.

Способи ухилення від сплати податків (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 7655
Скачать документ

Реферат на тему:

Способи ухилення від сплати податківВступ.

Податкова система являється одним із найважливіших елементів економіки
України.

Українська податкова система формується в складний для країни період
переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового
типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах
суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення
податкового законодавства.

Низький рівень правосвідомості “нових” підприємцiв у поєднанні з надто
високими податковими ставками криміналізували виробництво, торгівлю та
інші сфери господарської діяльності. Щоб уникнути оподаткування, деякі
підприємці вишукують прогалини в чинних законодавчих актах, замість
безготівкових розрахунків впроваджують готівкові, відкривають по
декілька гривневих і валютних рахунків, вдаються до інших хитрощів.

Сьогодні керівники багатьох комерційних структур знають особливості, за
якими підприємства звільняються від податків. Тому в їхніх статутах
часто зазначаються такі види діяльності, як виробництво і переробка
сільськогосподарської продукції, ремонтно-будівельні роботи, роботи з
благоустрою та ін. Фактично ж вони займаються торгівельно-закупівельною
та посередницькою діяльністю, ухиляючись від сплати податків.

Більш того в статутах багатьох зареєстрованих малих підприємств, фірм
відсутні дані про їх місцезнаходження, не передбачається
відповідальність засновників та інших осіб по заборгованості.
Використовуючи ці обставини, керівники таких підприємств займаються
господарською діяльністю, щоб не сплачувати податки, просто зникають.

Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що
регулюють відносини у сфері оподаткування, часті їх зміни,
неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в
практичній діяльності як для суб’єктів оподаткування, так і для органів
контролю. До того ж недостатній рівень підготовленості значної частини
працівників державних податкових адміністрацій та органів внутрішніх
справ не дає можливості вести активну боротьбу із зловживанням у сфері
оподаткування.

Актуальність розробки даної проблеми випливає із необхідності
вироблення комплексу правових, організаційно-управлінських та інших
заходів, спрямованих на виявлення і попередження правопорушень у сфері
оподаткування, які повинні проводитися тільки в рамках чинного
законодавства і ні в якому разі не обмежувати або порушувати права і
законні інтереси платників податків.

Актуальність проблеми боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування
обумовлюється тим, що, як свідчить практика боротьби з цими злочинами, в
державі спостерігається тенденція росту і підвищення їх суспільної
небезпеки. Крім того, на динамічність процесів, які відбуваються в
економіці країни, значною мірою впливають об’єктивні і суб’єктивні
обставини, які сприяють вчиненню злочинів у цій сфері, що безумовно
відбивається на заходах щодо їх попередження.

Стаття 1482 КК України. Ухилення від сплати податків,

зборів, інших обов’язкових платежів.

(Нова редакція Закону від 5 лютого 1997 р. №44/97 ВР).

Частина 1.

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації,
незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння
призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів у значних розмірах, –

карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або штрафом у розмірі до трьохсот неоподаткованих мінімумів
доходів громадян.

Частина 2.

Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони
призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів у великих розмірах, –

карається позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами
на строк до двох років, або штрафом до однієї тисячі неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.

Частина 3.

Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше
судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з
конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Примітка:

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого
обов’язкового платежу, які в сто i бiльше разів перевищують
установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян;

Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи
іншого обов’язкового платежу, які в двісті п’ятдесят і більше разів
перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів
громадян;

Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору
чи іншого обов’язкового платежу, які в тисячу і більше разів перевищують
установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.
Статтею 1482 Кримінальний кодекс України доповнено 26 січня 1993 року, в
редакції Законів №3889-12 від 28 січня 1994 року і №44/97-ВР від 5
лютого 1997р.

При розслідуванні і судовому розгляді справ про ухилення від сплати
податків необхідно точно встановити, який Закон діяв в період, коли мало
місце ухилення від сплати податків. Якщо, наприклад, ухилення від сплати
податків мало місце в період дії як одного, так і іншого Закону, суми
несплачених податків треба вираховувати окремо за період, в якому діяв
той чи інший Закон.

Суть податкових злочинів полягає в неправомірному приховуванні прибутків
(доходів)від оподаткування. Такі злочини дають можливість отримати
різноманітні майнові вигоди по вiдношенню до тих, хто податки сплачує
повністю, і скоюються керівниками підприємств і фірм різноманітних форм
власності – державної, акціонерної, приватної.

Співучасниками, як правило, являються головні, старші або просто
бухгалтери. При цьому не має великого значення, хто в дійсності
консультував керівника по фінансово-економічним і податковим питанням.
Головне – хто підписував документи про величини прибутку (доходу) і
розміру податку, який підлягав сплаті. Вказане положення актуальне тому,
що найчастіше роль бухгалтерів виконують підставні особи: члени сімей
керівників, родичі, рядові співробітники.

Реально ж бухгалтерські функції виконує “людина зі сторони” –
спеціаліст.

Основними способами дій при приховуванні прибутків від оподаткування
виступають:

[1] завищення в первинних документах даних про матеріальні затрати:

1.1. внесення в затрати матеріалів замовника;

1.2. складання підложних документів по списанню матеріалів на
виробництво;

1.3. внесення в авансові звіти фіктивних командировочних витрат;

1.4. включення підставних осіб в платіжні відомості на отримання
заробітної плати;

1.5. часткова зміна (матеріальний підлог, дописки суми в сторону
збільшення) в відомостях на отримання заробітної плати;

1.6. завищення в накладних документах цін на прийнятий товар.

[2] завищення в документах обліку даних про матеріальні затрати:

2.1. включення пропонуючих витрат в витрати звітного періоду;

2.2. включення в вартість малоцінних і предметів, які швидко зношуються
вартості основних засобів;

[3] завищення в звіті про фінансові результати даних про матеріальні
затрати;

[4] заниження в первинних документах даних про виручку:

4.1. заниження кількості куплених товарів;

4.2. заниження ціни реалізації товарів;

4.3. оплата товаром (“чорний бартер”);

[5] заниження в документах обліку відомостей про виручку:

5.1. утримання нереальних торгових місць;

5.2. зменшення величини доходів за здачу в оренду основних засобів
виробництва;

5.3. покупка і реалізація товарно-матеріальних цінностей за готівковий
розрахунок (“чорний нал”);

[6] заниження в звітних документах відомостей про виручку:

6.1. занижене відображення виручки в головній книзі і балансі;

6.2. занижене відображення виручки в звіті про фінансові результати

[7] заниження оподаткованого прибутку:

7.1. створення незареєстрованого підприємства (наприклад, на базі
ліквідованого);

7.2. завищення витрат на оплату праці;

7.3. завищення чисельності працюючих;

7.4. безпідставне (незаконне) отримання податкових пільг;

[8] приховування прибутку за зговором з керівниками інших підприємств,
які користуються пільгами по оподаткуванню:

8.1. фіктивна здача в оренду основних засобів підприємствам, які
користуються податковими пільгами;

8.2. перечислення прибутку на підприємство, яке має податкові пільги.

Способи ухилення від сплати обов’язкових платежів можуть бути
різноманітними і залежати від виду як несплачуваного податку, збору,
іншого обов’язкового платежу, так і від самого платника.

Згідно із ст. 1482 (редакція Закону від 28 січня 1994р. №3889-12)
способами ухилення від сплати податків є:

неподання податкових декларацій та розрахунків;

приховування (заниження) об’єктів оподаткування.

Неподання податкової декларації та розрахунків виражається в неподанні
до податкової інспекції у встановлений строк декларації про доходи
суб’єкта підприємницької діяльності , а також декларації про сплату
інших податків з метою ухилення від сплати податків. Неподання
податкової декларації є одночасно і приховуванням об’єкта
оподаткування.

Можуть бути також випадки, коли ухилення від сплати обов’язкових
платежів сталось тоді, коли в особи не було умислу на несплату їх. У
цьому разі вона може бути притягнута лише до адміністративної
відповідальності за невчасне подання документів, пов’язаних з
обчисленням і сплатою обов’язкових платежів. Так, відповідно до ст.20
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” платники
податку, котрі не подали або не вчасно подали до податкового органу
декларацію про прибуток, розрахунок податку на прибуток, платіжне
доручення на перерахування податку до бюджету, сплачують штраф у розмірі
10% суми нарахованого податку на кожний випадок порушення. Для всіх
видів податків, зборів, інших обов’язкових платежів відповідними
нормативними актами визначено термін сплати їх. З моменту закінчення
визначених термінів настають наслідки у вигляді ненадходження коштів до
бюджетів та державних цільових фондів.

Заниження об’єктів оподаткування – це декларування суми прибутку
меншої, ніж та, яку було отримано на справді. Заниження прибутку, яке
може виражатись у частковому чи повному невключенні в суму
оподаткованого прибутку (доходу) коштів, отриманих від виконання робіт ,
надання послуг тощо.

Наприклад, підприємство за виконану роботу отримує оплату частково в
безготівковому порядку, а частково – готівкою, але отриману готівку не
оприбутковує, тим самим зменшуючи розмір валового доходу, який підлягає
оподаткуванню.

Заниження прибутку може здійснюватись шляхом завищення розмірів сум, на
які зменшується оподаткований балансовий прибуток, наприклад, шляхом
завищення вартості матеріальних затрат, які відносяться до собівартості
реалізованої продукції (робіт, послуг), завищення витрат на службові
відрядження, представницькі цілі, сторожову охорону, тримання і
обслуговування технічних засобів управління тощо.

Приховування об’єктів оподаткування – це невідображення у відповідних
звітних документах, які подаються до податкових органів, будь-яких
об’єктів оподаткування, зменшення бази, що підлягає оподаткуванню,
неправильне її обчислення, заниження податкової ставки тощо.

Наприклад, суб’єкт підприємницької діяльності приховав факти наявності
у нього транспортних засобів чи інших самохідних машин і механізмів і
тим самим ухилився від сплати податку з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин та механізмів щодо легкових автомобілів.

Приховування об’єктів оподаткування може поєднуватись із посадовим
підлогом. Наприклад, посадова особа подала неправдиві відомості про те,
що на підприємстві працює стільки то працівників, які відносяться до
категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, що було підставою для звільнення від сплати внесків від
витрат на оплату праці цих працівників до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення згідно зі ст.23 Закону “Про державний бюджет України
на 1995р.”

Аналізований злочин буде закінченим з моменту закінчення терміну, в
який мали бути сплачені податок, збір, інший обов’язковий платіж.
Наприклад, громадяни повинні подати до Державної податкової
адміністрації декларацію про доходи до 1 березня наступного року після
закінчення календарного року. Якщо громадянин не робить цього, його
бездіяльність за наявності у нього умислу ухилитись від сплати
прибуткового податку утворює закінчений склад розглядуваного злочину.

Відповідно до п. 18.4 ст. 18 Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” у разі приховування (заниження) суми податку платниками
сплачується сума донарахованого податку і штрафу у двократному розмірі
тієї ж суми, а у разі повторного порушення протягом року після
встановлення порушення попередньою перевіркою штраф сплачується у
п’ятикратному розмірі.

За скоєння ухилень від сплати податків (ст. 1482 КК) передбачені
наступні види відповідальності:

Частина 1 ст. 1482 КК:

виправні роботи на строк до двох років;

позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
на строк до трьох років;

штраф у розмірі до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян
(на даний час 5100 грн.);

Частина 2 ст. 1482 КК:

позбавлення волі на строк до п’яти років;

позабавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років;

конфіскація майна (чи без такої); виправні роботи на строк до трьох
років;

штраф до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

Частина 3 ст. 1482 КК

позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років;

конфіскація майна;

позабавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років.

Згідно зі статтею 11 Закону України “Про систему оподаткування”
відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про
оподаткування несуть платники податків і зборів (обов’язкових платежів)
у відповідності з Законами України.

Основним каналом незаконного збагачення в теперішній час являються
ухилення від сплати податків та інші правопорушення в сфері
оподаткування.

Так, за 10 місяців 1998 року органами податкової міліції було порушено
9366 кримінальних справ і направлено в суд матеріалів по протокольній
формі, що на 17,7% більше ніж за аналогічний період 1997 року (7959).
При цьому за вказаний період для розгляду в суд направлено 4450
кримінальних справ і протокольних форм досудової підготовки матеріалів,
що на 30,4% більше ніж в 1997 році.

Крім виявлення ухилень від сплати податків було встановлено 1482 факти
скоєння інших злочинів (ст.148-5, ст.172, ст. 148-4, ст. 167 КК та
інші).

По результатам проведених податковою міліцією перевірок донараховано в
бюджет 986826 тис. грн., із них стягнуто 863 667 тис. грн., що
відповідно на 23% і 93,8% більше ніж за аналогічний період 1997 року. В
цілому, в 1998 році податковою міліцією було стягнуто 1 млрд. 122 млн.
грн. Крім вказаного, оперативними підрозділами було розшукано 18116
платників податків, які знаходились в розшуку.

Дані про зареєстровані злочини ще не в повній мірі свідчать про масштаби
прояву правопорушень в сфері оподаткування.

Кількість виявлених злочинів і встановлення інших правопорушень,
пов’язаних з повним і своєчасним обчисленням і сплатою податків,
показує, що в більшості випадків (біля 70%) сплата податків, зборів
проходить під тиском органів державної податкової служби, в більшості
випадків податкової міліції, і застосування відповідних заходів по
забезпеченню сплати їх в бюджети відповідного рівня.

Основні завдання на найближчу перспективу.

На думку першого заступника Голови ДПА України, начальника податкової
міліції України Віктора Жвалюка – першочергово необхідно залучити всіх
суб’єктів підприємницької діяльності до сплати податків. За приблизними
підрахунками, від 30 до 40 відсотків підприємств сьогодні ухиляються від
сплати податків. Як результат – бюджети всіх рівнів не доотримують
щорічно 2-3 млрд. грн.

Далі, разом з банківськими структурами, слід створювати інформаційну
базу всіх платників податків і відстежувати своєчасність та
відповідність усіх платежів. Завдання полягає не в тому, аби перевіряти
роботу окремих дрібних торговців, а щоб створити систему, яка б
унеможливила діяльність тих підприємств, хто нехтує законодавством.

Адже сьогодні тіньовий сектор відлагодив систему створення фіктивних
фірм, які започатковують свою діяльність для певної фінансової операції.
Через них “прокачують” тисячі, а то й мільйони гривень і раптово, в
потрібний момент вони розпадаються і зникають у невідомому напрямку, як
фірми, так і їх засновники.

Тому настав час реєстрацію всіх підприємств проводити через податкову
адміністрацію, яка маючи свій “банк даних”, проведе ретельну перевірку
кожної новоствореної фірми і тих, хто за нею стоїть. Районні
адміністрації, які зараз цим займаються, зробити це не в змозі.
Ефективність нововведення може становити сотні мільйонів гривень, так би
мовити “на рівному місці”.

І нарешті, створити умови, щоб запрацював на нашу економіку “тіньовий
капітал”, який знаходиться за кордоном і працює на економіку інших
держав (звичайно якщо ці кошти були створені кримінальним шляхом).

Головне завдання податкова міліція вбачає не в кількості виявлених
порушень (хоча сьогодні ця проблема не знімається), а в тому, щоб
підприємці всіх рівнів не ухилялися від сплати податків.

Отже, потрібно створити в державі таку ситуацію, щоб було невигідно
порушувати закон, ухилятися від сплати податків чи платити їх в не
повному обсязі, зробити так, щоб всі наші громадяни жили за законами
цивілізованого світу.

Заключення.

Таким чином , ухилення від сплати податків є одним із найбільш
шкідливих господарських злочинів.

По-перше, цим діянням руйнується формування фінансових надходжень у
держаний бюджет, і держава не може належним чином виконувати свої
соціальні функції.

По-друге, вся соціальна сфера не доотримує фінансового забезпечення
(лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти та всі інші).

По-третє, суб’єкти не сплати податків отримують невиправдані прибутки і
мають змогу потиснути з ринку товарів і послуг своїх сумлінних
конкурентів.

Обов’язок сплачувати податки є конституційним. Ст. 67 Конституції
України встановлює обов’язок кожного сплачувати податки і збори в
порядку і розмірах, встановлених Законом. Усі громадяни щорічно подають
до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій
майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Впровадження розроблених пропозицій щодо удосконалення чинного
законодавства, підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх
справ та взаємодії з іншими контролюючими органами, пільгового
оподаткування, зарубіжного досвіду, я вважаю, може позитивно вплинути на
результати роботи з виявлення та попередження злочинності у сфері
оподаткування.

Про те, що податкова політика в Україні є вкрай недосконалою, вже
навіть високі посадові особи держави говорять відкритим текстом.
Дискусії з приводу її вдосконалення відбуваються досить тривалий час,
при цьому з найбільш принципових питань висловлюються діаметрально
протилежні погляди. На мою думку, можливо, з прийняттям давно
очікуваного Податкового кодексу будуть знайдені рішення, які стануть
прийнятнішими і для суспільства в цілому, і для кожного окремого
громадянина.

Використана література.

Кримінальний кодекс україни. – К.: Право, 1997.

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Под ред.
Проф. В.Д. Гробовского, доц. А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород, 1995.

П.Т. Гега. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми,
рішення. – К., 1996. – с.62-92.

П.Т. Гега. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 1997.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України. – К.:
Юрінком, 1997.

Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Відповідальність за ухилення від сплати
податків: законодавство, практика застосування і напрями вдосконалення.
– К.:Юрінком Інтер, 1998.

Газета “Закон і бізнес” №7 (377) 13 лютого 1999р. Податкова політика.

Журнал “Бизнес” №6 (317), 8 февраля, 1999 года. Уклонение от уплаты
налогов.

М.Й.Коржанський. Популярний коментар Кримінального кодексу України. –
К.: Наукова думка, 1997.

Конституція України. 28 червня 1996 р., Ст. 67.

В.В.Лысенко. Уголовно-правовая характеристика уклонений от уплаты
налогов. – Ирпень: УФЭИ ,1998.

В.В.Буряковский. Налоги. – Днепропетровск: Пороги, 1998.

П.Гега., Л.Доля. Основи податкового права. – К.: Знання, 1998.

В.В. Лысенко. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных
должностными лицами организаций, предприятий, учреждений. – Харьков:
Консум, 1997.

Збірник статистичної звітності щодо результатів боротьби із злочинністю
в Україні за 10 місяців 1998р.

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України. – К., 1998, с.32.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020