2

З??

В??

1. Б?? як ??н?и ??у ??? ???в

2. С???ь ? ?? ???ій ??ів з ???и ????

В???и

С??к ?????? ???

В??

Функціонування відкритої ринкової економіки не можливо без стійких
зв’язків між окремими її складовими. Активний розвиток економіки України
останніх років обумовлює розвиток всіх її секторів, зокрема фінансового.
Однак якщо окремі з них розвиваються більш високими темпами, то деякі не
можуть показувати такі стійкі та високі темпи росту. Так, активність
функціонування банків на фондовому ринку на сьогодні є одним з чинників,
який вказує на успішність розвитку всієї економічної системи країни. У
зв’язку з особливостями функціонування українського ринку цінних паперів
діяльність комерційних банків справляє на його розвиток великий вплив.
Комерційний банк – єдиний у ринковій економіці універсальний інститут
посередництва, здатний виконувати все різноманіття операцій на
фінансовому ринку країни, в тому числі і на його фондовому сегменті.

Банківська система через фондовий ринок забезпечує економіку необхідною
кількістю засобів платежу за рахунок ефекту мультиплікатора і
трансформує заощадження в інвестиції. Комерційні банки відіграють
визначальну роль у розвитку фондового ринку України. А, отже, держава
має об’єктивні передумови для широкомасштабного запровадження нових
фінансових механізмів для вирішення даної проблеми. В роботі доведено,
що одним із найефективніших методів вирішення питання щодо ефективного
використання комерційними банками вільних коштів в ринкових умовах
господарювання є саме перетворення їх в інвестиції. Зваживши на все це,
проблему функціонування банків на ринку цінних паперів слід розглядати
як одне із найважливіших політичних та економічних завдань, що постали
нині перед нашою країною.

1. Б?? як ???? ??у ??? ???в

У ????? ?д ??????о ??????а ?єї ? і?? ???, і????х ??и?й і ?????? ????ня
?ці???их ???? ??ів ??и ??? ?????и ? ?х ????і?у ??.

О??? ????? і ????а ???? ?т ?ля?є в ??, як ???і?? ???, ? ???? ????м
?????” ??і??? ???іям (????о-?з??? і ??????м), від ???в, ? ???ю? у ?’я?у
з ?м, ? ?н? ??? ??? ? ????у ??у.

У ?і??й ???? ??? ?а ???и ? ???? ????ня ????ї ??і??? ?я???і з ?я??стю ?
??у ??? ???в.

З??о з ??? — ??? ???няє?ся ????ь ?я?? ??? ???і?? ?я???і ? ??у ?н?х ???в
(?????ю, ????ою, ?????? ??у), а ??ж ???і ?? ??є? о???і ??? ?? ????і??
?я???і як і????в (????я в ????? ??і ???, ?ім ?чі?іх ??і??? і ?????
???ій).

Ц? ??ід ??????ся в США, ? ???іл ?і????? ??ів ? ???і?і ? і?????і ? ??
30-х ??в XX ?. ?в ??????й у ?д??? ? ??ю ???х ????? ??ів. П???ю ?х ?????
?ла ??і?а ???і?ь ??ів із ????я ????х ??ів ?іє?ів у ???? ??і ???. С??а
???і?а ??а і ???ія ???ли ? ???х ????? ???ій, як ??і?к — ? ??ю?а ?????
??ів. С?ю ?? ???а ??ж ?????ь ??ого ????? ??лю??я ??і??? і?е??і?? ?я???і,
в ?? ??і ??є?х ???? ? ?? ?я???ь. У ????? ???і?? ??и ??к ??? ???в і
??і??а ???а США ?? ??і?? ?????, ????і і ???????, ? ???сь ???? ????
??????? ???у ????? ??лю??я ?????о ?н?. На ??у ?? ????я ???і? ??ів ?
???і?і ? і?????і (??? Г??а-С???”) ?? ??о ??ня? і ??я?м ????х ?ся??ч з
???м ???? п?та??у ???, а ??, ??? ??ів ???х ????ів ?д ???в, ????х і????ям
у ??і ???.

Д??й ??ід с???? ??ю ??іл ??? ?є???и ??а?і ??і??і ???ії з ????ю ???ій ?
??у ??? ???в (як ???і??, ?к і ????і??). Т?? ??ід п???? в є?????х ???х і
??ня?й як ???? ?я ????? ?’ є??? Є??и. З??о з ?м ???? ????я ?????і ??і???
і?????? ???ій ???о ?і?ню??? ? ??????и ???ми ?я?го ???і? ???й, а ?я?м
???я ??і??? ?????? ????, ????юю?х ??і?і і????ї ??ів у ??і ???, ?я?м
????о ????? ???лю ? ??і??ою ?я???ю, а ??ж ??і?? ??и ? ???? ????у ін???в
?и оп??іях ? ????их ???.

Із ???у ????ня ???? ??ї??? ??і??? ???и (??? 80-х – ???к 90-х ??в)
??????о ??????ь і??о ???у — ?і????о?і ??ів.

О?е, ???і?і ??и в У??? ??? ?і?ню?? ?і ?ди ?я???і ? ?і ?? ???ій ? ??у ???
???в, я? ????і ?н?м ???????, а ??:

— ???іння і????я? і ???и;

— ????? ? ????а ?я???ь;

— ?????? ??????ня ????в ??у ??? ???в;

— ???я ?є?? ? ?????е ??????ня;

— ?????і?а ?я???ь ??.

Р?? ??? ???в – ? ???а ???і?? ????, ?в’я??х з ?і?єю, ??і??ям, ???ею-????
??? ???в. За ??ю ????ою ??к ??? ???в є ???????.

Т?, ? ????? ??у ?і?нює?ся ?і?я і ???? ??і??я ??? ???в, ? ????? ??у
???аю?ся ??вля-??? ??? ???в, ????х ???.

С?’є??и ????о ??у є ???і і ???і?і ????.

П???і ? ??у – ? ?і??и ці?? ???в, ????і і??????о ????. Е???и ??ю? ???? у
?ій г?????? ??? ????о ??? ??и ???ів ??? ???в ?я ????я ???? в ????у
?????. Е????и ??? ????и ???а, ??? ????о ???я???я, ????? ?????, ?і?? ?
і???і ???є??а, ??и, ??і ? ін.

П??? ??у ??? ???в ???аю? у ?? і????в. І???? ??ляю?ся в ?ою ??у ? ?і
???і?і ??и:

— і??і???і і???? (???і ??и);

— і???ці?і і??т?и (????о-???? ????).

Б??о і????в ?’є?ую? ?? ????о ??? ??и і ??ю? ????? ?л?? їх у ???і ??і
???, ????? ?????? ???? ??й, ??і??и ?? ???? у ??і ??? ???і?, ?я ????і??ї
??????і ????.

П?????и ????? ??у ??? ???в є ???и і ???. В?и ?ю? ?с?п ? ???? і????ї,
??юю? ? ??у ?? ???о, їх ???ії ?ю? ???я??? ????.

Щ?о і?????в ??? ??у, ? ?ми є ??і п??и, ??о ???і ?к???, ? ??і?ую? ??о
????я ? ???? ????и, ???аю? ???????и ?ж ??ою, я? їх ?????е, ? їх ?а??? і
????аю? ???у ??? у ??і ????ів [19, с.300].

В У??? ?я???ь ??ів ? ??у ??? ???в ?????є?ся ??ою ???в, ???ів, ????, ???а
З??? У??? ?? ??и і ??і??у ?я???ь”, ?? ????, У??м П????а ?? д???у ???ю з
??? ???в ? ??о?? ???, П????ю НБУ ?? ?????ня І????ї ?о ?ря?к ??лю??я
?я???і ??ів в У???”, ???? ??у, ????и Мі????? ???ів У???, Д???? ???ї з
??? ???в ? ????о ??у, ???ія? Ф?? ????? ??а.

На ?????ій ?? ??и ? ??у ??? ???в ??юю? ? ??? ?пря??и:

— ???ії з ????? ???и ????;

— ???я-п??ж ??? ???в;

— ?????о-?є?????і ???ї;

— ???ії ? ??у ?????ії;

— ??? ???х ??? ???в.

На ??у ????х ??? ???в ??и ???ю? ???ї і????, ??і??о ???, ???, ?????а,
?????ю ??а?? ??? ???в.

Як ????ь ???и ???? ?? ?к?? ???? ???ї:

— ????а ?я???ь з ???и ???? і?? ?і??ів;

— ???ій? ?я???ь з ???? ???и ??р?и ? ???? і?? ?і??ів;

— ???іння ????и ???ля? ? ???? ???х.

Р???к ????о ??у в У??? ?и?ів ? ?????? ??? ? ??у ?????їв ? ????? ?є????в.
П? ?ій??? ???и ??х ???ій ??а ви??? ?? ??я? як ????я ?????о-?є??????о
??????ня ???х ??? п??ів, ?????е ??????ня ?іє?ів ??у, ????я ???й ?????ю
і??????о ??у ?о і?????? ???ії ? ????я ???ї ?????о ?є????.

На ??у ?????ії ??и ???ю? ???ї і??????о ??ю??, ??? ????? ?????ів,
????-?????? ??????ня ?іє?ів ?и ????? ?????ії, ???я ??????? ???.

У ??? ? ???? ?? з ??і??ям Ф?? ????? ??а ??і?ю? ??? ???і??в, я? ???? в ??
?????ії.

Ф??ії ??у як ?і??а з ??????ня ???х ??? ???в ?ля?ю? у в??? ??? ???в,
?????ї їх ??і??я, ?????ня ??і???, ??а? ????ів ????? і ???в ? ???? б????
??в’я??я?, ???і ?є?? ? і???и ???и ???? .

2. С???ь ? ?? ???ій ??ів з ???и ????

На ??у ??? п??ів ??и ???аю? ??? ??. Р???к ????о ??у в У??? ???в до
????ня ???? ???у ??і??? ?с?г. Т?, ??и ?????і в ??і??у р????і ? ?і???і???
??х ???ій ? ?????у ??у, ?, ???а, і ? ??у ??? ???в. О???ї ??ів з ці??и
???? ??ляют?я ? ?с??, ???і, ???? ? ??????і

До ???? ???ій ???я?ся ??, як ?і?я ??й ?я ????ня ????? ???? ??у, ?і?я
???и і?? ??? ???в ???? ??у.

В У??? ????ь ??ів ?????? як ????? т????а. В??? ?????й ???л ?? ??ую? ?
???к ???? ???в ?????в і ????в ??ів, ? ????ую?ся ???? ??й. А?ія ??????
??у – ? ??? ??р ?з ??????о ??? ?і?, ? ??і?? ??? ??? у ??у??у ???лі
?????? ??у ? ??о ? ??? в ???і?і ?м, ?є ??о ?? ????? ? ????я ???и ???? –
?ві??у, а ??ж ? ??? у ???і? ??а ?и ??і??ї ??у.

П?я?к ???у ??? ???в ???и У??? ґ????ся ? ?????й ??ів??й ???? і ? ????
?????? ??х ???и, а ??: ? ???? З??ів ?? ??и і ??і??у ?я????, ?? ??і ??? ?
???у ???, ?? і???е ?????ня, ???ії з ???і???м і???? ??? ? і???і ???і??”,
П???ня Н?і????о ??у і Мі????? ???ів У??? ?? ??и ?і???я ???і??и ???и
?я???і з ??с? ? ?і? ??? ????.

Р????я ??й ? ???ям ????я ??у ?і?нює?ся ?я?м ?я?ї ????? ?о ??з ???у ??у.
А?ії ??аю?ся ? ???ою ??і?ю, я? ?????ся як ?? ?????ї ???? ?юс ?? ????
????. Рі??я ?о ?????й ??ір ???? ???? ???є ????я ??у.

П??і ??ї ???сю?ую?ся ?я?м ????я ???? ???і-???у ?ж ??? і ?іє??. Р????я
??й ??з ???у ??у ?і?нює?ся ?к, як і ?і ???ії ???і-???у ??? ???в ? ????у
??у.

Пі?я ????ня ???сю??ня ??й ?? ??і?є ???? ???у і ???є ?іт, я?й ???ляє?ся в
Д???у ???ю з ??? ???в і ????о ??у для ?є???ї . П??і і ??і???? і??і ??ї
??? ?????ся і?? ю??ч?м ? ???? ??? ? ???? ??и ?о ??д?у і ????ня ? ??х
??ях ??????? ??? – і?????.

Б?к ?? ?????? ??ї в ???е?в ? їх ?я?ю ? ?????ю ? ???ою ??і?ю ?я їх ?????
???ю??я ? ?я ?????у.

Для ?і???я ????? ???? ?і?о з ???? Н?і????о ??у ?? ?????? ?? ??і? ?????
??и ?аю?ся ? ????х ?і?й, я? ???я?ся ?и ??ій ??? ????? ?іх ??? ????х ??й.

Для ????я ???ів ? ???? ?р?н ??и ?аю?ся ? ?і?ї ???цій, я? є ?? ??і??и і
????и ???и ???? ?я і????в, а в ?я?х ???? ??ю? їм ???і?ь ?????? ????ї в
??ї ??у-?і??а.

О?і??ї ??? ?????я ?і?о з ??? ??????? У??ни:

— і??і;

— ? ??’я??а;

— ?с???;

— з ?м??? ?о ???м ??м ?і?.

О?і??ї ??? ?????я ? ??, ? ? ????є 25% ????? ???? і ??? ??я ??? ??? ?іх
????х р?і? ??й .

С?а ????? ???? в ??у ??ж?ь ?д ??? ????і ???ів, с?? я?х і ???т, ? ?? ???є
?а??? ????й. Під ?с ???ня ????ї ????? ??? ??у ???о ?????? ???л у ??й
??іб. П????и ??о ??? є ??і?а ??і?ь ???? ??я?м ??? ????і ??в, я?о ?
??г?ія? ?????ся ????а ????а ???.

У ??? У??? ??і? ?????ї к?і?? ?я?м ???у ???????х ????й ? ??є.

До ??? ???в ???? ??у ??ів ???я? ??ж ??? ???і?? ? в??? – ????і і?????, я?
???аю? ?? ????в, і ??? ??????а?ся як і????? ????о ??у, ???? ????и ?и
??і???у ?????? ?о як ????и ?и ?????х. Ці ?????і ??я? ??і ??? ??і???о ??у
?????і??и, і ??и ??о з????ю? ??? ?х ??? ???в як ?я ?і???я ????х ??ів, ?к
і ?я ????ня ??х ????х ???ів.

У ??і??ій ???? ??? ???і?? ??ля?ю?ся ??ж як ???? ???, т?у ? ??я? ???у їх
? ????? ??у ???к ?? ???? ????, ? ?і??и ?и ??у ?? ????х б??м ??ів.

О??? (?????) ???і?т в У??? ?????ся як ???? ?і??? ??у-?і?н? ?о ????я в
??у ??ів, я? з???? ??о ???? ?о ?? ?????? ? ????я ??я ????ня ????е?? ???
?? ???? ? ????в ? ??о.

Дея? ??и ??? ????и ???і. Їх ??? ?? ?і?ню??ся як ?я ??р???я ???х ???ів як
і?????в ??? ????я ??ів, ?о ?я ????я ?ш?в. Б?? в ?? ???? ??ую? в???и
??і???и ???я?.

Б?к, ? ???? ???ь, ??і?? ???е ??в’я??я ???? ??я ???ня с??у ????у ?? ???
????? ???я.

І???? ??? ???????и ??і??і ???і ? ??? ?я ?????я ?а?? ??ів і ????я ? ??
???, а й як і????? ????о ??у, ? ??? ? ??у ???ю?ся, як і????? ???и ?и
????і ?д ??ів-?і??ів ???у, ??? ???? ? ???і ? ?я?х ??ів ? ????ня.

До ???? ???ій ??ів ???я?ся і?????і ???ії ? ????я ??ів в ???? ??і ???.

Я??е ????ня ???и ???? ???ій ????е ?з ?і???я ?? і?????ої ?я???і. Н?аю?
???и, ??и ???ю? ???й ??д, ?е ???ю?ся ? ??є?й ????й ??к. А ???ю? ??? ????
???и, ?? ???і ??????я ?о ????і??ю ???в ? ???ню ?к??і?ь ???в. Ц? ???м ???
???ідаю? ?? і?????і ???ії ??ів.

І?????і ???ії б??в – ? ????я ??ів у і?????і ??і ???.

Б?? ????? ??н ??і?? ???в ???ю? ?д ???? ??х ???х і ????х ??ів у ???? ??і
???.

Д???і ??і ??? є ?’є?? ???ій ?????? ??у ? ????? ??у ?я ??лю??я ???о-????ї
???? ??ї ???и ? ???тя ???? д????о бю??у.

Д???і ??і ??? ??? ?????я ?я ????я ??? ??і??х ????х ??к, ?????ня ????
????я ????? бю??у, ?????ня ???? ???м, ? ?і?нюю?ся ????и ???? ??и.

М???и ????х ??ів ???и ? р??? ?і?ї ????х ??? ???в у ??ій ???і ?????.
О???? ??? д???? ??? ???в є ?????? ???і, ?????? ??в’я?ння, ???? ?лі??ї .

П???е ??і??я ???? ??в’я?? ???и ?? ?і?ню??ся ??? ????и:

— ????? ???у;

— і??і????о ???у;

— ?я?м ??і?у.

Ві???й ??? ????х ??? ???в ?і?нює?ся ??я?м ????о ??, ?н? ??? ??аю?ся ?ім
??ю?м ? є??х ???.

П? і??і????у ??і??і ??? ?п?ів ???и ?яд ??????о ?о ??з ?????ів ????ь
????? з і????ми, у ?? я?х ???люю?ся ??и ???ння ????? ???у ?д ??? ???их
??в’я??.

У???, як і ????ь ???? ??ав ?і?, ??? ??і?? ??у ??і??я ??х ????х ??? ???в.
П????і ???і ?и ?й ??і ??і??я ??ю? ????? ???? Н?і????о ??у У??? ?я?и, в
я?х ??ую? ?сяг ??? ???в і ??и, ? я?? ?? ??? їх ????.

Д??и ? ????? ???и ???? ??ж ??а ?????и ???? ????и:

— ?????ням ?????о ?????о ???у;

— ?????ням ??аю?ї ??? ???;

— ?????ням ??ін??? ????? ???;

— і???в?ням ?????ї ???? ??? ???в;

— ??і?цією ???? ??в’я?? ? ???ю ??и їх ?????ї ????;

— ????ням ????х ??к.

С???і в У??? ???? ??м ????х ??? ???в є ????ї ??рі??ї ????ї ???, ?? ???я?
??о???я і ?????? ???і.

О?і??ї – ? ????? ??? ? ???? у ???і ?????? ?і? ??? ???в, ??? ??? ???яє?ся
????? ???і??м.

П???ня ????й ? ????? ??у ? ??? ??и ? ? ????ям і ? ??и ?іє?ів ??
?і?ню??ся ???и ? ??и ?я??? ???у Д???? ???ї з ??? ???в ? ????о ??у ?
?і???я ?я???і з ???у ? ?і? ??? ???в; ????я ??н???х ???іч?х ????ів ?
?????? ?????о ??у; ?я??? ???ру з НБУ як ?????єм ????х ??? ???в ?о ?????е
??????ня ??г?ій; ?я??? ???? з ?іє??и ? ????я ????й ? ??і?і ? ????я ?іє??
???ів у ??? ???х.

Р????я ОВДП ? ????ю ??і?у ?????я Н?і???? ??? У??? ? ?? ?????ня ???і??
??’ю??? ???и.

О???ї з ОВДП ? ????? ??у ???і?і ??и ?і?нюю? як ?????.

Д????й ???і?т Н?і????о ??у У??? – ? ?? із ????? і?????в НБУ, я?й є ??
???? ?б?’я??ям у ???????ій ??і, ? ??і?? ??і??я в НБУ ??ів і?? ??ів ? їх
??о ? ????я ???? с?и і ????в ??я ????ня ?????о? ???.

К???і ???ії з ???и ???? м??ь ?? як ????и, ?к і ????и. Н??ня ????? ???ів,
????ня ???ів, ???ії ????? ?? ?ю? ?? ????й ????, ?е як ???а ?т ?с??ю? ??і
?? ??? ???в, ? й ?є ???? ????и їх ????о і ? ???? ???ій з ???и ????.

У ??й ?с в У??? ю???і ?о? є ????? ???ї ????і ??? ???в: ????х, ??????х,
??????х, що ??ж ??? ?? ?????і ?я ??з???я ??і???о ???у.

До ??????? ???ій ??ів із ???и ???? ???я?ся ??????і ???ії ??ів із ????ї
?і?ї ? ??і??я ??? ???в і?? ?і??ів, ????? ???ії ??ів ? ????р? ?я???ь.

З???я ??????? ???ій ??ів з ???и ???? ?????ся ????і?ю ???я ??м ?іє?? ????
???а ??? ? ?і? ??я??и ??і??? ?я???і.

П??????, ???? ???и ??з ???аю? ?я ??ів ???у ??, ?і??ю? їх ???й? ???. Б??
???ю? ?я ????і?? ?і??ів ??? їх ??? ???в ? ???? ??і??я. Ця ???ія ???є?ся
???ня ?і?я.

О??і??ю? ??? ?? ????? ??????? ?я???і з ?і?ї ? ??і??я ??? ???в, ?? ?? ?
?? ?? і?????? ???ії.

В???и

П?? ?, ? ???і?і ??и ???аю? ?????у ?? у ???? ????о ??у ???, в ??? ???????
???і???о ?????о ???у ? ????о ??у ???м ????о ?рі?? ? ??у ???.

О?е, ??и ??? ?????и ????і?у ?? ? ???? ???, в ????? ?д ??????о ??????а
?єї ? ін?ї ???, і????х ???ій і ?????ей ????ня ?????? ???? ??ів. А ????
????о ??у, в ?ою ?р?, ????? ? ????ня ???? ???у ??і??? ???. Т?, ??и
?????і в ??і??у ????? ? ?і???і??? ??х ???ій ? ?????у ??у, ?, ???а, і ?
??у ??? ???в.

На ??і? ?д ????і ????в, ??и є ???і?о ?????и ????? ????о ??у, ???і?о
???ю? ???я ?? і?????я ??ів. О?? із ???????і?х ??я?в ?я???і ??ів ? ????у
??у є ?????я ???ів ??? п??ів, ???? ??????х ????й.

В? ж, ??и ?, ? ???і?і ??и ???аю? ?????у ?? у ???? ????о ??у ???, ?е ж
і?ую? ??і ???і ???я, я? ???ую? ?г??? ????я.

С??к ?????? ???

1. Конституція України // Віс. Верховної Ради. – 1996. – №30.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 3541-15 від
15.03.2006 // http: // www.rada.gov.ua

3. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” № 3480-15 від
23.02.2006 // http: // www.rada.gov.ua

4. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. д. е. н., проф.
Ф.Ф.Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

5. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г.
Табачук. – 3-тє вид. – К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500с.

Похожие записи