.

Блок-схеми та таблиці з оплати праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3333
Скачать документ

Особливості побудови соціального захисту населення в:

адміністративно-розподільчій економіці ринковій економіці

За економічною основою

державна власність є домінуючою досягнуто поєднання різних форм
власності, що взаємодіють між собою

За участю у виробництві

участь громадян у суспільному виробництві є обов’язковою, гарантується
та контролюється державою участь у виробництві державою не гарантується

за джерелом доходів

основне джерело доходів працездатних це оплата за найм робочої сили
джерела доходів є різними: оплата найму робочої сили, капітал, рента,
проценти

За формую надання

система включає багато елементів, що носять нетоварний характер для
споживачів – дотації на ціни, безплатне медичне обслуговування, пільги,
вартість яких не завжди обраховується система виходить з товарної
природи всіх соціальних пільг, передбачає їх вартісну оцінку і оплату

За масштабами охоплення

система носить загальний, слабо диференційований характер система
передбачає диференціацію рівня соціального захисту в залежності від
змісту потреб, рівня і джерел доходів

За характером одержання

поєднання індивідуальних та колективних, грошових та натуральних форм
переважно індивідуальні, грошові форми

За формуванням інфраструктури

інфраструктура створюється і утримується як за рахунок держави, так і за
рахунок витрат підприємства інфраструктура створюється і утримується
переважно за рахунок оплати соціальних послуг, частково за рахунок
благодійної діяльності та муніципальних коштів

За відповідністю характеру процесу відтворення

зорієнтована на вимоги зорієнтована на вимоги інтенсивного

екстенсивного розвитку розвитку

Основний недолік

відсутність взаємозв’язку з інтенсивністю та результатами праці,
зрівнялівка нестабільність існування, невпевненість у перспективах

Блок-схеми та таблиці з оплати праці

Таблиця

ТИПОВА ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ РІЗНОГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ

Таблиця

Класифікація доплат до заробітної плати, що існують у певних сферах
діяльності

Група доплат Перелік можливих доплат

• Перша: доплати, що мають водночас стимулюючий і компенсуючий характер
• За суміщення професій (посад)

• За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт

• На період освоєння нових норм трудових витрат

• Бригадирам з робітників, яких не звільнено від основної роботи

• За ведення діловодства та бухгалтерського обліку

• За обслуговування обчислювальної техніки

• Друга: доплати компенсаційного характеру за умови праці, що
відхиляються від нормальних • За роботу у важких, шкідливих та особливо
важких і шкідливих умовах

• За інтенсивність праці

• За роботу в нічний час

• За перевезення небезпечних вантажів

• Третя: доплати, зв’язані з особливим характером виконуваних робіт
(сезонністю, віддаленістю, невизначеністю об’єкта праці тощо) • За
роботу у вихідні дні, що с робочими за графіком

• За багатозмінний режим роботи

• Водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і
роз’їзний характер прані

• За дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну
тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт

• За роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період
масового приймання й закладання на зберігання
сільськогосподарської продукції

• За роз’їзний характер праці

Таблиця

Загальновживані показники преміювання робітників основного виробництва

Напрями стимулювання Показники преміювання

• Поліпшення якості продукції (робіт, послуг) • Збільшення здавання
продукції з першого подання

• Скорочення кількості випадків повернення неякісної продукції,
рекламацій

• Поліпшення гатунку (сортності) продукції

• Зниження браку, відсутність претензій з боку ВІК і споживачів

• Освоєння прогресивної технології та нової техніки • Скорочення
термінів освоєння прогресивної технології

• Підвищення коефіцієнта завантаження нового устаткування

• Зменшення витрат на експлуатацію нових машин

• Зниження матеріальних витрат • Зменшення технологічних витрат проти
нормативного рівня

• Зменшення відходів на одиницю продукції проти фактично досягнутого
рівня

• Економія окремих видів матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів,
інструменту, енергії, запасних часині тощо)

• Зростання продуктивності праці • Збільшення виробітку продукції
(надання послуг) у розрахунку на одного робі пінка

• Зниження трудомісткості одиниці продукції (послуг)

• Виконання обсягів робіт з меншою кількістю робітників

Таблиця

Показники та умови преміювання працівників основних функціональних
відділів великого виробничого підприємства

• Виконання плану підготовки виробництва та випуску нових виробів

• Виконання встановленого завдання з підвищення технічного рівня
виробів

Відділ головного технолога • Виконання плану-графіка технологічної
підготовки виробництва нових виробів

• Досягнення запланованого рівня продуктивності праці на
підприємстві

Відділ головного механіка (енергетика) • Виконання плану-графіка
планово-запобіжного ремонту устаткування

• Брак претензій від виробничих підрозділів щодо технічного стану
та якості ремонту устаткування • Головна умова: виконання планового
(розрахункового) рівня прибутковості підприємства

Планово-економічний відділ • Якісна розробка та своєчасне доведення до
структурних підрозділів планових завдань (техніко-економічних
показників)

• Своєчасне оформлення договорів на поставку продукції

• Додаткова умова:

100-відсоткове виконання договірних зобов’язань щодо поставок продукції

Виробничо-диспетчерський відділ • Досягнення встановленою коефіцієнта
ритмічності випуску продукції

• Дотримання нормативу незавершеного виробництва на підприємстві в
цілому

Відділ організації праці та заробітної плані • Виконання плану-графіка
перегляду норм трудових витрат і нормування нових технологічних
процесів

• Дотримання нормативу співвідношення між зростанням середньої
заробітної плати та продуктивності праці

Відділ (сектор) збуту продукції • Виконання плану-графіка
відвантаження готової продукції • Дотримання нормативу залишків готової
продукції на складі

Рис. Концептуальні характеристики моделей мотивації трудової діяльності

МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ

Грунтуються на теорії

потреб

очікування

справедливості

Фізіологія

Безпеки та захищеності

Соціальні

Поваги

Самовиявлення

Очікування щодо співвідношення витрат праці та результатів

Очікування щодо співвідношення результатів та винагороди

Передбачуваний ступінь відносного задоволення отриманою винагородою

Суб’єктивне визначення співвідношення винагороди із заохоченням інших
людей, що виконують аналогічну роботу

Порівняння особистої винагороди із заохоченням інших людей, що виконують
аналогічну роботу

Знання соціального напруження через дотримання принципу справедливості
(за наявності дисбалансу)

Виокремлювані види

Чинники, що впливають

Складові елементи

Відрядна оплата

Почасова оплата

Премії за раціоналізацію

Участь у прибутках

Оплата навчання

Виплата за максимальне використання робочого часу (немає невиходів на
роботу)

Пільгове харчування

Доплати за стаж

Пільгове користування житлом, транспортом та ін.

Збагачення праці

Гнучкі робочі графіки

Премії за раціоналізацію

Охорона праці

Програми підвищення якості праці

Просування по службі

Участь у прийнятті рішень на більше високому рівні

МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВ-НОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Виявлення конкретного виду поведінки та його зв’язку з результативністю
функціонування

1

2

Вимірювання частотності тих чи тих видів поведінки

3

Виявлення на підставі функціонувального аналізу наявних можливостей
(варіантів) поведінки

Розробка стратегії втручання

Застосування відповідної стратегії

Вимірювання частотності видів поведінки після втручання

Чи вирішено проблему?

Ні

Так

Підтримка бажаного виду поведінки

Оцінка результативності

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Оплати праці

Соціального захисту

Через встановлення:

• мінімальної заробітної плати

• інших державних норм і гарантій щодо оплати праці (за робочу в
надурочний час, святкові та вихідні дні та за час виконання державних
обов’язків тощо)

• умов визначення частини доходу, що спрямовується на оплачу праці

• міжгалузевих співвідношень в оплаті праці

• умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та установах

• максимальних розмірів посадових окладів керівників державних
підприємств

• рівня оподаткування підприємств і доходів працівників

З допомогою:

• бюджетного фінансування народної освіти, культури, закладів охорони
здоров’я і фізичної культури (на базо-вому рівні надання послуг)

• участі у формуванні фондів соціального страхування (пенсійного,
медичної допомоги, допомоги на випадок безробіття тощо)

• обмеженого датування цін на Т9вари (послуги), що перебувають під
державним контролем

• запровадження допомоги сім’ям з низькими доходами

• застосування різних форм компенсації підвищення цін (для найбільш
вразливих верств населення) та обмеженої індексації

• забезпечення функціонування дійової системи працевлаштування та
допомоги безробітним

Економічні (прямі)

Економічні (непрямі)

Негрошові

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019