.

Порядок здійснення банком факторингових операцій

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2756
Скачать документ

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з дисципліни:

«Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Зміст

1.Порядок здійснення банком факторингових операцій. Основні сторони, що
приймають участь в угоді. Основи визначення вартості факторингу

2.Механізм роботи банків з дорожніми чеками

Список літератури

1.Порядок здійснення банком факторингових операцій. Основні сторони, що
приймають участь в угоді. Основи визначення вартості факторингу

Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних
банків у даний час є факторинг — викуп платіжних вимог у постачальника
товарів (послуг). Мета факторингу — усунення ризику, що є невід’ємною
частиною будь-якої кредитної операції. У країнах із розвиненою ринковою
економікою серйозна увага приділяється дотриманню термінів платежів.
Дальність факторингових компаній і факторингових відділів банків саме і
покликана вирішувати проблеми ризиків і термінів платежів у відносинах
між постачальниками і покупцями та надавати цим відносинам більшої
стійкості.

Слово «factor» у перекладі з англійського означає агент, посередник. З
економічної точки зору — це посередницька операція. Факторинг — це
комісійно-посередницька діяльність, пов’язана з поступкою банкові
клієнтом-постачальником неоплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за
поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права
одержання платежу по них, тобто з інкасуванням дебіторської
заборгованості клієнта одержанням коштів по платіжних документах). Банк
стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їхньої
несплати, хоча кредитоспроможність боржників попередньо перевіряється.
Відповідно до договору банк зобов’язується оплатити суму переданих йому
платіжних вимог незалежно від того, чи сплатили свої борги
контрагенти-постачальники. У цьому полягає відмінність між факторингом і
банківською гарантією. При банківському гарантуванні банк зобов’язується
у випадку несплати клієнтом у термін належних сум здійснити платіж за
свій рахунок. Метою ж факторингового обслуговування є негайне
інкасування; коштів (або одержання їх на визначену у факторинговому
договорі дату) незалежно від платоспроможності платника. У нашій країні
негайно або через 2-3 дні постачальник одержує від факторингового
відділу банку визначений відсоток від суми вимог.

Джерелами формування коштів для факторингу є власні кошти банку
(прибуток, фонди), залучені і позикові кошти. Співвідношення між
власними і невласними коштами встановлюється правлінням банку. Крім
того, якщо у факторингового відділу виникає потреба у залученні
надпланових кредитів для виконання своїх зобов’язань, то банк може
надати йому короткостроковий кредит. Господарські органи також можуть
виділити факторинговому відділу тимчасово вільні кошти на певний строк
за плату, що визначається в договорах за згодою сторін. Існують також і
інші засоби залучення коштів для діяльності факторингового відділу,
наприклад, притягнення термінових депозитів або випуск і продаж
облігацій із фіксованим річним прибутком.

Основою факторингових операцій є договір факторингу.

У договорі оговорюються умови здійснення факторингових операцій, у тому
числі реквізити платіжних вимог, частка сум платежу від суми по
операціях факторингу, розмір компенсаційної винагороди, умови розірвання
факторингового договору й інші умови за домовленістю сторін. Також у
ньому оговорюється відповідальність кожної із сторін у випадку
невиконання або неналежного виконання узятих на себе зобов’язань. При
цьому вони відповідають один перед одним. Якщо факторинговий відділ не
може виконати прийняті зобов’язання, то майнову відповідальність несе
банк, при якому він створений. Але сам відділ не несе відповідальності
за невиконання договірних зобов’язань по поставках.

Види факторингу

Договором факторингу визначається вид факторингу (рис. 1).

За видами здійснюваних операцій розрізняють два види факторингу —
конвенційний широкий) і конфіденційний (обмежений). Історично першим;
виник конвенційний факторинг. У сучасних умовах це — універсальна
система фінансового обслуговування клієнтів, що включає бухгалтерський
облік, розрахунки з постачальниками і покупцями, страхове кредитування,
представництво і т.д. За клієнтом зберігається тільки виробнича функція.
Така система дозволяє підприємству-клієнту скорочувати витрати
виробництва і реалізації продукції.

picscalex7701000900000336b700000000db55000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100abfb00000000070000000020000018a1000018c10000010000006
c0000000000000000000000c9010000300100000000000000000000da2e0000331f00002
0454d460000010018c100000c00000001000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000c8130000bc130000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c000000000000000840000514130000081300000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002cb0
00001dd0100000000c314096d0000000970485973000017120000171201679fd25200001
29d49444154789cedddcd8fe3d66100700a32ac0d3a196e13a499c2f470031f7a290a0d6
0a4da443b5cd7497c2bda43d11e725863823aa740c21ab0163b3bd456a8b9406d11bde59
04628fc07a4408162d11691a6ac8739145673b2813416b9042c27283cd42af1702a8aaf8
f1445be473e5222f9849db5e7018b951ec99f9ede371f3914033616984bfa92bea4a9d00
e53285452688bb07ff90d700ff44574b7368c7e86616e32951bce2f9c305e4ea1a799be7
c2ca4a55a2d24dbafa5d07221da1a27d38e5088365268ab900cd4147a528ce653e87121d
91152e862a56883149a2f444f52685b2c448f53e88215444ea18d62349f42176ce6620ac
d17a22d904c176de62974d1669e42176ce6bd14ba580571b333912ed8ccc5149a2f44bbd
99944db4221da48a10b3773004e13e8c2cd3c39d5859b7932cd17a2bdec4ca08b37f344b
a78334fa48b37f3445a29242fb233812e3a9aa7d042217a9242171ccd8d14fa3cf5c8a35
5f430854e6fe6757105cda7d0e9cd7cd579959f9d649a4f3d7455cdf4db1b914e6ee6fee
cd584f939b7e05e0ef887416c272385f63fd629c10219b0ed418b11fb9ad829b59d92cdd
c6cecb083679e2d973476c0dae0fe60708ba9616919a6d07e3377aae2106815ddb45f02b
c295624c5311dddb40e05f63d96955455976c5181118d43ec703e85f64bd1698932d0e1b
1b60e6921a4f7f98f785692145db13cba750f3d7a999d44da6fe68e254a40d775e839bcb
90f69601e2de85348cbba4f9b87d7b1ec1493e9a0142db10274c3d06c8f96a40ef052dda
a0b809725d6a505973efa32213b896363d0cc2db1ecd2035bb7d9c79c1ca30dd574e98f8
f2ae8e1e3f0ff181d74d6a6f332d055fdbf6d7d2e3f7e5e92e03b1bd2afbb342bb19ac67
eca0f4ae6cf4496909d443a68e61dc7001a6bfc93ad9f4b8fbf28bfa9808e4b7f0fd20cd
b76e98f5cfa0311eb83f9940c099af9c0d161aa8de65c9fa9d32f489086a99e583ff052f
d26cc6be9948519f24358da84ec24a57af9b1c03a2cc1caf708d25679da91fe16d690394
cf577fd0cd10d65e0d20fc50e72b4b97c41a0c3666e1d32b0f269ae579ec20aa200eb1ea
4b9a018959fb9744b7c89949d043a1ccdadeba657afcff533c3a7ef40babebba00d43194
96e9339d249d949c8eb7034b7be6979f44c1feb5315363f60dd5d3419374364c5507a1e7
d682287f752521d76d6d65d4bd415c39ceaa7fa74e8d2f053dc3e841fc154bb7d48bfe3d
2774c91909d84540735c969dcb644ad62985a69a8b9f4b1d3d44a9a5517fe6677bbd2d16
1cfc7df2f0d4cb389d06176c6538dccac9981c90ff8817693a90c5e75cae5fba03cf03a5
5edf04f05de1206a0377bfe3dad714d0b8f09b3339e6ac2902bdbc84b31be1d0d6176c66
9c290db7390972be85ef06a18a309436edf415ea6d3c8d817a7f9547a5508b32e4e179c5
92353dc186d83420129a9189d3e270bc28f13e28729f49aa75e9c488ee7c397b126b3e6c
cba4d8e464b2a56af79b056382347a32515a593abadb3fc50f1fda37acd267f3bf41c284
a279f7a59158db9ca34ca4018dcaad63996b813baa219a59397c3276e775a6fbdea08705
c71bb6c5240bf4bb4189367d6c604d247ad864b5b49b49092ea5e22ad983ecd27d358b71
8a1539ab947dfb61ab647d78934d6de22744a3357ac86479fb3c934d6de2274ca09b4e4d
22f5bafce3cfa1b441a2ba9089db21ceed165abbca0bf4ea4b1c8089dd2cc3dfac012cea
4441a6f6f115a48a63b8bbc16cd8a4b6f9368bcbde174da98ead71051f3e85d128d97144
ea7adb078b458134f95441a6f6f389dd6597bad516c89c3e3c4268397144ea79d404f0ca
f358a433d898eb4379ceea5d096aab56a4c43900603a651db22f47c9192c2e8d4d1dc66b
5c6de834f05e9d7c3d61f13f7880cab18bdf63a1939099192c2e8b5d7c9fac4d8484961f
4da57bdc8349f42175b278b0eab181df9d88c215a52285d709d2c5a52284d632135812eb
81c1e2d29942eb61c1eabec28dd2b24c74a0aa10b4eda63b36784a637698fd10597c387d
10884a670bd24892ed8cc85143af6b19942bca4427ad569ec8a102fa9902ed8cce31d724
8536ee6284db999a374af904ce890033a5f330f40c2497240e76ae661ad22945440176ce
684920ae862f7b090da5b40d36ee6084dd89621904a6a49536fe6214d793477c372a9a5e
0ad6aa4925aa6ba60051152e85e219938ef5ad2ccd52b5f716ff8838174ac03a643477f7
4e50bd52fdd8cde3d083723cbb531bae0bd8c8c904247e21621364827c6af4ba7104f331
dafc5d4e84ca9260f0449f46873742f1623928f7e22f46873f445cf906c956f83743c7e8
3b4408b1e6d8e7ee23ddf45cbeba7931e6d8e7e3a53bdded878d1e8dee783e6491b7febb
d58cc0283cf1f65a3addd60b13b389d1a02c6f4de2f4e3883f39d8cb45d0fe91b6e2a672
3b85119a0f4753787a6bdac4dc6be115429a7e69ef54c6497fec07dcf2f4e479c961fdfc
b463b37c248cbfd0226efd2bf04c8a557db7d61f145e845668b2edd03207e2a9ba9c9d83
023012b752b564b43372a7df3f0378fffe0fd87d66343deba6574afb48c4ee6547fd3395
0bba5696dd2e95e834c0d122eadd51a5a59611e377475ab69c85ccb5033d365fbb6daad8
d77266a77cf27866020a8b5e6477bc6c371550fe333d2f6d72c885e573d5a7109c9a5799
56b9e5c371eaa5727ea8f9a30be01e3b3a6ba6a3707dba5c14e6941373c5ae165ee774f6
ac6c3c1d51720dd6973df372a999b4cd59e405ab55cfa1d9778c5a559892ba99056cd12a
45f68737ff5e895ac9daa533b6cc2bc56dd6cd93b9021a17ab4bcd38474cb8d7fab09e37
7605e67a5eb8710adbdecd255585c35dda3a521b7a02730af1b7e7c2f2b5d776bc8c1073
8dd51ebcdffd87bd4527e3e557773563e9bdb7d4ddd2e69b5a682543e4539a935b52f6b8
c569db477ddf84656da0616cfb3d2d62b56a3397886397e966bbca4b89daa66361a6679c
0980dadbdf535657ba7719cb1f261271c6364a31b1c61ee75d5417c261a1bc09677ac880
13df3a6fdc19d2cf96974a347f391f84c74ea1958313a35d5f6e6e858f81cd0454fa42f2
01d5b20cc4e9f22f14e400b6010469f1eae4fa3a7a4c8f73778d18f80bdc7fd30fe643f1
f8d1c61f0824fdbd8b57eed48c84adb11da14789fb6b0158973908fe6c11bf0606791c85
e408b909e43d33b5ce473d1fb5c4351199bdfad36d58aecd3e7f66e49b71a8d93fd6daea
14b7c2edad9ad370d75ab357c7e4757e5803e7f6f4733c7d5ef70efc1cd724e7a1f1e2be
deea9183d999cd43553e5bffdf0a4de30ba05e80aa49f7ba8ab2c42738d8f077cc97c166
e2e42bf02e9b2f5f31394aebffefdc13ea499e63b6fe7a71fa9bb7be392f5f72758867ca
fa6dadf329d7af3e0eff217a30e69e3aab5f72e4eefa8f6775a0eccebbc35c4cd107517c
e835b70b61bd490895affa8a65827b50234d8adffb9a1727754ae35412bdf70675c537e7
852fbeb7a2b3fcd304a87b1bb5c4d5364dea72d8bbd3f6e997b1d6e9bbba6bfc90a59e93
9581ef1fb6077fbe1c71d7649db8ea02caebef10112a3c575e860ceb124228344b48b5cd
a2be811427b93bc1e880dc8e1d7c33e90440f11fa14a1c35e163f6a968f76a78bb6bf087
04e24fc909d5e4d5c30bae0158eec74b129cee9257d495fd29f29ba4fa22ffb90f8d1173
fd5a7d1387a746cf12f951ead4b7bb327210b1d5f854ca09fdaca1717a855be796ce7a7a
15ec7ff52ee49ade28cb2d0fdcdd1b1f0341423f1e8cf1a3da2428b3e76869e7a90e8d11
c8c64b0f7d5bfe8fc997bd362f50ab38adec05d8801eddd377915fefb16f9e0127393b9f
97b4ce92fbf7defde57de479b757b054dd8941c7ab1984bfab341c72638d46891b017ad5
4cfcf626301453a1a2e7e318ad8bbb3cdd180262d8cfc5b6bbcf009551abb5b7e449316b
177546981b02eb691cae76c8e063469f192be083479b9f609d0fd680471b976f4f9a185c
f3e9dad5ef757d3bd9c742f1af14984fec9a447b7c9cc82b7ffecbe4ca1131e7d934c87c
19ecf68f52191bcb6cfc18c56867c8ad3f3f939353a9221737b455e67a0a3950fa5e9e63
598df019b4af56cb2311a6c90d637478322347e440a9db58658e573348266aa6d26fc73d
af92955daa9df09de596a8e0bb0697488592cdd0c4168f7598174e939688df7ebd5ed3aa
05c8cb589c9356eed72d79ead5fd3e916636972c6bd7ed0e5fee8ebf53d836eaaab90fe8
121d78ef66b4dca74bd79c6b186e4d10a657acfa54f5e3cda7fb1f90e6d7accbd6274b78
ef6b79a0794e9ea2977e0d15c8336dd3ce59a46977369cac578d5fc4f687a34e51a6296c
df6959ab6cfd539ae4ab7c9c0d01ffa4f9bf8ed9c360d4ec30759c469617374bfe0b09b4
2838274f0f8eee84cb5381d84cdd1e487ac5ec429ce257d493f11baff54d2bdb5e8d146e
8f1e6682f3c7519b269faa23599f5e8d15399ea8bd6d0d7a3471b2fc673c2a6e4d0df1c2
dc468d25ebd445a63b51adb2eb76ff1d46953350ff941e598f004aac2b461dac29055ccf
8a6c2b40ee951719a50f9261ecdab7a7c1305da82b4a2c537f5d7a247c9b43131850f79f
5781d5acc44ebeae47fc51ff3d23fd2a73556ff2ff1a782f42a7dda90f587907e93f094c
3a2b4a21a2d70287c91f02b498569e59105e9dfd900ad2ac7a6638b950dd092a240fa882
5fd7846717a32b78e5829bea930ad4afacc3ae23740cb32a461bf5a896f2a483bcc6eb9a
d31b5ed3275da0b0af979a5719ab4573a3d24de424125d5bd34fa5fbff1d34f4effed578
9742f95ee13d7bcbdfb0ef140da8d5f31c521d2bdd8071176738b69431333f726d20dd1e
ed5950dd1c6e668797334bf31da6bc79ba1bdc7ca26d0fdc85367456cd34a7a42a44d164
caded6d869d0a6d9e1954b72b4cb9844e58d7a10d226d0b60eaec6e31ecb0a74b0a9cf9b
18aa2a013ce756899486b2c30ecfa963eec0d7575419f2933648735e8c55fd2c6e807074
0b16ffc5201826a28eac41678e94c411fc9bb06bdb8573c46d76e838e751df21eaddbeef
8a8a0f75dac412f6a4094b66b4d50b6eeba341cd5a5636fe835d03b73d7a07532dd309d9
7addb40b1444991e4fb9096819e915689b4d5306dc57a0d489056e5ee817524b0401f65a
3e5045a9b2b160b245394eef3db8ac9b8742f13ed0fd7715a9f2d68c0b6e14cd5ad7dc04
43961250d2bc8704aa027fa54312520435a06cf29135be4818972ab53ed9fb6c569c52c9
b2a604dc0b3ce57a5092c47fcc927ab53ed3673f1344eebcaa3f24481b4036956d25d1ae
ba956d3ee445124a45a97468aeed102eff090868582d1fd9534bb4840ac5e1fb03d45371
cde8299ec08b261d982733d13ed551042aa1d06088aa2bbb4c3bb7d939999767b10372ad
687747cda3eb7797bbfd2d10e05e7b94cb4370e88e3385db205a6649a15bb6c564caedc1
e547980cdb257d2de38f07f696363d25ff908ab68d93f7c03b70af2feff34e8c8dbe50ef
4e9a01164a7f9182d626f83fb74e84f7182b358fac518fc0d2afd54f3f969219d0e1f7b4
fbd8684bd2493895d830ed77d5c7a06b284188ddf9115f60fd4697e633452a6b469e40d6
d1af9758bcc3461ca8bbe4116ab72d1f8c22246f7962f46f968bc3160a3b6b07c35cc475
7c5e0ddddc85c23d892936e85f41e9e216129e6a585e06d094f355a0ad92b1fa4ad90967
01a9d06e4aad7708ac9eea852f7bed4057886f40ad3b6bc7da5acbec548db35ec0fff971
5649e9b3e3e57df7ed054dfeeaadb3511a5830a328383512edab4d4b7ffa7a9b27294c6a
ef0e4a2ed3bea7dbb71c2ca27db558cc69a693e5aa8b4212dcbef765fc4686c9e98abf2d
975f581dd7857968fbb7f88d17c71fabafae0f08e2acb4a9743697c7d375f86eca96fd55
d5aedd6511affb9a15c74ad51eed66fc769fc578e726548db52d8ad8ac44ad21656f9f07
e3c57aac7b3a075cc511a7fe448ae54bbc112971121cdd3a1c34e3fa0d10af2095d3af27
b54343324f2335834e721e805b33e5d1aad2074e9e0c181ee63383ea44adb02be57ee628
cd3d155138a347639dfa19a21d1cb9e146916db4ba448e3e3c0114d1aff9d345ea048e3c
d9ccf330f111368ecbab8c3e49ce21069fc0a33473343f8683c35da8ec553a3e3bf4b48a
d18e377ed50a3e3773750cb10361a4d8d0ec701ea34e1e71069e535e1b62e5a74b4824ce
8d1d11b4928d2d10a7246ad18e3cd9c1abd9ca605d49c5a862cc781e014ecdfa90d05cbf
301c1ffdf817d2c05fa3720ac204b1a9ce7582022a79a5fbc746ad4e96505710efd3847a
445fbe3c00c7c771969d0aa217e333f03357f6dc1798316bd9c28382dff2f7a9d035af4f
27ca0df7abc78f1e10b94ea75300e9cdff12f8b9f96f3ccf90874b082360b364e2965881
9df488b26dc174a8b26dc06498bee2d5ea07736e87468d27d7f940630e2ef262fe84c3f2
31d5fd09f27fc4e39856b05f3845f9ba791ea8447d122f47a8977eefecbce95f00e4480a
d66c768b3e0131c63df23a4ad36f346f03e12ae327f72ed563ff94bfcea34f177cab35f1
45c3bd0a5fbe06c5162c31f51a667fd995f17c6bd3e5d7a0c6653d17b35ed514ef559308
d9a8d7a746903cc0e7cfa2700fc3f60b5c5a8b18a7f1b0000000049454e44ae426082000
840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001
b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c032440080ee430
30000000000008000000080feffe4430000008000000080ff7f984321000000080000006
20000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005
1000000ecab00000000000000000000c9010000300100000000000000000000000000000
0000000cb020000dd0100005000000030000000800000006cab0000000000002000cc00c
a0100003101000028000000cb020000dd010000010001000000000000000000000000000
0000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffb63fffffffffffffbaff
fe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffe3fffffffffffffbdf9fe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffbf37ffffffff
ffff39fffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbbffbfbffffffffffffe79fbfe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff7f
bffffffffffcf9cffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff88
00077ffffffffffffffff000000000000000000000000000000001000422060bffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe9effff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00101fffffff0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffff3fffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7bb6180800000000000000000000fffffff83ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffd8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdf1fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcff9fffffffffffffefffffffffffffffffffffffe1ffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff0fffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfff83ffffffffffffffffb7ffffffffffffffffff3f
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
e1ffffffffffffffff979efffffffffffffef037fe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff8fffffffffffffffbf78f2fffffffff
fffde23bfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffc3fffffffffffffffe7879fffffffffffffe63ffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffe1fffffffffffff7ff38f9f
ffffffffffffe77ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffff8fffffffffffffbff5cffffffffffffffffe3ffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc3ffffffffffff
ffe7cfffffffffffffffe7fdfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffff1ffffffffffffffe38fffffffffffffffff9dfe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff4ffffff87fff
fffffffffff3ffffffffffffffffff9dfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffe3ffffffffffffff3ffffffffffffffffeff1
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffff1ffffffffffffffcfffffffffffffffffbcbfe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff87ffffffffffffffbfffffffffff
ffffffdffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000007000000002000001881000018c10000ffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff0ff
ffffffffffffffffffffffffffffff7ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff1f
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff1ffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
8ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffff
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff87fffffffffffffffffffff
fffff1c3fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffe00bfe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffff1fbfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff1f3fe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffff7e7fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffff3f7fe00000f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffef
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffbfffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffc3ffffffffffffffffff
fffff3fffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffe1fffffffffffffffffefffffdeffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffffffffbfffe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffbfffe00000fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffff87ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffe00000f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffc7ffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffeeffe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffff87ffffffffffffffffffcffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe7fbfffffc7ffffffffffffd7ffffcfff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffff80f8c30f0c07870f87870c387ffffcffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3870038e3c73c78f8fc78e3c7
ffffcfffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffc31c78c3c79c78f8fc78e3c7ffffcfffffffffffffffffff8fffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc39c7887c79c78f8
fc38e1c7ffffcfffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffc3cc788fc70c58f8fc18e2c7ffffcfffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffc3f0780f
c70c68f8fc58e347ffffcffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffe00000f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffc79c781fc70c60f8fc60e307ffffcfffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
0f8c78ddc71c70f8fc70e387ffffcfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc1f9c78d8871c78d8ec70e387ffffcfff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffbffbfe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffff8fc8f0e0803c78c00870e383ffffcfffffffffffffffffffffe3ffffffffffff
ffdffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff87e1f0f18c7878e81878efff
ffffcffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffff83fffffffffffffffffff87fffffdffffffffffffffffffffffcffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff783ffffffffffffff
fffff01fffffdffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7fffff787ffffffffffffffffffe31fffffcfffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffcfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff307ffffff
ffffffffffffe7bfffffdfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffcfe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7fffff00fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffcfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffe
3fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffd
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffe7
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff
ffffffffffe3fffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe00101f
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffffcfe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff0
1fc3f0001f0f007fc03f007f01c0380c0301fff07ffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffaf
fe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff83ff3fc3c3e1fe1ffcf9fc1ffc3e0783e
07c3ffe1bffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff7fe7e00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffe00ff3fc3c3e1fe1ff8fcfe1ffc3f0fc3f0fc3ffe39fffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
fff7fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffc630f9fc3e1e3fe1ff8fc7f1ff
e3f8fe3f8fc3ffe39ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff7fffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffff8e187dfc3e1c3ff0ff0fe3f1ffe1f87e1f8fe3ffff8fffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffff0fffffff3fffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8e1c3e203f1c3ff0ff
0fe1f0ffe0f87e1f87e1ffff8ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff7fffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffff8f1c3f003f0c7ff0ff0ff1f0ffe1787f1f87e1ffff07ffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffff7fefe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8f1e1f3c3f
087ff8ff0ff0f8fff1bc3f1fc7f1ffff03fffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffff870e1fbc3f80fff87f0ff0f803f0dc3f0fc3f0ffff
0bfffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc7fffcff3ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff87
0e0fdc3f80fff87f07f87811f0ec3f0003f0fffe19fffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff870f0fcc3f867ff87f87f87c78f8e63f87
e3f0fffe1dfffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffc70f0fe43f873ffc3f87f87c3878f81f87e1f8fffe1effffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffc
7ffffffffe00000fffffffdfffffffffffffffffffffffc3871ff03f87bffc3fc3f87c3c
387c1f87e1f87ffe3efffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffe00101fffffffdfffffffff
fffffffffffffff3873ff83f839ffc3fc3fc7e3c3c7e1fc7e1f87ffc3f7fffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8ffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff8863ffc3fc3dddc3f
f3fc7e3c3c7f1fc3f1f87f7c3f3ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe00101fffffffdf
fffffffffffffffffffffffe00fffe3fc3c0ce1cf9fcfe1c7c3f0fc3f0fc3f7c3fbfffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1fffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffc3ffff3f
e1e0c000fcf9fe187c3f0fc3f0fc3c3c3f9ffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffff00ffff3f80e0e000ff33f801f00c0300e0700030
1f07fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffffff8ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
7000000002000001861000018c10000ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff800
000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffe00101fffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffba3abeeeefb
be9fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc3fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffe001e0380e000380e03fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8f8f87e1fbf07c1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c787e1fbf87e1f87fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffffff87c3c3f1fdf87e0f87fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c3c3f0fefc7
e0fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7c3c1f0fefc7f07c3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c3e
2f8ff7c3f0bc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c7e378ff7c3f0dc3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe38fe1b87fbe3f86e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fe1cc7fbe3f8761fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe1c7f1ec7f9e1f87a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f1f03fde1fc7c1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1e1f0f83fdf1fc3e0fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e1f0fc3fdf1
fc7e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0e1f0fc3fdf0fc3f0fffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e3f
0fc3fcf0fc3f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0c7f07c1fc007c1f07ffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe00fe0380f800380601fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101f
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffdfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffbffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffcfffe00100f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffc3fffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffcffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffefffe3fffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffbfffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffefffe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff3
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffbfcfffe3fffffffffff5f
dfffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffff003f0800838e03e1c3c1c1c30e1fffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc10f0c41c70e38e1c7
e3e1c71e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffc3c71ef1c71e38e1c7e3e1c70e3fffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00100fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c30ef1c6
3e38e0c7e3e1c7063fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffc3c31e71c47e38e0c7e3e0c7163fffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3
c31f71c0fe3c6347e3e3471a3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c71f71c0fe387387e3e3871c3fffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffc30f1f71c6ee38f387e3e3871e3fffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe01f1f71c74638e1c2e363c31e
3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffc38f1f01c70601e1c20063c20e1fffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c7ffdff78e73e3c3
00e3cfffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffc3c7ffffffffffffffffffffc3fffff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3c7ffffff
ffffffffffffff80ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffe3c79fffffffffffffffffff8c7fffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc0
0f1fffffffffffffffffffdeffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff803f9fffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffdffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffe1ffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffbf1ffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffd79ffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffcfbffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffdfcfbffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff67ff
ffffffffffffffffffffffffffdfdf9fbffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcf9fff
bffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffcfdfbffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffbfffffffffffffff
fffb3fbffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffee7fffffffffffffffffffffffffffffaff19fffffcfffe00101fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffff9fffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000007000000002000001
841000018c10000fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00001fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
ffffffffffeffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffffffffdfffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffe7ffffffffffffffffffffdfffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fd
ffff5ffffffffffffffffffffeeffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3ffdf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdf7ffbffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3feffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffc00040000000010000000440000000000000000000
0000000000000000000000000010040004016000157457d7d15d7f7fffffffffffffffff
fffff800000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc7fffffffffffffdff7fdfffffffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffdffdf8fff31175583500
4000000300800ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3ffffdcfffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff7f3fffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffbf3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffff7fffffffc0ffffffffffffff9ffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffeffffffffe1ffffff
ffffffffcffffffff9fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffbffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdffffffffdffffffffe1ffffffffffffffe7fffffff9ffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffdffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff9ffffffff
e1fffffffffffffff3fffffff9ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffefffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffdffffffff9fffffffff19ff1e0eb8e8830f1fffffffcffffff
ffcfe3fc3fffff8ffffff1fffffffffff3fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fff7f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1
e0000c38300fc8e1c38e0c38f1fffffffcffffffff8f80f81e778f031831c0e1c20e1860
f3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1e3c51e3c71c79c71c78f1c78f8ffffff
fcffffffff9f9cf18e738c398c638663c78e3871f1fffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
ffffffe3e3c71e3c71e39c7187871c38f8fffffffcffffffff9f1c73ce638c3f8c638fe3
c70e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe1e3c71e1c71e31e310f831c58
f8fffffffcffffffff1f1c63c6418c7fc4678fe3c70e3871f1fffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffcfffffffe3e3c71e2c71e31e701f891c68f8fffffffcffffffff1f1c63c6438c7f
c44f0fe3c71638b1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3471e31c70
3f8d1c60f8fffffffcffffffff1f1c63c7468c03e01f0060071a38d1f1fffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00000fffffffcfffffffe3e3c71e3071e31c71bb8e1c70f8fffffffcffffffff1f1c61
c70e8c01f01f0063c71e38e1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e38
71e31c71d18e1c78f8fffffffcffffffff1f1c63ce0f0c71f45b8c63c70e38e1f1ffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffcfffffffe1e3c71e3c70c78cf1d18e1c78f8fffffffcffffff
ff9f9ce18e0f0e730461cce3c71e38f1f1fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff3
e1c70c3c700fc1f1e3071c7078fffffffcffffffff9fc1e01e1f87070c63e0e1c70e1871
f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1fff77fffff9febfffffffffff9ffffff
fcffffffff8ff7f7ffffffdf9ff3f3fffffffff7f1fffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffff9ffffffffffffffffffffff03f1fffffffcffffffff8ffff7ffffffffffffffff
ffffff9ff3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffff9fffffffffffffffffffffe31
f3fffffffcffffffffcffffbfffffffffffffffffffffe07e3fffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffeffffffffcfffffffffffffffffffffe31f7fffffffcffffffffe7fff81fffffff
fffffffffffffc63effffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffeffffffffffffffff
ffffffffeffffffffcfffffffff3fffc0ffffffffffffffffffffef7cffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
07fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff1610000026060f002
220574d4643010000000000010000000000000007000000002000001821000018c10000f
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
ffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff7
fcffffffffffffffe3ffbff7ffffffff7ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffcffffffffffffffe3ffdfe7fffffffe
7ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfff81f1f0f870c47f87071c00400c1061
c7041c3ffcfff00e0f07070f003c000f070e0800c21c30e1870c187ff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffefffc1c1e67c70e01e03871c38e31e38f1c78e3c7ffcfffc3c3c63871e013e000e
030f1801e31e38f1c70e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3c3c73c78e3863d8f1c78
e30e38f1c38e1c7ffcfffc383c73c71c231e278c3d1f3c71e71e38f1c78e3c7ff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffefffe3c7cf1c78e3843f8f1c78e30e38f1c38e1c7ffcfffc387cf1c71c
738e378c7f1f1c79c70e38f1c38e1c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe387c71c78e38c
7f8f1c78e31638f1c58e2c7ffcfffc30f8f1871c738e378c7f8f1c78c71638f1c18e3c7f
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffefffc30fcf1c00e01c7f801c78e31a3801c68e347ffcfffc30
f871c01c738e3b8c7f001c79c7123801c58e247ff8ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe30fc7
1c00e01c01801c78e31c38f1c70e387ffcfffc31f8f1c11c638e3b8c01023c79c7183801
c68e307ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffc21f8f1c78e39c718f1c78e31c38f1c78e387f
fcfffc01fc71c71c639e3b8c710f1c79c71c38f1c70e387ff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
ffe03fc73c78e38e718f1c78e31e38f1c78e3c7ffcfffc03fc73871e631e3b8e730e1c78
e31e38f1c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3bfe63c78e01f338f1838e20e38f0
c38e383ffcfffc3bfe03870e003c300f270e1c70c71e38f1c78e3c7ff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcfffe39ff0f878e07f878e0ffffffffffffffffffffcfffc3bff07cf4f227d7b8f
8f2e38f0c60e38e0878e383ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3dfffffffffffffffffff
ffe3fffffffff7fffcfffc39ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffefffe3dfffffffffffffffffffff80ffffffff01fffcfffc3ddfffffff
e1ffffffffffffffffc1ffffffff81fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc3d8ffffffffff
ffffffffe38c7fffffff18fffcfffc3d8fffffffe1fe7fffffffffffe78c7fffffff18ff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffefffc3c0ffffffffffffffffffe3deffffffffbdfffcfffc3c
0fffffffe3fe3fffffffffffe39cffffffff39fffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefff81e0ff
ffffffffffffffffe3fffffffffffffffcfff00f0fffffffe3fe3fffffffffffe7ffffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffeffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcffffff5ffffffffffeffffffffffffeffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00100fffffffef
fffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffe000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffff0010081500040000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ff3cffee1e2080930124000000000000000000000000000000000fffffff07ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00100ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc0fe0703188f63f87eacf7837fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c7e
0783800703f87c0c00070380c0fffffffffffff1610000026060f002220574d464301000
0000000010000000000000007000000002000001801000018c10000fffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffc7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f0f87c7e787fcfe1e
1f0f87c3e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3f1f0f87c7f787fcfc1e1f0f87c3e1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c7f3
87fefc3e1f0f87c1e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f87fe007e1f0f87c1e1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83f87
0f87c73f87ff007e1f0f87c0e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c63f83ff787e1f0f87c361ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87f870f87c03f803fb0fe1f0f87c361ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1fffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c43f861fb0fe1f0f87c3
a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc3f870f87c73f870f90fe1f0f87c3c1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f870fc1fe
1f0f87c3c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc3f0f0f87c7e7870fe1fe1f0f87c3e1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff
fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1f0f87c7e7
870fe3fe1f0f87c3e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1e1f0f87c3c7861fe3fe1f0787c3e1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffe7ffe00101fffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807e
00010007003ff3fc060303c1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffff7fd77e3c38fc8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffefffffffffff
fffffffbffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffeffffffffffffffffff9ffe7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffcfff
fffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7ffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffc3ff
fffffffffffffffff00c0f01fc01fc0e0400007c061fe030381ff03c0004070180fe07c4
e3f1ff83fc0ff9ffb1dcee07020e03ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7073f87fe007e3f
0e001cfe0f3cf8787c1fe71e001e0f83c3f821e0e0783e10fc00f1f8101c0f0f071f07ff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffff87bf87fe1c3e3f0f3e1efe1f3cf8787c3fff0fbe1f0f87
c3f1fdf1f8f87c7c7e187bf83c3e1f0f879f07ffffffffffffffffffffe3ffffffffffff
fffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff83bf8f
fe1e1e1f0fbe1e7e1f3c78787c3fff87be1f0f87c3e1fff1f0f878fc3e3c39f87c3e1f0f
87cf0ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffff839f0ffe1e1e1f0f9e1f7e3f3878783c3fff87
9e1f0f83c1e3fff1f8f870fe3e3c3df87c3e1f0f87ee1ffffffffffffffffffffffc7fff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff
ff87c00ffe1e1e0f0fde1f003f3878783c3fff87de1f0f81c3c3fff1f8f870fe1e3c3c80
fc3e1f0787f41ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff87c01ffe1c3e271fde1f803f383878
5c3fff0fde1f0f85c3c3fff1f0f870fe1e3c3c00fc3e1f0b87f83fffffffffffffffffff
ffff0ffffffffffffffffe7ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
fffffffffc0fee1ffe1c7e371fde1fbc7f3098786c3ffe1fce1f1f86e3c3fff1f0f860fe
1e187ef0fc3e1f0987f87fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff83fee3ffe00fe3b0fce1f98
7f20d8f86c3ff83fce1f0f8643c3fff000f800fe0e00fe61fc001f0d87f8ffffffffffff
fffffffffffff1fffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffff0fe43ffe1c7e1d0fce1fd8ff21d878743ffe1fce1f0f8743c3fff1
f0f870fe0e00ff61fc001f0c87f0fffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffe7f
fe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff87f03ffe1e3e3c
0fce1fc0ff21c8f8783fff0fee1f0f8783c3fff1f8f870fe1e3c7f03fc3e1f0e87e07fff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ffffffffffffffff87f07ffe1e3e3e0fce1fe1ff03e878783fff0fee1f0f87
83c3fff1f8f870fe1e1c3f83fc3e1f0f07e13fffffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffef87f87f
fe1e1e1f0fee1fe1ff03e0787c3fff07ee1f0f87c3e1fef1f0f878fe1e1c3f87fc3e1f0f
07c39fffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffe787f8fffe1c3e1f0fce1ff1ff03f0787c3fef0f
ee1f0f87c3e1fe61f0f8787c3e1c3f87fc3e1f0f8787dfffffffffffffffffffffffffe3
fffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
e307fcfffe007e1f0fc41ff1ff07f0787c3fef0fee1f0f87c3f0fce0f0f87c7c7e187fc7
fc3e1f0f8707cffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe7ffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffe01ffcfffc00f80c078007fbfe07f830
180fe01fc004070180fc004060301e00fc00ffcff81c0c06000383ffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff0ffffcffdf83
ffffffeff9dc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffe7f
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1fffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffe7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe3fffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe7ffe00101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7ffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffe7f
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
fffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8fffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe3fffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffe7f
fe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe7ffe00101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe7ffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe7f
fe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe7ffe00100fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1fe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3e7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc67ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffe00000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000
0000000000000000377ff7dffbf7fffffffffffffffffffffffff8000000004000040000
73dfedbfeffffffffffffffffffff8fffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007f
fe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffa200000026060f003a01574d4643010000000000010000000
000000007000000180100000000000018c10000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001014c0000006
40000000000000000000000c9010000300100000000000000000000ca010000310100002
900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000
000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c023
101ca01030000001e0004000000070104000400000007010400db550000410b2000cc00d
d01cb02000000003101ca010000000028000000cb020000dd01000001000100000000000
00000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffb63f
ffffffffffffbafffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe3fffffffffffffbdf9fe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7fffbf37ffffffffffff39fffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbffbfbffffffffffffe79fbfe00101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbffff7fbffffffffffcf9cffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00101fffffff8800077ffffffffffffffff00000000000000000000000000000000100
0422060bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe9effff8fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00101fffffff3fffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7bb6180800000000000000000000fff
ffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffd8ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdf1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcff9fffffffffffffefffffffffffffffffffffffe1f
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfff0ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff83ffffffffffffffffb7ffff
ffffffffffffff3ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffe1ffffffffffffffff979efffffffffffffef037fe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff8ffffffffffffff
fbf78f2ffffffffffffde23bfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffc3fffffffffffffffe7879fffffffffffffe63ffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffe1fffff
ffffffff7ff38f9fffffffffffffe77ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffff8fffffffffffffbff5cffffffffffffffffe3f
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffc3ffffffffffffffe7cfffffffffffffffe7fdfe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff1ffffffffffffffe38fffffffffff
ffffff9dfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff4ffffff87ffffffffffffff3ffffffffffffffffff9dfe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffe3ffffffffffffff3ffff
ffffffffffffeff1fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffff1ffffffffffffffcfffffffffffffffffbcbfe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff87ffffffffff
ffffbfffffffffffffffffdffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff0ff
ffffffffffffffffffffffffffffff7ffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff1f
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff1ffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
8ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffff
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff87fffffffffffffffffffff
fffff1c3fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffe00bfe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffff1fbfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff1f3fe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffff7e7fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffff3f7fe00000f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffef
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffbfffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffc3ffffffffffffffffff
fffff3fffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffe1fffffffffffffffffefffffdeffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffffffffbfffe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffbfffe00000fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffff87ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffe00000f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffc7ffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffeeffe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffff87ffffffffffffffffffcffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fe00000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe7fbfffffc7ffffffffffffd7ffffcfff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffff80f8c30f0c07870f87870c387ffffcffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3870038e3c73c78f8fc78e3c7
ffffcfffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffc31c78c3c79c78f8fc78e3c7ffffcfffffffffffffffffff8fffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc39c7887c79c78f8
fc38e1c7ffffcfffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffc3cc788fc70c58f8fc18e2c7ffffcfffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffc3f0780f
c70c68f8fc58e347ffffcffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffe00000f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffc79c781fc70c60f8fc60e307ffffcfffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
0f8c78ddc71c70f8fc70e387ffffcfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc1f9c78d8871c78d8ec70e387ffffcfff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffbffbfe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffff8fc8f0e0803c78c00870e383ffffcfffffffffffffffffffffe3ffffffffffff
ffdffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff87e1f0f18c7878e81878efff
ffffcffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffff83fffffffffffffffffff87fffffdffffffffffffffffffffffcffff
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff783ffffffffffffff
fffff01fffffdffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7fffff787ffffffffffffffffffe31fffffcfffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffcfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff307ffffff
ffffffffffffe7bfffffdfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffcfe00101f
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7fffff00fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffcfe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffe
3fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffd
fe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffe7
fffffffffffffffffe00101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffe00101fffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff
ffffffffffe3fffffffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe00101f
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffffcfe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff0
1fc3f0001f0f007fc03f007f01c0380c0301fff07ffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffaf
fe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff83ff3fc3c3e1fe1ffcf9fc1ffc3e0783e
07c3ffe1bffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff7fe7e00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffe00ff3fc3c3e1fe1ff8fcfe1ffc3f0fc3f0fc3ffe39fffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
fff7fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffc630f9fc3e1e3fe1ff8fc7f1ff
e3f8fe3f8fc3ffe39ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff7fffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffff8e187dfc3e1c3ff0ff0fe3f1ffe1f87e1f8fe3ffff8fffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffff0fffffff3fffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8e1c3e203f1c3ff0ff
0fe1f0ffe0f87e1f87e1ffff8ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff7fffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffff8f1c3f003f0c7ff0ff0ff1f0ffe1787f1f87e1ffff07ffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffff7fefe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8f1e1f3c3f
087ff8ff0ff0f8fff1bc3f1fc7f1ffff03fffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffff870e1fbc3f80fff87f0ff0f803f0dc3f0fc3f0ffff
0bfffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc7fffcff3ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff87
0e0fdc3f80fff87f07f87811f0ec3f0003f0fffe19fffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff870f0fcc3f867ff87f87f87c78f8e63f87
e3f0fffe1dfffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffc70f0fe43f873ffc3f87f87c3878f81f87e1f8fffe1effffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffc
7ffffffffe00000fffffffdfffffffffffffffffffffffc3871ff03f87bffc3fc3f87c3c
387c1f87e1f87ffe3efffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffe00101fffffffdfffffffff
fffffffffffffff3873ff83f839ffc3fc3fc7e3c3c7e1fc7e1f87ffc3f7fffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8ffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff8863ffc3fc3dddc3f
f3fc7e3c3c7f1fc3f1f87f7c3f3ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe00101fffffffdf
fffffffffffffffffffffffe00fffe3fc3c0ce1cf9fcfe1c7c3f0fc3f0fc3f7c3fbfffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1fffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffc3ffff3f
e1e0c000fcf9fe187c3f0fc3f0fc3c3c3f9ffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffff00ffff3f80e0e000ff33f801f00c0300e0700030
1f07fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffffff8ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffe00101f
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff800000007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe3fffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbfff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000
000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffba3abeeeefbbe9fffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcfff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001e0380e000380e03fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8f8
7e1fbf07c1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87c787e1fbf87e1f87fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87c3c3f1fdf87e0f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c3c3f0fefc7e0fc7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7c3c1f0fefc7f07c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c3e2f8ff7c3f0bc3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc3c7e378ff7c3f0dc3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffe38fe1b87fbe3
f86e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe00fe1cc7fbe3f8761fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1c7f
1ec7f9e1f87a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f1f03fde1fc7c1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1e1f0f83fdf1fc3e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e1f0fc3fdf1fc7e1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0e1f0fc3fdf0fc3f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
fe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e3f0fc3fcf0fc3f0fff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0c7f07c1fc007c1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fe0380f800
380601fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffbffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffcfffe00100fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffc3fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffcffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffefffe3fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffeff
fe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffbfcfffe3fffffffffff5fdfffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff00
3f0800838e03e1c3c1c1c30e1fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc10f0c41c70e38e1c7e3e1c71e3fffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffc3c71ef1c71e38e1c7e3e1c70e3fffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00100fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c30ef1c63e38e0c7e3e1c706
3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffc3c31e71c47e38e0c7e3e0c7163fffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c31f71c0fe3c6347
e3e3471a3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffc3c71f71c0fe387387e3e3871c3fffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc30f1f71c6
ee38f387e3e3871e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffe01f1f71c74638e1c2e363c31e3fffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3
8f1f01c70601e1c20063c20e1fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c7ffdff78e73e3c300e3cfffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffc3c7ffffffffffffffffffffc3fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3c7ffffffffffffffffffff80
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffe3c79fffffffffffffffffff8c7fffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc00f1fffffffffffff
ffffffdeffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffff803f9fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffdfffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffcff
fe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffbf1f
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffd79ffffffcfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffcfbffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffdfcfbffffffcfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff67ffffffffffffffffff
ffffffffffdfdf9fbffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcf9fffbffffcfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffcfdfbffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffbffffffffffffffffffb3fbffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffee7ff
fffffffffffffffffffffffffffaff19fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff9
fffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffe00001fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101f
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffcfffe00101f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffe7ffffffffffffffffffffdfffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fdffff5ffffffffffffffffffffeefffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdf7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffdf7ffbfffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc0
004000000001000000044000000000000000000000000000000000000000000000100400
04016000157457d7d15d7f7ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffc7fffffffffffffdff7fdffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdffdffdf8fff311755835004000000300800ffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
ffdcfffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffcfffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffff7f3fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8ffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffbf3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff7fffffffc0ffffff
ffffffff9ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffdffffffffeffffffffe1ffffffffffffffcffffffff9fffffffff7ffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffdffffffff
e1ffffffffffffffe7fffffff9ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffdffffffff9ffffffffe1fffffffffffffff3fffffff9ffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffeffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffdffffffff9
fffffffff19ff1e0eb8e8830f1fffffffcffffffffcfe3fc3fffff8ffffff1ffffffffff
f3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff7f3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1e0000c38300fc8e1c38e0c38f1ffffff
fcffffffff8f80f81e778f031831c0e1c20e1860f3fffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffff1e3c51e3c71c79c71c78f1c78f8fffffffcffffffff9f9cf18e738c398c638663
c78e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3c71e39c7187871c38
f8fffffffcffffffff9f1c73ce638c3f8c638fe3c70e3871f1fffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffcfffffffe1e3c71e1c71e31e310f831c58f8fffffffcffffffff1f1c63c6418c7f
c4678fe3c70e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e2c71e31e70
1f891c68f8fffffffcffffffff1f1c63c6438c7fc44f0fe3c71638b1f1fffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3471e31c703f8d1c60f8fffffffcffffffff1f1c63
c7468c03e01f0060071a38d1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00000fffffffcfffffffe3e3c71e30
71e31c71bb8e1c70f8fffffffcffffffff1f1c61c70e8c01f01f0063c71e38e1f1ffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3871e31c71d18e1c78f8fffffffcffffff
ff1f1c63ce0f0c71f45b8c63c70e38e1f1fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe1
e3c71e3c70c78cf1d18e1c78f8fffffffcffffffff9f9ce18e0f0e730461cce3c71e38f1
f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff3e1c70c3c700fc1f1e3071c7078ffffff
fcffffffff9fc1e01e1f87070c63e0e1c70e1871f1fffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcf
fffffff1fff77fffff9febfffffffffff9fffffffcffffffff8ff7f7ffffffdf9ff3f3ff
fffffff7f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff9ffffffffffffffffffffff03
f1fffffffcffffffff8ffff7ffffffffffffffffffffff9ff3fffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffeffffffff9fffffffffffffffffffffe31f3fffffffcffffffffcffffbffffffff
fffffffffffffe07e3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffcffffffffffffffff
fffffe31f7fffffffcffffffffe7fff81ffffffffffffffffffffc63effffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffcffffffffeffffffffffffffffffffffffeffffffffcfffffffff3fffc
0ffffffffffffffffffffef7cffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffc1ffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffff
ffffffff7ffffffffffffff7fcffffffffffffffe3ffbff7ffffffff7fffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffcffffff
ffffffffe3ffdfe7fffffffe7ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfff81f1f0
f870c47f87071c00400c1061c7041c3ffcfff00e0f07070f003c000f070e0800c21c30e1
870c187ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffc1c1e67c70e01e03871c38e31e38f1c78e3c7f
fcfffc3c3c63871e013e000e030f1801e31e38f1c70e3c7ff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
ffe3c3c73c78e3863d8f1c78e30e38f1c38e1c7ffcfffc383c73c71c231e278c3d1f3c71
e71e38f1c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3c7cf1c78e3843f8f1c78e30e38f1
c38e1c7ffcfffc387cf1c71c738e378c7f1f1c79c70e38f1c38e1c7ff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffefffe387c71c78e38c7f8f1c78e31638f1c58e2c7ffcfffc30f8f1871c738e378c
7f8f1c78c71638f1c18e3c7ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc30fcf1c00e01c7f801c78
e31a3801c68e347ffcfffc30f871c01c738e3b8c7f001c79c7123801c58e247ff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffefffe30fc71c00e01c01801c78e31c38f1c70e387ffcfffc31f8f1c11c
638e3b8c01023c79c7183801c68e307ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc21f8f1c78e39c
718f1c78e31c38f1c78e387ffcfffc01fc71c71c639e3b8c710f1c79c71c38f1c70e387f
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffefffe03fc73c78e38e718f1c78e31e38f1c78e3c7ffcfffc03
fc73871e631e3b8e730e1c78e31e38f1c78e3c7ff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3bfe6
3c78e01f338f1838e20e38f0c38e383ffcfffc3bfe03870e003c300f270e1c70c71e38f1
c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffe39ff0f878e07f878e0fffffffffffffffffff
fcfffc3bff07cf4f227d7b8f8f2e38f0c60e38e0878e383ff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
ffe3dfffffffffffffffffffffe3fffffffff7fffcfffc39ffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3dfffffffffffffffffffff80ffff
ffff01fffcfffc3ddfffffffe1ffffffffffffffffc1ffffffff81fff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffefffc3d8ffffffffffffffffffe38c7fffffff18fffcfffc3d8fffffffe1fe7fff
ffffffffe78c7fffffff18fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc3c0ffffffffffffffffff
e3deffffffffbdfffcfffc3c0fffffffe3fe3fffffffffffe39cffffffff39fffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffefff81e0ffffffffffffffffffe3fffffffffffffffcfff00f0fffffff
e3fe3fffffffffffe7fffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffff5ffffffffffeffffffffffffefffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00100fffffffeffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101ffffffff0010081500040000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefff3cffee1e20809301240000000000000000000000000000
00000fffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00100ffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffc7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffe3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffeff
fe00101fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fe0703188f63f87eac
f7837fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8c7e0783800703f87c0c00070380c0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff
fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f0f87c7e7
87fcfe1e1f0f87c3e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3f1f0f87c7f787fcfc1e1f0f87c3e1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f
0f87c7f387fefc3e1f0f87c1e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f87fe007e1f0f87c1e1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffefffe00101f
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff83f870f87c73f87ff007e1f0f87c0e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c63f83ff787e1f0f87c3
61ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff87f870f87c03f803fb0fe1f0f87c361ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c43f861fb0fe
1f0f87c3a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffff
fffffefffe00101fffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc3f870f87c73f870f90fe1f0f87c3c1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f
870fc1fe1f0f87c3c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c7e7870fe1fe1f0f87c3e1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1f
0f87c7e7870fe3fe1f0f87c3e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e1f0f87c3c7861fe3fe1f0787c3e1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffe7ffe00101f
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff807e00010007003ff3fc060303c1c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffff7fd77e3c38f
c8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffeff
fe00101ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffffffcfffe00101fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffcfffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffefff
fffffffffffffffbffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffeffffffffffffffffff9ffe7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcff
fe00101fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffcffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffc3fffffffffffffffffff00c0f01fc01fc0e0400007c061fe030381ff03c00040701
80fe07c4e3f1ff83fc0ff9ffb1dcee07020e03ffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7073f87
fe007e3f0e001cfe0f3cf8787c1fe71e001e0f83c3f821e0e0783e10fc00f1f8101c0f0f
071f07ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffff87bf87fe1c3e3f0f3e1efe1f3cf8787c3fff0f
be1f0f87c3f1fdf1f8f87c7c7e187bf83c3e1f0f879f07ffffffffffffffffffffe3ffff
fffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
ff83bf8ffe1e1e1f0fbe1e7e1f3c78787c3fff87be1f0f87c3e1fff1f0f878fc3e3c39f8
7c3e1f0f87cf0ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe7ffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff839f0ffe1e1e1f0f9e1f7e3f387878
3c3fff879e1f0f83c1e3fff1f8f870fe3e3c3df87c3e1f0f87ee1fffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff
ffffffffff87c00ffe1e1e0f0fde1f003f3878783c3fff87de1f0f81c3c3fff1f8f870fe
1e3c3c80fc3e1f0787f41ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff87c01ffe1c3e271fde1f80
3f3838785c3fff0fde1f0f85c3c3fff1f0f870fe1e3c3c00fc3e1f0b87f83fffffffffff
ffffffffffff0ffffffffffffffffe7ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffc
7ffffffffffffffffc0fee1ffe1c7e371fde1fbc7f3098786c3ffe1fce1f1f86e3c3fff1
f0f860fe1e187ef0fc3e1f0987f87fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe7f
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff83fee3ffe00fe3b
0fce1f987f20d8f86c3ff83fce1f0f8643c3fff000f800fe0e00fe61fc001f0d87f8ffff
fffffffffffffffffffff1fffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffffff0fe43ffe1c7e1d0fce1fd8ff21d878743ffe1fce1f0f87
43c3fff1f0f870fe0e00ff61fc001f0c87f0fffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
fffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff87f03f
fe1e3e3c0fce1fc0ff21c8f8783fff0fee1f0f8783c3fff1f8f870fe1e3c7f03fc3e1f0e
87e07ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffff87f07ffe1e3e3e0fce1fe1ff03e878783fff0f
ee1f0f8783c3fff1f8f870fe1e1c3f83fc3e1f0f07e13fffffffffffffffffffffffff1f
fffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ef87f87ffe1e1e1f0fee1fe1ff03e0787c3fff07ee1f0f87c3e1fef1f0f878fe1e1c3f87
fc3e1f0f07c39fffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffe7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffe787f8fffe1c3e1f0fce1ff1ff03f078
7c3fef0fee1f0f87c3e1fe61f0f8787c3e1c3f87fc3e1f0f8787dfffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffe307fcfffe007e1f0fc41ff1ff07f0787c3fef0fee1f0f87c3f0fce0f0f87c7c
7e187fc7fc3e1f0f8707cffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe7ffe00101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffe01ffcfffc00f80c078007fb
fe07f830180fe01fc004070180fc004060301e00fc00ffcff81c0c06000383ffffffffff
fffffffffffffffcfffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff0fff
fcffdf83ffffffeff9dc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe7f
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffe7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3fffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe7f
fe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe7ffe00101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffe7ffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8fffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1ffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffe7f
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
fffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffe7ffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe7ffe00101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe7ffe00101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7f
fe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcffe7ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe7ffe00100fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1fe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7ffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3e7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7ffe00101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc67ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f
fe00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000
000000000000000000000000377ff7dffbf7fffffffffffffffffffffffff80000000040
0004000073dfedbfeffffffffffffffffffff8fffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000007ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001010c00000040092900a
a000000000000003101ca0100000000040000002701ffff030000000000

Рис. 1. Види факторингу

Таке факторне обслуговування звичайно створюється з «дисконтуванням
фактур». Це означає, що банк купує у свого клієнта право на одержання
грошей від покупців, при цьому відразу ж зараховує на його рахунок біля
80% вартості вивантаження, а іншу суму — в обумовлений термін незалежно
від надходження грошей від дебітора. По суті це кредит під товари
відвантажені, за які клієнт сплачує оговорений відсоток.

У останні роки широке поширення одержав конфіденційний факторинг, що
обмежується виконанням тільки деяких операцій: поступка права на
одержання грошей, сплата боргів і т.п. Він є формою надання
постачальникові — клієнту факторингу — кредиту під товари відвантажені,
а покупцеві — клієнту факторингу — платіжного кредиту. За проведення
факторингових операцій клієнти вносять передбачену з договорі на
обслуговування плату, що за своїм економічним змістом є відсотком за
кредит.

За ступенем інформованості дебітора відрізняють відкритий і закритий
факторинги. При відкритому факторингові дебітор сповіщений про те, що в
угоді бере участь факторинговий відділ. У випадку ж закритого факторингу
дебіторові не повідомляють про наявність факторингового договору (але в
даний момент можливість його використання в Україні чинним
законодавством не передбачена).

Механізм факторингової операції та її учасники

Як правило у факторингових операціях беруть участь три сторони (рис.2):

– факторингова компанія (або факторинговий відділ банку), тобто
спеціалізована установа, що купує рахунки-фактури у своїх клієнтів;

– клієнт (постачальник товару, кредитор) — промислова або тортова фірма,
що уклала угоду з факторинговою компанією;

– підприємство (позичальник) — фірма-покупець товару.

Здійсненню факторингової угоди передує серйозна аналітична робота.
Отримавши заявку від підприємства, факторингова компанія вивчає протягом
1-2 тижнів економічний і фінансовий стан потенційного клієнта, характер
його ділових зв’язків. Для цього необхідно одержати таку інформацію: чи
виробляє фірма продукцію, що користується попитом, або чи надає вона
послуги високої якості, чи виконує роботу на високому рівні; які темпи
зростання виробництва і чи стійкі їх перспективи; наскільки
кваліфікований управлінський персонал фірми; чи налагоджений внутрішній
контроль; наскільки твердо визначені умови торгівлі з контрагентами.

picscalex89010009000003f86e000000000533000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001007a6e000000000400000000200000cc560000cc760000010000006
c0000000000000000000000b9010000bc0000000000000000000000372d0000551300002
0454d4600000100cc7600000c00000001000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000280f00001c0f0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005740e0000680e00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002b30
0000128010000000063d544ab0000000970485973000017120000171201679fd25200000
dfc49444154789ceddccf6f23571d00f0491dad03b5325940c2c0106fb5828a0b7258246
65bd7d3b2871c00951b3d36ca21078a3651844821cd78d92ae921b25b71d94ae98e1048f
c011cba87c238f5360312c4453d50a122db9d76a787d2d81db4b69bc93cded833f3defcb
4dff318b6a54fda64e299f9f8ebf7de7cdf9b1f5e064ca7309fba9f18b7c7044b7ab8ea9
16dedbbb34d8699fdca935ff87afbb79d9f49ff9ccc8d2da9f1dcd390d78cfaef7f24c92
20062177ff9e4e4e4bdc79e9ca177634b673c572775437618e9ca63b8211f309178fb537
283f5db98927b6fd7c3c7bfdd3e51ae918e947ad68f434ad764a35d11fe70d318617e688
7e455c7b5ded65d4de85643f2aa5dcee03f4370fe22ecbfbb59a3f84af39bec8d8f4eff0
8401d801c0083ac5eb17e98db1595d6dde00a4c668d59afed6653d74b46baa91e1eb64af
3cafe429bfde8ab0ffe89ce2d731b996f3ff1d4eafeba5ace6e2e1d6d2bedc36cabb5c7a
d96b3ab6c676e735ff4ee306ebcd0157a5b6a390fdd1dfe885feee8dccad055d95666831
328dd9f5b6e6b3eff9b32b7cd1f156a1d995b3fdce354cbd5e768dda3ec76260d5d186f0
9ba5531d52e725bbfde13d4e7a00ba8dd57b3fd4c6ae0ae5af1568bcbedc55cafb55784f
5d066fbd46e7346cd3c308cb7025d85533a8bdcd68a55bf7c9bedc0fa15871b46f607733
06d9965cecd969efadbcb357b9d911eb8eafcb0dd946cad53e69e5ad9cbc2783bac8adcc
8788dd06991996bcee6b7b6d732563fdbb97c94bdded9e3de1fba2dd81f5647f63323b41
e7ae96689dfda4933cdc37359f1f3257ea65dbb71dcdae51e98cd5e619bbbe943df0e63b
ab0e21af087f099c1167b6f187ae7b476029737656babba7b1c13bbc3129d2ea7ee8ad37
151ca24712b23dd26953bb2e8d5e9b81f323945fe5ef26e1b3faa8424dde2313367bbb9e
45cbd24a03fa4916e2fccb0064ec137d5f3f407dc3d0b77459f696e00008f5d132ad73c3
bf4268b17733d5316dd248b37e0a6862b0560a6bd3b88246e53d0e06ca4636f6995bab33
0fc80a26f8780eb8dccd9acc45ebbfe2cd36c95330b2ba5adad5cb9f0a4f91dbdca9f2ba
6ced2af375f9dcfd746b8e1f13ec7e66bafed1eaf2b195eddbf5848ef66d7cd25f5f6c3b
b45d558dddfa86516342a377bb4a05cdd2be76b1c1c38d5835538af322fab86582eaabd4
de8b2d9b511aef7c4c37595bc02a0ab7e996f556afb70545b81ee5b6259507b1bfb1bcaf
dbdab94eeeb55db4d4177b90ce35d528d87076e7bfd4ada1029dde7abe25e79419dcdafe
e29fbe972f687e68c13efedf5d48cc152ba0bb7850a8c7796572bcafeea75d86ebcfad62
fec7aa831466e841bd56ef9a35ca5bc54cbc0fa55f657acfec0af0e5cc372e77646b9e1f
1cec1aec0568e3714cbd50ee084c48a17f68787556393dba871a240e43a57704af30b57d
8f4edf57a267f9856ad59efba99576f7dad7c41352fcec28f2190b9ee794bee4bf09ca2d
5967ef287d6dfdb3c3b9fdd305235388f3b5f03e9fd15659ed2b58feeb667a52956d0152
93139176069c83ecfbc4be7869ca5dae5ede1af534277dcd227ec0f63978f997b36a6eb9
9bee0d769e5060027e0ec14fc34ffd8f9d7984743afa792b9e35fa7c55def38ef7d4118f
e7a39a6223c85d01dbb8ce99a62922eaa7093901dd70dac9ac8453d32e41ae13de8a2438
e78921deb6a21ef90acabf9578d2a729c7be22ed5fdab461521cead872c51b8814697429
6927585445dd95d12137505678138edc4b7dbb45c57234e3b1ef7ccb70e453999ebdf1bb
9c469c7e3facf2cd1fb4ccb254e67b1fd0cd537713a8b6d37f43ec4e92cd645175e89d34
eac8b6a755aae94a88b6a7532d7df1f34df56b4ae3f5e340c8989ba6e6b91a7b3315d623
6b67e1bce02793a8b8d577216c8d3ce7fc56d8b61eb004d3af3b88cefceabfb3693b9865
0f3ac42bd8b3c9de16ec797d8937235805f10c57b2d793ac3dde1ad565450af95267225d
f3d8aa45cc1f781fbbe8de85cc96a264f032157a477cd9cf5b13d1dd51dde28d21972d7a
cf0f00396d9745d72d67eb801ba5dcbc43244cfbeb501a8d259d53e8261159c7a051528c
e2245da6187f7cc2c5787dd09732be8ca16b90b5ba482dcbaf78283fb0779dae9d95dcb7
2bbd0452d0f97dc3fc85dddde09ba6ad74a10ae6b00743890a71dcdae3ce8b63458a1de9
9b4642f9f04771c51ea761780ee3b1a6863ae0ed0514d9ece1af6c1045d43833122b78bc
52911bbd61eb60bbcae0650bd92bb02189e5442775103ef61ae156b17db8ad635a0dbc35
cab4e756c2bb26231d2d035bae075d1ebda098d3c9d0df6680cdd7e17944494b91a13b98
e00dd8b3aa88adea1c7ce0be4e96ce0d607ae99d6a113eafaa757a38b61b5c9d005f2293
86b20428209c976c9d39901871fc705def102b933e469c7b09ef2725c18eb092264f8fac
0c5c60d1217b82e5cece26756b6db1afd404588db43f17ac779d7ad00357ce77817d5af7
75ee2ba0255bb0df647f328097395c171013f8573ff72fc627adc3a3e9f6cc03fed119ae
a386ed8c71bb05a083bb2ea305eab15ad4a1042761de1f69cbc03ac0712b0f97a1dec0df
2a4654ba42e1061ddc98e6b32588fb2f2afd53bba80661c1201402ec09f93d16cdbf9475
62c53705dbc4339e3661dd08cf3121a3781f781b7d3e1da41ab925f35c2c6799febf403c
b264f3cd8bc0478ebc19947d1b9d83c0af81efcb3e77db2fff5b14a1fcdfbfcfb4bc379a
a0c17c85d03cd53fdae0a0f8c81cb52b820374c09216e6f7894c86099c645e7017eb7317
c4db6f31a61e939e72d01571afe12ecbc465a8411ae9cb42b3bbf1ac9ba82e3ca34974ba
25d71f84b02692a578e709dc1c772c9f34e74bcceccb261b2349761225d67a8a3cbbfd1f
5e0b82780eaf24e64bc4eced41270f176775cbaf138da7596a9e60f20ba1edc6f75d05d8
689749d3e6bcdcf28d8c87ad0d006d14fee4ce256d0f598245cb76f359dc7d61276df64c
4495dbcdd1ace8244a346bb2e274feee2f31dd9bb4162ae105848d6a53ad8a25d979b9a4
bc746b94660e1de76fb8185095cecb848d40d8b97660e15e3ea8185845d9ab94e8cab051
6ee6dd74debe4e7c641176bfb7a606102176b7b29b04056ecfc12708569bb02a02a1e17a
bdf445dac3f4cea46f433344a8880ae88f12eed3014d17fdd6c4e3b0c8d7269878b08d7b
d6e4ded8aa1ae5bd3e4d7d6c7736987a188fee01e79d4ae80b928de8987a1887a70b3792
2aefd253b90c070e17573ceab6e364fc445dfb79b78181ae5d20e431eb72a3aaf4ad3761
b49b84dd715026f3091ebbe9aaceb7ee5066573015016dc754fdc1376dd2463fa564fe8b
af9010d4313bba5e8ef97c4dfd7ab46ef98862e73bff603abb736de6d7e8b992935ef63e
0cf0b0ffd257561fbc1583726a03de80ad17bc6e71e297a55774aae1eefc6e7b44fdd49d
df87693ef39f79eabdf11c745bc2b53bb931f6fa6ff09d541192fdef69ce05f85e20dcd8
963ba6816e614cd75a5b0ff3c62bc76eb05a7f67abc3b5eff0d71bbb81bbc40e28fd7f39
f128ceb5e6f56f9bc7ad8cceef0579ebb1416afe17d9005b946e1118e6139ee8ab30aab8
7f252b57a3eabbe68b9cac1c530d7f7200b72db5c9e63e633c8c5daede6d6cd37df38502
f777993d70e7e3c78d1570f8af74116c975f5e3a59bda4b770ad8a4dc75f77b520f70ea2
d60b9dce361f1e6bc2733285eede8ea8176235d70df16abdffd6da96770ea21e08bcc1d2
e17122ffe00a4d75d3b62ff6ab92d3c5e11b9fd83d40dc0cf33ef1eb021aed5ece1ae76c
42ada8ba0e04e4bbdf16ee992ca03fe98570f1e0f71fd37a27077b9065dfe8eb31aabdff
233e52d55d2a07bb4a51dac85b8ce031741573d5e55b51bdd8216e65eaef6d49cbaf045f
e18baab21aeff4116e4eac79baa76700ec5ebd683712e9d6ab5d7d91a339be5f2b5b9074
25ccdf78ae3b6d7792edfadcd6718f7064dd76d37002a2ae84be0a53a36bbf4bace03387
ef7dfdbdbcf08a026e6be7f097d34266ea2eb75ebc07b9155c6570ede50447f118c170de
03d6bf6b857495c6fbc5eb7e771cd9c2f20025702f8897f4fc05d9fa24ee0e63caeb7682
4ed26c1564389a797a6779bf857d94569f040aff104f3b9cce57f307926c61dd1cf9a9e9
3861c74f1ff0255a076fdf5a0e1f510e746d4831ce1fe0e775332bed27b1725c2b522a98
7c68bf507d675ad93d49414e6fa6c1904b38ce5a6c2fbaf75277fe0ba9fc676c34e5af58
0db806ee8f106b9e1ffe8e25e7bb4ddb06b9ca721ae169e1f742752d7b1ddb37f9975150
b4286c7523fe0d6e1e6a1f94c05e6d339f8aeefbb9fdb767bed6a1a4e745699f605161c6
6ef5b9ce54b7cc08dcabf40abf20fa5b9d461b5e873fb9d67d55bddc287ab6bf93da02d2
a85bbfcad5b01376abc005afbd2f35a76265b5d147c6eff159de91654edf1f31ab803b4e
cdda7fb46c08d1adf80625ebaa64b5241c905dc4287e97235b5f28206de81ae79b91374a
3c663a0dccd9fef48378bcb92df6d173a4297fb95567951034d53cb166742dca8f903503
e78b013ee7606eea636887747e3cdad10d7ff20cb382ea7174141d7ea30de3b96fb7488e
b7f9005732ff661fd16976ffadc5e675fcf9c405779017652412b84ba51f349a07db0f46
7e82e2e177daed1bc9dbe56cdaab5667e5e5467142ec37782c7857ffeeb2056ffe53449c
a1eb9ae9d7f8db79b6cabc4a8b5f6faa250bbf6cbc54cb619e2b6f9d0f93ad018aec8ceb
387d51dd11baf69559c6cf54df4c44e303fc0f30b01ffd37575411a6444c5bdaae7e633c
b3d19b8ce5be25f73092fee9be86263f05bf1e71d20f46caee3f6a4d18f2bbbae931e157
ffe0572dbde08d543637cd7f9f87b6e16259a3ff88b1cbdf944ae10bd2ad97813728529b
9f2ffc48dbb30fdff540ff79e2b7cb2dce8bb0523ee5f7ca3c07c36eefe052c8fde17ba3
a17ebc6dcbf60edfb38c9974fdde9baff0172a0226ca166003f0000000049454e44ae426
08200000840010824000000180000000210c0db010000000300000000000000000000000
00000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c02c440
0009443030000000000008000000080feffdc430000008000000080feff3c43210000000
8000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000
400000051000000406600000000000000000000b9010000bc00000000000000000000000
000000000000000b302000028010000500000003000000080000000c0650000000000002
000cc00ba010000bd00000028000000b3020000280100000100010000000000000000000
000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ff0000000
040020000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fe001ff00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff293c0
00a000000000000000000000000000000000000000000000007e001ff7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001f
f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7e001fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffbff03ffffffffffffff1fff
fffffffffffffffdfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffeffffffffffffff87f3ffffffffffffffffe7e001f
f7fffffff3ff87ffffffffffffff1fe7fffffffffffffffefffffffeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffdfffffffff
fffffc7f9ffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7ffcffffbfeffffffff1ff7ffffffff
ffffffff7ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffff37fdfffffffffffc7fcffffffffffffffffe7e001ff7ffffff
efffcffffbfcffffffff1fffffffffffffffffffbffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffc003fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff33f9fff7fffffffc7f
effffffffffffffffe7e001ff7ffffffce2e00fe18000e3c3f0701e3fc381821e0c18e0f
9ffffffeffffffffffffffffffffffffffffff0380fffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffe7001c3e0f0e0fc1c07e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffffce0c4078
1c018e3c3e0300e7fe301c71c0c38f1f9ffffffefffffffffffffffffffffffffffffc7f
fe3ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffe7c0381ce79f9f18c63e3ffffff
ffffffffff7e001ff7ffffff8f18cf30cef3cf3e7c791cfffe73fe73cfe79f1fcffffffe
fffffffffffffffffffffffffffff1ffff9ffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffe7ee31c9f39f9f1e473e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f11cf33eff3cf3e
7cf99e7ffe67ee738fe79f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffffe7ffffcfffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee23f9f39f9f3e479e3ffffffffffffff
fe7e001ff7ffffff9f13cf13ff71c73e78f91e7ffe47ee738fe78f1fcffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffe7fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7e
e27f1f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f03cf13ff71c93e78f99e7f
fe0fee7183e01f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3ffffffffffff
fffffffffffbfffffffffffffffffc7ee27f1f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001f
f7ffffff9f93cf100f71cc3e38f91e7ffe4ffe718fe39f1fcffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7f63011f19
f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f9bcf300f73ce3e74f11e7ffe6ffe71
8f679f9fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffc7fe3381f39f9f3cc71f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff
9f184e3b8f73cf263673087ffe71ec73cf638b8b8ffffffeffffffffffffffffffffffff
fffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7f03390e7180118c01
e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff8f0c007c1e0186300f0200fffc118021e0438803
8ffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7ffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffe7c0383a071c03c1c03e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffffdedfecfe
3fffffffff8ffbfffffffffbf1fbffff9ffffffefffffffffffffffffffffffffffcfffe
7fff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe3fffe791fdfffe7ecfe7ffffff
fffffffffe7e001ff7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffe
fffffffffffffffffffffffffffdfffe7fff3ffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffffff3fffff9fffffffffffcffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffefffffffffffffffffffffffffffdfff03fff3fff
ffffffffffffffff8ffbffffffffffffffffff9fffffc0ffffffffffdfffffffffffffff
fe7e001ff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffe7ffffffeffffffff
fffffffffffffffffff9fff03fffbfffffffffffffffffff83fbffffffffffffffffffcf
ffffe039ffffffff9ffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3fffffffcfffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fffbfffffffffff
ffffffff80fbffffffffffffffffffeffffff039fffffffffffffffffffffffffe7e001f
f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffff9fffa7fff9fffffffffffffffffff803bffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffe7e000ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fff9fffffffffffffffffff
8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000ff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000
0001fffe7fff800000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe00000000000000000000003ff7f9fffe7fff9fffc5800120c39da003000bffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9ffff
7fff9fffffffffffffffffff807bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffbfffffffffffffffffff81fbffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000400000000200000cc360000cc760000effffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffbfffffffffffffffffff83fbfffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffe3e000ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffffff3fffffffffffffffffff8ffbffff
ffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffdffff
ffff3ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff6fffffffff7ffffffff
fffffffffe7e000ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffcffffffff7ffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffff7fffffffffffffffffe7e000ff7fffffffffffffff8fe3fff
99fff9dcffffffbffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7fff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffff47c7c7d3fffc37f1f4c33fffffffffffffff
ff7e001ff3ffffffffffc060703e1f0700fc30004181c30c30821ffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff0703
81c30f7c30e0c00007ffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8e39c0f8e31fe3101
738ce78e79c63ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffff8fcf3ce73e3e79c0638e63ffffffffffffffff7e001f
f3fffffffffff9f8e7d8e78e39fe738ff38c678e79c67ffffffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce3ce63e3e
798f73ce73fffffffffffffffe7e000ff3fffffffffff9f8c7c9f78f39fe338ff38ce38e
39c4fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3ffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffff8fce7c647c3e799ff38e63fffffffffffffffe7e000ff7ffffff
fffff9f8c7c9ff8f99c0398ff380e00e59c0fffffffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffcffffff7fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c60fc7e799ff3ce
07ffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8c7c9ff8fc1ce3c1ff383e00e61c1ffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffff8fc67c60fcde798073ce1ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8
cf89ff8ff1ce3b8ff38fe38e71c4fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff1ff
ff9ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c66f9ce798073ce3fffffff
ffffffffff7e001ff3fffffffffff9f9e789ed8d39ce339f738fe38e79c6bffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffe3ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffff8fcf3ce319ee79de63ce7ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8e31c0c01
118e399e0187e38c79c23ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffe1ff0ffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcf01c301c000e0c1c43fffffffffffffff
fe7e001ff3fffffffffff9f8f83e0c03830e3c1e0187e38438833ffffffffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcf
c3c3d1c000f1c1c43fffffffffffffffff3e001ff3fffffffffff9f8ffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001f
f3fffffffffff9f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffff
fffff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff0003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e001ff3ffffffffffe0007fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffff0083ffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001f
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7e001ff000be74dffdfffffdfe5e032000180e00200000180203acc03207c27fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000000000000000000087e001ff8000000000000000000000000000000
000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000007e001f
ffffffffffbfffffffffffffffffcfffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffefffffffffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffff
ff1fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fffffffffe001fffffffffff0fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffe0fffff
fffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffffffffe001ffffffffffe07fffffffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffc07ffffffffffff
fffff9fffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
fffe001ffffffffffc07fffffffffffffffff9fffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff803fffffffffffffffffcff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001f
fffffffff803fffffffffffffffffcfffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff001fffffffffffffffffcffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffff
f003fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbfffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
fffe001fffffffffffbfffffffffffffffffff9fffffffffffffffffdfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001f
ffffffffffbfffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffcfffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9fffff
fffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3fffffffffffff
fffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
fffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff9
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001f
ffffffffffbffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffff9fffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffff9fffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffff
fffffffffbfffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffd8007ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffe0fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff8fffc7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fff3ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffff
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffe7ffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffcfffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3fffffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffff9ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffff3fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff3ffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffe7ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffcffffffffffffffefffffffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffcfffff
fffffffffcfffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe001fffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffeffffffffffffffdffe0fffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
f9fff07fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffff
fffffffffffffffffff7fffffffffffff9fff07fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffbfffbff
ff3ffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
400000000200000cc160000cc760000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbfffdffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fbfffcffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffff3fffcffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffffdf00ffffffffffbfffc7f
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffe001fffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffff8000fffffffffbfff47fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffff
fffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffffe3ff87ffffffffbfff0ffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffe3fffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff
fff9ffff1ffffffffbfff9ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff8fffffffe001f
ffffffffffbffffffffffffffffffffffff3ffffcffffffffbffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9ffffe7ffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffe7ffff
e7fffffff9ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffffffff
ffbfffffffffffffffffffffff9ffffff3fffffff9ffffffff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffff9ffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffbffffff9ffffff
fdffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffcffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffffff3ffffffcfffffffcfffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffe7fffffe001ffffffffffc03fffffffffffffffffffffe7ffffffefffffffeffffff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffff3fffffe000fffffffffe000ffffffffffff
fffffffffefffffffe7fffffff7ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffbff
fffe001fffffffff87fc3ffffffffffffffffffffcfff87fff7fffffff3ffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff7ffc7fffbfffffe001ffffffffe1fffcfffffffffffffffffff
fcfffc7fff3fffffff9ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff8ffff9fffffe001f
fffffffcffffe3fffffffffffffffffffdfffcffffbfffffffcfffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffdfffdfffffe001ffffffff9fffff9fffffffffffffffffff9fffc7f
ffbfffffffe7ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff9fffcfffffe001ffffffff3
fffffcfffffffffffffffffff9fffcffff9ffffffff3ffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffff9fffcfffffe001fffffffe7fffffe7ffffffffffffffffff9fffcffff9fffff
fff8fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff81fffcfffffe001fffffffcfffff7f3f
fffffffffffffffff9fffcffff9ffffffffe1ff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
83fffcfffffe001fffffffdffffeff3ffffffffffffffffffbfffcffff9fffffffff8001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffcffffcfffffe001fffffff9fffffff9fffffffff
fffffffff9fff8ffff9ffffffffff01f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3fffcff
fffe001ffffbffbfffddffdffffffffffffffffff9fff8ffff9fffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffe1fffcfffffe001fffe07f3fff9fffcfffffffffffffffff
f9ffffffff9fffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff3fffcfffffe001f
ffc23f3ffc07ffcffffffffffffffffff9ffffffff9fffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffffffcfffffe001fffcf9f7ff807ffeffffffffffffffffffdffffff
ffbfffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffdfffffe001fffcfcf7f
fd07ffe7fffffffffffffffffcffffffffbfffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7fffffffdfffffe001fffc1ee7fff8fffe7fffffffffffffffffcffffffff3fffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff9fffffe001ffff1ee7ffe8fffe7
fffffffffffffffffeffffffff7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffbfffffe001ffffffe7fff9fffe7fffffffffffffffffe7ffffffe7fffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3fffffffbfffffe001fffffce7fff9fffe7ffffffff
ffffffffff7ffffffefffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff7ff
fffe001ffffe4e7fff0fffe7ffffffffffffffffff3ffffffcfffffffffffffffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdffffffe7fffffe000ffffe1e7fff1fffe7ffffffffffffffff
ff9ffffff9fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffcffffffe000f
fffe3f7ffe7fffe7ffffffffffffffffffcffffff3fffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffff9ffffffe001fffff3f7ffcffffe7ffffffffffffffffffe7ffff
e7ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffff3f3f
fcffffcffffffffffffffffffff3ffffcfffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffffe7ffffffe001fffff3f3ff9ffffcffffffffffffffffffff8ffff1fffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff8fffffffe001fffff3fbfffffffcf
fffffffffffffffffffe3ffc7fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
ffc3fffffffe001fffef7f9fffffffdfffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffe001fffe67f9fffffff9fffffffff
fffffffffffff0073fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff
fffe000fffe1ffcfffffff3fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffff9ffe7fffffe7fffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
fffffff3fffffcffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff9fffff8ffffffffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffffc
fffff1ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001ffffffffe7fffe3ffffffffffffffffffffffffffefffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff1fff8fff
ffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffc3fc3fffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffffff0007fffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fdffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffefffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcfffff
fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
fffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001f
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff3fffffffffffffb7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffff00000000000000000000000000000000000000007ffffffffbfdfffffeffffdfbf
f75304111c50040000000000000000003ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe000f
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf3fffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffff1ffffffffffffffffff7
c0b000026060f00ee16574d4643010000000000010000000000000004000000cc1600000
0000000cc760000ffffffffffffffffffffffffffffffffe2fffffffffffffbf3fffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffff8fffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffff1fffffffffffff6f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffff0fffffffffff
ffffffffffffffffe7f8ff7ffffffffffffffffff7ffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffc01f19ffff1fe1f09f6dbde1d7f0380f0e1871fc03c300000411c3ff078c61c70e3
f3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff800e10430f07c470cf0c30c107e31c638e1
870fe30e3b8258e20e3fe230431c30c3f3ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff088
e30c30f8fce71c70c38e18fe79c61871870fe38e3fc7f8e3be3fc731c71c31c7f3ffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffff18c630c61f8f8e31c30c38e18fc78c61861870fe386
3dc7b8e3fe3fc718c71c3087e1ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c710c43f8
f8e30e30438e38fc78c63831870fe38e3dc7b8e3fe3f8718c71c300fc1ffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffff18c790c07f878e10e304306387c78c078e1850fe01e3dc7f8e3
fe3f871c4700301fc0ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001f
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c7d0c0ff878e30e31
a38038fc38c478e1871fe31e3fc3b8e3fe3f871f0704307fc7ffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffff18c730c7ff878e30e31a38e18fc38c638e1861fe39e3dc7f8e3fe3f8718
c71c70bf86ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c610c76f878e30c31c30e38fe
39c63861871fe39e3fc7f8e3ee3f8738c71c30f1867fffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffff880f30c3c586ce70c70c38e38c233c07861870fe31e3c43b863ee3fc638c71c30c1
0e7fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff800f81838400e0e18e0c10618078781f8e3
c60fe37f3c038063e03fd07d0e0c20e30c3fffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffe03
fe7ffcffff1ff9fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffcffffffffff7ffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffff
3ffffff3ffffe07fffffffffffffffffffffffff3ff7fffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffe71ffffe3fffffe3fffff03fffffffffffffffffffffffff
3fe3fffffffffffffffffffff9fffffffffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffe71ffffe3fffffe3
fffff81fffffffffffffffffffffffff3f83fffffffffffffffffffff9fffffffffe001f
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7ffffff3ffffff9fffffffffffffffffffffffff3e03ffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3803fffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003ece000800000
0000000001fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00000000000000000000000003fffffffffe000fffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2001fc7bf4bfffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3c03fffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e03ffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fc3fffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7fffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffbdfffffff3f09fffffffcff87d3fcf3f1fbc3effffffc73bffffff
ff3cf8fe3fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff807e08038787e0700e0c106187
f13803801f0c398cee1861c210418430fe08607c1fffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffc0000000000000000000000000003fffffffff
ffffffe1fe00430787c670c70e38e187e39c61883f1871cec618718638e18e10fe10c638
c7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffe00000
0000004000604806cd1b7c3fffffffffffffffc07e30c21f878e30e30e38e187e38c718c
3f18e1c6c618718638e18f10fe30c711c7ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffe00
1e30c21f878e18e30e38f1c7c38c71cc7f11e1c7861871c638e38f00ff10c711c7ffffff
ffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffc218f90c03f878e18e30638e1c7c38c03e47f01e1ff
8e1873e638e18f00ff908711c3ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc6187c0c07f
878e18e30e3801c7c38c07f03f03e1c78a1873fe38818e30fff08711c3ffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffff861c7a0c3ff878e10e30a38e1c7c38c63cc3f1bf1c70c1871ce
38e18e30ff308711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff861c710c3ff878e38e3
0e38e187e38c63847f1f31c61e1871c638e18e30fe10c711c3ffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffff8e1c710c34586c638c70e38e187331c67cc7f0c118e1e1871c638e18630
ff108738c7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8618711c3c000c670070c386180
38380fc07e0e3c1c1e1800ec78c10f00ffa1d27c8fffffffffffffffbfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffff8618fc3ebce02e0f98fafbbeffffcfffff1ffffff7ffffffff8ffffffffffe7c8fe
3fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffc3ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff00
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe03fffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff87fffffff01fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffc07fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffc1fffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc
fb3579fbf7fffff7ff7ffffffffffffffffffffffffefefefe8416001fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000007fffffffff
fff3d7ce74204e00000041b601426f0a4f1779fddfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0014c0000006
40000000000000000000000b9010000bc0000000000000000000000ba010000bd0000002
900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000
000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b
d00ba01030000001e000400000007010400040000000701040005330000410b2000cc002
801b30200000000bd00ba010000000028000000b30200002801000001000100000000000
00000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
f0000000040020000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
00000000000000000000000000fe001ff000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff293c000a000000000000000000000000000000000000000000000007e001ff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001fe7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001f
f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffbff03ffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffdfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffeffffffffffffff87f3fffffffffffffff
fe7e001ff7fffffff3ff87ffffffffffffff1fe7fffffffffffffffefffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffdf
fffffffffffffc7f9ffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7ffcffffbfeffffffff1ff7
ffffffffffffffff7ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffff37fdfffffffffffc7fcffffffffffffffffe7e001f
f7ffffffefffcffffbfcffffffff1fffffffffffffffffffbffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff33f9fff7ff
fffffc7feffffffffffffffffe7e001ff7ffffffce2e00fe18000e3c3f0701e3fc381821
e0c18e0f9ffffffeffffffffffffffffffffffffffffff0380ffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffe7001c3e0f0e0fc1c07e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffff
ce0c40781c018e3c3e0300e7fe301c71c0c38f1f9ffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffe3ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffe7c0381ce79f9f18c63
e3ffffffffffffffff7e001ff7ffffff8f18cf30cef3cf3e7c791cfffe73fe73cfe79f1f
cffffffefffffffffffffffffffffffffffff1ffff9ffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffe7ee31c9f39f9f1e473e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f11cf33
eff3cf3e7cf99e7ffe67ee738fe79f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffcffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee23f9f39f9f3e479e3ffffff
fffffffffe7e001ff7ffffff9f13cf13ff71c73e78f91e7ffe47ee738fe78f1fcffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffe7fffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffc7ee27f1f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f03cf13ff71c93e
78f99e7ffe0fee7183e01f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3ffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee27f1f19f9e3e479f3ffffffffffffff
fe7e001ff7ffffff9f93cf100f71cc3e38f91e7ffe4ffe718fe39f1fcffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7f
63011f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f9bcf300f73ce3e74f11e7f
fe6ffe718f679f9fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcffffffffffff
fffffffffffbfffffffffffffffffc7fe3381f39f9f3cc71f3fffffffffffffffe7e001f
f7ffffff9f184e3b8f73cf263673087ffe71ec73cf638b8b8ffffffeffffffffffffffff
fffffffffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7f03390e71
80118c01e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff8f0c007c1e0186300f0200fffc118021
e04388038ffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7fffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffe7c0383a071c03c1c03e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffff
dedfecfe3fffffffff8ffbfffffffffbf1fbffff9ffffffeffffffffffffffffffffffff
fffcfffe7fff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe3fffe791fdfffe7ecf
e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffe7fff3ffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffffff3fffff9fffffffffffcffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffefffffffffffffffffffffffffffdfff0
3fff3fffffffffffffffffff8ffbffffffffffffffffff9fffffc0ffffffffffdfffffff
fffffffffe7e001ff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffe7ffffffe
fffffffffffffffffffffffffff9fff03fffbfffffffffffffffffff83fbffffffffffff
ffffffcfffffe039ffffffff9ffffffffffffffffe7e001ff7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3fffffffcfffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fffbfff
ffffffffffffffff80fbffffffffffffffffffeffffff039ffffffffffffffffffffffff
fe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffff9fffa7fff9fffffffffffffffffff803bffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffe7e000ff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fff9fffffffffff
ffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000f
f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000
000000000001fffe7fff800000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7e001ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe00000000000000000000003ff7f9fffe7fff9fffc5800120c39da003
000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fff9ffff7fff9fffffffffffffffffff807bffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffff9ffffffffbfffffffffffffffffff81fbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffbfffffffffffffffffff83fbfffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffe3e000ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffdffffffff3fffffffffffffffffff8ffbffffffffffff
ffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffdffffffff3fff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff6fffffffff7ffffffffffffffff
fe7e000ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffcffffffff7ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffff7fffffffffffffffffe7e000ff7fffffffffffffff8fe3fff99fff9dc
ffffffbffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7fffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffff47c7c7d3fffc37f1f4c33fffffffffffffffff7e001f
f3ffffffffffc060703e1f0700fc30004181c30c30821ffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff070381c30f7c
30e0c00007ffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8e39c0f8e31fe3101738ce78e
79c63ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffff8fcf3ce73e3e79c0638e63ffffffffffffffff7e001ff3ffffff
fffff9f8e7d8e78e39fe738ff38c678e79c67ffffffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce3ce63e3e798f73ce
73fffffffffffffffe7e000ff3fffffffffff9f8c7c9f78f39fe338ff38ce38e39c4ffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3fffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffff8fce7c647c3e799ff38e63fffffffffffffffe7e000ff7fffffffffff9f8
c7c9ff8f99c0398ff380e00e59c0fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffcfff
fff7fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c60fc7e799ff3ce07ffffff
ffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8c7c9ff8fc1ce3c1ff383e00e61c1fffffffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffff8fc67c60fcde798073ce1ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8cf89ff8f
f1ce3b8ff38fe38e71c4fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff1ffff9fffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c66f9ce798073ce3fffffffffffffff
ff7e001ff3fffffffffff9f9e789ed8d39ce339f738fe38e79c6bffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffe3ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff8fcf
3ce319ee79de63ce7ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8e31c0c01118e399e
0187e38c79c23ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffe1ff0ffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffff8fcf01c301c000e0c1c43ffffffffffffffffe7e001f
f3fffffffffff9f8f83e0c03830e3c1e0187e38438833ffffffffffe7fffffffffffffff
ffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcfc3c3d1c0
00f1c1c43fffffffffffffffff3e001ff3fffffffffff9f8ffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3ffffff
fffff9f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffff000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff0003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e001ff3ffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffff0083ffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001f
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001f
f000be74dffdfffffdfe5e032000180e00200000180203acc03207c27fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000000000000000000087e001ff800000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000007e001fffffffff
ffbfffffffffffffffffcfffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffeffffffffffffffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff1fffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffffffffe001fffffffffff0fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffe0fffffffffffff
fffff3fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
fffe001ffffffffffe07fffffffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffc07fffffffffffffffff9ff
fffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001f
fffffffffc07fffffffffffffffff9fffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff803fffffffffffffffffcffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffff
f803fffffffffffffffffcfffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fffffffffe001ffffffffff001fffffffffffffffffcfffffffffffffffffe
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff003ffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
fffe001fffffffffff9fffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001f
ffffffffffbfffffffffffffffffff9fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffff
ffbfffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffcfffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffff
fffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff3
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001f
ffffffffff3ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff9ffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffff
ffbffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffff
fffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffff9fffffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffbfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffbffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffdffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffd8007ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffe0fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3fffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffff8fffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff3ffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffe7ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffcfffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3fffffffffffffffffffff
ff3fffffffffffffff9ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffff3fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff3ffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffe7ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffcffffffffffffffefffffffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
fcfffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe001fffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffeffffffffffffffdffe0fffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff9fff07f
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffff
fffffffffff7fffffffffffff9fff07fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
fffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffbfffbffff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffbfffdffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffbffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffbfffcffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffff3fffcffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffdf00ffffffffffbfffc7fffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff807ffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffff8000ffffffff
fbfff47fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffe001fffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffe3ff87ffffffffbfff0ffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffe3fffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9ffff1ffffffffbfff9ff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc7fff8fffffffe001fffffffffffbfffffffffffff
fffffffffff3ffffcffffffffbffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe7fff
fffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffff9ffffffff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff
ff9ffffff3fffffff9ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff9ffffffe001f
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffbffffff9fffffffdffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffcffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffff3fffff
fcfffffffcfffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffe7fffffe001fffffffff
fc03fffffffffffffffffffffe7ffffffefffffffefffffffeffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffff3fffffe000fffffffffe000fffffffffffffffffffffefffffffe7fffff
ff7ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffbfffffe001fffffffff87fc3fff
fffffffffffffffffcfff87fff7fffffff3ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff
c7fffbfffffe001ffffffffe1fffcffffffffffffffffffffcfffc7fff3fffffff9fffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ff8ffff9fffffe001ffffffffcffffe3ffffffffff
fffffffffdfffcffffbfffffffcfffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffdfffdff
fffe001ffffffff9fffff9fffffffffffffffffff9fffc7fffbfffffffe7ffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffff9fffcfffffe001ffffffff3fffffcffffffffffffffffff
f9fffcffff9ffffffff3ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff9fffcfffffe001f
ffffffe7fffffe7ffffffffffffffffff9fffcffff9ffffffff8fffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfff81fffcfffffe001fffffffcfffff7f3ffffffffffffffffff9fffcff
ff9ffffffffe1ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff83fffcfffffe001fffffffdf
fffeff3ffffffffffffffffffbfffcffff9fffffffff8001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffcffffcfffffe001fffffff9fffffff9ffffffffffffffffff9fff8ffff9fffff
fffff01f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3fffcfffffe001ffffbffbfffddffdf
fffffffffffffffff9fff8ffff9fffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
e1fffcfffffe001fffe07f3fff9fffcffffffffffffffffff9ffffffff9fffffffffffff
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffff3fffcfffffe001fffc23f3ffc07ffcfffffffff
fffffffff9ffffffff9fffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffcff
fffe001fffcf9f7ff807ffeffffffffffffffffffdffffffffbfffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffdfffffe001fffcfcf7ffd07ffe7ffffffffffffffff
fcffffffffbfffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffdfffffe001f
ffc1ee7fff8fffe7fffffffffffffffffcffffffff3ffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff7fffffff9fffffe001ffff1ee7ffe8fffe7fffffffffffffffffeffffff
ff7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffbfffffe001ffffffe7f
ff9fffe7fffffffffffffffffe7ffffffe7ffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffbfffffe001fffffce7fff9fffe7ffffffffffffffffff7ffffffeffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff7fffffe001ffffe4e7fff0fffe7
ffffffffffffffffff3ffffffcfffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffe7fffffe000ffffe1e7fff1fffe7ffffffffffffffffff9ffffff9ffffffffffffff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffcffffffe000ffffe3f7ffe7fffe7ffffffff
ffffffffffcffffff3fffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff9fff
fffe001fffff3f7ffcffffe7ffffffffffffffffffe7ffffe7ffffffffffffffff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffff3f3ffcffffcfffffffffffffffff
fff3ffffcfffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe7ffffffe001f
ffff3f3ff9ffffcffffffffffffffffffff8ffff1fffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe7fff8fffffffe001fffff3fbfffffffcffffffffffffffffffffe3ffc
7fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffc3fffffffe001fffef7f9f
ffffffdfffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc000ffffffffe001fffe67f9fffffff9ffffffffffffffffffffff0073fffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffe000fffe1ffcfffffff3f
ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001ffff9ffe7fffffe7fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff3fffffcffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001ffffffff9fffff8ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffffcfffff1ffffffffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
fffffffe7fffe3ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff1fff8fffffffffffffffffffffffffff
e7fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
c3fc3fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001ffffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff07ffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe000fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffffffffcffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcfffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001f
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
fffcfffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe001fffffffffffcfffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001f
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffffffffffff3fffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff000000000000000000
00000000000000000000007ffffffffbfdfffffeffffdfbff75304111c50040000000000
000000003ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe000fffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf3ffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001f
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f3fffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffff8fffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe2fffffffffffffbf3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffff0fffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff1fffffffffffff6f3fffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffff8fffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffe7f8ff7fffffffffffffffff
f7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc01f19ffff1fe1f09f6dbde1d7f0380f0e1
871fc03c300000411c3ff078c61c70e3f3ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff800
e10430f07c470cf0c30c107e31c638e1870fe30e3b8258e20e3fe230431c30c3f3ffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffff088e30c30f8fce71c70c38e18fe79c61871870fe38e
3fc7f8e3be3fc731c71c31c7f3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c630c61f8
f8e31c30c38e18fc78c61861870fe3863dc7b8e3fe3fc718c71c3087e1ffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffff18c710c43f8f8e30e30438e38fc78c63831870fe38e3dc7b8e3
fe3f8718c71c300fc1ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001f
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c790c07f878e10e30
4306387c78c078e1850fe01e3dc7f8e3fe3f871c4700301fc0ffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffff18c7d0c0ff878e30e31a38038fc38c478e1871fe31e3fc3b8e3fe3f871f
0704307fc7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c730c7ff878e30e31a38e18fc
38c638e1861fe39e3dc7f8e3fe3f8718c71c70bf86ffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffff18c610c76f878e30c31c30e38fe39c63861871fe39e3fc7f8e3ee3f8738c71c30f1
867fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff880f30c3c586ce70c70c38e38c233c07861
870fe31e3c43b863ee3fc638c71c30c10e7fffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
f9fffffffffe001fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff800
f81838400e0e18e0c10618078781f8e3c60fe37f3c038063e03fd07d0e0c20e30c3fffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe000fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffe03fe7ffcffff1ff9fffffffffffffffffffcffffff
ffffffffffffcffffffffff7ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffe03fffff3ffffff3ffffe07fffffffffffffffffffffffff
3ff7fffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffe71ffffe3fffffe3
fffff03fffffffffffffffffffffffff3fe3fffffffffffffffffffff9fffffffffe000f
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff87ffffffffffffffff
ffffffffffffffffe71ffffe3fffffe3fffff81fffffffffffffffffffffffff3f83ffff
fffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff3ffffff9f
ffffffffffffffffffffffff3e03fffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3803ffffffffffff
fffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0003ece0008000000000000001fffffffffe001fffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000
03fffffffffe000fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff2001fc7bf4bffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c03ffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3e03fffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fc3fffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7ffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffbdfffffff3f09fffffffcf
f87d3fcf3f1fbc3effffffc73bffffffff3cf8fe3fffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffff807e08038787e0700e0c106187f13803801f0c398cee1861c210418430fe08607c
1fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffc00000
00000000000000000000003fffffffffffffffe1fe00430787c670c70e38e187e39c6188
3f1871cec618718638e18e10fe10c638c7ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffe000000000004000604806cd1b7c3fffffffffffffffc0
7e30c21f878e30e30e38e187e38c718c3f18e1c6c618718638e18f10fe30c711c7ffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffe001e30c21f878e18e30e38f1c7c38c71cc7f11e1c7
861871c638e38f00ff10c711c7ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc218f90c03f
878e18e30638e1c7c38c03e47f01e1ff8e1873e638e18f00ff908711c3ffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffc6187c0c07f878e18e30e3801c7c38c07f03f03e1c78a1873fe
38818e30fff08711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff861c7a0c3ff878e10e3
0a38e1c7c38c63cc3f1bf1c70c1871ce38e18e30ff308711c3ffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffff861c710c3ff878e38e30e38e187e38c63847f1f31c61e1871c638e18e30
fe10c711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8e1c710c34586c638c70e38e187
331c67cc7f0c118e1e1871c638e18630ff108738c7ffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffff8618711c3c000c670070c38618038380fc07e0e3c1c1e1800ec78c10f00ffa1d27c
8fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8618fc3ebce02e0f98fafbbeffffcfffff1
ffffff7ffffffff8ffffffffffe7c8fe3fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc00
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffc3ffffffffff
ffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffe03fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffe0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff01fffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffc1fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffccfb3579fbf7fffff7ff7fffffffffffffffffffff
fffefefefe8416001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000
00000000000000000000007ffffffffffff3d7ce74204e00000041b601426f0a4f1779fd
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0010c00000040092900aa00000000000000bd00ba01000000000
40000002701ffff030000000000

Рис. 2. Організація факторингової операції та її учасники

— аналіз (аудит) платоспроможності (кредитоспроможності);

— купівля платіжних вимог;

— оплата продукції;

— поставка товару (послуг);

— оплата вимог.

Проте, слід враховувати, що факторингові операції не проводяться:

– по боргових зобов’язаннях приватних осіб;

– по вимогах, запропонованих бюджетним організаціям;

– по зобов’язаннях госпорганів, знятих банком із кредитування або
оголошених неплатоспроможними;

– по зобов’язаннях філій або відділень госпорганів;

– якщо оплата роботи проводиться поетапно або авансом у випадку
компенсаційних або бартерних угод по договорах про продаж, відповідно до
яких покупець має право повернути товар протягом визначеного часу, а
також за умови післяпродажного обслуговування.

Якщо підприємство стало клієнтом: факторингової компанії, то клієнт
спрямовує факторинговій компанії всі рахунки-фактури, виставлені на
покупців. По кожному документу клієнт повинен дістати згоду на оплату
(за аналогією з акцептом платіжних вимог). Факторингова компанія вивчає
всі рахунки-фактури, визначаючи при цьому платоспроможність покупців. Це
продовжується від 24 часів до 2-3 днів. Факторингова компанія може
оплатити рахунок у момент настання терміна платежу або достроково. У
останньому випадку вона виконує функції банку, тому що дострокове
надання коштів клієнтові рівноцінне видачі йому кредиту. Найважливішою
послугою тут є гарантія платежу клієнтові. Ця гарантія охоплює повний
обсяг внутрішніх і міжнародних операцій: факторингова компанія
зобов’язана оплатити клієнтові всі акцептовані рахунки-фактури навіть у
випадку неплатоспроможності боржників.

Крім того, банк зазначає максимальну суму по операціях факторингу, у
межах якої постачання товару або надання послуг може проводитися без
ризику неотримання платежу. У договорі на здійснення факторингових
операцій повинен бути обговорений засіб розрахунку обмежуючої суми й
окреслені обставини, за яких факторинговий відділ зобов’язаний
здійснювати платіж на користь постачальника.

У світовій практиці зазвичай використовуються три методи встановлення
обмежуючих сум:

Визначення загального ліміту. Кожному платнику встановлюється періодично
поновлюваний ліміт, у межах якого факторинговий відділ автоматично
оплачує платіжні вимоги, що йому передаються.

Визначення щомісячних, лімітів відвантажень. У даному випадку
встановлюється сума, на яку протягом місяця може бути відвантажено
товарів одному платнику.

Страхування по окремих угодах. Цей метод використовується, коли
специфіка діяльності продавця припускає не серію регулярних постачань
товарів тим самим покупцям, а ряд одноразових угод на великі суми з
постачанням на визначену дату.

Факторинг припускає постійні відносини між банком і постачальником,
оскільки вимагає спостереження і контролю за фінансовим станом
постачальника, а також платоспроможністю покупців.

Визначення вартості факторингової послуги

У світовій практиці вартість факторингових послуг складається з двох
елементів: комісії і відсотків, стягнутих при достроковій оплаті поданих
документів.

Комісія встановлюється у відсотках від суми рахунку-фактури (звичайно на
рівні 1,5-2,5%). Збільшенню обсягу угоди відповідають розрахунок і сума
комісії. Процентна ставка за кредит, як правило, на 1-2% вище ставок
грошового ринку (ринку короткострокових кредитів). Зазвичай банк оплачує
одноразово 80-90% вартості рахунку-фактури; 10-20% — це резерв, що буде
повернутий після погашених дебітором усієї суми боргу. Наприкінці
кожного місяця банк підраховує належні йому комісійні відсотки, а також
виявляє залишок неінкасованих фактур, на який виписується рахунок і
передається клієнтові.

Існує ряд причин, за яких факторинговому відділу невигідно попередньо
оплачувати повну вартість боргових зобов’язань. Насамперед, можливо
виникнення спірних моментів і помилок у рахунках. Якщо постачальник
припиняє свою діяльність, або з будь-яких причин порушує умови
факторингового договору, то факторинговий відділ не має іншого
страхового покриття попередньо оплачених сум, окрім самих платіжних
вимог. Таким чином, різниця в 10-20% вартості рахунків-фактур необхідна
для того, щоб при необхідності можна було компенсувати попередньо
оплачені суми. Це цілком відповідає і факторинговій практиці країн із
ринковою економікою.

У вартість факторингових послуг включається плата за обслуговування
(комісія) і плата за надані р кредит кошти.

Плата за обслуговування стягується за звільнення від необхідності вести
облік, за страхування від появи сумнівних боргів і розраховується як
певний відсоток від суми рахунків-фактур. Розмір цієї плати може
варіюватися в залежності від масштабів виробничої діяльності
постачальника і надійності його контрактів, а також від експертної
оцінки факторинговим відділом ступеня ризику неплатежу і складності
стягнення коштів із покупців; у середньому на вітчизняному ринку комісія
встановилася на рівні 0,5-3% від вартості рахунків-фактур. Проте
комерційні банки визначають розмір плати за домовленістю з конкретним
клієнтом по кожному договору, тому ставка плати за обслуговування може
виявитися і вищою (5% і більше). Розмір плати за обслуговування може,
визначатися не тільки у відсотках від суми платіжних вимог, але і шляхом
встановлення фіксованої суми.

Плата за надані в кредит кошти. Якщо проводиться попередня оплата, то
розмір плати розраховується за період між викупом платіжної вимоги і
датою інкасування. Плата за кредит у більшості країн, зазвичай на
декілька процентних пунктів перевищує ставки, застосовувані банками при
короткостроковому кредитуванні підприємств. Це пов’язано з необхідністю
компенсації додаткових витрат і ризику факторингового відділу банку.
Американські банки, що купують право на стягнення боргу, одержують
винагороду у вигляді комісійних за послуги плюс позичковий відсоток із
щоденного залишку виплаченого клієнтові авансу проти неінкасованих
рахунків. Відсоток стягується із дня видачі авансу до дня погашення
заборгованості. Комісійні залежать від торгового обороту клієнта,
ступеня ризику й обсягу необхідної конторської роботи. На ступінь
ризику, прийнятого на себе банками, впливає платоспроможність боржників
клієнта, тоді як обсяг конторської роботи, пов’язаний в основному із
середнім розміром фактурних сум. І, якщо, наприклад, ставка комісійної
винагороди складає 1,5%, а період оборотності дебіторських рахунків 30
діб, то комісійні досягають 15% річних від розміру заборгованості (1,5%
х 12 міс = 8%).

2.Механізм роботи банків з дорожніми чеками

Дорожній чек (подорожній) – стандартний грошовий документ, який
виписують в місцевій або іноземній валюті і використовують при поїздках,
закордонних подорожах для оплати товарів і отримання в банку готівки.

Подорожній чек є платіжним засобом, який містить в своєму найменуванні
Travellers Cheques (подорожній чек), найменування банка, який випустив
чек (банка-емітента), підписи його уповноважених посадових осіб, номер
чека в правому верхньому куті, а також дві спеціально відведені строки
для підпису власника чека: перший підпис проставляється при купівлі чека
в присутності робітника банка чи фірми, яка продає подорожні чеки,
другий підпис власник проставляє при отриманні готівки чека.

Подорожні чеки не мають строку давності. Чеки оплачуються тільки
початковому власнику, зразок підпису якого є на чекові. Оплата
подорожнього чека здійснюється тільки в повній сумі, часткова оплата
чека не припускається.

Банки України приймають до оплати чеки American Express, Tomas Cook,
Visa, Citicorp в доларах США і німецьких марках. Дорожні чеки в інших
валютах, як і подорожні чеки, які пред’являються третьою особою,
приймаються тільки на інкасо.

Під час обслуговування міжнародних подорожніх чеків банківським
працівникам слід дотримуватися таких правил:

1.Переконайтеся, що подорожні чеки підписані один раз. На чеках не
повинно бути слідів спроби стерти або дописати який-небудь підпис.

2.Попрохайте клієнта розписатися у вашій присутності ще раз. Якщо другий
підпис був вже поставлений, попрохайте розписатися ще раз на звороті
чека.

3.Звірте підписи на чекові. Якщо вони викликають сумніви, звірте підписи
на чекові з підписом у паспорті або іншому документі, який посвідчує
особу. Також можна попрохати пред’явити квитанцію про придбання чеків. У
випадку яких-небудь сумнівів не видавайте готівку зразу, а зв’яжіться з
головною конторою.

Подорожні чеки American Express, виписані на уповноваженого представника
клієнта, тобто в чекові мається два підписи клієнта, і в графі Pay this
Cheque to the Order of— прізвище, ім’я на кого виписаний чек —
приймаються тільки на інкасо.

Прийнявши подорожні чеки, робітник банку проставляє в спеціально
відведеному місці дату і штамп з написом «Bank________» і оформляє
наступні бухгалтерські документи: видатковий валютний ордер для видачі
готівки клієнтові та прибутковий валютний ордер на приход чеків в касу.

Наприкінці XX ст. популярними стали такі подорожні чеки: VIZA, American
Express, Thomas Cook, Citicorp та інші. Всі ці чеки — іменні, схема
роботи з ними така: при купівлі чека покупець ставить свій підпис у
відведеному для цього місці, при одержанні готівки за нього — в іншому.
Коли підписи збігаються, клієнт може отримати готівку. Як правило, за
обмін чеків на місцеву валюту банки стягують певний процент — комісійні
для покриття своїх витрат, розміри яких можуть значно відрізнятися в
різних банках.

Подорожні чеки дуже зручні для використання. Передусім при перетині
кордону дорожніх чеків не потрібен спеціальний дозвіл, що необхідне при
використанні валюти готівкою.

Установи комерційних банків, що здійснюють продаж чеків, щотижня (або в
інший термін часу) складають звіт про обсяг продаж за формою, наведеною
в табл.1.

Звіт про продаж чеків, правила здійснення операцій з ними та інші
довідкові матеріали) зберігаються в окремому досьє банку.

Операції з продажу та купівлі дорожніх чеків іноземних банків можуть
провадитися лише за наявності в банку або його філіях уповноважених на
здійснення даних операцій відповідних нормативних і контрольних
матеріалів.

Таблиця 1 Звіт про продані чеки за тиждень

(Продавець)______________________________________________

з «____» по «____»_____________ 200 р.

Tomas CookAmerican ExpressUSDDEMUSDDEMВхідний залишокПродано:
понеділоквівтороксередачетверп’ятницяВсього за тиждень проданоВихідний
залишокВиконавець:_______________________

(прізвище, ім’я по батькові)

Нормативні, контрольні та довідкові матеріали по дорожніх чеках
зберігаються у спеціальних папках по країнах або банках-емітентах
протягом трьох років.

Філії банку здійснюють операції з купівлі-продажу дорожнім чеків за
наявності дозволу головної контори банку.

Оплата чека — відповідальна операція для банку. Чеки можуть бути
підроблені, мати різні дефекти. Ризик, зв’язаний з видачею й оплатою
чеків, може бути істотно знижений завдяки гарантійної чекової картки
(check guarantee card). Вона свідчить про те, що:

– клієнт банку може одержати готівку по чеку в межі до 50 ф.ст. за один
раз у будь-якіму відділенні даного банку (а не тільки в тім, де ведеться
рахунок клієнта);

– чек, виданий клієнтом, буде оплачений незалежно від стану його рахунка
і наявності на ньому достатньої суми.

Наявність гарантійної чекової картки відкриває великі можливості для
зловживань, тому що оплата чека гарантується банком. Тому банки
намагаються видавати картку тільки тим клієнтам, що довели свою чесність
і відповідальність в операціях з банком.

Чекове звертання з необхідністю породжує взаємні претензії банків один
до одного. Наприклад, клієнт банку А заплатив чеком у 100 дол. клієнту
банку Б. Той здав чек у банк Б на інкасо. Одночасно інший клієнт банку Б
виписав чек на 90 дол. на користь клієнта банку А, і останній здав його
у свій банк для стягнення. Виникають взаємні вимоги: А повинна Б 100
дол., а Б повинний А 90 дол. Природно, що суму в 90 дол. можна
зарахувати й обмежитися сплатою залишку в 10 дол. На практиці цей залік
сполучений з великими технічними складностями, тому що вимоги один до
одного у великому фінансовому центрі мають десяток і більш банків. У цій
ситуації без спеціальних розрахункових організацій не обійтися. З цією
метою створюються клірингові, чи розрахункові палати (clearing house),
що виконують взаємні заліки вимог банків один до одного.

Можливі кілька способів клірингу (безготівкового заліку):

– усередині одного банку;

– через місцеві розрахункові палати;

– через мережу банків-кореспондентів;

– через розрахункову мережу центрального банку.

На рис. 3 зазначена частка кожного способу в загальному середньорічному
обороті по чеках у США.

picscalex1000100090000036610010000003d7f000000001610000026060f002220574d
464301000000000001003063000000000a00000000200000300001003020010001000000
6c000000000000000000000030020000730100000000000000000000643900000e260000
20454d4600000100302001000c0000000100000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000001c20000010200000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005681f00005c1f00000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000036c
00000245010000000089c349b60000000970485973000017120000171201679fd2520000
1eef49444154789ceddd6f88e3d861007039beae2fbdedfa8ea3cd5ee3fa6d38da2bb425
3b2cf43c44b53684d2d24243bf8536906d16baf950c80c43898738236fe6385f601935e4
432fcdd40af4c37d6b13fa21815c624fe7ba4a61332a2db4fd709c3d51b2a2d0de485112
4bb1acd7f7f4c7d69fa77fb664b8ebbc653db62cebe727bdf7f4ded37b3205371aa84bee
922b9e1b6f9253282fdc44ff7f6e4451958b097a66d54ae69cd0f39e94c369f841c40f75
f45f02e8e13603e1a42297c791c225f7ff819b2e3836f29e553cb78c1d633f5ee06f0087
c4350be3de5e708ec8da4fe66571e1c012d7ccca390761969d7382b9229718923976735c
3814c65dbcabb940186e9e23928833af558be662038e1de02eb9772e7772f2e8fd507bf3
66172a77cee1e3bd92b99ef432cd68c7ad1d46572707d5ed92397aefef69566e77f78069
08f4de71a9dc519dde6331474bbc695cd0f0015b2637ba46edb02df6ec809ef2e6d67c1b
9e95ca5d1cd515f6b7d947079409cc8ab20d1f32a59e808e981f31bf8663a7a39d29a1d8
95cded3157d987edae8638b16594bb3321d7dc6b367152916d6e566eca84dc558d6fb3da
a08bb9b396d62a97abdf3f79b9c11a8f5a9face93ba3abb5cf96ca59d5d39337ae33507f
fa06a7ef9c5f03b0546e198c317a186e8cf3854bee927bd771e11672c95c42b8e42eb94b
6ef39cdd39dc42ff2b3a7a00e865054ed013b899be68aadcbe683be01d67d5d1e3a48e9e
a0a8a16f312c8f5ba2ab85770277faaee6eebfabb9d5afc2bd233876939c45319be5c026
3973b39cbe69aebe51ae96adb3bc200e5f96da24f7ee3edfbdbbb90d2795cb9479c95d72
97dc2577c9adcfb10a45fd1cecb91d18999a8a98d3a1b01217eab6a864e4264cd56257e0
6e00080ddca6516ab8fabf9f91139a5b2b714c708191911307bbe1f13a6572fcd17e9655
8be37663862f95c281a3ddd83ec052b8ad15b2df3adc0aeda0d539ae362e9e9b8bd0e249
1cc78991e56b73d3394bf810e65eae431a14cdc11929f9e14afb8483b4583887b71cd9aa
dd46e0ad4efe423a0b1709f64260e9f97342168e0f7fc8dec18ca94b8573da0cea916e0d
fb8a3d3b2f8143e5e22c929d3163b2b335b8c531f27368e1ec83840f614687dacac7cebc
b6d8617e0e6f16c4701a94cddf5b91b3c062ab7e4e8ff910de1502bcb0f2f755b91c43e4
4c0089c13b66c36239541921161ceb54fc5cce4b7e7eeecd3f85f02be5708787dffe261b
e22635a8902a820570db42030f1c0a703fb9077f1c1efc8d43fefc16e69a9d871fef8439
9cc9cbe02068520fcd28170c930a5a97a25e80135cd7c6dded3af571541dfe16ccdc91e4
7254831a993b311cb01f63af4ee2f074a6cafe823b6cb023f35311cefece96c3a93df0bf
37a8cac54d8fb88a1a1415fce446d6b6c5b2cc6cb06f98bf1fe666fef327e9b48ec7be1e
384fb255a917dcc11bdd8f85b94048a9c4e6e39af4c36e242394c851029d9c320be56af7
fb8dcd7126100f5fb9c96e8acbf0b10d70feb2b8742e38aceaddb7332fb94bee1dc14d12
cea12570fa86b9846d96c1916a812572091b2a9a9b61ce82d73f80ca6e0b7d084878efbe
e855318be60ccc29746757b0ae76ea4f5bf5dea83ae9dcbc533b3c7db9be122727713876
406a76d53ebcbe27505d99966a67dd8e52fba6fce8369bb8a383dcfc0258c0bc4eb3f78f
138e0f8e5d5546dc10be5f9207db122d093c6d185c47fe9e80b81aca97b8223fc193e646
381287f863c308678874ab6ed13be09933367967fed914710c7c5696f8d67b1849601ac6
ec6847163117539d67229cc6b7f7458bde1beca771bad9a49436ac21eee635167395d959
6d5247b56de37ff0e0c911dafe7f21e4934ec381c84d8798ebee0d589949de99ba81b96a
15715b96cb1db10e17f3b1282733edcf0ad65fc007ac06526287934abbf6accd31d243b4
33b5072cda9979b8870c7550b728f32aabf1f19c8a399c5478f88c2481ad9fb5ef0a0c6d
684707393999a1bb6867ea0f12395caa2898e3e0754de66f6a4d0973d3233a2fe71c3bed
c141d2b1c3b1abc857baaa081bbbe2a053a324a1d9edc847959c1c4a99bb88931e749352
263edfd5ceafb66e9c5a575be0a56efdfe89f08abe33aa570ffbb938436cef9e226e5049
e1d0038f1f8716f35778faf421625ea989f680cdecdcfcedf66ed56cdda9568f33571e80
f784772bf6d939687d1c952aad9d7e3fe163218e5f3c9be6e69cc9e5f6c4a5fc1c5c814b
ff58dccedc0817edcad4a9bf1c9106e3adcaa55c03d663c69bafc859a4b9dffecf59144b
ea0a5c919ba471f8a1388eda28a753cf6c967b76939cb959cea26e6d92831be67a1b8edd
dea639058fa579e217ed7a0484afa1fffa532571e69d9da4ae6fb72fba384e319ccdaaaf
50d415fce476999c1aaaa1d943637e52c7f91f3d1bd5002c949312dac938381c6114c46a
5cda2572266eadd538d2dd324ae4c046398b212e5e8661a19cc9a6704ca15c6a43dfd90a
e14a6d391c6f3f1695ef52074d65e600aa2156ed5990161e5238216e2df5f26766ae9765
4861bf306e52c335910fe2ce513e764651ea7083cc1c0e69292135db15cba566bb62b9f4
feb55c9cc2266fecbc586e42e074d60263f77e69e9036ef3714c74bd0963b235773c6b6a
3ec8c78d4074bd1f00d5bae58e6725bc5d3427d6256b6f4efaccda5c8f908d794e36779d
1234c310e1b539c889a63b7c562f9823ce191711e7f4d128a95a011cf78ab9eb7c3ec370
983c9c456c7873547bcf393d671818b93ec783e6f3ce56d26a7d393968923950fb8ebd36
48e7402e8eb40586e19ce1b3e9a71f2f76196a62719c75c070d63e3e78c1d30f79101358
9b838853311738fd982a71f4752e8e743e9b43c0992ade80eaff12964abcaf03b32e6740
c0cf6d2e90edce14626f552e8ed4789b226e667381d3cf0385183b9087231d3b79ca01cd
e60205ea4b7788b1cbc5916237a9fd133335c4703ee84dca895daf36811778fc69301f8c
c8b700c9c591920a87f6a18863167cd3ee70465f601eac50e4e212e7bcf8f3017c8ea27e
1e186fb370766fac3f5f06b7cc0716c42d8a6f8f1513a79ea1222dafacba5cb4fd44e262
bbd7715896bba8d9f5b3afe28439fc84bda1e17225978b7e3a37b73cfde0e2f2c58bb193
9287f0777dd78d99c238105d34c7a336ad1b2cfe0217c57291d3cf218b17a1c377950d7f
a702b848ebe73f193c994510dc0afdd8b7d544cecac405b39dbdebacfe052ae35c2c3307
3371816ce79eb5711325789a0579b8a47c17acf5e15c31c60d302138618c5fbcbb2617fe
c616daa1c72cfcea37cae17cb5beb1bdee10af6fedde73179adf5881b3ea3a43ec64f267
bb37ed47945ae6ef83bab71de7b8e7e4f4aaca4da2575483d9ce392db2f6c5499460a73c
4ea73f49e57c89cae366922c3e6087d1d503ad1ffbfd73d6eed547cfff65b9a3e3399d39
5946c3e3a6aa2c3f60d9e8eafed6cfcce6be0ff1179ea14d8c179b49e026e0d565d1bae4
04f9f880c005f2c1e26353f86de81528779339916f2c6fc0be4899aa200dbad1b503f960
6a7fccb2b9cf790b9de939f1dc986f2c5bbf01ee73d1b503ad1f93719fbc15d96e3c07f9
c6321a7eeef8b3048ef73dbf60484bd3b96534169c26480f089da4595a3f29dcb0b12cef
969c2c3d22346ed23bdf5239e6d5e576179c2c49e717d1dea16c83db92388bf9c272f182
135153438c5e8154234bf2723a385d36d1169576d13c856f6d45d6ced0e97091cca126c6
7891bc17dc10e5b0c16e64ed0c9d0e3085e3e0c03b7b2c39162d6e47b90c9d0e3e8e7836
1721bdb86ebb3801e14f1c44395004d78d70739c86ac089735db257256989b437d64b173
2b9254b2e68344ce3417e5c782abe8e8319211b2e683248e9f9ba1d81950a99ea3c74836
4feff30e70c43302639877c31c0e5af4526de6a96ff15c8fd5ac504688add666cd07093b
f3049d1c179d09291cc8ca81582ef02a8563e2de0807be082efb6d310ae1b2df16233307
4cfba2a47b7592414feab032a1e08fd94c7dde6e18da8f196ad1b14342981cd92efb75f3
1b35dc195dc373315113817a0fc09332c14f293c5223ebe967f5cbf48b809349e66c570c
0736c7a1136ee6d3cfea83101601c52e6bad0f16b333339fed8a895de6b35d315c8edbe1
aecda1a4927ec9751186f663fe111dfe1573dce9805f9fcb910f8ae072e48322b81cf9a0
082e473e2882cb7307820238c2878be2083b8ec973a79d7c9ce2bf499be6380c5f1a67fa
7b7054e7acbabc4d4872d0192137c7fa96298e4307d78c0d1a3884c39c9c7f996bb7b269
50169ff3767c764e3f707f4e51df719348b45f801c04b165b17939a5ddda91a059e95fdf
39b1e7e9c1e7c39f4ce0f21e3b2835e98e00f5ea5143959cd316f1b2209933f372557940
ef8fa12e3d323d2e7afaf91efa8f7f9b2a184eb9969197ab584d7a7f084de97be6b9e49c
5641f073cbd98a4fe087ab783ca08947239ef02d2d2fa7ebcdab1d069a774fcc13a94658
11eab7c9757b76c23c37cdcda9030a7156f5c4fcb2f47b24ceee3db033cc89bd3ba0339d
c56415f650cecde1630710f75d73fbfb02898b6994592c2a55c415b8ee3e07ade71f99fb
e7442ee62681168b0a211ee4e37455fea5eebe888edda3ae9732435ccc78578b95ebb07d
2f27279d5fa1f74f195d3a6a791c9b911338d895f3714a557dd0dab90bd4d3fef53b1fee
13568ce744c1ea4a393980d2c25fc231cab3e8c9612e8e134c3d27e78671fc8af1498513
e62b72c3042e3e76a2e171f9e723e4e7045e33a5611c172c79931bcb99b8093335e538ae
17fca588042ef4462c07f16ddae2b9c0cbc40657560e1df4386e141c455e1017dbbedb30
37c9ca654e2af61f268e0b8ebbcacd8d0303395263171a55969bab5b8d10672db9685259
97eb8732083abd26717ae66c1e7ac3e3cce072cbe9f474b8689b4907593996c81d46b8d1
928bf6ab84eeab98bdcc74eb2aff3e0f6ec0627bf80f6fbf8826156b4dee8b4693bd76b5
59f7c658582cb50267fe0adeef023a8f9bdef126735f9e35ba42931628e7b601d0ea2472
c41390551b51d5530e70d509ab9f4f148dc0b9a7d757b5e6bedcdc968ff75cee0ef54531
27676aaf4c248103475b13a06b8f3ae7f1dcf1b4b97fd16c55079f7139a72e0d08dc04ea
2fc217e091f7fafe675cce50bfa9ab0257bfb62ff1bac6b54402e7eecce37bcd3dd8dca9
1ebb4705713d123721d4efab1e67e8ba81b88faa12a76bfdd6389e1b7c1a735bb0a73b2d
78b43397ebf8b8d1bf52a0473d43b5a807514ec75cfdca474fbe0f74a9779d4fe0ea98db
853defd875c81ca99744f3730fb95f139f9b306695d74102079abb5a736b36702bced6c1
0a1c6a7019ffccdd38db9700d412391e71d366471bbce0724e36cfc44d17b143ff4ec4ad
b37d99831ae71c9600672c38a6d9919b9ddae0eefb5cce77a12863ec7494563481db3adb
9544a809af4653a6cebadd58b5d79f685da3e8da934adfe57cfd901939131dbca9c0dd3a
a2eea2d8092d21ca316eec18f888063f68362b86e872beb53272d65d45aff5b90fd59ebc
03e0f98490cdf55aa039c92f9ee5e1bc6307f130b3d91508e778be93ee4ce90a72d50037
5e8f235dff0f72546c63b928ceae67e0316fe8b4a9c7dd2b60956347e422055eb9dc93e0
06527ea11c2e1a026f14b233a739b8986efe92b85ab129338dab67e17c153f8ff39fe073
70cc6a5c60a24b0e2ea505e484e8ce34fcdf323b378bbb329ac6f9fb47825c684045e87b
64895d7467060e81b4594e2ea25f2585533a3b1f765f241d3b52838b470f9ae5ded0d6b9
de16b8be42e21ed31db70b91c879c796c0a9f5917eed86fe3b370f1fb4fe5cbeafe0db30
a6c44eaf3da43b9a3b5403ef4c77f55ea70e77ce4f21989cc8b19c70bc7b745d3bde16ce
ba7f26d07abd97817b9bd63566c9d94f95faab4adddcd78446edd1dd784e1a7c48a4f706
b7e4b7ba2adfeec8c7e9c74e32e99b3f72d759ec4c8d3bd644c43d6cc883bd8b788e0162
fb33fcfba44157fdce414ba6d33955a1296f7ef9829b79dc5c06def441ff765c4e630068
1f004e1b506afba0d57f3d03f77dbae38f1deb72866876aa232833ce5dd388b1d3980168
77784efb0ea5b4d9567d92813b431c138d9d59b7b91a63bc65f78510ba0210c78bed3dbe
afb6bb98931fa572ea39e234e0bc4049c589846673fbda1bd63d463ff67127f0d004c682
034068dfe5ff4e3fe8aacdf6b6d448e74e8f7eb3e3f6e506381d1fbb37ba32a0072f2cb9
9ef58cc1cd3c4ee619a17d8fdfc5dc51bb23d1a9d97c521b3db9731ace779af8a62e5a86
f6785fe6dbee9eb6df68b5bb8668975ff866a432774b6848cd8e79d035846657a399b433
c26346a2774edc91288b63373d6bec0a5647955b52efc0e5ec3f07ed837dc11e246ee053
faa853a794f774daddebfb2723a5da4be5026151133bffa3d6f37dabb3737a5c1979c59a
f3a771b02dc82e67b08ac5bc683c9c59f3ee0d2829f59756acf88daa2c9c992f42e9a5e7
352fc32d39d1e3bcc5be53d54a1cb7184e315d6c60c98dc39c6f26e94adcd87736f3ee97
ee7034bb2d0cc3dc7fafc9f9c38f83dc414b645c0e5757ecee14df10abb5396f94a4fd86
75d06e03d6e5148ff37593aecd7973231c8e6d3396ee72a4506c2dda843dd6b48bd8d82b
5cd9b9f4169001df600d998185c42e9d9be19f359241315cface9ca2dda9e5e74e578cdd
056a1d4cf373a315b931ca6c172b70c47151e91ccf4b706c73b952e6a8bedab1a3401df2
12939babe589dd7cea7216d50690b12b6ef97666250f67ffc21658bcb4cf37b11cfe299d
bf46ffc70a1e9f8e47aceb3746d4477370f6f475105c16b7336386a8e32de81505d47aad
f393d7ae759804ce5e181afce37143448c975fc5fa307aae54d03982aa7f5ad629f80dd8
abbfedc44eaf68cdbbd47555e61a76cf756252090d6df2b85ebd36ba7a8deaba9f8b3976
55fbe61e9a76acedfd972a8bef977c9c5e978c73a18e6f920926e64e5f53f049e8053227
1cddd5e8c7376e82440eb8dc40d27414bbf74ffd9cd0532581a3e0d98dfa1bdd5d7964e0
ba44a8576ac9ed4de9c7da3ff2891c8b3943d3f85355df92ebcfda17d63c4e3a5625f168
1b8a5f1706f4ae3cd8c77589d028b80537d0644696bc9a31993b816eecf85b9a5e792c56
757fec649bdb87a22601cc6de3d875829c579b11f97f97999a3605499c5344a3d80df654
5dfda1f8ace6e7045da98eae6d638e691832b58d2b23b47f437eae2ab7ef496662ec448f
3bd654433d179f91fd5c6d82b87ac5e504caf847f4663b861beccab42c19891c74b96943
d30c9432af0738e9114e2af73d0e18788e97d7560871c2833d795b96b42c9cfa5a435231
d790dee7e3b463cc7dc1e154017c1373a1d1a7214ecec0296abff1b4aa9c9f728d1b9c9f
a3554de09e83a28ada5b28765fc3498509ce2459727ffcdaf5fb925ccbc0c99cc5a02c2c
734e93d86ddfe9328d62873302e65481dbc51c1bbc2ced71fd2bd4b5ab1f3899d483dc98
c08583ec952a4fdc3c397c621ff6958fbed2a16aa35d5caa30c1e908cb6afd166f7d062a
fc925318086a563ae79599c397d0c13291f12330b24eab93897d8f9ae0a8ef509fd8a273
097113d0bbb6670fcb498f1d1bdda6b32936d88399d00527825ec3be8fdb6a9cb39dd088
fd380ee249fc9563fb3e6eeb70ac19f75680c32bf1ecebf6ef1267e098582ed8b392103b
c8437ad7f9edcb7c9cef70596cb0df2886b377c1107117e95ce2d99c0dd656922a7e0c74
eee396b23353ea99818f2454fc4c06b2cfe395d76b01058a95044e0790edf36b73817c9e
54adada3477cdbb8f5b8403ed73f61514fa212e43d2fa0bae50751aac2cead0b9beba3f4
d9e58ae562eaaf98134c68df36cec7093d8afae58f53955b7044555ec3c3c3bf7bbb9acc
058a15fd46b597c41942704447c20092182e69da2b1e58a17903f84413ce43dc849d8aa3
9a653528569d50b5ffbc8fb84f24739927f58a063442dc722bc12f99c4c5be17e5343267
f7fa64e4b2ce0c1579034ef5f5393e1b3762f0cf208b442eeb183ffc46c6794e2a9e888f
e311e5ccac2318f11bd1317b096148e2f43c5cde5fc9257059479fe237f2ccc023734a1e
2ea6585e87abe1ce0256c7bfd0820a2916956e4fc1ffd029c6ae80aecd45460ec794bcf6
f4f63c93353372d771e9d7abb8bf05d2439154504cefd8656f9ea9a8646e141e649e18c0
66b9e8c4aa9c5c64c47e62e092df2e9acb55ac643a0125869cc5caba5cce62655d2e67b1
b22e97b3585997cb59aca473a1bea150c859ac101272884bfe7ca8aa513697b5b6521497
af58599bcb57acaccd11d25a4220d4dcf271a93fd91108e9b14ba94ae62bc5d6e6f2152b
e95ccac1c957acac9d54b2df48291b97762f2190874b2f337f35650bfc9a1c08729f4ed9
42bf582e6d0bb98a9575cf77396b2beb73b9f2793ab7c3266f21573e4fe76ea770b9f279
3ab79fb2855cf93c9d8be9155d724cca0ac572b98a95742eb5e2ca17ca916e1e1b08796a
2be9dc08a46c224fb192cefd8c89ae92b68935b8d44de4a9ad14c0e529c50ae0f2946205
70794ab174eec5d8cfa2f2a42e40264b29e64d0d8de7dc8d50f762b7a13326f3a5f08527
7200ee0f3390389d9dc0bef79da9e8246a2fe0eb85db169ba11433d92f385f9fc44dc088
ad2eb8f88d588c646d9b598a151dbaf7d726710feb83f696778920a188b618d96a19597a
8855c4c1386eccb1cd5d6fb86ab05327c409566b96a514d360631ecb0d31e7458a3a48e0
44aba565a91c49491cda3b7e8e8de7be606dcb598a1501bab7f38ee5bc21a68949e588d9
12b3142b23d0d092392ffd27721cc003a2d27f634ca8bb770f277263d8be9589031cc783
0ca5585f38b9e062391e32b5b1c7c52704cc41ba96a172c409f2592d961b5aacf81d9085
eb433ce316a4737070379663509ea4ddcc9b98cd816075e40cc50a27c1d7f76239166592
7d37f3261e3b5e34f158c6d462859321bd1bc759d070ae94a6729c38c75c6a6d45946137
969ba342c7ccc67106e6528b1541b6cc586e062f9c2ba5a99cc06b7a966245164d33f6d8
4da7229c65e2cec1145f734cad684be2dc8c4d99b2301635dde3f8d88de84067653c0e35
b51453c0cc8acd77a31a0564ddcb0856740d5fb8c0758dd462c56435185baaf4ea88f3ba
61d36b6279da5c048e1f43fcad87d9b9ec6d2e1217789589cbdc082270c3cd72203f67a7
62ebde054551924251cc188f7ab67f98a78747ae14cdd9c54ad278956239bb58d19fae40
138fe6fe378a82ffdba3ea3f42d69fdc2e815b65a68c1798fc5cf210fa640eacc0b1ab73
4c7ece2e5636c7d97ba434eea791255c999c1386bee7fd72b9701b5328970b7f4c2a970b
0775750eacc0e9ab73cc0a9c5926378d6c07172ba571166bcd7f08fd75265cac94b73319
ebd6fde03641a9c7ce7aaa1aac64b81ce167d7d74f9973680d438b38870bff70c8e78a88
9d536b9ef95714dcd80557b4f64383c3578a9d6edfe770c6fa169d3a1c151a7bb40563ef
49e50526f08a983241a4262fd99cf974e86a5e1fc6de712b3b471887a73a5c4752edce69
5c64bbadecb8fb8965e62c424792eecca6d7a5895e1d49f58a72a57e7278ed299b23df2d
2d33076f4717a162c5e6cecfbaf2f127ebdb060724996bdc445c775dae0723c7cee58cf3
012db777859621024de6e90ee276d6e55018fd46f0352ac530a79cf76899ba25eb3637b0
b9db787cf5d819fc585b8db346bf155a02706a41b1c3dc9e3c429c523b6eef84e64eaeca
7d8d0d2de1ec94b923f1a6cc68f22b8658556a5f69dfb1393cf8f1bd78f46085b0a92c5c
340898b36e9ef273cca1634769f297da9f0a1dbbc2b853a754a9717319d85c634feed31f
83c1bb1416c649767da507b86fc9f5bdc7ad19e204aedd82c1bb14aec105fb8a54f78cd0
bbf9426fefecfa533667a74c765408f7adc02bdd392330a39dca6857a43ef2796a7272e5
5a77886fe09cc80d3372c160b2f6d99c51644355c05bf2f8be3c7d7cf53a1b999d140efc
4a9cc5b89507791eec234bbb220556e220786ec105ae57a671fc6adce0b9c5d35cb15b91
7b501a37272c83a32517488a05c48eb485c97b174f0313680a482a43c2b2d17b090b3370
7c2a47bc6049adc881548eb8d5cd72e6aa1cff4ee0ec190bab7060356e12e1acfd123925
ca6d95c859d19d592d9183f7c98bcbe24e9c3f7aa8cc298bb3cf03e6479456fdf007edea
c9f061e3265b22679fcdcd8afc9cb83d0215e9b04edb378228976b095f113ba7472d49e0
37c17546f5334a161137a077cae7ba23d0a4ee89d589f0b7f49d52b869801361f3b3b258
410d12faf74be160883b63d1ced4fa7f8d5b08a57382f89091455a13fa74ab7c6e5f183f
6ccb635a725a08a573935bc21579b0a98cf0bcd2a9f7267445128e9edc40a9529b5bcce9
8405eae7eb265d3e676fdc3fd8298d63d6e7fcdd271b885d1e8ed92c07d6e19c614efe1b
af941abb68283576975c303005730c79b917f84b2e910bcc582fa9c1b5e4ac20c794c32d
2e8698813123848b0e857046e489cbcdf1ad45fe95a2188ba22af0fcd72960d5507b49ea
bf0e8ae04283106327ff3b01accb4d83cb71d7b7ddff3d410f7604d1932aee80af4e9c3b
0eacc7fdb87e32395974e1e79ba0b702a70aafaad219d814a7e1bbfe9df18571e401a90b
4ec2778e7bb458be3647dec232769aa254bf5710374fe7d489523d299023061ff7a62a7d
d77b557e5251fdc7ae7c4ea351caf494b5b9794acad435faebd219b31aa70ec38bcc0e71
0b0bceac3d71e7e4e515b950190aff206e88fef27c071eb0a2e07d2c2fc70417fc214ccb
08c1df695df3d88d092b85397fc8cb45b61f93f30ae22221e6b65e257017a573d19b66cc
c725729f8b6ef52b25728465ffb051ce7a82b885d238f2bcae82b86164d927e3b8bf417f
66e3b5b89f82c8b20b761c59161886fd1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000a0000000020000030e0000030200100555c7fc495c80f8ea884296e
24ee4d2623673e49dd491bf59dce451725ee9e21747f5475c4e0cb5eb9ac18ae9d731beb
704c7916892b37fc1f2bef05d88ffc2caa0000000049454e44ae42608200000008400108
24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000
40000000340000000100000002000000000000bf000000bf00005b440040114403000000
0000008000000080fe3f0c440000008000000080feffb943210000000800000062000000
0c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000
b0fe00000000000000000000300200007301000000000000000000000000000000000000
6c0300004502000050000000300000008000000030fe0000000000002000cc0031020000
74010000280000006c030000450200000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffc1fffffffc03ffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101dc3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffef7fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc08006000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
f61fffffffffffffffffffffffffffffffffffef7fdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff800000000000000000000a00000003fe00000002fc000007fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff627fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffff9afffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe047fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff001017dffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffff9bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001013c7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffeffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101003fffffffffffffffffffffffffffff4bffffff7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00100001fffffffffffffffffffffffffffff4afffff87fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe1f8c7fcfc71fffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101f1bffffffffffffffffffffffffffffffffffc78
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffc070460c186
3ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff8f3
3cb1e3ce3ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffff3f33cf1e3ce7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffff3f19cf1e3ccfffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffff3f1dcf1e3c8fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffff3f1e0f003c1ffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffff3f3f0f003cdffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffe3f39cf1e3ccffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff3e39cf1e3ce9fffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff1c798f1e3ce
1ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff40f
c1e0c107fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffff7ffffffffffffffffffffffffffff0000fffffe0000ffffe00000fffe000001ffe0
000003fe00000003e00000003ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff3ffd000003ffd000003ffe
000001ffe128001ffe07fe01ffe387bc1fffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffffffffffc2fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffff87fffffffffc3fffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7fffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7fffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7fffffffffe7ffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7fffffffff
c7fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc07
fdfe3fc3e07f1ff1820ffc3c7ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffc23f0780f80e03c01e3c78e08307ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffc79e033c706e79e38e3c79f3c78fffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffc79c7dfc63ee7df3ce3c78f3c78fffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffc7cc7cfc63fe7cf3cf3c7873c38fffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7ccfffce7fe7cf38f387973c58ffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffff9fffffffffc7ccfff1e7be7cf01f0079b3c48
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7cc01f1e0067cf03e0
c79d3c60fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc78c00fce00
e7cf38e3c79e3c70fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc38
c79bcf78c38e38e3c79f3c78fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffc01e719cf39c01f01e3830f3c78fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1fffffffffc43f0380f83e43e03c1bfc61c307ffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc1fffffffffffff8ffbffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffe31
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffff
fffffe79fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0009ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0009ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
0009fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0009fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc009fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffff001011610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0a0000000020000030c0000030200100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe009fffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc019ffffffffffffffffffe0
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c19ffffffffffff
fffffff1fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e19ffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1f19ffffffffffffe7fdfff3fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ff9ffffffffffffe7fdfff1fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ff9ffffffff3ff0e7f9f1f01fdee7df81e7f7e60c187ffffe7ffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbffff
fffffffffffffffffffffff8fff9ffffffe03fc07001c071cf00438200e0c1060e7cbfff
fe7fe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3fffffffffffffffffffffffffff1fff9fffffff0ff8030278073ce180bcf1c73c78f
3c78fffffe7fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff1ffffff801f8fbbe70f73e638fbcf
1c73c78f3e38fffffe7e00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fff9ffffff00078ffde71ff3
e738f9cf1c73e7873c58fffffe7800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff9fffffe30c39f
fde73ff3e738f9cf00f3e7933e68fffffe7000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeb07fffffffffffffffffffffffffffffff8ffff9ffff
fc70e39ffce73ff3e788f9cf03f0079b3e60fffffe0000fffffc0009ffffc00001ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffec02dffffffffffffffffffffffffffffff1f
fff1fffff8f9e1803ce70073e7c0f9cf1ff0079c3e70fffffe0000000000000000000000
0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc02bffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffff9fffff8f0e1803ce70033e7f8f9cf1ff3e79e3c78fffffe4000000003df80
00007ffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffeffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffff9fffff8f9e19e3ce73e71c738f9cf1ff3e79f3c78fffffe7000ff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffff9fffff8f8e1ce7ce79c620f39f98f1fe3e78f1c30ffff
fe7c00ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8fffff9fffff8f8e3e0f803c0e30f01f0060fc1830e
0bfffffffe7f00ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff9fffffc78e3f1fffff3ffffc7ffff
fffbfffffffffffffe7f80ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffeffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff9fffffc1087ffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffe7ff0ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff87ffefffffffb7fffffffffffffffffffffffc3fffff9ffffff000fff
ffffffffffffffffffffffffff31fffffe7ff8ffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffb3fffffffffffffffffffffffc7fffff9ffff
ffe0fffffffffffffffffffffffffffffe79fffffe7ffe7fffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffebfffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fff9fffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff7dfffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0b03ffbfffffffffffffffffffff
ffff1ffffff9ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3381ffffffffffffffff
fffffffffffe1ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffefde5fffeffff
fffffffffffffffffffe3ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff
fffe7ffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ff87fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff81001
fffc00000fffd20000ffed80000ff20000005a40007fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fff800000000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffe67ef000000e3f000003fdf000ffffffcb7ffffff80002fffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fdfffffffefffbffffffffffff00101feffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefff3ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff3ff8fffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3f800f001fe7fe1ffffffffffff001019fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff81ff87fe7fc0ffffff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffbfe07ffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fc007001fe7f8cffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe11ff7fccffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3cffdfc63ffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fe7c7dfcff3f8c7fffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fc79ff3f8e7fffff1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cffcfc73ffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7f7cffffbf9c7fffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8f8ff9f8e7ffffe3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7fefc
71ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffbffeffff9f9c7ffffffff
fff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8fcffdf8
e7ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfe7ff7c71ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdfff3fffcf9c7
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
9fcffcf8e7ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fe7ff3c71ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffefff9
fffef9c7fffffffffff00101fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3f1fc7fe78e7ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fe3ffbc73ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff7ffdffff79c7fffffffffff00101e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3f1f87ff38c7ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fc7ff9e63ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff3ffeffff3ccffffffffffff00101e3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3f1f8fff3c07fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7e7ce07ffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffbffe7fcfbe1ffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3f1f8f8f9f1ffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c7c1ef8fffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff9fff3f07dffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8f1f03cffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc70f98f7ffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffdfff3e33effffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8e3f31cffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01f1cf3ffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff1e71effffffffffffff00101
7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f89fe39e7fffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff1cfb
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff1e71f7ffffffffff
fff001017efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fcffe38f3
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff1cfdffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff1e71fbff
fffffffffff001017ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
c7fe38fbffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ff1cfdffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fbf8f7f
1e71fbfffffffffffff00101fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fe7fe38f9ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ff1cfeffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fdf8f7f1e71fdfffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fe3fe39fcffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ff1cfe7fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fc60f9e3e31fcfffffffffffff00101efffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3ff8ff39fe7fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7f89ff7fffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fe01fc07f03fe7ffffffffffff0010167ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff83ffc3f93fe7ffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fe3ffbfffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ff87fe0ff87fe7ffffffffffff0010137ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff0fc7ff3ffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff7ffffffffffff00001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fa3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101c01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff001017bffffffffffffffffffffffffffffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a00000000200000
30a0000030200100ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101f9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff0010179ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101407fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101707fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff001016fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
25ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101cfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff001013c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff80007fffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff80007fffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00fffffffffffffffffffffffff00101ff1800ffffff8001fffffc0013ffff800007fff0
0000076000007ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc000fffffffffffffffffffffffff00101ff000000000000000000000000000000
000000000000000000003ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff00101ff07ff0000007ff8000007ff
8000007ffc00000bffd6f8003fff3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffff
fff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fff3ffeffe1fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc03ff3ffe7fccfffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe
0ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcf9ff9fff7f8c7ffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff9fff3f9c7ffffe7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff9fff9f9c7ffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff00fffffff301ffffffffffffffcffcfffdf9c7ffffe7ffff
ffffffffffffffffe07ff7cfc007fefe1c007ff1e00007d7810000005ff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff8ffffffffffffffffffffff
fff820038000000000000000000000000000000000000000007fffffffc7fcfffef9c7ff
ffe7ffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000003f00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff1ffffffffffffff
fffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000007fffffffc7fcff
fe79cfffffe7ffffffffffffffffffffc78000001a5c000133ffc00001a7fc000003c840
03f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff1ffffff
fffffffffffffffffff85ffe0008ffffe00227fffe002ffffff17fffffff33effe7fffff
ff87feffff7c8fffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
e3fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffff0ffe7fffbe3fffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffc7fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffff81fff7f879fffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffcffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffc3fff7f23cfffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fff1ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffff3fff3e73cfffffffefffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffff
fffff1fffffffffffffffffffffe7ffe3ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffbfff3c71efffffffc7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffe7ffe7ffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff9fff3c71f7ffffffc7ffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101ff7fffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffe7ffc7fffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff9f7fbc71f3ffff
ffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101
ff7ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffe3ff8ffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffdf9f019c
71f9ffffffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7f00101ff7ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffbffffffffff7ff1ffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
cf1f801c73fdffffffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7f00101ff3fffffffbf8473fffffce1fffff21fc0fec303e0e0cffffffe3fe3
fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
fe7fffffe01f800e73fe7fffffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7f00101ff3ffffff80f0430c1830479ff87f04f88780007c071e1ff
ffff3fc3fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff319ffe77fff09fffff
fffffffffe7ffffff03fff1f07feffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7f00101fe3ffffff8e73cf1e3c78e39ffcff1e71f3cf1c7
8f71e3ffffff7fc7fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8706000e0c21c1
e00ffffffffffffffe7fffffffffffffdfffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101ff3ffffff8f33cf1f3c78f19ffcff1e7
1f3cf9c71fb0e3ffffff3f8ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc78c51
a71881e3e707fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffff0e78ffe3fe1ffffe78f3ff9dfffffffe7f00101ff3ffffff8f39cf1e3c78f89
ffcff3e33f1cf1c71fb873ffffff3f1ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffc78c73e739e7e3e79ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffff0f1871c10f1f0e1c38f1c208ffffffff7f00101ff3ffffff8e3ccf1
e3c78f81ffcff3e33f1cf9c71ff973ffffff3e3ffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffc78c73e739e7e3f39ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffff9f1a71ce3f1f9f1e7cf1ce317fffffff7f00101ff3fffff
f807e0f003c00f01ffcff3e33f1cf9c700f9b3ffffff3e7fffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffcf9e71e73ce7e3f99ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffff9f3f71cf3f3f9f1e7cf18e79ffffffff7f00100
ff3ffffff8c7f8f003c00e39ffcff3e33f1cf9e70039c3ffffff3c7fffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffcf9f03e73e67e3fc9ffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffcfffcffffffff9f3f39cf3f1f9f1e1cf11e79fffffff
f7f00101ff3ffffff8e79cf1e3cf8e79ffcff3e31f3c71e79e39e3ffffff78ffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffcf9fd3e73f07f3f71ffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc3ffcffffffff9f3f39e73f1f8f1e5cf13f3
9ffffffff7f00101ff3ffffff8e39cf1e3cf8e39ffcfb1c79e3c71e79e79f3ffffff31ff
fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffc79ef3e73fe7e3e39fffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc1ffcffffffff8f3f39f33f3f801
e6cf03f89ffffffff7f00101ff3ffffff8c780f1e3c78f00ffce200fc47c71e7c0f9e3ff
ffff33fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffc78e73f73ce6f3b39fffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc07fcffffffff9f3f39f
c3f1f831e70f13fc1ffffffff7f00101ff3ffffff80fe3f9e1c70fffff80331fe0fc7087
f3f0e1ffffff27fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffc78e63f33ce620
301ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc01fcfffffff
f8f3f39ee3f3f8f1e78f1bf79ffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff800f07
c00c0e007c3ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc003
cffffffff8f3f39cf373d8f1e7cf1be39ffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffbffffffedf1ffffffffffffffffffffe411ffffff001c3ffff000f6fe7f800ffb7ff80
0feec0004ffffffff801f31e630018f1e78f1c739ffffffff7f00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc0fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000
00000000000000000ffffffff801f01f078038e1c1a70e783ffffffff3f00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7ffffff1fffffffffff1610000026060f00
2220574d464301000000000001000000000000000a000000002000003080000030200100
fffffffffcfffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000
000097000000dff000000fff000000fff820c0004fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf7ffffff3fff
fffffe003e1fff3ff07ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc001cfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffff001f0fff9fe33ffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc007cfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffff9f9fe3ffdfe71ffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc00fcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffdffff1ffefe71ffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc03f
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffeffff8fff7e71ffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffc0ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00001ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff7fffcfff3e71ffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffc3ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffbfffc7ffbe71fffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff9ffc47ff9
e73ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffc
ff807ffcf23ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff3fff
fffffffe7f3e3ffef8fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffff
ffff3ffffffffffe7e3e3e1f7ffffffffff9fffff0fffffffe1fffffffefffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff4ff
ffffffffffff3fffffffffff3c7e38cf3ffffffffff9fffff1fffffffe1fffffffc3ffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffdff3ffffffffffffffff
fffffeffffffffffffff3fffffffffff3c7f39c7bffffffffff9fffff9ffffffff3fffff
ffe9fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffff8fe3ffffffff
fffffffff7fffe7fffffffffffff3fffffffffff1c7e39c7dffffffffff9fffff9ffffff
ff3ffffffffdfffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffc003
7ffffbfc37ffe38423f3ff7fffffffffffff3fffffffffff1c7e39c7cffffffffff9ffff
f9ffffffff3ffffffffcfffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffff
ffffe14e382387fe7870c39c01c0ff3fffffffffffff3fffffffffff1c7e39c7e7ffffff
fff9fffff97ff0fe3f37f9c6fbfefd7c20ffe3f00f84fffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00000
ff3ffffffffff7ce1c71c7fe78f1e738e3807e3fffffffffffff3fffffffff7e3e7e79c7
f7fffffffff9fffff80fc0780f00f002783e7c1879c1c0f003803ffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3f00101ff7ffffffffff3cfdcf8cffef9f3e679e79f3e3fffffffffffff7fffffffff38
3e7cf9cff3fffffffffbfffff8e78f33c71ce31e78fc7e7cf9c71e7cf33c3ffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffe63fe33c70c187ffff
fffffffff7f00101fe3ffffffffff38f9cf8cffc79f3c47ce71f3c9e27fffffffffe7fff
ffffff80fe11f98ffbfffffffff3fffff1e79f3fc73e679f71f87e7cf18e3e78e33cffff
fc7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffe007c00870
c38fffffffffffffe7f00101fe3ffffffffff38f9cfc0ffc79f3c4fe673ff89c07ffffff
fffe7fffffffffc1ff83fc1ff9fffffffff3fffff1f31f1fc73e639fa3f87e7cf11e3e39
e31cfffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff1
c38e2c78e39fffffffffffffe7f00101ff3ffffffffffb8f9cfc0ffc7803c0ff073ff9de
07fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1f33f9fcf3e739f87f13e7c
f03e7f38e7ccfffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffff1e1ce3c78f31fffffffffffffe7f00101ff7ffffffffffb8f9cf9cffc7803c0ff
e73ff9dffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1f33f9e1f3e789f
8ff3be00f03e7f380fe0fffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffff9f1ce3c78f23ffffffffffffff7f00101ff3ffffffffffb8f9cf3cffc
79f3c6fde71ff1efffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1f33f1f
1f3e7e1f8ff39e00f13e7e3887bcfffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffff9f1e23c78f27ffffffffffffff7f00000ff3ffffffffff38f
9cf3cffc79f3c61ce79e73effffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
f1e33f1fcf3e779f17e39e7cf1be7e38e73cfffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffff9f1f03c00f07ffffffffffffff7f00000ff3fffff
fffff00f98f00ffc79f3c71c07cc63e7fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fff3fffff1e39e3bcf3c739e33e7de7cf19f3e78e79cfffffe7fffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9e3fc3c30f27ffffffffffffff7f00101
ff7fffffffffffff80780fff70e1c3ff1fe0c1e7fffffffffffe3fffffffffffffffffff
fffffffffff3fffff1c79c718e18f39c39c7ce7c61c73cf80f80fffffe7fffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff807ee3cf8f33fffffffffffff
e7f00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffff3fffff10fc0f80e20f83d30838c3866e781f01fe3fffffe7fffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff807c63c78f38fffff
ffffffffe7f00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffff9ff3fffff3fefffeffffffffffe3ffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9ffe63c78
e3c7fffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9
fff0787041cffffffffffffff7f00101ff3ffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffe7f00101ff3ffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffe3f00000ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffbfff1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffff9fbfffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff8fff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffff9f9fffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff8
3ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff003fffffffffffffffffffffff7f00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffff80ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
f7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffff807f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffff800f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffff80033ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7f00101ff3ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffff081f200000000d000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ff007ffffffe17fffffffc7fff80033ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff800f9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffff
ffff0ffff8fffb06fffffde03ffffff8f07fffffffff3ffffffffffffffffffffffffff8
03f9ffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101
ff3ffffffffe63f0f807878f3b0708601fffe1e078e1ffffffff3fffffffffffffffffff
fffffff807f9ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7f00101ff3ffffffffcf9f8f8f7c78f338e00638ffff3c738c7ffffffff3fffffffffff
fffffffffffffff83ff9ffffffffffff3fffcc3c1fe41e1e01f9cffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3ffffffff8f9f9f8f3c78f31ce71e3cffff3c798cfffffffff3fff
fffffffffffffffffffffff87ff1ffffffffffff07bc04380e003c0708f087ffffffffff
fe7ff8ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3ffffffff9f8f9f8f9c1cf31ce79e78ffff38ff88fffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffff9fff9ffffffffffff9f3f1e78e71e78079e6317ff
fffffffffe7ff0ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffff9fcf8f8f9c58f20ce79e31ffff39f
f81fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9f1f1e71f71e78f3
9e279ffffffffffffe7f80ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7f00001ff3ffffffff9f8f8f8f9c68f26cf19e0
3ffc039ff81fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9e1f1e71
f31e31fb9e679ffffffffffffe7e00ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffff9f8f8f8f9c70f
064fc1e21ff8e380189fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
9e0f1e73ff1e71ff80739ffffffffffffe7800ffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffff9f9f8
f8f9c78f0f4ff1e38ff8f38738dfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffff9e6f1e73ff1e31ff80f88ffffffffffffe6000ffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffc0d0001f8000110038008c00000000000000000003f00101ff3fffff
fff9f1b8f8f1c78f0f0e79e39ff8f38f38cfffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffff9c671e73ff1e70039cfe1ffffffffffffe0000800000001fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003f00101
ff3ffffffffcf388e0e3c78f1f8e31e01ff8f3cc78e1ffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffff9cf71e79ef1e38039e779ffffffffffffe0000000000001f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffe0fff837ff27ff8effffffffffffffff81
77f00101ff3ffffffffe07c00003c38f1f8f03e07ff8e1e0f0f3ffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffff98f31e79e71e39e79c739ffffffffffffe600091
cfffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffc1dcfffffffc787fffffcefffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff99fb1c7cc71e3cc700f39fffffffffff
fe7800ffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff91f91e7f0e0c1e0ffff83fff
fffffffffe7f00ffffffff9fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffd3fd1fffffffffff
fffffffffffffffffe7f80ffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff83fc3fff
fffffffffffffffffffffffffeffc0ffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
87fc3ffffffffffffffffffffffffffffefff0ffffffffbfffffffffffcfffffffffffff
fffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffff87fe3ffffffffffffffffffffffffffffe7ff8ffffffffbfffffffffffefffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffff0ffe1c7ffffffffffffffffffffffffffe7ffeffffffffbfffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffdfff0c7ffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffbf
ffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffff3fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe003ffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
01fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffbfbfffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc001fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffeffe0fbfffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8000fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fe03ff7fce7bfffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80007ffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fc79ff3fce3bfffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f8fcff9f8e39fffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f8fc7fdf8e39f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffff01ffffff975ffdfffc38ffffff983ffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f8fc7
fcf8e39fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffff003f18c3870631ff1c38718604187ffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff1610000026060f002220574d46430100
0000000001000000000000000a000000002000003060000030200100ffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fcfc7fe7ce39fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffff8e3e1063c79c33ff8e3
8e38f1e3c7ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fc78fff7ce79fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffff8f1e7167c79
cffffc63cc7cf1e3c7ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fe70fff3e679fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcf8
e79e7c798ffffe23ccfc79e1c7ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff01fff9f1f9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffcf8e79e3c791ffffe03c8fc39e2c7ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff83fc7cfff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffcf8f19e00783ffffe03c1fc99e347ffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffcffffffffc1fffffffc01ffffffe003fffffc7ff07f83e7ff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffcf8f81e0c783ffffc63c1fcc1e307ffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffff840000000000000000000000000000000000000000000007fe03f
19f7ff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffc01fe1e3c79bffffce3cdfce1e387ffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffff800000000000000000004000000000c00000001fc0000
03ffc19f38f3ff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffc03e79e3c79dffff8e3ccfcf1e3c7ffffff
ffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffcdffffffce7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffc38f38f9ff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcffe31e3c78c7fff8038e1cf1e3
c7ffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7cf38fcff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcfff03e3870e3fffc01
871870c183ffffffffff23ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7cf38feff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcfff87effff
fbfffffffff870cfffffffffffff31ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7cf38fe7f9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffff38ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cf19ff3f9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffc7ffffffffffffffffffffffff01fffffffffff3c3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff31f83ffbf9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffc7cfffffffffffffffffffffff18fffffffffff3f1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fc7ffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffff000fffffffffffffffffffffff3cfffffffffff3f9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff0fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff87ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff2007fffffe0007fffff000cfffff00021ffff000001ff600007fffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffe1ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff1ffc000000ffe000001ffe0000003fe000000fff01e000fff47fff
fff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fc1fff7ff0ffffffffffffffff00101ffffffff
fff9fffffffffff3ffefffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f807ff3fe67fffffffffffffff00101
fffffffffff9fff003e1fff9ff87ffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fdf3ff9fc63ffffffffffff
fff00101fffffffffffdfff801f8fffdff33fffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff9ffdfc73ffff
fffffffffff00101fffffffffffdfff8c0fe7ffdfe31ffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcffc
fcf3fffffffffffffff00101fffffffffffcfffdffff3ffefe71ffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffcffe7c73fffffffffffffff00101fffffffffffcfffeffff9fff7e71ffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffcfff7c73fffffffffffffff00101fffffffffffdffff7fff8fff3e71ffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffcfff3c73fffffffffffffff00101fffffffffffdffffbfffc7ff
9e71ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff8fff9e67fffffffffffffff00101fffffffffffdffff
cffcc3ffde31ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff0fffdf8ffffffffffffffff00101ffffffff
fffcffffcff003ffcf33fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff81fc3effffffffffffffffff00101
fffffffffffcffffe7e3e3e1ef87fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3f89e7ffffffffffffff
fff00101fffffffffffcfffff3e7e3ccf7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff3f98f7ffffff
fffffffffff00101fffffffffffcfffff3c7e38cf3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffbf1c
fbfffffffffffffffff00101fffffffffffcfffff1c7e39c7bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffef3fffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff9f1c7dfffffffffffffffff00101fffffffffffcfffff1c7e39e7dffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffdee7ff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff9f1c7cfffffffffffffffff00101fffffffffffcfffff1c7e39e7cffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff77ffffffffffeff
fffff7ff7dfffffffffffffffffc47ffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fdf9f1cfe7ffffffffffffffff00101fffffffffffcfff7f1c7e79c
7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffff7ffbdffffffdfffffffffff63ffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fcf9f1cff7ffffffffffffffff00101fffffffffffcfff7
f1e7e78c7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffff
fbbfffffffffe2fffffff7fffb9fffffdf9fffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fe01f98ffbffffffffffffffff00101ffffffff
fffcfffbe3e7cf8c7fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffff
ffffffffffbfffffffffe17fffffa7ffffbfffffc98fffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff83fc1ff9ffffffffffffffff00101
fffffffffffcfff803f18fe0ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffdffffffffff7ffffffe0ffff8fffff79feffffffff5ffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff7ffffffffffffffff
fff00101fffffffffffcfffe0ff83fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1fffffffffffffffffffffdcffffffffffeffffffd17fff83ffffffffffffffff9ffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffdffffffffffcbffffffcfffe7167ffffffffffff
fffcb7ffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffeffefff9c7fffa0b7ffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffdfffe1ffff
c7fbffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffc3fffffff7ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffef
fffffffffe87efffe7f7ffffffffffdfffdfffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffff
ffffffffffffd73ffe9fffffc7c7ff7fffffffffffdfffffffffff3fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffefffff00101ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffff837ffe3ffffffc0fff0c7fffffffffffffffffffff1fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffe1ffe207ffff7ffffefffffffffff3f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffff7ffffff37efdffffffdffffffbfff45ffffbfffffffffff
ffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffff3fffffaa003ffffffbf5fffffff3fffbfffffff
ffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffeffff800000bddff0fc0fffffffbff0
e3ffbfffffffffffffffff1fffffffffffc7f9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff1900000a1ff9ee7fff
fb67dff823ffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8f0fffffcffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffc0000fff
ff7ffffffd87ffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000
000000000a000000002000003040000030200100ffffffffffffff1fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007e0ffeffc1ffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffc00007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007c23ff7f9cffffffe3f
ffffffffffffffffffffffff80e007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f78f1ff3f1c7
ffffff0fffffffffffffffffffffffff846003ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff1f
9ffbf1c7ffffff87ffffffffffffffffffffffff8cf007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9ff1f9ffdf1c7ffffffe3ffffffffffffffffffffffffcef003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdff1f8ffcf1c7fffffff1fffffffffffffffffffffffefef107ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeff3f8ffef1cffffffff8fffffffffffffffffffffffffcf1efff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7e3f8ffe79cffffffffc7fffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00000fffffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f3f8fff3c1ffffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f1f1f07be3fffffffff1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f1f1e239fffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f003e73cfff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f88
fc71e7ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfcffc71f7fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffff800fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fcffc71fbfffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffff800fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9f8fe7fc71f9fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffc01fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcf0fe3fe73fdffffffffffff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffc01fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe41ff1fe33fcffffffffffff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffc7f07fe7fffffffffff87ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffe1fdfff7fffffffff
ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00100ffe007fffffc002fffffe0019ffffe00
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff8000000000000000000000
0000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff1ff8000003ffe0
00001ffe000000ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00000ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
f8fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff50ffffff8007fffffc0071fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcf0f9000000000000f18800000600000000400000000000000000000000000000
01ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc60700000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0073fff000ffffff0415fffff1ffffffffa7fffffff80bff
fffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00000ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0073ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8033ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0033ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0033ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0013ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0013fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80011ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00000ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fe007fffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff80000000007ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff80075c0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcff
fffff9dffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fe5c380ffe38708787fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff7fffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00000
ff3ffffdee3e7103fc386003039cfffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff9fe7ffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffff9cf3e71c3fe7ce39e01ce7ffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffff39fffffffffbffe3f90ff7fffff83c7ffff8807cfff
ffc3fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffff39f3e71cffe7ce38c7cce7ffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffe007e10c3820c3fe0c381f847c0f81c1c788f870
c00f038387c7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffe7bf3e79cffe7cf38c7ee73ffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff801e7067cf1cfff1c71cf9e780700e3
c71e7c78e78e01e7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffe73f3c7ccffe7cf88c7ff39ffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8f0e71e7cf18fff18f3e79f
30f31ee3c73f3cf9f78e3ce7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffc63f007e0ffe00fc0c7ff39fff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff8f8e71e7cf19fff
11e3e31f31fa3e63c73f3cf9f38e7ee7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffe73f3e7bc7fe6cff8c
7ff31ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff8f8e31e
7cf13e0713e7e39f31fe3fe3c63f1cf9f38c7fe7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffff7bf3e79cf
fe7c739e7fe73ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
f8f8f91e00f03e0303e7e39f31fe7fe3c73f1c01fb8e7fe00fc7fffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00100ff3ffff3
9f3e79cffe3c739e79ce7ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffff8f8fc1e00f03eff07e7e39f300e7fe3c73f1c01fbce07e00fc7fffff9ec0000
1fffc000003fd8000000620000000010000000003ffffffffffffffffffffffffff00100
ff3ffff9cf3c380ffe3c701f11ce7ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffff861f71e7cf13fff13e7e39f38023fe3c73f1cf9fb8e70e7cfc77fff
f800000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffdef1ffe1ffc183c7f819cfffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffff803e71e7cf1bfff1be3e79e39e33ce3c79f3cf9f98f78e7
cdc77ffff807ffffe0003fffffe003ffffffc03fffffff83ffffffffbfffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffe7fffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbfffff81fe31e7cf187ff1873c7007ce73ce307ce7c78
f007b8e7cc407ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff8fff03c7871c7fe0c780f10fe0f80c0
03e07830600783c3860ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff8fffeff1821fffffefe3fff
ff1fe3fffff8f937fffff7fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8fdffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
f8f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a000000
002000003020000030200100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffe7fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffc1fcf8388307ffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff0781871c78ffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff1e00c73c78
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff1e
3cc67c38fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffff1c7ec47c58fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffff1c7fc4fc48fffffffff9fffffffffffffffffffffffbc7ffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff7effffffff8fff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3fffffffff831c7fc0fc68fffffffff9fffffffffffffffffffffffff7ffff
fffffe1ffffffffffff1801fed200001ef3000000000000000000c000001010000000020
0000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffff001c00c0fc70fffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000100001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffff1f1e00c6fc78fffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0013fffff000027ffe00001ffff003fff
fff8005cfffff0bbfffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1e78c65c78fffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffbfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ff3ffffffffe3f1f39c71c38ffffffff
f9fffffffffffffffffffffff567fff4fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1f8383bdb8
7ffffffff9ffffffffffffffffffffffe007fff001ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1f
effffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffdc5bffff9bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffe3f1ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffe7fffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffe3f1ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffe1f1ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc7ffeffe0fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffc0e0ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
e3ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff3ffe7fc47ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffff7fffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffff7fffffb2fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff8fff3f8
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffbfffffbefffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fc7ffbf8e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffff3fbfff80fffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffffe7ffdf8e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff7ffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffff3ffcf8e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffff1ffef8e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffff9ffe78c7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffbf3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffe08fff3ccfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7fd
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff860fff3c1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffdcffffe9fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff8f8fcf9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff1f8f07df
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
1f8e31efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffff1f8e31e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffff1f8e71f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffff9f8e71fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffff9f8e79f9ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffcf9e71fcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff201ffffff9007ffffff007fffffe0079ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffc71e31fe7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff00000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffe03f03fe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff7ff0000005ff80000001f8000000ffc3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff8ffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff807efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16100000
26060f002220574d464301000000000001000000000000000a0000000020000030000000
30200100fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffe0fe7ffffe00ffffffe001ffffff000bfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000000003800000001f80000001ff0000001ffe000001fff07ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffff9dfffffffbf1fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffe03c3c1c4183ffff810208ff870e10e1fffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffff0f81c1861c7ff9cc386207f870c00c077bffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffff8f0cf39f3e7ff39e7ce79ffcf9ce38f338ffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffff8f1e731e1e7fe73e3ce79ffcf9cf38fb9cff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff8e3f733f0c7fc63e7cf39ffcf9cf
38f9ce7fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff8e3ff23f267fce7e3cf8
9ffcf9e339ffce3fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffef8e0ff07f367f
cc7e00fc1ffc01f039ffc63fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffc00e00
707f387fce7e3cf79ffc31fd39ffce7fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ff8e0f3c737f3c7fe73e3ce39ffcf9ef3cff8c7fffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffff1f8f3c73ae3c7fe73e7c731ffcf9c73c739cffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffff1f8f80e3863c3ff39c38703ff8f1e07e0339ffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffff1f8fc1c1cc1bfff3dc307cfff060e1ffe673ffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffbfffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc0e03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff
ff7ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffeeffffff3fffffffffffffffff
efffff7ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffff3fffffffff
ffeffffff7ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffcfffffffff0fffffffe3
1fffffff403fffffe001e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000
000000000080000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000
0000003000000005c0000001efe0000000fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff001014c000000640000000000000000000000
3002000073010000000000000000000031020000740100002900aa000000000000000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000220000000c000000ffffffff2e00000026060f005200574d
464301000000000001000000000000000a00000030000000000000003020010046000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0274013102
030000001e00040000000701040004000000070104003d7f0000410b2000cc0045026c03
000000007401310200000000280000006c03000045020000010001000000000000000000
0000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3effffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbffffffffc1fffffffc03ffffffc007fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101dc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffef7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc08006000000000000000000000000000000000000000007fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101f61fffffffffffffffffffffffffffffffffffef7fdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000a00000003fe00000002fc000
007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff627fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff9afffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe047ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001017dffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffff9bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001013c7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101003fffffffffffffffffffffffffffff4bffffff
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00100001fffffffffffffffffffffffffffff
4afffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe1f
8c7fcfc71ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101f1bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffc787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffc070460c1863ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffff8f33cb1e3ce3ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffff3f33cf1e3ce7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffff3f19cf1e3ccfffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffff3f1dcf1e3c8fffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff3f1e0f003c1ffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff3f3f0f003cdffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffe3f39cf1e3cc
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff3e3
9cf1e3ce9ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffff1c798f1e3ce1ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffff40fc1e0c107fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff0000fffffe0000ffffe000
00fffe000001ffe0000003fe00000003e00000003ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff00000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff3ffd00
0003ffd000003ffe000001ffe128001ffe07fe01ffe387bc1fffffff9fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffc2fffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe03ffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff03ffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fffffffffc3ffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7fffffffffe7ffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7fffffffff
e7fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7f
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffc7fffffffffc7fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffc07fdfe3fc3e07f1ff1820ffc3c7ffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffc23f0780f80e03c01e3c78e08307ffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffc79e033c706e79e38e3c79f3c78fffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc79c7dfc63ee7df3ce3c78f3c78ffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7cc7cfc63fe7cf3cf3c7873c38
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7ccfffce7fe7cf38f3
87973c58fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff9fffffffffc7ccfff1e7b
e7cf01f0079b3c48fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffc7c
c01f1e0067cf03e0c79d3c60fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffc78c00fce00e7cf38e3c79e3c70fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffffffffc38c79bcf78c38e38e3c79f3c78fffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffc01e719cf39c01f01e3830f3c78fffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff1fffffffffc43f0380f83e43e03c1bfc61c307ffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffff8ffbfffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff
ffffff03fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffffff
fffffffffffffe31fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffff
fffffffffffffffffffffe79fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0009fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0009fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe0009fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0009ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc009ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe009fffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc019ffffffffffffffffffe0
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c19ffffffffffff
fffffff1fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e19ffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1f19ffffffffffffe7fdfff3fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ff9ffffffffffffe7fdfff1fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ff9ffffffff3ff0e7f9f1f01fdee7df81e7f7e60c187ffffe7ffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbffff
fffffffffffffffffffffff8fff9ffffffe03fc07001c071cf00438200e0c1060e7cbfff
fe7fe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3fffffffffffffffffffffffffff1fff9fffffff0ff8030278073ce180bcf1c73c78f
3c78fffffe7fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff1ffffff801f8fbbe70f73e638fbcf
1c73c78f3e38fffffe7e00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fff9ffffff00078ffde71ff3
e738f9cf1c73e7873c58fffffe7800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff9fffffe30c39f
fde73ff3e738f9cf00f3e7933e68fffffe7000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeb07fffffffffffffffffffffffffffffff8ffff9ffff
fc70e39ffce73ff3e788f9cf03f0079b3e60fffffe0000fffffc0009ffffc00001ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffec02dffffffffffffffffffffffffffffff1f
fff1fffff8f9e1803ce70073e7c0f9cf1ff0079c3e70fffffe0000000000000000000000
0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc02bffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffff9fffff8f0e1803ce70033e7f8f9cf1ff3e79e3c78fffffe4000000003df80
00007ffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffeffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffff9fffff8f9e19e3ce73e71c738f9cf1ff3e79f3c78fffffe7000ff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffff9fffff8f8e1ce7ce79c620f39f98f1fe3e78f1c30ffff
fe7c00ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8fffff9fffff8f8e3e0f803c0e30f01f0060fc1830e
0bfffffffe7f00ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff9fffffc78e3f1fffff3ffffc7ffff
fffbfffffffffffffe7f80ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffeffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff9fffffc1087ffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffe7ff0ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff87ffefffffffb7fffffffffffffffffffffffc3fffff9ffffff000fff
ffffffffffffffffffffffffff31fffffe7ff8ffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffb3fffffffffffffffffffffffc7fffff9ffff
ffe0fffffffffffffffffffffffffffffe79fffffe7ffe7fffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffebfffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fff9fffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff7dfffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0b03ffbfffffffffffffffffffff
ffff1ffffff9ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3381ffffffffffffffff
fffffffffffe1ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffefde5fffeffff
fffffffffffffffffffe3ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff
fffe7ffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ff87fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff81001
fffc00000fffd20000ffed80000ff20000005a40007fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fff800000000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffe67ef000000e3f000003fdf000ffffffcb7ffffff80002fffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fdfffffffefffbffffffffffff00101feffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefff3ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff3ff8fffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3f800f001fe7fe1ffffffffffff001019fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff81ff87fe7fc0ffffff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffbfe07ffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fc007001fe7f8cffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe11ff7fccffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3cffdfc63ffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fe7c7dfcff3f8c7fffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fc79ff3f8e7fffff1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cffcfc73ffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7f7cffffbf9c7fffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8f8ff9f8e7ffffe3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7fefc
71ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffbffeffff9f9c7ffffffff
fff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8fcffdf8
e7ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfe7ff7c71ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdfff3fffcf9c7
fffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
9fcffcf8e7ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fe7ff3c71ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffefff9
fffef9c7fffffffffff00101fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3f1fc7fe78e7ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fe3ffbc73ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff7ffdffff79c7fffffffffff00101e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3f1f87ff38c7ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fc7ff9e63ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff3ffeffff3ccffffffffffff00101e3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3f1f8fff3c07fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7e7ce07ffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffbffe7fcfbe1ffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3f1f8f8f9f1ffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c7c1ef8fffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff9fff3f07dffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8f1f03cffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc70f98f7ffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffdfff3e33effffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8e3f31cffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01f1cf3ffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff1e71effffffffffffff00101
7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f89fe39e7fffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff1cfb
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff1e71f7ffffffffff
fff001017efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fcffe38f3
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff1cfdffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff1e71fbff
fffffffffff001017ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
c7fe38fbffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ff1cfdffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fbf8f7f
1e71fbfffffffffffff00101fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fe7fe38f9ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ff1cfeffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fdf8f7f1e71fdfffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fe3fe39fcffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ff1cfe7fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fc60f9e3e31fcfffffffffffff00101efffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3ff8ff39fe7fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7f89ff7fffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fe01fc07f03fe7ffffffffffff0010167ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff83ffc3f93fe7ffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fe3ffbfffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ff87fe0ff87fe7ffffffffffff0010137ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff0fc7ff3ffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff7ffffffffffff00001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fa3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101c01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff001017bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101f9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fbffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
79fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101407fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101707fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff001016fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff0010125ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff00101e1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff001013c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff80007ffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff80007fffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffff
fffffffffff00101ff1800ffffff8001fffffc0013ffff800007fff00000076000007fff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffff
fffffffffffffffffff00101ff0000000000000000000000000000000000000000000000
00003ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
01fffffffffffffffffffffffff00101ff07ff0000007ff8000007ff8000007ffc00000b
ffd6f8003fff3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe001fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffcfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff3ff
effe1fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffff
fff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c03ff3ffe7fccfffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcf9ff9fff7f8c7ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcff9fff3f9c7ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcff9fff9f9c7ffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff00fffffff301ffffffffffffffcffcfffdf9c7ffffe7ffffffffffffffffffff
e07ff7cfc007fefe1c007ff1e00007d7810000005ff00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffff8fffffffffffffffffffffffff8200380000000
00000000000000000000000000000000007fffffffc7fcfffef9c7ffffe7ffffffffffff
ffffffffc00000000000000000000000000000000000000003f00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff1fffffffffffffffffffffffff80000
0000000000000000000000000000000000000000007fffffffc7fcfffe79cfffffe7ffff
ffffffffffffffffc78000001a5c000133ffc00001a7fc000003c84003f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff1ffffffffffffffffffffff
fff85ffe0008ffffe00227fffe002ffffff17fffffff33effe7fffffff87feffff7c8fff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffe3ffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff0ffe7f
ffbe3fffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffc7ffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
f81fff7f879fffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
cffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffc3fff7f23cfffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fff1ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffff3fff3e73cfffffffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7f00101ff3ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffe7ffe3ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffbfff3c71efffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3ffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffe7ffe7ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffff9fff3c71f7ffffffc7ffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101ff7fffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffffffe7ffc7ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff9f7fbc71f3ffffffefffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101ff7fffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffe3ff8fffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffdf9f019c71f9ffffffefffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101ff7fffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffbffffffffff7ff1ffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffcf1f801c73fdffff
ffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f00101
ff3fffffffbf8473fffffce1fffff21fc0fec303e0e0cffffffe3fe3ffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffe7fffffe01f800e
73fe7fffffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7f00101ff3ffffff80f0430c1830479ff87f04f88780007c071e1ffffff3fc3ffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff319ffe77fff09ffffffffffffffe7fffff
f03fff1f07feffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7f00101fe3ffffff8e73cf1e3c78e39ffcff1e71f3cf1c78f71e3ffffff7fc7
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8706000e0c21c1e00fffffffffffff
fe7fffffffffffffdfffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7f00101ff3ffffff8f33cf1f3c78f19ffcff1e71f3cf9c71fb0e3ff
ffff3f8ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc78c51a71881e3e707ffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcffffffff0e78ffe
3fe1ffffe78f3ff9dfffffffe7f00101ff3ffffff8f39cf1e3c78f89ffcff3e33f1cf1c7
1fb873ffffff3f1ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc78c73e739e7e3
e79ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
f0f1871c10f1f0e1c38f1c208ffffffff7f00101ff3ffffff8e3ccf1e3c78f81ffcff3e3
3f1cf9c71ff973ffffff3e3ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc78c73
e739e7e3f39ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffff9f1a71ce3f1f9f1e7cf1ce317fffffff7f00101ff3ffffff807e0f003c00f01
ffcff3e33f1cf9c700f9b3ffffff3e7ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffcf9e71e73ce7e3f99ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffff9f3f71cf3f3f9f1e7cf18e79ffffffff7f00100ff3ffffff8c7f8f0
03c00e39ffcff3e33f1cf9e70039c3ffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffcf9f03e73e67e3fc9ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffcfffcffffffff9f3f39cf3f1f9f1e1cf11e79ffffffff7f00101ff3fffff
f8e79cf1e3cf8e79ffcff3e31f3c71e79e39e3ffffff78ffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffcf9fd3e73f07f3f71ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffc3ffcffffffff9f3f39e73f1f8f1e5cf13f39ffffffff7f00101
ff3ffffff8e39cf1e3cf8e39ffcfb1c79e3c71e79e79f3ffffff31ffffffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffc79ef3e73fe7e3e39ffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffc1ffcffffffff8f3f39f33f3f801e6cf03f89fffffff
f7f00101ff3ffffff8c780f1e3c78f00ffce200fc47c71e7c0f9e3ffffff33ffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffc78e73f73ce6f3b39ffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc07fcffffffff9f3f39fc3f1f831e70f13fc
1ffffffff7f00101ff3ffffff80fe3f9e1c70fffff80331fe0fc7087f3f0e1ffffff27ff
fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffc78e63f33ce620301fffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc01fcffffffff8f3f39ee3f3f8f1
e78f1bf79ffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff07fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff800f07c00c0e007c3fffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc003cffffffff8f3f39c
f373d8f1e7cf1be39ffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffbffffffedf1fff
fffffffffffffffffe411ffffff001c3ffff000f6fe7f800ffb7ff800feec0004fffffff
f801f31e630018f1e78f1c739ffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc0fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000
0ffffffff801f01f078038e1c1a70e783ffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8e7ffffff1ffffffffffffffffffffcfffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000000097000000dff000000fff000000ff
f820c0004ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdf7ffffff3ffffffffe003e1fff3ff07ffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffc001cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff001f0fff9fe33fffff
fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffc007cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff9f9fe3ffdf
e71ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffc00fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffdf
fff1ffefe71ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc03fcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffeffff8fff7e71ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc0ffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffff7fffcfff3e71ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc3ffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffbfffc7ffbe71ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffff9ffc47ff9e73ffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffcff807ffcf23ffffffffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffff7ffffffffffffff3ffffffffffe7f3e3ffef8fffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffff3ffffffffffe7e3e3e1f7fffffff
fff9fffff0fffffffe1fffffffeffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff4ffffffffffffff3fffffffffff3c7e38cf
3ffffffffff9fffff1fffffffe1fffffffc3fffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3f00101ff3fffffffffdff3fffffffffffffffffffffeffffffffffffff3fffffffffff
3c7f39c7bffffffffff9fffff9ffffffff3fffffffe9fffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3fffffffff8fe3fffffffffffffffff7fffe7fffffffffffff3fff
ffffffff1c7e39c7dffffffffff9fffff9ffffffff3ffffffffdffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffc0037ffffbfc37ffe38423f3ff7fffffffff
ffff3fffffffffff1c7e39c7cffffffffff9fffff9ffffffff3ffffffffcffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffffffffe14e382387fe7870c39c01c0ff3f
ffffffffffff3fffffffffff1c7e39c7e7fffffffff9fffff97ff0fe3f37f9c6fbfefd7c
20ffe3f00f84fffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3f00000ff3ffffffffff7ce1c71c7fe78f1e738
e3807e3fffffffffffff3fffffffff7e3e7e79c7f7fffffffff9fffff80fc0780f00f002
783e7c1879c1c0f003803ffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff7ffffffffff3cfdcf8cffe
f9f3e679e79f3e3fffffffffffff7fffffffff383e7cf9cff3fffffffffbfffff8e78f33
c71ce31e78fc7e7cf9c71e7cf33c3ffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffe63fe33c70c187fffffffffffff7f00101fe3ffffffffff38f
9cf8cffc79f3c47ce71f3c9e27fffffffffe7fffffffff80fe11f98ffbfffffffff3ffff
f1e79f3fc73e679f71f87e7cf18e3e78e33cfffffc7fffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffe007c00870c38fffffffffffffe7f00101fe3fffff
fffff38f9cfc0ffc79f3c4fe673ff89c07fffffffffe7fffffffffc1ff83fc1ff9ffffff
fff3fffff1f31f1fc73e639fa3f87e7cf11e3e39e31cfffffe7fffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff1c38e2c78e39fffffffffffffe7f00101
ff3ffffffffffb8f9cfc0ffc7803c0ff073ff9de07fffffffffe7fffffffffffffffffff
fffffffffff3fffff1f33f9fcf3e739f87f13e7cf03e7f38e7ccfffffe7fffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff1e1ce3c78f31fffffffffffff
e7f00101ff7ffffffffffb8f9cf9cffc7803c0ffe73ff9dffffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffff3fffff1f33f9e1f3e789f8ff3be00f03e7f380fe0fffffe7fffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9f1ce3c78f23fffff
fffffffff7f00101ff3ffffffffffb8f9cf3cffc79f3c6fde71ff1efffffffffffff7fff
fffffffffffffffffffffffffff3fffff1f33f1f1f3e7e1f8ff39e00f13e7e3887bcffff
fe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9f1e23c78
f27ffffffffffffff7f00000ff3ffffffffff38f9cf3cffc79f3c61ce79e73efffffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1e33f1fcf3e779f17e39e7cf1be7e38
e73cfffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9
f1f03c00f07ffffffffffffff7f00000ff3ffffffffff00f98f00ffc79f3c71c07cc63e7
fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1e39e3bcf3c739e33e7de7c
f19f3e78e79cfffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffff9e3fc3c30f27ffffffffffffff7f00101ff7fffffffffffff80780fff70e1c3ff
1fe0c1e7fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff1c79c718e18f39c
39c7ce7c61c73cf80f80fffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffff807ee3cf8f33fffffffffffffe7f00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffbfffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3fffff10fc0f8
0e20f83d30838c3866e781f01fe3fffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffff807c63c78f38fffffffffffffe7f00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ff9ff3fffff3fefffeffffffffffe3fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffff9ffe63c78e3c7fffffffffffff7f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9fff0787041cffffffffffffff7f00101
ff3ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
e7f00101ff3ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffe3f00000ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffbfff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9fbffffff
fffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffff8fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffff9
f9fffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff83ff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffff003fffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff80ff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff807f9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff800f1ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff8
0033fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101
ff3ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff081f200000000d000000
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3f00101ff3ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff0
07ffffffe17fffffffc7fff80033ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffff800f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7f00101ff3fffffffff0ffff8fffb06fffffde03ffffff8
f07fffffffff3ffffffffffffffffffffffffff803f9ffffffffffffffffffffffffdfff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3ffffffffe63f0f807878f3b070860
1fffe1e078e1ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff807f9ffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ff3ffffffffcf9f8f8f7c78f
338e00638ffff3c738c7ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff83ff9ffffffffffff
3fffcc3c1fe41e1e01f9cffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3ffffffff8f9f9
f8f3c78f31ce71e3cffff3c798cfffffffff3ffffffffffffffffffffffffff87ff1ffff
ffffffff07bc04380e003c0708f087fffffffffffe7ff8ffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101ff3fffff
fff9f8f9f8f9c1cf31ce79e78ffff38ff88fffffffff3ffffffffffffffffffffffffff9
fff9ffffffffffff9f3f1e78e71e78079e6317fffffffffffe7ff0ffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f00101
ff3ffffffff9fcf8f8f9c58f20ce79e31ffff39ff81fffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffff9ffffffffffff9f1f1e71f71e78f39e279ffffffffffffe7f80ffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7f00001ff3ffffffff9f8f8f8f9c68f26cf19e03ffc039ff81fffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffff9e1f1e71f31e31fb9e679ffffffffffffe7e00ff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3f00101ff3ffffffff9f8f8f8f9c70f064fc1e21ff8e380189fffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9e0f1e73ff1e71ff80739fffffffffff
fe7800ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f00101ff3ffffffff9f9f8f8f9c78f0f4ff1e38ff8f38738dfffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9e6f1e73ff1e31ff80f88fff
fffffffffe6000ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffc0d0001f80001100
38008c00000000000000000003f00101ff3ffffffff9f1b8f8f1c78f0f0e79e39ff8f38f
38cfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9c671e73ff1e7003
9cfe1ffffffffffffe0000800000001fffffffffffe7ffffffffffffffffffffe0000000
0000000000000000000000000000000003f00101ff3ffffffffcf388e0e3c78f1f8e31e0
1ff8f3cc78e1ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff9cf71e79
ef1e38039e779ffffffffffffe0000000000001fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffe0fff837ff27ff8effffffffffffffff8177f00101ff3ffffffffe07c00003c38f
1f8f03e07ff8e1e0f0f3ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
98f31e79e71e39e79c739ffffffffffffe600091cfffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffc
1dcfffffffc787fffffcefffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffff99fb1c7cc71e3cc700f39ffffffffffffe7800ffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffff91f91e7f0e0c1e0ffff83ffffffffffffe7f00ffffffff9fffffffff
ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffff9ffffffffffffd3fd1ffffffffffffffffffffffffffffe7f80ffffffff9f
ffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffff83fc3ffffffffffffffffffffffffffffeffc0ff
ffffffbfffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff87fc3fffffffffffffffffffffffffff
fefff0ffffffffbfffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff87fe3fffffffffffffffffff
fffffffffe7ff8ffffffffbfffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff0ffe1c7fffffffff
fffffffffffffffffe7ffeffffffffbfffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffff007fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffdfff0c7f
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff3fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffbfffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffbfffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffbfbf
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
effe0fbfffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff8000ffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fe03ff7fce7bfffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff80007fffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fc79ff3fce3bfffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7f8fcff9f8e39fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7f8fc7fdf8e39fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffff01ffffff975
ffdfffc38ffffff983ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7f8fc7fcf8e39fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffff003
f18c3870631ff1c38718604187ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fcfc7fe7ce39fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffff8e3e1063c79c33ff8e38e38f1e3c7ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fc78fff7ce79fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffff8f1e7167c79cffffc63cc7cf1e3c7ffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fe70fff3e679f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffcf8e79e7c798ffffe23ccfc79e1c7ffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff01f
ff9f1f9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffcf8e79e3c791ffffe03c8fc39e2c7ffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ff83fc7cfff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcf8f19e00783ffffe03c1fc99e347ffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffcffffffffc1fffffffc01ffffff
e003fffffc7ff07f83e7ff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcf8f81e0c783ffffc63c1fcc1e3
07ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff84000000000000000000000000000
0000000000000000007fe03f19f7ff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffc01fe1e3c79bffffce3
cdfce1e387ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000004
000000000c00000001fc000003ffc19f38f3ff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffc03e79e3c79
dffff8e3ccfcf1e3c7ffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffcdffffff
ce7fffffffffffffffffffffffffffffffffc38f38f9ff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffcff
e31e3c78c7fff8038e1cf1e3c7ffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7cf38fcff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffcfff03e3870e3fffc01871870c183ffffffffff23ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7cf38feff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffcfff87efffffbfffffffff870cfffffffffffff31ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7cf38fe7f9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff38ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cf
19ff3f9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffff01fffffffffff3c3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff31f83ffbf9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffc7cfffffffffffffffffffffff18fffffff
ffff3f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff83fc7ffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffff000fffffffffffffffffffffff3
cfffffffffff3f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff2007fffffe0007fffff000cfffff00021ffff000001ff6
00007fffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff00000000000000000000000000000000000000
0000000000003fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff1ffc000000ffe000001ffe0000003f
e000000fff01e000fff47ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fc1fff7ff0fffff
fffffffffff00101fffffffffff9fffffffffff3ffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f807ff3
fe67fffffffffffffff00101fffffffffff9fff003e1fff9ff87ffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fdf3ff9fc63fffffffffffffff00101fffffffffffdfff801f8fffdff33ffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff9ffdfc73fffffffffffffff00101fffffffffffdfff8c0fe7ffdfe31ffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffcffcfcf3fffffffffffffff00101fffffffffffcfffdffff3ffe
fe71fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffcffe7c73fffffffffffffff00101fffffffffffcfffe
ffff9fff7e71ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff7c73fffffffffffffff00101ffffffff
fffdffff7fff8fff3e71ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcfff3c73fffffffffffffff00101
fffffffffffdffffbfffc7ff9e71ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff8fff9e67ffffffffffff
fff00101fffffffffffdffffcffcc3ffde31ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff0fffdf8fffff
fffffffffff00101fffffffffffcffffcff003ffcf33ffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff81fc3
effffffffffffffffff00101fffffffffffcffffe7e3e3e1ef87ffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffe3f89e7fffffffffffffffff00101fffffffffffcfffff3e7e3ccf7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff3f98f7fffffffffffffffff00101fffffffffffcfffff3c7e38cf3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffbf1cfbfffffffffffffffff00101fffffffffffcfffff1c7e39c
7bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffef3fffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff9f1c7dfffffffffffffffff00101fffffffffffcffff
f1c7e39e7dffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
fc3fffffffffffffffdee7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff9f1c7cfffffffffffffffff00101ffffffff
fffcfffff1c7e39e7cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffff77ffffffffffefffffff7ff7dfffffffffffffffffc47ffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fdf9f1cfe7ffffffffffffffff00101
fffffffffffcfff7f1c7e79c7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffff7ffbdffffffdfffffffffff63ffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fcf9f1cff7fffffffffffff
fff00101fffffffffffcfff7f1e7e78c7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0fffffffffffffffffffffffbbfffffffffe2fffffff7fffb9fffffdf9fffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fe01f98ffbfffff
fffffffffff00101fffffffffffcfffbe3e7cf8c7fbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff87fffffffffffffffffffffffbfffffffffe17fffffa7ffffbfffffc98fffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff83fc1
ff9ffffffffffffffff00101fffffffffffcfff803f18fe0ff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffdffffffffff7ffffffe0ffff8fffff7
9feffffffff5ffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffff7fffffffffffffffffff00101fffffffffffcfffe0ff83fffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffdcffffffffffeffffffd17ff
f83ffffffffffffffff9ffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffdffffffffffcbfff
fffcfffe7167fffffffffffffffcb7ffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fffeffefff9c7fffa0b7ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffe7ffffffdfffe1ffffc7fbffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffc3fffffff7ffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffeffffffffffe87efffe7f7ffffffffffdfffdfffffffffff3f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffd73ffe9fffffc7c7ff7fffffffffffdfffff
ffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffefffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff837ffe3ffffffc0fff0c7fffffff
ffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffe1ffe20
7ffff7ffffefffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff7ffffff37efdffffffdffff
ffbfff45ffffbfffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff3fffffaa003ffff
ffbf5fffffff3fffbfffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffeffff80
0000bddff0fc0fffffffbff0e3ffbfffffffffffffffff1fffffffffffc7f9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffff1900000a1ff9ee7ffffb67dff823ffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f0fffffcffe3ffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffc0000fffff7ffffffd87ffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007e0ffeffc1ffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007c23ff7f9cf
fffffe3fffffffffffffffffffffffff80e007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f78f
1ff3f1c7ffffff0fffffffffffffffffffffffff846003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7ff1f9ffbf1c7ffffff87ffffffffffffffffffffffff8cf007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9ff1f9ffdf1c7ffffffe3ffffffffffffffffffffffffcef003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdff1f8ffcf1c7fffffff1fffffffffffffffffffffffefef107ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeff3f8ffef1cffffffff8ffffffffffffffffffffffff
fcf1efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e3f8ffe79cffffffffc7fffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f3f8fff3c1ffffffffe3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f1f1f07be3fffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101fffffffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f1f1e239fff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f00
3e73cfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8f88fc71e7ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffff0007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfcffc71f7fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffff800fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fcffc71fbfffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffff800fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9f8fe7fc71f9fffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffc01fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcf0fe3fe73fdffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe41ff1fe33fcffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffc7f07fe7fffffffff
ff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffe1fdfff7f
ffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101fffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffff8ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00100ffe007fffffc002fffffe001
9ffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff80000000000000
000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff1ff800
0003ffe000001ffe000000ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00000ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff50ffffff8007fffffc0071f
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcf0f9000000000000f188000006000000004000000000000000000000
0000000001ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc607000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0073fff000ffffff0415fffff1ffffffffa7ffff
fff80bfffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00000ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0073ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8033ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0033ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0033ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0013fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff80011ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00000ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fe007fffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000007ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff80075c0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffcfffffff9dffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffe5c380ffe38708787fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff7ffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fff00000ff3ffffdee3e7103fc386003039cfffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff9fe7ffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffff9cf3e71c3fe7ce39e01ce7ffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3fffffffff39fffffffffbffe3f90ff7fffff83c7ffff
8807cfffffc3fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffff39f3e71cffe7ce38c7cce7ffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe007e10c3820c3fe0c381f847c0f81c1
c788f870c00f038387c7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffe7bf3e79cffe7cf38c7ee73ffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff801e7067cf1cfff1c71cf9e
780700e3c71e7c78e78e01e7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffe73f3c7ccffe7cf88c7ff39fff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8f0e71e7cf18fff
18f3e79f30f31ee3c73f3cf9f78e3ce7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffc63f007e0ffe00fc0c
7ff39ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff8f8e71e
7cf19fff11e3e31f31fa3e63c73f3cf9f38e7ee7cfc7fffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffe73f3e7bc7
fe6cff8c7ff31ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
f8f8e31e7cf13e0713e7e39f31fe3fe3c63f1cf9f38c7fe7cfc7fffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffff7
bf3e79cffe7c739e7fe73ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffff8f8f91e00f03e0303e7e39f31fe7fe3c73f1c01fb8e7fe00fc7fffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff00100
ff3ffff39f3e79cffe3c739e79ce7ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffff8f8fc1e00f03eff07e7e39f300e7fe3c73f1c01fbce07e00fc7ffff
f9ec00001fffc000003fd8000000620000000010000000003fffffffffffffffffffffff
fff00100ff3ffff9cf3c380ffe3c701f11ce7ffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffff861f71e7cf13fff13e7e39f38023fe3c73f1cf9fb8e70e7
cfc77ffff800000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffdef1ffe1ffc183c7f819cfffff8ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffff803e71e7cf1bfff1be3e79e39e33ce3c79f3cf9
f98f78e7cdc77ffff807ffffe0003fffffe003ffffffc03fffffff83ffffffffbfffffff
fffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffe7fffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff81fe31e7cf187ff1873c7007ce73ce3
07ce7c78f007b8e7cc407ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff8fff03c7871c7fe0c780f10
fe0f80c003e07830600783c3860ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff8fffeff1821ffff
fefe3fffff1fe3fffff8f937fffff7fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
f8fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffff8f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffe7ffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffc1fcf8388307ffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff0781871c78fffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff1e00c73c78ffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff1e3cc67c38
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffff1c
7ec47c58fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
ffffff1c7fc4fc48fffffffff9fffffffffffffffffffffffbc7ffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff7effffffff8ffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3fffffffff831c7fc0fc68fffffffff9fffffffffffffffffffffffff7fffffffffe1f
fffffffffff1801fed200001ef3000000000000000000c00000101000000002000000000
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3fffffffff001c00c0fc70fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1ffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000100001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3fffffffff1f1e00c6fc78fffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe0013fffff000027ffe00001ffff003ffffff8005c
fffff0bbfffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1e78c65c78fffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffbfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00000ff3ffffffffe3f1f39c71c38fffffffff9ffffff
fffffffffffffffff567fff4fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1f8383bdb87fffffff
f9ffffffffffffffffffffffe007fff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1fefffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffdc5bffff9bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffe3f1f
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffe7fffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffe3f1ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffe1f1ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc7ffeffe0fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffc0e0ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffe3ffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff3ffe7fc47ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffff7fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
f7fffffb2fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff8fff3f8e7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffbefffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffc7ffbf8
e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffff3fbfff80ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
fe7ffdf8e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffff7ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffff3ffcf8e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffff1ffef8e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffffff9ffe78c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffbf3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffe08fff3ccfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7fd7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff860fff3c1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffd
cffffe9fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff8f8fcf9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff1f8f07dfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff1f8e31ef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ff3ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
1f8e31e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffff1f8e71f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffff9f8e71fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffff9f8e79f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ff3fffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffcf9e71fcffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ff201ffffff9007ffffff007fffffe0079ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffc71e31fe7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ff00000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffe03f03fe7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ff7ff0000005ff80000001f8000000ffc3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff8ffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff807efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffe0fe7ffffe00ffffffe
001ffffff000bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000
0000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000003800000001f8
0000001ff0000001ffe000001fff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101fffffffffffffffffffffffffffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff9
dfffffffbf1fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffe03c3c1c4183f
fff810208ff870e10e1fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff0f81
c1861c7ff9cc386207f870c00c077bffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffff8f0cf39f3e7ff39e7ce79ffcf9ce38f338ffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffff8f1e731e1e7fe73e3ce79ffcf9cf38fb9cffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffff8e3f733f0c7fc63e7cf39ffcf9cf38f9ce7fffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffff8e3ff23f267fce7e3cf89ffcf9e339ffce3fffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffef8e0ff07f367fcc7e00fc1ffc01f039ffc63f
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffc00e00707f387fce7e3cf79ffc31fd
39ffce7fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff8e0f3c737f3c7fe73e3ce3
9ffcf9ef3cff8c7fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8f3c73ae3c7f
e73e7c731ffcf9c73c739cffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8f80
e3863c3ff39c38703ff8f1e07e0339ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ff1f8fc1c1cc1bfff3dc307cfff060e1ffe673ffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc0e03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00100ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff7fffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffefffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffeeffffff3fffffffffffffffffefffff7ffffffffffffdffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffff3fffffffffffeffffff7ffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffcfffffffff0fffffffe31fffffff403fffffe001e7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000080000000000000
000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000003000000005c0000001
efe0000000fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff001010c00000040092900aa00000000000000740131020000000004000000
2701ffff030000000000

Рис.3 Можливі способи клірингу

Список літератури

1. Арчакова, О. Деякі особливості національного регулювання валютного
ризику [Текст] / О. Арчакова // Финансовые риски. – 2007. – N 2. –
C.67-73

2. Банковское дело [Текст] : учебник / Финансовая академия при
правительстве РФ ; ред. О. И. Лаврушин. – Изд. 4-е, стер. – М. : КНОРУС,
2006. – 768 с.

3. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навчальний посібник /
Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс,
2004. – 272 с.

4. Валютне регулювання [Текст] : навчальний посібник / Ю. М. Бездітко,
О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 272 с.

5. Віднійчук-Вірван, Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції
[Текст] : навчальний посібник / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів :
Магнолія 2006, 2007. – 214 с.

6. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків [Текст] : навчальний
посібник / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : ВТД
“Університетська книга”, 2007. – 523 с.

7. Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні
операції [Текст] : навчальний посібник / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк,
Н. І. Горбаль ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська
політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 244 с.

8. Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Текст] :
декрет / Україна. Кабінет Міністрів. – [Б. м. : б. и.], 1993. – Б. ц.

9. Резнікова, О.О. Удосконалення чинної системи валютного регулювання
[Текст] / О.О. Резнікова // Фінанси України. – 2001. – N 7. – C.16-22

10. Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
[Текст] : підручник / Л. В. Руденко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. :
ЦУЛ, 2007. – 632 с.

11. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Text] :
навчальний посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. –
К. : ЦУЛ, 2009. – 474 с.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019