.

Акцизний збір, мито (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1105 4635
Скачать документ

Акцизний збір

Законодавче – нормативна база:

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 26.12.1992
року №.18-92 із змінами та доповненнями.

2. Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби” №329 від 15.09.95р. із змінами та доповненнями.

3. Закон України “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на
тютюнові вироби” від 06.02.96р. №30-96 із змінами та доповненнями.

4. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт
етиловий та алкогольні напої” від 07.05.96р. №178-96 із змінами та
доповненнями.

5. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі
товари (продукцію)” від 11.07.96р. №313-96 із змінами та доповненнями.

6. Закон України “Про державне регулювання виробництва й обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів” від 19.12.95р. №481.

7. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі
транспортні засоби” від 24.05.96р. №216 із змінами та доповненнями.

8. Указ Президента України “Про ставки акцизного збору на нафтопродукти”
від 24.06.98р. № 680.

Акцизний збір – це непрямий податок на окремі товари (продукцію),
визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів
(продукції).

Відповідно до законодавства установлено види підакцизних товарів
(таблиця 1):

Таблиця 1

Види підакцизних товарів (продукції) та одиниці виміру ставок акцизного
збору

№ пп. Види підакцизних товарів (продукції)

Ставки

1. Тютюнові вироби грн./шт., кг

2. Спирт, етиловий грн./літр

3. Алкогольні напої грн./літр

4. Пиво солодове грн./літр

5. Нафтопродукти грн./літр

6. Ювелірні вироби у % до обороту з продажу за продажу

7. Деякі транспортні засоби в євро за 1 куб. см об’єму циліндра двигуна

Платники

Платниками акцизного збору є:

а) суб’єкти підприємницької діяльності, а також філії, відділення (інші
відокремлені підрозділи) – виробники підакцизних товарів (послуг) на
митній території України, у тому числі з давальницької сировини, по
товарах (продукції), на які встановлені ставки акцизного збору в твердих
сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на
давальницьких умовах по товарам, акцизний збір по яким встановлений у
процентах до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику;

б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг)
на митній території України безпосередньо або через їх постійні
представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;

в) будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх
філії, відділення, інші відокремлення, інші відокремлені підрозділи, які
імпортуються на митну територію України підакцизні товари, незалежно від
наявності внесених до них іноземних інвестицій;

г) фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають)
підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді
супроводжувального або не супроводжувального багажу, а також фізичні
особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані
(надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших
відправлень або не супроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що
перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних
осіб, визначені митним законодавством;

д) юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми
володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у
податкових агентів.

Податковий агент – це суб’єкт підприємницької діяльності, створений у
формі підприємства з іноземною інвестицією (а також його дочірні
підприємства, філії, відділення, відокремлені підрозділи) право якого на
звільнення від оподаткування окремими податками, зборами було
підтверджено рішенням суду уповноважений:

1. Здійснювати нарахування акцизного збору;

2. Стягувати акцизний збір із платників акцизного збору – фізичних та
юридичних осіб, які купують у нього підакцизні товари;

3. Вносити суми акцизного збору, стягнуті з платників до бюджету;

4. Нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання таких
повноважень.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування акцизним збором є:

– обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції), в т.ч. з давальницької сировини шляхом їх продажу, обміну
та інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів
(продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених
підакцизних товарів (продукції), виготовленої з давальницької сировини;

– обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного
споживання, промислової переробки (крім оборотів із реалізації
(передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх
працівників;

– митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться,
пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах
бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з
частковою оплатою.

У разі продажу ( інших видів відчуження) податковими агентами
підакцизних товарів (продукції) об’єктом оподаткування є:

для вироблених на території України товарів (продукції) – обороти з
реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість
будь-яких додаткових послуг або робіт, пов’язаних із такою реалізацією;

– для імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України
товарів (продукції) – обороти з реалізації таких підакцизних товарів
(продукції) включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт,
пов’язаних із такою реалізацією на митній території України, але не
менше митної вартості таких підакцизних товарів (продукції) з
урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого ввізного
(імпортного) мита.

Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів
(продукції):

– на експорт за іноземну валюту;

– легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата
вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також
легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога,
міліція тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

– при вивезенні з митної території України підакцизної продукції,
набутої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції;

Акцизний збір стягується також із оборотів з реалізації підакцизних
товарів (продукції), придбаних до 1 січня 1992 року.

Порядок обчислення й сплати

Акцизний збір обчислюється у твердих ставках у гривнях з одиниці
реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції), або за
ставками у відсотках до обороту від реалізації (передачі) товарів
(продукції).

Акцизний збір, обчислений в євро, із товарів (продукції), що вироблені і
реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним
(обмінним ) НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється
реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом
кварталу.

У разі закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот
визначається, виходячи з їхньої митної (закупівельної) вартості,
збільшеної на суму ввізного мита. При визначенні вказаної вартості
іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом
Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

У разі придбання на території України та в країнах колишнього Союзу РСР
підакцизних товарів за іноземну валюту і подальшої їх реалізації за
національну валюту України, оподатковуваний оборот визначається,
виходячи з їх закупівельної вартості, збільшеної на суму ввізного мита,
перерахованої за курсом Національного банку України, що діє на день
придбання цих товарів.

Платники щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним,
подають до державних податкових інспекцій за місцем свого знаходження
(реєстрації) розрахунки акцизного збору.

Датою виникнення податкових зобов’язань із продажу підакцизних товарів
(продукції) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом
якого відбувається будь-яка з подій , що настала раніше:

– або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський
рахунок платника акцизного збору як оплати товарів (продукції), що
продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові кошти –
дата їх оприбуткування в касі платника акцизного збору , або дата
інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує
платника акцизного збору;

– або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі імпорту підакцизних
товарів вважається дата, яка припадає на дату митного оформлення
вантажно – митної декларації. Платник податків сплачує акцизний збір
одночасно зі сплатою мита і митних зборів. Дати визначення податкових
зобов’язань наведені на схемі 2:

Схема 2

Виникнення податкових зобов’язань по акцизному збору

Якщо податковий агент здійснює продаж підакцизних товарів (продукції),
він повинен включити до ціни такого товару (продукції) акцизний збір,
утримати його з покупця та перерахувати до бюджету протягом семи
календарних днів, наступних за датою продажу (відчуження) акцизного
товару (продукції). При цьому датою продажу (інших видів відчуження)
підакцизного товару (продукції) є дата:

– відвантаження (передачі) податковим агентом підакцизних товарів
(продукції) або дата одержання податковим агентом коштів чи інших видів
компенсацій вартості підакцизних товарів (продукції) залежно від того,
яка подія сталася раніше:

– дата початку передачі підакцизних товарів (продукції), якщо така
передача здійснюється згідно з умовами договорів комісії, консигнації,
доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають
перехід права власності;

– дата, коли розпочинається передача підакцизних товарів (продукції)
іншим особам або за їх дорученням, але не пізніше дати митного
оформлення, у разі, коли податкові агенти імпортують (ввозять,
пересилають) на митну територію України підакцизні товари (продукцію),
як повірені, комісіонери, сторони договору про сумісну діяльність, інших
цивільно-правових договорів, укладених з іншими особами та в їх
інтересах.

Строки сплати акцизного збору

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками
самостійно відповідно до чинного законодавства. Строки сплати до бюджету
визначаються окремо для кожного виду підакцизної продукції на алкогольні
напої (таблиця 2):

Підприємства-виробники, що реалізують свою продукцію (тютюнові вироби)
сплачують акцизний збір до 16 числа наступного за звітним місяця,
виходячи з фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за минулий
місяць (до відповідного бюджету);

Власник готової продукції, виготовленої з використанням давальницької
сировини, сплачує акцизний збір не пізніше дня одержання готової
продукції;

Таблиця 2

Платники Строки сплати акцизного збору Примітки

1 2 3

Підприємства-виробники На третій робочий день після здійснення обороту
по реалізації Ця норма застосовується в разі: реалізації алкогольних
напоїв, виготовлених без використання спирту етилового; реалізація
підакцизної продукції, виготовленої із спирту етилового, придбаного без
сплати акцизного збору (до введення в дію постанови КМУ від 27.12.99 р.
№ 275); реалізації алкогольних напоїв, що містять спирт етиловий від 1,2
до 8,5% об’ємних одиниць (слабоалкогольні напої), які згідно
законодавству не повинні маркуватися марками акцизного збору

Суб’єкти підприємництва, які отримують спирт етиловий для переробки на
іншу підакцизну продукцію і видають податковим органам податковий
вексель До 90 календарних днів, починаючи з дня видачі векселя

Продукція, що є результатом переробки повинна підлягати маркуванню
марками акцизного збору

Підприємства вторинного виробництва При придбанні марок акцизного збору
Сума акцизного збору розраховується виходячи із ставок акцизного збору
на готову продукцію, вироблену з виноградних виноматеріалів або із сусла
з використанням спирту етилового

Суб’єкти підприємницької діяльності, які імпортують алкогольні напої При
придбанні марок акцизного збору

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, що ввозять (пересилають)
транспортні засоби на митну територію України сплачують акцизний збір до
або під час надання митної декларації (одночасно зі сплатою мита,
“імпортного” ПДВ, митних зборів);

Суб’єкти підприємницької діяльності, що виробляють та реалізують на
Україні нафтопродукти сплачують акцизний збір у валюті України за
валютним (обмінним) курсом НБУ ,що діє на перший день кварталу , у якому
здійснюється реалізація товару, і залишається незмінним протягом
кварталу. З нафтопродуктів, що імпортуються в Україну акцизний збір
сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом, що діє на
перший день подання митної декларації.

Суб’єкти підприємницької діяльності, що виробляють та реалізують на
Україні ювелірні вироби сплачують акцизний збір у валюті України , а на
ті товари, що імпортуються в Україну – у валюті України за валютним
(обмінним ) курсом, що діє на перший день подання митної декларації.

Інші платники акцизного збору (крім вищезазначених) зобов’язані
самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданому
ними Розрахунку, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем граничного строку, встановленого для подання Розрахунку.

Відповідальність за порушення сплати та термінів і повноти надання
звітності акцизного збору згідно законодавчо-нормативної бази
передбачені штрафні санкції за окремі види порушення, а саме згідно
Закону України від 21.12.01р. №2181 – III “Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами”.

Порядок нарахування акцизного збору

При застосуванні ставки акцизного збору у гривнях, яка встановлена в
грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару сума акцизного
збору розраховується за формулою

А – С х К,

де А – сума акцизного збору; С – ставка акцизного збору; К – кількість
товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним
законом;

При застосуванні ставки акцизного збору в євро, сума акцизного збору
розраховується за формулою:

А = С х Є х К,

де А – сума акцизного збору; С – ставка акцизного збору; Є – курс гривні
до євро за станом на перший день відповідного кварталу; К – кількість
товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним
законом.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках, обчислюється
за формулою

А = С х В,

де А – сума акцизного збору; С – ставка акцизного збору; В – вартість.

Мито

Законодавче – нормативна база:

1. Закон України “про Єдиний митний тариф” від 05.02.92р. №2097 – XII із
змінами і доповненнями.

2. Митний кодекс України.

3. Лист “Щодо розміру пені за несвоєчасно сплачене суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності мито” від 29.04.02р. № 11/3-15-3856-ЕП.

4. Лист “Щодо розміру нарахування пені за невчасно сплачене мито” від
18.04.02р. №23-9-1951.

5. Наказ “Про затвердження Інструкцій про порядок здійснення розрахунків
з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість,
акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами” від
30.06.2000р. №368/149.

6. Наказ “Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної
митної декларації”” від 09.07.97р. № 307 із змінами та доповненнями.

Мито – це непрямий податок, який стягується з товарів (інших предметів),
які переміщуються через митний кордон України, тобто ввозяться,
вивозяться чи прямують транзитом. Механізм оподаткування митом наведений
на схемі 3, 4:

Схема 3

Структурно – логічна схема мита

ФВ – фактурна вартість;

ТВ – транспортні витрати;

СП – страхові послуги;

Ві – витрати інші (навантаження, розвантаження, інші витрати, понесені
платником до перетину митного кордону, перераховані за офіційним курсом
НБУ).

Схема 4

Структурно – логічна схема платників мита

Юридичні або фізичні особи здійснюють операції по імпорту та експорту
товарів (робіт, послуг). Кожна угода по імпорту або експорту передбачає
укладання договору (контракту), у якому обов’язково відображається ціна
і загальна вартість товару на підставі рахунку – фактури. Фактурна
вартість – це вартість товарів, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті
або повинна компенсуватися зустрічними поставками товарів та
зазначається в рахунку – фактурі (рахунку – проформі для договору міни)
відповідно до умов зовнішньоторговельної угоди купівлі – продажу або
міни.

Об’єктом оподаткування митом є митна вартість або фізична одиниця
товару, що імпортується. Митна вартість товару – це сума, яку фактично
сплачено, або яка підлягає сплаті за товар на момент перетину митного
кордону держави (тобто, коли, всі належні формальності щодо ввезення
товару в країну чи його вивезення з неї виконані).

Механізм обчислення та сплати мита включає в себе
декілька етапів (схема 5 ):

Схема 5

Механізм обчислення та сплати мита

Відмінності між фактурною вартістю та митною вартістю (схема 6)
полягають у тому, що фактурна вартість складається з ціни товару, яка
відображена в рахунку – фактурі іноземного контрагента або у договорі
(контракті), а при обчисленні митної вартості, до неї включається ціна
товару, відображена у рахунку – фактурі (фактурна вартість), а також
фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури: на
транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та
страхування до пункту перетину митного кордону України (комісійні та
брокерські послуги).

Схема 6

Визначення митної вартості товарів, що імпортуються

При визначенні ціни придбання товарів необхідно також врахувати базові
умови поставки, які використовуються залежно від способу перевезення
товару (перевезення морським транспортом; перевезення залізницею; усі
види перевезень) і визначені міжнародними правилами по тлумаченню
термінів “Інкотермс” від 01.01.90р. № 23.

У випадку невідповідності вартості товарів та інших предметів митна
вартість визначається відповідно до наведених положень. А якщо неможливо
перевірити її обчислення, митні органи України визначають митну вартість
на основі ціни на ідентичні товари та предмети, що діють у провідних
країнах-експортерах зазначених товарів та предметів. ,

При визначенні митної вартості іноземна валюта перераховується у гривні
за офіційним курсом НБУ на дату оформлення вантажно – митної декларації
(ВМД).

Митний збір – це вид митних платежів, що підлягають сплаті до бюджету
громадянами, які є суб’єктами зовнішньо – економічної діяльності за
роботу, виконану по відношенню до них митними органами.

Платником митного збору є юридична чи фізична особа, що здійснює митне
оформлення.

Порядок стягнення митних зборів наведено на схемі 7:

Схема 7

Порядок стягнення митних зборів

Порядок нарахування та справляння податку на додану вартість та
акцизного збору при митному оформленні імпортних предметів наступний:

1. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України предметів або
товарів на суму, що перевищує еквівалент 1400 доларів США, розмір
податку на додану вартість нараховується за формулами:

на предмети (товари), які обкладаються лише митом:

де М-сума мита;

МВ – митна вартість;

на предмети чи товари, які підлягають обкладенню митом та при
митному оформленні, яких справляються митні збори (транспортні засоби):

де Мз – митний збір;

на предмети чи товари, які підлягають обкладенню акцизним збором:

де Аз – акцизний збір;

– у разі ввезення на митну територію України транспортних
засобів, які підлягають обкладенню митом та акцизним збором:

2. Акцизний збір на підакцизні предмети чи товари, що ввозяться на митну
територію України, нараховується за відповідними ставками згідно чинного
законодавства:

на предмети, які не обкладаються митом:

на предмети чи товари, які підлягають обкладенню митом:

– на транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться на митну
територію України (крім країн – учасниць СНД):

на транспортні засоби та запасні частини до них, вироблені країнами СНД:

А – ставка акцизного збору.

Імпортні операції

Вітчизняні товари

Бартерні операції

Дата відвантаження товарів (продукції) незалежно від дати отримання
зустрічної поставки

Дата оформлення ВМД

Дата першої події податкового періоду

Відвантаження товарів (продукції)

Зарахування коштів від покупця

Ставки

Об’єкт оподаткування

Платники

Юридичні особи; Фізичні особи

У відсотках до митної вартості

(адвалорне мито);

Тверда ставка на одиницю товару

(специфічне мито)

Митна вартість товару

Митні збори

ФВ+ТВ+СП+ВІ

Мито

Юридичні особи

Які здійснюють переміщення товарів через митний кордон

Платники мита

Фізичні особи

Механізм нарахування та сплати мита

порядок визначення митної вартості товару

порядок визначення країни походження

порядок визначення товарної групи товару, що імпортується

порядок обчислення та сплати мита

порядок застосування пільг

Ціна придбання товарів

Митна вартість товарів

Витрати на транспортування, страхування до пункту перетину митного
кордону України

Комісійні та брокерські витрати

Плата за використання об’єктів інтелектуальної власності

Митні збори

За кожну вантажно – митну декларацію

За митне оформлення товарів

За перебування під митним наглядом

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020