.

Планування, стадії та процедури аудиту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1894
Скачать документ

Реферат на тему:

Планування, стадії та процедури аудиту

ПЛАН

План та програма аудиту.

Етапи аудиторської перевірки.

Процедури аудиту та їх види.

Для успішного і якісного проведення аудиту аудитор повинен спланувати
процес аудиторського контролю. Це передбачено національним нормативом
аудиту № 9 «Планування аудиту», де зазначено, що планування — це
вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру,
періоду, а також часу проведення аудиту. У ході планування аудитор
розробляє план та програму аудиту. Метою планування, як визначено в
згаданому нормативі, є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки
аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше.

Після проведення попередніх переговорів з обраним підприємством-клієнтом
та укладення договору на проведення аудиту, аудитор повинен розпочати
процес планування майбутньої перевірки. Поряд з цим, як продовження
договірної роботи, аудитор надсилає замовнику лист-зобов’язання, який
можна вважати додатком до договору. У цьому листі аудитором
(аудиторською формою) документально підтверджується згода аудитора на
проведення перевірки, зазначаються обсяг та основні завдання аудиту,
відповідальність сторін (аудитора і клієнта), у тому числі і за
планування аудиту, та форма надання звіту, строки перевірки. Що
стосується планування, то в листі-зобов’язанні можуть бути визначені
питання чи сфери діяльності аудитора, які під час складання плану і
програми аудиту повинні бути узгоджені з підприємством-клієнтом
(наприклад, строки надання певних видів інформації, запрошення
експертів, строки проведення інвентаризації, залучення до роботи
внутрішнього аудитора та ін).

У Міжнародному нормативі аудиту 200 «Мета і загальні принципи аудиту
фінансової звітності» підкреслюється, що аудитор повинен планувати свою
роботу так, щоб мати можливість своєчасно провести ефективний аудит. На
нашу думку, під час планування аудитору слід дотримуватись ряду
принципів, які б забезпечили належне планування. До них можна віднести
такі:

цілісність — охоплення планом усіх аспектів аудиторської перевірки для
висловлення об’єктивної думки щодо достовірності фінансової звітності;

безперервність — розроблення поточних та перспективних планів аудиту на
конкретному підприємстві, їх взаємоув’язка та узгодженість із планами
роботи аудиторської фірми; коригування плану і програми аудиту (в разі
необхідності) в процесі аудиторської перевірки;

доречність — заплановані аудиторські процедури повинні давати змогу
отримати найважливішу, необхідну аудитору інформацію для складання
висновку і стосуватися безпосередньо бухгалтерської звітності
контрольованого звітного періоду, яка перевіряється;

ефективність та оптимальність — розроблення оптимальних планів і
програм, виконання яких забезпечить отримання достовірних і достатніх
аудиторських доказів із найменшими затратами праці і часу.

Основні вимоги до планування аудиторської перевірки та його етапи
визначено міжнародним нормативом аудиту № 300 «Планування» та
національним нормативом України № 9 «Планування аудиту». Проводячи
підготовку планування процесу аудиту, аудитор повинен: сформувати
розуміння про бізнес клієнта, загальні напрямки та специфіку діяльності;
отримати уявлення про системи обліку і внутрішнього контролю і ступінь
їх надійності; оцінити загальний аудиторський ризик і визначити межу
суттєвості помилок, які можуть бути виявлені в процесі аудиту; визначити
кількість необхідних аудиторських процедур, період їх виконання та
виконавців, можливість залучення експертів; забезпечити координацію
виконання планів, їх контроль, узгодженість із підприємством,
передбачити можливість внесення змін. Загальну модель процесу планування
аудиту зображено на рис. 2.5.1.

Спочатку аудитор повинен отримати й дослідити інформацію щодо загальних
питань діяльності підприємства-клієнта, його бізнесу.

Рис. 2.5.1. Модель процесу планування аудиту

При цьому слід брати до уваги положення, викладені у національному
нормативі України № 10 «Знання бізнесу клієнта» та МСА 310 «Знання
бізнесу». У процесі такого ознайомлення аудитору бажано отримати
відповіді на низку важливих питань:

галузь, до якої належить підприємство-клієнт, та його загальний
економічний стан;

рівень впливу зовнішніх факторів на діяльність підприємства, таких як
інфляція, економічна політика і ситуація в державі, курси іноземних
валют, вплив конкурентів, законодавче регулювання та ін.;

характер діяльності (циклічний та сезонний) та потужність підприємства;

ключові економічні показники діяльності (рентабельність, ліквідність,
оборотність запасів і т. д.);

облікова політика та проблеми, що виникають під час ведення
бухгалтерського обліку;

організація виробництва, структура підприємства та форма власності;

замовники, власники підприємства та структура капіталу;

джерела фінансування;

інформація про діяльність ради директорів, здійснення оперативного
керівництва;

наявність системи внутрішнього контролю, її ефективність та надійність,
функціонування внутрішнього аудиту;

асортимент продукції, що виробляється, та основні покупці;

забезпеченість трудовими ресурсами й рівень заробітної плати;

ринки збуту та проведення маркетингових досліджень;

кількість та оцінка товарних запасів;

договірна й ліцензійна робота підприємства-клієнта;

порядок формування доходів і витрат;

здійснення на підприємстві науково-дослідної роботи;

використання комп’ютерної техніки й інформаційних систем;

розмір, види і структура зобов’язань підприємства;

порядок визначення витрат, доходів та формування фінансового результату;

тенденції та напрямки розвитку підприємства на підставі аналітичних та
статистичних даних;

порядок складання та подання фінансової звітності;

користувачі фінансової звітності;

результати попередніх аудиторських перевірок;

наслідки перевірок податковими органами, банками й іншими державними
установами;

x

z

o

oe

o

Література Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 107—111, 179—185. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — С. 111—115, 98—108. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 191—218, 300—324. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — С. 121—127. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — С. 64—70. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG, Контакт, 1993. — С. 100—106, 118—123. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. — М.: Дело и Сервис, 1998. — С. 90—183, 201—205. Підготовка планування процесу аудиту Надсилання підприємству-клієнту листа-зобов’язання Складання плану аудиту Розроблення програми аудиторської перевірки Зміна та коригування плану і програми аудиту в процесі перевірки Контроль виконання плану Розуміння аудитором бізнесу клієнта Розуміння систем обліку і внутрішнього контролю Визначення ризиків і суттєвості Визначення виду, часу і повноти процедур, що мають планування Забезпечення координації, керівництва, супроводження і нагляду Узгодження інших питань (внесення додаткових питань у план ходу перевірки, контроль особливих умов і обставин тощо) Укладення договору на проведення аудиту

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020