.

Організація обліку власного капіталу підприємства України

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 17323
Скачать документ

43

В??

П?я?я ??і?? ??іює?ся з ?ня?ям ???і??. В ??? ????я ???є??а ?? ????й ???л
?ілює?ся в ???х, і?????х ?????? (?????), і я?яє ??ю ??і?ь ??а ???є??а.

М?? ???є??а ???є?ся з ????і?? ??????, ??????? ? ????? ???ів – ??в ??
????і ???х ?б’є?ів, а ??ж ??? і???в?? ??ів. В??? ???л є ???ією о??і??ї
???у. На ??і, ?? ???є??о (????д, ????? ?????) ? ? ?є ??і??ї ???????,
??ір ???в (??а) ???ює ??і? ???? ????.

Зді?нюю? ???є???у ?я???ь, а?і??? ???є??о ???? ?????? ?л??і ??и, ??о
??рює ??и. Б??? ??в’я??я ?????ю? ??а і ??? ????ів ?? ???в ???є??а, ??
??ір ???в ?????ся як ?? ???го ???? і ???? ??в’я??.

В??? ???л – ? ???а в ???х ???є??а, ? ???є?ся ??я ?????я ?? ??в’я??.

З?? У??? “П? ??????? ??к ? ????у ?і?і?ь в У???” ???? ???і ???? ??лю??я,
?г?і??ї, ???я ???????о ??? і ????я ????? ?і??? ? ??рює?ся ? ?іх ю????
?іб ????о ?д ??????о-???? ?? і ?? ????і, а ??ж ? ??????? і???? ?б’є?ів
??????ї ?я???і, я? ?б?’яз?і ??и ??????? ??к ? ???? ????у ?і?і?ь ???і?о ?
???о ??????а.

Д???е ??лю??я ???????о ??? ? ????? ?і??? в У??? ?і?нює?ся з ??ю: ????я
є??х ??? ???я ??????ою ??? та ????я ????? ?і???, я? є ??’я???и ?я ?іх
???є??, ???ую? і ???ю? і???и ?????ів; ??????я ???????о ??? ? ?????
?і???.

П??ня ??ії, ?????ї ? ???? ??????о-???і??о ??и?у ???? ???? д??????я у
??ях К???? Т. М????ая В. ??о Е. С??? Г. О???о В. К?????ая Л. Н???? ? ???
????і?я ????х ???? ???м ? ???у їх ??і??ня, у ???ій ???і?ій ??і ??? їх
???и ???ю?ся ? ????о ??’я???. Т?, і?ую? ?т?и ???ую? ????ї в ??я? ??????я
???і?я ???м ????м, ? ????я ?? ?? у ?????? ??????????? ???і? У???.

А?????ь ??ї ?? ?????ся ?м, ? ????й ???д У??? ? ???? ???і?, ????ня ?
?????я ????о ????? у ?іх ??? ?я???і ??? ?????о ???? н??і?і?ь ?????ня ???
? ???лю. Це ???ює ???ня ??х ???і?? ????й ? ??н?ня ??? ?ю?х.

На ????у ??і ?я???і ???є?? і в ?????у ?ня??е ???ня ?ю? ??????я ???? ???
?????ня ві??? ????і ? ???? ????.

М?а ??і??ня ?ля?є в ?????? ?????х ????, ??об? ????? ?????ій ?? ???я ??ку
???? ???? ? пі??є??і.

Ві??і?о ? ?? ?? ????? і ???? ?? ???ня: ????? ??? ?????ї ??ку ???? ????;
??і??ня ?а???х ??? ?????ї ??? ???го ????; ?????ії ?? ?????ня в ???у
???????о ??? ?а??о ???? і?????? ????ій.

Об’є?? ??і??ня є ???и ?? о??і??ї ??? ???? ???? ???є??а.

1. Т????і ??? ?????ї ??? ???го ???? ???є??а

1.1. З???а ??????? ???? ???є??а

П? ???? ?? ???? ????и, ? ???і?о ? Ц?і??? ???у У??? ?я ???ння ???є??а
ю???? ??и ?? ???? ???і ????и ????і ????и — ?, ?? ? ?е, ?т????й ????? ???
?о ??????й ???р ?ж ?????, я?о і?е ? ?????о ???м.

З??о з Г?????? ???? У??? ??? ???н ???и ????і ?о ?? ??е???я і ???????ня,
?? і ???т ?я???і, ??ір і ?ря?к ????я ????? ? і?? ??ів, ?ря?к ??о?? ????в
і ???в, ?о ??? ??в??я і ???лю, їх ?????ю, ?о ??и ??????ї ? ??і??ї ?б’є?а
????ю??я, а ??ж і?і ????і, ?в’я?? з ?о???тя? ??????? ??и ?б’є?а
????ю??я, я? ?????і ???????. С??т ?? ???и й і?і ????і, ? ? ????? ??????у
[6, с.265].

У ??????ому ??ку ?є ??о ???????я ?ня?я ???? ???? (????і ?????в) ? ???
(?????) ????, ??о ????і і?? ?б’є?ів ????і. За ????й ??і ???л ??і?о ???и
????, ????о ?д ??, ????? ? ???? ???є??о. За ???й ???л ????ки ??я ???
???ів ?ер?ю? ??д (????и, ???? ??), а в р?і ?????і їх ???л ???є в ?? ? ??
???. Т?у ?????, ????о ?д ??і? ??? ???х ???в, ?ють ??о ??? в ???і?і
???є???.

З??о з П(С)БО 2 “Б??с”, ???й ???л — ? ??? в ???х ??р???а, ? ???є?ся ??я
?????я ?го ??в’я??я.

О?і?? ?т??ію ???? к?і?? П(С)БО 1, П(С)БО 2 і П(С)БО 3 ???аю? як ???а в
???х ???є??а, я? ???є?ся ??я ?????я ?? ??в’я?? [31, с.359].

Т?у ???і?у ?? ???? ???? ??? ?????и у ??я? ??я?я:

В??? ???л = А??и — З??’я??я.

Рі?я?я ??? ? ??? ???в, я? ???? ????м ? ??и ?????в ? ??в’я??я? ???є??а. В
??? с???ня ???є??а ?? ???в, я? ???? ????м, ???ює ?? ????? ?? ????. В
???і ??????ї ?ял??? ???л ????в ???є ??я? ???м ?д ???є???? ?я???і й
???єт?я в ????? ????х ???. К?м ?го, ???й ???л ???є ? ?х?? ????о ?????
????, ?????о ????х ???в, ??і?и ?????х ???в ? ???є?ся в ????? ???і? (???и
????ів ??) ?????? ???? ?ж ?????? (?????).

П? ??у, я?о ???? з ????ня П(С)БО, то ??а ???? ?о ??і?ь ?ня? ???? ???? і
??? ???в ???є??а. Т?, П(С)БО 19 ???? ??і ??? як ??? ???є??а ? ???м ??
??в’я??. І??и ???и, ???й ???л, як і ??і а?? — ? ????і ??? ???є??а, ?
????я ?? ?д ????в (?????в, ????в, ????ів), ????ів ?о ????і ???і?о. Це
???, я? ??? ?? ?????і ???є??? ? ???м ???? в ??? ?? ????-???х ?вд?ь і
??й.

У ???і ???й ???л ???є??а ???й у ??і?м 1 ??в, ???? ? я?? я?? і ????? ??ір
??? ?н???? ????а.

П? ??у ?я ??? ???є?? ??н? ???л ?? ?????я і ????ся з ??? ?????х ?????в в
?з?х ??і??ях. З???? їх ???? ??р ????? П(С)БО 2 (Д??? А) [2, с.102].

1.2 В??? ???л ???є??а: ????а, ?і?а ? ???ї

С???? ???? ???? ???є??а ???? ?д ??и ????і ? ?? ??. Н????, ?я ?????х
????в ? ????в з ????ю ???і????ю, ????? ? ?????й ??і ????і, ????я і
????ня ?????о ??і? ????? ???? є ????ою ??ою їх ?є???ї в ???х ????ї ??и ?
????ос? ????ня ?я???і. Пі??є??о, ????е ? ????й ????і ???? ??и (????
???єм??), ??рює ????й ???л ?? ? рі??ям ???? ??дя? з ?????? ?????ня ????ї
?я???і [1, с.249].

За П(С)БО 2 «Б??? ???й ???л ?лю?є ?? ???? (р?. 1.1.):

Р?. 1.1. С???? ? ????’я?к ???х ????в ???? ????

С???і ???? ???? ???аю? ??, я? ???ки (????ки) ???? в ???я??ня ???є??а як
??? ? ???и у ??і ????і??? ????, ?о ??. Що її ???є??о ???? у ?? ???я??ня
??і (?д і?? ??р???) ?з ????ня [27, с.129].

П???к ???й ??т? ?? з ??????х і ??????х ?я ???є??а ????ів, ???? ???? ??
???????:

– ?????і?ь ???и ?я ??????ня ???є??а;

– ?????????ь ???є??а;

– ?? п??????і?ь.

У ?і??й ???? у ????? ?а??о (????) ????? ???є??а ??і?яю? (? ???і?-????
?????) д? ?ня?я:

-???;

-????і ??? ??о??ів.

В??и ? ????і ??? ???ю? ??і ???ї. Для ?? ?б ???і? ? ???ї. С?д ????
з’я?в?и ???? ???? ???? ????.

В??? ???л ?????в (????в) ?діляє?ся ? ?і ???и: 1) ?є????й; 2) ??єс????.
П??й – ? ????й, ?о ???й ???л. Д??й – ?????, ????й, ????й ???л ? ????і??й
???ок (????? ???).

У? ?и ???? є ?а?і?ю ?????. А? ??? ???ю? ??і?я?о ??? ???ї і ?ю? ??? ???й
?і?, ?іж ??? ???ня ????? ??ів (??а), ???а й ??х, ? ??ш??я в ??? ????
???? як ??з????й ???? [28, с.124].

В?? – ? ???а ????? (????) у ????? (????) ???? ???є?т?, я? ???є ?? ???ї:

а) і??т??ня ?я???і ???є??а;

б) ??лю??я ???? ????і;

в) ???і?я ???є???.

Д???? ??? – ? ??? з????а в і?? ??? ???? ???? ???є??а – ?????, ????? ?
і??у ?? ? ????і??? ???? (?????о ???) ???х ??в. Це ???є, ? ????і ???
??я?ся ?о ? ????? (?????) ????, ?о до ????і??? ???? (??є?ся ????ою ???
???? ????о ??), ??о ??д ???є ?? ??у ???ю – і?????я.

Ф????я ????? (????) ???? ? ???к ???в ?????в – ??’я??? ???т ????? ????ів
???є??а. С?а ?а???о (????) ???? ??я?є ??’я??ій ?є???ї в ????? ?є??
????юю?х ???ь. Рі??я ?о ?і???я (????я) ??? ??’я??о ?є ?є????ся. С?а
????? (????) ???лу з ???? ???є??а ? ?? ?? ??і?ою ?д ?єї, ? ??є???? в
????? ?є??. Н??а?? ??и ????? (??н?и) ???аю?ся в ??? ???у.

В???а ?і?а ??? ???? ??? ????? (????) у ????? (????) ????, ?? як ????і
???, ?ім ???ів, ?? я?х ?? ????? ???и ?????ня, ? її ??ір ? ???ю? [33
С.387].

1.3 О????? ?????ї о?і? ???? ???? ???є??а

З??о з П(С)БО 2 ?к??? ?????? ???? ????? ?? ??????ті ????в (????в) ? ???х
в ??т? ???є??а.

Т?а ?????і?ь ???є ??я ???ії її ??і? в ????? ????ів ???є??а (???і, ?????у
????, ?????і) і ????й ?є???ї ??о ????а (????ь ?о ?ін ? ??о). Пі?я ??о ??
???є?ся ???і?о з ????ою, ???в??м ??? і ????. Ця ?? ??????? ??о??ся в ???
і ??????ся ?и ????? ???? ???? ????.

Для ?????х ? ???тя ???в ?????в і ????в ???є??а І??у?ією ?о ?????ня ??у
???ів ???а??й ??р ???? ???к 46 «Н????ий ????.

Р?. 1.2. П?з???я ? ???? р??? 46 “Н????? ???л”

А?лі??? ??к ?????? ???? ???ся ? ви?м ??і??х ?????х ??й (?я ?????х
??і??в) і ? ???у ?????? (????) ???є??а [32, с.211].

Б??????й ???? ????? ??т?у ????? ?і?? ??і?ь ???в, я? ??? ???? ?о ?е ????
???є??? як ??? ???? (?????в і у???ів) в ?? ???л. Це ??? ???? у ????ь
???є??а ???ю? ??? ?? ?я???і. Д???т??е ?к???я і ???? ?є???я ?і??ї ????
????х ??а, ????? у ????ь ???є??а є ??’я???и ?я ????ня ????ї ????? ????
??? ???є??а.

Для ??? і ?????ня і????ї о ??і і ?? ????? к?і?? ???є?т? І????й о ??????
?? ???ів ?????? ???? 40 «С???? ????.

Р?. 1.3. П????ня ? ???? ???а 40 “С???? ???л”

П??? ???л є ???? ????? ???? ?я ???і??х ?’є??ня, ????? ? ??????х ????.
Пр???? ??х ?’є??? ??? ?? ?о??і, ????і і ???о-????? к?????, ???? ?ю?.

П??? ???л — ? ???і?ь ??бів ???? і ю???? ?іб, ???і?? ??і??х в ??і??? ?я
?і???я ?? ??????-????? ?я???і. Ві??і?о, ?й — ? ?ля ???? ???і??? ?’єд??я,
? ?є ?? ???і (?????) ??й ряд ??, ???? ? ??????х.

П?? ? ??і? ?д ????? ????, я?й ???? ?????ся (????є?ся) і ??? ??м ???є?ся,
???й ???л в ??? ????ся ? ??? ???? ????? ??х ???в.

О?е, ? ???у ???у 41 «П??? ???? ?????? ?я ??? і ?????ня і????ї ?о ?? ???х
???в, ???аю?ся ?? ????х ????х ???х ?е?ів в ??????ії з ????и ??? ???в.

Р?. 1.4. П????ня ? ???? ???а 41 “П??? ???л”

А????? ??к ? ???у 41 «П??? ???? ???ся ? ??х ???? [8, с.247].

В???? ???л — ? ???? ??а? ???є??а ? ??п ???х ??ї (я?о ? ???є??о АТ), ч??н
у ???? ????? ??і (я?о ? і?? ?д ??????? ??і??в) ?о ?їв (я?о ???я ?о
??????й ?????ї).

Т?? ??п ???є ?лю? ???а, ? ?в’я??й з ???? ???в і ???і?о з ????м ????
???є??а. О??? і ???лює ???о ??????ня ?? ????? ???? в ??? Б??? ?д???т? із
??? «?????ня».

П??м ???ів, ? ?є, ???о ?д ?? ???є??а ?????о ?а ???і ????? ?я ??? ?м
????? ????.

Р?. 1.5. П????ня ? ???? ??н? 45 “В???й ???л”

Р???? ???л — ? ????й ???л, ????й ???є??? ? ???к ?????ня ???? ???? з ??ю
??????я ???? ???в, ?і???я ??? і????м і ????? ?и ??у ???в.

На ??????у ??і ????ює?ся ?ов’я??і?ь і ????? ??і? ??у??я ????? ???? ?я
???х ??в ???є??. Н????, ?я ??????х ?с???в ?? ??’я??і?ь і ?????й ??ір
??н??? ?. 14 З??у ?о ?????? ?я???ь: в ??ні??ї ??рює?ся ????й (????й) ??
в ??і?, ??????у ?????? ?????и, ?е ? ??е 25% ????? ??у.

З ??ю ?????ня і????ї ?о ?? і ?х ????? ???? ???є??а ??? ???ів ?????о ???к
43 «Р???? ??т?.

Р?. 1.6. П????ня ? ???? ??н? 43 “Р???? ???л”

А????? ??к ????? ???? ???ся ? ?? ??х [3, с.123].

Д????й ???л — ? ??, ? я?х ??і?ь ??і??ї АТ ????х ??й ????є їх ?????
??і?ь; ??, ???і ????? і?? ??????х ?????й ??д ????й ???л; ?м ??і?и ?????х
???в і ????? і?????в; ??і?ь ?????х ???в, ?????о о???? ???є??? ?д і??
?іб; і?і ?? ?????о ???? [19, с.256].

З ??ю ?????ня і????ї ?о ?? і ?х ????? ???? ???є??а ??? ???ів ?????о ???к
42 «Д???в? ????.

–’

–’

Р?. 1.7. П????ня ? ???? ???а 42 “Д????й ???л”

Н??????й ???? (???и?й ???) ?й ???? в???о ???? ???є??а ????? ????? ????т
?? ?я???і в ????у і ???х ??х, а ??ж ?????ня ???? в ????у ??.

Р? 1.8. П????ня ? ??д?а ???а 44 “Н??????й ????” (????? ???)

На ????? 441 ????аю?ся ?я?і?ь ? ?х ????і??? ????. На ????? 442 ????аю?ся
????і ?и?и, їх ???ня ?і?нюю? ? ???к ?р?????? ????, ?????, ???? ? ?????о
???? ??. На ????? 443 ????аю?ся ???іл ???? ?ж ????? (?????я ????ів),
???и ? ???ція?, ?????ня в ????й ???л ? і?е ?????ня ???? в ????у ???і.

В????ня ???к ? ???й ?к, ? ?я??і в ????у ??, ?д???о ? П(С)БО 6 “В????ня
???к і ?і? у ????? ?і?х” ??????ся ?р?????єю ???у 44 “Н?????? ???? (?п???
???)” з ????и ???????о ??? ???і?? ?’є?ів ??ів 1-6.

О?е, ????и ????ня ??вів ???є??а є ??? ? ???? ??и. В ??? ????я ???є??а ??
????й ???л ?ілює?ся в ???х, і?????х ?????? (?????), і п????яє ??ю ??і?ь
??а ???є??а. З??нюю? ???є???у ?я???ь, ???єм?? ??ж ?????? ???? ??и, в
????? ?? ???ю? ??и. Б??? ??в’я??я ?????ю? ??а і ??ги ????ів ?? ???в
???є??а (А = З + К) і ?ю? ??й ?і??? ???я? з ???? ????в. Т?у ???й ???л
??р???а ?????ся як ???я ?ж ??і?ю ?? ??а і ????и ??в’я??я?: К = А – З.

В??? ???л – ? ???? ??і?ь ?с?ів ???є??а, я? ???? ?? ? ??? ????і і
?????ую?ся ?м ?я ????ня ?? ???в. Т?і ??ви ??ую?ся ? ???к і?????? в НИХ
???? ???? і ????ляю? ??ю ??і ??? ???є??а.

До ???? ???? ???я?ся: ????й ???л, ???й ???л, ????? ???н? ???л, і?? ?????
???л, ????й ???л, ????і??й ???? (????ий ???), ?????й ???л, ????й ??т?.

Для ??? ???? ???? ?????і ???? ???и: 40 “С???? ???л”, 41 “П??? ???л”, 42
“Д????й ???л”, 43 “Р???? ???л”, 44 “Н?????? ???? (????і ???)”, 45 “В????
???л”, 46 “Н????? ???л”.

Р??? 42, 43, і 44 ????? ?я ??? ?а??о ????, я?й ??рює?ся в ???і ??????ї
?я???і ???є??а, ?е ? є С???? ????м. Ц? ???л ??ж?ь ????м і ???ляє?ся ?
??в??ня ??? ????юю?? ?б’є?у, ??е ?н ? ??і??? ? ???х ? ?ж?м з ????в.

Р??? 40, 41, 45 і 46 ?????ую? ?я ????ня ????? ???? ???є??а. В ???о?і ?д
??????? ??и ???є??а ? ?? ?? ????й ?о ???й ?пі?л

2. Д????ня ????? ??? ?????ї ??? ???? ???? ???є??а

2.1 Ф????я та ??к ????? ???? ???є??а

С???? ???л є ??з??м ?? ?????в т????а ? ві???ню ?? ? ??? і ? ????ів. Від
??? в ????? ???? ???о ????? ???? ??о ??? ? ??ня?я ???і??? ???, ??о ?
????я ????ів і ???у ???в ?и ??ід?ії ?????.

В ??? ???д? ???? ?????и ?????я ???в ?д ?????в як ???в ? ????? ????
????ів. О?ік ????ня ????? ???? ???ся ? ???у 40 “С???? ???л”. З??? по
???у ???а “С???? ???л” ???н ???і?? су? ????? ??т?у, ??????о в ???і й
????? ?????.

На ??і ????ня ???в ? ???н?о ???? ????й ???л ? ? ?????? ?????и ?????и, а
?? ???? ??? ????аю?ся як і?? ????ий ???л ? з??????ь ????? (Д??? Б).

З??о з З??? У??? “П? ?????? ?????” ? Ц?і??м ????, ????? ????? ?ю? ??о
?і???? ??ір ??у??о ????. З????я ????? ???? ?і?нює?ся в ??????у ???????
?ря?у з ????ням ??г Д???? ???ї з ??? ???в, ?????? “П???ням ?о ?ря?к
?і???я (????я) ??і? ????? ???? ?????? ?????”. В??? ????я ????? ???і?о ?
З??ів У??? ” П? ?рж?? ??лю??я ??у ??? ???в в У???” ? “П? ??і ??? і ???у
??у”. По???я ??лює ?ря?к ?і???я (????я) ??і? ????? ???? ?????? ???с?а, ?
?ня?? ???ів ?і???я ??і? ????? ????, я? з??нює?ся в ?ря?у ??? ????й ?
??ї, ? ?і???я ??і? ????? ???? у ?’я?у з і????єю ???? ???в (??і?ою ?????х
???в), я? ??люю?ся і??и ??? Д???? ???ї з ??? ???в ? ????о ??у (Д??ок В)
[18, с.17].

А?і??? ????? ?? ??ня? ???я ?о ????я ??і? ????? ????. У ?? ?я??? у ??????
????? н?і?в ???? ??ір ????? ???? ????? ??н ????? ??і?є в ???х ??и В????
Ра? У??? ?о К?і?? Мі???в ? ?і???у ???і ???? бі?і ?????ня ?я ????ів ?
????ів ?о ??р ???? ??ір ????? ???? ?????. П?і???ня ???о ???и: ?????ня ?
???????ня ?????, н??и ?л??у ?о ??у, ???, ??іб ? ??ір ????я ????? ????
?????? ?????, ?? ?о ????ь ??й, ? ???ю?ся, і їх ???? ??і?ь, ??ін ????я
??й ? ??і?и ???и ????а ?д ??? ??й у ?’я?у ? ????ям ????? ???? ?я?м ????я
?????ї ???? ??й, а ??ж ??к ???я ????? ????ів, я?й ? ?? ?? ??? ?ж 30 ?ів
з ?? ??????я ?????ня. К???? ?????? ?????, я? ?ю? ?????я ?? ????я р???
????? ???? ?????, в ??к, ?т????й ?я ???я ?????, ??ю? ?пію ????? ? Д????
???ї з ??? ???в ? ????о ??у. З???ня р??? ????? ???? ? ?я??? ??р??ь
????ів ?????? то???? ? ?????ся. Т?у ????о ????? ? ????ях ?? ????я ??і?
?а???о ????: ?я?і?ь ????? ????ів (???а, ????в ????й); ???є????й ????ій
??? ??й; ????я ???е ? ??е ?????? ??і? ????? ????.

З???ня ??і? ????? ???? ?ж?? ?і??? ??а ?я??: ????ям ?????ї ???? ??й;
????ям ????і ??й іс?ю?ї ?????ї ???? (Д??? Д) [25, с.32].

П? ????і ??і? ????? ?пі?? ?????? ????? ?є???и ????і с??? ????я ??і?
????? ???? ? ???яє?ся [14, с.16].

Т??ця 2.1. Б????с?і ??? ? ????ню ? ?і? ???н?о ????

№ п/пГ?????і ???іїК??????я ???івД??К??т1В???? ????й ?пі?л ????? ???є??а
(? ?? ???л?и ? ??ї ?о ?????і?ь ?????в 46402С?я??? ? ?і???я ?????
????:40- ???й ???л; 41- ????? ???л;42- ????й ???л;43- ????і??й
????.441З???ня ????й ???л ?и:403- ???і ????? ??и? ??д (?о ? ?? ?????ї
????? ? ??ї);46- ??ю??і ??ї, ????? в ???х ????ів (? ї?ю ????? в???ь);45-
??? ????? з ???єм?? (?о ?и ????і ?????ї ???? ??ї).6724С??? ? ???к ?????
???? ????і ??? 404425Ч??? ????? ???? ?ря??? ? ????ня ????
???? 40416Н?ій?и ?д ???н?ів у ????я ??????? ? ???? у ????й ???л 46- ???і
??и;30,31- ????і ???; 20- ???і ??? ? ?????ою ??і?ю; 10- ??????і ??? ?
?????ою ??і?ю.  12

2.2 Ф????я ? ??к і?? ??в ???? ????

Р???? ???л ??рює?ся ???і?о ? ??г З??у У??? “П? ?????? ?????”, ?і?о з
????и, ??????и ???? і ????? ???р?, ? ???к ????і??? ???? і ?????й ????и
???і ??? ?д ?я???і ???є??а. Р??р ???? ?д???? ????ює?ся ?????? ???і?о і
????ь ? ??е ?ж 5% ???о ???ку. З???а ?? ????? ???? ??ж ????ює?ся ?????и,
?е ???а с???? ? ??е ?ж 25% ????? ???? (Д??? Е) [24, с.12].

Т??ця 2.2. Б?????? ??? ? ????ю й ?????ню ????? ????

№ п/пГ?????і ???іїК??????я ???івД??К??т1С???о ????й ???л ? ???к: 43-
?????о ????; 42- ????і??? ????; 441- ?????ня ???? у ?іт??
???і 4422В????? ????? ??т?у ?: 43- ????ня ????? ????; 40- ?і???я ????
????; 41- ???тя ???в. 442

Д??? ????ня ???? ???? є ??’я??? й ????і ?й?і ???. Р??р ??’я??? ???х ???в
?????ся ????? ???и ????в, ??дя? з ??? у ???х ???. На ??і? ?д ????? ????
???й ???л ????ся в ?? ????? ?е??я ????? ??х ?їв ї ? ??я?є ????й ?є???ї
[20, с.31].

О?в’я??і ?ї ???і ?? ???і ????? в ???х ???л ??я?м ??. В?и ??? ????я ???и
?о ??-я?? і??и ??? ?й?, я?о ? ? ????? ???м ???у. М??, ???е ?????,
?інює?ся ???і?о ? П(С)БО ? ???і?? ??м ???в [7, с.32].

Т??ця 2.3. Б?????? ??? ? ??? ???? ????

№ п/пГ?????а ???іяК??????я ??н?вД??К??т1 О?????? ??? в??и. В???:41-
????и ???и; 30,31- ????и ????;10- ???????и ????;12- ?????и ????;20-
????;28і і??и ??? ??а.14,152С?ям??і ? ?і?ш?ня ???? ????: 41- ????й
???л; 40- ????? ???л; 42- ????і??й ????. 4413З???о ???й ?пі?л у ?????
????ня ?їв: 41- ????и ???и;30,31- ??????и ???тями;20,22,28- ???ня ?????
???в;442- ?ря??? ???а; ???? ???? ? ????ня ????? ???? 40

Р??я?? ?ря?к ????ня і ??????? ??к ?????о ????. До ??? ?????о ????
?лю?є?ся ?? ?????о о???? ?????х ???в. З??о з П(С)БО 7 “О??? ???” ?????
???? а??и ??і?о ?інюю?ся ? ?????ій ?р??і. В ???????у ??? ???ія ? ??????у
?????ю ?????х ???в ????? ? ?і?ше?я ?? ???і?? ???в і ???? ???? (Д??? Ж)
[15, с.59].

Т??ця 2.4. Б?????? ??? ? ??? ?????о ????

№п/пГ?????а ???іяК??????я ???івД??К??т1О?????? ????і ?л??ня ?????в
(????в), я? ???і: 422- ????и ???и; 30,31- ???? ????, і??и ?????? ??????и
????; 10,11- ???????и ????; 12- і??и ??? ??а.20,22,26,282Ві????о ?і???
??д, ????й ?и ??і??ї ??й ? ??і?ю ?? ?????ї 30,314213Ві????о ????т ??і?и
???? ???в (?о і?? ??в ?????х ???в): – ? ???ю ??і?? ???ті ?’є?ів ? й ??я
??і?и; 10,12423- ????о ? ???ю ?? ????ня. 423134О?????? ?????о о???і
????? ??? (? ?????ій ????) 10,11,124245С??? ?і??? ??д ? ??????
??я? 4214516 В????? ????? ???л ? ?і???я:42- ????? ?пі??; 40- ????
???? 41- ????? ????. 437С??? ????і ??? ? ???к ?????о ???? 424428Ві????о
?і?у ??? ??і??х ?????х ???в 42310,11,129В?ю?? в ??д ???є??а ?? ?????ї
б????? ??м?? ?????х ???в 424745

В???? ??? ??ї – ? ??? ?о ??іл???і ??ї, ? ?? ???і, а ??м ????і ?і???
(?????м ?????м, що їх ????о) ? ? ?? ???? ???? ?м в ?іг ?о ?????.

З??о із ??? ??????? ????не ????? ?? ?????? в ????а ??ї, ? ???? ??, ?я їх
????? ?????у, ???сю??ня ??д ??х ??і??ів ?о ??ю??я. Ці ??ї ???і ?? ??і???
?о ????? у ??к ? бі?? ??? ??. П?тя?м ??о ???у ???іл ????, а ??ж ?????я і
????ня ???у ? ????х ??? ????ів ?????я ?з ???а?я ????х ?????м ?????м ???х
??й [20, 519].

А?і??? ????? ?є ??о ??п?и в ????а ???? ?м ??ї ??? ? ???к ?м, ? ????ю?
с???? ???л. В?і??я ??? ?о ??п ?????м ??й ???? ???у ?і?нюєт?я ????? ???и
?????? ?????, я?о ? ?????ня ? ?? ???? ???и і?? ???м ????? (С?????й ?? ?о
????ю).

О???ї ????? з ???у, ????? ??? і ?????у ?? ??й ??????о ? ???ю? ? ??? ???о
???? ? ????й ??? Б?ь-я? ???я ?ж ??ю ????х ? о???? ??ів ?и ?і???і ???ії ?
????? ??? ? ?????у ??й ???а ??????я ??????ю ????ю ? ???у ????о ?????
(????о) ????.

Т??ця 2.5. Б?????? ??? ? ??? ????? ????

№п/пГ??д??? ???іїК??????я ???івД??К??т1 Ві????о ??п ??й у
????ів456722 Ві????ня ???, ????х АТ ?и ?і???і ??? ??й456853 З????я
?????в з ?????:31 – ????і ??ї;672 – ??? ? ?і???я ????и ??? ??й.685

2.3 О??і??я ??? ????і??? ????

В??? ???л ???є??а ?і??є?ся ? ?? ????і??? ???ку і ???є?ся ? ?? ?????
???в. Фі???? ????т ?і??о ???у – ?с?й ???? ? ??? ??????ся у З?т ?о ????і
?????, а в Б??? ????ся ?? ????і??? ???? (?????о ???) як ???? (???),
?к???? ? ???ям ????в ?: ????ня ????? ????; ?і???я ????го ????; ???у
????ів. Р???л ??у?у ?і?нює?ся у ?ря?у; ???и ????ів. Р???л ???? з??нює?ся
у ?ря?к, ??????у ????? ????м ? ????.

З??? ?д ????? ?я???і ???є??а ? ??ч?й і ??? ?і?і ???и ??? ? ???у 44
“Н?????? ???? (????і ???)” ?? ?? ????? — ????і??й ???? ? ????м — ?????
???. К??й із ?х ????ів ?-???у ???є ? ?? ???? ??т?у, ???а: ?? ????і???
???? ?і??є ?? ???? ????, а ?? ????? ???в ???є ?? ???? ????. Я?о в ?????
????я ?? ???? ???? є ?д’є?ою, ? ?і??ь ?о ?, ? ??в’я??я ????ю? ???
???є??а [16, с.9].

П? ????і ???л?? ?і?в ???юю?ся ???и ? ???? 441 і 443, і, я?о ? ???у 441
?? ????е ???, ? ???є??о ? цю ?? рі??і ?є ????і??й ???? ????о ??, я?й
??????ся в ря?у 350 ??? Б??? (??а № 1), а як? ?? ????, ??????о у ?і??у
??, ?р??? ?? ????і??? ????, ? цю ???ю ????аю? ? ???у 442 і ???а?ю? в
???і в ря?у 350.

Р??я?? ?ря?к ?????ня в ??? ????і??? ????.

З???я ???ів фі???? ????тів ?і??о ?? ? ??? ?я???і ?л??ь ?д ????? ?я???і ?
?і?? ???:

а) я?о ????? ????т ?і??о ???у — ??? ????, ? ??????і ???? ????:

Д?? 791 “Р???? ????? ?я???і”

К??т 441 “П???к ????і??й ”

Д?? 792 “Р???? ????? ??а?й ”

К??т 441 “П???к ????і??й ”

Д?? 793 “Р???? ?д і?? ?и??? ?я???і”

К??т 441 “П???к ????і??й ”

Д?? 794 “Р???? ?????? ??й ”

Кр?? 441 “П???к ????і??й “.

Я?о ?????м ?я???і є ???, ? ??, ?????і ? ???у 79 “Р???? ?я???і”, ??ую?ся
в ??т 442 “Н???? ???”.

Ч??й ???? ?і??о ???у, ???іл?? ? ???? ???я ??ів ??он?ів ? ?і?о з ???и,
??????и ?????и ?????и, в ???????у ??? ??????ся ??? ????:

а) ? ????ня ????? ????:

Д?? 443 “П???к, ?????? у ?і??у ??”

К??т 43 “Р???? ???л”;

б) ? ???у ????ів:

Д?? 443 “П???к, ?????? у ?і??у ??”

К??т 671 “Р????и ? ?????? ?????и “;

в) ? ?і???я ????? ????:

Д?? 443 “П???к, ?????? у ?і??у ??”

К??т 40 “С???? ???л “;

г) ?????я ???к ???х ?і?? п?і?ів:

Д?? 443 “П???к, ?????? у ?і??у ??”

К??т Р???в ???в ? ??в ‘я?? ?о

Д?? Р???в ???в ? ??в ‘я??

К??т 443 “П???к, ?????? у ?і??у ?ці” [5, с.51].

Т??ця 2.6. Б?????кі ??? ? ??? ????і??? ???? (?????о ???)

№ п/пГ?????і ???іїК??????я ???івД??К??т1По ????? ?і??о п?і?у ???і: –
???? ?і??о ???у; 7944- ??? ?і??о ???у 442792С??? ??? ???х р?ів ? ???к: –
????і??? ????; 441442- ???? ????. 41,42,434423Н????і: – ????и
????м 443671- ???? ? ????я? 443672- ???о ?? ????, ??????о у ?іт??
???і. 4414434С?я??? ????і??й п???к ? ?і???я ????? ???? 441435С?я???
????і??й п???к ? ?і???я: – ????? ????; 44140- ???? ????. 44141

С?? ???? ???? ???е?й в ???у ??і? ??? ???у (??а №1), я?й ?лю?є ????й
???л, ???й ???л, ????? ???л, ????й ???л, ????і??й ????, ?????й ???л,
????й ???л. В??? ???л є ???? ???и?м ????? ??і???і ???є?т? ? ???к ???х
????іх ???. Б?ь-я? ?і? ???? ??? ??я?м ?і??о ?? ???о ?? ??????? ??н??и
???є??а і і??и ??????и ?о?? у ?? ??і ???і??и і?????, ?????и, ???ни?
????, з ??ю ????я ???і?? ???.

На ?????ій ?? ??є ??? ????? ?????ій ? ??????ню ???х ??????х ?????ій ?
??????ню ???х ??????х ???ій, я? ???я? ? ?ін у ??? ???? ????. Т?у в
????ій ?я???і у ?????в ??о ???ю? ???я ?в’я?? з ?????єю ??????ня ???ій ?о
???й ???л ??? ря? ??????х ???ій, я? ???юю? ?і? ???х ???ій, я? ???юю? ?і?
???х ????х ???? ???? ???? ?? ?? ???ій ? ???є??і ??я?м ?і??о ???у ?? ???
??? і ?? ?????я ?і? ??? ??в ????.

3. Р?????ї ?? ??в???я в ???у ???????о ??? ???? ???? і?????? ????ій

3.1 Т????і ??? ????а?я і?????? ????ій

О??і??я АРМБ і їх ??ж, ??? ?????ня ПЕВМ ??рюю? ?р???и ?я ???? ? ?????ї
????ії. Це ???? ???о ?я ???й ??? і ???, ????я я?х ?п????т?я ???ю ????ю
як ????х, ?к і ?????? ????ів. І?ую? ???и ?т?????? ??б? ????х ??х ?????,
як ???о, ? ?????ня т????? ?? ????ів, ? ?? ? ?а?? ??? ?? ? їх з??е ????ня
і ???? ????ня ??х ? ???? н?іях. К?м ?? ??????ь ???и ??х і і?о??і?е
??????ня ?????ів ???ю? від ??? ???і?я [10, с.102].

Е????? ???? – ? ?????? ?? ??????ї ?я???і у ??я? ?е???? ??х, ?лю?ю?
??’я??і ??і?? ????а ???і?о ? П???ня п? ??????е ?????ня ???в в ??а?????
???, ?????? Мі?????м ?н??в У??? ?д 24 ??ня 1995 р. №88.

Е????? ???? ?? ?? ???н?, ????, ????? і ?????? ?????? ???? у ????у ??у.
Ві???ою ??ою ??????я ?????? ??м?? є ?????ня, ? ??я?ся в ?м ??х ??????
???? ?о ? ??? у ??і ????ю ?я ???я?я її ?і?у лю??ю. Т?? ???? ???н ??
??’я??і ???и ?іб, ? ?рі?? ????я ??????ї ???ії, а ?к? ?іб, ? ???? цю
???ію. П? ві????і ??? з ?х ???ів ?????й ???нт ? ?? ?? ю???? ?? і ??
????????я в ??? ??????ї ?я???і.

О????я ?????? ?????и ????с?? ???ій ?б’є?а ????ю??я ???ть ?????й ??????г.

Е????? ??????г – ? ???і?ь п???в ????я, ???и, ????и, ????, ???тя, ??і??я,
?????ня і ?и??я ?????х ????ів я? ???ю?ся із ?????ням ????и ці???? і ?и
?????? з ??????ям ??у ????я ??х ????ів [34, с.57].

Л? ?????? ??????? в ??? ??????ї ?я???і ???? ???? ???є??а ???і?о ? П???ня
?о ???????у ?????ня ???в в ??а????? ???, ?????? Мі?????м ?н??в У???.
Ві???а і ???? ????н? ????ів ?і?нюю?ся ???є???и в е??ро?ій ??і ? ????ю
???в і??????, ?????і???и, і??????-???????і?и ??? ?о ?я?м ???в? ?????х
??їв, ? я?х ????й д?? ????.

Ф???о і?ую? ?а ??? ????о ??лю??я ?????? ???у, в ??ів ???? ???? ????ії
?????ї і??і??цїї: ????я, ??? і ?ю?, ?????а і ?????а ?????ія. На ???? ?д
?????ня ????ї, ???й і ?ю?в а ??ж ?????ю ?і????ї ???м ? ??????. Т?у
???і?о ? ???и ???ї ?. 207 Ц?і??? ???у У??? ?????ня ??х ????ій ??????
???у ???е ?? ? ??и ????ї ??и ??ін [4, с.34].

В?????я ?????ю ???? ???и (ЕЦП) ?????? З??? Ук?ї? «П? ?????ю ???? ?д?? ?
??ою ???и ???ї ?. 4 ? З??и ?????ня ЕЦП ? ?інює ?? ????ня ????в і і??
????ів ??????о ???м ?я ?і???я ??о ?ї у ????й ??і. А? ??з є??м ??????
??м, ? ????ює ?д ???? і ????ня ????в, є Ц?і??й ??? У??? [26, с.196].

3.2 А??з ??р???я і?????? ????ій

Для ??’ю????ї ??о????о ??? ? ??у ????? ????в ???ую? ?ся?и ???в ???м, ??е
??? ??и-????? ?я?яю? ?о ??? ??ї ????, я?, ? їх ??у, є ???і?ю і ????? ?і
???.

«1С: Пі??є??? — ? ?і????а ??’ю??а ???а, ????? ?я ???т??ії ?я???і ???є??
??? ??в і ??, я? ???????ся ? в?ля?х ?’є?? ????ю??я ?я ??????ї ???й
?????? ???і?я і ??????? ???. Від і?? і?????? ??? ????о ??у ця 1С
??і?яє?ся ??ю к?????єю. Т?? ????? ??р ?’є?ів, ????и і?????? ???в, ????и
???и ????ї і????ї ???? ??р?? ??і???я ???и, ?д я?ю ???ю? ???і?ь ????ів
?????й ?я ???лю??я ???и ??? ?’є?ів ???? ???і.

Н???ш ??????м ??м і?????? ??? ????ія ??? 1С «ПАРУС» ?я Windows. В?а
????? ?я ????з?ії ???і??? ??т ? ???є??? ?т?о-????? ??і?і з ????ю ?о
с???ою ????ю ??я ?і?ню??х ?????? ???ій.

І?????а ???а «ГАЛАКТИКА» ????? ? ????м ????м. П? ??????? ? ???є??і 1С
«ГАЛАКТИКА» ?? ?? ??х ???ює?ся і????єю ?о ?д ????я ????о-??????х ???ій.
О??? ж ?єї і????ї ? ??? ????? ?є ???і?ь, з ??? ?? ??????? ???? з
??????и, а з і?? – ?і?? ??? ???є??а ? ??? н????нях ??????й ?я???і.

3.3 З????я б??????? ??? ???? ???? ? ???є??а в ??? ?????ня і?????? ???и
“1С: Пі??є??о”

1С “1С: Пі??є??” ?є ?????у ????у. О?і ???ії, ? ???ю?ся ???ою в ???і
???????? ????я ???ь, я?яє ????, ??о ???? в ??-я?? в?і?? ???и. Це ?? ? ?е
????и ????и ????ів і ????ів. І?і ???ії (????д ???ня ??? ??????? ???ів)
??і?ю?ся в ?????х ???и: “Б??????й ??к ?я У???”; “О????? ??к”; “Р????к”.

К?? ????? ?є ?ій ???? ?р?? і????ї, я? ???ює ????? ???и в ???. У ?ою ??у,
??н ???? ???и і????ї ?є ??? ??ям?, ? ???? ??р ??? ????? ????т ?я ????я
????? ??і???ї.

К????у “Б??????й ??к ?я У???” ????? ?я ??????ня ??????х ???ій, ?і?ню??х
? ???є??і. В?а ???лює, ?є ???і?ь ?і?ню?? ? ?’є?і ?????й ??к з ?????ням
????х ??ів ???ів ?????; ??т??і?? і ??????? ????о-??і?? ??і??? ??к і
?лю?? ??к. К?м ??, в ????? ??а ???з??и ???я ???????о ??? ?я ????х ???є??
? ?? ?і??? і??????о ?????ня [2, с.47].

К????у “О????? ??к” ?????й ?я ??????ї ?????? ??? ?я?і?ь і ?? ??бів, ??ь
???і?ь р????? і ????? і????ю ?о ?х і ???? ????, ??????, ???? і і?? ???в
???є??а в ????у ?? і ??-я?х ??і?х. В?а ????є ???? ????в, я?й і ????? ?п?
?? і ????х ?л??в в ??? ??і?х. В?????я ??о ????у ???яє ??????? ??к
????????в з ?іє??и, ??к ????? ???в ? ??? і ?к ?? О?ій з ???? ?? ???ня
??ю ????? є ????з?ія ??? ????? і ???? оп??ій ? ???є??? з ???ю ??????ю
????? ???в (??д 100 000 ?????ь) [22, с.47].

К????у “Р????к” ????? ?я ??????ї ???? ???у?ів, ?і?ню??х ?????. У ?????
?????а ?????й ????я ?????в ??-я?ї ?????, у ?? ??і ??????я ???т?ів
«????ім ??о?, а ??ж ???я ??? ?????в ? ????ій ???и. Ця ???і?ь ??і?є?ся з
????ю ???ів ?????в. О?ій з ???? ?? ???ня ??й ????? є ??????я ??? ??і і
????? ??и (?и ?????і ????у п?? 50 ?іб).

О?? з ???? ?ня? в ???і “1С: Пі??є??а” є “????”. За ????ю ????ів
?????є?ся ???ня в ???у і????ї ?о ?і?ню??х ? ?’єк? ??????х ???іях, її
???яд і ?????ня. В ????і ???ів ????и, ???????і в 1С “1С: Пі??є??а” – ?
с?є??і ????? ???и ????х ????х ????ів, я? ????ую?ся ? ?’є?і ???і?я і
????? ?я ????ня ???? і????ї ?о ?і ??????х ??ї, ?і?ню?? ? ?м в ???у
п?і?і.

С?? ????ів ?я ???о ?’є?у ?о ??и ????? ?’є?ів ???і?я ?????ся ? ??і
??і???ї. Т?і ж ?я ???о ?? ????а ??рює?ся ???а ??а в ??. К??? ????у, я?й
????ся в ???і, ????юю?ся ??р, ?? і ?с. Крім ?? ?и ??і???ї ?я ???о ??
????ів ??ю?ся ?? ?і?? ???????, як ???а ??? ????а, ??и пі???и ?і????і ???
і ?? ???е [11, с.52].

Ж??? в і?????ій ???і “1С: Під????а” ?????ую?ся ?я ??? з ?????и. П?цюю? з
????, ????? ?? ????и ????и, ???я?? їх, а ??ж ????? і ????и. Ж??? ??ю?
???і?ь ????и ????и (????д, ? ??х) ?я ???я? і ???? ???у ? ?х, ???и,
???я??, ?????, з??ню?? ???у ????ів ? ???нях їх ??і??в, ????о ????ся ?
????ів ??? ??я?. Н????, ? ??і ?н??р?ії ???и ???? ?и ?и??і ???и: ?я
?????х ????х ?я ????х ????х і ????х ? ??рі?є ?????я.

С??? “1С: Пі??є??о” ?є ???і?ь ????ю?? ?ж ??-я?? ?????и ві???ня ?????і
“?? ? ????”. Т?у ?????і ?д ?с ??? ?? ві??? ??й ???, я?й ???ь ????и, ????
????у ????у [12, с.56].

З ?????ням ??’ю??? і?????? ????х ???, я? ??ют?я ???? і?????? ????іях,
????ри і ??в??я ???ю? ??? ????х ???? і ??? ???є??о в ???. П?? ???? ????я
?о ?????ня ??х ??? ? ???є??і є ??й з ??і?ш ????.

П??ня ?????о ?????ня ?я ?????ї ? ??в ???у ? ???? ???і? ???? ???й і??? в
??а????ї і ???? ??????і в У???. О?і?? ?д ????х ????в, ?д їх ????ня і
???? ???аю?ся ????ою ??’ю??ою ????ю ? ?? ????е ?????ня і ????, ???, ??у
б?га????? ???, ??????о ??? ??в ? ???іл ????ї ??і і ???і???ь ???.

В???и

О?е, ????и ????ня ???в ???є??а є ??? ? ???? ??и. В ??? ????я ???є??а ??
????й ???л ?ілює?ся в ???х, і?????х ?????? (?????), і ?е???яє ??ю ??і?ь
??а ???є??а. З??нюю? ???є???у ?я???ь, ???є??о ??ж ?????? ???? ??и, в
????? ?? ???ю? ??и. Б??? ??в’я??я ?????ю? пр?а і ??? ????ів ?? ???в
???є??а (А = З + К) і ?ю? ??й ?і??? ???я? з ???? ????в. Т?у ???й ???л
???є??а ?????ся як ???я ?ж ??і?ю ?? ??а і ????и ??в’я??я?: К = А – З.

В??? ???л – ? ???? ??і?ь ???в ???є??а, я? ???? ?? на ??? ????і і
?????ую?ся ?м ?я ????ня ?? ???в. Т?і ??? ??ую?ся ? ???к і?????? в ?х
???? ???? і ????ляю? ??ю ??і ??? ???є??а.

До ???? ???? ???я?ся: с???? ???л, ???й ???л, ????? ????й ???л, і?? ?????
???л, р???? ???л, ????і??й ???? (???и?й ???), ?????й ???л, ????й ?пі?л.

Для ??? ???? ???лу ?????і ???? ???и: 40 “С??т?й ???л”, 41 “П??? ???л”,
42 “Д????й ?пі?л”, 43 “Р???? ???л”, 44 “Н?????? ???? (????і ???)”, 45
“В???? ???л”, 46 “Н????? ???л”.

Р??? 42, 43, і 44 ????? ?я ??? ???? ????, я?й ??рює?ся в ??е? ??????ї
?я???і ???є??а, ?е ? є С???? ????м. Ц? ???л ?л??ь ????м і ???ляє?ся ?
?????я ??? ????юю?? ?б’є?у, ??е ?н ? ??і??? ? ???х ? ??? з ????в.

Р??? 40, 41, 45 і 46 ?????ую? ?я ????ня ????? ???? ???є??а. В ???о?і ?д
??????? ??и ???є??а ? ?? ?? ????й ?о ???й ???л.

В??ня ???ів ???????о ??? к?? 4 “В??? ???л і ?????ня ?б?’я??” ???яє ?????
???и ? з????х ??тях ?я? в ??? ???є??а.

С??к ???с??х ???

1 Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: навчально-практичний
посібник / [Білуха М.Т.] – К.: 2006. – 523 с.

2 Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / [под. ред. Вериш
Ю.А.] – К.: Центер учбової літератури, 2008. – 396 с.

3 Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / [под. ред. Будяк
К.В.] – Суми: ВТД «Університетська книга» 2007. – 254 с.

4 Брісук В.І. Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних
технологій: На прикладі програм «1С Бухгалтерія 7.7 для України
(Практикум) / Брісук В.І. Дяком В.М. Демченко П.А. та ін.. – К.: Вид.-во
Європ. Уп-ту, 2005. – 173 с.

5 Гарун Е. Прибуток як результат діяльності підприємства / Гарун Е. //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №10. – С. 51

6 Грабанова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых
предприятиях, 2000: навчально-практичний посібник [для вузов: под. ред.
Кужельного Н.В.] / Гарабанов Н.Н. Добровський В.Н. – К.: А.С.К., 2008. –
624 с.

7 Губочов О.Г. Звіт про власний капітал / Губочов О.Г. // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2006. – №4. – С. 32

8 Завгородній В.П. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник /
Завгородній В.П. Савченко В.Н. – К.: «Бліц-інформ», 2005. – 385 с.

9 Золожен А.П. Автоматизація бухгалтерського обліку / Золожен А.П. //
Бухгалтер. – 2008. – №28. – С. 44

10 Івахненков І.В Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту: навчально-практичний посібник / Івахненков І.В. – К.:
Знання. 2006. – 348 с.

11 Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення обліку і
контролю/ Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №7.
– С. 55

12 Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління
підприємством і бухгалтерією / Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і
аудит. – 2006. – №4. – С. 52

13 Івахненков С.В. Впровадження програмного забезпечення обліку і
контролю: потенційні переваги і реальні проблеми / Івахненков С.В. //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №2. – С. 56

14 Корнічук Г.З. Внесок до статутного капіталу / Корнічук Г.З. // Все
про бухгалтерський облік. – 2008. – №97. – С. 16

15 Краснокудськая Л.К. Сучасна діяльність / Краснокудська Л.Д. //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №10. – С. 59

16 Кучерненко Т.В. Удосконалення методики складання звітів про власний
капітал / Кучерненко Т.В. Шайко Е.П. Мервенецка В.К. // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2006. – №11. – С. 9

17 Лаводский В.М. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності /
Лаводський В.М. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №10. – С. 7

18 Л????? Л.М. У????я к?і??м ???є??а / Л????? Л.М. // Фі??и У?аї?. –
2008. – №7. – С. 17

19 Лішненко О.В. Бухгалтерський облік / Лішнеко О.В. – К.: Вид-во «Центр
учбової літератури», 2007 – 624 с.

20 Маркович В.М. Функціонування підприємницького капіталу / Маркович
В.М. // Вісник НБУ. – 2008. – №5. – С. 31

21 Мельшин Т.Л. Електронний документа зворот і електронний підпис /
Мельшин Т.Л. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №7. – С. 47

22 Мінітенко Т.Г. Сучасні інформаційні технології обліку і аудиту в
управлінні підприємством / Мінітенко Т.Г. // Бухгалтерський облік і
аудит. – 2005. – №10. – С. 12

23 Наршнерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник
/ Наршнерська Г.В. –К.: Вид-во «Центнер навчальне літератури», 2007. –
464 с.

24 Оніщенко В.М. Актуальні питання вживання методу обліку в капіталі
відповідно до П(С) БУ №12 «Фінансові інвестиції» / Оіщенко В.М. //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №11. – С. 15

25 Оніщенко В.М. Сучасні підприємства при вживанні методу обліку в
капіталі В Україні / Оніщенко В.М. // Бухгалтерський облік і аудит. –
2006. – №12. – С. 32

26 Пісаровська Г.А. Інформаційні системи обліку та аудиту:
начально-практичний посібник / Пісаровська Г.А. –К.: КНЕУ, 2007. – 369
с.

27 Пічурін П. С. Бухгалтерія для бухгалтера: практичний посібник для
сучасного бухгалтера / Пічурін П.С. –Х.: Фактор, 2006. – 452 с.

28 Пушкар Г.П. Теоретичні основи бухгалтерського обліку:
навчально-практичний посібник / Пушкар Г.П. Журавель Ю.Я. Литвин В.Т. –
Тернопіль: «Вид-до ТАНГ», 2005. – 390 с.

29 Соколюк Г.Г. Облік доходів і об’єднання співвласників
багатоквартирного удома / Соколюк Г.Г. // Бухгалтерський облік і аудит.
– 2006. – №6. – С. 34

30 Сопнов В.К. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник /
Сопнов В.К. -К.: КНЕУ, 2006. – 578 с.

31 Справжній облік: 2-ге. перероб. і доп.[под. ред.. Траконов Т.Г.] –Х.:
Фактор, 2007. – 1072 с.

32 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними
формами власності: навчально-практичний посібник / Ткаченко Н.М. – К.:
АСК, 2008. – 349 с.

33 Чербанова Н.В. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік:
навчально-практичний посібник / Чербанов Н.В. -К.: Видавничий центр
«Академія», 2005. – 672 с.

34 Шкір В.Д. Інформаційні системи і технологія обліку:
навчально-практичний посібник / Шкір. В.Д. –Л.: Львівська політика.
вид-во, 2006. – 268 с.

Д??? А

П???? ???? ???? ???є?т?

П??К? ря?аНа ???к ?і??о ?рі?уНа ??? ?і??о ???у1. В??? ???лС????
???300П??? ?пі?л310Д????й ????й ?пі?л3201?? ????? ???л330Р????
???340Н????л?? ???? (????? ???)350Н????? ?пі?л360( )( )В???? ???л370( )(
)У??о ? ??і?м 1380…

Д??? Б

Фі???и ???и І???о І., С???? П. ? ю???ою ??ою ???є??? “С??я?к” ??ня? ???я
???? ???? ????? ????? “Маяк”. Фі?ч?ю ??ою І???о І. ???о 20 000 ??9??
??ів і 40 000 ?н. – ???і ???в. До ????? ???? С???? П. – ??т?і??? ???в
(????е ??о) ? ?? 10 000 ?н. і ???в ? су? 30 000 ?н.. Пі??є??о “С??я?к”
????? ????ів ? ?? 40 000 ?н. ? ???? ??ів в і???ій ?лю? – 15 000 ?л. США,
??????х у ?????у ?лю? ? ??у 5,0 ?н. за 1 ?л. США.

№ п/пГ?????а ???іяК??????я ???івС?аД??К??т1В??и ?????в ? ????? ????:-
???і ???и в ?????ій ?лю?; 3114620 000- ???? ???в4 104640 000- ????і ?
???і з н?и ??а; 1254610 000- ???; 284630 000- ???? і ??рі?и; 2014640
000- ???і ???и в і???ій ?лю?.3124675 000

Д??? В

З?????и ?????? ?в??тва “Маяк ” ??ня? ???я ?і??? ??ір ????? ???? ? ??н?
????? ???в ?????в ? ?? 100 000 ?н.. Н?и ??є???? і????ю ?о ????? ??? у
????і 100 000 ?.. ????м – 1 ?н.. В??и ?????в ?і??? в ???у ?ся? ????и
???и, ??ї ???? ? ??, ??й ? ???л, – ? 1,50 ?н.. На ??? ??ня?я ??ння ?о
?і???я ??і? ????? к?і?? ???? ?????і?ь ??????ів а?ій ?????.

№ п/пГ?????і ???іїК??????я ???івС?аД??К??т1П???ня ??????? ?????в ? ????
? ????? ???? 3146175 0002 Ві????о ?і???я ????? ???? ? ???? ???я
????ків4640100 0003 П???ня ??????? ? ???? ? ????? ????3146100
0004 Ві????о ?????я ?ни ????я ??й ?д їх ?????ю ??і?ю314250 000

Д??? Д

С???? ???л ????? ?????? ?????, ?і?о з ?????и ?????и, – 600 000 ?н.,
????? ??і?ь ?цій – 1 ?н.. З????и ???и ????ів ??ня? ???я ?о ????я ?????
?пі?? ? ?? 30 000 ?н. ?я?м ??? ??й у ????ів із ????м їх ??ю?нням. У
????ів ????о 30 000 ??й ? ?ні 1,5 ?н..

№ п/пГ?????а ???іяК??????я ???івС?аД??К??т1 В?? ??й у ????ків
???є??а45167245 0002 В??о ??? ?????в67230145 0003 Ві????ня ????я ??і?
????? ???? ? ?? ?????ї ???? ??й4045130 0004 Ві????о ?? ???щ?ня ?? ????я
??ї ?д їх ?????ю ??і?ю в ??х ?я?о? ?і??о? ???42145115 000

Д??? Є

На 31.12.2002 ?? в Б??? пі??є??а ?????о ?? ????і??? ?и??у – 60,00 ?с.
?н.. За 2003 ?к ??? ?и??к ????ь 20,0 ?с. ?н.. Щ?і?і ?????ня ? ????? ????
?????о в ??і? 5% ???о ????.

№ п/пГ?????і ???іїК??????я ???івС?аД??К??т1 З???я ???ів ???о?х
?????в 7944120 002 Р???л ???? ?і??о ???у4414431 0003 Ф????я ?????
????443431 000

Д??? Ж

Пі??є??о ????о ???? ????й ?????, ?????а ??і?ь я?? – 50 000 ?н. О????й
??ін ?????ії – 10 ??в, ??д ?????я ?????ї ?я?????.

№ п/пГ?????і ???іїК??????я ???івС?аД??К??т1 Н????ня ?????о ????х ????
???в15242450 0002 Ві????о ?? ?????ї ?о???ії139775 0003 В??? ??д ?д ????о
о???? ???? ???в в ?? ?????ї ?????ї4247455 000

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019