.

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2542
Скачать документ

7

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Київ – 2008

ТЕОРІЯ. ОБЛІК ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА УМОВАХ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р. N 327/95-ВР.
Імпортні операції на умовах давальницької сировини регулює стаття 5
Закону України.

Стаття 2. Порядок ввезення на митну територію України давальницької
сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової
продукції

1. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України
іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного
митного тарифу України, податками та зборами, що справляються у разі
ввезення товарів.

2. Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів)
провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя
державній податковій інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном
платежу, що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою
сировиною, але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення
ввізної вантажної митної декларації. Сума, обумовлена векселем,
визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини.

3. Виходячи з технологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів
України може встановлювати інші терміни виконання окремих видів операцій
з давальницькою сировиною.

4. У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в
контракті, за межі митної території України у період, зазначений у
частинах другій, третій та дев’ятій цієї статті, вексель погашається і
ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються.
Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції,
передбаченого умовами контракту, за межі митної території України, якщо
український виконавець документально підтвердить сплату ввізного мита,
податків та зборів, які мають бути сплачені при ввезенні в Україну
частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову
продукцію. Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартість
давальницької сировини перераховується у валюту України за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем.

5. Облік векселів ведеться державною податковою інспекцією за
місцезнаходженням виконавця.

6. Якщо ввозяться ті види давальницької сировини, які не обкладаються
ввізним митом, податками та зборами, український виконавець подає
державній податковій інспекції письмове зобов’язання щодо вивезення
готової продукції у період, зазначений у частинах другій, третій та
дев’ятій цієї статті.

7. У разі вивезення готової продукції у повному обсязі у період,
зазначений у частинах другій, третій та дев’ятій цієї статті, письмове
зобов’язання погашається. Якщо не вивозиться обумовлений у письмовому
зобов’язанні обсяг готової продукції, з виконавця до бюджету, до якого
він сплачує податок на прибуток, стягується пеня у валюті України за
кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка митної вартості
давальницької сировини, але не більше контрактної вартості невивезеної
готової продукції.

8. Пеня сплачується у валюті України за офіційним валютним курсом
Національного банку України на день платежу після фактичного
відвантаження продукції іноземному замовнику.

9. Міністерство фінансів України або уповноважені ним органи можуть
давати дозволи на відстрочення оплати векселів окремим суб’єктам
підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах на підставі кредитної угоди,
укладеної українським виконавцем з податковою інспекцією за його
місцезнаходженням до дня фактичного відвантаження готової продукції
іноземному замовнику. За користування кредитом суб’єкти підприємницької
діяльності вносять до бюджету, до якого виконавець сплачує податок на
прибуток, плату в розмірі 0,5 облікової ставки Національного банку
України, що застосовується на день продовження строку платежу за
векселем або погашення письмового зобов’язання.

10. Підставою для митного оформлення давальницької сировини, що
ввозиться на митну територію України, є подання українським виконавцем
органові митного контролю копії зазначеного векселя, авізованого
(взятого на облік) державною податковою інспекцією за місцезнаходженням
виконавця.

11. Підставою для митного оформлення готової продукції, що вироблена з
використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію
України, і вивозиться з цієї території, є подання українським виконавцем
органові митного контролю копії векселя та копії ввізної вантажної
митної декларації.

12. Підставою для погашення векселя є подання українським виконавцем
державній податковій інспекції копії вивізної вантажної митної
декларації.

13. Порядок видачі, обліку і погашення векселів встановлюється
Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством економіки
України.

14. Під час оформлення вантажної митної декларації на ній робиться
відмітка “Давальницька сировина” і проставляється код відповідно до
класифікатора угод.

15. Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної
іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог
цього Закону, і вивозиться з митної території України, не обкладається
вивізним (експортним) митом, іншими податками і зборами (крім митних
зборів), які справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим
ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка вироблена з
використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію
України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється
спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального
призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

16. Вивезення тих видів готової продукції, щодо яких міжнародними
договорами України передбачено добровільне обмеження експорту, а також
продукції походженням з України, імпорт якої до інших держав квотується,
контингентується або ліцензується відповідно до законодавства цих держав
або нормативних актів економічних угруповань, митних союзів,
здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за
поданням Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України.

17. За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої
як оплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне
мито, податки та збори, що справляються при бартерних (товарообмінних)
операціях.

Стаття 3. Порядок реалізації на митній території України готової
продукції, виробленої з давальницької сировини, ввезеної іноземним
замовником

1. Готова продукція, вироблена із давальницької сировини, що ввезена
іноземним замовником, може реалізовуватись на митній території України
через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє
ввізну вантажну митну декларацію на готову продукцію (без фактичного її
ввезення на митну територію України) і сплачує ввізне мито, інші податки
та збори, передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів.
Ввізне мито сплачується за пільговими ставками Єдиного митного тарифу
України, а нафтопродукти, вироблені з давальницької нафти, звільняються
від обкладення ввізним митом.

2. Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання), виданого у
порядку, передбаченому статтею 2 цього Закону, у разі реалізації
продукції на митній території України, є подання українським виконавцем
органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії
ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного
ввезення її в Україну), оформленої постійним представництвом іноземного
замовника, копії контракту, укладеного іноземним замовником з покупцем
готової продукції, акта здавання-приймання готової продукції постійним
представництвом іноземного замовника, довідки про сплату ввізного мита,
інших податків та зборів, виданої органом державної митної служби за
місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника.

Постійне представництво іноземного замовника зобов’язане передати
зазначені документи українському виконавцеві протягом десяти робочих
днів після оформлення акта здавання-приймання готової продукції.

3. Розрахунки між українським виконавцем та постійним представництвом
іноземного замовника проводяться у валюті України через рахунки
постійного представництва в установах банків у порядку, що
встановлюється Національним банком України.

Порядок ввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну
територію України і вивезення готової продукції

Митним оформленням ввезення давальницької сировини на митну територію
України займається український виконавець. Ця процедура регламентується
Порядоком видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя
(письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької
діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах, який затверджений наказом Державної
податкової адміністрація України № 83 від 25.02.2002. Згідно порядку №83
український виконавець подає у державні митні органи простий вексель,
або письмове зобов’язання, авізоване податковим органом, в якому він
зареєстрований як платник податків.

Бланк векселя купляється виконавецем у банку і з нього робляться дві
чисті копії. Вексель оформляється у валюті контракту. У ньому окремими
пунктами виділяється найменування і суми мита, розраховані згідно з
Єдиним митним тарифом, податки та збори, в оплату яких він виданий.
Правильно оформлений оригінал векселя подається в державну податкову
службу для взяття на облік. Другий і третій екземпляри, авізовані
податковим органом, повертаються суб’єкту підприємницької діяльності для
пред’явлення митним органам та для власного обліку. Якщо дата взяття
векселя на облік у податковому органі передує митному оформленню
сировини, то при бажанні платника податку (щоб не зменшувався термін,
даний для переробки сировини без погашення векселя), на дату оформлення
вантажної митної декларації оформлюється новий податковий вексель,
погашуючи при цьому попередній. Термін дії векселя визначається
терміном, необхідним для переробки давальницької сировини, але не
більшим ніж 90 днів. Кабінет Міністрів України має право збільшити
терміни для виконання окремих операцій з давальницькою сировиною.

До закінчення терміну дії векселя український виконавець може:

– продовжити термін дії векселя;

– вивезти готову продукцію за межі митної території України.

У разі необхідності податкові органи можуть відтерміновувати платіж за
векселем на термін, що не перевищує 90 днів. Таке відтермінування може
бути продовжене в подальшому шляхом видачі нового дозволу. Загальний
термін відтермінування погашення векселя не може перевищувати 270 днів.

Для отримання відтермінування оплати векселя, векселедатель не пізніше
ніж за 5 днів до закінчення терміну дії векселя має звернутися в
податковий орган з письмовою заявою. В заяві вказується термін
відтермінування і підстави для його необхідності (підтверджувальні
документи). Протягом п’яти днів керівник податкової служби зобов’язаний
прийняти рішення про надання відтермінування чи про відмову. Рішення
прймається на підставі висновку про фінансовий стан заявника,
підготовленого окремим підрозділом податкового органу. У висновку про
фінансовий стан суб’єкта господарської діяльності необхідно обов’язково
вказати:

– стан розрахунків з бюджетом;

– платоспроможність;

– наявність заборгованості за експортно-імпортними операціями;

– своєчасність подання податкових декларацій і розрахунків, декларацій
про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України,
та інших обов’язкових для подання до державної податкової інспекції форм
звітності.

У разі прийняття рішення про відмову у відстроченні оплати (погашення)
векселя (письмового зобов’язання) заявнику після закінчення терміну
розгляду по-відомляюєть про прийняте рішення з обгрунтуванням причин
відмови.

При прийнятті рішення про відстрочення оплати векселя оформляється
дозвіл на таке відстрочення на умовах податкового кредиту.

Відстрочення оплати векселя надається на умовах податкового кредиту, за
користування яким векселедавець вносить плату до бюджету.

Плата за користування податковим кредитом вноситься векселедавцем
виходячи з облікової ставки Національного банку України від суми,
визначеної у векселі. Розмір облікової ставки визначається на останній
день періоду, за який сплачується зазначена плата. Плата за користування
податковим кредитом нараховується та сплачується щомісяця рівними
частинами.

При видачі дозволу розмір плати визначається із застосуванням облікової
ставки Національного банку України, яка діє на день видачі дозволу.

Сплата векселедавцем відповідної щомісячної суми за користування
податковим кредитом підтверджується наданням до державної податкової
інспекції копії платіжного документа про таку сплату.

У разі невнесення суб’єктом господарської діяльності щомісячної плати за
користування податковим кредитом державна податкова інспекція в
односторонньому порядку скасовує дозвіл на відстрочення векселя І
погашає вексель шляхом стягнення вексельних сум у порядку, встановленому
чинним законодавством України, що регулює погашення податкового боргу.

Якщо до закінчення терміну дії векселя готову продукцію не було
вивезено, то виконавець зобов’язаний сплатити мито, податки та митні
збори у бюджет. При цьому вексельна сума перераховується за курсом НБУ
на дату погашення векселля. Коли векселедавець сам не оплатив вексель,
то податковий орган згідно з вимогами Закону України № 2181-Ш від
21.12.2000 р. „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами”, розпочинає процедуру
погашення боргу. Згідно із нормами чинного законодавства можливість
безспїрного стягнення коштів виникає тільки після 30 дня з моменту
направлення платнику другої податкової вимоги.

З ввезеної давальницької сировини, яка підлягає оплаті виконавцум,
стягується мито, податки та збори на загальних підставах.

Готова продукція, що ввозиться іноземним замовником на митну територію
України і вивозиться з митної території України, не обкладається
вивізним (експортним) митом та іншими податками і зборами (крім митних
зборів), що справляються у разі експорту товарів, і не підпадає під
режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка вироблена з
використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію
України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється
спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального
призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При вивозі готової продукції виконавець подає митним органам копію
векселя (письмового зобов’язання) та копію ввізної вантажно-митної
декларації, а у необхідних випадках — висновок Торгово-промислової
палати, про те, що давальницька сировина становить не менше 20 %
вартості готової продукції.

Облік операцій з давальницькою сировиною

1). Облік операцій при ввезенні давальницької сировини замовником на
митну територію України і вивезенні готової продукції, виготовленої з
неї.

Розрахунки за роботу, виконану українським підриємством, можуть
проводитися:

– у грошовій формі;

– давальницькою сировиною;

– готовою продукцією.

а) розрахунки за виконану роботу проводяться в грошовій формі

Приклад 1.

1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини
становить 8000 USD. Собівартість послуг з переробки 35000 грн,

3. Ввізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

– 5,45 грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

– 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

– 5,42 грн./USD — на момент надходження валютних коштів на рахунок.
Допоміжні розрахунки

1) сума ввізного мита —

(10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 5450 грн.

2) сума ввізного ПДВ —

10000 USDx5,45 rpH./USD+5450 грн.)х20% = 11990 грн.

3) загальна сума, оформлена простим податковим векселем:

11990 грн. + 5450 грн. = 17440 грн.

б) винагорода за виконану роботу проводиться давальницькою сировиною

Приклад 2.

1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини
становить 8000USD. Собівартість послуг з переробки 35000 грн.

3. Ввізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

– 5,45 грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

– 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт.

– 5,55 грн./USD — на момент вивезення готової продукції.

Допоміжні розрахунки

1) сума ввізного мита —

(100000USD х 5,45rpH./USD) х 10% = 54500 грн. 2 сума ввізного ПДВ —
(100000USD х 5,45rpn./USD + 54500 грн.) х 20% = = 119900 грн.

3) загальна сума, оформлена векселем —

10900грн.+ 5450грн. = 174400 грн.

4) сума ввізного мита, нарахованого на сировину, яка підлягає передачі
виконавцю як оплата за надані послуги:

(8000USD х 5,55грн./ШО) х 10% = 4440 грн.

5) сума ввізного ПДВ нарахованого на сировину яка підлягає передачі
виконавцю як оплата за надані послуги:

(8000USD х 5,55rpH./USD + 4440) х 20% = 9768 грн.

Слід відзначити, що вантажна митна декларація на ввезення давальницької
сировини, якою здійснюється оплата за надані послуги з переробки,
оформляється датою, коли з території України вивозиться готова
продукція. Ввізне ЇЇДВ та мито розраховується від митної вартості
сировини за курсом, який діяв на день оформлення ввізної митної
декларації.

в) винагорода за виконану роботу проводиться готовою продукцією

Коли оплата за виконані послуги проводиться готовою продукцією, яка
виготовлена виконавцем з попередньо ввезеної давальницької сировини, то
при вивезенні готової продукції вантажна митна декларація оформляється
на повну суму такої готової продукції, а на вартість готової продукції,
яка підлягає оплаті за виконану послугу, оформляється ввізна вантажна
митна декларація без фактичного ввезення продукції.

Приклад 3.

1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини
складає 8000 USD. Собівартість послуг з переробки! 35000 грн.

3. Ввізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

– 5,45 грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

– 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

– 5,55 грн./USD — на момент вивезення готової продукції.

Допоміжні розрахунки:

1) сума ввізного мита —

(10000USD х 5,45rpn./USD) x 10% = 5450 грн.

2) сума ввізного ПДВ —

(10000USD х 5,45rpH./USD + 5450грн.) х 20% = 11990 грн.

3) загальна сума, оформлена простим податковим векселем:

5450 грн. + 11900 грн. = 17440 грн.

4) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію, яка піддягає
передачі виконавцю як плата за послуги по переробці

(8000 USD х 5,55 грн./USD) х 10% = 4440 грн.

5) сума ввізного ПДВ нарахованого на готову продукцію, яка підлягає
передачі виконавцю як винагорода

(8000 USD х 5,55 грн./USD + 4440 грн.) х 20% = 9768 грн.

2). Облік операцій при вивезенні давальницької сировини замовником з
митної території України і ввезення готової продукції, виготовленої з
неї

Розрахунки за роботу, виконану закордонним переробником, можуть
проводитися:

– в грошовій формі;

– давальницькою сировиною;

– готовою продукцією.

а) розрахунки за виконану роботу проводяться в грошовій формі

Приклад 4.

1. Вартість давальницької сировини, вивезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини — 8000
USD.

3. Вивізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

– 5,45 rpn./USD — на момент вивезення давальницької сировини;

– 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

– 5,55 грн./USD — на момент ввезення готової продукції;

– 5,42 грн./USD — на момент переказу валютних коштів на рахунок
виконавця.

Допоміжні розрахунки:

1) сума вивізного мита, яка оформляється простим векселем –

(10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 5450 гри.

2) сума ввізного мита нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10% = 9990 грн.

3) сума ввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD + 9990 грн.) х 20% = 21978 грн.

б) винагорода за виконану роботу проводиться давальницькою сировиною

Приклад 5.

1. Вартість давальницької сировини, вивезеної для переробки, 100000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини
становить 8000 USD.

3. Вивізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Балансова вартість давальницької сировини, вивезеної для оплати,
35000 грн.

6. Курси:

– 5,45 грн./USD — на момент вивезення давальницької сировини;

– 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

– 5,55 rpH./USD — на момент ввезення готової продукції.

Допоміжні розрахунки:

1) сума вивізного мита, яка оформляється простим векселем –

(100000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 54500 грн.

2) сума вивізного мита на сировину, яка підлягає оплаті за виконану
роботу, яка оформляється простим векселем —

(8000 USD х 5,55 грн./USD) х 10% = 4360 грн.

3) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію –

(100000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10% = 59940 грн.

4) сума ввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію –

(100000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD + 59940 грн.) х 20% = 131868
грн.

в) винагорода за виконану роботу проводиться готовою продукцією

Приклад 6.

1. Вартість давальницької сировини, вивезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини
становить 8000 USD. Послуги оплачуються готовою продукцією балансовою
вартістю 37500 грн.

3. Вивізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

– 5,45 грн./USD — на момент вивезення давальницької сировини;

– 5,47 грн./USD — на момент підписання акту виконаних робіт;

– 5,55 rpH./USD — на момент ввезення готової продукції.

Допоміжні розрахунки:

1) сума вивізного мита, яка оформляється простим податковим векселем —

(10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10 % = 5450 грн.

2) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10 % = 9990 грн.

3) сума ввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD + 8000 USD) х 5,55 грн./USD + 9990 грн,) х 20 % = 21978 грн.

4) сума вивізного мита на готову продукцію, яка підлягає оплаті за
виконану роботу

8000 USD х 5,55 грн./USD) х 10% = 4440 грн.

ЗАДАЧА ВАРІАНТ № 4

Балансовий

рахунокСальдо на початок місяцяОбороти за місяцьСальдо на кінець
місяцяДебетКредитДебетКредитДебетКредит101000001311500020400002228002325
002636002811450030120031126100401600004280044120000641/1 З ПДВ600641/2 З
прибутку6000631230036115000Всього204700204700

№ п/пЗміст господарської операціїДебетКредитСума1.За відкриття
розрахункового рахунку підприємством банку перераховано кошти,
грн3773112501.1.Включено до витрат сплачену комісійну винагороду
банку923772501.2.Віднесено на фінансовий результат витрати на сплачену
комісійну винагороду банку79922502.Від постачальника ЗАТ «Радість»
надійшли товари вартістю (сума з ПДВ)180002.1.Надходження товарів від
постачальника ЗАТ «Радість» без ПДВ281631180002.2.Відображення суми
податкового кредиту з ПДВ641/164430003.На валютний рахунок від
нерезидента за товари надійшла валюта (долари США) курс НБУ на момент
надходження 1 долл = 5,4 грн відповідно до угоди валюта 31268115000 дол
США

81000 грн3.1.Відображено дохід від реалізації товарів покупцю –
нерезиденту36270215000 дол США

81000 грн3.2.Відображено ПДВ за нульовою ставкою702641/1О3.3.Віднесено
на фінансовий результат дохід від реалізації товарів покупцю –
нерезиденту7027981000 грн4.Відповідно до чинного законодавства частину
(50%) валюти продано, послуги банку 0,01%4.1.Перераховано з валютного
рахунку підприємства кошти для продажу3343127500 дол США

40500 грн4.2.Сплачено комісійну винагороду банку за реалізацію іноземної
валюти37731140500*0,0001 = 4,05 грн4.3.Включено до витрат сплачену
комісійну винагороду банку9237740500*0,0001=4,05 грн4.4.Віднесено на
фінансовий результат витрати на сплачену комісійну винагороду
банку79924,05 грн5.Перераховану валюту продано за курсом 5,5 грн за
долар (кошти від продажу валюти надійшли на розрахунковий
рахунок)3113345000 дол США

41250 грн5.1.Відображено дохід від операційної курсової різниці334714750
грн5.2.Віднесено на фінансовий результат дохід від операційної курсової
різниці71479750 грн6.З розрахункового рахунку постачальнику ЗАТ
«Радість» за товари перераховано кошти в сумі з
ПДВ631311180007.Відповідно до угоди за кордон відвантажено товари на
суму (дивіться операцію 3) = 10000 дол США;

Собівартість відвантажених товарів

Курс НБУ на момент перетину митниці 1 доллар = 5,45 грн

Відображено собівартість реалізованих товарів90228128000

280008.З розрахункового рахунку за експорт товарів митниці перераховано
кошти (Курс НБУ на момент перетину митниці 1 доллар = 5,45 грн):

Мито 10 % від митної вартості (МВ = митна вартість = 15000 дол * 5,45
грн/дол = 81750 грн)

Митні послуги (збір) 0,1% МВ377

377311

3118175

81,758.1.Включено до витрат на збут сплачене мито

Включено до витрат на збут сплачений митний збір93

93377

3778175

81,758.2.Проведено взаємозалік заборгованості68136215000 дол США

81000 грн8.3.Віднесено на фінансовий результат суми доходів та витрат:

Віднесено дохід від реалізації товарів покупцю – нерезиденту на
фінансовий результат;

Віднесено собівартість відвантажених товарів на фінансовий результат;

Віднесено витрати на збут на фінансовий результат;79

79902

93

28000 грн

8175 + 81,75 = 8256,75 грн9.Від імпортера отримано товари на загальну
суму контракту (в долларах США) (курс НБУ при перетині митниці 1 доллар
США = 5,3 грн )2816327000 дол США

37100 грн10.З розрахункового рахунку за імпортовані товари митниці
перераховано кошти:

Мито 10 % митної вартості (МВ)

Митні послуги 0,01%

ПДВ377

377

377311

311

31137100*0,1=3710

37100*0,0001=3,71

(37100 + 3710)*0,2 = 8162 грн10.1.Включено до собівартості товарів мито
та митний збір2813773713,71 грн10.2.Віднесено суму сплаченого ПДВ до
податкового кредиту641/13778162 грн11.Імпортовані товари на загальну
собівартість ТОВ «Іва» відвантажені на контрактну вартість з
ПДВ36170248000 грн11.1.Відображено ПДВ643641/18000 грн12.ВАТ «Еталон»
відповідно до бартерної угоди відвантажено матеріали, які були на
складі, на суму з ПДВ за контрактом;

Собівартість матеріалів визначити самостійно, врахувавши залишок на
кінець звітного періоду361

901701

28142000 грн

35000 грн12.1.Відображено суму ПДВ податкового зобов’язання перед
бюджетом643641/142000:6=7000 грн13.З розрахункового рахунку перераховано
кошти:

АТП за доставку товарів (сума з ПДВ)

Бюджету з ПДВ

Бюджету податок на прибуток377

641/1

641/211

311

311720

600

600014.Від ВАТ «Еталон» відповідно до бартерної угоди отримано товари на
контрактну суму (див операцію 12)2816314200014.1.Відображення суми
податкового кредиту641/164442000:6=700014.2.Погашення взаємним заліком
заборгованості за бартерною операцією за контрактною ціною63136142000
грн14.3.Списано за бартерною операцією на фінансовий результат:

Доходи від реалізації товарів

Собівартість відпущених за бартерною угодою матеріальних цінностей701

7979

90142000 грн

35000 грн15.АТП товари, отримані від ВАТ «Еталон», доставили на
підприємство (див операцію 13)91377720 грн15.1.Відображення суми
податкового кредиту641/1644120 грн15.2.Списано витрати на фінансовий
результат799172016.Нараховано заробітна плата працівникам підприємства
за жовтень 2000 року916611800 грн16.1.Списано витрати на фінансовий
результат79911800 грн17.Відповідно до чинного законодавства проведено
нарахування на оплату праці до фондів:

Пенсійного (33,2%)

Соціального страхування (1,5%)

Соціального страхування на випадок безробіття (1,3%)

(визначити самостійно, врахувавши операцію 16)661

661

661

651

652

653

1800*0,332 = 796,8

1800*0,015=36

1800*0,013=31,2

18.Визначити фінансові результати діяльності підприємства:

Нарахувати податок на доход

Сплачено податок на доход

Списано на фінансовий результат податок на прибуток

Визначити та сплатити ПДВ98

641/2

79

641/1641/2

311

98

64412429,8

12429,8

12429,819.Визначено фінансовий результат – прибуток794437289,4

Фінансовий результат = доходи – витрати = 123750 – 74030,8 = 49719,2

Чистий прибуток = 49719,2 * 0,75 = 37289,4 (грн)

Підприємство не має зобовязань перед бюджетом з ПДВ, воно має податковий
кредит 3282 – 600 (заборгованість з ПДВ на початок місяця) грн = 2682
грн, має право зменшити свої зобовязання з ПДВ у подальшому на суму 2682
грн.

Підприємство не має зобовязань перед бюджетом з податку на прибуток
(дивіться оборотно – сальдову відомість).

Основні використані рахунки бухобліку:

10 – (основні засоби)

131 – (знос основних засобів)

20 – (виробничі запаси)

22 – (малоцінні та швидкозношувані предмети)

23 – (виробництво)

26 – (готова продукція)

281 – (товари на складі)

301 – (каса в національній валюті)

311 – (поточні рахунки в національній валюті)

40 – (статутний капітал)

42 – (додатковий капітал)

441 – (прибуток нерозподілений)

641/1 – (розрахунки з ПДВ)

641/2 – (розрахунки з податку на прибуток)

631 – (розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками)

361 – (розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками)

377 – (розрахунки з іншими дебіторами)

92 – (адміністративні витрати)

281 – (товари на складі)

644 – (податковий кредит)

312 – (поточні рахунки в іноземній валюті)

681 – (розрахунки за авансами одержаними)

362 – (розрахунки з іноземними покупцями і замовниками)

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів
/ Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні.
Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ,
ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутниця
Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. – 608 с.

4. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку :
Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.

5. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч.
посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.

6. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України.
–Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

7. Пархоменко Н. Бухгалтерський облік в Україні // Київ –1997.

8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними
формами власності // Київ: ВТОВ “А. С. К.”, 1998.

9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. –
784

10. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За
ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.

11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578
с.

12. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за
ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020