча, якщо ще кілька
років тому деякі демографи ООН стверджували, що протягом одного-двох
століть чисельність населення подвоїться і досягне 12 млрд. Тепер їм
доводиться переглядати прогнози. Вони обережно передрікають, що до 2200
року кількість людей на планеті досягне 10 млрд., а потім почне
скорочуватися.

      Ще кілька десятиліть тому рівень народжуваності в деяких країнах –
в Бразилії, Єгипті, Індії, Мексиці – доходив до 5-6 дітей у однієї
жінки. Зараз загальний рівень народжуваності у світі складає – 2,1
дитини у однієї жінки.

Чисельність населення світу (ХVІ-ХХ ст.)

Рік населення,

млн. чол. Рік населення,

млн. чол. Рік населення,

млн. чол.

1550 450 1940 2290 1987 5000

1650 550 1950 2500 1990 5200

1800 906 1960 3000 1993 5512

1850 1170 1970 3650 1994 5660

1900 1630 1980 4415 1999 6000

1920 1811 1985 4814 2000 6200

На земній кулі населення розміщується вкрай нерівномірно. Фактори
розміщення: природно-географічні, історичні, соціально-економічні,
демографічні. Розрізняють п’ять головних ареалів скупчення:

      1. Східно-азіатський (КНР, Японія, Республіка Корея, КНДР);

      2. Південно-Східна Азія (Індонезія, Малайзія, Таїланд);

      3. Південна Азія (Індія, Бангладеш, Пакистан);

      4. Європейський;

      5. Північноамериканський (Атлантичне узбережжя США і Канади).

      

      Розподіл населення по континентах (млн. чол.):

      · Євразія – 4300 (Європа – 800, Азія – 3500);

      · Африка – 800;

      · Північна Америка – 430

      · Південна Америка – 350

      · Австралія та Океанія – 26.

      

      Країни – лідери за чисельністю населення (млн. чол.):

      Китай – 1300, Індія – 934, США – 262, Індонезія – 198, Бразилія –
162, Росія – 147, Пакистан – 140, Японія – 125, Бангладеш – 120, Нігерія
-114.

      

      Про нерівномірність розміщення свідчать такі дані: 70% населення
проживає на 7% суходолі, 15% суходолу взагалі не заселено; 60% населення
світу проживає в помірному поясі Північної півкулі.

      Цікаві приклади впливу природних факторів на розміщення:

      · за висотою: менше 200 м – 80% населення (28% площі); 200-1000 м
– 12%; вище 1000 м – 8% (Болівія, Афганістан, Мексика, Перу);

      · 200 – кілометрова смуга узбережжя: світ – 50% населення (16%
площі): Австралія, Єгипет – 90%, Великобританія – 75%, США – 45%, у
Японії в 5 кілометровій смузі узбережжя живе 90% населення.

      

      Середня густота населення

      Середня густота населення становить до 40 осіб на кв. км (Європа –
70, Азія – 75, Африка – 22, Америка – 17, Австралія – 2,5). Є території
, які внаслідок давнього освоєння та сприятливих природно-географічних
умов заселені дуже щільно (понад 300 чол./км2): Індо-Гангська низовина,
Велика Китайська рівнина, Японські острови, тощо. Найменше заселеними є
заполярні, високогірні та аридні території.

      

      Природний та механічний рух

      Зміни, що відбуваються в чисельності населення, називають рухом
населення. Він буває природним і механічним. Природний рух визначається
як різниця між народжуваністю і смертністю. Показники народжуваності та
смертності є найвищими в країнах, що розвиваються. Їх зниження
відбувається з ростом економічного розвитку країни: народжуваність падає
з підвищенням соціального статусу жінки, а смертність – завдяки
покращанню медичного обслуговування та підвищенню рівня життя.
розрізняють два типи відтворення населення, як показники його природного
руху:

      1 тип відтворення: низька народжуваність і низька смертність.
Природний приріст до 10 чол. на 1000 жителів (менше 1%). Це призводить
до скорочення трудових ресурсів, старіння нації. До цього типу відносять
розвинені країни Західної, Східної, Центральної Європи, США, Японію,
Канаду, Австралію. Від’ємний приріст населення мають ФРН, Угорщина,
Бельгія, Австрія, Данія, Україна.

      2 тип відтворення: висока народжуваність і низька смертність.
Природний приріст перевищує 1,2% (понад 12 чол. на 1000 жителів). До
цього типу належать країни Африки, Азії, Латинської Америки, Албанія.

      Складність і динаміку чисельності й руху населення висвітлює
теорія демографічного переходу. Вона пояснюю відмінності у природному
прирості населення різних регіонів насамперед соціально-економічними
факторами.

      

      Вирізняються три фази демографічного переходу

      1. Велика народжуваність і велика смертність, що пояснюється
низьким рівнем життя населення і слабким розвитком медицини. Зараз на
цьому етапі знаходяться Сомалі, Малі, Чад.

      2. За рахунок підвищення рівня життя й поліпшення медичного
обслуговування зменшується смертність за традиційно високої
народжуваності. Кількість населення різко збільшується, темпи природного
приросту перевищують 1,2%. Саме на цю фазу припадає демографічний вибух
– швидкі темпи зростання приросту населення (більш як 1,8%). Така
демографічна ситуація характерна для Венесуели, Болівії, Нігерії,
Індії…

      3. Народжуваність зменшується завдяки підвищенню
соціально-економічного статусу жінки; смертність у межах 0,2-0,6%. У цій
фазі знаходяться країни першого типу відтворення. Природний приріст
малий або від’ємний. Коли він знижується до 0,2%. настає демографічна
криза. Зараз вона спостерігається в Україні, Німеччині, Данії, Угорщині.

      Отже, з підвищенням рівня економіки території (країни, регіону)
змінюються і її демографічні показники. На кінець ХХ ст. загальносвітові
показники природного приросту становлять близько 1,5% (народжуваність –
2,4%, смертність – 0,9%).

      

Міграційні процеси

      Міграція (від латинського migratio – переселення) – фізичне
переміщення населення, внаслідок чого відбувається зміна його кількості,
тобто механічного руху. Бувають внутрішні та зовнішні міграції.
Внутрішні характерні практично для всіх країн – переїзд, переміщення
населення в межах країни. Переміщення з однієї країни до іншої
називається зовнішньою міграцією. Виїзд до іншої країни на постійне
місце проживання називається еміграцією, в’їзд людей до країни –
імміграцією.

Зовнішні міграції відбувалися постійно, але набули масового характеру, з
виникненням капіталістичних відносин. Центром масової імміграції стала
Західна Європа. За 1815-1915 рр. з Європи виїхало 35 – 40 млн. чол.
Більшість переїхала до Північної Америки, де освоювалися величезні
території. прикладами насильницької еміграції є вивезення негрів з
Африки до Америки (ХVІІІ ст.), переселення кримських татар ХХ ст. до
Сибіру та Уралу.

      Існують міграції тимчасові, головним чинником яких виступає
економічний і соціальний рівень розвитку країн. Так, у країнах Західної
Європи працюють 13-14 млн. іноземців. Окремо можна говорити і про
сезонні міграції (з Мексики для збору врожаю до США). Важливе значення
має й політичний фактор (після розпаду СРСР зросла еміграція до Західної
Європи, США, Канади, Ізраїлю, Австралії).

      Вивчаючи переміщення населення, демографи визначили основні
причини міграції:

      · природно-географічні (освоєння нових земель – США, Австралія);

      · соціально-економічні (зі слаборозвинених країн до розвинених,
переїзд кращих учених до США, Японії, ФРН);

      · релігійні (між Індією та Пакистаном, Бангладеш);

      · національні (формування населення Ізраїлю);

      · політичні (розпад держав, репресії, переслідування).

      Демографічна політика – система заходів, що їх проводить уряд
держави для зміни демографічної ситуації в бажаний бік. Прикладами
країн, де основне завдання – зменшення приросту населення, є Китай,
Індія, Бангладеш, Індонезія, Шрі-Ланка. Типовий приклад демографічної
політики, спрямованої на зростання природного приросту (за рахунок
збільшення народжуваності), країни Західної Європи. Демографічна
проблема залишається досить гострою з глобальних проблем людства.

      Нині найгірша демографічна ситуація склалася в Африці. Країни Азії
та Латинської Америки дещо стабілізували неконтрольований приріст
населення, деякі з них наблизилися до показників першого типу
відтворення (низька народжуваність, низька смертність).

      Найзначніші зміни в чисельності населення світу припали на ХХ ст.
На початку 60-х рр. різко зросло населення Азії, Африки, Латинської
Америки. Причинами цього явища були: отримання незалежності країнами цих
регіонів, зменшення смертності населення, збільшення середньої
тривалості життя і традиційно висока народжуваність. Із 80-х рр.
проблема демографічного вибуху втратила свою гостроту: уповільнилися
темпи приросту населення з 2.3 до 1,5 щороку; за прогнозами демографів,
до 2100 р. чисельність жителів Землі має стабілізуватися в межах 10-12
млрд. світу. Але те, що 95% світового приросту припадає на країни
третього світу, спричиняє інші проблеми: загальносвітове зниження рівня
життя, зростання безробіття тощо.

Використана література

Доценко Ю.М., Мішогло Г.О. “Економічна і соціальна географія світу”,
Київ-2000

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020