.

Порівняльна характеристика платіжних інструментів

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4717
Скачать документ

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра економічної кібернетики

К????а ???

З ?????: ????і ????

С?и 2008

ЗМІСТ

1. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

11. Ризики платіжних систем

21. Аналіз платіжних систем, що використовуються в мережі Інтернет

Список літератури

1. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

Платіжна система становить основну інфраструктуру сучасної ринкової
економіки. Саме її ефективність і стабільність є інструментами
безперебійного функціонування економічної системи країни, у тому числі
грошових та фінансових ринків. Платіжна система є важелем ефективного
управління економікою, зокрема щодо втілення монетарної політики, яку
здійснює центральний банк або уряд. У разі порушення функціонування
платіжних систем найвірогіднішим є настання тяжких наслідків на
фінансових ринках, які обслуговуються такими системами, оскільки нині
практично всі економічні операції відбуваються саме через платіжні
системи.

На платіжну систему покладається завдання здійснювати грошовий обіг між
операторами. Фактично будь-яка платіжна система складається з
посередників, інструментів, процедур та мереж, метою яких є
переказування грошей від одного оператора економіки до іншого.

Платіжна система – набір платіжних інструментів, банківських процедур і,
як правило, міжбанківських систем переказування коштів, поєднання яких,
разом з інституційними та організаційними правилами та процедурами, що
регламентують використання цих інструментів та механізмів, забезпечує
грошовий обіг.

Основна мета платіжної системи – забезпечення розвитку виробництва
товарів і послуг. Згідно з чинним законодавством платіжна система є
платіжною організацією членів платіжної системи та сукупність відносин,
що виникають між ними при переказуванні грошей. Переказування грошей є
обов’язковою функцією, яку має виконувати платіжна система. Діяльність
платіжної системи (за винятком внутрішньобанківської) визначається
відповідно до правил, які приймаються платіжною організацією і мають
визначати: організаційну структуру платіжної системи, умови членства,
порядок вступу та виходу із системи, принципи виконання документів на
переказ, відкликання документів на переказ, порядок розв’язання спорів,
управління ризиками в системі, систему страхування, систему захисту
інформації, порядок проведення реконсиляції тощо.

Щодо внутрішньобанківської платіжної системи, то її створює
безпосередньо сам банк, щоб забезпечити найсприятливіші умови для
переказування грошей між його підрозділами. Банк самостійно визначає
умови та порядок функціонування власної внутрішньобанківської платіжної
системи, враховуючи при цьому вимоги закону та нормативно-правові акти
Національного банку України.

Чинним законодавством передбачено кілька видів платіжних систем.
Зокрема, за юрисдикцією їх можна класифікувати на внутрішньодержавні та
міжнародні. Перші в свою чергу за правовою ознакою засновника
поділяються на банківські та небанківські платіжні системи.
Внутрішньодержавні банківські платіжні системи включають системи
міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та
внутрішньобанківські платіжні системи.

Система електронних платежів НБУ є державною системою міжбанківських
розрахунків. Вона обслуговує ті банківські установи, які мають
кореспондентські рахунки, відкриті в НБУ. Саме на НБУ покладено завдання
регламентації діяльності СЕП, забезпечення її функціонування, надання
гарантій її надійності та безпеки з метою проведення через неї
міжбанківських переказів.

В Україні у 2001 р. було запроваджено пілотний проект зі створення
Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). У межах
проекту було розпочато програму роботи з Укрпоштою, підписано відповідні
угоди. НБУ дав дозвіл Укрпошті виконувати готівкові операції за
картками, її установи дістали право видавати-приймати готівку. Крім
того, НБУ закінчив розробку системи інтерплат, яка дає змогу за
допомогою карток НСМЕП здійснювати розрахунки Інтернет-платежів. Можна
платити в Інтернет-магазинах, на комерційних сайтах, здійснювати грошові
перекази, оплачувати комунальні послуги, послуги Інтернет-провайдерів,
ІР телефонії та мобільного зв’язку, оплату авіа-, залізничних квитків,
перераховувати кошти на розважальні заходи в режимі он-лайн.

На кінець 2002 р. НСМЕП експлуатується у багатоемітентному режимі
багатьма банками у різних регіонах України. Банками емітовано понад 85
тис. карток, використовується близько 400 одиниць термінального
обладнання (включаючи банкомати), а загальні обороти банків за
картковими рахунками НСМЕП за місяць становлять близько 20 млн. грн.

У 2003 р. кілька вітчизняних банків планують запровадити пілотний проект
переходу на більш сучасний стандарт платіжних карток – ЕМV. Цей стандарт
прийнятий основними платіжними системами:

Еuropay, МasterCard та Viza International для дебетових і кредитних
карток. Міжнародні платіжні системи встановили закінчення терміну
переходу банків на чипові системи – 2005-2006 роки.

Щодо використання технічних можливостей міжнародних платіжних систем в
Україні, то відповідно до Закону України “Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні”, банки, клірингові установи, а також інші
установи, що надають фінансові послуги, мають право укладати договори з
платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або
про участь у цих системах після отримання ними відповідного дозволу
Національного банку України.

Безготівкові розрахунки – розрахунки, які проводяться без участі
готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу.

Платіжні інструменти:

за формою – паперові і електронні;

за напрямом руху платіжних інструментів – дебетовий характер та
кредитовий.

За видом документу:

спеціальний платіжний засіб – платіжний інструмент, що виконує функцію
засобу ідентифікації за допомогою якого держатель може ініціювати
переказ коштів або зняття готівки. В Україні – це платіжна карта.

документ на переказ коштів – це електронний або паперовий документ, що
використовується банками, їх клієнтами, кліринговими установами та
іншими членами платіжної системи для передачі доручень на переказ грошей
(платіжні вимоги, доручення, вимоги-доручення; чеки документи на переказ
готівки, на міжбанківський переказ; клірингові вимоги).

1. Розрахунки платіжними дорученнями.

Платіжне доручення являє собою доручення підприємства обслуговуючому
його банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок
іншого підприємства.

Платіжне доручення приймається банком до виконання тільки за наявності
коштів на поточному рахунку або права на отримання кредиту.

Платіжне доручення дійсне 10 календарних днів.

Окрім звичайних платіжних доручень, у розрахунках використовуються
гарантовані банком платіжні доручення.

Техніка розрахунків за допомогою звичайних платіжних доручень проста:
банк платника списує зазначену в дорученні суму з рахунку платника і
зараховує на рахунок одержувача коштів. Якщо одержувач коштів
обслуговується іншою установою банку, то кошти перераховуються через
коррахунки.

2. Розрахунки вимогами-дорученнями.

Платіжна вимога-доручення являє собою вимогу постачальника до покупця
оплатити на підставі направлених йому поза банком розрахункових і
відвантажувальних документів вартість поставленої за договором
продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Платник, вирішивши оплатити платіжну вимогу-доручення, здає його до
свого банку, оформивши його своїми підписами та відбитком печатки. Строк
здачі вимоги-доручення до банку платника передбачається в договорі, але
не повинен перевищувати 20 днів.

Про відмову повністю або частково оплатити платіжну вимогу-доручення
платник повідомляє безпосередньо постачальника в порядку і строки,
передбачені договором.

3. Розрахунки чеками.

Розрахунковий чек – це письмове доручення банку провести перерахування
коштів з рахунку чекодателя (платника) на рахунок чекодержателя
(отримувача коштів).

Чеки формуються у чекові книжці по 10, 20, 25 аркушів. Строк дії чекової
книжки, що застосовується в розрахунках між юридичними особами, один
рік. Строк дії чека з такої книжки – 10 днів, не враховуючи дня його
виписки. Строк дії розрахункового чека, виданого фізичній особі для
розрахунків з юридичною, – три місяці. Ліміт чекової книжки – це
максимальна сума, на яку платник може виписати чек (чеки) з цієї книжки.

Розрахунки чеками за матеріальні цінності і послуги проводяться таким
чином. Покупець, отримавши від постачальника рахунок за товар чи
послугу, виписує на відповідну суму чек і вручає його постачальнику.
Останній здає чеки разом з їх реєстром до свого банку. Якщо і покупець
обслуговується цим самим банком, гроші списуються з рахунку. Якщо ж
постачальник і покупець обслуговується різними банками, то після
перевірки правильності заповнення реквізитів чеків і реєстру банк
оприбутковує суму чеків на позабалансовому рахунку, а самі чеки разом з
другим і третім примірниками реєстру направляються до банку покупця. На
основі цих документів гроші списуються з рахунку. В цьому випадку гроші
зараховуються на рахунок постачальника тільки після надходження їх від
банку покупця.

4. Розрахунки з використанням акредитивів.

Акредитиви використовуються тільки в іногородніх розрахунках за
матеріальні цінності і послуги. Особливість цієї форми розрахунків
полягає в тому, що рух грошових коштів випереджає рух матеріальних
цінностей.

Акредитивна форма розрахунків застосовується тоді, коли ця форма
розрахунків передбачена договором. Відкриття (виставлення) акредитива
проводиться за рахунок власних коштів покупця або кредиту банку.
Дозволяється також виставлення акредитива частково за рахунок власних
коштів і кредиту банку.

Строк дії акредитива встановлюється у договорі між постачальником і
покупцем у межах 15 днів з дня відкриття, не враховуючи термін
проходження документів спецзв’язком між банками. Акредитиви можуть
відкриватися в банку покупця або постачальника.

Порядок розрахунків з використанням акредитивів такий: якщо платник
виставив покритий акредитив у банку постачальника, то за заявою покупця
на виставлення акредитива і його платіжного доручення гроші
перераховуються до банку постачальника на рахунок «Акредитиви». В банку
платника цей акредитив обліковується на позабалансовому рахунку
«Акредитиви до оплати».

При виставленні покритого акредитива в банку платника сума акредитива
депонується в банку платника на рахунку «Акредитиви», а прийняті до
оплати акредитиви в банку постачальника обліковуються на позабалансовому
рахунку «Акредитиви до оплати».

Для отримання коштів по акредитиву в тому випадку, коли акредитив
покритий і виставлений в банку постачальника, постачальник,
відвантаживши товари, подає реєстр рахунків, відвантажувальні та інші,
передбачені умовами акредитива, документи в обслуговуючий банк.

Якщо гроші в сумі виставленого акредитива задепоновані в банку покупця
на рахунку «Акредитиви», то розрахунки проводяться таким чином. По мірі
відвантаження товарів постачальник подає своєму банку реєстри рахунків
та інші документи, передбачені умовами акредитива. Банк списує гроші з
рахунку «Акредитиви» і перераховує їх постачальнику. Банк постачальника
після отримання грошей від банку покупця списує кошти.

5. Розрахунки векселями.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання
сплатити після настання строку визначену суму грошей власникові векселя
(векселедержателю).

Простий вексель містить просту і нічим не обумовлену обіцянку
векселедавця сплатити власникові векселя після вказаного терміну певну
суму грошей. Переказний вексель містить письмовий наказ векселетримача
(трасанта) адресований платникові (трасатові), сплатити третій особі
(ремітентові) певну суму грошей у певний термін.

11. Ризики платіжних систем

Платіжні системи відіграють важливу роль у фінансовому механізмі
будь-якої країни. Вони привертають дедалі більшу увагу, що зумовлено,
перш за все, потребою в обмеженні ризиків при паралельній фінансовій
лібералізації та швидкому зростанні фінансових ринків. Платіжна система
забезпечує функціонування усіх інших підсистем, тому навіть незначне
нераціональне втручання або збій у розрахункових потоках можуть
призвести до колапсу економіки країни.

Становлення ринкової економіки, виникнення нових форм власності та
пов’язаних із ними комерційних структур, зародження і швидкий розвиток
грошового, фондового, валютного ринків, конкуренція, що постійно
посилюється упродовж останніх років, різкий спад фінансової стійкості
традиційних клієнтів, погіршення загальноекономічної ситуації докорінно
змінили середовище функціонування платіжної системи. Найхарактернішою її
рисою стала невизначеність, неоднозначність ситуацій, які вимагають
прийняття рішень щодо допустимого рівня ризику та захисту від нього.

Змінились і самі платіжні системи: розширився і став більш ризикованим
спектр їхніх послуг, оскільки з’явились нові технології розрахунків на
базі сучасної техніки та засобів зв’язку, а отже, ускладнилася внутрішня
структура цих систем. Однак, попри зміни, що відбулись, у більшості
платіжних систем механізми управління ризиками недостатньо розроблені і,
як наслідок, виникає велика кількість нових факторів ризику, що
погіршують умови стабільної роботи платіжних систем. Тому управління
ризиками набуває дедалі більшої ваги і стає однією з найважливіших умов
економічної безпеки фінансової системи. У такій ситуації важливого
значення набуває запровадження ефективних систем управління ризиками.

Розвиток міжбанківських та інших фінансових ринків породжує потребу
внесення коректив у практику здійснення платежів, у національні платіжні
системи, а відтак і дослідження ризиків, що пов’язані саме з платіжною
частиною будь-якої операції. Правильне формування політики стосовно
ризиків платіжних систем має важливе значення для стабілізації платіжних
систем, довіри до фінансових ринків. Сьогодні є надзвичайно актуальним
обгрунтування заходів щодо стабілізації ризиків у сфері діяльності як
наявної платіжної системи України, так і платіжних систем нового
покоління, зокрема клірингових.

Ризик є обов’язковим елементом ринкової економіки, з урахуванням якого
будуються всі економічні відносини. Сьогодні центральною проблемою
економічної науки вважається саме вивчення й обмеження невизначеності
майбутнього.

На основі критичного аналізу розглянутих нами підходів до визначення
категорії ризику доходимо висновку, що їх можна умовно поділити на дві
групи: ті, що виходять з результату дії (успіху або неуспіху); і ті, що
відштовхуються від суті феномена ризику.

Разом з тим, ризик – це не лише наслідок обраних рішень, він також
безпосередньо пов’язаний з діями, що спрямовані на вибір одного з
альтернативних рішень та його реалізацію, а сам процес вибору знаходить
свій вираз у понятті «ризик».

У сучасній економічній теорії існує багато підходів до класифікації
економічних ризиків, які, на нашу думку, не виключають, а доповнюють
один одного. Принципове навантаження, на наш погляд, несе розподіл
ризиків за джерелами їх виникнення. Більшість авторів за цим критерієм
поділяють ризики на комерційні, фінансові і загальноекономічні. Інший
підхід за цим критерієм і прогнозованістю передбачає поділ ризиків на
прогнозовані (страховані) та непрогнозовані (нестраховані). Відповідно
до можливого фінансового результату економічні ризики розподіляють на
чисті та спекулятивні.

Особливе місце в системі економічних ризиків посідає фінансовий ризик,
характерною ознакою якого є спекулятивний характер, тобто можливість
одержання – внаслідок існування невизначеності у фінансовій сфері – як
збитків, так і прибутків, що відрізняє фінансовий ризик від інших
економічних ризиків.

Не заперечуючи традиційного трактування фінансового ризику, приведемо
визначення фінансового ризику платіжної системи як імовірності настання
непередбаченої ситуації, пов’язаної з діяльністю учасників платежів на
платіжній фазі операції, що призводить до порушення грошових потоків
через невизначеність щодо остаточного виконання платіжних зобов’язань.
Оскільки фінансові ризики є результатом виконання зобов’язань у процесі
переказу грошових коштів (особливо стосовно зобов’язань банків, які
виконують роль фінансових посередників), найчастіше саме ці ризики є
ризиками платіжної системи.

Виходячи з вищезазначеного, ми пропонуємо поділ ризиків платіжних систем
на фінансові і нефінансові.

Платіжним системам притаманний значний рівень ризику в кількох областях,
що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій.
Причому цей ризик стосується і учасників, що здійснюють перекази коштів,
і операторів системи. Ризики платіжної системи мають широкий спектр: на
них наражаються платіжні інструменти, системи доставки, зв’язку,
механізми клірингу та розрахунків, а також грошово-кредитний сектор
економіки.

Узявши до уваги всі наведені критерії та системи класифікації, приведемо
системну класифікацію ризиків платіжних систем, яку наведено на рис.1.
Запропонована класифікація має значні переваги як для теоретичного, так
і для практичного її застосування, оскільки: у ній ризики платіжних
систем розподілені за основним критерієм – джерелом свого виникнення
(походженням); чітко визначено місце і види фінансових ризиків як таких,
що мають специфічну природу.

picscalex100010009000003e40c000008002e00000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02c304580615000000fb02d6ff000000000000bc020000000004400012
54696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d01000004000000020101000500
000009020000000004000000020101001000000026060f001600ffffffff000031000000
1e0000002b060000b004000007000000fc020100000000000000040000002d0101000900
0000fa02000006000000000000022200040000002d010200070000001b04a500a6041e00
d50107000000fc020000ffffff000000040000002d01030009000000fa02000000000000
000000002200040000002d01040004000000f0010200030000001e000700000016049100
85043000f60115000000fb02caff000000000000bc02000000000440001254696d657320
4e657720526f6d616e000000040000002d01020004000000020101000500000014023100
010215000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720
526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e0101002e000000320a310001021700
0400000000005806c304d0e8e7e8eae820efebe0f2b3e6ede8f520f1e8f1f2e5ec002100
1f0016001f001f001f000e001f001e001b001b000f0027001f0020001a000e0018001f00
18001b0018002500040000002e010000040000002d01020004000000f001050005000000
1402fa1e00000400000002010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa02
000006000000000000022200040000002d010500070000001b048f010203080131000400
00002d010300040000002d01040004000000f0010500030000001e000700000016047b01
e1021a0152000400000002010100040000002d0102000500000009020000000005000000
14021b01bf0015000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d657320
4e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010023000000320a1b01
bf0010000400000000005806c304d4b3ede0edf1eee2b320f0e8e7e8eae82f000f001f00
1b001f0018001a001d000f000f001d001f0016001f0020001f00040000002e0100000400
00002d01020004000000f00105000500000014026f010000040000000201010004000000
2701ffff040000002d01010009000000fa02000006000000000000022200040000002d01
0500070000001b048f012c0608015b03040000002d010300040000002d01040004000000
f0010500030000001e000700000016047b010b061a017c03040000000201010004000000
2d010200050000000902000000000500000014021b01cc0315000000fb02caff00000000
0000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01
0500040000002e01010026000000320a1b01cc0312000400000000005806c304cde5f4b3
ede0edf1eee2b320f0e8e7e8eae82a00180025000f001f001b001f0019001b001d000f00
0e001d001f00160020001f001f00040000002e010000040000002d01020004000000f001
05000500000014026f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d010100
09000000fa02000006000000000000022200040000002d010500070000001b0414020203
af01a900040000002d010300040000002d01040004000000f0010500030000001e000700
000016040102e102c101ca000400000002010100040000002d0102000500000009020000
0000050000001402c2014d0115000000fb02caff000000000000bc02000000cc04400012
54696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e0101001900
0000320ac2014d0109000400000000005806c304caf0e5e4e8f2ede8e90027001d001900
1b001f001b001f001f001f00040000002e010000040000002d01020004000000f0010500
050000001402f7bf72420400000002010100040000002701ffff040000002d0101000900
0000fa02000006000000000000022200040000002d010500070000001b049a0202033502
a900040000002d010300040000002d01040004000000f0010500030000001e0007000000
16048702e1024702ca000400000002010100040000002d01020005000000090200000000
0500000014024802480115000000fb02caff000000000000bc02000000cc044000125469
6d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e0101001c000000
320a480248010b000400000000005806c304cbb3eae2b3e4edeef1f2b30028000f001f00
1d000f001c0020001a0018001b000f00040000002e010000040000002d01020004000000
f00105000500000014026f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01
010009000000fa02000006000000000000022200040000002d010500070000001b042003
0203bb02a900040000002d010300040000002d01040004000000f0010500030000001e00
0700000016040d03e102cd02ca000400000002010100040000002d010200050000000902
00000000050000001402ce02cb0015000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e010100
28000000320ace02cb0013000400000000005806c304cfe5f0e5f3eaebe0e4e0ededff20
f3e3eee4e8002a0018001d0018001c001f001e001b001c001b001f001f001d000e001b00
1a001a001b001f00040000002e010000040000002d01020004000000f001050005000000
14026f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa02
000006000000000000022200040000002d010500070000001b04a60302034003a9000400
00002d010300040000002d01040004000000f0010500030000001e000700000016049203
e1025203ca000400000002010100040000002d0102000500000009020000000005000000
14025303e80015000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d657320
4e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010025000000320a5303
e80011000400000000005806c304cff0e8f0b3f1f2ede8f520e2e8f2f0e0f2002a001d00
20001e000f0018001b001f0020001a000e001d001f001b001e001b001b00040000002e01
0000040000002d01020004000000f00105000500000014026f0100000400000002010100
040000002701ffff040000002d01010009000000fa020000060000000000000222000400
00002d010500070000001b042b040203c603a900040000002d010300040000002d010400
04000000f0010500030000001e000700000016041804e102d803ca000400000002010100
040000002d01020005000000090200000000050000001402d9031a0115000000fb02caff
000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc000400
00002d010500040000002e0101001f000000320ad9031a010d000400000000005806c304
d0eee7f0e0f5f3edeaeee2e8e90021001a0017001d001c001a001b00200020001a001d00
1f001f00040000002e010000040000002d01020004000000f00105000500000014026f01
00000400000002010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa0200000600
0000000000022200040000002d010500070000001b04b10402034c04a900040000002d01
0300040000002d01040004000000f0010500030000001e000700000016049e04e1025e04
ca000400000002010100040000002d010200050000000902000000000500000014025f04
4b0115000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720
526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010019000000320a5f044b010900
0400000000005806c304d1e8f1f2e5ecede8e90027001f0018001b00180025001f001f00
1f00040000002e010000040000002d01020004000000f00105000500000014026f010000
0400000002010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa02000006000000
000000022200040000002d010500070000001b0414022c06af01d303040000002d010300
040000002d01040004000000f0010500030000001e0007000000160401020b06c101f403
0400000002010100040000002d01020005000000090200000000050000001402c2015c04
15000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f
6d616e00cc00040000002d010500040000002e0101001c000000320ac2015c040b000400
000000005806c304ceefe5f0e0f6b3e9ede8e9002a001f0018001e001b001f000f001f00
1f0020001f00040000002e010000040000002d01020004000000f0010500050000001402
6f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa020000
06000000000000022200040000002d010500070000001b049a022c063502d30304000000
2d010300040000002d01040004000000f0010500030000001e0007000000160487020b06
4702f4030400000002010100040000002d01020005000000090200000000050000001402
4802720415000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e65
7720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010019000000320a48027204
09000400000000005806c304cff0e8f0eee4ede8e9002a001d0020001e001b001b001f00
20001f00040000002e010000040000002d01020004000000f00105000500000014026f01
00000400000002010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa0200000600
0000000000022200040000002d010500070000001b0420032c06bb02d303040000002d01
0300040000002d01040004000000f0010500030000001e000700000016040d030b06cd02
f4030400000002010100040000002d01020005000000090200000000050000001402ce02
840415000000fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720
526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010017000000320ace0284040800
0400000000005806c304cff0e0e2eee2e8e92a001d001c001e001a001d001f001f000400
00002e010000040000002d01020004000000f00105000500000014026f01000004000000
02010100040000002701ffff040000002d01010009000000fa0200000600000000000002
2200040000002d010500070000001b04a6032c064003d303040000002d01030004000000
2d01040004000000f0010500030000001e0007000000160492030b065203f40304000000
02010100040000002d010200050000000902000000000500000014025303090415000000
fb02caff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00
cc00040000002d010500040000002e01010025000000320a530309041100040000000000
5806c304cbfee4f1fceaeee3ee20f4e0eaf2eef0e000280029001b0019001c0020001a00
1a001a000e0025001b001f001c001b001d001b00040000002e010000040000002d010200
04000000f00105000500000014026f0100000400000002010100040000002701ffff0400
00002d01010009000000fa02000006000000000000022200040000002d01050007000000
1b042b042c06c603d303040000002d010300040000002d01040004000000f00105000300
00001e0007000000160418040b06d803f4030400000002010100040000002d0102000500
0000090200000000050000001402d9036b0415000000fb02caff000000000000bc020000
00cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01050004000000
2e0101001a000000320ad9036b040a000400000000005806c304cfeeebb3f2e8f7ede8e9
2a001b001e000f001b001f001e001f0020001f00040000002e010000040000002d010200
04000000f00105000500000014026f0100000400000002010100040000002701ffff1000
000026060f001600ffffffff0000d1010000a0000000060300001201000009000000fa02
050000000000ffffff002200040000002d01050007000000fc0200000000000000000400
00002d01060004000000060102000c000000240304000203a7000103a100f901f800fa01
fe0004000000060101000a00000024030300f401e700d501080101020e01040000002d01
0400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600
ffffffff0000fd020000a00000008c04000017010000040000002d010500040000002d01
060004000000060102000c000000240304000203a1000103a700620401016304fb000400
0000060101000a000000240303005b041201870408016504eb00040000002d0104000400
00002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff
00004b0000008a0100005400000094040000040000002d010500040000002d0106000400
0000060102000c0000002403040052008e014c008e014c008f0452008f04040000000601
0100040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000
000026060f001600ffffffff00004b00000077040000ae000000a9040000040000002d01
0500040000002d01060004000000060102000c000000240304004f008c044f0092048300
920483008c0404000000060101000a000000240303008100a404a9008f0481007b040400
00002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0100100000002606
0f001600ffffffff00004b000000f1030000ae00000023040000040000002d0105000400
00002d01060004000000060102000c000000240304004f0006044f000c0483000c048300
060404000000060101000a0000002403030081001e04a90009048100f503040000002d01
0400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600
ffffffff00004b0000004a030000ae0000007c030000040000002d010500040000002d01
060004000000060102000c000000240304004f005f034f0065038300650383005f030400
0000060101000a0000002403030081007703a900620381004e03040000002d0104000400
00002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff
00004b000000e5020000ae00000017030000040000002d010500040000002d0106000400
0000060102000c000000240304004f00fa024f000003830000038300fa02040000000601
01000a0000002403030081001203a900fd028100e902040000002d010400040000002d01
03000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00004b00
00003e020000ae00000070020000040000002d010500040000002d010600040000000601
02000c000000240304004f0053024f005902830059028300530204000000060101000a00
00002403030081006b02a900560281004202040000002d010400040000002d0103000800
000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00004b000000da01
0000ae0000000c020000040000002d010500040000002d01060004000000060102000c00
0000240304004f00ef014f00f5018300f5018300ef0104000000060101000a0000002403
030081000702a900f2018100de01040000002d010400040000002d010300080000002606
0f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000750300008a0100007e03
00000e040000040000002d010500040000002d01060004000000060102000c0000002403
04007c038e0176038e01760309047c0309040400000006010100040000002d0104000400
00002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff
000075030000f1030000d803000023040000040000002d010500040000002d0106000400
0000060102000c000000240304007903060479030c04ad030c04ad030604040000000601
01000a00000024030300ab031e04d3030904ab03f503040000002d010400040000002d01
03000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00007503
00006b030000d80300009d030000040000002d010500040000002d010600040000000601
02000c000000240304007903800379038603ad038603ad03800304000000060101000a00
000024030300ab039803d3038303ab036f03040000002d010400040000002d0103000800
000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000075030000e502
0000d803000017030000040000002d010500040000002d01060004000000060102000c00
0000240304007903fa0279030003ad030003ad03fa0204000000060101000a0000002403
0300ab031203d303fd02ab03e902040000002d010400040000002d010300080000002606
0f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000750300003e020000d803
000070020000040000002d010500040000002d01060004000000060102000c0000002403
04007903530279035902ad035902ad03530204000000060101000a00000024030300ab03
6b02d3035602ab034202040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600
ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000075030000da010000d80300000c02
0000040000002d010500040000002d01060004000000060102000c000000240304007903
ef017903f501ad03f501ad03ef0104000000060101000a00000024030300ab030702d303
f201ab03de01040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff
010013000000fb0200000000000000000000000000cc00000001436f7572696572204e65
7700cc00040000002d010700030000000000

Рис. 1. Ризики платіжних систем

Ризики необхідно розглядати в сукупності з чинниками, оскільки лише
шляхом зменшення рівня невизначеності інформації щодо цих чинників можна
створити досконалу систему управління ризиками. На основі аналізу
основних чинників ризиків платіжної системи приведемо систематизацію їх
за типами ризиків, які вони спричиняють (рис. 2).

Поділ на чинники фінансових і чинники нефінансових ризиків дає змогу
оцінювати стан системи з двох сторін: внутрішньої – щодо технології
розрахункових операцій, які повністю залежать від діяльності учасників
системи платежів, і зовнішньої, яка не залежить від поведінки
контрагентів платіжної системи. Це має надзвичайно важливе значення для
розробки методів і механізмів управління ризиками.

Аналіз ризиків платіжних систем також доцільно проводити виходячи з
розширеної класифікації ризиків за сферами їх виникнення, механізмами
розрахунків, розподілом їх у часі, що дає можливість оцінювати ступінь
кожного з видів фінансового ризику і, відповідно, здійснювати вибір
методів управління ними.

picscalex95010009000003fb2700000d004600000000001400000026060f001e00fffff
fff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b0200000
000050000000c020617621013000000fb0200000000000000000000000000cc000000014
36f7572696572204e657700cc00040000002d010000040000000201010015000000fb02b
1ff000000000000bc02000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000
40000002d010100050000000902000000020d000000320a0000ffff01000400000000006
210061720002b001000000026060f001600ffffffff00000b0000001b000000281000003
417000007000000fc020100000000000000040000002d01020009000000fa0200000c000
000000000022200040000002d010300070000001b0402015e0c1b008d0407000000fc020
000ffffff000000040000002d01040009000000fa0200000000000000000000220004000
0002d01050004000000f0010300030000001e00070000001604dc001b0c3f00cf0404000
0000201010015000000fb029cff000000000000bc02000000000440001254696d6573204
e657720526f6d616e000000040000002d0103000500000014024200430515000000fb029
cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc000
40000002d010600040000002e0101003b000000320a4200430520000400cf043f001a0cd
c00d7e8edede8eae820f0e8e7e8eab3e220efebe0f2b3e6ede8f520f1e8f1f2e5ec49003
a003a003a003a003a003a00190038003a0028003a003a001c00360019003a00380032003
2001c0047003a003a00320019002c003a002c0032002c004400040000002e01000004000
0002d01030004000000f00106000d000000320a4200a60b01000400cf043f001a0cdc002
0003600040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000c000000000000022
200040000002d010600070000001b047a02ff067201e400040000002d010400040000002
d01050004000000f0010600030000001e000700000016045502bc0696012601040000000
2010100040000002d010300050000000902000000020500000014029901520115000000f
b029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010600040000002e01010032000000320a990152011a00040026019601b
b065502d7e8edede8eae820f4b3ede0edf1eee2e8f520f0e8e7e8eab3e249003a003a003
a003a003a003a00190044001c003a0032003a002c00320036003a003200190038003a002
8003a003a001c003600040000002e010000040000002d01030004000000f00106000d000
000320a99018f060100040026019601bb06550220003600040000002701ffff040000002
d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002d010600070000001b042
a049808f502c700040000002d010400040000002d01050004000000f0010600030000001
e0007000000160405045508190308010400000002010100040000002d010300050000000
902000000020500000014021903800115000000fb029cff000000000000bc02000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e010
10040000000320a19038001230004000801190354080504d0eee7f0e8e220f320f7e0f1b
320ecb3e620f3eaebe0e4e5ededffec20f3e3eee4e820003c003200280038003a0036001
90032001900380032002c001c00190044001c004700190032003a003800320033002c003
a003a0036004400190032002d00320033003a001900040000002e010000040000002d010
30004000000f00106000d000000320a19030008010004000801190354080504200036000
4000000020101000500000014028c03740315000000fb029cff000000000000bc0200000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002
e01010020000000320a8c0374030e0004000801190354080504b320f0eee7f0e0f5f3ede
aeeec201c00190038003200280038003200320032003a003a00320044001900040000002
e010000040000002d01030004000000f00106000d000000320a8c030c060100040008011
90354080504200036000400000002010100040000002d0101000d000000320aff03ad040
1000400080119035408050420002b00040000002701ffff040000002d01020009000000f
a0200000c000000000000022200040000002d010600070000001b04910d9808650bc8000
40000002d010400040000002d01050004000000f0010600030000001e000700000016046
b0d5508890b0a010400000002010100040000002d0103000500000009020000000205000
0001402890bd20115000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010038000000320a8
90bd2011e0004000a01890b54086b0dcde0f0e0e6e5edb3f1f2fc20e7e0f1eee1f320f0e
ee7f0e0f5f3edeab3e24e0032003800320047002c003a001c002c0032003500190028003
2002c00320032003200190038003200280038003200320032003a003a001c00360004000
0002e010000040000002d01030004000000f00106000d000000320a890b8c07010004000
a01890b54086b0d200036000400000002010100050000001402fc0b490115000000fb029
cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc000
40000002d010600040000002e01010014000000320afc0b4901060004000a01890b54086
b0d20ede020f0e819003a003200190038003a00040000002e010000040000002d0103000
4000000f0010600050000001402fc0b590215000000fb029cff000000000000bc0200000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002
e01010035000000320afc0b59021c0004000a01890b54086b0de7e8ea20ede5efebe0f2e
5e6f32028ede5e2e8eaeeede0ededff20e728003a003a0019003a002c003a00380032003
2002c0047003200190021003a002c0036003a003a0032003a0032003a003a00360019002
800040000002e010000040000002d01030004000000f0010600050000001402fc0bc2071
5000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010600040000002e0101000d000000320afc0bc207010004000
a01890b54086b0dee003200040000002e010000040000002d01030004000000f00106000
d000000320afc0bf407010004000a01890b54086b0d2d002100040000000201010005000
00014026f0c720115000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a6
f0c7201040004000a01890b54086b0de1eee2923200320036002100040000002e0100000
40000002d01030004000000f00106000500000014026f0c2d0215000000fb029cff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010600040000002e0101000d000000320a6f0c2d02010004000a01890b54086b0dff003
600040000002e010000040000002d01030004000000f00106000500000014026f0c63021
5000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010600040000002e01010038000000320a6f0c63021e0004000
a01890b54086b0de7e0edfc20e5ecb3f2e5edf2eeec2020f0eee7f0e0f5f3edeaeee2e8f
520280032003a00350019002c0044001c0032002c003a003200320044001900190038003
200280038003200320032003a003a00320036003a0032001900040000002e01000004000
0002d01030004000000f00106000400000002010100050000001402e50c000415000000f
b029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010600040000002e01010016000000320ae50c0004070004000a01890b5
4086b0de7e0f1eee1b3e200280032002c00320032001c003600040000002e01000004000
0002d01030004000000f00106000d000000320ae50c3c05010004000a01890b54086b0d2
90021000d000000320ae50c5d05010004000a01890b54086b0d20003600040000002701f
fff040000002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002d0106000
70000001b04fa0f98080b0ec800040000002d010400040000002d01050004000000f0010
600030000001e00070000001604d40f5508300e0a010400000002010100040000002d010
30005000000090200000002050000001402300eae0115000000fb029cff000000000000b
c02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0106000
40000002e0101003a000000320a300eae011f0004000a01300e5408d40fc2f2f0e0f2e02
0efebe0f2eef1eff0eeeceee6edeef1f2b320eee4ede8ec2000430032003800320032003
20019003a0038003200320032002c003a00380032004400320047003a0032002c0032001
c001900320033003a003a0044001900040000002e010000040000002d01030004000000f
00106000d000000320a300ed407010004000a01300e5408d40f200036000400000002010
100050000001402a30ef20115000000fb029cff000000000000bc02000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101003a000
000320aa30ef2011f0004000a01300e5408d40fb3e720f3f7e0f1ede8eab3e220efebe0f
2b3e6edeebf20f1e8f1f2e5ece820001c00280019003200380032002c003a003a003a001
c00360019003a003800320032001c0047003a0032001c0019002c003a002c0032002c004
4003a001900040000002e010000040000002d01030004000000f00106000400000002010
100050000001402190f770115000000fb029cff000000000000bc02000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101003e000
000320a190f7701220004000a01300e5408d40f28ede5f1efeee4b3e2e0ede520e1e0ede
af0f3f2f1f2e2ee20efe0f0f2ede5f0e02921003a002c002c003a00320033001c0036003
2003a002c001900320032003a003a003800320032002c0032003600320019003a0032003
80032003a002c00380032002100040000002e010000040000002d01030004000000f0010
6000d000000320a190fe607010004000a01300e5408d40f20003600040000002701ffff0
40000002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002d01060007000
0001b04251298087410c800040000002d010400040000002d01050004000000f00106000
30000001e000700000016040012550898100a010400000002010100040000002d0103000
50000000902000000020500000014029810540215000000fb029cff000000000000bc020
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01060004000
0002e0101002f000000320a98105402180004000a01981054080012cde5e4eef1f2e0f2e
dfcee20e2b3e4ebe0e3eee4e6e5ede54e002c00330032002c003200320032003a0035003
200190036001c003300380032002d003200330047002c003a002c00040000002e0100000
40000002d01030004000000f00106000d000000320a98100907010004000a01981054080
0122000360004000000020101000500000014020b11130215000000fb029cff000000000
000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010
600040000002e01010035000000320a0b1113021c0004000a0198105408001220e0e1ee2
0ede5eff0e0e2e8ebfcede520f3eff0e0e2ebb3ededff20190032003200320019003a002
c003a003800320036003a00380035003a002c00190032003a0038003200360038001c003
a003a0036001900040000002e010000040000002d01030004000000f0010600040000000
20101000500000014028111450115000000fb029cff000000000000bc02000000cc04400
01254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101004
0000000320a81114501230004000a01981054080012f0e8e7e8eae0ece820e220f0e0ece
ae0f520efebe0f2b3e6edeebf20f1e8f1f2e5ece80038003a0028003a003a00320044003
a001900360019003800320044003a003200320019003a003800320032001c0047003a003
2001c0019002c003a002c0032002c0044003a00040000002e010000040000002d0103000
4000000f00106000d000000320a81111808010004000a019810540800122000360004000
0002701ffff040000002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002
d010600070000001b047a026e0f7201b408040000002d010400040000002d01050004000
000f0010600030000001e0007000000160455022b0f9601f608040000000201010004000
0002d0103000500000009020000000205000000140299013e0915000000fb029cff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010600040000002e01010026000000320a99013e0912000400f60896012a0f5502d7e8e
dede8eae820ede5f4b3ede0edf1eee249003a003a003a003a003a003a0019003a002c004
4001c003a0032003a002c0032003600040000002e010000040000002d01030004000000f
00106000500000014029901fc0c15000000fb029cff000000000000bc02000000cc04400
01254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101001
a000000320a9901fc0c0a000400f60896012a0f5502e8f520f0e8e7e8eab3e23a0032001
90038003a0028003a003a001c003600040000002e010000040000002d01030004000000f
00106000d000000320a9901e10e01000400f60896012a0f550220003600040000002701f
fff040000002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002d0106000
70000001b049507ac0ff502cf09040000002d010400040000002d01050004000000f0010
600030000001e000700000016046f07690f1903110a0400000002010100040000002d010
100050000000902000000020d000000320a1903bc0c01000400110a1903680f6f0720002
b000400000002010100040000002d0103000500000014027403550a15000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010600040000002e0101001a000000320a7403550a0a000400110a1903680f6f07c
eefe5f0e0f6b3e9edb34e003a002c00380032003a001c003a003a001c00040000002e010
000040000002d01030004000000f00106000d000000320a7403590c01000400110a19036
80f6f07200019000500000014027403720c15000000fb029cff000000000000bc0200000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002
e0101001d000000320a7403720c0c000400110a1903680f6f07f2e020f2e5f5edb3f7edb
32032003200190032002c0032003a001c0038003a001c001900040000002e01000004000
0002d01030004000000f001060005000000140274037c0e15000000fb029cff000000000
000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010
600040000002e01010013000000320a74037c0e05000400110a1903680f6f07e7e1eebf2
0002800320032001c001900040000002e010000040000002d01030004000000f00106000
d000000320a74033d0f01000400110a1903680f6f0720003600040000000201010005000
0001402e703ed0a15000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010029000000320ae
703ed0a14000400110a1903680f6f07f320efebe0f2b3e6edb3e920f1e8f1f2e5ecb33a3
20019003a003800320032001c0047003a001c003a0019002c003a002c0032002c0044001
c002100040000002e010000040000002d01030004000000f00106000d000000320ae7038
b0e01000400110a1903680f6f0720003600040000000201010010000000fb029cff00000
00000009001000000020440001253796d626f6c0002040000002d0106000d000000320a5
a04400a01000400110a1903680f6f07b7002e000d000000320a5a046e0a01000400110a1
903680f6f0720004800040000002d0103000500000014026204b60a15000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010700040000002e0101002f000000320a6204b60a18000400110a1903680f6f07e
7e1eebf20e220e5ede5f0e3eeefeef1f2e0f7e0ededb33b2800320032001c00190036001
9002c003a002c0038002d0032003a0032002c0032003200380032003a003a001c0021000
40000002e010000040000002d01030004000000f00107000d000000320a6204060f01000
400110a1903680f6f07200036000400000002010100040000002d0106000d000000320ad
404400a01000400110a1903680f6f07b7002e000d000000320ad4046e0a01000400110a1
903680f6f0720004800040000002d010300050000001402dc04b60a15000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010700040000002e01010028000000320adc04b60a13000400110a1903680f6f07e
7e1eebf20e220ece5f0e5e6e0f52020e7e292002800320032001c0019003600190044002
c0038002c0047003200320019001900280036002100040000002e010000040000002d010
30004000000f0010700050000001402dc04f60d15000000fb029cff000000000000bc020
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01070004000
0002e01010013000000320adc04f60d05000400110a1903680f6f07ffe7eaf33b0036002
8003a0032002100040000002e010000040000002d01030004000000f00107000d0000003
20adc04e10e01000400110a1903680f6f07200036000400000002010100040000002d010
6000d000000320a4e05400a01000400110a1903680f6f07b7002e000d000000320a4e056
e0a01000400110a1903680f6f0720004800040000002d0103000500000014025605b60a1
5000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010700040000002e01010028000000320a5605b60a130004001
10a1903680f6f07e2b3e4eceee2e820eee1ebe0e4ede0ededff3b0036001c00330044003
20036003a001900320032003800320033003a0032003a003a0036002100040000002e010
000040000002d01030004000000f00107000d000000320a5605720e01000400110a19036
80f6f07200036000400000002010100040000002d0106000d000000320ac805400a01000
400110a1903680f6f07b7002e000d000000320ac8056e0a01000400110a1903680f6f072
0004800040000002d010300050000001402d005b60a15000000fb029cff000000000000b
c02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0107000
40000002e0101002b000000320ad005b60a15000400110a1903680f6f07ede5e4eeebb3e
ae820eff0eee3f0e0ecedeee3ee20003a002c003300320038001c003a003a0019003a003
80032002d003800320044003a0032002d0032001900040000002e010000040000002d010
30004000000f001070004000000020101000500000014024306b60a15000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010700040000002e0101001f000000320a4306b60a0d000400110a1903680f6f07e
7e0e1e5e7efe5f7e5ededff3b002800320032002c0028003a002c0038002c003a003a003
6002100040000002e010000040000002d01030004000000f00107000d000000320a43062
b0d01000400110a1903680f6f07200036000400000002010100040000002d0106000d000
000320ab506400a01000400110a1903680f6f07b7002e000d000000320ab5066e0a01000
400110a1903680f6f0720004800040000002d010300050000001402bd06b60a15000000f
b029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010700040000002e01010011000000320abd06b60a04000400110a19036
80f6f07b3edf8b31c003a0052001c00040000002e010000040000002d01030004000000f
00107000d000000320abd067a0b01000400110a1903680f6f0720003600040000002701f
fff040000002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002d0107000
70000001b04310aac0f4208cf09040000002d010400040000002d01050004000000f0010
700030000001e000700000016040b0a690f6608110a0400000002010100040000002d010
100050000000902000000020d000000320a6608bd0c01000400110a6608680f0b0a20002
b000400000002010100040000002d010300050000001402c108c10a15000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010700040000002e0101002e000000320ac108c10a17000400110a6608680f0b0ad
1f2e8f5b3e9edb320ebe8f5e02028efeee2e5edb32c2000480032003a0032001c003a003
a001c00190038003a0032003200190021003a00320036002c003a001c001900190004000
0002e010000040000002d01030004000000f001070004000000020101000500000014023
709730a15000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e0101002f000000320a3709730a1
8000400110a6608680f0b0aefeee6e5e6b32c20e7e5ecebe5f2f0f3f1e820f2eef9ee293
a00320047002c0047001c001900190028002c00440038002c003200380032002c003a001
90032003200520032002100040000002e010000040000002d01030004000000f00107000
d000000320a3709070f01000400110a6608680f0b0a20003600040000002701ffff04000
0002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002d010700070000001
b04530dac0fe90acf09040000002d010400040000002d01050004000000f001070003000
0001e000700000016042d0d690f0d0b110a0400000002010100040000002d01030005000
0000902000000020500000014020d0b510a15000000fb029cff000000000000bc0200000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002
e01010031000000320a0d0b510a19000400110a0d0b680f2d0dcfeeece8ebeae82c20ede
5f1e0edeaf6b3eeedeee2e0ede520004e00320044003a0038003a003a00190019003a002
c002c0032003a003a003a001c0032003a003200360032003a002c001900040000002e010
000040000002d01030004000000f00107000400000002010100050000001402800ba20a1
5000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010700040000002e01010016000000320a800ba20a070004001
10a0d0b680f2d0de2f2f0f3f7e0ed003600320038003200380032003a00040000002e010
000040000002d01030004000000f0010700050000001402800b180c15000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010700040000002e01010022000000320a800b180c0f000400110a0d0b680f2d0de
dff20e220efebe0f2b3e6ede8e920003a0036001900360019003a003800320032001c004
7003a003a003a001900040000002e010000040000002d01030004000000f001070004000
00002010100050000001402f30b560b15000000fb029cff000000000000bc02000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e010
10023000000320af30b560b10000400110a0d0b680f2d0deff0eef6e5f120b3e720ece5f
2eefe203a00380032003a002c002c0019001c002800190044002c00320032004c0019000
40000002e010000040000002d01030004000000f00107000400000002010100050000001
402660cbc0a15000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e01010029000000320a660cb
c0a14000400110a0d0b680f2d0df8e0f5f0e0e9f1f2e2e02c20eaf0e0e4b3e6eae852003
2003200380032003a002c00320036003200190019003a003800320033001c0047003a003
a00040000002e010000040000002d01030004000000f00107000d000000320a660cbc0e0
1000400110a0d0b680f2d0d200036000400000002010100040000002d0101000d0000003
20ad90c110a01000400110a0d0b680f2d0d20002b00040000002701ffff040000002d010
20009000000fa0200000c000000000000022200040000002d010700070000001b042512a
c0f7410cf09040000002d010400040000002d01050004000000f0010700030000001e000
700000016040012690f9810110a0400000002010100040000002d0103000500000009020
00000020500000014029810d10a15000000fb029cff000000000000bc02000000cc04400
01254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e0101002
b000000320a9810d10a15000400110a9810680f0012cde5f7b3f2eae02c20ede5e4eef1e
aeeede0ebe020004e002c0038001c0032003a003200190019003a002c00330032002c003
a0032003a003200380032001900040000002e010000040000002d01030004000000f0010
70004000000020101000500000014020b119b0a15000000fb029cff000000000000bc020
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01070004000
0002e0101002e000000320a0b119b0a17000400110a9810680f0012eff0e0e2eee2e020e
1e0e7e020efebe0f2b3e6ede8f520003a003800320036003200360032001900320032002
800320019003a003800320032001c0047003a003a0032001900040000002e01000004000
0002d01030004000000f001070004000000020101000500000014027e11220c15000000f
b029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010700040000002e01010014000000320a7e11220c06000400110a98106
80f0012f1e8f1f2e5ec2c003a002c0032002c004400040000002e010000040000002d010
30004000000f00107000d000000320a7e11560d01000400110a9810680f0012200036000
400000002010100040000002d0101000d000000320af111110a01000400110a9810680f0
01220002b00040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000c00000000000
0022200040000002d010700070000001b0485159808d413c800040000002d01040004000
0002d01050004000000f0010700030000001e000700000016045f155508f9130a0104000
00002010100040000002d01030005000000090200000002050000001402f913480115000
000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616
e00cc00040000002d010700040000002e0101003e000000320af9134801220004000a01f
91354085f15cceee6ebe8e2b3f1f2fc20e4ebff20efebe0f2ede8eae020eee1f3eceee2e
8f2e8205e003200470038003a0036001c002c0032003500190033003800360019003a003
800320032003a003a003a00320019003200320032004400320036003a0032003a0019000
40000002e010000040000002d01030004000000f00107000400000002010100050000001
4026b14f10115000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e0101002c000000320a6b14f
101160004000a01f91354085f15e2e8eaeeede0ededff20f1e2eee3ee20e7eee1eee2923
6003a003a0032003a0032003a003a00360019002c00360032002d0032001900280032003
200320036002100040000002e010000040000002d01030004000000f0010700050000001
4026b141d0615000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e01010016000000320a6b141
d06070004000a01f91354085f15ffe7e0ededff20003600280032003a003a00360019000
40000002e010000040000002d01030004000000f00107000d000000320a6b14700701000
4000a01f91354085f15200036000400000002010100050000001402de140a0315000000f
b029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010700040000002e01010022000000320ade140a030f0004000a01f9135
4085f15efe5e2ede8ece820f3eceee2e0ece8003a002c0036003a003a0044003a0019003
200440032003600320044003a00040000002e010000040000002d01030004000000f0010
7000d000000320ade143f06010004000a01f91354085f152000360004000000020101000
40000002d0101000d000000320a51150a01010004000a01f91354085f1520002b0004000
0002701ffff040000002d01020009000000fa0200000c000000000000022200040000002
d010700070000001b04981398086212c800040000002d010400040000002d01050004000
000f0010700030000001e000700000016047213550886120a01040000000201010004000
0002d0103000500000009020000000205000000140286120e0215000000fb029cff00000
0000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010700040000002e01010035000000320a86120e021c0004000a01861254087213cde5e
2e8e7ede0f7e5edb3f1f2fc20f9eee4ee20f0eee7ecb3f0f3204e002c0036003a0028003
a00320038002c003a001c002c00320035001900520032003300320019003800320028004
4001c00380032001900040000002e010000040000002d01030004000000f00107000d000
000320a86126907010004000a01861254087213200036000400000002010100050000001
402f912e80215000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e01010028000000320af912e
802130004000a01861254087213f2e020f0eee7efeee4b3ebf320f0e8e7e8eaf30032003
20019003800320028003a00320033001c0038003200190038003a0028003a003a0032000
40000002e010000040000002d01030004000000f00107000d000000320af912750601000
4000a018612540872132000360005000000090200000002050000000102ffffff0207000
000fc020000e5e5e5020000040000002d010700090000001d062100f00006004a076c130
a01040000002d01040004000000f00107000500000009020100000205000000010201000
0020400000002010100040000002d0101000d000000320a6c130a01010004000a0186125
408721320002b00030000001e000700000016047213540886120a0107000000fc020000e
5e5e5020000040000002d01070005000000090200000002050000000102ffffff0204000
0002d01040004000000f0010700050000000902010000020500000001020100000204000
0002701ffff040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000c00000000000
0022200040000002d010700070000001b047e0fac0fcd0dcf09040000002d01040004000
0002d01050004000000f0010700030000001e00070000001604590f690ff20d110a04000
00002010100040000002d010100050000000902000000020d000000320af20dbd0c01000
400110af20d680f590f20002b000400000002010100040000002d0103000500000014025
00e110a15000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010700040000002e01010022000000320a500e110a0
f000400110af20d680f590fcde5efe5f0e5e4e1e0f7e5edb320ef004e002c003a002c003
8002c0033003200320038002c003a001c0019003a00040000002e010000040000002d010
30004000000f0010700050000001402500ef90c15000000fb029cff000000000000bc020
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01070004000
0002e01010020000000320a500ef90c0e000400110af20d680f590feeebb3f2e8f7edb32
0efeee4b3bf320038001c0032003a0038003a001c0019003a00320033001c001c0004000
0002e010000040000002d01030004000000f00107000d000000320a500e690f010004001
10af20d680f590f20003600040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff00000
4000000f7010000cf0000000602000009000000fa02050000000000ffffff00220004000
0002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080004000000060102000
c000000240304000b00f8010b000402c7000402c700f8010400000006010100040000002
d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001
600ffffffff00000400000059070000cf000000ba070000040000002d010700040000002
d01080004000000060102000c000000240304000b0083070b008f0778008f07780083070
4000000060101000a000000240303007600b207c8008a0776006107040000002d0105000
40000002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff0000040000007e030000cf000000df030000040000002d010700040000002d0108000
4000000060102000c000000240304000b00a8030b00b4037800b4037800a803040000000
60101000a000000240303007600d703c800ae0376008603040000002d010500040000002
d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a
40f0000570e000030100000b80e0000040000002d010700040000002d010800040000000
60102000c0000002403040028108d0e2810810efa0f810efa0f8d0e04000000060101000
a00000024030300fd0f5f0eac0f880efd0fb00e040000002d010500040000002d0104000
800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a40f00001
d050000301000007e050000040000002d010700040000002d01080004000000060102000
c000000240304002810530528104705fa0f4705fa0f530504000000060101000a0000002
4030300fd0f2505ac0f4e05fd0f7605040000002d010500040000002d010400080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a40f0000090900003
01000006a090000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c0000002
403040028103f0928103309fa0f3309fa0f3f0904000000060101000a00000024030300f
d0f1109ac0f3a09fd0f6209040000002d010500040000002d0104000800000026060f000
600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a40f0000b00b0000301000001
10c0000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304002
810e60b2810da0bfa0fda0bfa0fe60b04000000060101000a00000024030300fd0fb80ba
c0fe00bfd0f090c040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600fffff
fff01001000000026060f001600ffffffff00009b0b0000ee020000b30f0000fd0200000
40000002d010700040000002d01080004000000060102000c00000024030400ab0ffb02a
b0fef02a20bef02a20bfb020400000006010100040000002d010500040000002d0104000
800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000da040000f
00000003b0500008b010000040000002d010700040000002d01080004000000060102000
c000000240304001005f7000405f700040534011005340104000000060101000a0000002
4030300e20432010a05840133053201040000002d010500040000002d010400080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000720b0000f0000000d
30b00008b010000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c0000002
4030400a80bf7009c0bf7009c0b3401a80b340104000000060101000a000000240303007
a0b3201a20b8401cb0b3201040000002d010500040000002d0104000800000026060f000
600ffffffff0100040000002d01020009000000fa0200000c00000000000002220004000
0002d010900070000001b0443089808d006c700040000002d010400040000002d0105000
4000000f0010900030000001e000700000016041e085508f406080104000000020101000
40000002d01030005000000090200000002050000001402f406ed0115000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010900040000002e01010038000000320af406ed011e0004000801f40654081e08d
0eee7f0e8e220f320f7e0f1b320ecb3e620efeef1f2e0f7e0ededffec203c00320028003
8003a003600190032001900380032002c001c00190044001c00470019003a0032002c003
2003200380032003a003a00360044001900040000002e010000040000002d01030004000
000f00109000d000000320af4068707010004000801f40654081e0820004b00040000000
20101000500000014026a07080115000000fb029cff000000000000bc02000000cc04400
01254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101004
6000000320a6a070801270004000801f40654081e08b320efebe0f2e5e6e5ec2028ede5f
1e8edf5f0eeededb3f1f2fc20f0eee7f0e0f5f3edeab3e229001c0019003a00380032003
2002c0047002c004400190021003a002c002c003a003a003200380032003a003a001c002
c0032003500180038003200280038003200320032003a003a001c0036002100040000002
e010000040000002d01030004000000f00109000d000000320a6a075408010004000801f
40654081e0820003600040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000c000
000000000022200040000002d010900070000001b0456065b0867048201040000002d010
400040000002d01050004000000f0010900030000001e00070000001604300618088b04c
4010400000002010100040000002d010300050000000902000000020500000014028b042
a0215000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010035000000320a8b042a021c000
400c4018b0417083006cceee6ebe8e2b3f1f2fc20e0edf3ebfee2e0ededff20f3e3eee4e
8205e003200470038003a0036001c002c0032003500190032003a00320038004c0036003
2003a003a003600190032002d00320033003a001900040000002e010000040000002d010
30004000000f00109000400000002010100050000001402fe04e30115000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010900040000002e0101003d000000320afe04e30121000400c4018b0417083006e
0e1ee20ede5e2e8eaeeede0ededff20eee4edb3bafe20e7b320f1f2eef0b3ed200032003
200320019003a002c0036003a003a0032003a0032003a003a0036001900320033003a001
c002b004c00190028001c0019002c003200320038001c003a001900040000002e0100000
40000002d01030004000000f001090004000000020101000500000014027105300215000
000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616
e00cc00040000002d010900040000002e01010029000000320a7105300214000400c4018
b0417083006eff0e8e9edfff2eee3ee20ede5fe20e7eee1eee23a0038003a003a003a003
600320032002d00320019003a002c004c00190028003200320032003600040000002e010
000040000002d01030004000000f00109000d000000320a7105210601000400c4018b041
7083006920021000500000014027105420615000000fb029cff000000000000bc0200000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d010900040000002
e01010014000000320a7105420606000400c4018b0417083006ffe7e0ededff360028003
2003a003a003600040000002e010000040000002d01030004000000f00109000d0000003
20a71057c0701000400c4018b0417083006200036000400000002010100040000002d010
1000d000000320ae405c40101000400c4018b041708300620002b00040000002701ffff1
000000026060f001600ffffffff0000fe000000220400000d010000e1050000040000002
d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304000b012904ff002904f
f00d9050b01d9050400000006010100040000002d010500040000002d010400080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000fe000000a90500008
a0100000a060000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c0000002
40304000501d3050501df053301df053301d30504000000060101000a000000240303003
10102068201da053101b105040000002d010500040000002d0104000800000026060f000
600ffffffff0100040000002d01020009000000fa0200000c00000000000002220004000
0002d010900070000001b04ea0a5b08be088201040000002d010400040000002d0105000
4000000f0010900030000001e00070000001604c40a1808e208c40104000000020101000
40000002d01030005000000090200000002050000001402e208a70215000000fb029cff0
00000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010900040000002e0101002c000000320ae208a70216000400c401e2081708c40ac
ceee6ebe8e2b3f1f2fc20e0edf3ebfee2e0ededff205e003200470038003a0036001c002
c0032003500190032003a00320038004c00360032003a003a0036001900040000002e010
000040000002d01030004000000f001090004000000020101000500000014025509f0011
5000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010900040000002e01010038000000320a5509f0011e000400c
401e2081708c40aefebe0f2b3e6edeee3ee20e4eef0f3f7e5ededff20e0e1ee20e7e0ece
ee23a003800320032001c0047003a0032002d0032001900330032003800320038002c003
a003a0036001900320032003200190028003200440032003600040000002e01000004000
0002d01030004000000f00109000d000000320a5509b80701000400c401e2081708c40a2
d0021000d000000320a5509d90701000400c401e2081708c40a200036000400000002010
100050000001402c809fd0115000000fb029cff000000000000bc02000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e0101000e000
000320ac809fd0102000400c401e2081708c40aebe538002c00040000002e01000004000
0002d01030004000000f0010900050000001402c809610215000000fb029cff000000000
000bc02000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010
900040000002e01010035000000320ac80961021c000400c401e2081708c40aededff20e
de020efeef1f2e0f7e0ededff20efebe0f2ede8eaeeec203a003a00360019003a0032001
9003a0032002c0032003200380032003a003a00360019003a003800320032003a003a003
a00320044001900040000002e010000040000002d01030004000000f00109000d0000003
20ac809e50701000400c401e2081708c40a2000360004000000020101000500000014023
b0a580215000000fb029cff000000000000bc02000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010900040000002e01010034000000320a3b0a58021
b000400c401e2081708c40ae4ee20e9eee3ee20e2e8eaeeede0ededff2028e2b3e4eaebe
8ea29003300320019003a0032002d003200190036003a003a0032003a0032003a003a003
6001900210036001c0033003a0038003a003a002100040000002e010000040000002d010
30004000000f00109000d000000320a3b0a720701000400c401e2081708c40a200036000
4000000020101000d000000320aae0ac40101000400c401e2081708c40a2000360004000
0002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000fe000000c20900008a010000230a0
000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304000501e
c090501f8093301f8093301ec0904000000060101000a0000002403030031011b0a8201f
2093101ca09040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff0
1001000000026060f001600ffffffff0000fe0000003b0800000d010000fa09000004000
0002d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304000b014208ff004
208ff00f2090b01f2090400000006010100040000002d010500040000002d01040008000
00026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000004000000f7010
00013000000f8100000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c000
000240304001100fe010500fe010500f0101100f0100400000006010100040000002d010
500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600f
fffffff00000400000064110000cf00000073110000040000002d010700040000002d010
80004000000060102000c000000240304000b0065110b007111c7007111c700651104000
00006010100040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff0
1001000000026060f001600ffffffff000006000000c0100000d00000002111000004000
0002d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304000d00ea100d00f
6107900f6107900ea1004000000060101000a0000002403030077001911c800f0107700c
810040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff010010000
00026060f001600ffffffff000006000000690c0000d0000000ca0c0000040000002d010
700040000002d01080004000000060102000c000000240304000d00930c0d009f0c79009
f0c7900930c04000000060101000a000000240303007700c20cc8009a0c7700710c04000
0002d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060
f001600ffffffff000021100000f70100003010000035110000040000002d01070004000
0002d01080004000000060102000c000000240304002e10fe012210fe0122102d112e102
d110400000006010100040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600f
fffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a40f0000fd100000301000005e110
000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c0000002403040028103
31128102711fa0f2711fa0f331104000000060101000a00000024030300fd0f0511ac0f2
e11fd0f5611040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff0
1001000000026060f001600ffffffff00000d090000570500001c090000f810000004000
0002d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304001a095e050e095
e050e09f0101a09f0100400000006010100040000002d010500040000002d01040008000
00026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00000e090000e9100
000d7090000f8100000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c000
000240304001509ea101509f610cf09f610cf09ea100400000006010100040000002d010
500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600f
fffffff000051080000000a00001c090000610a0000040000002d010700040000002d010
80004000000060102000c000000240304001409360a14092a0aa7082a0aa708360a04000
000060101000a00000024030300aa08080a5808300aaa08590a040000002d01050004000
0002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0
000510800002e0500001c0900008f050000040000002d010700040000002d01080004000
000060102000c000000240304001409640514095805a7085805a70864050400000006010
1000a00000024030300aa08360558085e05aa088705040000002d010500040000002d010
4000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000090080
0003b110000d70900009c110000040000002d010700040000002d0108000400000006010
2000c00000024030400e6086511e6087111800971118009651104000000060101000a000
00024030300e908431198086c11e90894110a000000240303007e099411d0096c117e094
311040000002d010500040000002d0104000800000026060f000600ffffffff010010000
00026060f001600ffffffff00000d090000df110000d7090000ee110000040000002d010
700040000002d01080004000000060102000c00000024030400cf09ec11cf09e0111409e
0111409ec110400000006010100040000002d010500040000002d0104000800000026060
f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00000d090000df1100001c090
00095140000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c00000024030
4001a09e6110e09e6110e098d141a098d140400000006010100040000002d01050004000
0002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0
000900800005d1400001c090000be140000040000002d010700040000002d01080004000
000060102000c000000240304001409931414098714e6088714e60893140400000006010
1000a00000024030300e908651498088e14e908b614040000002d010500040000002d010
4000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000090080
000291300001c0900008a130000040000002d010700040000002d0108000400000006010
2000c0000002403040014095f1314095313e6085313e6085f1304000000060101000a000
00024030300e908311398085a13e9088213040000002d010500040000002d01040008000
00026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000004000000d20e0
000cf000000330f0000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c000
000240304000b00fc0e0b00080f7800080f7800fc0e04000000060101000a00000024030
30076002b0fc800020f7600da0e040000002d010500040000002d0104000800000026060
f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000040000006411000013000
000d3140000040000002d010700040000002d01080004000000060102000c00000024030
40011006b1105006b110500cb141100cb140400000006010100040000002d01050004000
0002d0104000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0
00004000000eb120000cf0000004c130000040000002d010700040000002d01080004000
000060102000c000000240304000b0015130b00211378002113780015130400000006010
1000a0000002403030076004413c8001c137600f312040000002d010500040000002d010
4000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000004000
0009b140000cf000000fc140000040000002d010700040000002d0108000400000006010
2000c000000240304000b00c5140b00d1147800d1147800c51404000000060101000a000
000240303007600f414c800cc147600a314040000002d010500040000002d01040008000
00026060f000600ffffffff0100040000002d01040009000000fa0200000c000000fffff
f022200040000002d010900070000001b0435172f0f0a168800040000002d01040004000
0002d01050004000000f0010900030000001e000700000016040f17ec0e2e16ca0015000
000fb028bff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616
e000000040000002d010900040000002d010900040000000201010015000000fb028bff0
00000000000bc02010000000440001254696d6573204e657720526f6d616e00000004000
0002d010a00050000000902000000020500000014023516c40115000000fb028bff00000
0000000bc02010000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010b00040000002e01010014000000320a3516c40106000400ca002e16eb0e0f17d0e8f
12e20324700410034001d001d003b00040000002e010000040000002d010a0004000000f
0010b0015000000fb028bff000000000000bc02000000000440001254696d6573204e657
720526f6d616e000000040000002d010b000e000000320a3316f50202000400ca002e16e
b0e0f172e201d001d00040000002d01090005000000140236162f0315000000fb028bff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010c00040000002e01010031000000320a36162f0319000400ca002e16eb0e0f17d
3e7e0e3e0ebfcede5ede020f1f5e5ece020f7e8edede8eab30053002e003400300034003
a0035003f0034003f0034001d0034003b0034004a0034001d003b003f003f003f003f003
9002100040000002e010000040000002d01090004000000f0010c0005000000140236168
90815000000fb028bff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010c00040000002e01010032000000320a361689081a000
400ca002e16eb0e0f17e220f0e8e7e8eab3e220efebe0f2b3e6ede8f520f1e8f1f2e5ec3
7001d003b003f002e003f003900210037001d003f003a0034003300210051003f003f003
b001d0034003f003400330034004a00040000002e010000040000002d01090004000000f
0010c000d000000320a3616f20d01000400ca002e16eb0e0f1720003500040000002701f
fff1000000026060f001600ffffffff0000660f0000f7010000301000000602000004000
0002d010700040000002d01080004000000060102000c000000240304006d0ff8016d0f0
402281004022810f8010400000006010100040000002d010500040000002d01040008000
00026060f000600ffffffff0100040000002d010000030000000000

На нашу думку, типи ризиків платіжних систем, їх ступінь і, відповідно,
заходи управління повинні розглядатись під сукупним впливом питань: чи
здійснюються розрахунки на валовій основі або через систему
багатостороннього заліку взаємних вимог; хто керує системою (центральний
банк чи приватна організація); чи надає система денний кредит. Такий
підхід до класифікації платіжних систем, з нашого погляду, є
оптимальним, оскільки дозволяє максимально закцентувати увагу на
ключових відмінностях типів ризиків, притаманних цим системам, і,
відповідно, механізмів ризик-менеджменту.

Важливе значення має управління ризиками. Процес менеджменту ризиків
передбачає ідентифікацію нараженості на ризик, оцінку ризиків, вибір
методів управління ризиком та їх застосування, кінцевою метою чого є
досягнення оптимального для підприємця співвідношення прибутку і ризику.

Оцінка ризиків визначає обсяг і структуру методів управління ними. Серед
способів управління ризиками, залежно від спеціальних прийомів, можна
виділити дві групи: організаційно-технічні способи управління, які
охоплюють заходи (прийоми) уникнення ризику, зниження його рівня;
фінансово-договірні способи самостійного протистояння ризикові, передачі
ризику, страхування ризиків.

21. Аналіз платіжних систем, що використовуються в мережі Інтернет

За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у
третьому тисячолітті значення ефективних фінансових взаємовідносин між
клієнтами неухильно зростатиме. Тому, якщо у світі з’являються нові
технології, що дозволяють підвищити цю ефективність, фінансові інститути
прагнуть їх впровадити і надати в розпорядження своїх клієнтів. Саме
потреби корпоративних і мільйонів індивідуальних клієнтів головним чином
визначили мережу Інтернет одним із пріоритетних каналів надання сучасних
фінансових послуг різноманітними фінансовими інститутами. Закономірним
результатом став бурхливий розвиток фінансових інтернет-послуг — одного
з найпривабливіших та перспективних напрямків е-бізнесу.

Розглядаючи фінансові послуги як категорію е-бізнесу, необхідно
розрізняти сферу фінансового забезпечення електронної комерції в
Інтернеті та електронні фінансові послуги в Мережі. Під фінансовим
забезпеченням е-комерції розуміють створення і впровадження
спеціалізованих платіжних систем та інструментів для забезпечення оплати
товарів та послуг при їх купівлі споживачами через Інтернет. Нині така
оплата найчастіше здійснюється за допомогою платіжних карток, як
правило, міжнародних платіжних систем (при цьому майже 70 % цих карток —
кредитні). Також використовуються дебетові картки, електронні гаманці,
поштові перекази та розрахунки готівкою при отриманні товару та послуг.

Щодо класифікації фінансових інтернет-послуг є кілька підходів, які
відрізняються в основному ступенем деталізації послуг чи принципами їх
групування. На нашу думку, досить вдалим прикладом розгорнутої
класифікації їх є підхід аналітиків McKinsey & Company, які виділяють
банкинг, управління капітадовкладеннями, торгівлю цінними паперами,
управління капіталами, страхування, персональні фінансові послуги (у т.
ч. мобільний банкинг), стратегічне управління. Хоч поклавши в основу
класифікації сферу надання і функціональну направленість послуг, вони
частково врахували ще й іншу ознаку — клієнтську базу послуг і тому
виділили персональні фінансові послуги, у т.ч. один з їх підвидів —
мобільний банкинг, який може бути й корпоративною, а не лише
персональною послугою.

Найбільш поширені в розвинутих країнах електронні фінансові
інтернет-послуги можна об’єднати у такі класи:

– інтернет-банкинг (е-банкинг, і-банкинг) — надання банками клієнтам
можливостей електронного управління своїми рахунками через Інтернет;

– інтернет-трейдинг (е-трейдинг, і-трейдинг) — надання фінансовими
інститутами клієнтам можливості ефективного оперування своїми коштами та
цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках завдяки
можливостям Інтернету;

– інтернет-страхування (е-страхування, і-страхування) — забезпечення
процесу оформлення, оплати та придбання страхових полісів і отримання
страхових премій з використанням Інтернету.

Для забезпечення розвитку інтернет-систем фінансового обслуговування
юридичних і приватних осіб потрібно вирішити цілу низку різноманітних
теоретичних та прикладних проблем, дійти до згоди в багатьох питаннях
організації та ведення бізнесу. До числа найважливіших проблем,
безсумнівно, належать технологічні питання (у т.ч. створення загально
прийнятної системи стандартизації та сертифікації технічних засобів і
програмного забезпечення, розвиток систем захисту платіжних трансакцій
тощо). Цілу низку питань зосереджено в такій комплексній проблемі, якою
є створення “електронних” грошей та забезпечення їх ефективного
функціонування на глобальних і національних ринках. Великої уваги
заслуговують соціально-економічні та етичні аспекти,
нормативно-методологічне та правове забезпечення проведення фінансових
операцій в Мережі.

Список використаної літератури

1. В.М.Гужва „Інформаційні системи і технології на підприємствах”,
навчальний посібник, Київ, 2001 р.

2. Єрьоміна Н.В., Банківські інформаційні системи.-К.: КНЕУ, 2000.-220с.

3. Корнев В. М. Управління ризиками платіжних систем //Вісник ДУ
«Львівська політехника». – Львів, 2006. – № 328. – С. 96 – 99.

4. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці:
Навч.посібник-Київ: „Слово”, 2003.-264с.

5. Міщенко В.І. та ін. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг:
Практ.посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 278с.

6. Персональні ЕОМ в інженерній практиці. Т.З.Кренкель, А.Г.Коган,
А.М.Тараторин, вид. Москва “Радіо і звязок”, 1989р.

7. Под ред. Д.є.н. професора В.В.Евдокимова «Экономическая информатика»,
Учебник для вузов, Питер, 1997, – 592 с.

8. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А., Інформаційні системи у
фінансово- кредитних установах. – К.: ІСНЕУ, 2001.-239с.

9. Система автоматизации банковской деятельности ProFIX/BANK –
http://www.profix.com.ua

10. Ситник В.Ф., Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва „Основи
інформаційних систем”, навчальний посібник, Київ, 2001 р.

11. Страхарчук А. Я., Страхарчук В. П. Інформаційні технології в
економіці: Навчальний посібник. – К.: Укоопосвіта, 2005. – 355 с.

12. Страхарчук В. П. Платіжні системи: Навчальний посібник. – Львів,
1998. – 100 с.

13. Тихров О. П. Фінансові ризики платіжних систем //Торгівля, комерція,
підприємництво: Збірник наукових праць: Львівська комерційна академія. –
Львів, 2005. – Вип. 1. – С. 52 – 55.

14. Ющенко В. А., Савченко А. С., Цокол С. А., Новак І. М., Платіжні
системи: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2006. – 413 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020