.

Податок на доходи фізичних осіб (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
987 8636
Скачать документ

Податок на доходи фізичних осіб

Законодавче – нормативна база:

1. Декрет Кабінету Міністрів України N 13-92 від 26.12.1992
р. “П прибутковий податок з громадян” із змінами та доповненнями.

2. Інструкція Головної Державної податкової інспекції “Про
прибутне податок з громадян” № 12 від 21.04.1993 р. із змінами та
доповненнями.

Прибутковий податок з громадян – прямий податок, сплачуваний з доходів
громад як за місцем основної і неосновної роботи, так і від
підприємницької діяльності Механізм оподаткування прибуткового податку
наведено на схемі 1:

Схема – 1

Структурно-логічна схема прибуткового податку з громадян

Платники

Платниками прибуткового податку (суб’єктами оподаткування) в Україні
є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства
(надалі громадяни) як т., що мають, так і т., що не мають постійного
місця проживання в і Україні. До громадян, що мають постійне місце
проживання в Україні, належать! громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, які проживають в
Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.

Об’єкти оподаткування

Об’єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в
Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що
складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з
різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об’єктом оподаткування у громадян, які не мають
постійного місця в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються
доходи, як в натуральній формі, так і у грошовій (національній або
іноземній валюті)

Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до
сукупного оподаковуваного доходу за календарний рік за вільними
(ринковими) цінами, якщо інше не передбачено законодавством.

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в
національній валюті України. Доходи, одержані в іноземний валюті,
перераховуються в національну валюту за курсом, що встановлюється
Національним банком України на дату одержання доходу.

Об’єкти оподаткування прибутковим податком з громадян наведені на схемі
2:

Схема 2

Структурно логічна схема об’єктів оподаткування прибутковим податком з
громадян

Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період за
який здійснюється оподаткування, не включаються:

а) допомога по державному соціальному страхуванню і державному
соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності
числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

– допомога по вагітності та пологах;

– одноразова допомога при народженні дитини;

– допомога по догляду за дитиною;

– грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше
дітей до 16 років;

– допомога по догляду за дитиною-інвалідом;

– допомога на дітей віком до 16 років (учнів – до 18 років);

– допомога на дітей одиноким матерям

– допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

– допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; І

– тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються
від ста: аліментів або коли стягнення аліментів неможливе; ,

– допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок
юридичних фізичних осіб;

б) суми одержуваних аліментів;

в) державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються
за умов? добровільного страхування пенсій; . ,

г) компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах
норі _ передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за
невикористані відпустку при звільненні; л

д) суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і
начальницького скла, органів внутрішніх справ та
кримінально-виконавчої системи у зв’язку виконанням обов’язків
несення служби;

е) суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить
громадян на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції
з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення
нотаріальних дій, крім доход одержуваних від реалізації продукції та
іншого майна в результаті здійснення ним підприємницької діяльності;

є) доходи громадян від продажу вирощеної в особистому
підсобною господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці
продукції рослинництв бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у
живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді
первинної переробки;

ж) суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком
су авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями
(правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а
також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик,
грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними
лотереями та державними казначейськими зобов’язаннями; доходи, одержані
від відчуженні громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були
набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх
приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх
пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що
приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону “Про
приватизацію майна державних підприємств.

и) суми, одержані громадянами за обов’язковим і добровільним
страхуванням випадків, коли страхові внески по накопичуваному
страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і
організацій); вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги
(далі – благодійна

і), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної
роботи, . послуги), на користь осіб, а саме:

Цільова або нецільова благодійна допомога, яка
надходить особам, постраждалим внаслідок: екологічних,
техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених
Президентом України зонами надзвичайної екологічної : стихійного лиха,
аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або , о
характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю громадян,
навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати
людські жертви або втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення
про залучення .и олійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом
Міністрів України або : органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється
через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом
місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних
організацій.

Цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями
набувачам благодійної допомоги для:

– відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, з урахуванням
деяких обмежень;

– відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах
освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а
також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного
конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через
такі заклади освіти;

– відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який
не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на
оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або
його навчання у музичних школах, школах мистецтв;

– відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та
престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та
соціальної адаптації;

– відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які
не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

– відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного
обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України,
інші види допомоги.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається
такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового
мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний
місяць. При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати
благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за
відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що
отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна
організація має надіслати податковому органу за місцем податкової
реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у
порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів. У разі
коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної
допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел),
перевищує суму доходу, дорівнює рівню прожиткового мінімуму,
розрахованого за 12 місяців податкового року, таке
перевищення підлягає включенню до суми сукупного
оподатковуваного доходу такого набувача за наслідками
податкового рок] оподатковується за загальними правилами, визначеними
законодавством);

ї) суми, одержані громадянами в результаті розміщення
їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків
України, в тому числі: чин іноземній валюті;

й) суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на акцій,
та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020