.

Податкова система Австрійської Республіки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
18 5628
Скачать документ

Реферат на тему:

Податкова система Австрійської Республіки

Податкова політика Австрійської Республіки (АР) базується на підходах
централізованої спрямованості, багаторівневості та складної
організаційної системи. Більшість податків стягується до федерального
бюджету. Місцеві податки займають незначне місце в загальних податкових
платежах. Податкова політика в Австрії побудована таким чином, що
охоплює всі стадії створення виробу — від реєстрації підприємства до
реалізації товару. Це ж стосується і зміни власника будь-якого майна.

Суб’єктами оподаткування виступають як юридичні, так і фізичні особи.
Згідно з чинним законодавством в АР товариства не є об’єктом
оподаткування. Дохід до оподаткування визначається як дохід партнерів
цього товариства, і кожний сплачує податки зі своєї частини. Інші
підприємства виступають як об’єкти сплати податків.

В Австрії всі юридичні особи поділяються на дві категорії.

1. Необмежена податкова відповідальність. Ця категорія платників сплачує
податок з усіх доходів, одержаних на території держави, а також за її
межами. Ці підприємства повинні бути розташовані, мати юридичну адресу,
а також органи управління на території АР. Якщо це фізична особа, то
вона має проживати на території АР і зареєструвати в країні своє
підприємство.

2. Обмежена податкова відповідальність. Вона стосується фізичних осіб,
які не проживають в АР, хоча їх підприємства діють на території держави.
Це ж стосується і юридичних осіб, якщо компанія не має на території АР
органів управління та юридичної адреси. Ці суб’єкти сплачують податки
тільки за ту частину діяльності, яка здійснюється на території держави.

Оподаткування починається ще на першому етапі створення підприємства.
При створенні підприємства з обмеженою податковою відповідальністю
сплачуються:

• збори нотаріусу за складання необхідних документів;

• судові витрати за реєстрацію підприємства в особливому комерційному
реєстрі;

• податок на інновації (2 %);

• гербовий збір стягується у розмірі 2 % суми статутного фонду. Якщо
іноземна компанія має філії, то об’єктом оподаткування виступає основний
та обіговий капітал;

• податок за пільговою ставкою 1 %, якщо інвестиції іноземної компанії
ідуть на покриття кредиторської заборгованості.

За операції з капіталом стягується три податки:

• на інвестиції;

• на емісію облігацій;

• на операції на фондовій біржі.

При придбанні нерухомого майна стягується податок на його передачу. Він
визначається на підставі сукупної ціни, до якої включається не лише
ціна, яка стоїть в угоді, а й будь-які інші витрати, пов’язані з
безпосереднім придбанням виробів. Коли додаткових витрат немає, вартість
майна оцінюється податковими органами (як правило, вартість ця менша за
ринкову). Ставка податку становить 3,5 % (він стягується, якщо майно
придбають на акції підприємства або воно передається будь-якій
компанії).

Об’єктом оподаткування виступає дохід корпорації після вилучення з нього
собівартості та ще деяких відрахувань. До собівартості зараховуються усі
витрати компанії при створенні, одержанні додаткових інвестицій, у тому
числі при їх реєстрації. Крім собівартості, з доходу до оподаткування
відраховується частина коштів, яка іде на інвестиційний резерв. Він може
становити на підприємстві до 10 % прибутку (якщо компанія не
користується податковим кредитом). Якщо інвестиційні резерви не
використовуються протягом чотирьох років, то весь дохід підлягає
оподаткуванню. На підприємстві може також створюватись резерв для
виплати вихідної допомоги найманим працівникам. Найбільший розмір такої
допомоги не перевищує 50 % загальної суми вихідної допомоги. Таким же
чином формується і пенсійний резерв. Розмір пенсій встановлюється на
підставі угоди між роботодавцем та працівником і, як правило, не може
бути нижчим ніж 80 % останньої заробітної плати працівника. Основним при
розрахунку пенсійного резерву є правила страхування, а також
застосовується ставка прибутковості (як правило, 6 % річних). На кошти
цих двох резервів можуть бути придбані цінні папери.

Важливе місце в загальній системі оподаткування займає прибутковий
податок з громадян. Платники зазначеного податку поділяються на сім
категорій залежно від зайнятості в певній галузі національної економіки
або видів діяльності:

1) сільськогосподарська та лісозаготівельна діяльність;

2) надання професійних та інших послуг;

3) промислова та комерційна діяльність;

4) робота за наймом;

5) капітальні вкладення;

6) здача власності чи майна в оренду;

7) інші джерела одержання доходів.

Крім доходів від зазначених видів діяльності, оподаткуванню підлягає
дохід від збільшення вартості капіталу, який одержують, коли продається
усе підприємство або його частина. Але при цьому може надаватися кредит
на певну суму для тих підприємств, які повністю розпродають майно або
закриваються. Не оподатковуються дохід від продажу іноземних філій
компаній, а також втрати, які може нести платник податку. При цьому
платник має право відносити їх на собівартість. Прибутковий податок
сплачується на підставі податкової форми по закінченні календарного
року, яку він заповнює. Прибутковий податок стягується авансово
щоквартально та в кінцевій формі по закінченні року.

Зазначений податок стягується з різних видів доходів. 1. Якщо компанія з
повною відповідальністю, то до доходів від капіталів належать:

• доходи за акціями, паями, сертифікатами та іншими цінними паперами;

• доходи членів товариств, які не беруть активної участі в доходах
підприємства.

На ці види доходів встановлено ставку 25 %.

2. Доходи, одержані в АР або виплачені Національним банком:

• відсотковий дохід за депозитними внесками або за іншими банківськими
операціями;

• доходи за внесками та іншими цінними паперами. Але це стосується
тільки тих паперів, які були випущені після 31.12.1983 р. в австрійській
валюті або після 31.12 1989 р. в іноземній валюті;

• доходи за облігаціями.

Ставка оподаткування становить 10 %.

3. Доходи, одержані в АР:

• гонорари та авторські винагороди тим, хто працює за вільними
професіями (письменники, архітектори, лектори та ін.);

• дохід, одержаний при передачі визначених прав (ліцензій);

• дохід від консультаційних послуг, які здійснюються на території АР;

• винагороди членам спостережних рад товариств. Ставка оподаткування
становить 20 %.

Залежно від розміру доходу в АР застосовуються п’ять ставок
оподаткування.

Платникам податку з необмеженою податковою відповідальністю в Австрії
надається кредит, який не оподатковується. Але одержати його може тільки
один член родини за умови, що дохід дружини не перевищує встановленої
суми й у родині є дитина.

У цьому разі розрахунок податкового кредиту включає:

• базовий кредит;

• додатковий податковий кредит для однієї особи, яка одержала дохід;

• додатковий податковий кредит на дітей;

• додатковий податковий кредит для найманих працівників;

• податковий кредит на осіб, які здійснюють постійні відрядження за
кордон;

• податковий кредит для пенсіонерів.

Інколи надаються пільги у розмірі 50 % середньої податкової ставки на:

• сплачені доходи австрійськими компаніями у вигляді акцій, паїв, часток
статутного фонду;

• дивіденди на капітал;

• екстраординарний дохід (приріст на капітал, при продажу компанії або
її частини, дохід від продажу деяких активів компанії, які
використовуються в основному виробництві);

• інші надходження з фонду компанії.

Крім прибуткового податку з громадян, в АР існують прибуткові податки з
юридичних осіб, основним з яких є корпоративний податок. Законодавчою
базою для визначення доходу є закон про прибутковий податок. При його
сплаті не враховуються будь-які внески фізичних осіб у статутні фонди
товариств. Цей податок не враховується при стягненні інших податків.
Розподіл доходу (наприклад, на виплату дивідендів) здійснюється тільки
після сплати цього податку.

Дохід від інвестування може не оподатковуватись, а також звільняються
від сплати податків дивіденди, які сплачує одна компанія іншій. Це
дозволяється австрійським компаніям, які беруть участь у капіталі
іноземних підприємств.

Не оподатковуються корпоративним податком:

• дивіденди для австрійських компаній;

• доходи від неявного розподілу прибутку неавстрійськими корпораціями;

• доходи від приросту капіталу неавстрійських корпорацій.

Для одержання податкових пільг австрійське підприємство, яке бере участь
в іноземній компанії, повинно:

• нести необмежену податкову відповідальність в АР;

• володіти не менш як 25 % капіталу іноземної компанії;

• мати організаційно-правову структуру (згідно з австрійським
законодавством);

• брати участь в капіталі іноземної компанії не менш як 12 місяців;

• питома вага цінних паперів, які приносять прибуток у вигляді
відсотків, не повинна перевищувати 25 %.

Крім того, з одержаного доходу відраховується собівартість збитків,
пов’язаних із виробничою або комерційною діяльністю протягом семи років.
Одержаний дохід оподатковується за ставкою ЗО %.

Податок на підприємницьку діяльність сплачується підприємствами
незалежно від юридичного статусу. Виняток становлять тільки спільні
підприємства у формі товариства без утворення юридичної особи.

Зазначений податок складається з двох частин:

• податок на прибуток підприємства. Прибуток розраховується згідно з
законами про прибутковий та корпоративний податки з додаванням окремих
статей витрат. Так, до прибутку додаються відсотки за довгостроковими
позиками, дивіденди або зарплата, виплачена партнеру, який не бере
участі в управлінні, 50 % суми орендної плати за використання майна в
господарській діяльності. З доходу відраховується 3 % вартості
нерухомості, яка належить підприємству, дохід від інвестицій, частина
прибутку товариства. Податок на прибуток підприємства стягується за
ставкою 13 %. Для сплати цього податку кожний платник заповнює
декларацію. Крім того, щоквартально вносить авансові платежі, розмір
яких залежить від розміру податку в попередньому році. • податок на фонд
заробітної плати. При його обчисленні враховується заробітна плата за
кожний календарний місяць. Ставка податку встановлюється муніципальними
органами, але вона не може перевищувати 2 % бази оподаткування. Як
юридичні, так і фізичні особи сплачують податок на майно. Для цього раз
на три роки власник — фізична або юридична особа — заповнює декларацію
(юридична особа подає ще й фінансовий звіт). Оцінка активів проводиться
відповідно до Закону “Про оцінку майна”. Вартість активів промислового
та комерційного підприємства здійснюється за ринковою ціною. Ставка
податку становить 1 % бази оподаткування (90 % оціночної вартості
майна).

Подружжя, які мають необмежену податкову відповідальність і проживають
разом із неповнолітніми дітьми, оподатковуються як одна особа. Крім
того, для цієї категорії платників податку встановлюється
неоподатковуваний мінімум на кожного члена родини, а також усім членам
родини надаються податкові пільги. Оподатковується лише те майно
платника з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території АР.

Для акціонерних товариств відкритого та закритого типу при стягненні
податку на майно встановлюється неоподатковуваний мінімум. Причому цей
податок не відноситься на вартість товару.

Для підприємств, які використовують найману робочу силу, існує податок у
фонд сімейних податкових кредитів. Він має ставку 4,5 % сукупного фонду
заробітної плати найманих працівників і, по суті, є основним джерелом
податкових пільг для сімей. Підприємства, які знаходяться у Відні,
сплачують податки за користування метро.

Податок на додану вартість. На відміну від інших держав, в АР він має
певні особливості. Ним оподатковуються реалізація товарів та послуг,
власне споживання, безкоштовна передача виробів, а також імпорт. ПДВ
стягується на всіх стадіях реалізації товарів. При

передачі товарів та виробів у документах вказується їхня вартість і
окремо ПДВ одержаний та ПДВ сплачений. У бюджет платник податку
відраховує тільки різницю, яка визначає новостворену вартість на
підприємстві.

В АР існує три ставки ПДВ. Основна, або стандартна, ставка для більшості
підприємств дорівнює 20 %. При здачі майна або нерухомості в оренду
застосовується ставка 10 %. При продажу транспортних засобів — підвищена
ставка. Деякі операції взагалі звільняються від сплати ПДВ (фінансові
операції, експортні угоди, угоди при продажу землі тощо).

Розрахунковий період становить один рік. Авансові платежі вносяться за
кожний місяць протягом 10 днів по закінченні кожного місяця.

Екологічний податок. Суб’єктами оподаткування є юридичні особи, які
одержують спадщину. Для підприємств з необмеженою податковою
відповідальністю об’єктом виступає загальна вартість майна, для
підприємств з обмеженою відповідальністю — тільки майно на території АР.
Ставка оподаткування становить 0,5 %. Зазначений податок включають у
витрати виробника.

Податок на нерухомість. Об’єктом є майно, розташоване на території АР.
Ставка оподаткування становить 0,8 % на рік. Сплачується податок
щоквартально.

Земельний податок. Ним оподатковується загальна земельна ділянка. Ставка
становить 1 % розрахункової оціночної вартості. Податок сплачується
щоквартально.

Податок на спадщину. Ставка податку визначається залежно від розміру
майна та відношення до спадщини.

Акцизи встановлюються на алкогольні напої, нафту, сплачуються також при
купівлі автомобілів, мотоциклів.

Список використаної літератури

Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. — К.:
Видавничий центр “Просвіта”, 1997.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової
системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. — С. 120-123.

Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ,
1997.

Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. — М., 1999.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные
произведения / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1983.

Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г.
Черника. — М.: ЮНИТИ, 1997.

ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. —М.: ЮНИТИ, 1997.

Періодична преса України та країн світу.

Інтернет. Сайти різних країн світу.

HYPERLINK “http://www.google.net.com” www.google.net.com

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020