.

Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення(курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4151
Скачать документ

Курсова робота на тему:

“Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні
доведення споживчих товарів до населення.”

(На матеріалах Відкритого акціонерного товариства

“Коломийський хлібокомбінат”)

П Л А Н

Вступ.

Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні
доведення споживчих товарів до населення.

Коротка характеристика комерційної структури.

Організація договірної роботи з постачальниками.

Організація проведення асортиментної політики.

Організація проведення і стимулювання збуту товарів.

Висновки і пропозиції.

ВСТУП

Процес приватизації найбільшого успіху досяг у сфері торгівлі, яка
відіграє велику роль у встановленні нашої економіки, забезпечуючи
споживачів необхідними товарами, задовольняючи споживчий попит, і є
стабільним платником податків. Велика конкуренція займає значне місце у
формуванні цієї галузі. Кращим стає обслуговування, дизайн магазинів,
асортимент товарів, а також оптимальні ціни задовільняють попит
населення. Але, мало хто, задумується, що стоїть за всім цим. А за цим –
велика робота комерційних працівників. Процес доведення товарів до
споживачів проходить кілька важливих етапів: організація договірної
роботи з постачальниками, формування асортименту товарів та організація
збуту. А робота ця проводиться за допомогою комерційної діяльності
торгових підпиємств. Тому роль комерційної діяльності є важливою, а ця
тема актуальною. Метою моєї роботи являється закріплення теоретичного
матеріалу з цієї дисципліни, проведення практичної роботи по даній
темі. Тобто побачити на практиці конкретного торгового підприємства
процес, який проходить товар від виробника до кінцевого споживача. А
також провести дослідження діяльності торгового підприємства, виявити
позитивні і негативні сторони, а також зробити кваліфіковані висновки
і грунтовні пропозиції щодо їхньої діяльності, і ринку на якому вони
працюють. Саме ця тема дасть змогу провести повний аналіз діяльності
роздрібного торгового підприємства.

1. Роль комерцiйної дільності торговельних підприємств у забезпеченні
доведення споживчих товарів до населення.

Роль комерційної діяльності, як вид торгового підприємництва який
лежить в основі цивілізованої ринкової економіки сягає сивої давнини і
лежить в основі побудови першої української держави – Київської Русі.
Завдяки торгівлі вона процвітала в 11-13 століттях. А також формування
російської державності, коли виник клас купців і промисловців. В цей
період мистецтво комерції досягло най більшого рівня.

За часів соціалізму до другої половини 60-х років відношення до
комерції було негативним. тільки в другій половині 60-х років, у зв’язку
намагань створити госпорську реформу і оживити товаро-грошові відносини,
виникає підвищений інтерес до комерційної діяльності, до організації
комерційних відносин.

I наостанок – визнання великої ролі і значення комерційної роботи в
роки переходу до ринкових економічних відносин. Питання вмілої і
грамотної комерційної діяльності в тогівлі в умовах переходу до ринкових
відносин придбали вийняткову актуальність. Комерційні операції все
більше стають об’єктом праці багатьох торгових працівників включаючи
маркетингові та комерційні служби підприємств.

Перехід до ринкових відносин обумовив появу нового типу комерційного
працівника – ініціативного, самостійного в прийнятті рішень,
підприємливого. Без цих якостей в сучасних умовах неможливо успішно
вести комерційну роботу. Комерсант повинен вміти знайти вільні товарні
ресурси, закупити їх у виробників товарів, на гуртових ярмарках, у
гуртових поставників товарів, на товарних біржах за максимально низькими
цінами з урахуванням споживчого попиту, вміти швидко реалізувати ці
товари використовуючи різноманітні сучасні методи продажу, добру
переконливу рекламу товарів, при необідності йти на розумний ризик. Такі
завдання може успішно виконати тільки високоосвічений
комерсант-професіонал, який отримав відповідну теоретичну і практичну
підготовку в цій сфері діяльності. Організація комерційної діяльності в
сучасних умовах будується на основі принципу рівноправності торгових
партнерів, господарської самостійності поставників і покупців,
матеріальної і фінансової відповідальності сторін за виконання своїх
обов’язків. При переході підприємств на повну господарську
самостійність, самофінансування і самоуправління, з розвитком
підприємництва та ринкових відносин, докорінно змінюються принципи і
методи комерційної роботи і формування товарних ресурсів. В основі
фомування товарних ресурсів лежить перехід від централізованого їх
перерозподілу до вільної продажі на біржах та ярмарках, розвиток прямих
господарських зв’язків з виробниками товарів, підвищення ролі договорів
постачання. Нові принципи формування товарних ресурсів кардинально
міняють характер, значення та оцінку роботи комерційного апарату. Якщо в
умовах централізованого адміністративного управління комерційні
здібності торгового робітника оцінювалися в першу чергу вмінням
“вибивати товарні фонди”, тпри ринковій економіці якість комерційної
роботи залежить перш за все від вміння активно вишукувати товари, які
реалізуються у порядку вільної продажі, допомагати своєю діяльністю
розвитку у промислових, сільськогосподарських підприємств різних форм
власності, кооперативів, осіб, які займаються індивідуальною трудовою
діяльністю, матеріальних стимулів, інтересу до виготовлення необхідних
для населення товарів.

Актуальною задачею комерційного апарату торгових організацій і
підприємств яляється залучення в товарообіг продукції
підприємств-виробників різних форм власності і різних
організаційно-правових структур, постачальників-посередників, громадян,
які займаються індивідуально-трудовою діяльністю, закордонних
постачальників та інших джерел. У зв’язку з цим необхідно розширити
сферу договірних відносин з постачальниками і виробниками товарів,
підвищувати ефективність договорів постачання. Ці договори повинні
активно впливати на виробництво для збільшення випуску товарів
народоного споживання, виготовлення їх з дешевшої альтернативної
сировини, формувати оптимальний асортимент товарів для роздрібної
торгової мережі.

Важливими завданнями комерційної служби в торгівлі являється вивчення і
прогнозування об’єму регіональних товарних ринків, розвиток і
вдосконалення рекламно-інформаційної діяльності, координація
постачальницької роботи серед постачальників та покупців. Для цього
потрібно широко використовувати досвід закордонного маркетингу, який
дозволяє успішно організовувати комерційну діяльність підприємств в
умовах ринку.

На сучасному етапі комерційна робота торгових підприємств повинна
сприяти розширенню сфери зовнішньо-економічної діяльності з
використанням різних форм економіко-фінансових зв’язків (бартер,
кліринг, розрахунки у ВКВ). Для виконання цих задач комерційним
працівникам необхідно добре знати свій економічний район і його природні
багатства, реально оцінювати стан промисловості, сільського
господарства, виробничі можливості і асортимент виробів, які виробляють
на промислових підприємствах. Для вивчення постачальників і їх
можливостей працівники комерційних служб повинні приймати
участь в роботі товарних бірж, гуртових ярмарок, виставок-продаж,
виставок-переглядів взірців кращих та нових виробів, стежити за
рекламними оголошеннями по радіо і телебаченню, в газетах і журналах,
б’юлетнях попиту і пропозицій, біржевими оголошеннями, за проспектами і
каталогами. Бажано при цьому відвідувати виробничі
підприємства-постачальники для ознайомлення з виробничими можливостями,
об’ємом та якістю продукції, яка випускається, приймати участь в
нарадах з працівниками промисловості. Успішно здійснювати комерційну
діяльність у важких і багатосторонніх умовах ринкових відносин зможуть
тільки добре підготовлені висококваліфіковані кадри працівників
торгівлі, які пройшли глибоку підготовку або підвищення кваліфікації в
області сучасного маркетингу, менеджменту, організації і технології
комерційної роботи. Очолювати торгові підприємства повинні кваліфіковані
спеціалісти: товарознавці- комерсанти, економісти-менеджери, фінансисти,
які добре знають комерційну роботу. На торгових підприємствах слід
створювати комерційні служби, які б очолювали перші заступники, або як
їх називають – комерційні директори.

В склад комерційних служб включаються торгові, або товарні відділи по
вивченю попиту, кон’юктури торгівлі, комерційні павільйони гуртових баз,
зали товарних взірців та інші товарні підрозділи підприємств. Підвищення
рівня комерційної роботи потребує постійного вдосконалення її
технологій, особливо використання нової техніки управління, АСУ,
автоматизованих робочих місць (АРМ) комерційних працівників,
комп’ютеризації комерційних процесів.

Як бачимо, спожитий нами, покупцями, товар проходить великий шлях від
товаровиробників до споживачів. в цьому процесі відіграє велику роль
комерційна робота торгових підприємств. Комерційна діяльість посідає
належне їй місце у відносинах виробників та споживачів.

2.Коротка характеристика комерційної структури.

Дослідження питань плану курсової роботи, проводилось на матеріалах ВАТ
“Коломийський хлібокомбінат”, що знаходиться в м.Коломия,
Івано-Франківської області. Дана фірма була створена у 1946 році.

Діяльність, даного підприємства, регулюється статутом, який
зареєстрований ___ грудня 19__ року, рішенням виконкому Коломийської
міської Ради народних депутатів. (див. дод.№ 1(статут))

Предметом діяльності фірми є:

виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних
матеріалів, меблів та їх ремонт;

здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими,
продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної
торгівлі;

створення магазинів, об’єктів громадського харчування;

проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької,
консультацйної діяльності;

виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції,
випуск та реалізація продуктів харчування;

надання кваліфікованих медичних послуг населенню;

надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

проведення лізінгових операцій;

здійснення зовнішньо-економічної діяльності.

Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс (див. дод.№ 4-5),
розрахунковий рахунок N ______ в АПБ “Україна” м.Коломия, МФО______,
печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак.
(див. дод.№ 19)

Управління фірмою здійснює Голова акціонерного товариства. До його
компетенції входить:

внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;

контроль за фінансовою діяльністю;

призначення директора фірми та інших посадових осіб;

затвердження річних результатів діяльності фірми;

визначення умов оплати праці посадових осіб фірми;

прийняття рішення про припинення діяльності фірми.

Безпосередньо управляє фінансово-виробничою, комерційною діяльністю,
призначений Радою правління, директор. Ним являється один із членів Ради
правління ВАТ – Банар Ю. М. До його компетенції входить:

затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;

керування господарською діяльністю фірми;

представлення фірми у всіх установах та організаціях;

розпорядження майном фірми;

укладання угод та видання доручень;

відкриття в банку рахунків;

прийняття та звільнення працівників.

Вищими посадовими особами ВАТ являються: комерційний директор – Колосар
П. П. і головний бухгалтер – Овчар М. П. А всього працівників – 148 чол.

Дане ВАТ налічує 8 магазини, 1 кафе-бар. Роздрібна торгівля ведеться
промисловими і продовольчими товарами. Фірма має ліцензію на право
торгівлі алогольними та тютюновими виробами. (див. дод.№ 2-3). Роздрібна
торгівля проводиться згідно правил продажу непродовольчими та
алкогольними напоями.

Матеріально-фінансовою основою діяльності фірми є статутний фонд, який
сладає станом на 01.01.1998 року ___ тис.грн. Магазини фірми обладнані
сучасними холодильними вітринами, морозильними камерами, а також
спеціальним холодильним устаткуванням для безалкогольних напоїв компанії
“ПепсіКо”, що надала в користування фірма “Світ-дистрибуція” (м. Львів),
згідно договору.

Кафе-бар обладнаний сучасною технiкою: машини для приготування кави
експрессо, апарати HOT-DOG, грилi, вiтрини для пiцци з пiччю, професiйнi
кухоннi лiнiї, а також сучаснi: барна стойка та столи iз стiльцями, що
надають бару привабливостi та європейського дизайну.

Магазин “Сніжинка” i кафе-бар “Колосок”, а також офiс розмiщенi у
центрi м. Коломия i займають 180 м2 торгової площi, склад – 60 м2. Iншi
магазини розмiщенi в селах Коломийського району: магазин “Промінь” –
торгова площа 48 м2, магазин “Хліб” – 42 м2, магазин “Булочний” – 20
м2, магазин “Соняшник” торгова площа – 71 м2, магазин “Пролісок” –
торгова площа – 46 м2, магазин “Орхідея” – 23 м2, магазин “Надія” – 32
м2.

Щодо показникiв ефективностi комерцiйної дiяльностi ВАТ “Коломийський
хлібокомбінат”, данi беремо з форми № 2 “Звiт про фiнансовi результати
та їх використання”. (див. дод.№ 6-7)

Обчислюємо рентабельнiсть пiдприємства за 1997 рiк:

За 1998 рiк рентабельнiсть склала 29%. Дiяльнiсть була прибутковою, але
порiвняно невеликою.

Обчислюємо показник ефективностi комерцiйної дiяльностi:

Даний показник показує яка доля витрат припадає у виручцi вiд
реалiзацiї. Як бачимо з обчислень доля витрат є значною, що значно
зменшує прибуток фірми, також значно впливає на прибуток доля ПДВ, який
у 1997 роцi склав 25,1 тис.грн. Вiднiмаючи витрати та ПДВ вiд суми
виручки, отримуємо результат (в даному випадку прибуток) вiд реалiзацiї.
Прибуток склав 17,1 тис.грн.

Для порiвняльного аналiзу використовуємо данi форми №2 за 1998 рiк i
обчислюємо показники ефективностi комерцiйної дiяльностi:

Порiвнюючи данi за два роки, бачимо, що ефективнiсть у 1997 роцi була
значно вищою, рентабельність високою (106%). Прибуток склав 47,4
тис.грн. – значно вищий за прибуток 1998 року. Таких результатів
отримали за рахунок зменшення витрат і прибутку на добавлену вартість.
Обчислені показники фінансово-господарської діяльності наведені у
таблиці 1.

Таблиця 1.

Показник 1997 рік 1998 рік

Прибуток від реалізації 47,4 тис.грн. 17,1 тис.грн.

Чистий прибуток 50,4 тис.грн. 18,0 тис.грн.

Рентабельність підприємства 106 % 29 %

Ефективність комерційної діяльності 2,4 1,7

3.Організація договірної роботи з постачальниками

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї
починається комерційна робота. По своїй економічній природі закупки
представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, здійснюваний
торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого
перепродажу закуплених товарів.

Правильно організовані гуртові закупки дають можливість сформувати
необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення в
роздрібній торговій мережі.

На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій
системі управління економікою, системі централізованого прикріплення
покупців до постачальників, державних цін, нерівності господарюючих
об’єктів, жорсткої регламентації поставок товарів, відсутності
самостійності, ініціативи, підприємливості комерційних працівників,
прийшла ера вільних ринкових відносин, які характеризуються:

волею у виборі партнера по закупці товарів;

великою чисельністю джерел закупок;

рівноправністю партнерів;

підвищенням ролі договорів на поставку товарів;

вільним ціноутворенням;

конкурентністю постачальників і покупців;

економічною відповідальністю сторін.

Комерційна робота по гуртовим закупкам товарів у ринкових умовах
повинна базуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою
методів маркетингу комерційні працівники отримують необхідну інформацію
про те, які вироби і чому хочуть купувати покупці; про ціни, які
споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах попит на дані вироби
найбільш високий; де збут або закупка товарів може принести найбільший
прибуток.

Вивчення і прогнозування споживчого попиту являється необхідною
маркетинговою умовою для проведення успішної комерційної роботи по
закупці товарів. Тому гуртові закупки слід починати з вивчення попиту,
потреб покупців на товари, намір і інших факторів, які формують попит.
Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на великих і
середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби, одною
із основних функцій яких є вивчення як загального об’єму попиту, так і
внутрішньогрупової структури попиту на закупочні товари.

Постачальників товарів можна розділити на дві категорії:

постачальників-виробників;

постачальників-посередників.

Постачальниками-посередниками можуть бути:

гуртові підприємства національного і регіонального рівня, різного
товарного асортименту, які складають основу системи гуртової структури
на споживчому ринку:

гуртові посередники (дистриб’ютори, підприємства-брокери,
підприємства-агенти, дилери);

організатори гуртово обігу (гуртові ярмарки, аукціони, товарні біржі,
гуртові і дрібногуртові ринки, магазини-склади).

Вивчаючи джерела закупок, комерціні працівники складають на кожного
постачальника спеціальні карточки, які потрібно групувати по місцевих,
міжобласних, міжреспубліканських постачальниках. В карточках вказуються
дані про виробничу потужність підприємства, кількість товарів у
асортименті, умов постачання товарів.

Організація обліку та контролю за гуртовими закупками – важлива частина
комерційної роботи. Ціллю оперативного обліку і контролю гуртових
закупок є здійснення повсякденного нагляду за виконанням постачальниками
договорів поставок для забезпечення своєчасного і безперебійного
поступання товарів в узгодженому асортименті, належної якості і
кількості. Облік виконання договорів постачання може здійснюватись в
спеціальних карточках або журналах, де фіксуються дані про фактичну
відгрузку і поступання товарів, про випадки порушення постачальниками
договорів. Все це необхідно для своєчасного пред’явлення претензій
постачальникам. Вся ця робота є дуже трудомісткою ,тому актуальною
задачею механізація і автоматизація обліку поставок з допомогою ЕОМ і
іншої комп’ютерної техніки. Робочі місця слід обладнювати персональними
комп’ютерами, створювати автоматизовані робочі місця, які забезпечують
безперервний щоденний контроль за постачанням товарів по кожній позиції
асортименту і кожному постачальнику.

Успішному проведенню закупівельної роботи допомагає розробка
комерційним апаратом оперативних плані взакупок, передбачаємих сум
товарів, які належать закупці, терміни заключення договорів, а також
узгодження і уточнення специфік і відгрузки товарів, відповідальних осіб
за проведення закупок.

Постачальниками ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” є відомі в західному
регіоні України підприємства і гуртові бази, а також дистриб’юторські
організації.

Безалкогольними напоями постачає: товариство з обмеженою
відповідальністю “Світ – Дистрибуція” (м. Львів ), яке є дистриб’ютором
компанії “ПепсіКо” (Північна Кароліна, США ) та “Севен АП Інтернешнл”
(Бермуда); Івано-Франківське торгове представництво компанії “Кока-Кола
Беверіджиз Україна ЛТД”.

Постачальниками продовольчих товарів є: ТзОВ “Світ-Дистрибуція”-
постачає товари відомих в Україні підприємств з торговою маркою
“Світоч”, “Смак”, “Гетьман”, “Олейна”, “Корона”, “АВК” та інші;

оптова база “Берест-Продторг” (м. Івано-Франківськ) постачає
продовольчими товарами як українських, так і закордонних виробників
(Польща, Австрія та ін.).

Вино-горiлчанi та тютюновi вироби постачають: “Берест-Продторг”,
приватна виробничо-комерцiйна фiрма “Партнер” (м. Галич), приватна
фiрма”ХГI” (м.Львiв), ТЗоВ “Свiт-Дистрибуцiя”, яка є дистриб’ютором
компанiї “Оболонь” та “Реемстма-Київ”, приватний пiдприємець Сухомлин Л.
О. (м.Луцьк)

Молочну продукцiю постачають мiсцевi товаровиробники: акцiонерне
товариство “Коломийський сирзавод”. Не продовольчi товари постачають:
пiдприємство “Українська Дистриб’юторська Органiзацiя”, яка є
дистриб’ютором компанiї “Проктер енд Гембл” та приватне пiдприємство
“Домiс”.

У 1998 роцi постачальники поставили товарiв на 48,1 тис.грн. Доля
поставок, рiзними постачальниками, наочно наведено дiаграмою. (мал.1).

Згідно договору ТзОВ “Світ-Дистрибуція”, підприємства “Українська
Дистриб’юторська Організація”, “Кока-Кола Беверіджиз Україна ЛТД”
поставляють товари власним транспортом. Товари інших постачальників ВАТ
“Коломийський хлібокомбінат” постачає своїм сласним транспортом та за
свій рахунок.

Згідно угоди на поставку продукції ТзОВ “Світ-Дистрибуція” зобов’язане
постачати покупцеві продукцію в повному асортименті по заявці покупця на
протязі 2-х днів, постійно проводити поповнення асортименту продукції,
контролювати якість продукції згідно діючих на території України
стандартів, забезпечувати обладнанням, котре на термін дії даної угоди
передається покупцеві на безкоштовне тимчасове користування. Щодо цін,
то покупець оплачує продукцію по цінах, які діють на момент
відвантаження на протязі 14 днів. Торгова націнка на поставлену
продукцію зазначається в угоді, у цьому випадку вона становить 20%.

Угоди з іншими постачальниками є аналогічними, але в кожному випадку є
свої нюанси і відмінності.

Згідно угоди купівлі-продажу з підприємством “Українська
Дистриб’юторська Організація”, то її підписання дає право покупцю
приймати участь у заходах, які проводяться цим підприємством спільно з
компанією “Проктер енд Гембел” для підвищення попиту на продукцію цієї
компанії, рекламних кампаніях та першочергово отримувати рекламну
продукцію, торгове обладнання, а також безкоштовний товар з метою
реклами.

Як зазначалося вище, постачання має проводитись на основі споживчого
попиту та платоспроможності населення.

Проаналізуємо постачання товарів за останні 4 роки за допомогою графіка
(див. мал.2).

Як бачимо, у 1994 і 1995 роках постачання товарів плавно зростало, це
пов’язано в першу чергу із незначним збільшенням індексу цін, по друге,
на ці роки припадала популярність торгових об’єктів фірми. В цей період
ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” зробило євроремонт об’єктів і поповнила
асортимент товарів в магазині і кафе-барі. У 1997 році було відкрито ще
7 торгових об’єктів в селах Коломийського району. З цим пов’язане різке
збільшення постачання товарів. У 1998 році платоспроможна криза
заполонила всю Україну, найпомітніше ця ситуація відобразилася на
торгових підприємствах, бо населення є неплатоспроможним. Цим і
пояснюється зниження постачання товарів у 1998 році.

Постачальницька робота на ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” проводиться
добре. Фірма співпрацює з відомими на Україні постачальниками на
вигідних умовах, які постачають в більшості товари вітчизняних
виробників, до яких довіра споживача є більшою. Співпраця з цими
підприємствами є довготерміновою і ефективною. Але, на мою думку, фірмі
слід працювати більше з безпосередніми виробниками щоб уникати
посередницьких послуг, в результаті яких товар стає дорожчим, а
прибуток–мінімальним. Тобто підприємство стає неконкурентноспроможним на
ринку товарів.

4. Організація проведення асортиментної політики.

Асортимент товарів – це сукупність їх видів, різноманітності і сортів,
які об’єднані конкретною ознакою. Розрізняють виробничий і торговий
асортимент.

В магазинах відносно низький виробничий асортимент перетворюється в
широкий торговий, який включає в свій склад товари різних
спеціалізованих виробничих підприємств. Випуск виробів в ринковій
економіці, з точки зору маркетингу, повинен бути направлений на
задоволення різних запитів населеня з урахуванням місцевих, націрнальних
і кліматичних умов, тому насамперед необхідно звернути увагу в магазинах
на формування товарного асортименту.

Формування асортименту товарів в родрібній торгівлі є складним
процесом, який здійснюється з урахуванням дії цілого ряду факторів. Ці
фактори поділяються на загальні та специфічні. До загальних факторів
відносять споживчий попит та виробництво товарів. Специфічними факторами
являються тип і розмір магазину, технічні характеристики, умови
товаропостачання, чисельність і склад населеня, яке обслуговується,
транспортні умови, наявність інших торгових підприємств в зоні
діяльності даного магазину.

Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування
асортименту, який направлено на максимальне задоволення попиту населення
і разом з цим – на активний вплив на попит в сторону його розширення.
Формування асортименту і споживчий попит в своєму розвитку
взаємозв’язані. Суттєві зміни в попиті повинні відбиватися в
сформованому асортименті.

При сформуванні асортименту продовольчих товарів, слід враховувати
деякі особливості попиту на продукти харчування. Попиту на продовольчі
товари, в порівнянні з попитом на непродовольчі товари, притаманна
висока степінь стійкості, а в окремих випадках – консервативність.
Споживач звикає до конкретних видів продукції, тому важлив досягнути
стабільнсті в формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх
безперебійний продаж.

При формуванні в магазині асортименту продовольчих товарів, необхідно
враховувати фактор взаємної заміни. У випадку відсутності у продажі
потрібного товару покупець, як правило, не відкладає покупку, а буде
шукати йому заміну. Крім цього на продовольчі товари попит є
комплексним, тобто при здійсненні покупки покупець купляє, доповнюючи
один до одного товари.

На попит також впливають фактори соціального та економічного характеру:

розміри грошових доходів населення, його чисельність, соціальний,
професійний

і віковий склад;

рівень роздрібних цін і їх співвідошення;

діяльність підприєств громадського харчування;

об’єм завозу продуктів тваринництва і рослинництва з інших регіонів;

географічні і кліматичні особливості проживання населення;

національні і історичні особливості праці та побуту населення.

На формування асортимету впливає також характер попиту. Розрізняють
попит стійкий, альтернативний і імпульсивний.

Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна товару.
Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в
границях якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із
критеріїв раціонального формквання асортименту товарів в магазині є
забезпечення співставлення товарів з різною ціною.

Економічно обумовлена і встановлена для магазинів номенклатура товарів
надає, накінець, позитивний вплив на економічні показники
торгово-господарської діяльності підприємства. Ширина асортименту
товарів, закладена в номенклатуру, створює нормальні умови для
організації товаропостачання і виконання розрахункових показників
товарообігу. Закладені в номенклатуру правильні співвідношення між
товарами високого і повільного обороту, підтримують оптимальний рівень
середніх товарних запасів. Крім цього, для розрахунку для магазинів
рівня витрат обігу, в процесі формування асортименту можливо досягнути і
запланованого рівня рентабельності шляхом правильного співставлення в
асортименті товарів з високими і низькими торговими скидками.

Формування асортименту товарів в магазинах з урахуванням вище
перерахованих основних факторів, дозволяє забезпечити задоволення
споживчого попиту, підвищення економічної ефективності підприємства і
рівня торгового обслуговування населення.

Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів в магазинах, в
значній мірі, залежить степінь задоволення попиту, витрати потреб
населення, які пов’язані з покупкою товарів, кількісні та якісні
показники господарської діяльності роздрібних торгових підприємств.
Відсутність в магазинах окремих товарів, їх вузький, нестабільний або
невідповідаючий запитам покупців асортимент, породжують незадоволений
попит, збільшуючи витрати часу населення на пошук необхідних товарів,
негативно відбивається на економічній ефективності підприємства. Тому
при формуванні асортименту товарів важливою вимогою являється
максимальне задоволення попиту покупців при мінімальних витратах часу на
здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи торгових
підприємств.

Процес формування асортименту товарів в магазинах складається з 3-х
етапів.

На першому етапі встановлюється груповий асортимент товарів в магазині.
Ця робота проводиться на основі маркетингових досліджень в області
цільового ринку. В залежності від цього будуть визначені місце тароль
магазину в загальній системі торгового обслуговування населення.

На другому етапі формування асортименту проводяться розрахунки
структури групового асортименту, визначаються кількісні співвідношення
окремих груп товарів. Структура групового асортименту встановлюється з
урахуваннямторгової площі магазину, його розміщення та інших факторів.

На третьому – заключному етапі визначається внутрішньогруповий
асортимент, здійснюється підбір конкретних видів товару в границях
кожної групи. Це найбільш відповідальний етап, оскільки весь процес
перетворення виробничого асортименту в торговий по ланках товароруху
закінчується в останній ланці – магазині, і від того, наскільки вірно
сформовано тут асортимент товарів, залежить задоволення попиту покупців
цільового ринку.

На кінцевому етапі робота по сформуванню асортименту ведеться з
урахуванням очікування змін в попиті населення, а також виходячи із
наявних торгових і складських площ, розрахункових показників
товарообігу, контингенту обслуговуючих покупців та інших факторів.

Формування асортименту залежить від асортиментного переліку товарів.

Отже, розробка кожним конкретним магазином асортиментного переліку
товарів і здійснення контролю за його дотриманням веде до кращого
обслуговування покупців цільового ринку і створення стійкого
асортименту. У випадку виявлення відсутності в продажу товарів, які
передбачені асортиментом, торгові підприємства повинні приймати міри по
їх завозу в магазин.

Асортимент формується на ВАТ”Коломийський хлібокомбінат” відповідно до
спеціалізації магазинів. Це роздрібна торгівля продовольчими та
непродовольчими товарами. Аналізуючи асортимент, можна зробити висновок,
що ширина асортименту, як для неспеціалізованого магазину є невеликою. А
щодо глибини асортименту, він не є повним і запропонований малою
кількістю видів товарів у кожній підгрупі. Це стосується в більшості
непродовольчого асортименту. А щодо продуктів харчування, то асортимент
у кожній підгрупі є оптимальний. В більшості, асортимент представлений
всіма виробами виробників-постачальників. Це стосується хлібо-булочних
виробів і молочної продукції. Щодо кондиторських виробів, то тут
асортимент дуже обмежений: наявні тільки добре розрекламовані вироби
торгових марок “Світоч”, “Корона” та “АВК”. Це пояснюється конкуренцією
неподалік розміщеного фірмового магазину фірми “Світоч”, де постачання є
безпосереднім від виробника. Тому ціни в цьому магазині на вище згадану
продукцію нижчі, чим у конкурентів. Асортимент м’ясної та рибної
продукції сформований на досвіді багатьох років і вивченні попиту
населення. В асортименті представлені недорогі ковбаси, сосиски (молочні
і курячі), а також дорогі копчені ковбаси “Черкаська” і “Львівська”.
Риба в невеликому асортименті представлена Бурштинським рибним
господарством – це жива і копчена риба.

Тютюнові, і вино-горілчані вироби запропоновані в асортименті, від
найнижчих і до високих цін, відомих торгових марок, які ведуть активну
рекламну кампанію.

Щодо бакалійних виробів, тут асортимент обмежується безалкогольними
напоями: газованими водами компаній “Кока-Кола” та “ПепсіКо”, а також
соками “Смак” в асортименті.

На відміну від продовольчих товарів, де асортимент є відносно широким
та глибоким, непродовольчі товари в дуже обмеженому асортименті. Це
пояснюється наявністю в м. Коломия великої кількості спеціалізованих
магазинів “Посуд”, “Все для дому”, “Господарські товари” та інші. Проте
асортимент побутової хімії є досить широким – це засоби особистої
гігієни, порошки для прання, для миття вікон та посуду, а також
лако-фарбові товари.

На умовах переходу до ринкових відносин робота по оформленню
асортименту в магазинах значно ускладнюється. Ширина і глибина
асортименту реалізуємих товарів залежить в значній мірі від кваліфікації
працівників магазинів і комерційних служб, які повинні широкою
інформацією про попит покупців, джерел можливого поступання товарів,
ціни на товари тощо.

На мій погляд, при оформленні товарного асортименту важливо враховувати
географічний фактор, тобто на жителів якої місцевості розрахований
магазин. При дослідженні цієї проблеми, я звернув увагу на формування
товарного асортименту продуктами харчування у сільській місцевості.
Об’єктами дослідження є магазин “Сніжинка” (що знаходиться у м.Коломия)
та магазин “Пролісок” (с. Воскресінці, Коломийського району).
Матеріалами для дослідження є дані про реалізацію. Якщо враховувати, що
магазин “Пролісок” розрахований для обслуговування 2 тис. населення, а
магазин “Сніжинка” на 4 тис., тому реалізація в останньому повинна бути
вдвічі більшою. Результати дослідження показані на графіку (мал.3).

Проаналізуємо графік. На ньому показано реалізацію товарів у кожній
підгрупі, у процентному відношенні до реалізації товарів у магазині
“Сніжинка”. Отже, робимо висновки.

Реалізація хлібо-булочних виробів у магазині “Пролісок” є на 60% нижчою,
ніж у магазині “Сніжинка”. Це пов’язано з платоспроможною кризою.
Колективні сільськогосподарські підприємства в більшості розраховуються
по зарплаті товаром, отже, у сільській місцевості населення має меньше
грошової маси, ніж у місті. Таким чином, сільське населення шукає інші
можливості: випікають хліб вдома, мають власне молоко та м’ясо. Отже,
цим пояснюється низька реалізація хлібо-булочних, м’ясних виробів, а
також молочної продукції (в асортименті якої є тільки масло
“селянське”). Тому керівництву ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” потрібно
звернути увагу на оформлення асортимент.

5. Організація проведення і стимулювання збуту товарів

Роздрібні торгові підприємства реалізують товари безпосередньо
населенню, застосовуючи специфічні способи та методи роздрібної
торгівлі. Торгове обслуговування населення проводиться в спеціально
обладнаних і влаштованих торгових приміщеннях, що призначені для
найкращого обслуговування населення, формування асортименту і можливості
його оперативної заміни у відповідності з змінами попиту населення,
постійного вивчення запитів покупців, вміння запропононувати і продати
товар кожному конкретному покупцеві.

Важливим елементом комерційної роботи по збуту являється формування
оптимального асортименту товарів в магазині. Він знаходиться у прямій
залежності від типу та спеціалізації підприємства. При цьому важливою
задачею також являється збереження торгової спеціалізації приватизованих
торгових підприємств, які обслуговують насамперед першочергові
найнеобхідніші потреби населення.

В ринкових умовах роздрібна тогівля в Україні орінтується на розвиток
торгівлі у країнах з процвітаючою ринковою економікою, де задіяні великі
людські ресурси, залучаються значні фінансові засоби, широко
застосовуються результати науково-технічного прогресу. Доля торгівлі в
цих країнах в загальному числі зайнятих перевищує 20% загальної
кількості працюючого населення. По кількості торгових працівників,
кількості магазинів та інших показників, які характеризують рівень
розвитку торгівлі, країни СНД і України значно поступаються країнам
Західної Європи. Для країн заходу характерним є постійний приплив
робочої сили в торгівлю при і так вже значних досягненнях в її
застосуванні. Створюються спеціальні служби по вивченню та прогнозуванню
споживчого попиту, по контролю за діяльністю магазинів, по аналізу та
вивченню ефективності тих чи інших форм і методів торгівлі, по
впровадженню стандартизації та маркування, по інформуванню покупців про
споживчі якості нових товарів тощо.

Розширюється і покращується післяпродажне обслуговування. На цей вид
послуг припадає до 5% обігу торгової фірми. В торгівлі цих країн
спостерігається процес створення великих магазинів, які створюються на
нових місцях, так і за рахунок малоефективних торових лавок. Торгівля
здійснюється методом самообслуговування. Торовий процес повністю
механізований. З переходом на самообслуговування змінюєтся склад
зайнятих в роздрібній торгівлі. Широко застосовується в торгівлі праця
архітекторів, дизайнерів, художників.

В ринкових умовах ні одне торгове підприємство не може успішно
реалізовувати товари без використання реклами. Відомий лозунг “Реклама –
двигун торгівлі” правдиво відображає глибоку істину реклами –
стимулювати збут товарів, рухати торгівлю.

Будь-який продукт – це набір цінностей, що залежать тільки від
конкретних потреб та бажань покупця. Інформувати споживача про вигоди,
ознаки, якість товарів і послуг покликана реклама. Часто для прийняття
рекламних рішень недостатньо самої інтуіції і досконалого знання товару.
Не дослідивши конкретного об’єкта неможливо визначити на яких саме
властивостях акцентувати увагу потенційного покупця. Ще один бік
рекламної медалі: поширена помилкова думка про те, що реклама повинна
бути спрямована на найширшу аудиторію. Насправді інформація про товар
може викликати позитивні емоції в однієї групи споживачів і дуже
негативні в іншої.

Тільки під час маркетингових досліджень можна визначити на яку саме
цільову групу спрямувати рекламні звернення. Більш того, зовсім не
потрібно втрачати зайві кошти на розміщення реклами в тих засобах
масової інформації, які ця група не читає, не дивиться і не слухає.

Сьогодні реклама стала невід’ємною частиною ринкового життя. Кожен, хто
бажає продати товар спочатку шукатиме різні способи рекламування, оцінка
рекламної продукції, вибір рекламоносія – найчастіше за все робиться за
принципом “подобається – не подобаться” “першій” особі в компанії.

Накреслимо основу ефективної рекламної кампанії. Перш за все необхідно
чітко уявити основні сладові частини. В рекламі їх три: що рекламуємо,
для кого і за допомогою чого рекламуємо. Далі кожна з цих складових може
бути описана з усіма подробицями, більш-менш правильне знання яких
доволяє “не викидати гроші на вітер” і отримувати більшу віддачу від тих
серйозних сум, які змушені сьогодні витрачати підприємці на проведеня
рекламних кампаній. Розглянемо цікаве дослідження щодо споживання
рекламної інформації українським споживачем, проведене службою
дослідження ринку і громадської думки “SOCIS”: громадяни України
цікавляться марками товарів, найвідомішими є марки товарів вітчизняного
виробництва, які є звичайними для споживача, або зарубіжні марки, що
дуже широко рекламувалися. Величезна кількість марок, поданих на ринок
України не тільки не приваблюють нашого споживача, але навіть
залишаються для нього невідомими. Реклама цих товарів не виконує навіть
інформаційної функції, не кажучи вже про спонукальну.

Щодо інформації, якої не вистачає в рекламі, споживачі вважають
вартість товару, а от найпереконливіше на споживача діє реклама з
рекомендаціями спеціалістів. Джерела, які найбільше приваблюють увагу
споживача, розташувалися таким чином:

телебачення – 42%

газети – 17%

радіо – 5%

При перегляді реклами споживача найбільше вражає: красиво зроблена
реклама, гумористичний елемент, популярність актора зайнятого в
рекламному ролику, незвичайний, таємничий сюжет. Тому замовникам реклами
є над чим задуматися перш ніж замовляти рекламу, а рекламним агенствам
її виробляти. Адже думка споживача є важливою, бо на нього спрямована
рекламна інформація.

Завершальним етапом роботи в роздрібних торгових підприємствах є
організація роздрібного продажу товарів у магазинах. Ефективно
організований продаж товарів сприяє росту товарообігу магазину, кращому
задоволенню попиту населення і забезпечує рентабельну роботу
підприємств.

Одним із найбільш масових і дійових засобів торгової реклами являється
вітрина. Вуличні вітрини магазинів знайомлять покупців з асортиментом
товарів, які є в продажі з товарами-новинками, нагадують про свята, що
наближаються, зміну сезону і, як наслідок – зробити необхідну покупку.

Вітрину по праву називають візитною карточкою магазину, бо по її
оформленню та складу покупці роблять висновки не тільки про переваги
товарів, що рекламуються, але й про методи продажу, якість
обслуговування. Таким чином, вітрина одночасно являється рекламою
товарів і самого торгового підприємства. Поряд із засобами
живописно-графічної і світлової реклами, вітрини послуговують також
цілям оформлення сучасного міста. Вулиці стають живими, красивими,
святковими. Особливо привабливо виглядають сильно освічені вітрини
вечорами.

Згідно з дослідженням американського інституту POPAI 70% рішень щодо
купівлі товару конкретної марки приймається вже у магазині. Тому саме в
торгівельній мережі для покращення обізнаності споживачів про торав та
підвищення його збут, потрібно потрібно займатися мерчандайзингом –
одним із підвидів промоушн-акцій. Насамперед, мерчандайзинг потребують
фірми, що продають продукцію імпульсивного попиту, приміром, цигарки,
жувальні гумки солодощі тощо. По статистиці – лише 10 із ста споживачів
навмисне йдуть до крамниці по цей товар, а решта 90% – купують його
переважно коли “випадково побачать”. Загалом, як показали результати
опитувань, що їх провели фахівці вітчизняних рекламних агенцій,
більшість з усіх здійснених покупок – імпульсивні, тобто рішення виникло
вже безпосередньо в крамниці. Отож, аби підвищити збут товарів,
привернути увагу покупця до нового, досі невідомого йому товару і таким
чином посприяти здісненню незапланованої покупки – необхідно вдатися до
мерчандайзингу. Тобто організувати спеціальне викладення та оформлення
товару, встановити дисплеїна POS-матеріали, проводити у торгових пунктах
промоушн-акції, дегустації та семплінги.

Одним із важливих елементів мерчандайзингу є так звані POS-матеріали.
До них належать плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори,
гірлянди. Більшість фірм у виборі POS-матеріалів віддають перевагу
дисплеям. Між іншим, якісно оформлені дисплеї спонукують до додатких
покупок.

Для реклами будь-якої продукції найкраще встановити дисплей біля входу
до крамниці. При цьому важливо правильно розмістити товар. Так, предмет,
розміри якого не перевищують 40 см. буде непомітним в оточенні інших.
Написи з інформацією про товар мають легко читатися з відстані не менше
ніж 3 метри. Фахівці вважають, що найкращим місцем є центральна частина
полички. Вироби розставляють на рівні очей. Найчастіше імпульсивне
рішення щось придбати виникає біля касового апарату. Наприклад, майже
89% відвідувачів крамниць перед виходом з магазину купують жуйку або
солодощі. Тому, стверджують фахівці, якщо дисплей з жувальними гумками
розмістити біля каси, ефективність продажу становитиме 100%.

Щоб активізувати збут, насамперед необхідно створити умови, за яких

споживач міг би легко і швидко знайти рекламовану продукцію. Дуже
ефективними є написи на поличці з товаром. Від змісту напису залежать
обсяги продажу. Так, якщо напис містить опис товару, продаж зростає на
18%, назву товару та ціну – 124%, повну інформацію про товар – 33%,
рекламні гасла – на 5%, повідомлення про розміри знижки – 25%. А якщо до
того ж є і спеціальний виклад, продаж збільшується у 6-7 разів. До речі,
спеціальний виклад значно збільшує продаж навіть нерекламованого товару.

У магазинах також варто використовувати різного роду рекламні
транспоранти, які допомагають підняти рівень продажу майже у півтора
раза. Непогані можливості надає і принцип спільного розміщення
продуктів, що доповнюють один одного. Як показали дослідження обсяги
продажу зростають у 1,7 раза.

Активної рекламноі кампанії ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” не веде. В
більшості вони продають вже розрекламовану продукцію товаровиробниками.
ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” рекламує товар і свої торгові об’єкти
за допомогою вивісок та вітрин. Вивіски зроблені приватним підприємством
“Реклама-центр” (м.Коломия).

Для активізації збуту товарів компанії “ПепсіКо” та “Кока-Кола” згідно
договору постачання, ВАТ “Коломийський хлібокомбінат” зобов’язане
створити окремий фірмовий куток для реклами та реалізації безалкогольних
напоїв цих компаній. Для цього передано у безкоштовне користування,
згідно торгове та рекламне обладнання. Також ВАТ “Коломийський
хлібокомбінат” приймає участь у заходах, що проводяться постачальником
спільно з компанією “Протер енд Гембл” для підвищення попиту на
продукцію цієї компанії, рекламних кампаніях та першочергово отримувати
рекламну продукцію, торгове обладнання. У спеціально обладнаних кутках
спостерігаємо за досвідченою роботою мергандайзерів великих компаній.
Привабливі POS-матеріали і вміла розстановка товарів значно активізують
збут цих товарів. Але, на жаль, інші товари з асортименту розкладені
хаотично без певного порядку, рекламні матеріали розміщені в недоступних
для ока споживачів місцях. Низький рівень обслуговування, продавці є
некваліфікованими. На ці недоліки керівництву слід звернути серйозну
увагу.

Сучасний дизайн, світлові вивіски ще не є гарантом успіху кафе-бару
“Колосок”. Для збільшення відвідувачів та активізації збуту їхньої
продукції потрібно провести велику роботу. Слід врахувати той фактор, що
біля кафе-бару розміщена велика кількість державних установ: Міський
виконавчий комітет, Рада народних депутатів, Центр зайнятості, Податкова
Адміністрація та інші. Крім цього на даній території немає закладів
громадського харчування. Тому потрібно розрекламувати асортимент та
ціни. Комплексний обід за ціною в межах 2 гривень є реальністю. На час
обіду залучити додаткові трудові ресурси, оперативно обслуговувати
відвідувачів. Тільки за цих умов підприємство буде рентабельним, а його
прибутки – максимальними.

Висновки та пропозиції

В даній курсовій роботі, яка написана на матеріалах ВАТ “Коломийський
хлібокомбінат” проведене грунтовне дослідження щодо ролі комерційної
діяльності у забезпеченні доведення товарів до покупців. Глибоко
проаналізовані етапи організації роздрібної торгівлі споживчими
товарами. За результатами дослідження і аналізу бачимо, що підприємство
працює ефективно, виконує задачі, поставлені перед собою. Насамперед –
задоволення потреб споживачів та забезпечення прибуткової діяльності.

На даному торговому підприємстві вчасно виплачують заробітну плату,
розраховуються з постачальниками та з бюджетом. В нелегкій економічній
ситуації підприємство знаходить можливості розширення своєї діяльності
шляхом збільшення торгових об’єктів та асортименту товарів. Товари, які
реалізовуються в магазинах підприємства є конкурентоздатними відносно
якості та ціни. Конкурентоздатною робить її постачання відомих в Україні
і світовому ринку, товарів належної якості. Також організація постачання
безпосереньо від товаровиробників, або їхніх дистриб’ютерів та дилерів.
Проте, підприємства не є взірцем комерційної структури, де глибоко
вивчається споживчий попит населення, аналізується ринок на якому вони
працюють, проводиться активно рекламна кампанія. На нього впливають як
закономірність, при ринкових відносинах, різні зовнішні так і внутрішні
фактори. Регіональний ринок, на якому ВАТ “Коломийський хлібокомбінат”
працює, ще не встиг адаптуватися до ринкових відносин. Відкривається
велика кількість об’єктів торгівлі, де асортимент дуже широкий, а якість
товарів низька. Сюди входять товари, завезені з Польської республіки та
Туреччини, товари які виробляються на Україні, в так званих спільних
підприємствах, де продукція виробляється з іноземних концентратів та
інших. Така продукція різними незаконними шляхами обминає державну
сертифікацію, а ринок наповнюється неякісними, небезпечними для
здоров’я товарами. В цьому випадку велику роль відіграє економічний
фактор, коли споживач в основному орієнтується по ціні, а не по якості.

Тому торговому підприємству потрібно вивчати асортимент конкурентів
звертати увагу на їх недоліки і створювати у себе оптимально можливий
асортимент з врахуванням цих недоліків. Необхідно враховувати кількість
торгових об’єктів з аналогічним асортиментом на певній території, щоб
торгівля цими товарами не була зайвою.

При формуванні асортименту слід враховувати наявність спеціалізованих
магазинів на цільовому ринку . Товари в одиничному асортименті не будуть
користуватися попитом, а споживачі будуть віддавати перевагу
спеціалізованим магазинам, де асортимент значно більший.

При організації збуту, потрібно використовувати різні методи
стимулювання збуту та види реклам.

04 листопада 1999 року. Підпис студента:___________

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України “Про підприємництво”.

Закон України “Про рекламу”.

Правила продажу продовольчих і непродовольчих товарів.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Быкова Е. В., Стоянова Е. С. “Финансовое искусство коммерции”,
Москва: “Перспектива”, 1995

Василенко Л. П., Мороз Л. В., Полянко В. В. “Фінанси підприємства”,
навчальний посібник, Чернівці: КДТЕУ ЧФ, 1997

Власова В. М. “Основы предпринимательской деятельности”, Москва:
“Финансы и статистика”, 1994

Голошубова Н. С., Фесюк В. А. Навчально-наочний посібник “Організація
роздрібного продажу товарів”, Київ: КТЕУ, 1994

Коротко І. В. “Як і чим здобувати ринок”, (ж-л “Галицькі Контракти”,
1998, №15, с.76).

Мозгова О. М. “Мерчандайзинг – мистецтво спокушування клієнта”, (ж-л
“Галицькі Контракти”, 1998, №16, с.48).

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. “Коммерческая деятельность”, учебник,
Москва: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1997

Федоришина І. М. “У нас не сприймають рекламу як джерело інформації”,
(ж-л “Галицькі Контракти”, 1996, №1, с.37).

Сидорчук С. П. “Світло і тіні вітчизняної економіки”, (ж-л “Галицькі
Контракти”, 1997, №47, с.42).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020