.

Проблема фінансування інноваційного процесу на підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1599
Скачать документ

Реферат на тему:

Проблема фінансування інноваційного процесу на підприємствах

Динамічні умови здіснення інноваційної діяльності вимагають достатньої
обгрунтованості планів, яка, насамперед, визначається ступенем
забезпеченості ресурсами, необхідними для здійснення проектів. Тому
особливу увагу на стадії планування нововведень треба приділяти аналізу
потенційних джерел фінансування, вибору їх відповідно до умов надання і
повернення та пошуку оптимального варіанта.

Пошук нових каналів фінансування інноваційних процесів в Україні набуває
особливої гостроти й значущості сьогодні – в умовах обмеженості
бюджетних ресурсів, нестачі власних фінансових коштів підприємств для
оновлення матеріальної бази, зростання виробництва, підвищення ділової
активності, випуску продукції, конкурентоздатної на світових ринках.

Питанням фінансування приділяється значна увага як у теорії, так і на
практиці. Проте поставлена проблема тісно пов’язана з питанням
інвестиційного планування: окремо вирішується питання пошуку коштів для
фінансування проектів, і незалежно визначаються напрямки
капіталовкладень і їхня ефективність. Ці напрямки повинні бути
нерозривними складовими частинами єдиного цілого. Без їхнього постійного
узгодження, взаємозв’язку неможливо забезпечити безперебійне
функціонування підприємства.

В умовах ринкової економіки проблема інновації підприємства набувають
особливого значення, коли фінансування є головною перешкодою на шляху
інноваційного процесу.

Для виходу з кризового стану всіх галузей економіки України, в тому
числі й найважливіших базових галузей промисловості є необхідним
якнайшвидкіше здійснення технічної реконструкції вітчизняних
підприємств, результатом якої було б підвищення рівня якісного стану
їхньої виробничої бази і досягнення такого рівня техніки і технології,
котрий дав би змогу національним підпрємствам випускати продукцію
високої якості та забеспечити її конкурентоспроможність на світових
ринках.

Джерелом фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт країн із ринковою економікою виступають державні бюджети, державні
спеціальні фонди, власні (зароблені) кошти виконавців наукових розробок
(промислових фірм, приватних некомерційних організацій і вищих
навчальних закладів).

Пряме фінансування переважно впливає на прискорення процесу у сфері
наукових досліджень та освоєнні новітніх галузей промисловості, а
створення пільгових умов півищує технічний рівень виробничої бази діючих
підприємств, стимулює впровадження ними прогресивних технологій та
результатів прикладних досліджень і новведень. [2]

3/4

gd6nY

„`„a$gd6nY ому, здійснюватися з джерел, приведених в таблиці.

Таблиця 1

Позитивні та негативні характеристики джерел фінансування інноваційного
процесу

Джерела фінансування Позитив Негатив

Самофінан-сування – не треба залучати довгострокові інвестиції,
звертатися до різноманіт-них фінансово – кредитних установ;

– забезпечується фінансова стійкість розвитку підприємства, його
платоспроможність в довгостроковому періоді, зниження ризику
банкрутства;

– більш висока здатність генерації прибутку. – криза затримки платежів
обмежує можливість фінансування інновацій за рахунок прибутку;

 – недостаток власних кош-тів зумовлює низьку інно-ваційну активність;

– обмеження темпів розвитку

Позикові засоби – можливість розвитку виробництва, збільшення
прибутковості власного капіталу;

– здатність швидко обновляти основні виробничі фонди без значних
одноразових грошових витрат;

– гнучкий графік виплат відповідно до виробничих циклів і потоків
готівки. – погіршення фінансових результатів реалізації проектів;

– довгострокові інноваційні проекти характеризуються високим ступенем
ризику;

– проблеми кредитних гарантій або застави, що виникає при  кредиті.

Залучені засоби – акумулювання крупних фінансових ресурсів шляхом
розміщення акцій;

– залучення фінансових ресурсів дає змогу підприємству відносно вільно
маневрувати структурою цих ресурсів;

– за допомогою емісії цінних паперів проводиться заміна інвестиційного
кредиту ринковими борговими зобов’язаннями. – ЗАТ не можуть залучати
значні обсяги інвестицій-них ресурсів;

– розміщення цінних паперів – складний і дорогий процес

Таким чином, найбільшу динамічність розвитку фірми на основі інновацій
(оперативному реагуванню відповідними інноваціями на зміну попиту, поява
нових технологій, а також на дорожчання певних купівельних ресурсів)
додає використання ресурсів.

Залучені і позикові засоби роблять можливим фінансування нововведень, що
підтримують конкурентоспроможність підприємства, не чекаючи накопичення
фірмою достатніх власних засобів.

Література:

1. Лепейко Т.І., Коюда В.О., Лукашов С.В. Інноваційний менеджмент:
Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 440 с.;

2. Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч.
посібник. – М.: Видавничий центр «Академія», 2005 р. – 400 с.;

3. Юркевич О.М. Фінансове забезпечення науково – технічної інноваційної
діяльності // Фінанси України. – 2004. – №6. – C. 106 -113.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020