.

Касове виконання державного бюджету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2611
Скачать документ

Реферат на тему:

Касове виконання державного бюджету

Центральні емісійні банки, виступаючи у ролі банкіра держави і радника
уряду з фінансових та економічних питань, зазвичай ведуть рахунки
державних установ і відомств (міністерства фінансів, казначейства та
ін.), акумулюючи фінансові надходження та здійснюючи платежі за
дорученням власників коштів. Світовий досвід показує, що центральні
банки відіграють помітну роль в організації і касовому виконанні
державного бюджету.

Суть касового виконання державного бюджету полягає у прийнятті
розрахункових документів на виплату податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до бюджету, зарахуванні доходів на рахунки
відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів бюджету, видаванні цих
коштів на заходи, передбачені бюджетом, та веденні відповідного обліку й
звітності. Отже, касове виконання бюджету— це організація та здійснення
відповідних розрахунково-касових операцій.

У світовій практиці використовуються різні системи касового виконання
державного бюджету: банківська, казначейська, змішана. В Україні згідно
із Законом «Про банки і банківську діяльність» касове виконання
державного бюджету організовує Національний банк України.

До середини 1993 р. в Україні функціонувала банківська система виконання
державного бюджету, що перейшла у спадок від СРСР із його
централізованою економікою та однорівневою банківською системою.
Існувало дві схеми фінансування видатків. Виконання місцевих бюджетів
здійснювалося у межах доходів, що реально надійшли до цих бюджетів.
Виконання державного бюджету грунтувалося на принципі авансування
видатків на кредитній основі. Схема виконання державного бюджету в
Україні мала такий вигляд. Доходи, що надходили до державного бюджету,
акумулювалися і протягом року накопичувалися на окремих рахунках в
установах банків. Водночас організаціям та установам, що фінансувалися з
державного бюджету, банки відкривали бюджетні видаткові рахунки і на
підставі бюджетних доручень Міністерства фінансів оплачували їхні
витрати. Оплата відбувалася на кредитній основі, тобто без залучення
відповідних коштів із бюджету. Наприкінці року дохідні й видаткові
бюджетні рахунки в комерційних банках закривалися. Національний банк
проводив підсумкові обороти за цими рахунками і визначав суму емісії,
здійсненої комерційними банками у процесі фінансування бюджету. На суму
емісії оформлялася заборгованість Міністерства фінансів Національному
банку України.

Тогочасна практика касового виконання державного бюджету була
розрахована на систему єдиного банку і не відповідала дворівневій
банківській системі, яка почала формуватися в Україні наприкінці 80-х
років. Дворівневою системою передбачено, з одного боку, відповідальність
центрального банку за розмір емісії, а з іншого — економічну
самостійність комерційних банків, що здійснюють операції у межах
залучених коштів і банківського капіталу.

Згідно з Указом Президента «Про порядок виконання державного бюджету
України» від 18 червня 1993 р. Національний банк за згодою Міністерства
фінансів запровадив із другого півріччя 1993 р. єдину схему касового
виконання бюджету — як державного, так і місцевих. Фінансування витрат
відтоді здійснюється у межах доходів, що реально надійшли до державного
бюджету, а також за рахунок кредитів, наданих Національним банком
Міністерству фінансів.

Щоб поліпшити управління державними фінансами, 27 квітня 1995 р.
Президент України підписав Указ «Про Державне казначейство». Постановою
Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. затверджено Положення
про Державне казначейство. Основними завданнями цього відомства стали
організація виконання державного бюджету і державних позабюджетних
фондів, здійснення контролю з використанням бюджетних коштів, а також
облік касового виконання бюджету і складання відповідної звітності.

До запровадження казначейської системи касового виконання державного
бюджету виконання бюджету здійснюється через установи уповноважених
банків.

Касове виконання державного бюджету за доходами через банківську
систему. Щоб підвищити надійність зберігання бюджетних коштів та
посилити контроль за їхнім рухом і використанням, Кабінет Міністрів і
Національний банк України визначають коло комерційних банків,
уповноважених здійснювати касове виконання державного бюджету і
державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного фонду). З Національним
банком і уповноваженими комерційними банками Головне управління
Державного казначейства укладає угоди на здійснення відповідних
розрахунково-касових операцій.

В установах Національного банку та уповноважених комерційних банків для
органів Державного казначейства відкриваються дохідні рахунки. На
балансові рахунки № 2510, 3510 «Кошти Державного бюджету України»
зараховуються кошти, що безпосередньо надходять до державного бюджету ;
на балансові рахунки № 2500, 3500 «Кошти бюджетів України до розподілу»
— загальнодержавні податки і збори, які потім розподіляються між
державним і місцевими бюджетами або між місцевими бюджетами. Органи
Державного казначейства отримують із дохідних рахунків виписки з
додатком копій платіжних документів, завірених установою банку.

Для того щоб кошти до Державного бюджету України надходили правильно,
згідно з бюджетною класифікацією, фінансові органи, органи Державного
казначейства та Державної податкової адміністрації за місяць до початку
бюджетного року подають відповідним установам комерційних банків списки
платників податків за кожним районом, містом із зазначенням виду
платежу, а також підрозділу бюджетної класифікації доходів, символів
звітності банку та номерів рахунків, на які слід зараховувати платежі.

Кошти, що надійшли на рахунки № 2500, 3500, розподіляються банками між
державним і місцевими бюджетами або тільки між місцевими бюджетами
згідно з нормативами, встановленими Верховною Радою України. У разі їх
порушення до банків застосовують відповідний Балансовий рахунок № 2510 —
в установах комерційних банків, рахунок № 3510 — в установах
Національного банку України. ні фінансові санкції. Крім того, згідно з
рішенням Кабінету Міністрів України їх можуть позбавити права
обслуговувати місцеві бюджети.

Кошти, що надійшли на балансовий рахунок № 2510, установи комерційних
банків щоденно, не пізніше 10-ї години, переказують на транзитні дохідні
рахунки, відкриті у регіональних управліннях Національного банку.
Водночас вони подають оперативний щоденний звіт «Доходи державного
бюджету». У свою чергу, регіональні управління НБУ не пізніше 16-ї
години переказують залишки коштів із транзитних рахунків на
централізований дохідний рахунок Головного управління Державного
казначейства України в Операційному управлінні НБУ (балансовий рахунок №
3510). Щоденно Головне управління Державного казначейства отримує від
ОПЕРУ НБУ виписки із цього рахунку, а також оперативну звітність про
доходи державного бюджету за видами доходів.

Щомісяця НБУ подає Державному казначейству звіт про доходи державного
бюджету та аналогічну звітність за рік. Доходи державного бюджету за
1997 р. за даними звітності банків наведені в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

Доходи державного бюджету України за 1997 р.

Показник млн грн. %

1. Податок на додану вартість 4240 23,0

2. Акцизний збір 701 3,8

3. Мито та державне мито 740 4,0

4. Надходження від реалізації ОВДП та інших цінних паперів 8930 48,4

5. Надходження до цільових фондів 2180 11,8

6. Повернення бюджетних позичок 267 1,4

7. Інші нарахування 1401 7,6

Всього: 18459 100

Касове виконання державного бюджету за видатками через банківську
систему. Головне управління Державного казначейства фінансує видатки із
державного бюджету в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті
України, і залишків коштів на балансовому рахунку №3513 «Кошти
Державного казначейства України». Це — рахунок Головного управління
Державного казначейства в ОПЕРУ Національного банку України. На нього
щодня переказуються кошти, які надійшли на рахунок № 3510 «Кошти
Державного бюджету України». Головне управління Державного казначейства
подає в ОПЕРУ НБУ платіжні доручення для переказування надходжень на

поточні бюджетні рахунки окремих міністерств і відомств, визначених
Кабінетом Міністрів і Національним банком, головними розпорядниками
бюджетних коштів. У свою чергу, на основі розрахункових документів цих
міністерств і відомств кошти зараховуються на поточні бюджетні рахунки
організацій та установ (тобто безпосередніх розпорядників бюджетних
коштів), що відкриваються в уповноважених банках за такими балансовими
рахунками:

№ 2520, 3520 «Поточні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України»;

№ 2523, 3523 «Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України» тощо.

O

O

HEH

# h

h

O

gd

gd

gd

“авління Державного казначейства, проходячи шлях по ланцюгу: платник
податків і зборів — банк платника — уповноважений банк — регіональне
управління НБУ — ОПЕРУ НБУ. Потім кошти здійснюють зворотний шлях,
кінцева мета якого — бюджетні рахунки безпосередніх розпорядників
коштів. Вертикальний рух коштів різко знижує ефективність системи
касового виконання державного бюджету. Як показала практика, певна
частина бюджетних коштів затримується на проміжних ланках,
розпорошується по рахунках міністерств і відомств. Слабким місцем
банківської системи виконання бюджету є контроль за процесом виконання
бюджету. До функцій комерційних банків та Національного банку не входять
контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, оперативне
управління наявними коштами.

Щоб підвищити ефективність управління бюджетними коштами, Кабінет
Міністрів і Національний банк України Постановою «Про впровадження
казначейської системи виконання державного бюджету» від 14 січня 1997 р.
передбачили запровадження в Україні казначейської системи виконання
державного бюджету. Відтак повноваження учасників бюджетного процесу
дещо змінюються. Кошти державного бюджету акумулюються на єдиному
казначейському рахунку”, через який органи Державного казначейства
здійснюють операції за бюджетними доходами і видатками згідно із законом
про Державний бюджет України на відповідний рік, затвердженим Верховною
Радою України. Органи Державного казначейства здійснювані Балансові
рахунки № 2520 і № 2523 — в установах комерційних банків, балансові
рахунки № 3520 і № 3523 — в установах Національного банку України.

Єдиний казначейський рахунок — це сукупність бюджетних рахунків,
відкритих Головному управлінню Державного казначейства та його
територіальним органам за балансовими рахунками № 2513, 3513 «Кошти
Державного казначейства України» в установах Національного банку та
уповноважених комерційних банках. попередній контроль за витрачанням
бюджетних коштів, ведуть облік цих коштів і складають відповідну
звітність. Банківська система акумулює кошти державного бюджету на
єдиному казначейському рахунку, зберігає і переказує їх за дорученням
органів Казначейства. За міністерствами й відомствами (головними
розпорядниками бюджетних коштів) залишається право розподілу коштів за
напрямами витрат, затвердженими в бюджеті. Органи Державної податкової
адміністрації стежать за дотриманням податкового законодавства,
забезпечують облік платників податків і зборів, контролюють своєчасність
надання бухгалтерської звітності. Державна контрольно-ревізійна служба і
Рахункова палата здійснюють подальший контроль за використанням
бюджетних коштів.

Згаданою вище спільною постановою Кабінету Міністрів і Національного
банку України від 14 січня 1997 р. передбачено поетапне запровадження в
Україні казначейської системи касового виконання державного бюджету. На
першому етапі, починаючи з 1997 р., поступово запроваджується касове
виконання державного бюджету через територіальні органи Державного
казначейства за видатками. Головне управління Державного казначейства за
погодженням із Національним банком затвердило 21 березня 1997 р.
Тимчасову інструкцію про порядок касового виконання бюджету за видатками
та Положення про єдиний казначейський рахунок. На другому етапі
передбачається поступове запровадження касового виконання державного
бюджету через казначейську систему за доходами. Згідно з наказом
Головного управління Державного казначейства від 29 квітня 1998 р.
запроваджується експеримент з 1 травня 1998 р. по касовому виконанню
державного бюджету за доходами органами Державного казначейства
паралельно з установами банків.

Касове виконання державного бюджету за видатками через казначейську
систему. Головне управління Державного казначейства доводить до головних
розпорядників бюджетних коштів затверджені обсяги фінансування за
підрозділами бюджетної класифікації. У свою чергу, головні розпорядники
на основі отриманих даних складають розподіл бюджетних коштів по
областях за підвідомчими установами, організаціями, а також розділами,
параграфами і статтями бюджетної класифікації. Головне управління
Державного казначейства, отримавши від розпорядників розподіл бюджетних
коштів, переказує гроші своїм територіальним управлінням, щоб
забезпечити фінансування видатків державного бюджету. Кошти
зараховуються на бюджетні рахунки єдиного казначейського рахунку,
відкриті для територіальних управлінь в установах банків за балансовими
рахунками № 3513, 2513 «Кошти Державного казначейства України» На
Балансовий рахунок № 2513 — в установах комерційних банків, балансовий
рахунок № 3513 — в установах Національного банку України. підставі
виписок, отриманих із банківських установ, органи Казначейства
зараховують одержані кошти на реєстраційні рахунки, відкриті в органах
Казначейства на ім’я розпорядників коштів, з метою обліку як надходження
грошей, так і їх витрат.

Для відкриття рахунків та заведення особових справ розпорядники коштів
згідно із затвердженою інструкцією подають до органів Казначейства
відповідні документи. Рахунки відкриваються на один бюджетний рік і
щорічно поновлюються. При цьому бюджетні рахунки розпорядників коштів
(бюджетних установ та організацій) в установах банків закриваються.
Фінансування та оплату їхніх витрат здійснюють органи Державного
казначейства на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків.
Кошторис є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільовий
напрям і поквартальний розподіл коштів.

Для оплати витрат розпорядники бюджетних коштів подають до органів
Казначейства платіжні доручення, до яких додаються відповідні рахунки,
рахунки-фактури, накладні, акти про виконані роботи тощо. Органи
Казначейства перевіряють правильність заповнення розрахункових
документів, необхідність і доцільність видатків, а також наявність
коштів на відповідному реєстраційному рахунку.

Розпорядники бюджетних коштів подають розрахункові документи за формами,
встановленими Національним банком України. Зазначені документи
оформляються органами Казначейства і скріплюються відбитком його
печатки. Після цього їх у вигляді електронних розрахункових документів
подають до уповноваженого банку каналами зв’язку у системі «клієнт —
банк» без надсилання реєстрів у паперовій формі. Якщо ж розрахунки
здійснюються без застосування електронної системи, то документи
подаються у паперовій формі.

Оплата витрат розпорядників бюджетних коштів, тобто оплата рахунків за
виконані роботи, отримані послуги, придбані матеріальні цінності,
здійснюється установами банків із бюджетних рахунків, відкритих для
органів Державного казначейства. Із цих самих рахунків на підставі
належно оформленого грошового чека банки видають уповноваженим особам
розпорядників коштів готівку на цілі, передбачені в їхніх кошторисах
доходів та видатків. Готівка видається за умови отримання банком від
Казначейства доручень на відрахування встановлених загальнодержавних
зборів від заробітної плати. Невикористана готівка повертається
уповноваженою особою розпорядника коштів на бюджетний рахунок
Казначейства.

Згідно з чинним порядком кошти бюджету зосереджені на бюджетних
рахунках, відкритих в установах Національного банку та уповноважених
комерційних банків. Враховуючи ризики, з якими пов’язана діяльність
комерційних банків, а також нестабільність банківської системи України,
Законом «Про бюджетну систему України» (1995 р.) було передбачено
створення Державного бюджетного банку, через установи якого
здійснюватиметься касове виконання бюджетів. Слід, однак, зауважити, що
для реалізації цієї ідеї потрібні значні кошти, яких сьогодні держава не
має. Крім того, виникає сумнів: чи доцільно створювати спеціальний
Бюджетний банк, коли в Україні, хоча й поступово, впроваджується
казначейська система виконання державного бюджету, яка залишить за
банківською системою лише функцію розрахунково-касового обслуговування
Казначейства. За умови комп’ютеризації та забезпечення інформаційними
технологіями казначейської системи, зокрема створення та адаптування
програмно-технічного комплексу «клієнт — банк» на всіх рівнях Державного
казначейства, доцільніше зосередити цю функцію в установах Національного
банку України, що гарантує збереження бюджетних коштів.

Зазначимо, що Національний банк у порядку законодавчої ініціативи вніс
на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до статті 32
Закону України “Про бюджетну систему України”», запропонувавши викласти
її в такій редакції: «Касове виконання бюджетів здійснюється Державним
казначейством України, Національним банком України та уповноваженими
банками».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020