.

Пільги при сплаті податку на додану вартість (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
660 11772
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Податкова система”

на тему:

“Пільги при сплаті податку

на додану вартість”

ПЛАН

1. Поняття про податок на додану вартість

2. Поняття про пільги при склаті податку на додану вартість,

їх огляд

Список використаної літератури

1. Поняття про податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) є загальнодержавним, непрямим податком
на споживну вартість, що справляється з юридичних та фізичних осіб. ПДВ
є відносно молодим податком. Він був розроблений і запроваджений вперше
у Франції у 1954 р. Сплата податку на додану вартість у більшості країн
визначається характером угоди, а фінансовий стан платника не береться до
уваги. Поширене застосування диференційованих ставок. Зокрема, у Франції
діють кілька ставок ПДВ: основна ставка – 18,6%, збільшена ставка – 22%,
знижена ставка – 7% (на товари культурного вжитку). При цьому ПДВ
доповнюється рядом непрямих акцизів та мит.

В Україні податок на додану вартість почав справлятися з 1992 р. і зараз
стягується на основі Закону України “Про податок на додану вартість” від
3 квітня 1997 р. ПДВ є частиною новоствореної вартості, який сплачується
до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання
робіт, надання послуг.

Платниками цього податку є:

– особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт,
послуг) яких протягом будь-якого періоду з останніх двадцяти календарних
місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або
отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або
споживання на митній території України;

– особи, які здійснюють на митній території України підприємницьку
діяльність з торгівлі за готівку незалежно від обсягів продажу; особи,
які на митній території України надають послуги, пов’язані з транзитом
продукції згідно із законами України з питань оподаткування. Всі
платники податку сплачують податок на додану вартість на однакових
умовах, незалежно від того, в якій валюті провадяться розрахунки.

2. Поняття про пільги при склаті податку на додану вартість,

їх огляд

Пільги за податком на додану вартість передбачені на послуги, які
надаються у лікувальних закладах, закладах освіти, архівних установах, у
сфері соціального захисту дітей, людей похилого віку, інвалідів, службах
зайнятості. Надаються пільги на операції з продажу товарів спеціального
призначення для інвалідів, лікарських засобів та виробів медичного
призначення, путівок на санаторно-курортне лікування, послуг з доставки
пенсій та грошової допомоги, а також робіт з будівництва житла за
рахунок коштів інвесторів для військовослужбовців, ветеранів війни та
членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання
службових обов’язків.

Звільняються від оподаткування обороти з реалізації товарів (робіт,
послуг), включаючи імпортовані, що використо-

вуються для виготовлення продукції за контрактом N 1346/38, а також
обороти з реалізації кінцевої продукції, яка реалізується постачальнику
для виконання цього контракту. Перелік підприємств, які беруть участь у
виготовленні продукції (робіт, послуг) за цим контрактом, номенклатура і
обсяги товарів, на які поширюється дія статті 1 цього Закону,
затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення контролю
за застосуванням пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Закон України

“Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції
(робіт, послуг), що вироб-

ляється за контрактом N 1346/38”, статті 1, 2

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України.
Закон України

“Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему
оподатку-

вання”, Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про
гуманітарне і техніко-економічне співробіт-

ництво

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України.
Закон України

“Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему
оподатку-

вання”, Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а
також запобігання розповсюд-

женню ядерної зброї

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України.
Закон України

“Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему
оподатку-

вання”, Рамкова Угода між Урядом України та Урядом ФРН про консуль-

тування і технічне співро-

бітництво

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно з Законом
України. Закон України

“Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему
оподатку-

вання”, Програма технічної допомоги Європей-

ського Співтова-

риства (TACIS)

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України.
Закон України

“Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР “Про систему оподатку-

вання”, Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації підприємств і галузей держав -учасниць СНД

Не підлягають обкладанню податком на додану вартість сировина,
матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які
ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб’єктами
експериментальної економічної зони “Сиваш”. Закон України

“Про деякі питання валютного регулювання та оподатку-

вання суб’єктів експериме-

нтальної зони “Сиваш”

Не є об’єктом оподаткування операції з:

випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу за
кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами
підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством
фінансів України, органами місцевого самоврядування, включаючи
приватизаційні та компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні
сертифікати, житлові чеки, земельні бони та деривативи; обміну
зазначених цінних паперів на інші цінні папери;

розрахунково-

клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних
паперів; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.1 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

передачі майна орендодавця (лізингодавця), що є резидентом, у
користування орендарю (лізинго-

отримувачу) згідно з умовами договору оренди (лізингу) та його
повернення орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого
договору; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.2 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

сплати орендних (лізингових) платежів за умовами договору фінансової
оренди (лізингу) або за умовами договору оренди житлового фонду, що є
основним місцем проживання орендаря; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.2 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

передачі майна в заставу позикодавцю (кредитору) згідно з договором
позики та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого
договору; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.2 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

передачі кредитором, що є резидентом, об’єкта іпотечного кредиту у
власність або використання позичальником; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.2 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

грошових виплат основної суми та процентів згідно з умовами іпотечного
кредиту; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.2 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом
України “Про страхування”, соціального і пенсійного страхування; Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.3 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної
валюти), банківських металів, банкнотів та монет Національного банку
України, за винятком тих, що реалізуються для нумізматичних цілей, базою
оподаткування яких є продажна вартість, випуску, обігу та погашення
білетів державних лотерей, запроваджених за дозволом Міністерства
фінансів України, виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових
винагород, прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони
чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних
автоматах та іншому гральному устаткуванні, продажу негашених поштових
марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками
України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для
філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.4 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

надання послуг з інкасації, розрахунково-

касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення грошових
коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування або
доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів
кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі
кредити, гарантії або поручительства; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.5 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями, за
винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу
(факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об’єктом
боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні
папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.5 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або
юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та
обов’язковість отримання (надання) яких встановлюється законодавством,
включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу),
сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.6 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших
грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або
соціальних чи страхових фондів у порядку, встановленому законом: виплат
дивідендів та роялті у грошовій формі або у формі цінних паперів
(корпоративних прав), надання комісійних (брокерських) та дилерських
послуг з торгівлі або управління цінними паперами, у тому числі
приватизаційними та компенсаційними паперами (сертифікатами), інвентари-

заційними сертифікатами, житловими чеками, земельними бонами та
деривативами на ринку цінних паперів України, а також деривативами на
фондових, валютних і товарних біржах, створених у порядку, передбаченому
відповідними законами; Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 3.2.7 п. 3.2

не є об’єктом оподаткування операції з:

передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи
для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею
корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну
територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі
митної території України; продажу за компенсацію сукупних валових
активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому
платнику податку. Закон України

“Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулю-

вання інвести-

ційної діяльності”, пп. 3.2.8 п. 3.2

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та
спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функції
роздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановленими
Кабінетом Міністрів України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.1 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів
масової інформації вітчизняного виробництва. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.2 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу книжок вітчизняного виробництва. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.2 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з: продажу учнівських зошитів,
поручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.2 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України,
послуг з вищої, середньої, професійно-

технічної та початкової освіти закладами освіти, які мають спеціальний
дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг та послуг з виховання та
освіти дітей будинками культури в сільській місцевості, дитячими
музичними та художніми школами, школами мистецтв. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.3

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.4 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.5 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання послуг з реєстрації актів громадянського стану державними
органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із
законодавством. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.6 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення,
зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством порядку, в тому
числі надання послуг з такого продажу аптечними установами. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.7 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання послуг з охорони здоров’я згідно з переліком, встановленим
Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров’я, які мають
спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.8 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей у
закладах за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.9 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів
України, послуг з: утримання дітей у дошкільних закладах,
школах-інтернатах, кімнатах-

розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.10 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів, харчування та
облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціально відведених
для цього місцях. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.10 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у
закладах охорони здоров’я. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.10 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

харчування, забезпечення речовим майном, комунально-

побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтингенту в установах
пенітенціарної системи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.10 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання послуг державними службами зайнятості України за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.11 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання послуг архівними установами України, пов’язаних з наданням
документів Національного архівного фонду України юридичним і фізичним
особам, а також продажу архівним установам України документів
Національного архівного фонду України, які перебувають у власності
юридичних або фізичних осіб відповідно до законодавства України. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.12 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання культових послуг та продажу предметів культового призначення
релігійними організаціями за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів
України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.14 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

надання послуг з поховання будь-яким платником податку. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.15 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних
безхазяйними, у розпорядження державних органів або організацій,
уповноважених здійснювати їх збереження або продаж згідно із
законодавством. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.16 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

передачі земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомості або
незабудованої землі у разі коли така передача дозволена згідно з
положеннями Земельного кодексу України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.17 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з: безкоштовної передачі
рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного
транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам
залізничного транспорту загального користування державної форми
власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.1.18 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з:

приватизації державного та комунального майна, а також з безоплатної
приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у
багато-

квартирних будинках, а також з надання послуг (робіт), одержання яких
згідно з законодавством є обов’язковою передумовою приватизації житла,
присадибних земельних ділянок та земельних паїв. Закон України

“Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”,
пп. 5.1.19 п. 5.1

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з
продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам
для його використання як місця проживання. Закон України

“Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”,
пп. 5.1.20 п. 5.1

Звільняються від оподаткування операції з подання благодійної допомоги,
а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним
абзацами “а” і “б” підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” з метою їх безпосереднього
використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної
передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної
допомоги відповідно до законодавства. Закон України

“Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України з питань оподат-

кування”

Звільняються від оподаткування операції з:

продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів,
грального бізнесу, покупних товарів підприємствами, що засновані
всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх
повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце
роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50
відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати
праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду
не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що
відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу). Перелік
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, на підприємства яких
поширюється ця пільга, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Податкова звітність таких підприємств здійснюється у порядку,
встановленому центральним податковим органом України. Закон України

“Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про податок на додану
вартість”

Звільняються від оподаткування операції з:

виконання робіт за рахунок коштів інвесторів по будівництву житла для
військово-

службовців, ветеранів війни та членів сімей військово-

службовців, що загинули під час виконання службових обов’язків. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.2.2 п. 5.2

Звільняються від оподаткування операції з:

безкоштовної передачі продукції (робіт, послуг) власного виробництва
допоміжними сільськими господарствами і лікувально-

виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями)
будинків-інтернатів та територіальних центрів по обслуговуванню самотніх
громадян похилого віку (пенсіонерів), за умови, що така передача
здійснюється для забезпечення власних потреб зазначених закладів. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.2.3 п. 5.2

Звільняються від оподаткування операції з:

надання в сільській місцевості сільського-

сподарськими товаро-

виробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів,
закладів охорони здоров’я та подання матеріальної допомоги (в межах
одного неоподат-

ковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами
харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним
сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам
праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним
закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.2.4 п. 5.2

Звільняються від оподаткування операції з:

надання в сільській місцевості сільсько-

господарськими товаро-

виробниками в період проведення польових робіт послуг з харчування
механізаторів і тваринників продуктами власного виробництва в польових
їдальнях. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 5.2.4 п. 5.2

Звільняються від оподаткування операції з продажу товарів (робіт,
послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв,
консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних
організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом
цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з
особами цього персоналу, відповідно до порядку та за переліком операцій,
встановлених Кабінетом Міністрів України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, п. 5.3

Звільняються від оподаткування операції з:

ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт,
послуг) (крім підакцизних), передбачених для власних потреб
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та
представництв міжнародних організацій в Україні, а також для
використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами
їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу. Закон України

“Про податок на додану вартість”, п. 5.5

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:

продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за
межі митної території України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 6.2.1 п. 6.2

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:

продажу робіт (послуг), призначених для використання та споживання за
межами митної території України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 6.2.2 п. 6.2

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:

продажу товарів (робіт, послуг) підприємствам роздрібної торгівлі, які
розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних
магазинах), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів
України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 6.2.3 п. 6.2

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:

надання транспортних послуг з перевезення пасажирів та вантажів за
межами митного кордону України. Закон України

“Про податок на додану вартість”, пп. 6.2.4 п. 6.2

Звільняються від оподаткування операції з видачі сільсько-

господарської продукції власного виробництва підприємств – виробників
сільсько-

господарської продукції:

фізичним особам – власникам земельних паїв, внесених до таких
підприємств, у вигляді компенсації вартості користування такими паями
таким підприємством, але не більш як 70 гривень у розрахунку на повний
календарний місяць строку такого користування; Закон України

“Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”,
п. 11.16

звільняються від оподаткування операції з видачі сільсько-

господарської продукції власного виробництва підприємств – виробників
сільсько-

господарської продукції:

фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством
-виробником сільсько-

господарської продукції, відповідно до фактично відпрацьованого часу,
але не більш як 70 гривень у розрахунку на повний календарний місяць.
Закон України

“Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”,
п. 11.16

Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як
зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. Закон
України

“Про податок на додану вартість”, п. 4.6

Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на
митну територію України товарів (включаючи машино-

комплекти), які викорис-

товуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств по
виробництву автомобілів і запчастин до них з інвестицією (у тому числі
іноземною) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не
менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом
Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх
статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством
порядку. Закон України “Про стимулю-

вання виробництва автомобілів в Україні”

Список використаної літератури

Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91р. №1251 //
Відомості Верховної Ради (ВВР),1991.- №39.-ст.510 із змінами та
доповненнями.

Закон України “Про підприємництво” від 07.02.92р.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від
20.05.1993 року № 56-93 із змінами та доповненнями.

Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні – Житомир, 1998.

Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О.
П’ятаченко та ін./ За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – с.22-24,
427.

Сотниченко О. Реформування податкового законодавства // Економіка.
–2001. –№7.

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020