КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з оподаткування

1. Функції ДПС (державної податкової служби)

Система управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину
централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої
ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку.

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові
основи діяльності регулюються Законом України «ПРО Державну податкову
службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про
забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України».

Головними задачами Державної податкової адміністрації України є: 

1. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства,
правильністю начислення податків, повнотою і своєчасністю внесення у
відповідні бюджети податків, зборів і інших обов’язкових платежів,
установлених законодавством. 

2. Прийняття рішень щодо застосування фінансових санкцій і накладення
адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства і
забезпечення їхній стягнення. Захист інтересів держави в судових органах
у питаннях, пов’язаних із сплатою податків, зборів і інших обов’язкових
платежів. 

3. Прийняття нормативних і методичних документів із питань
оподатковування, бухгалтерського обліку і звітності для виконання
відповідних законодавчих актів. 

Державна податкова адміністрація України виконує такі функції: 

1. Проводить безпосередньо й організує роботи державних податкових
адміністрацій, пов’язаних із: здійсненням контролю за виконанням
законодавства про податки, інших платежах у бюджети і внесках у державні
цільові фонди, законності валютних операцій, порядку розрахунків із
споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням
для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведенням усебічних
перевірок, фактів приховання, заниження сум податків і інших платежів;
виявленням, урахуванням, оцінкою і реалізацією конфіскованого,
безгосподарсьго майна, що перейшло по праву правонаступництва до
держави, і цінностей; проведенням перевірок правильності утримання і
збереження засобів, отриманих в оплату державного збору, а також у
випадку здійснення виконкомами сільських і селищних рад касових операцій
із прийняттям від населення засобів на оплату податкових платежів. 

2. Розробляє і видає інструктивні і методичні документи про порядок
використання законодавчих актів про податки, інших платежах у бюджети,
внесків у державні цільові фонди. 

3. Підтверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій і інших
документів, пов’язаних із розрахунком і виплатою податків, інших
платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, а також форми
звітів про проведену державними податковими адміністраціямиями роботі. 

4. Роз’ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок
використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки,
інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й
організовує проведення цієї роботи державними податковими
адміністраціями. 

5. Проводить заходи з метою добору, розставлення, фахової підготовки і
перепідготовки кадрів державної податкової служби. 

6. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну
допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її
стану. 

7. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих
робітників місць і інших засобів автоматизації і комп’ютеризації робіт у
державних податкових адміністраціях. 

8. Розробляє основні напрямки, форми і методи проведення податкових
перевірок, визначає задача і повноваження підрозділів податкових
розслідувань державних податкових адміністрацій, координує і контролює
їхня діяльність. 

9. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій
виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і
громадян, що можуть свідчити про злочинницьку діяльність або створювати
умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань
відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю. 

10. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів
правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність. 

11. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків,
інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди. 

12. Розробляє проекти міжурядових угод про усунення подвійного
оподатковування прибутків і майна і попередженні податкових відхилень. 

Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях і містах із районним поділом: 

1. Проводить безпосередньо й організовує роботи державної податкових
адміністрації, пов’язані із: здійсненням контролю за виконанням
законодавства про податки, інших платежах у бюджети і внески в державні
цільові фонди, законності валютних операцій, порядку розрахунків із
споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням
для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведенням усебічних
перевірок, фактів приховання, заниження сум податків і інших платежів; 
виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого,
безгосподарського майна, що перейшло по праву правонаступництва до
держави, і цінностей; проведенням перевірок правильності утримання і
збереження засобів, отриманих в оплату державного збору, а також у
випадку здійснення виконкомами сільських і селищних рад касових операцій
із прийняттям від населення коштів на оплату податкових платежів. 

2. Роз’ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок
використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки,
інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й
організовує проведення цієї роботи державними цінними податковими .
адміністраціями. 

3. Проводить заходи з метою добору, розміщення, професіональної
підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби. 

4. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну
допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її
стану. 

5. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих
робочих місць і інших засобів автоматизації і комп’ютеризації робіт у
державних податкових адміністраціях. 

6. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій
виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і
громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати
умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань
відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю. 

7. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів
правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність. 

8. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків,
інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди. 

У випадку, коли зазначені державні податкові адміністрації безпосередньо
здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів у бюджети,
внесків у державні цільові фонди, вони виконують щодо цих платників ті ж
функції, що і державні податкові адміністрації по районах, районам у
містах і містам без районного поділу. 

Державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам
без районного поділу виконують такі функції: 

1. Здійснюють контроль за виконанням законодавства про податки, інших
платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди. 

2. Забезпечують повний облік платників податків, інших платежів у
бюджет, внесків у державні цільові фонди, правильність нарахування цих
платежів і своєчасність їх одержання. 

3. Контролюють своєчасність представлення платниками бухгалтерських
звітів і балансів, податкових декларацій, інших платежів у бюджети,
внесків у державні цільові фонди, а також достовірність цих документів
щодо правильності визначення об’єктів оподатковування і нарахування
податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди. 

4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого
порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових
апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім
використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги. 

5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного (експортного)
мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням. 

6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових
санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення
законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних
штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами підприємстві,
організації і громадянами. 

7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства
про оподатковування. 

8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум
податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди. 

9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою
злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності
документів, пов’язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і
державні цільові фонди. 

10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій
визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що
можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої
діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю. 

11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень,
за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у
суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам
про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів,
отриманих ними за ці угоди, а в інших випадків-засобів, отриманих без
установлених законом основ, а також про стягнення заборгованості перед
бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна. 

12. Проводять роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою і
реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, майна, що перейшло
по праву спадкування державі, і цінностей. 

13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок
прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність
і повноту перерахування цих сум у бюджет. 

14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і
організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб
державних податкових адміністрацій. 

15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в
бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові
фонди. 

Світовий досвід свідчить, що боротьба з тіньовою економікою, корупцією,
злочинністю, тероризмом, масштаби яких зростають у всьому світі, є
складною та високозатратною. У цьому сенсі в Україні важливим механізмом
такої боротьби може стати розробка комплексного закону про податок на
власність та надспоживання ресурсів. Такий закон дозволить здійснити
цивілізований облік, контроль, оподаткування власності (державної,
приватної, корпоративної тощо) та споживання матеріальних благ і
ресурсів, які належать не тільки сучасному населенню країни, але і їхнім
нащадкам.

Це також буде відповідати сучасній світовій парадигмі сталого розвитку,
запропонованій в умовах зростання ризиків різноманітних загроз як для
окремої людини, так і всього людства в цілому та тенденції до
катастрофічного зменшення життєво необхідних ресурсів ноосфери.

На сьогодні все більшого поширення серед світової та української
спільноти набуває переконання про те, що стратегічний напрямок розвитку
сучасного людства – в створенні відкритого, демократичного, соціально
орієнтованого, інформаційного життєвого простору для усього населення
планети Земля [2, 3].

Виходячи з мети та завдань, які стоять перед ДПС України, її
модернізація, на наш погляд, поряд із посиленням її
соціально-економічної орієнтації, повинна забезпечити суттєве зростання
питомої ваги інформаційно-аналітичної складової у структурі податкової
системи.

Головним завданням модернізації державної податкової служби як
управлінської системи завжди залишатиметься максимізація її цільової
функції, що матеріалізується у забезпеченні ефективного управління
податковими процесами на місцевому, регіональному і державному рівнях та
безумовному виконанні державного бюджету.

2. Контроль дотримання валютного законодавства

Загальними принцами валютного регулювання і валютного контролю в Україні
є:

пріоритет економічних мір в реалізації державної політики в сфері
валютного регулювання і валютного контролю;

виключення невиправданого втручання держави і її органів в валютні
операції резидентів і нерезидентів;

єдність зовнішньої і внутрішньої валютної політики в Україні;

єдність системи валютного регулювання і валютного контролю в Україні;

забезпечення державою захисту прав і економічних інтересів резидентів
і нерезидентів при здійснення валютних операцій.

1. Валютні операції резидентів на території України та за її межами, а
також нерезидентів на території України підлягають валютному контролю.

2. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання резидентами й
нерезидентами валютного законодавства України при здійсненні валютних
операцій.

3. Основними напрямками валютного контролю, в тому числі шляхом
проведення перевірок, є:

а) здійснення контролю за повнотою та своєчасністю валютних надходжень
в Україну та виконання резидентами та нерезидентами зобов’язань в
іноземній валюті та валюті України;

б) здійснення контролю за законністю валютних операцій резидентів на
території України і за її межами та нерезидентів на території України;

в) здійснення контролю за повнотою та об’єктивністю обліку
та документації стосовно валютних операцій, звітності про
валютні операції та декларування резидентами валютних цінностей,
товарів та майна, які перебувають за межами України, а також
здійснення контролю за реєстрацією договорів, які передбачають
виконання резидентами боргових зобов’язань перед резидентами щодо
залучених від нерезидентів кредитів, позик (поворотної фінансової
допомоги) у грошовій формі або банківських металах.

Органи і агенти валютного контролю та їх повноваження

1. Кабінет Міністрів України забезпечує взаємодію між органами
виконавчої влади у сфері валютного контролю, а також їх взаємодію з
Національним банком України.

2. Валютний контроль в Україні здійснюється органами й
агентами валютного контролю у відповідності з валютним законодавством.

3. Органами валютного контролю в Україні є:

а) Національний банк України — головний орган валютного контролю;

б) Державна податкова адміністрація України;

в) Державна митна служба України.

4. Агентами валютного контролю в Україні є а) уповноважені банки;

б) уповноважені фінансові установи;

в) юридичні особи, які не є фінансовими установами, але відповідно до
законів України мають право здійснювати банківські операції для третіх
осіб і отримали від Національного банку України генеральну
ліцензію на здійснення валютних операцій;

г) Державне казначейство України.

5.Національний банк України :

а) видає обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення
валютного контролю;

б) здійснює контроль за дотриманням уповноваженими банками вимоги щодо
реєстрації договорів, які передбачають виконання боргових зобов’язань
перед нерезидентами щодо залучених від нерезидентів кредитів,
позик (поворотної фінансової допомоги у грошовій формі або
банківських металах);

в) здійснює контроль за виконанням резидентами й нерезидентами, які
одержали від нього індивідуальну ліцензію на здійснення валютної
операції або генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій, вимог валютного законодавства України;

г) забезпечує виконання уповноваженими банками, уповноваженими
фінансовими установами, Державним казначейством України та юридичними
особами, які не є фінансовими установами, але відповідно до законів
України мають право здійснювати банківські операції для третіх осіб і
отримали від Національного банку України генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій контролю за валютними операціями,
які проводять резиденти й нерезиденти через цих агентів валютного
контролю;

ґ) застосовує міри відповідальності, передбачені пунктом 1 статті 21
розділу IV цього Закону;

д) по фактах порушень порядку здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, у тому числі установленого цим Законом, робить подання до
центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики
щодо застосування до резидентів чи нерезидентів індивідуального режиму
ліцензування або тимчасово/о зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

е) перевіряє дотримання вимог валютного законодавства України
за інформацією, наданою органами та агентами валютного
контролю або іншими державними органами;

є) здійснює облік, обробку та узагальнення інформації, отриманої
відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів, виданих в межах
цього Закону, від агентів валютного контролю.

У випадках, передбачених цим Законом та іншими законами України, передає
узагальнену інформацію, отриману від агентів валютного контролю
Державній податковій адміністрації України, центральному органу
виконавчої влади з питань економічної політики та іншим державним
органам;

ж) передає правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за
які передбачено кримінальну відповідальність;

з) надає роз’яснення щодо порядку застосування нормативно-правових
актів з питань валютного регулювання та валютного контролю.

6. Державна податкова адміністрація України :

а) здійснює контроль за валютними операціями, що проводяться
резидентами, а також нерезидентами на території України та резидентами
за її межами та встановлює порядок декларування валютних цінностей та
майна, які перебувають за межами України;

б) здійснює контроль за дотриманням термінів
розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, визначеними статтею
16 цього Закону;

в) застосовує міри відповідальності, передбачені пунктом І статті 21
розділу IV цього Закону;

г) передає правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за
які передбачено кримінальну відповідальність;

ґ) по фактах порушень порядку здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, у тому числі установленого цим Законом, робить подання до
центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики щодо
застосування до резидентів чи нерезидентів індивідуального режиму
ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

д) перевіряє дотримання вимог валютного законодавства України
за інформацією, наданою органами та агентами валютного
контролю або іншими державними органами по мірі її надходження;

е) видає в межах, передбачених цим Законом, обов’язкові для виконання
нормативні акти щодо здійснення валютного контролю.

7. Державна митна служба України:

а) здійснює контроль за додержанням правил переміщення
валютних цінностей через митний кордон України в момент здійснення
такого переміщення;

б) забезпечує передачу уповноваженим банкам інформації стосовно митного
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у
межах здійснення зовнішньоекономічних операцій у порядку, встановленому
за погодженням з Національним банком України.

8. Агенти валютного контролю здійснюють контроль за
валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через
їх установи.

У випадках, встановлених законами України, про виявлені порушення агенти
валютного контролю інформують Національний банк України та органи
державної податкової служби в порядку, установленому Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Національним банком України.

9. Органи валютного контролю та інші державні органи про виявлені
порушення валютного законодавства при виконанні контрольних функцій в
межах їх повноважень інформують Національний банк України у порядку,
установленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним
банком України.

Права і обов’язки органів і агентів валютного контролю та їх посадових
осіб

1. Органи валютного контролю та їх посадові особи в межах своєї
компетенції і відповідно до законодавства України мають право:

а) проводити перевірки дотримання резидентами і
нерезидентами валютного законодавства;

б) проводити перевірки повноти та достовірності обліку та звітності за
валютними операціями резидентів і нерезидентів, у тому
числі одержувати безкоштовно необхідні пояснення, довідки і відомості
з питань, що виникають в ході перевірок;

в) для проведення валютного контролю запитувати й одержувати документи і
інформацію, пов’язану з проведенням валютних операцій, відкриттям і
веденням рахунків в межах повноважень, наданих законодавством України;

г) видавати обов’язкові для виконання вказівки про усунення виявлених
порушень валютного законодавства;

ґ) у порядку, визначеному законодавством України, за порушення валютного
законодавства застосовувати міри відповідальності, передбачені пунктом 1
статті 21 розділу IV цього Закону, іншими законодавчими і нормативними
правовими актами України.

2. Органи валютного контролю та їх посадові особи зобов’язані:

а) надавати резиденту (нерезиденту), який перевірявся, акти проведених
ними перевірок для ознайомлення;

б) не допускати розголошення інформації щодо діяльності та фінансового
стану резидентів і нерезидентів, яка стала відома при здійсненні
валютного контролю.

3. Агенти валютного контролю та їх посадові особи в межах
своєї компетенції і відповідно до законодавства України мають право:

а) вимагати у резидентів, а також нерезидентів, які здійснюють валютні
операції через ці установи, пред’явлення документів, які необхідні для
підтвердження законності валютної операції та права на її проведення.

Документи, які необхідні для підтвердження законності валютної операції,
агент валютного контролю визначає, виходячи із змісту валютної операції
та вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо
здійснення цієї валютної операції;

б) безкоштовно одержувати від резидентів, а також нерезидентів,
які здійснюють валютні операції через ,ці установи, документи, зазначені
в підпункті „а» цього пункту, необхідні пояснення, інші додаткові
довідки і відомості з питань, які виникають у ході здійснення контролю
за валютними операціями.

4. Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов’язані:

а) здійснювати контроль за валютними операціями, що проводять резиденти
і нерезиденти через їх установи;

б) відмовляти у здійсненні валютної операції у разі отримання відмови
від резидента або нерезидента, який здійснює валютні операції через ці
установи, ну представленні документів, про які йдеться у пункті 3 цієї
статті, або незаконності валютної операції, або виявлення, що резидент
чи нерезидент не має права на її проведення;

в) надавати резиденту або нерезиденту, якому відмовлено у здійсненні
валютної операції, письмове пояснення причин відмови;

г) не допускати розголошення інформації щодо діяльності та фінансового
стану резидентів і нерезидентів, яка стала відома при здійснення
валютного контролю, крім випадків, прямо передбаченими законами України;

ґ) надавати звітність за власними валютними операціями та за валютними
операціями резидентів і нерезидентів згідно із статтею 19 цього Закону.

Використана література:

Закон України № 849-ІV від 22 травня 2003 року Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” та деяких
інших законодавчих актів / Доходи Державного бюджету України на 2003 рік
/ Офіційний вісник України: 2003. — №23. — С. 59-65.

Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные
истины / Пер. с франц. Т.А. Карлова; Под. ред. И.А. Егорова. – М.: ТЕИС,
2001. – 96 с.

Розвиток та модернізація Державної податкової служби України:
Інформаційний довідник / Державна податкова адміністрація України.
Департамент розвитку та модернізації Державної податкової служби. К.:
2002. – № 2. – С. 6.

PAGE

PAGE 16

Похожие записи