.

Податкова міліція (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 5557
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету “Фіскальне адміністрування”

на тему:

“Податкова міліція”

План

1. Етапи формування податкової міліції України

2. Права податкової міліції

3. Результати діяльності податкової міліції

4. Організація діяльності податкової міліції

Використана література

1. Етапи формування податкової міліції України

Створення податкової міліції ДПА України нерозривно пов’язано зі
становленням державної податкової служби України.

З перших днів незалежності України актуальним постало питання щодо
стабільної податкової політики. Запровадження податкової політики було
покладено на податкову службу України, утворену 1 липня 1990 р. згідно з
Постановою Ради Міністрів у складі Міністерства фінансів.

4 грудня 1990 року було прийнято Закон України “Про державну податкову
службу в Україні”, що визначив статус державної податкової служби, її
функції і правові основи діяльності.

З часом статус державної податкової служби вже не відповідав рівню
ринкових відносин у країні, у зв’язку з чим виникла нагальна потреба у
підсиленні ролі податкової служби в питаннях забезпечення стабільного
надходження податків і інших платежів до бюджетів всіх рівнів.

У 1994 році в системі Міністерства внутрішніх справ України було
створено підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків
від оподаткування.

Згідно з указами Президента України від 22 серпня та 30 жовтня 1996 р.
ці підрозділи (4700 штатних одиниць) передано у підпорядкування
Державної податкової адміністрації України і на їх базі створено
податкову поліцію.

5 лютого 1998 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову
службу в Україні”», яким у складі органів державної податкової служби
створено податкову поліцію.

Новим Кримінальним кодексом України розширено підслідність слідчих
податкової міліції за основними статтями з двох (801 приховування
валютної виручки та 1482 ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових податків) до семи: ст. 204 (незаконне виготовлення,
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),
ст. 207 (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), ст. 208
(незаконне відкриття або використання за межами України валютних
рахунків), ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого
майна, здобутих злочинним шляхом) ст. 212. (ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов’язкових платежів), ст. 216 (незаконне
виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,
одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок),
ст. 218. (фіктивне банкрутство). Якщо під час розслідування цих злочинів
будуть встановлені злочини, передбачені ст. 191, 192, 200, 201, 202,
203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 255, 358, 364, 366, 367
Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої ведеться
слідство, або іншою особою, якщо вони пов’язані зі злочинами, вчиненими
особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими
податкової міліції.

Цим Законом оперативні підрозділи податкової міліції визнані суб’єктами
Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”.

Підрозділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби
включено до переліку органів, які здійснюють боротьбу з корупцією і
визначено статтею 4 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Завдання та функції податкової міліції. Закон “Про державну податкову
службу в Україні” визначає такі завдання податкової міліції:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх
розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні
правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення
її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової
служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язані з виконанням
службових обов’язків.

Згідно з Указом Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення
боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням
доходів, одержаних незаконним шляхом” від 22.06.2000 р. на податкову
міліцію покладено завдання здійснення комплексу заходів щодо боротьби з
приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним переміщенням за кордон
неоподаткованих капіталів і “відмиванням” доходів, отриманих незаконним
шляхом.

Згідно з Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом
спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів” від 20 квітня 2000 р. на податкову міліцію покладено завдання
щодо боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових
виробів.

Структура податкової міліції та її розвиток. Законом “Про державну
податкову службу в Україні” визначено структуру податкової міліції:

Головне управління податкової міліції ДПА України;

Слідче управління податкової міліції ДПА України;

Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби
ДПА України;

управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції,
відділи по боротьбі з корупцією і безпеки в органах податкової служби
відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції
відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у
містах, міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — Перший заступник
Голови Державної податкової адміністрації України.

Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють
начальники управлінь податкової міліції — перші заступники голів
відповідних державних податкових адміністрацій.

Відділи податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій
очолюють начальники, які одночасно є першими заступниками начальників
податкових інспекцій.

З метою забезпечення виконання завдань і функцій податкової міліції,
визначених законодавчо, керівництвом ДПА України постійно вживаються
заходи щодо удосконалення її структури та реформування з урахуванням
розвитку криміногенних процесів у сфері економіки і, зокрема, у сфері
оподаткування.

Враховуючи особливе значення проблеми боротьби з “відмиванням брудних”
коштів, на виконання відповідного Указу Президента України, у податковій
міліції створено підрозділи боротьби з приховуванням неоподаткованих
доходів та “відмиванням” доходів, одержаних незаконним шляхом.

Останнім часом значну загрозу для бюджету держави становить діяльність
фіктивних підприємств та збільшення кількості намагань порушників
податкового законодавства незаконно отримати з бюджету відшкодування
податку на додану вартість. З метою запобігання та своєчасного викриття
таких протиправних дій ДПА України створила у складі податкової міліції
підрозділи боротьби з фіктивними підприємствами і незаконним
відшкодуванням податку на додану вартість.

Зважаючи на велику кількість підакцизних та інших товарів, що незаконно
ввозяться в Україну, підробляються, реалізуються з іншими порушеннями,
створено підрозділи по боротьбі з незаконним обігом товарів.

Податкова міліція позитивно зарекомендувала себе також у роботі з
ліквідації недоїмок. Враховуючи можливості її позитивного впливу на
боржників, спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України від
22.07.1999 р. для створення у структурі податкової міліції підрозділів
оперативного забезпечення примусового стягнення податкової
заборгованості було додатково виділено ДПА України 3000 посад —
начальницького складу податкової міліції.

Слід зазначити, що після отримання з МВС України 4,7 тис. штатних
одиниць, це був єдиний випадок додаткового збільшення Урядом штатів
податкової міліції. Всі інші її підрозділи створювалися ДПА України за
рахунок перерозподілу наявної штатної чисельності служби.

На сьогодні у податковій міліції діють такі структурні підрозділи:
оперативні; слідчі; дослідчих перевірок; оперативного документування;
оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості; боротьби з
незаконним обігом товарів; боротьби з приховуванням неоподаткованих
доходів та відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом; боротьби з
фіктивними підприємствами і незаконним відшкодуванням податку на додану
вартість; боротьби з корупцією та безпеки; фізичного захисту та охорони;
оперативно-аналітичні; кадрового і тилового забезпечення.

Всього штат податкової міліції складає понад 14 тис. працівників, з яких
понад 3 тис. є податковими ревізорами та іншими вільнонайманими
працівниками. Чисельність працівників, які безпосередньо не займаються
боротьбою зі злочинністю у сфері оподаткування, а виконують допоміжні
функції, складає лише 5,2 % від загальної кількості працівників
податкової міліції.

На сьогодні податкова міліція складається з центрального апарату
(Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової
міліції, Управління по боротьбі з корупцією і безпеки в органах
державної податкової служби) і 438 підрозділів в АР Крим, областях,
містах Києві і Севастополі, з яких: обласних — 27; головних відділів —
62; міжрайонних головних відділів — 31; міжрайонних відділів — 33;
районних відділів — 113; територіальних відділів — 155; територіальних
відділень — 25.

2. Права податкової міліції

Працівникам податкової міліції для виконання покладених на неї
обов’язків надається право:

1) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи,
що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для
з’ясування додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких
покладено на податкову міліцію;

2) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у
зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, а в разі
ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх
примусовому приведенню у встановленому законом порядку;

3) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити
особистий огляд, огляд речей, вилучати речі та документи, а також
застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у
справах про правопорушення;

4) накладати в межах своєї компетенції адміністративні стягнення або
передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших
державних органів,

5) проводити в порядку дізнання і за дорученням слідчих органів у
кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії
відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

6) здійснювати на підставах і в порядку, встановленому законом, гласні
та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і
звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;

7) входити безперешкодно в будь-який час доби на територію і в
приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць,
оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб,
підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лиху та інших
надзвичайних обставинах. У разі опору, вчинення протидії працівник
міліції може вжити заходів його подолання;

8) перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях
громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях
підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації
з метою забезпечення безпеки громадян, запобігання злочину, виявлення й
затримання осіб, які його вчинили;

9) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і
організацій, незалежно від форм власності, та об’єднань громадян на
письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну
та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться
у провадженні податкової міліції;

10) вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням або
службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до
розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють
вчиненню правопорушень;

11) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або
обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці
предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у
встановленому порядку;

12) проводити з участю адміністрації підприємств, установ і організацій
огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій з
метою перевірки охорони державного і колективного майна, додержання
правил продажу товарів і надання послуг населенню;

13) вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб
підприємств, установ і організацій відомості та пояснення щодо фактів
порушення законодавства, проведення документальних і натуральних
перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та
фінансово-господарської діяльності; витребувати і, за потреби, вилучати
документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, приміщення і
місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей;

14) користуватися безкоштовно всіма видами громадського транспорту
міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також
попутним транспортом.

15) використовувати безперешкодно транспортні засоби, які належать
підприємствам, установам, організаціям і громадянам (окрім транспортних
засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального
призначення), для проїзду до місця події, доставки в лікувальні заклади
осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування
правопорушників і їх доставки в міліцію. Транспортні засоби, які
належать підприємствам, установам і організаціям, використовують із цією
метою безкоштовно. Використання з цією метою транспортних засобів, які
належать громадянам, підлягає відшкодуванню останнім.

16) користуватися в невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно
засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а
засобами зв’язку, що належать громадянам, – за їх згодою.

17) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою
встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили,
свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали
безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги
громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з
виконанням податковою міліцією покладених на неї обов’язків.

18) матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в
охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;

19) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;

20) видавати в разі небезпеки для життя і здоров’я особам, узятим під
захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби
індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку. Службові особи
підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності,
зобов’язані не протидіяти працівникам податкової міліції в реалізації
ними зазначених прав. У свою чергу, працівники податкової міліції
повинні пред’явити свої посвідчення відповідним службовим особам чи
громадянам.

3. Результати діяльності податкової міліції

Створення податкової міліції у складі державної податкової служби
дозволило значно підвищити ефективність боротьби зі злочинами та іншими
правопорушеннями у сфері оподаткування, що було досягнуто внаслідок
поєднання зусиль оперативних працівників, податкових ревізорів і
слідчих.

Крім цього, наявність податкової міліції у структурі ДПС уможливило
забезпечення постійної взаємодії працівників податкової міліції зі
співробітниками інших структурних підрозділів служби, які контролюють
надходження різних видів податків, своєчасне отримання інформації та
матеріалів про правопорушення, надання кваліфікованих консультацій.

Керівники податкових адміністрацій та інспекцій спільно зі своїми
першими заступниками — начальниками управлінь (відділів) податкової
міліції — мають можливість своєчасно здійснювати комплексні
контрольно-перевірочні заходи у найбільш криміногенних галузях економіки
та на конкретних підприємствах, відносно яких існує інформація про
можливі умисні ухилення від сплати податків.

У 1 кварталі 2004 року порушено 2,5 тис. кримінальних справ про ухилення
від сплати податків в особливо великих розмірах, що на 80 % більше
аналогічного періоду минулого року і складає 76 % від загальної
кількості виявлених умисних ухилень від сплати податків.

У 2003 році було виявлено 3,6 тис. фіктивних підприємств і 74
“конвертаційні центри”, що здійснювали незаконні переведення
безготівкових коштів у готівкові, а також на рахунки у зарубіжних
банках. Завдяки цій роботі було попереджено відтік до “тіньового” обігу
майже 6 млрд грн, вилучено з незаконного обігу товарів на суму 233,5 млн
грн, у тому числі: алкогольних напоїв і тютюнових виробів — на суму 23,1
млн грн; 2,3 млн л спирту; ліквідовано 663 підпільні цехи з виробництва
товарів, у тому числі 269 — алкогольної продукції.

Забезпечено надходження до Державного бюджету 153,2 млн грн від
реалізації конфіскованого та іншого майна, що належить державі.

Завдяки заходам, що здійснено податковою міліцією, було повернуто 54,3
млн дол. США, що знаходилися на зарубіжних рахунках внаслідок
приховування валютної виручки.

Було знайдено та встановлено місцезнаходження майже 30 тис. платників
податків, які ухилялись від подання до органів податкової служби звітів
про результати фінансово-господарської діяльності, слідства та суду.

Працівниками податкової міліції було виявлено 3,7 тис. інших економічних
та посадових злочинів.

У середньому одним працівником податкової міліції у 2003 р. було
забезпечено надходження до Державного бюджету понад 251 тис. грн, що
майже у 25 разів перевищує витрати щороку на його утримання.

Реалізація діяльності податкової міліції у структурі податкових органів,
спеціалізація її працівників на викритті і розслідуванні таких складних
економічних злочинів, як ухилення від сплати податків та приховування
валютної виручки, постійна взаємодія у цих питаннях з фахівцями
податкової служби, позитивно впливає на професійну майстерність
оперативних працівників і слідчих.

Протягом 2003 року розслідувалося понад 12 тис. кримінальних справ про
злочини, що віднесено до компетенції податкової міліції. За підозрюваних
було затримано 686 осіб і заарештовано 306 обвинувачених; до суду
направлено понад 8 тис. протокольних форм і кримінальних справ; при
цьому не було допущено незаконних затримань, арештів, порушень
процесуальних строків утримання заарештованих під вартою. Поліпшується
якість попереднього слідства, значно зменшується кількість закритих
кримінальних справ, що повертають прокурори і суди на додаткове
розслідування.

4. Організація діяльності податкової міліції

За час існування податкової міліції створено ефективну систему
управління та організації її діяльності. У першу чергу, це і збір
інформації про тенденції злочинності у сфері оподаткування, і фактори її
розповсюдження, і прогноз подальшого розвитку негативних процесів
кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням, для чого у
структурі податкової міліції було створено оперативно-аналітичні
підрозділи.

Ці підрозділи відслідковують та аналізують криміногенні процеси у сфері
оподаткування, причини та умови, що призводять до поглиблення
“тінізації” економіки та поширення умисних ухилень від сплати податків,
виявляються їх злочинні схеми, розробляються методичні рекомендації щодо
своєчасного викриття цих злочинів, що впроваджуються до практичної
діяльності підрозділів податкової міліції. Таких схем на сьогодні
виявлено та описано вже понад 50.

Створено бази даних, на основі яких побудовано автоматизовані робочі
місця (далі — АРМи). Це, зокрема, АРМ “ФСПД” для обліку виявлених
“фіктивних” суб’єктів підприємницької діяльності та фірм, що мали з ними
кореспондентські стосунки, АРМ “Паспорт” для запобігання реєстрації
підприємств за втраченими паспортами, АРМ “Злочин” для обліків виявлених
злочинів та злочинців, АРМ “Розшук” для обліку осіб, що розшукуються за
постановою слідчого чи суду та ін.

Крім цього, податкова міліція активно та ефективно використовує
інтегровані масиви даних ДПА України, а саме: інформацію про облік
платників податків — юридичних осіб; Державний реєстр фізичних осіб;
інформацію про види та суми сплачених податків суб’єктами
підприємництва; інформацію про зовнішньоекономічну діяльність і т.ін.

Завдяки цим базам своєчасно отримується необхідна інформація і
здійснюються контрольно-перевірочні, оперативно-розшукові та інші
заходи, спрямовані на запобігання та припинення злочинів у таких галузях
і сферах економіки: у сфері ввезення та обігу підакцизних товарів; у
паливно-енергетичному комплексі; в агропромисловому комплексі; у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та обігу валюти; у кредитно-фінансовій
та банківській системах; в інших базових галузях економіки.

Створена система взаємодії з органами МВС, СБУ, Митної служби, іншими
контролюючими міністерствами і відомствами.

У рамках договорів України з багатьма державами з питань уникнення
подвійного оподаткування, боротьби з економічною злочинністю, угод про
правову допомогу, Європейської конвенції про боротьбу з “відмиванням
брудних” коштів податкова міліція взаємодіє з відповідними органами
інших держав. Укладено Угоду між ДПА України і Федеральною службою
податкової поліції Російської Федерації та Державним комітетом
фінансових розслідувань Республіки Білорусь.

Крім цього, у питаннях боротьби з “відмиванням брудних” коштів податкова
міліція тісно взаємодіє з торгово-економічними місіями у складі
дипломатичних представництв України за кордоном, що спеціально визначено
Указом Президента України “Про торговельно-економічну місію у складі
дипломатичного представництва України за кордоном” від 30.04.1994 р. №
200/94.

Використана література

Андрєєв Д. Податкова міліція працювала б краще, якби їй це дозволили //
Іменем закону. – 2000. – 12 лип. – С. 5.

Белоус В. “Сегодня мы готовим полицейских ХХI века”: [Беседа с
начальником фак. налоговой полиции Укр финансово-экон. ин-та. / Записал
А. Иващенко] // – Зеркало недели. – 1998. – 10-16 янв. – С. 6.

Бойко П. Налоговая полиция – еще один шаг и… : [Проблемы правового
функционирования налоговой полиции] // – Закон и бизнес. – 2003. – N 3.
– С. 4-5.

Бриндак П. Наповнення державного бюджету через надзвичайні повноваження
податкової міліції // Столиці. – 2002. – 14 берез. – С. 3.

Дацюк Л. Із поліції – в міліцію: [Податкова міліція] // Юрид. вісн.
України. – 2003. – 23-29 квіт. – С. 4.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020