.

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення економічної діяльності підприємства в структурованому ринковому середовищі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2893
Скачать документ

Реферат на тему:

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В структуроваНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
А

Етап 1.Коротка характеристика галузі промисловості, до якої належить
підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни)

Хімічна промисловість забезпечуює народне господарство мінеральними
добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами,
синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів.
Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне
господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної
якості і в необхідній кількості.

В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими
підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї
товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість
пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %),
гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість
припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну –
20 %.

Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що
використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять
мінеральні добрива, котрі продукує окрема галузь.

У дніпропетровській області у цій галузі працюють 46 підприємств, на
яких у 2002 році вироблено продукції на 1420,5 млн. грн., або 5,3%
обсягу промислового виробництва в області та 13,2% від виробництва цієї
продукції в Україні. Чисельність працюючих – 21,6 тис. осіб.

На ВАТ “Дніпрошина” виробляється 24,3% загальнодержавного виробництва
шин. Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, у тому числі
великогабаритних та низького тиску для сучасної сільськогосподарської
техніки.

Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні (43% від
загального обсягу виробництва). На ВАТ “Дніпропетровський лакофарбовий
завод”, ВАТ “Завод “Спектр”, ТОВ ПП “ЗІП” освоєно понад 120 видів
лакофарбової продукції.

На ВАТ “Дніпроазот” виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску
мінеральних добрив і 11,1% – аміаку.

За даними Статистичного щорічника, щастка хімічної промисловості у
загальному експорті України у 2001 р складала 9.1% ($1478,4 млн.) .
Також за 2001 р. Було виговленно 130 тис.т. лакофарбових виробів.

Етап 2. Характеристика виробничої структури підприємства

Для цього типу виробництва найбільш підходить лінійно-функціональна
модель керування. Ця модель має наступні переваги :

Стимулює ділову та професіональну спеціалізацію

Зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів в
функціональних галузях

Поліпшує координаціїю діяльності

Етап 3.Оцінка виробничої програми підприємства

Вхідні дані з індивідуального варіанту завдання:

Виробнича програма випуску продукції за рік 1100 тис. тонн

Кількість виробничих агрегатів, одиниць 170

Паспортна потужність одного агрегату, тонн на годину 3

Фактична потужність одного агрегату, тонн на годину 3

Режим роботи основних виробничих підрозділів підприємства:

змін за добу 1

днів на тиждень 7

тривалість зміни, годин 8,1

Перерви в роботі основного устаткування за рік, годин:

технологічно неминучі перерви 600

планово-запобіжні ремонти 200

Виробнича потужність

Виробнича потужність трохи менше ніж заявленна виробночи программа
вирішити цю проблему можливо шляхом збільшення тривалості зміни.

Резерв потужності

На даному підприємстві обладнання працює за паспортною потужністю
(Кінт=1) , збільшення обсягу вироблюваної продукції можливо досягти
шляхом збільшення часу роботи обладнання (Кекс=0,33)

Етап 4.Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства

Ефективний фонд робочого часу:

Показники днів годин

1. Календарний фонд 365 2956,5

– святкові дні 10 81

2. Номінальний фонд робочого часу 355 2875,5

Планові невиходи по причинам:

– основні відпустки 24 194,4

– хвороби 4 32,4

– виконання державних обов’язків 1 8,1

– цілодобові простої 1 8,1

– учбова відпустка 1 8,1

Разом невиходів 31 251,1

3. Ефективний фонд робочого часу 324 2624,4

Тривалість зміни

8,1

Вхідні дані для розрахунку заробітної плати робітників:

Тривалість робочої зміни, годин 8,1

Кількість змін на добу, шт. 1

Повна трудомісткість виробничої програми, тис. людино-годин /рік 2050

Коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці 1,05

Розподіл виробничих працівників на основні категорії, % до отриманої
чисельності

Основні працівники 65%

Допоміжні працівники 25%

Черговий та ремонтний персонал 10%

Годинна тарифна ставка за виконуваний обсяг робіт, грн. / годину

Основні працівники 1,2

Допоміжні працівники 1,2

Черговий та ремонтний персонал 1,0

Установлений відсоток премії до тарифного заробітку для всіх категорій
працівників – 15%

Вихідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та службовців:

Розподіл чисельності управлінського штату за відповідними категоріями, %
до отриманої чисельності :

Керівники 20%

Спеціалісти 60%

Службовці 20%

Посадовий місячний оклад, грн. :

Керівники 810

Спеціалісти 515

Службовці 320

Відсоток премії до посадового окладу за виконання службових обов’язків
для всіх категорій управлінців, 30%

Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників
підприємства

Групи та професії працівників Наявна

чисельність, осіб Тарифна ставка за розрядом виконуваних працівником
робіт, грн. / годину Ефективний фонд робочого часу, годин Тарифний
заробіток, грн. Преміальний відсоток до тарифного заробітку, % Розмір
премії, грн. Річний фонд заробітної плати, грн.

за зміну на добу

Виробничі працівники, в тому числі:

1. Основні працівники 484 484

2624,4

Разом 484 484 1,2

3621,67 15 472.39 1 752 888.28

2. Допоміжні працівники 186 186

Разом 186 186 1,2

3621,67 15 472.39 673 630.62

3. Черговий та ремонтний персонал

Разом 74 74 1

3018,06 15 393.66 223 336.44

Всього виробничих працівників 744 744

2 649 855.34

Розрахунок загальної кількості керівників спеціалістів та службовців:

осіб

Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників,спеціалістів і
службовців

Посада Кіль-кість осіб Місячний оклад, грн. Тарифний фонд заробітної
плати, грн. Преміальний відсоток до окладу, % Сума премії, грн. Річний
фонд заробітної плати, грн.

1. Керівники

Разом 10 810 12 636 30 2916 126 360

2. Спеціалісти

Разом 29 515 8034 30 1854 232 986

3. Службовці

Разом 10 320 4992 30 1152 49 920

Всього керівників, спеціалістів і службовців 49

409 266

Штатний розклад

Посада Кількість вакансій

Дирекція

Генеральний директор 1

Фінансовий директор 1

Технічний директор 1

Головний бухгалтер 1

Начальник служби безпеки 1

1

Заступник фінансового директора 1

Плановий відділ 1

Економісти 3

Відділ закупок

Економісти 3

Маркетинговий відділ

Маркетологи 2

Центральна заводська лабораторія

Головний інженер 1

Інженери-хіміки 15

Лаборанти 30

IT відділ

Інженер-системотехнік 4

Інженер-програміст 4

Складське господарство

Зав. Складським господарством 1

Комірник 5

Вантажники 20

Ремонтний цех

Робітники 40

Енергетичний цех

Головний енергетик 1

Електрики 20

Транспортний відділ

Водії 5

Виробничі цехі №1-4

Робітники 121

Цех з виготовлення тари

Робітники 115

Відділ кадрів

Завідуючий відділом кадрів

Інспектори по праці з персоналом 5

Бухгалтерія

Бухгалтери 5

Служба безпеки

Охоронці 15

Обчислимо середньорічну вартість основних виробничих фондів та
амортизаційні витрати згідно даних варіанту завдання:

Група Фпг Фвв Фвиб Т1 Т2 Фср А

I 2 700 000 0

2 700 000 135 000

II 740 000 200 000

Травень, 5

823 333,33 205 833,33

III 1 700 000

340 000

Грудень, 12 1 360 000 204 000

Розрахунок собівартості продукції

Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона

Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000

Калькуляційна одиниця – 1 тонна

№ з/п Калькуляційні статті Ціна за одиницю ресурсів, грн. Витрати

На одиницю продукції На річний обсяг виробництва

у натуральному вимірюванні сума, грн. у натуральному вимірюванні сума,
грн.

1 Сировина (за видами)

Фракція етилового спирту 1,19 95,5 113,65 105 050 000 125 015 000

Двоокис титана 6,04 1,6 9,66 1 760 000 10 626 000

Оміакарб 2GU 1,51 7,8 11,78 8 580 000 12 958 000

Пігмент жовтий 3,74 15,7 58,72 17 270 000 64 592 000

Пігмент пурпуровий 26,61 6,8 180,95 7 480 000 199 045 000

Пігмент червоний 52,6 5,3 278,78 5 830 000 306 658 000

Крон світло-жовтий 13,55 20,9 283,2 22 990 000 311 520 000

Ацетон технічний 3,11 14,6 45,41 16 060 000 49 951 000

Бутилацетат 3,99 31,6 126,08 34 760 000 138 688 000

Пластифікатор ДБФ 2,70 19,1 51,57 21 010 000 56 727 000

Ізобутанол 3,22 85,2 274,34 93 720 000 301 774 000

Розчин колоксиліну 5,67 310,5 1 760,54 341 550 000 1 936 594 000

Толуол 1,93 33,4 64,46 36 740 000 70 906 000

Етилцелозольв 5,27 61,3 323,05 67 430 000 355 355 000

Хлорпарафін 2,8 19,1 53,48 21 010 000 58 828 000

Колоксилін ВВХ 12,33 6,1 75,21 6 710 000 82 731 000

3 Допоміжні матеріали (за видами)

Банка пакувальна 1.69 250 422.5 275 000 000 464 750 000

Стрічка пакувальна 0.05 74 3.7 81 400 000 4 070 000

Ящик пакувальний 1.46 60 87.6 66 000 000 96 360 000

Підложка 0.32 40 12.8 44 000 000 14 080 000

4 Напівфабрикати (за видами)

Смола 188 3,4 310,5 1 055,7 341 550 000 1 161 270 000

Разом (статті 1/4)

5 293,18

5 822 498 000

5 Паливо (якщо використовується)

6 Електроенергія 0.15 1700 255 1 870 000 000 280 500 000

7 Пара (якщо використовується)

8 Вода (якщо використовується) 0.03 1578 47.34 1 735 800 000 52
074 000

9 Стисле повітря (якщо використовується)

Разом (статті 5/9)

302,34

332 574 000

10 Заробітна плата основних виробничих працівників

1 752 888.28

11 Відрахування від зарплати основних виробничих працівників

657 333.11

12 Витрати на підготовку та освоєння виробництва

304 195 000

13 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

1 752 329,70

14 Цехові витрати

3 501 740,75

Цехова собівартість

5879,03

6 466 931 291,84

15 Загальновиробничі витрати

1 036 354 000

Виробнича собівартість

6821,17

7 503 285 291,84

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

Вэкспл= (ЗПдоп+ ЗПрем )*1,375+АІІ+ АІІІ +ФСР ІІ*0,05 +ФСРІІІ*0,05
=(673 630.62+223 336.44)*1.375+205 833,33+204 000+

823 333,33*0,05+1 360 000*0,05 =1 752 329,70

Цехові витрати

Вцех=ЗПК*1,375+АІ+ФСР І*0,02+Воп=

409 266*1,375+135 000+2 700 000*0,02+2 750 000=3 501 740,75

Витрати на сировину та матеріали

Сума змінних витрат:

Сума умовно постійних витрат

Вартість одиниці продкції з обліком рентабельності

Матеріалоємність

Енергоємність

Зарплатоємність

Безбитковий обсяг виробництва у тонах

Ефективний обсяг виробництва

Запланована виробнича програма перевищує ефективний обсяг виробництва,
якщо уся вироблена продукція буде реалізована отриманий прибуток буде
більш ніж запланований.

5 етап. Моніторинг діяльності підприємства

а) Обсяг виготовленої продукції

QФ=1 100 000

б) Обсяг товарної продукції

* 1 100 000=10 129 416 000

в)Фондовіддача

г) Фондоємність

д) собівартість обсягу виготовленої продукції

СЗАГ =7 503 285 291,84

е) собівартість одиниці виготовленої продукції

СОД =6821,17

є) витрати на 1 грн. товарної продукції (zТП)

ж) продуктивність праці виробничих працівників (ПТПР) та продуктивність
праці всього виробничо-промислового персоналу (ПТВПП)

з) Фондоозброєність праці

і) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ)

ПФ=ТП- СЗАГ=2 626 130 708,16

к) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ),

Фактичний прибуток більш ніж запланований , фактична рентабельність
така, як запланована – підприємство працює досить ефективно.

6 етап. Винайдення резервів для поліпшення ефективності господарського
стану підприємства

Досліджуване виробництво є в першу чергу матеріалоємним , тому більшого
економічного ефекту можливо досягти шляхом зниження витрат на сировину
напівфабрикати та матеріали. Цього можливо досягти знизивши норми
витрат сировини матеріалів та напівфабрикатів, або знайшовши
постачальників з нижчими цінами. Зменшення норм витрат можливо
потребує закупівлі нового обладнання, організаційних заходів.

Також більшого прибутку можливо досягти збільшенням обсягів виробництва
, але це потребує:

Збільшення кількості основних та допоміжних працівників

Пошуку нових ринків збуту , додаткових рекламних заходів

Придбання нового більш досконалого устаткування

7 етап. Зіставлення основних економічних показників ефективності чинного
та удосконаленого економічного стану підприємства.

Вхідні дані :

Зростання виробничої програми 10%

Зменшення норм витрат:

Сировини 8%

Напівфабрикатів 3%

Електроенергії 6%

Зміни цін

Сировини 6%

Напівфабрикатів -9%

Електроенергії 25%

Води 60%

Зростання зар. плати основних виробничих працівників 5%

Додаткова чисельність основних виробничих працівників, людей 6

Розрахунок ефективності чинного та удосконаленого економічного стану
підприємства

№ Показник Чинний стан Удосконалений стан Відхилення

абсолютне відносне, %

1 Виробнича програма, тонн 1100 000 1 210 000 110 000 10%

2 Товарна продукція, грн. 10 129 416 000,00 11 142 357 600,00 1 012 941
600,00 9%

3 Собівартість товарної продукції, грн. 7 573 574 291,84 7 778 097
093,84 204 522 802 2,6%

4 Собівартість 1 тонни продукції, грн. 6 885,07 6 428,18 -456,89 -7,1%

5 Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн. / грн. 0,75 0,70 -0,05 -6%

6 Чисельність основних виробничих працівників, осіб 484 490 6 1,2%

7 Чисельність виробничо-промисло-вого персоналу, осіб 793 799 6 0,7%

8 Продуктивність праці основних виробничих працівників, грн. / люд. 20
928 545,45 22 739 505,31 1 810 959,85 8,6%

9 Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу, грн./ люд. 12
773 538,46 13 945 378,72 1 171 840,26 9,1%

10 Фондовіддача, грн. / грн. 2 074,28 2 281,71 207,43 10%

11 Фондоємність, грн. / грн. 0,00048 0,000438268 -0,000049 -9%

12 Фондоозброєність, грн. / люд. 2 753,26 2 732,58 20,68 0,7%

13 Матеріалоємність, грн. / грн. 0,6018 0,6042 0,0024 0,4%

14 Зарплатоємність, грн. / грн. 0,0003 0,00027 -0,00003 -9%

15 Прибуток, грн. 2 555 841 708,16 3 364 260 506,16 808 418 798,00 31,6%

16 Рентабельність продукції, % 34% 43% 10%

17 Економічний ефект від впровад-жених заходів, грн. 552 909 500

Економічний ефект:

=552 909 500 грн.

Висновок:

Впровадження заходів що до зменшення норм витрат сировини , дозволяє
підняти рентабельність виробництва на 10 відсотків при збереженні тієї ж
ціни та підвищити дохід на 31,6 відсотку . Таким чином упровадженні
заходи значно поліпшать ситуацію на підприємстві.

Витрати (С), дохід (Д), прибуток (П)

млрд. грн

QЕФ

СУП

СЗМ

СЗАГ

Спектр прибутків

Спектр збитків

Д

Обсяг виробництва (Q), тис. тон

100

1

5

IT – відділ

Допоміжний цех

(виготовлення тари)

Служба безпеки

Начальник служби безпеки

Маркетинговий відділ

Енергетичне господарство

Виробничий цех №4

Виробничий цех №3

Виробничий цех №2

Виробничий цех №1

Складське господарство

Доставка сировини , готової продукції

Готова продукція

Запровадження безперервного енергопостачання

Ремонт обладнання

Тара

Сировина

Цех з виготовлення тари

Енергетичне господарство

Транспортний відділ

Ремонтний цех

Складське господарство

Виробничий цехи №1-4

Виробнича структура підприємства

Зав. складським господарством

Ремонтний цех

Бухгалтерія

Відділ кадрів

ЦЗЛ

Головний інженер

Плановий відділ

Заст. фінансового директора

Головний бухгалтер

Зав. відділу кадрів

Технічний директор

Фінансовий директор

Генеральний директор

Організаційна структура підприємства

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019