.

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2218
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Легалізація суб’єктів

підприємницької діяльності”

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – це тільки перший крок
на шляху до підприємництва. Необхідно пам’ятати, що дата одержання
свідоцтва про державну реєстрацію є початком відліку інших видів
реєстрацій, передбачених законодавством. Що ж необхідно зробити далі?

Стати на облік в управлінні статистики

Стати на облік в органах податкової служби

Стати на облік як платник ПДВ

Зареєструватися в Пенсійному фонді

Зареєструватися в фондах соціального страхування

Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів

Відкрити рахунки в банку

Стати на облік в управлінні статистики

Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи в 10-денний термін
після їх державної реєстрації (перереєстрації) зобов’язані звернутися до
відповідного органу державної статистики для включення до Єдиного
державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ). Для цього
необхідно подати такі документи:

облікову картку встановленого зразка (її ви отримаєте і заповните в
управлінні статистики);

копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію (її
одержують за місцем державної реєстрації)

Заповнена облікова картка проходить в статуправлінні контроль на повноту
і відповідність нормативним та установчим документам, і її дані
заносяться до бази даних Державного реєстру. Довідка про включення до
ЄДРПОУ видається органом державної статистики суб’єкту господарської
діяльності за його запитом у 5-денний термін.

Стати на облік в органах податкової служби

Суб’єкти підприємницької діяльності після одержання свідоцтва про
державну реєстрацію зобов’язані звернутися до органу державної
податкової служби за своїм місцем проживання (місцезнаходженням) для
взяття на податковий облік.

Для цього фізичні особи в 5-денний термін після одержання свідоцтва про
державну реєстрацію подають до районної податкової адміністрації такі
документи:

заяву за встановленою формою;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

документ, що посвідчує особу (паспорт).

Юридичні особи у 20-денний термін подають такі документи:

заяву за встановленою формою;

завірені в нотаріальному порядку копії статуту (якщо це потрібно для 
створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів з
відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним
кодом.

якщо власниками, засновниками платника податків є юридичні особи, що
перебувають на обліку в інших органах державної податкової служби –
копію довідки з органу державної податкової служби за місцезнаходженням
про взяття їх на облік як платників податків;

якщо ця юридична особа – нерезидент, то подається документ, що свідчить
про його реєстрацію в державі місцезнаходження. Цей документ повинен
бути засвідчений у країні видачі, перекладений українською мовою та
легалізований у консульській установі, або засвідчений в посольстві
держави в Україні та легалізований в МЗС.

Усі документи подає особисто власник, засновник або уповноважена ним
особа (заявник), або призначений керівник, або головний бухгалтер.
Документи приймаються лише за наявності паспорта особи, яка подає
документи, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО
власників, засновників (фізичних осіб), директора та головного
бухгалтера.

Термін взяття на облік суб’єкта підприємницької діяльності органами
державної податкової служби, за наявності всіх документів, не повинен
перевищувати 2 днів.

Після взяття платника податків на облік орган державної податкової
служби ставить на примірнику статуту платника податків відмітку про
взяття його на податковий облік за підписом відповідальної особи і видає
йому довідку про взяття на облік платника податків.

Стати на облік як платник ПДВ

Суб’єкти підприємницької діяльності, що підпадають під визначення
платників податку на додану вартість, зобов’язані зареєструватися як
платники такого податку в органі державної податкової служби за їх
місцезнаходженням (місцем проживання).

Особи, які, згідно з чинним законодавством, не є платниками податку на
додану вартість, та особи, які здійснюють імпорт товарів і сплачують
податок на додану вартість при ввезенні цих товарів, але не підпадають
під визначення платників податку, не повинні проходити таку реєстрацію.

Для реєстрації особи як платника податку на додану вартість потрібно,
щоб вона була взята на облік в органі державної податкової служби за її
місцезнаходженням або місцем проживання.

Реєстрація здійснюється за заявою встановленого зразку, до якої
додається платіжний документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво.

При включенні до Реєстру платників податку на додану вартість будь-якої
особи, діяльність якої підлягає оподаткуванню, їй присвоюється
індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Орган державної податкової служби в 10-денний термін видає чи надсилає
поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника Свідоцтво
платника податку на додану вартість, яке виготовлене на спеціальному
папері, що забезпечує захист від підробки, або письмову відмову у видачі
Свідоцтва у випадку подання недостовірних даних.

Зареєструватися в Пенсійному фонді

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні и фізичні особи
зобов’язані в 10-денний термін з дня одержання Свідоцтва про державну
реєстрацію зареєструватися в органах Пенсійного фонду за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) як платники збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування.

Для реєстрації в органах Пенсійного фонду суб’єкти підприємницької
діяльності – юридичні особи подають:

заяву за встановленою формою;

завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності;

завірену копію довідки про внесення до ЄДРПОУ, присвоєння
ідентифікаційного коду органом статистики для юридичних осіб.

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності для реєстрації в
органах Пенсійного фонду подають:

заяву за встановленою формою;

завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності;

завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших
обов’язкових платежів;

завірену копію угоди про наймання на роботу фізичної особи (для
платників, які використовують працю найманих працівників).

Після реєстрації суб’єктам підприємницької діяльності видаються
повідомлення про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в
Пенсійному фонді України за встановленою формою та довідка для
пред’явлення в банк при відкритті рахунків.

 

Зареєструватися в фондах соціального страхування

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, а також фізичні
особи, які використовують працю найманих працівників, зобов’язані
зареєструватися як платники страхових внесків у районному або міському
відділенні наступних фондів:

Фду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття (центрі зайнятості);

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які не
використовують найману працю, реєструються як платники страхових внесків
до зазначених фондів за власним бажанням (на добровільних засадах).

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи реєструються в
зазначених фондах за місцем свого знаходження у 10-денний строк з дня
отримання ними Свідоцтва про державну реєстрацію, а суб’єкти
підприємницької діяльності – фізичні особи, які використовують найману
працю, – за місцем їх проживання у 10-денний строк після укладення
трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.

Для реєстрації до кожного з зазначених фондів подають такі документи:

заяву за встановленою формою;

завірені відповідальною особою відділення фондів копії:

свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для
фізичних осіб);

додатково до Фонду соціального страхування від нещасних випадків – копію
угоди про наймання на роботу працівника (для фізичних осіб).

Після реєстрації суб’єкту підприємницької діяльності видаються:

у Фонді соціального страхування на випадок безробіття й у Фонді
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності –
повідомлення, в яких проставляються його реєстраційні номера;

у Фонді соціального страхування від нещасних випадків – страхове
свідоцтво.

Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб’єкт
підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає міському або
районному органу внутрішніх справ такі документи:

заяву, де вказується: кількість печаток та штампів, які передбачається
виготовити; уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при
виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);
місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані особи,
відповідальної за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, і
керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу
внутрішніх справ;

копію свідоцтва про державну реєстрацію,

два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і
додаткового погодження не потребують;

омадяни-підприємці – копію довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера фізичної особи – платника податків;

доручення, що відповідає вимогам законодавства України, на особу,
відповідальну за одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на
виготовлення печаток і штампів.

Протягом 5 робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх
справ зобов’язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або
письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством
України. На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код
суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи.

Вам залишилось отримати лише печатку і штамп. З їх зразками та з
одержаним дозволом на їх виготовлення ви можете звернутись до будь-якої
організації, яка офіційно виготовляє штампи і печатки.

Відкрити рахунки в банку

Відкриття банківських рахунків суб’єктам підприємницької діяльності
здійснюється відповідно до Інструкції Національного банку України від
18.12.98 р. № 527 “Про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті” у будь-яких банках України за вибором клієнта і за
згодою цих банків.

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються підприємствам усіх
видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним
особам – суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових
коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до
чинного законодавства України.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються суб’єктам
підприємницької діяльності для проведення розрахунків у межах чинного
законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при
здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України,
та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Для відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валюті
суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи подають установам
банків такі документи:

заяву на відкриття рахунку встановленого зразка, яку підписують керівник
та головний бухгалтер підприємства;

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади,
іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію,
засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну
реєстрацію;

копію належним чином зареєстрованого статуту (за його відсутності –
установчого договору), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік,
засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником
банку;

картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного
законодавства чи установчих документів підприємства надано право
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену
нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У
картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. Уповноважений
працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку,
зобов’язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та
повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного фонду України.

копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом,
що видав довідку;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у
Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України як платника соціальних страхових
внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи
уповноваженим працівником банку.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому
банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то необхідно
подати лише заяву про відкриття рахунку та картку із зразками підписів і
відбитком печатки.

Фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності поточний та інші
рахунки відкриваються на їх ім’я за умови надання паспорта чи іншого
документа, що засвідчує особу. Для відкриття поточного рахунку в
установу банку подаються:

заява про відкриття рахунку встановленого зразка, підписана суб’єктом
підприємницької діяльності;

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької
діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

картка із зразками підписів, що надаються в присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або
нотаріально;

копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік,
засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником
банку (подається для відкриття рахунків у національній валюті);

відка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України (подається для
відкриття рахунків у національній валюті);

копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчена
нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником
банку (подається, якщо фізична особа – суб’єкт підприємницької
діяльності використовує найману працю).

Депозитні рахунки в національній та іноземній валюті відкриваються
підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам,
фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між
власником рахунку та установою банку на встановлений строк під
визначений процент відповідно до умов договору.

Установи банків відкривають депозитні рахунки суб’єктам підприємницької
діяльності, що використовують найману працю, за умови надання ними копії
документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо
намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Суб’єкти підприємницької діяльності протягом 3 робочих днів з дня
відкриття (закриття) рахунку (включаючи день операції) зобов’язані
подати особисто або надіслати поштою з повідомленням про вручення
державному податковому органу, в якому вони перебувають на обліку,
повідомлення про відкриття (закриття) рахунку.

Після здійснення всіх видів реєстрацій необхідно визначити, чи потрібні
для вашої діяльності ліцензії і патенти, і в разі необхідності одержати
їх.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020