.

Терміни подання Декларації про прибуток підприємства та відповідальність за несвоєчасне її подання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2714
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Терміни подання Декларації про прибуток підприємства та
відповідальність за несвоєчасне

її подання”

Загальні положення

Декларація з податку на прибуток підприємства та додатки до неї
подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в
платника податкове зобов’язання чи ні.

Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік
розраховується за правилами, установленими п.11.1 ст.11 і п.16.4 ст.16
Закону N 334, наростаючим підсумком з початку звітного календарного
року.

У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо
будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції
(суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у
декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними
документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного
бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до
податкового органу за місцезнаходженням платника на одному
двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на
односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків
не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають
обов’язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту
(цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну
зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими
ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не
дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і
закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не
повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок
пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше
поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з
урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий
розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі
уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за
будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були
виявлені.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає
нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного
строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то
така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в
пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом
самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих
податкових періодів, зобов’язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати
та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181.
Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається
за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що
подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу,
нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з
відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов’язання з
податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення
сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів,
витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок
02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який
подається звітна декларація.

Порядок заповнення декларації

Декларація складається із заголовної та двох основних частин і
одинадцяти додатків, з яких сім (К1-К7) подаються щокварталу, у тому
числі за рік, а чотири (Р1-Р4) подаються виключно за рік. Додаток К1
складається з двох частин – К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється
платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму
витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі
рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій,
платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним
рядком декларації додатки.

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства
(відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому
порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності,
місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса –
за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються
на підставі норм, установлених Законом N 334.

Код рядка декларації Положення Закону N 334,

якими слід керуватися при заповненні рядків декларації

01 ст.4, п.5.9 ст.5

01.1 пп..4.1.1 п.4.1 ст.4

01.2 п.5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1
додатка К1/1. Показник із знаком «–» рядку А графи 6 зазначеної таблиці
переноситься у рядок 01.2 декларації без знаку

01.3 п. 7.10 ст.7

01.4 п.7.6 ст.7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів,
здійснені до набрання чинності Законом N 349, визначаються за правилами,
установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону

01.5 п.8.9 ст.8

01.6 пп.4.1.2 – 4.1.6, крім 4.1.5 п.4.1 ст.4

02 згідно з формулою

02.1 п.5.10 ст.5

02.2 пп.4.1.5 п.4.1 ст.4

02.3  ст.12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N
349

03 згідно з формулою

04 ст.5

04.1 п.5.1, пп.5.2.1 п. 5.2 ст.5

04.2 п. 5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1
додатка К1/1. Показник із знаком «+» рядка А графи 6 зазначеної таблиці
переноситься у рядок 04.2 декларації без знака

04.3 п.5.6 ст.5, крім абз. 2-3 пп.5.6.2; пп. 7.8.7 п.7.8 ст.7

04.4 пп. 5.7.1 п.5.7 ст.5

04.5 абз. 2-3 пп.5.6.2 п.5.6 ст.5, п.1.37 ст.1

04.6 пп. 5.2.5 п.5.2 ст.5

04.7 п.7.10 ст.7

04.8 пп.5.2.2-5.2.3, 5.2.11,5.2.13, 5.2.17 п.5.2 ст.5

04.9 п.6.1 ст.6 з урахуванням п.11 Перехідних положень Закону N 349

04.10 пп.5.2.10 п.5.2 ст.5, пп.8.7.1 п.8.7 ст.8, частина 2 п.9.5 ст.9.

У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок
переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10
таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні
значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10
декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення,
що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень,
розрахованих наростаючим підсумком з початку року

04.11 п.18.3 ст.18

04.12 ст.5; ст.7; п.8.1.4 п.8.1, пп.8.3.7 п.8.3, п.8.4.3, 8.4.7, 8.4.8,
8.4.10 п.8.4, 8.9.4 п.8.9 ст.8; п.9.5, 9.6 ст.9, п.22.25 ст.22

05 згідно з формулою

05.1 п.5.10 ст.5

05.2 пп.5.2.7 п.5.2 ст.5

05.3 ст.12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349

06 згідно з формулою

07 пп.7.9.4 п.7.9 ст.7, ст.8, ст.9. У разі заповнення цього рядка
складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатку К1/2. У разі
одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься
сума рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

08 п.3.1 ст.3 згідно з формулою

09 п.11 Перехідних положень Закону N 349. У рядку 09 вказується від’ємне
значення об’єкта оподаткування, визначене за нормами п.11 Перехідних
положень Закону N 349 на підставі результатів інвентаризації балансових
збитків за станом на 1 січня 2003 року

10 п.7.12, п. 7.13, п.7.19, п.7.20 ст.7, п.18.1 ст.18, ст.19, п.22.5
ст.22

11 згідно з формулою (п.11 перехідних положень Закону N 349)

11.1 п.10.1 ст.10

11.2 п. 7.13, п. 7.14, ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22

12 сума рядків 12.1 і 12.2

12.1 п.10.1 ст.10

12.2 п. 7.13, п. 7.14 ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22

13 пп.7.8.3-7.8.4 п.7.8 ст.7, п.16.3 ст.16, пп. 2.1.3 п.2.1 ст.2, п.18.1
ст.18, ст.19, п.22.3 ст.22 (дія цього пункту призупинена на 2003 рік)

14 згідно з формулою

15 п.16.4 ст.16

16 п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21

17 згідно з формулою

18 п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21

19 п.10.2 ст.10, п.13.1-13.2,13.6 ст.13

19.1 п.10.2 ст.10

19.2 п.13.1-13.2,13.6 ст.13

19.3 п.13.5 ст.13

20 пп.7.8.2 п.7.8, пп.7.9.4 п.7.9 ст.7

21 п.4 Прикінцевих положень Закону N 349

22 П.17.2 ст.17 Закону N 2181

23 пп. 12.1.2 п.12.1 ст.12

Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3, Р4
визначаються формами цих додатків. Показники, відображені в декларації
та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні співпадати.
Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках
таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10, 07, а додатка К3 у
рядку з кодом 01.4.

Строки подання декларації та сплати податку

Декларація подається платником податку до державного податкового органу
для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) періоду.

Сплата податку здійснюється:

до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з п.17.2 статті 17 Закону
N 2181;

в інших випадках – у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону N
2181.

Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає
на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається
наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Використана література

Д’яконова І. І. Податки та податкова полiтика України. – К: Наук. думка,
1997.

Якименко В.С. Особливості декларування прибутків підприємств. – К.,
2000.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020