.

Народне господарство Фінляндії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 309
Скачать документ

Реферат на тему:

Народне господарство Фінляндії

Київ 2016

Економіка Фінляндії

Фінляндія відноситься до числа малих високорозвинених індустріальних
країн. Населення -5,2 млн.чол. Її частка у світовому виробництві
невелика-0, 4%, у світовій торгівлі-0,8%. Валовий внутрішній продукт
Фінляндії в 2002 р. склав 140,5 млрд. євро. Зростання в порівнянні з
2001 роком склав 1,7%

Фінляндія входить в передову групу країн світу за показником ВВП на душу
населення -26210 євро (в2001г), 27000 євро (2002 р.) – це в 16 разів
перевищує відповідний показник по Республіці Карелія.

Займає одне з провідних місць у світі за середньою тривалістю життя у
чоловіків-70 років і у жінок -79 років у жінок. Фінляндія входить до
числа найбільш конкурентоспроможних країн світу, у 2001 р. вона за цим
показником займала 1 місце, в 2002р. 2 місце після США (за даними
незалежної міжнародної організації – Всесвітнього економічного форуму)

Безперечними перевагами Фінляндії є політична стабільність, відкритість
економіки, високорозвинена інфраструктура і надійність телекомунікацій,
а також високий рівень взаємодії між підприємствами, науково-технічними
центрами й університетами. Крім того, у забезпеченні
конкурентоспроможності Фінляндії важливі такі чинники, як швидкість в
освоєнні нових технологій, високий освітній рівень населення,
сприятливий для бізнесу діловий клімат.

Згідно з доповіддю Всесвітнього економічного форуму, опублікованого в
лютому 2003 року Фінляндія зайняла перше місце в світі по застосуванню
інформаційних технологій. Фінляндія є найменш корумпованою країною
світу.

Слабкими рисами Фінляндії в міжнародній конкуренції є високий рівень
оподаткування (до 36% на доходи приватних осіб і 29% корпоративний
податок, значний державний борг (43% від обсягу ВВП у 2002 році) і
високий рівень безробіття (9,1% в 2002 р. )

Державні фінанси в 2002 р. характеризувалися загальною збалансованістю
доходів і витрат, а перевищення доходів над витратами (профіцит бюджету)
досягло 3,6% від ВВП. Обсяг державного боргу в 2002 р. склав 60,5 млрд.
євро (43% від ВВП) і зменшився в порівнянні з 2001 р. на 43,4%. Темпи
зростання інфляції уповільнилися з 2,7% в 2001 р. до 1,9% у 2002 р.,
Очікується, що вони залишаться на такому ж рівні і в наступні 2-3 р.

Зростання економіки Фінляндії в 2002 році – 1,7%, для порівняння в
країнах ЄС (0,9%), в країнах єврозони (0,8%). Оцінка розвитку економіки
країни в 2003 році вже кілька разів коректувалася в бік зменшення у
зв’язку з невизначеністю у міжнародній економіці, слабким попитом і
продовженням зниження обсягу внутрішніх інвестицій, останній прогноз
зростання економіки (обсягу ВВП) на 2003 рік – складе 1,7 – 2, 3%.

Структура економіки Фінляндії в 2002 р. (частка у% у ВВП)

Промисловість – 28,3%

Фінансування і страхування -20,5%

Торгівля, харчування, готелі – 11,8%

Транспорт, зберігання, зв’язок-11%

Будівництво – 5,5%

Комунальне, соціальне і приватне обслуговування – 5%

Лісове господарство – 2%

Сільське господарство, мисливство та рибальство – 1,6%.

Інші – 14,3%.

Промисловість Фінляндії

Промислове виробництво в країні в 2002 р. зросло на 2% в порівнянні з
2001 р. Найвищі темпи зростання в електронній та електротехнічної
промисловості – 5% за оцінкою у 2003 р. – 8%.

В даний час металопромисловості Фінляндії куди входить чорна та
кольорова металургія, машинобудування і металообробка, електронна та
електротехнічна промисловість займає лідируючі позиції за обсягами та
темпами зростання виробництва серед інших галузей. Обсяг виробництва
продукції металопромисловості в 2002 році склав 47% від обсягу
промислового виробництва, 55% цієї продукції йде на експорт, в ній
працюють 45% зайнятих в промисловості, і використовуються більше 80%
всіх коштів, що інвестуються на розвиток і в науково-дослідні і дослідно
-конструкторські розробки у Фінляндії.

Лісова промисловість Фінляндії в 2001 році пережила більш ніж 7% спад
виробництва, але в 2002 р. зростання виробництва склало 3%, цей же
показник зростання прогнозується і у 2003 році. Причому деревообробка
росте більш високими темпами – 4% в 2002 р. і 5% за оцінкою у 2003 р.
Зростання целюлозно-паперової промисловості в 2002 р. -3%, за оцінкою
2003-зріст 2%. Єдина позиція за якою в 2002 р. спостерігався значний
спад виробництва в порівнянні з 2001 роком це газетний папір-в
натуральних показниках обсяг виробництва скоротився на 22,3%

Лісова промисловість і лісове господарство Фінляндії створюють 7% ВВП
країни. На частку лісової промисловості припадає 18% обсягу промислового
виробництва і більше 1 \ 3 експортних надходжень Фінляндії. У середньому
70% продукції, що випускається галузями лісової промисловості
спрямовується на експорт.

У загальному обсязі виробництва світової продукції лісової промисловості
на частку Фінляндії в 2002 році припало 5%, в експорті товарів лісової
промисловості -10%, у тому числі паперу і паперу для друку-25%.

Фінляндія посідає шосте місце в світі серед найбільших виробників паперу
та картону і друге місце за їх експорту після Канади. По виробництву і
експорту целюлози Фінляндія знаходиться на 6 місці у світі, з випуску
хвойних пиломатеріалів-на 8 місці, а по їх експорту займає 4 місце в
світі.

h‘

???????????:?ї, 2% – на країни ЄС.

За оцінками, у 2003 році обсяги лісової сировини поставленого з Росії
складуть 16,5 млн. кбм. (+ 1,7 млн.кбм.), А протягом майбутніх п’яти
років обсяги поставок можуть зрости до 20 млн.дол

Російські березові і ялинові баланси є стратегічною сировиною для
лісової промисловості Фінляндії.

Поряд з сировиною Росія експортує до Фінляндії папір, в 2002 році обсяг
експорту перевищив 45 тис.тонн. Цей показник зберігається вже другий
рік. Зараз 17% фінських газет друкується на російській папері,
виробництва Кондопоги, Солікамська і Балахнінского бумкомбіната. Хоча
якість російської папери все ще поступається фінської, але покупців
привертає ціна. Різниця у вартості фінської і привізний папери перевищує
10%.

У Фінляндії прибуток від виробництва паперу в 3 рази вище, ніж від
деревообробки.

Головним сприятливим чинником для розвитку економіки Фінляндії є
посилення експортного попиту на продукцію індустрії інформаційних послуг
і комунікаційних технологій. У найближчі роки фінський експорт багато в
чому буде залежати від споживчого попиту на мобільні телефони 3
покоління.

Зовнішня торгівля Фінляндії

В умовах високої залежності Фінляндії від ситуації у світовій економіці,
уповільнення економічного розвитку США і Західної Європи в 2002 році
стало основною причиною зниження темпів зростання зовнішньої торгівлі
країни. У результаті за даними Головного митного управління Фінляндії
зовнішньоторговельний оборот в 2002 р. зменшився на 1,0% і склав 78
млрд.дол. Фінський експорт в 2002 р. зменшився в порівнянні з 2001 р
також на 1% і склав 44,5 млрд.дол.

Питома вага фінського експорту товарів у ВВП країни в 2002 р. знизився в
порівнянні з попереднім роком і склав 33,5% (у 2001 р. -35%). Ціни на
експортні послуги і товари знизилися на 6,5%. За експертними оцінками
фінський експорт збільшиться в 2003 р. на 2%, а в 2004 р. – 6,2%.
Експортні ціни на товари і послуги знизяться на 1.8% у 2003 р. і
зростуть на 0,1% в 2004 р.

Структура фінського експорту в 2002 р. характеризується такими даними:

Сировина і напівфабрикати-43,8%

Енергетичні товари-3,4%

Інвестиційні товари – 40,6%

Споживчі товари тривалого користування -6,1%

Інші споживчі товари -6,0%.

Однією з основних причин скорочення обсягів експорту стало скорочення
експортних поставок в електротехнічній промисловості (скорочення на 6%).
На 14% скоротився експорт суден, на 16% з ократілся експорт конторського
обладнання і на 11% – експорт металлобрабативающего обладнання. Обсяг
експорту телекомунікаційного обладнання залишився на рівні 2001 року.

У лісовому секторі вартість експортної продукції, як деревообробної, так
і целюлозно-паперової промисловості знизилася приблизно на 2%.

У 2002 р. імпорт товарів до Фінляндії склав у вартісному вираженні 33,5
млрд. дол і в порівнянні з 2001 р. знизився на 1%. Це, в основному, було
викликане падінням на 4% вартості імпорту сировинних товарів і
напівфабрикатів, а також скороченням імпорту комплектуючих для
електронної промисловості, енергетичних товарів на 2%, інвестиційних
товарів-на 11%. Збільшився імпорт споживчих товарів тривалого
користування на 12%.

Структура фінського імпорту в 2002 р. характеризується такими даними:

Сировина і напівфабрикати-39,4%

Енергетичні товари-11, 7%

Інвестиційні товари – 22,1%

Споживчі товари тривалого користування -10,9%

Інші споживчі товари -15,9%.

Імпорт Фінляндії за експертною оцінкою збільшиться на 3,5% в 2003 році і
на 6,7% – у 2004 році. Імпортні ціни збільшаться на 1,7% в 2003 р. і
1,2% в 2004 році.

Фінляндія має позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2002 р.
у розмірі 11,6 млрд.дол. У зв’язку з тим, що зростання імпортних цін
випереджатиме зростання експортних цін, позитивне сальдо торгового
балансу в 2003-2004 році зменшиться у порівнянні з 2002 роком.

Основні торгові партнери Фінляндії:

Німеччина-13%,

Швеція-9, 6%,

Росія-8, 1%,

Великобританія і США по 7,9%.

Інвестиції

Обсяг власних інвестицій в економіку Фінляндії у 2002 р. склав в
поточних цінах 27,8 млрд. євро., Що практично дорівнює рівню 2001 р.
Скорочення інвестицій сталося у приватному секторі (-2,2%), тоді як у
громадському зростання склало 7% .

Очікується, що в 2003 році власні інвестиції в промисловість Фінляндії
скоротяться на 5,5% в основному за рахунок скорочення інвестицій у
машини й устаткування.

У 2002 році обсяг іноземних інвестицій в економіку Фінляндії склав 16
млрд.євро. з них прямих іноземних інвестицій у фінську економіку склав
9,7 млрд. євро На кінець 2002 року загальна сума накопичених іноземних
інвестицій у Фінляндії склала 241 млрд. євро (скорочення в порівнянні з
2001 роком на 17,9% за рахунок зниження вартості акцій фінських компаній
на суму 64 млрд євро.) з яких прямі інвестиції склали 34 млрд. євро., а
портфельні та інші інвестиції 150 і 57 млрд.євро. відповідно.

Тенденція зростання в останні роки іноземного володіння акціями фінських
компаній пояснюється створеним у Фінляндії сприятливим кліматом для
інвестування коштів у першу чергу діють у країні стабільним
законодавством.

В даний час іноземні інвестори володіють близько 74% акцій фінських
фірм, що котируються на біржах.

Фінські інвестиції за кордон склали в 2002 р. 26 млрд. євро. з них
прямі-10, 4 млрд євро. У 2002 році відзначений майже 3-х разове
зростання обсягу фінських інвестицій в Російську економіку. За останні
роки фінські інвестори визначили свої пріоритети в галузях реального
сектора економіки Росії. Це перш за все паливна промисловість, зв’язок,
харчова промисловість, торгівля і громадське харчування, лісопромисловий
комплекс, чорна та кольорова металургія.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019