.

Поточні біологічні активи як об\’єкт обліку та аналізу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
913 7001
Скачать документ

Реферат на тему:

Поточні біологічні активи як об’єкт обліку та аналізу

Сільське господарство є особливою сферою виробничої діяльності,
оскільки в процесі виготовлення готової продукції, поряд з фінансовими,
матеріально-технічними та трудовими ресурсами, використовуються ще й
природні ресурси: земля та живі організми.

Порядок обліку і аналізу наявності та руху таких ресурсів досить
складний, адже вони постійно змінюються – рослини проходять певні фази
розвитку, тварини набирають вагу, набувають вікової зрілості і т.ін.
Процес якісних і кількісних змін таких активів отримав назву біологічних
перетворень.

3 1 січня 2007 року було введено в дію П(С)БО 30 “Біологічні активи”,
згідно з якими тварини або рослини, які в процесі біологічних
перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні
вигоди визначені як біологічні активи [4]. Тобто біологічним активом
може бути будь-яка тварина чи рослина, яка утримується або вирощується
на підприємстві.

Відповідно до МСБО 41 “Сільське господарство” визнання та облік
біологічних активів починається, коли підприємство отримує контроль над
активом або пов’язаними з ним майбутніми економічними вигодами та може
надійно оцінити його собівартість або справедливу вартість [2].

В методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку активів зазначено,
що біологічний актив визнається активом, якщо:

– підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на
біологічний актив;

– підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за
його використанням;

– є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні
вигоди, пов’язані з його  використанням у сільськогосподарській
діяльності;

– вартість біологічного активу може бути достовірно визначена [1].

Залежно від напряму та строку використання біологічні активи відносять
до необоротних активів (довгострокові та незрілі довгострокові
біологічні активи рослинництва і тваринництва) або до оборотних активів
(поточні біологічні активи рослинництва і тваринництва).

Інформація про оборотні біологічні активи накопичується на активному
рахунку 21 “Поточні біологічні активи” по таких субрахунках:

211 “Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою
вартістю”;

212 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою
вартістю”;

213 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною
вартістю”.

Для аналізу необхідна більш детальна інформація, яку забезпечує належним
чином організований аналітичний облік за видами сільськогосподарських
рослин та тварин або однорідними групами біологічних активів. Найбільш
прийнятною є побудова аналітичного обліку за видами культур з поділом на
сорти (репродукції) та видами тварин в розрізі статево-вікових груп, що
забезпечить легкість та зручність при аналізі та калькулюванні
собівартості кожного виду продукції, а також при визначенні ефективності
вирощування (утримання) тієї чи іншої культури чи виду тварин.

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною
вартістю, до рахунку 21 “Поточні біологічні активи” не включаються, а
відображаються в складі незавершеного виробництва по рахунку 23
“Виробництво” за сумою фактично понесених витрат [3]. Поточні біологічні
активи рослинництва, тобто площі певних сільськогосподарських культур,
що вирощуються підприємством, раніше взагалі не були об’єктами обліку.

gd?

/

gd?

212 або 213 рахунку 21 “Поточні біологічні активи”. Додаткові
біологічні активи рослинництва (саджанці) розглядаються як
сільськогосподарська продукція і обліковуються на рахунку 27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”.

Важливим джерелом аналізу є фінансова звітність, в якій на звітну дату
відображається майно підприємства та джерела його утворення, фінансовий
стан та результати діяльності. В Балансі підприємства (ф. № 1) оборотні
біологічні активи відображаються в розділі ІІ Активу по статтях 
“Поточні біологічні активи” (р. 110) та “Незавершене виробництво” (р.
120). Зокрема по статті „Поточні біологічні активи” (р. 110)
відображають справедливу чи первісну вартість дорослих тварин на
відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин,
вибракуваних із основного стада для реалізації, молодняка тварин на
вирощуванні і відгодівлі, а також справедливу вартість зернових,
технічних, овочевих та інших культур. По статті “Незавершене
виробництво” (р. 120) поряд з витратами на незавершене виробництво і
незавершені роботи (послуги), вартістю напівфабрикатів власного
виробництва, відображають первісну вартість поточних біологічних активів
рослинництва. Додаткові біологічні активи (крім тварин на вирощуванні і
відгодівлі) відображаються за статтею “Готова продукція” (р. 130) [5]. 

У примітках до фінансової звітності поточні біологічні активи наводяться
за такими групами:

1) тварини на вирощуванні та відгодівлі;

2) біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на
вирощуванні та відгодівлі”;

3) інші поточні біологічні активи. 

Інформація щодо поточних біологічних активів в стані біологічних
перетворень розкривається виходячи із залишків по субрахунку 211 та по
рахунку 23 в частині незавершеного виробництва поточних біологічних
активів.

Аналіз інформації, узагальненої на рахунках бухгалтерського обліку та у
фінансовій звітності не дає повної уяви про якісні та кількісні
характеристики біологічних активів та їх зміну. Тому необхідно створити
таку обліково-аналітичну інформаційну систему, в якій інформація буде
оперативно формуватись і аналізуватись керівниками виробничих
підрозділів, спеціалістами агрономічної та зоотехнічної служб, оскільки
вони безпосередньо приймають участь у виробничих процесах, пов’язаних з
біологічними перетвореннями рослин і тварин.

Щодо організації оперативного аналізу біологічних активів, доцільно
виділити такі напрями як поточний аналіз (за день, тиждень, декаду,
місяць, квартал), поопераційний (за окремими технологічними операціями з
вивченням їх планової та фактичної послідовності і тривалості, а також
строків виконання), та ситуаційний (у разі виникнення непередбачених
ситуацій). Це забезпечить можливість виявлення небажаних процесів і
вживання запобіжних заходів, від своєчасності яких залежать кінцеві
показники використання біологічних активів у господарській діяльності.

Література:

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р.
№ 1315. //www.minfin.gov.ua

МСФО 41 “Сільське господарство”//www.minfin.gov.uaОблік
сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник /За ред. Жука В.М.
– К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 368 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005
р. № 790. //Все про бухгалтерський облік. – 2007. –  № 18. – С. 103-106.

Рижикова О. Баланс //Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 6. – С.
6-19.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020