.

Основи військової підготовки (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
6 42869
Скачать документ

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчально-методичний посібник

ВСТУП

Дисципліна осіб рядового і начальницького складу в МНС , заключається в
підтриманні порядку і правил, які встановлені законодавством України,
присягою, нормативними актами МНС України і наказами начальників
Міністерства з питань Надзвичайних Ситуацій, які видаються в межах їх
прав.

Дисципліна в МНС зобов’язує кожного співробітника рядового і
начальницького складу додержуватись законодавства, виконувати вимоги
присяги, статутів і наказів начальників, захищати життя, здоров’я, права
і свободи громадян, власність навколишнє середовище, інтереси
суспільства і країни від протиправних посягань. Кожен співробітник МНС
повинен бути чесним, об’єктивним і незалежним від рішень політичних
партій і масових громадських рухів, свідомо нести службу по охороні
громадського порядку. Вона виховує у рядового і начальницького складу
норми професійної етики, що не допускає проступків, які можуть привести
до втрати незалежності і об’єктивності при виконанні бойового завдання.
Тільки з високим рівнем дисципліни легко переносити всі труднощі, які
пов’язані зі службою, не жаліти своїх сил, а в випадку необхідності і
життя.

Дисципліна вимагає від кожного командира і начальника поважати особисту
гідність, виявляти турботу про своїх підлеглих і бути готовим в любий
час надати їм допомогу, а також з гідністю і честю поводити себе поза
службою, бути прикладом у додержанні громадського порядку, утримувати
інших від порушень правопорядку.

Ми завжди маємо пам’ятати, що людина, яка несе високе ім’я рятівника, –
особа державна, а тому її повсякденна діяльність повинна бути пронизана
духом глибокої принциповості та гуманізму, що виховує саме дисципліна.

“Сутність дисципліни в МНС”

Дисципліна осіб рядового і начальницького складу в МНС, укладається в
підтриманні порядку і правил, які встановлені законодавством України,
присягою, нормативними актами МНС України і наказами начальників органів
внутрішніх справ, які видаються в межах їх прав.

Дисципліна в МНС зобов’язує кожного співробітника рядового і
начальницького складу:

додержуватись законодавства, виконувати вимоги присяги, статутів і
наказів начальників;

захищати життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність навколишнє
середовище, інтереси суспільства і країни від протиправних посягань;

в службовій діяльності бути чесним, об’єктивним і незалежним від рішень
політичних партій і масових громадських рухів;

свідомо нести службу по охороні громадського порядку;

стійко переносити всі труднощі, які пов’язані зі службою, не жаліти
своїх сил, а в випадку необхідності і життя при виконанні службових
обов’язків;

виконувати норми професійної етики, не допускати проступків, які можуть
привести до втрати незалежності і об’єктивності при виконанні
службових обов’язків;

поважати особисту гідність, виявляти турботу про людей і бути готовим в
любий час надати їм допомогу;

завжди вдосконалювати свою кваліфікацію, підвищувати рівень культури в
роботі;

сприяти начальникам у зміцненні дисципліни та забезпеченні статутного
порядку, виявляти повагу до начальників, старших по службі і за званням,
бути ввічливим, додержувати правил і носіння встановленої форми одягу і
віддавання честі;

з гідністю і честю поводити себе поза службою, бути прикладом у
додержанні громадського порядку, утримувати інших від порушень
правопорядку;

суворо зберігати державну і службову таємниці;

берегти довірені зброю, майно і техніку.

Дисципліна в МНС досягається:

вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих моральних і
ділових якостей, свідомого відношення до виконання службових обов’язків;

виробленням військового професіоналізму;

забезпеченням і підтримкою законності і статутного порядку;

постійною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою про
них, виявленням поваги до їх особистої гідності, забезпеченням
соціальної справедливості, вмілим поєднанням і правильним застосуванням
засобів заохочення, переконання та примусу.

“Обов’язки начальників по підтриманню дисципліни в підрозділах ”

Начальник несе відповідальність за стан дисципліни в підрозділі.

Він зобов’язаний:

завжди бути зразком в підтриманні законності, дисципліни, безперечного
виконання вимог наказів і норм моралі;

розвивати і підтримувати у підлеглих свідоме відношення до виконання
службових обов’язків, почуття честі і гідності, заохочувати розумну
ініціативу, самостійність, старанність в службі, суворо карати
порушників;

особливу увагу надавати вивченню індивідуальних якостей підлеглих,
підтриманню статутних відносин між ними, з групуванню колективу,
вчасному виявленню причин проступків підлеглих і попередженню їх,
створення атмосфери нетерпимого ставлення до порушників дисципліни. При
цьому він зобов’язаний всіляко використовувати силу громадського впливу
колективу.

В разі порушення дисципліни підлеглим начальник зобов’язаний нагадати
йому про службові обов’язки та попередити про недопустимість
таких діянь, а при необхідності, залежно від тяжкості вчиненого
проступку і ступеню провини, накласти на винного дисциплінарне стягнення
(порушити клопотання про накладення стягнення старшим начальником) або
передати матеріали про проступок на розгляд товариського суду.

Подавати матеріали на розгляд товариського суду і одночасно накладати за
той же проступок дисциплінарне стягнення забороняється.

Особи рядового і начальницького складу, на яких накладено дисциплінарне
стягнення, не звільняються від притягнення до кримінальної
відповідальності, якщо в їх діях є ознаки складу злочину. Застосовувати
заохочення і накладати дисциплінарні стягнення можуть тільки прямі
начальники.

Треба також відмітити , що при тимчасовому посіданні посади, якщо це
наголошено наказом, начальник користується дисциплінарними правами,
якими він наділений згідно з тимчасовим займанням посади.

Особливу увагу викладачу треба звернути на те, що: наказ начальника
повинен бути законним, чітким, зрозумілим і виконуватись беззаперечно,
точно в термінах.

Потрібно відмітити і дії підлеглого при отриманні неправомірного наказу
і відповідальність за невиконання правомірного наказу.

У випадку отримання неправомірного наказу підлеглий зобов’язаний негайно
доповісти про це особі, яка віддала цей наказ. У випадку підтвердженні
наказу не виконувати його, а доповісти старшому прямому начальнику.
Невиконання правомірного наказу несе за собою відповідальність згідно з
дійсним статутом.

“Заохочення, які застосовується до осіб рядового і начальницького
складу, стягнення, які накладаються на них”

Далі необхідно викладачу перелічити всі заохочення і стягнення які є,
при цьому звернути увагу на додаткові стягнення і заохочення для
курсантів учбових закладів:

Заохочення Стягнення

Подяка.

Нагородження цінним подарунком чи грішми.

Нагородження почесною грамотою.

Нагородження нагрудним знаком

Дострокове присвоєння чергового спеціального звання.

Присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання,
передбаченого на займаній посаді.

Дострокове зняття раніш накладеного стягнення .

Крім 1-7 заохочень в навчальних закладах ще передбаченні

Фотокартка курсанта, який. сфотографований біля розгорнутого бойового
прапора навчального закладу.

Лист з подякою батькам курсанта.

Позачергове звільнення із розташування навчального закладу.

Відпустка до 5 діб.

Зауваження.

Догана.

Сувора догана.

Затримка у присвоєнні чергового спеціального звання на строк до 1 року.

Попередження про неповну службову відповідність

Пониження в посаді

Пониження в спеціальному званні на один ступінь

Звільнення зі служби.

Крім 1-8 стягнень в навчальних закладах ще передбачені

Позбавлення звільнення з розташу-вання навчального закладу на термін до
одного місяця

Позачергове призначення в наряд(крім призначення на варту чи черговим по
курсу) на службу чи роботу до 5 нарядів

На осіб рядового і начальницького складу, які нагородженні нагрудними
знаками МНС – позбавлення цього знаку.

За мужність і героїзм, виявлені при виконанні службових обов’язків і
інші заслуги перед державою – представлені до державних нагород.

Після викладення заохочень і стягнень, які передбачені для о/с органів
ВС викладач викликає і опитує 4-5 курсантів по знаннях заохочень і
стягнень, які передбачені для співробітників МНС. Після опитування
відповідає на питання і проводить короткий підсумок навчального питання.

“Порядок оголошення заохочень, накладання і зняття стягнень.”

Заохочення оголошуються в наказах. Подяка і знаття усного стягнення
можуть бути оголошенням як наказом так і усно. Наказ про заохочення
доводиться до відома рядового або начальницького складу особисто, перед
строєм чи на параді (зборах). До осіб рядового і начальницького складу,
які мають дисциплінарні стягнення , заохочення може бути застосовано, як
правило, у вигляді зняття раніше накладеного стягнення. При особливих
службових заслугах зняття дисциплінарного стягнення може застосовуватися
у вигляді додаткового засобу заохочення.

Дисциплінарне стягнення повинно відповідати тяжкості вчиненого
проступку і ступеню провини. За вчинений дисциплінарний проступок
накладається тільки одне стягнення . При порушенні дисципліни спільно
кількома особами дисциплінарне стягнення накладається на кожного винного
окремо. При визначенні виду і міри покарання беруться до уваги: характер
проступку, його наслідки, обставини, за яких його було вчинено,
попередня поведінка винного, його ставлення до служби, стаж служби і
рівень кваліфікації. Перед накладанням стягнення, що оголошується в
наказі, від винного береться пояснення (письмово чи усно).

Звільнення осіб рядового і начальницького складу з МНС є крайнім заходом
дисциплінарного стягнення і може провадитись за систематичне порушення
дисципліни або вчинення проступку, несумісного з перебуванням на службі
в МНС.

Дисциплінарне стягнення повинно бути накладено в строк до одного місяця
з того дня, як про проступок стало відомо начальнику, а в разі
проведення по цьому проступку службової перевірки чи порушення
кримінальної справи – не пізніше одного місяця з дня закінчення
службової перевірки чи провадження по кримінальній справі, не рахуючи
часу хвороби винного або перебування його у відпустці. Дисциплінарне
стягнення у зв’язку з клопотанням товариського суду повинно бути
накладене не пізніше місячного строку з дня надходження рішення
товариського суду.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено у період перебування
особи у відпустці чи під час її хвороби, або якщо з дня вчинення
проступку минуло більше року. В цей строк не включається період
проведення дізнання, чи попереднього слідства по кримінальній справі,
якщо в ході провадження по ній особою рядового чи начальницького
допущено порушення законності.

Накладення дисциплінарного стягнення на осіб рядового і начальницького
складу за проступки, вчинені під час чергування, несення караульної чи
патрульно-постової служби, проводиться тільки після зміни з чергування,
варти, поста або після заміни їх іншими особами.

“Права начальників при застосуванні заохочень і накладанні
дисциплінарних стягнень”

Найменування посад начальників Вид заохочення Вид стягнення

1 2 3

1.В навч. закладах:

Командир відділення;

Командир навч. групи;

Курсовий офіцер;

Старшина;

Начальник курсу. подяка

зняття раніш накладеного стягнення раніш терміну. Зауваження

Догана

Позбавлення звільнення з розташування н/з до 3-х тижнів

наряд на службу, на роботи – до 3-х .

2.В гарнізонах пожежної охорони:

командир відділення;

начальник варти;

начальник окремого посту ВПЧ;

начальник ППС;

начальник пожежного судна. подяка

зняття раніш накладеного стягнення раніш терміну зауваження

1.В навчальних закладах:

начальник (ректор) навчального закладу подяка

нагородження цінним подарком чи грошима

нагородження почесною грамотою

нагородження нагрудним знаком

передчасне присвоєння звання особам рядового і молодшого начальницького
складу

зняття раніш накладеного стягнення раніше терміну

нагородження фотографією курсанта, який сфотографований біля розор.
б/прапору . зауваження

догана

сувора догана

попередження про неповну службову відповідальність

затримка у присвоє-нні чергового спеці-ального звання або подання до
його присвоєння на строк до 9 місяців

пониження осіб молодшого начальницького складу в спеціальному званні

Найменування посад начальників Вид заохочення Вид стягнення

1 2 3

1.В навчальних закладах:

начальник (ректор) навчального закладу оголошення позачергового
звільнення з розташування навчального закладу

відпустка до 5 діб

письмова подяка батькам курсанта пониження на посаді осіб
начальницького складу

звільнення зі служби осіб рядового і молодшого начальницького складу

позбавлення звільнення з розташування інституту на термін до 1-го місяця

позачерговий наряд на службу чи на роботи – до 5-ти нарядів

позбавлення нагрудного знаку

2.В гарнізоні пожежної охорони:

начальник частини;

начальник загону ВПЧ

подяка

зняття раніш накладеного стягнення раніш терміну

нагородження цінним подарком чи грошима зауваження

догана

сувора догана

затримання наступного спеціального звання на строк до 3місяців

начальник УПО

начальник ГУПО України подяка

зняття раніш накладеного стягнення раніш терміну

нагородження цінним подарком чи грошима

присвоєння наступного спеціального звання раніше терміну рядовому і
молодшому начальницькому складові зауваження

догана

сувора догана

попередження про неповну службову відповідальність

затримання наступного спеціального звання або подання до його присвоєння
на строк до 6 місяців

звільнення зі служби осіб рядового і молодшого начальницького складу

Військова дисципліна – це бездоганне і неухильне додержання всіма
військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими
статутами та іншим законодавством України.

Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями
свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни,
незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності
Військовій присязі.

Військова дисципліна досягається шляхом:

виховання високих бойових і морально-психологічних якостей
військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського
народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого
ставлення до виконання військового обов’язку, вірності Військовій
присязі;

особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання
Військової присяги, виконання своїх обов’язків, вимог військових
статутів;

формування правової культури військовослужбовців;

умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників
(далі – командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з
дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного
застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу
колективу;

зразкового виконання командирами військового обов’язку, їх справедливого
ставлення до підлеглих;

підтримання у військових об’єднаннях, з’єднаннях, частинах
(підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових
умов, статутного порядку;

своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими
видами забезпечення;

чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового
навчання.

Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця:

додержуватися Конституції (254к/96-ВР) та законів України, Військової
присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази
командирів;

бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;

додержуватися визначених військовими статутами правил
взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове
товариство;

виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими
і додержуватися військового етикету;

поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати
інших від негідних вчинків.

”Військовослужбовці та взаємовідносини між ними. Начальники і підлеглі
старші і молодші за військовим званням. Порядок віддання і виконання
наказів. Обов”язки командира і військовослужбовців перед шикуванням і в
строю

Спеціальні звання працівників МНС.

24 березня 1999 р. Указом Президента України були затвердженні і
введенні в дію Статути ЗС України, котрі відображають сучасний рівень
розвитку військової справи та складають єдину військово – правову основу
всіх без винятку частин і підрозділів. Статути ЗС України являють собою
звід законів військового життя і службової діяльності воїнів, вони –
основа виховання і навчання особового складу армії і флоту. Саме в них
визначенні права та обов?язки особового складу військовослужбовців,
характер стосунків між ними. Статути суворо і точно регламентують всі
сторони повсякденної діяльності ЗС та ОВС, дають вказівки з питань
підтримання високого рівня військової дисципліни, організованості та
порядку у військових колективах.

Повсякденне життя та діяльність військовослужбовців у військовій частині
(академії) протікають відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби ЗС
України.

Внутрішня служба призначена для підтримання у військовій частині
внутрішнього та військової дисципліни, високого психологічного стану, що
забезпечує її постійну бойову готовність, якісне навчання особового
складу, збереження його здоров?я, організоване виконання завдання.
Вимоги внутрішньої служби має знати й сумлінно виконувати кожен
військовослужбовець.

Внутрішньої службою у військовій частині (академії) керує командир
військової частини (ректор), а в розташуванні підрозділу – командир
підрозділу (начальник курсу).

Військовослужбовці мають усю повноту соціально – економічних,
політичних та особистих прав і виконують усі обов?язки громадян України,
передбачені Конституцією і законами України.

Права та обов?язки військовослужбовців, що впливають з умов військової
служби, визначають закони України “Про загальний військовий обов?язок і
військову службу”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей, положення про проходження військової служби
громадянами України та військові статути.

Військовослужбовець (курсант) повинен дорожити честю і славою ЗС
України, своєю в/ч (академією) і гідністю свого військового звання.

Військовослужбовець має виявляти повагу до командирів (начальників) і
старших, сприяти їм у підтриманні порядку та дисципліни, суворо
додержуватись правил військової ввічливості та військового вітання,
завжди одягатися за формою, чисто й охайно.

Про все, що сталося з військовослужбовцем (курсантом), та зроблені йому
зауваження, він забов?язаний доповідати своєму безпосередньому
начальникові.

Із службових та особистих питань військовослужбовець повинен звертатися
до свого безпосереднього командира, а за необхідністю – до вищого
начальника. (приклад)

За вивчені правопорушення військовослужбовці несуть дисциплінарну ,
адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з
законодавством України. (Приводжу приклади).

Спеціальні звання працівників внутрішньої служби

Кожному військовослужбовцю присвоюють військові звання відповідно до
Закону України “Про військову службу”.

В МНС існують такі спеціальні звання:

Рядовий склад: – рядовий внутрішньої служби .

Молодший начальницький склад:

молодший сержант вн. сл.

сержант вн. сл.

старший сержант вн. сл.

старшина вн. сл.

прапорщик вн. сл.

старший прапорщик вн. сл.

Середній начальницький склад:

молодший лейтенант вн. сл.

лейтенант вн. сл.

старший лейтенант вн. сл.

капітан вн. сл.

Старший начальницький склад:

майор вн. сл.

підполковник вн. сл.

полковник вн. сл.

Вищий начальницький склад:

генерал – майор вн. сл.

генерал – лейтенант вн. сл.

генерал – полковник вн. сл.

генерал внутрішньої служби України.

Начальники та підлеглі, старші та молодші.

За своїм службовим становищем і військовим званням одні
військовослужбовці по відношенню до інших можуть бути начальниками або
підлеглими.

Начальник має право віддавати підлеглому накази й забов(язаний
перевіряти їх виконання.

Підлеглий забов?язанний беззастережно виконувати накази начальника, крім
випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з
повагою. Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за
службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих
військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є
безпосереднім.

За своїм військовим званням начальники є:

сержанти і старшини – для рядових (курсантів) і однієї з ними
військової частини (академії);

прапорщики – для сержантів, старшин, рядових (курсантів) однієї з ними
військової частини (академії);

мол. офіцери – для сержантів і старшин, солдатів (курсантів);

старші офіцери – для прапорщиків, сержантів , рядових ( курсантів);

генерали, полковники – для молодших офіцерів , прапорщиків, сержантів,
солдатів (курсантів). (Приводжу приклади)

Військовослужбовці, які за своїм військовим становищем і військовим
званням не виступають відносно інших військовослужбовців начальниками
або підлеглими , можуть бути старшими чи молодшими.

Старшинство визначає військове звання.

Старші за військовим званням мають право вимагати від молодших за
званням додержання військової дисципліни, громадського порядку і форми
одягу, а також правил поведінки військового вітання.

Молодші за званням мають беззастережно виконувати всі вимоги старших.

У разі спільного виконання службових обов?язків військовослужбовцями, що
не підлягають один одному, коли їх службові стосунки не визначені
командиром (начальником), старший із них за посадою, а за рівнем посад
– старший за військовим званням є начальником.

Порядок віддання й виконання наказів.

Накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованності. За
крайньої потреби старший начальник може віддати наказ підлеглому
минаючи його безпосереднього начальника, про що повідомляє
безпосередньому начальнику підлеглого чи наказує підлеглому особисто
доповісти своєму безпосередньому начальникові.

Командир (начальник) повинен забезпечити виконання наказу. Він
відповідає за відданий наказ , його наслідки та відповідність наказу
чинному законодавству, а також за не вжиті заходи що до його виконання.

Наказ має бути сформульований виразно, не допускати подвійного
тлумачення й не викликати сумнівів у підлеглого.

Військовослужбовець, після отримання наказу, відповідає: “Слухаюсь”- і
далі виконує його. Для того, щоб переконатися , чи правильно підлеглий
зрозумів відданий наказ, командир (начальник) може вимагати від
військовослужбовця, який його одержав, стисло передати зміст, а той – за
потреби, звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити
наказ.

Про виконання одержаного наказу військовослужбовець забов?язанний
доповісти начальникові, який віддав наказ, і своєму безпосередньому
начальникові.

Якщо військовослужбовець, котрий виконує наказ, одержав від іншого
начальника, старшого зі службовим становищем чи військовим званням,
новий наказ, який стане перешкодою для виконання попереднього, він
доповідає про це начальникові , який віддав другий наказ, і за його
згоди виконує останній.

Начальник, який віддав новий наказ повідомляє про це начальникові, який
віддав другий наказ, і за його згоди виконує останній.

Начальник, який віддав новий наказ , повідомляє про це начальникові,
який віддав попередній наказ.

Порядок відрекомендування командирам (начальникам)

Військовослужбовці самостійно відрекомендовуються своїм безпосереднім
начальникам у разі:

призначення на посаду і звільнення з неї;

присвоєння спеціального звання;

вручення нагороди;

відбуття чи повернення з відрядження, відпустки або лікування.

Відрекомендовуючись своєму безпосередньому начальникові,
військовослужбовці називають свою посаду, військове звання, прізвище та
причину звертання. Наприклад: “Товаришу капітан. Заступник командира
взводу старший сержант Храмов. Дозвольте відрекомендуватися з нагоди
присвоєння мені військового звання старшого сержанта”.

У інших випадках, а також під час стройового огляду чи інспектування
військовослужбовці відрекомендовуються за безпосереднього звертання
старшого командира, називаючи свою посаду, військове звання і прізвище.

Про військову ввічливість і поведінку військовослужбовців.

Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури,
скромності і витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати
гідність інших. Вони мають пом?ятати, що за їх поведінкою судять не
лише про них, а й про ЗС України в цілому.

Усі військовослужбовці повинні під час зустрічі (обгону) привітати один
одного, дотримуючись правил, визначених Стройовим статутом.

Військове привітання – то вияв культури, взаємної поваги і
згуртованості військовослужбовців. Начальники і старші мають відповідати
на привітання підлеглих і молодших.

Стосунки між військовослужбовцями грунтуються на взаємній повазі. З
питань служби звертаються один до одного на “Ви”.

Начальники й старші, звертаючись з питань служби до підлеглих і
молодших, називають їх за військовим званням і прізвищем або тільки за
званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово “Товаришу”
(пане).

Наприклад: “Курсант Клименко”, “Товаришу (пане) курсант”.

Підлеглі і молодші звертаються у службових справах до начальників і
старших, називають їх за військовим званням, додаючи перед званням слово
“Товаришу” (пане).

Наприклад: “Товаришу (пане) сержант”, “Товаришу (пане) лейтенант”.

У вільний від служби час військовослужбовці можуть звертатися один до
одного за ім?ям, а під час звертання до начальників і старших – за ім?ям
та по батькові.

Коли звертаються до іншого військовослужбовця у присутності командира
(начальника) чи старшого просить на це дозволу командира (начальника)
чи старшого .

Наприклад “Товаришу (пане) полковник. Дозвольте звернутися до лейтенанта
Прохоренко”.

Поза строєм, віддаючи чи отримуючи наказ, військовослужбовці мають стати
у стройове положення, а ті що знаходяться у головному уборі прикладають
руку до нього.

Доповідаючи чи вислуховуючи рапорт, військовослужбовець прикладає руку
до головного убору і опускає її після закінчення доповіді. Якщо перед
доповіддю віддавалася команда “Струнко”, то доповідач за командою
“Вільно” повторює її та опускає руку від головного убору.

Якщо необхідно дати затверджену відповідь на питання начальника чи
старшого, то військовослужбовці відповідають “Слухаюсь”, а якщо
негативну – “Ні як ні”.

Обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю

Командир зобов’язаний:

визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, а
також озброєння, техніку; у разі потреби призначити спостерігача;

первіряти й знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу
(підрозділів частини), озброєння, техніки, боєприпасів, засобів
індивідуального захисту та шанцевого інструменту;

перевіряти зовнішній вигляд підлеглих, а також наявність спорядження і
правильність його припасування;

підтримувати дисципліну в строю й вимагати точногшо виконання
підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовцями своїх обов’язків
у строю;

під час подання команд у пішому строю приймати стройове положення;

проводити зовнішній огляд озброєння і техніки, якщо підрозділи шикуються
з нею; перевіряти наявність і справність обладнання для перевезення
особового складу, а також правільність кріплення матеріальної частини,
що перевозиться; нагадувати особовому складові заходи безпеки; під
час руху додержуватися визначених дистанцій, швидкості та правил руху.

Військовослужбовець зобов’язаний:

перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєня й
техніки, боєприпасів, засобів індивідуальних захисту, шанцевого
інструменту, обмундирування та спорядження;

мати коротку охайну зачіску;

охайно заправляти обмундирування, правільно надівати та припасовувати
спорядження, допомогати товаришеві усувати помічені недоліки;

знати своє місце в строю, стьавати до строю швидко, без метушні;
підчас руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити із
строю (машини) без дозволу;

у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути
уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира,
виконувати їх швидко й точно, не заважати іншим;

передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень,
гучно і чітко.

Внутрішній порядок

Внутрішній порядок – це суворе додержання визначених військовими
статутами правил розміщення, повсякденної діяльності, побуту
військовослужбовців у військовій частині (підрозділі) й несення
служби добовим нарядом.

Внутрішній порядок досягається:

глибоким розумінням, свідомим і неухильним виконанням
військовослужбовцями обов’язків, визначених законами України та
військовими статутами Збройних Сил України;

чіткою організацією бойової підготовки;

зразковим бойовим чергуванням та несенням служби добовим нарядом;

неухильним виконанням розпорядку дня;

додержанням правил експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки,
матеріальних засобів, створенням у місцях розташування
військовослужбовців умов для їх повсякденної діяльності, життя й
побуту, що відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил
України;

цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої
вимогливості командирів (начальників) з постійною турботою про
підлеглих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні
здоров’я;

додержанням вимог пожежної безпеки, а також проведенням заходів
щодо охорони довкілля в районі діяльності військової частини.

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА КОМАНДИРА ВЗВОДУ

Заступник командира взводу в мирний і воєнний час відповідає
за навчання, виховання й військову дисципліну особового складу взводу,
внутрішній порядок у взводі, правильне несення служби та зовнішній
вигляд рядових і сержантів взводу.

Заступник командира взводу підпорядковується командирові
взводу, а з питань підтримання внутрішнього порядку – старшині роти
і є прямим начальником рядового і сержантського складу взводу.

Заступник командира взводу зобов’язаний:

– навчати й виховувати особовий склад взводу та особисто
проводити

заняття за вказівкою командира взводу;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного
підлеглого, рік народження, особисті якості, рід занять перед
військовою службою, родинний стан, успіхи й недоліки в бойовій
підготовці;

знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало і вміло
володіти всіма видами зброї й техніки взводу;

стежити за додержанням військової дисципліни і правильним несенням
служби командирами відділень та особовим складом взводу;

утримувати в належному стані озброєння, техніку, спорядження та інше
майно взводу, суворо стежити за їх наявністю;

дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх
прибирання; вимагати від підлеглих охайного утримання постелі,
обмундирування і взуття; стежити за своєчасністю дрібного ремонту
речового майна особовим складом взводу;

проводити ранковий огляд особового складу взводу;

дбати про підлеглих і знати їх потреби;

доповідати командирові взводу про всі прохання підлеглих,
заохочення, провини й накладені стягнення;

призначати рядовий склад у наряди на службу, вести лист нарядів
взводу, облік особового складу, озброєння та інших матеріальних
засобів взводу;

постійно знати наявність особового складу, місце його
перебування та чим він займається;

залишаючись за командира взводу чи старшину роти, виконувати їх
обов’язки.

ОБОВ”ЯЗКИ КОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ

Командир відділення у мирний і воєнний час відповідає за успішне
виконання відділенням бойових завдань, навчання, виховання,
військову дисципліну, морально-психологічний стан, стройову
підготовку й фізичну витривалість, охайний вигляд підлеглих,
правильну експлуатацію, зберігання озброєння, техніки, спорядження та за
утримання їх у належному стані.

Командир відділення підпорядковується командирові взводу та його
заступникові і є безпосереднім начальником особового складу
відділення.

Командир відділення зобов’язаний:

підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній готовності
до бойового застосування;

навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити
тренування, спрямовані на поліпшення стройової виправки та
посилення фізичної витривалості;

знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло
командувати під час виконання бойових завдань;

досконало знати й вміло володіти зброєю і технікою
відділення, забезпечувати їх правильне зберігання й експлуатацію;

постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички, своєю
поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразкового
виконання військового обов’язку;

дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх потреби,
вимагати від них додержання військової дисципліни;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного
підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості й
захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан,
успіхи й недоліки у службі;

виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби і свого
фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки та майна;

проводити ранковий огляд особового складу відділення;

стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім порядком
у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і взуття
підлеглих, їх своєчасним ремонтом і просушуванням, правильним
припасуванням спорядження, додержанням підлеглими правил особистої
гігієни і носіння військової форми одягу, правил безпеки під час
користування зброєю і технікою, її обслуговування і бойового
застосування;

перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося
боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

щоденно оглядати та постійно утримувати в порядку та справності
озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх наявністю;

своєчасно доповідати заступникові командира взводу про
захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини, а
також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності
озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі.

”Розподіл часу і повсякденний порядок.“

Розміщення курсантів у приміщеннях курсу.

Військовослужбовці (курсанти), які проходять строкову службу, крім
матросів і старшин, що перебувають на кораблях, розміщуються в казармах,
а ті, хто проходять службу за контрактом – у гуртожитках, у розташуванні
військової частини (сімейні – сімейних гуртожитках, або з дозволу
командира (начальника) на квартирах поза розташуванням військової
частини).

Для військовослужбовців-жінок обладнуються окремі гуртожитки (спальні
приміщення). Прапорщики і мічмани, які обіймають посаду старшини роти
розміщуються поблизу розташування військової частини.

Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини роти чи іншу
посаду, яку комплектують з офіцерів і прапорщиків можуть розташовуватися
в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.

Для розміщення кожної роти (курсу) необхідно передбачати такі
приміщення:

спальне приміщення для особового складу;

народознавчю світлицю;

кабінет начальника курсу;

кімнату підготовки офіцерів до занять;

кімнату підготовки сержантів до занять;

кімнату для зберігання зброї;

кімнату (місце) для чищення зброї;

кімнату побутового обслуговування;

кімнату для зберігання майна роти (курсу) та особистих речей
військовослужбовців;

кімнату (місце) для занять фізичними вправами та спортом;

кімнату для вмивання;

сушарню для просушування обмундирування і взуття;

кімнату (місце) для чищення взуття та куріння;

місце для зберігання господарського інвентарю;

душову;

туалет.

У спальних приміщеннях відводиться площа із розрахунку 2,5-4 м2 на
кожного військовослужбовця. При цьому об’єм повітря має бути 9-12 м2 на
одну особу. Ліжка у спальних приміщеннях розставляються так щоб біля
кожного з них чи біля двох зсунутих разом лишалося місце для тумбочок,
а між рядами ліжок було вільне місце, необхідне для шикування особового
складу. Ліжка повинні бути однаковими і розставляються не ближче 50 см
від зовнішніх стін із додержанням суворого рівняння. Біля кожного ліжка
має бути тапочки та килимки чи доріжки. Забороняється сідати й лягати
на постіль в обмундируванні за винятком чергового роти (курсу) під час
відпочинку ( сну). Узимку в жилих приміщеннях підтримується температура
не нижче +18? С. Термометри вивіщуються на внутрішніх стінах, подалі від
печей та нагрівальних пристроїв на висоті 1,5 м від підлоги.

Забезпечення меблями: ліжко та табурет на кожного курсанта; тумбочка –
одна на двох. Табурети ставлять біля задніх стінок ліжок.

У приміщенні повинно бути:

дзеркало;

тумбочка для добового наряду;

внутрішній та зовнішній термометри;

годинники настінні;

місце для пиття води (фонтанчик);

урни для сміття.

Курсанти забезпечуються рушниками для ніг (40х30 см), килимками (50х30
см).

У приміщенні вивішується: розклад занять, листи нарядів, стінні газети і
бойові листки.

У тумбочках дозволяється зберігати:

у верхньому ящику – туалетні і голінні приладдя, матеріал для
підкомірців;

у середньому відділенні – книги, папір для листів, конспекти;

у нижньому відділенні – приладдя для чищення взуття.

Забороняється наклеювати на тумбочки наклейки та інше.

Після цього показую практичний порядок заправки постелі.

Показуючи порядок заправки обмундирування і взуття, що знімають на ніч,
звернути увагу на послідовність та порядок його укладання (поясний
ремінь, польова сорочка, брюки), місце для черевиків та онучів, вказати,
що при необхідності одежа та взуття можуть просушуватись у сушильній
кімнаті.

Постелі військовослужбовців повинні складатись з одіял, простирадл,
подушок з наволочкою і матраців.

Після цього показую місце зберігання речових мішків та порядок укладання
предметів для тривоги. Крім того, необхідно показати місце та порядок
зберігання шинелів ( курток), головних уборів й указати, що всі ці місця
закріплюються за курсантами та позначаються ярликами, на якому вказують
прізвище курсанта, а на усіх предметах речового майна курсантів
ставиться клеймо.

Ходити строєм в ногу у казармі заборонено!

Народознавча світлиця –для відпочинку особового складу. В ній повинні
бути телевізор, радіоприймач, настільні ігри (шахи, шашки, доміно) ,
навічна агітація про ЗС України та ОВС, пожежну охорону, бойовий шлях
академії, вимоги присяги та статутів, підшивки газет і журналів. У
світлиці необхідно бути по формі одягненим. У ній дозволяється дивитись
телевізійні програми, прослуховування приймача, читання книжок,
готуватися до занять. Усе це робиться в особистий час та вихідні дні.

Кімната зберігання майна курсантів обладнується шухлядами, які повинні
відповідати розміру та роду майна, яке зберігається по відділенням та
взводам.

Кімната для вмивання – на висоту 1,5 м облицьовується глазурованою
плиткою. Вмивальники встановлюються із розрахунку 1 кран на 5-7
військовослужбовців і не менш двох ванн для ніг на курс.

Душова – обладнується з розрахунком 1 кран (душова сітка) на 15-20 осіб.

Туалет – обладнується розрізненими кабінами із розрахунку 1 кабіна з
унітазом на 10-12 військовослужбовців, аналогічна норма встановлюється і
на пісуар.

У кімнаті побутового обслуговування:

полки з гігієнічним покриттям;

дзеркала;

столи для прасування обмундирування;

місця з ремонтними матеріалами: нитки, голки, ножиці, праска, серветки
для прасування, ґудзик та інше;

табурети (стільці);

вішалки;

місця для гоління;

місця шевця;

місце для перукаря;

плакати зі зразками форми одягу, правилами його зберігання і
експлуатації зазначенням норм забезпечення особового складу речовим
майном, зі зразками зачісок.

Взуття для курсантського складу ремонтується у взуттєвій майстерні, а
складний ремонт обмундирування – у швацькій майстерні (знаходиться на
автокомплексі).

Кімната для просушування обмундирування і взуття: повинна відповідати
правилам безпеки та виключати усяку можливість запалювання
(самозапалювання) обмундирування та майна при просушуванні.

Просушування майна організовується старшиною курсу, а нагляд за нею
особами добового наряду курсу. Ця кімната обладнається витяжною
вентиляцією.

Спеціальне обмундирування для роботи зберігається поза спальними
приміщеннями у шухлядах і на стелажах.

Для зберігання речових мішків, сталевих шоломів та індивідуальних
засобів захисту (крім протигазів) обладнуються стелажі з ячійками або
шафи, котрі можуть знаходитись в інших приміщеннях казарми.

Склад речового мішка: казанок, кружка, ложка, фляга, одна пара
натільного білизни і одна пара онучей, набір ґудзиків, гачки, нитки,
індивідуальний перев’язочний пакет.

При зборі особового складу по тривозі у речовий мішок кладуть:

плащ-накидка,;

запас онучів, казанок з кухлем і ложкою;

сухий пайок;

стальний шолом;

туалетне приладдя;

рушник та приладдя щодо догляду за обмундируванням і взуттям (все це
підлягає періодичному огляду і чистці).

Питання для контролю засвоєння матеріалу:

Які приміщення передбачені для розміщення особового складу курсу?

Що повинно бути у кімнаті побутового обслуговування?

Якими предметами комплектується речовий мішок?

Що забороняється робити у казармі курсу?

Розпорядок дня академії (підрозділу) в залежності від задач, які
виконуються, періоду навчання, місцевих і кліматичних умов
встановлюються ректором академії.

В розпорядку дня повинен бути передбачений час для проведення ранкової
фізичної зарядки і туалету, ранкового огляду, прослуховування останніх
новин по радіо, навчальних занять, для вживання їжі, догляду за
озброєнням, бойової і іншої техніки, для підготовки до служби,
самостійної підготовки і виховної роботи, перегляду останніх новин по
телевізору, для особистих потреб військовослужбовців, вечірньої
прогулянки, перевірки і 8-годинного сну.

Для військовослужбовців встановлений 41 годинний робочий тиждень.

Для офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдатів, військовослужбовців –
жінок, які служать за контрактом, встановлюється п?ятиденний робочий
тиждень за двома вихідними.

Для військовослужбовців строкової служби і курсантів (слухачів)
військово – навчальних закладів; курсантів учбових центрів –
шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, військові навчання,
походи, бойові стрільби і бойові чергування здійснюються в любі дні
тижня без обмеження загальної тривалості службового часу.

Проміжок між прийомом їжі не може перевищувати 7 годин. Після обіду на
протязі не меньш 30 хвилин не повинні проводитись заняття чи роботи.

Заходи, пов?язані з забезпеченням бойової та мобілізаційної готовності
військової частини, виконують за наказом її командира і будь-який час
доби з наданням військовослужбовцям не менше 4 годин відпочинку на добу.

Вихідні , святкові та неробочі дні є. днями відпочинку для всього
особового складу , крім військовослужбовців, залучених до виконання
службових обов?язків. У ці дні , а також у вільний від занять час з
особовим складом проводять гуманітарну, культурну й духовно –
освітницьку роботу, спортивні заходи та ігри.

Підйом, ранковий огляд і перевірка.

Вранці за 10 хвилин до сигналу “Підйом”, черговий роти піднімає
заступників командирів взводів, а у встановлений час (за сигналом
“Підйом”) здійснює підйом роти.

Після підйому проводять ранкову фізичну зарядку, прибирають приміщення і
територію, заправляють постелі, роблять туалет та ранковий огляд. У
вихідні і святкові дні підйом здійснюється пізніше, ранкова фізична
зарядка і огляд не проводяться. Для ранкового огляду за командою
чергового курсу “Курс для ранкового огляду – СТАВАЙ” заступники
командирів взводів і командири відділень вишиковують свої підрозділи у
визначеному місці, прикомандировані вишиковуються на лівому фланзі.
Черговий курсу, вишикувавши курс, доповідає старшині курсу (або одному
із заступників старшини курсу) про готовність курсу до огляду. За
командою старшини курсу заступники командирів взводів і командири
відділень проводять ранковий огляд. Спитати у курсантів, які команди при
цьому подаються.

На ранкових оглядах перевіряють наявність особового складу , стан
обмундирування, взуття, дотримання військовослужбовцями правил гігієни
і виявляють тих, хто потребує медичної допомоги.

Огляд проводиться командирами відділень і заступниками командирів
взводів під безпосереднім керівництвом старшини підрозділу. Всі
зауваження, недоліки усуваються під час огляду. Тих хто потребує
медичної допомоги черговий курсу записує до книги запису хворих, після
чого подає її на підпис старшині курсу.

Перед вечірньою перевіркою у час, передбаченим розпорядком дня, під
керівництвом старшини курсу здійснюють вечірню прогулянку з виконанням
стройових пісень.

Після п?ятихвилинної перерви проводиться вечірня перевірка, на якій
зобов?язаний періодично бути присутній офіцер на якого покладена
відповідальність. Перевірку проводять старшина курсу або особа, яка є
його заступником.

По закінченню вечірньої перевірки старшина курсу оголошує накази й
розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців, наряди на
наступний день і проводить (уточнює) бойовий розподіл на випадок
тривоги, збору чи пожежі.

Перевірку необхідно закінчувати не пізніше ніж за 10 хвилин до сигналу
“Відбій” для того, щоб курсанти змогли розстилити свої ліжка, зложити
заправити своє обмундирування, помитись.

Після сигналу “Відбій” включається чергове освітлення темно – синього
кольору . Всі військовослужбовці, за виключенням наряду, повині
знаходитись в своїх ліжках. Якщо на курсі знаходиться начальник курсу чи
офіцер курсу на ранковому огляді і на вечірній перевірці, то старшина
курсу доповідає про результати огляду (перевірки).

Після ранкового огляду й вечірньої перевірки чергові курсів прибувають
до чергового академії з доповіддю та подають відомості про відсутність ,
а за наявності самовільно відсутніх – їх прізвища, імена та по
батькові. У вихідні та предсвяткові дні відбій здійснюється в 23:30.

Навчальні заняття

Навчальні заняття і самостійна робота курсантів відіграють важливу роль
в підготовці висококваліфікованих працівників пожежної охорони.

Навчальні заняття проводяться згідно розпорядку дня. На них зобов?язаний
бути весь особовий склад навчальних груп. Від занять звільняються осіб,
які перебувають у добовому наряді, що передбачено наказом.

Заняття починають і закінчують за сигналом у час, визначений розпорядком
дня. Перед вихідом на заняття командири відділень і командири взводів
перевіряють наявність підлеглих і переконуються, чи дотримано форми
одягу, чи правильно припасоване спорядження та чи розряджена зброя.

Після закінчення занять і навчань командири підрозділів перевіряють
розрядження зброї, наявність і комплектність усього озброєння, бойової
та іншої техніки, навчально – тренувальних засобів, а також наявність
стрілецької зброї й боєприпасів. Зброю і сумки для магазинів
перевіряють командири відділень. Результати перевірки доповідають по
команді.

Невикористані боєприпаси й гільзи здають у встановленому порядку. Після
цього чистять зброю, здійснюють технічне обслуговування озброєння й
військової техніки, а також прибирають місцевість, де проводили
заняття. Самостійна робота в академії організовується і проводиться
навчальними групами в закріплених класах. Все необхідне для самостійної
роботи повинно бути отримане до початку самопідготовки.

Відповідальність за організацію, забезпечення і проведення самостійної
роботи несуть командири підрозділів. В класах для самостійної
підготовки повинен підтримуватись суворий порядок. Забороняються
розмови, ходіння по класу і інші дії, які створюють перешкоди для роботи
інших курсантів. Кожен курсант працює над навчальним матеріалом
самостійно.

Вихід з класу, в тому числі і для консультацій, здійснюється тільки під
час перерви і з дозволу командира, який знаходиться в класі.

Відповідальність за підтримання порядку в класі несе командир групи, при
його відсутності замісник командира групи.

Сніданок, обід і вечеря.

Приготування їжі і чаю має бути закінчено до терміну, встановленого
розпорядком дня. До початку роздавання їжі лікар (фельдшер) разом із
черговим по академії повинен перевіряти якість їжі, здійснити контрольне
зважування порцій, а також перевірити санітарний стан приміщень
їдальні, столово – кухонного посуду й інвентаря. Після висновку лікаря
(фельдшера) бере пробу їжі черговий академії або за його вказівкою один
із заступників.

Пробують їжу черговий академії або його замісники в спільній залі –
їдальні разом із особовим складом під час харчування, із встановленням
оцінки якості її приготування.

Особовий склад наряду харчується у встановлений ректором академії час.

Розповісти як харчується наряд, який несе службу на автотехнічному
комплексі.

Хворим, які перебувають у медичному пункті академії, їжу готують за
нормами госпітального пайку.

Для військовослужбовців, котрі потребують дієтичного харчування, їжу
готують окремо. Кожний військовослужбовець повинен дотримуватися правил
особистої гігієни. Їдальні повинні бути обладнанні вмивальниками.
Особливо це важливе в районах з гарячим кліматом .

Забороняється кому-небудь ходити в їдальнях. Військовослужбовці
приходять до їдальні у почищеному взутті та одязі строєм під командою
старшини курсу, або, по його вказівці, одного із командирів взводів.

У їдальні додержуються порядку. Заборонено їсти у головних уборах,
шинелях, спеціальному (робочому) одязі. Вказати на місце старшого за
столом, роздавальника їжі і нагадати обов?язки.

Звільнення з розташування академії.

Офіцери, прапорщики (мічмани) та військовослужбовці, які проходять
службу за контрактом, у вільний від обов?язків військової служби час
можуть вільщно пересуватися в межах гарнізону, а поза гарнізоном – з
повідомленням

безпосереднього командира; військовослужбовці строкової служби, котрий
не має дисциплінарного стягнення – “позбавлення чергового звільнення”
користується правом на звільнення з розташування академії. При цьому
звільнення військовослужбовців регулюється між військовослужбовцями в
підрозділі таким чином, щоб не знижувати бойової готовності академії та
якості бойового чергування.

Військовослужбовців строкової служби звільняє з розташування академії
начальник курсу у визначенні начальником академії дні й години та у
встановленому ним порядку.

Одночасно з підрозділу може бути звільнено не більше 30 % особового
складу. Курсантів т1 курсу звільняють з розташування академії після
прийняття ними Військової присяги.

В суботу та передсвяткові дні дозволено звільняти не більше, як на добу,
а в неділю і свята – до вечірньої перевірки.

Військовослужбовцям строкової служби під час відвідування дружиною
надають відпустку на одну добу.

Звільнення проходять по черзі. Почерговість звільнень контролюють
командири груп.

За дозволом на звільнення військовослужбовець звертається до свого
безпосереднього командира (начальника). Наприклад: ” Товаришу (пане)
сержант. Прошу дозволити мені звільнення до 23 -ї години “.

Зам. командира групи списки на звільнення, підписані командиром групи
надає старшині курсу для представлення начальнику курса.

У визначений час черговий курсу вишиковує за списком
військовослужбовців, яких звільняють, і доповідає старшині курсу.
Старшина курсу перевіряє наявність тих, кого звільняють, їхній
зовнішній вигляд, знання правил поведінки в громадських місцях,
наявність у них посвідчень і вручає їм записки про звільнення, потім
повідомляє черговому академії про кількість звільнених. Черговий курсу
записує їх до книги звільнених й подає їх у чергову частину.

Після повернення із звільнення військовослужбовці з?являються до
чергового курсу й доповідають про повернення, здають йому записки про
звільнення і доповідають свому безпосередньому командиру (начальнику)
наприклад:” Товаришу (пане) сержант. Рядовий Сергієнко зі звільнення
прибув зауважень не мав (чи мав таке – то зауваження від такого – то).
Навести приклади.

Якщо військовослужбовець повертається до підрозділу після відбою, він
доповідає лише черговому курсу.

Черговий курсу відзначає у книзі звільнення час повернення
військовослужбовців зі звільнення, доповідає черговому академії про
повернення звільнених і здає записки про звільнення старшині курсу.

Курсантів 1 та 2 курсів звільняють із розташування військово –
навчального закладу відповідно до порядку встановленого для
військовослужбовців строкової служби. Курсанти інших курсів мають право
проживати у гуртожитках і перебувати поза розташуванням військова –
навчального закладу після навчальних занять і обов?язкових годин
самостійної підготовки, визначених розпорядком дня, до початку занять
наступного дня.

Відвідування військовослужбовців.

Відвідування військовослужбовців строкової служби, а також тих, хто
служить за контрактом, дозволено в час визначений розпорядком дня, у
спеціально відведеній для цього кімнаті академії. Назвати час для
відвідування.

Осіб, які бажають відвідати військовослужбовців, допускають до кімнати
відвідувачів із дозволу чергового контрольно – пропускного пункту.

Члени сімей військовослужбовців та інші особи з дозволу ректора академії
можуть відвідувати казарму, їдальню та інші приміщення для ознайомлення
з життям і побутом особового складу академії. Для їх супроводу та
необхідних пояснень призначають військовослужбовця.

Відвідувачів із спиртними напоями чи в стані сп?яніння для відвідування
військовослужбовців не допускають.

Наряди на внутрішню службу

Добовий наряд, його призначення, численність та озброєння.

Добовий наряд призначається для підтримки внутрішнього порядку, охорони
особового складу, озброєння, боєприпасів, приміщень та майна академії,
контролю за станом справ у підрозділах та своєчасного вжиття заходів
щодо запобігання правопорушенням, а також виконання інших обов’язків
внутрішньої служби. В процесі цієї служби у військовослужбовців
виховуються таки важливі якості, як дисциплінованість, висока
пильність, почуття відповідальності за своєчасне виконання вимог
наказів, правильне розуміння підлеглості та старшинства.

Командири підрозділив мають приділяти серйозну увагу підбору і
підготовці осіб добового наряду. Командир підрозділу від якого
споряджається добовий наряд чи наряд на роботи, несе відповідальність за
підготовку осіб призначених до наряду, а також за своєчасну відправку їх
на розвід або до місця роботи.

Найкращім засобом підготовки є практичне відпрацювання елементів служби
чергового та днювальних. Особливу увагу при підготовці внутрішнього
наряду командир підрозділу має звернути на:

дії добового наряду під час оголошення тривоги (збору);

порядок виконання всіх елементів розпорядку дня;

підтримку внутрішнього порядку в казармі та на закріпленої території;

знання численності та розходу особового складу на протязі всього
чергування;

дії при виникненні пожежі та стихійного лиха;

порядок зустрічі та доповіді командирам (начальникам).

В військовій частині (академії) на рік видається наказ про організацію
внутрішнього порядку, де одним з пунктів визначається чисельний склад
кожного виду внутрішнього наряду.

Склад внутрішнього наряду на кожну добу оголошується в наказі по
академії, де вказується персональний черговий академії, його помічник,
підрозділи від яких споряджається добовий наряд та наряд на роботи.

Добовий наряд військовій частині (академії) призначається у такому
складі:

черговий частини (академії);

помічник чергового частини (академії);

черговий підрозділ;

варти;

черговий і днювальний парку, а також механіки-водії (водії) чергових
тягачів, (в академії – черговий КПП-3 (на автотехнічному комплексі) та
його помічник);

черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту

черговий і помічники чергового КПП;

черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий штабу та посильні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів (водій чергового автомобілю НПЧ).

В добовий наряд підрозділів призначаються:

черговий курсу (гуртожитку);

днювальні курсу (гуртожитку).

Кількість днювальних визначається ректором академії.

Всі чергові та їхні помічники повинні мати на лівому боку грудей
нагрудний знак з відповідним написом. Знак передається старим черговим
новому черговому після рапорту про здачу та прийом чергування.

Озброєння осіб добового наряду:

черговий академії та його помічник озброюється пістолетами з двома
спорядженими магазинами (патрон до патронника не досилається);

варти озброюються автоматами з двома спорядженими магазинами та
багнетами;

черговий курсу, днювальні, черговий КПП-1, КПП-3 та їхні помічники
озброюються багнетами.

Багнет повинен знаходитись на поясному ремені з лівого боку на ширину
долоні від пряжки.

Далі викладачу необхідно привести приклади котрі свідчать про
необхідність дотримання вимог Стройового статуту при пересуваннях,
несенні служби зі зброєю і ретельного відношення до табельної зброї та
відповісти на запитання курсантів.

Черговий підрозділ, наряд на роботи та їх призначення.

Черговий підрозділ призначається на випадок посилення варт, або
термінового виклику при пожежі, стихійному лисі або надзвичайних подій.
В залежності від потреб черговий підрозділ шикується зі зброєю або з
шанцевим інструментом або з іншими приладами.

За сигналом тривоги черговий підрозділ шикується в визначеному для нього
місці (біля чергової частини академії) і діє відповідно з розпорядженням
чергового академії.

Для того щоб черговий академії мав змогу завжди в короткий строк
викликати черговий підрозділ, він повинен знаходитись на території
академії.

Заборонено використовувати черговий підрозділ для виконання господарчих
робіт поза розташуванням академії.

Наряд на роботи визначається у наказі по академії. В ньому вказуються,
підрозділи, які призначаються на роботи , а також вид робіт, тривалість,
час і місце прибуття та в чиє розпорядження вони прибувають.
Призначенні на роботи підрозділи прибувають на чолі зі своїми
командирами або старшинами, призначеними із числа офіцерів, прапорщиків
та сержантів.

Призначення особового складу для непередбачених робіт здійснюється за
наказом ректора та проректорів.

Під час викладання питання необхідне звернути увагу навчаємих на те, що
особовий склад при виконанні робіт, особливо господарських,
забезпечуються необхідними матеріалами та інструментом. При визначенні
завдання повинні бути вказані: об’єм робіт, порядок виконання робіт, час
закінчення робіт, та особу котрій необхідно доповісти про закінчення
робіт або про непередбаченні обставини.

Важливим елементом при виконанні усіх видів робіт є інструктаж особового
складу з техніки безпеки. Цей інструктаж проводить командир підрозділу
або старшина. За організацію і безпеку робіт відповідає той начальник у
чиє розпорядження прибуває підрозділ. Командир відділення (старший
командир) контролює виконання вимог безпеки особовим складом.

Далі викладачу треба привести приклади із життя курсантів (під час
заступання чергового підрозділу і призначення на роботи).

Відповісти на запитання курсантів.

Підготовка добового наряду

Якість несення служби особами добового наряду залежить від ступеню
підготовки цих осіб до виконання своїх обов’язків, від підбору
військовослужбовців (курсантів) у ті або інші види наряду. Підготовка
добового наряду до несення служби передбачує:

своєчасний розподіл нарядів між підрозділами та персональне призначення
військовослужбовців (курсантів) до наряду;

вивчення особами добового наряду положень військових Статутів своїх
обов’язків, а також методичних посібників та розробок;

проведення практичних занять з перевіркою вміння діяти в різних умовах
несення служби;

ретельний інструктаж і перевірка знання обов’язків;

підготовка зовнішнього вигляду до несення служби у складі добового
наряду;

огляд добового наряду перед виходом на розвід;

перевірка зовнішнього вигляду, знання обов’язків на розводі.

Якість несення служби добовим нарядом повинно контролюватися командирами
(начальниками).

Штаб військової частини (комендатура академії) за 7 діб до початку
місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового
наряду.

У ніч на передодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначенні в
добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт.

Пожежний наряд, призначений від нештатної пожежної команди, від занять і
робіт у розташуванні військової частини (академії) не звільняється.

У день заступання в наряд у години, зазначенні в розпорядку дня,
особовому складові надається не менше 3 годин для підготовки до несення
служби і не менше 1 години для відпочинку (сну).

Підготовка добового наряду, призначеного від батальйону чи від
військової частини (академії), організовується відповідними командирами
та здійснюється їх заступниками. Особовий склад добового наряду, що
несе службу із стрілецькою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в
день заступання медичний огляд.

На занятті (інструктажі) вивчаються положення статутів, інструкцій,
вимоги безпеки та порядок дій у разі виникненні пожежі, а також
перевіряється знання особовим складом наряду спеціальних обов’язків.

Практичні заняття проводяться в день заступання в наряд у години,
зазначенні в розпорядку дня, в обладнаних приміщеннях (місцях),
визначених командиром військової частини (академії).

У необхідних випадках проводяться заняття, на яких військовослужбовці
(курсанти) опановують навички застосування зброї.

Добовий наряд повинен бути готовий до несення служби і прийнятий
відповідними черговими і начальником варти у своє підпорядкування за 15
хвилин до виходу на розвід.

Далі викладачу треба привести приклади. Відповісти на запитання.

Порядок призначення нарядів на службу та звітність по ним.

Підрозділи призначаються в наряд разом зі своїми командирами.

Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками й підрозділами частини
(академії) встановлюється начальником штабу частини (старшим
комендантом академії).

Черговість нарядів між взводами встановлюється старшиною роти, а у в
взводі – заступником командира взводу.

Наряди розподіляються військовослужбовців (курсантів) рівномірно.

Військовослужбовці (курсанти) після несення служби в добовому наряді
звільняються від занять та робіт у день зміни.

Листи нарядів заводяться на кожен місяць окремо:

на рядових (курсантів) – заступником командира взводу;

на сержантів – старшиною роти (курсу);

на прапорщиків та офіцерів – у штабі військової частини (комендатурі
академії).

Листи нарядів зберігаються протягом року.

”Обов’язки осіб добового наряду”.

Обов’язки чергового та днювального курсу.

Вивчання цього питання необхідно розпочати з роз’яснення порядку
викладення обов’язків осіб добового наряду в Статуті ВС ЗС України. На
початку викладення обов’язків вказується перелік категорій
військовослужбовців, які можуть призначатись у даний вид добового
наряду. Після цього вказується коло питань, за які вони відповідають.
Потім вказуються особи, якім вони підпорядковується.

Після цього керівник заняття приступає до викладення змісту статей
310-312. Розкриваючи зміст цих статей, викладач зрівнює їх з обов’язками
складу внутрішнього наряду варти Державної пожежної частини. В даному
випадку викладач порівнює обов’язки чергового курсу з обов’язками
чергового варти пожежної частини.

Він відповідає:

за дотримання порядку на курсі;

неухильне виконання розпорядку дня;

збереження зброї, ящиків з боєприпасами, майна курсу, особистих речей
курсантів;

за правильне несення служби днювальними.

Потім керівник заняття повинен звернути увагу на те, що Статутом
визначенні вимоги, обов’язкові для виконання черговим курсу. До
обов’язкових відносяться заходи, визначені Статутом ВС ЗС України.

Черговий курсу повинен:

у разі тревоги здійснити підйом особового складу, оповістити офіцерів,
прапорщиків та курсантів. До прибуття на курс офіцерів виконувати
вказівки чергового академії;

стежити за чітким виконанням розпорядку дня на курсі у визначений час
проводити загальний підйом особового складу;

знати місце перебування курсу та порядок його виклику, наявність людей
на курсі, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, звільнених із
розташування курсу чи відряджених, а також наявність і точне
місцезнаходження зброї;

постійно знати місце перебування начальника курсу, негайно доповідати
йому про всі надзвичайні події на курсі;

відчиняти кімнату зберігання зброї з дозволу чергового академії,
начальника курсу, старшини курсу;

видавати зброю за наказом начальника курсу чи старшини курсу, вносячи
відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів; приймаючи зброю,
перевіряти її номери та комплектність; постійно мати при собі й нікому
не передавати ключі від кімнати зберігання зброї;

у разі виникнення будь-яких надзвичайних подій на курсі та порушень
встановлених Статутом правил відносин між рядовим і сержантським складом
негайно доповідати про це черговому академії та начальнику курсу,
вживати заходів щодо наведення порядку;

стежити за наявністю, справним станом засобів пожежегасіння курсу й
охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням вимог
пожежної безпеки на курсі (курити дозволяти лише у спеціально визначених
місцях, сушити обмундирування – тільки в сушарнях, дотримуватися правил
опалення й користування ліхтарями);

Тут викладач зупиняється і більш детально роз`яснює цей пункт:

у разі виникнення пожежі викликати варту УПЧ, вжити заходів щодо її
гасіння та негайно доповісти черговому академії й начальнику курсу, а
також вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує
небезпека;

своєчасно змінювати днювальних, за наказом старшини курсу відправляти
підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти хворих та тих,
хто потребує огляду лікаря, до медичного пункту;

здійснювати загальний підйом особового складу курсу за командою
“Підйом!”;

у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташування курсу,
перевіряти їх наявність і доповідати про це старшині курсу за його
наказом представляти їх черговому академії;

виходячи з приміщення в справах служби, а також на час свого відпочинку
передавати виконання своїх обов`язків одному з днювальних вільної зміни;

одержувати від старшини курсу після вечірної перевірки відомості про
відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх – відомості про їх
звання, призвища, імена та по батькові і прибувати до чергового академії
з доповіддю.

Наприклад : ”Товаришу капітане, на першому курсі вечірню перевірку
проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, які перебувають
у відпустці, трьох осіб – у наряді. Черговий курсу сержант Головко “;

після ранкового огляду доповідати черговому курсу про наявність
особового складу курсу, про надзвичайні події за ніч і подавати список
тих, хто своєчасно не повернувся зі звільнення, та самовільно відсутніх,
а також тимчасово відсутніх з інших причин;

стежити за станом приміщень курсу, за підтриманням у них встановленої
температури повітря, додержанням порядку освітлення, опалення,
провітрювання, наявність води, а також за прибиранням ділянки території
закріпленої за курсом;

у разі тривоги здійснити підйом особового складу оповістити офіцерів,
прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом,
до прибуття на курс офіцерів або старшини виконувати вказівки чергового
академії ;

бути присутнім при прийомі їжі особовим складом курсу і слідкувати за
порядком, за наказом старшини курсу своєчасно давати черговому їдальні
заявки на залишок їжі особам які знаходяться в наряді або відсутніми по
іншим службовим справам ;

з прибуттям на курс прямих начальників від начальника курсу й вище,
чергового академії, а також інспектуючих осіб чи осіб які прибули з
перевіркою, подавати команду “Струнко!”, доповідати їм та супроводжувати
у розташування курсу.

Наприклад:”Товаришу (пане) майоре, за час мого чергування
надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то ).Курс перебувае на
стройовоу плацу. Черговий курсу сержант Шевченко”.

Іншим офіцерам і прапорщикам академії черговий не доповідає, а
лише відрекомендовується.

З прибуттям на курс офіцерів і прапорщиків з інших частин
черговий курсу відрекомендовується їм і супроводжує до начальника чи
старшини курсу.

Якщо начальника, який прибув, зустрічає черговій академії і
доповідає йому, присутній при цьому черговий курсу не доповідає і не
відрекомендовується.

При викладанні обов`язків чергового курсу, керівник заняття
роз`яснює слухачам порядок їх виконання і приводить приклади з життя
підрозділів академії і Харківського гарнізону ДПО. При цьому керівник
заняття повинен особливу увагу звернути на :

виконання розпорядку дня;

знання кількості особового складу і його зміну під час чергування,
наявність і розхід зброї;

порядок зустрічі і доповіді начальникам.

Порядок зустрічі і доповідь начальникам викладач
проводить, порівнюючи з порядком доповіді начальника варти пожежної
частини особам, прибули до варти для перевірки. Форма доповіді :
“Товаришу підполковник, начальник загону (відділу, директору заводу та
ін.), чергуе перша (друга, третя ) варта, особовий склад займаеться
…(доповідає чим зайнятий,при наявності випадків доповідає про них )
начальник варти капітан Крилов”.

Під час доповіді начальника варти присутній особовий склад варти приймає
положення “Струнко”

В завершенні викладання обов’язків чергового курсу, викладач робить
висновок про те, що від того, як буде черговий виконувати свої обов’язки
залежить стан внутрішнього порядку і виконання розпорядку дня на курсі,
а в майбутньому і в Державної пожежній частині. А це в свою чергу
впливає на стан військової дисципліни, а в кінцевому рахунку на бойову
готовність підрозділу, а при практичної роботі в ДПЧ, бойову готовність
варти ДПЧ.

Від рівня підготовки днювальних курсу і якості несення служби залежить
внутрішній порядок на курсі. При цьому особливо треба зупинитись на
тому, що для виконання обов’язків днювальних потрібні деякі навички, як
в умінні правильно подавати команду, чітко передавати накази, так і в
умінні наводити уборку в приміщенні та на території і т.д. Після цього
треба переходити до вивчення ст. 313-314

В статті 313 записано, що днювальний курсу призначається із рядового
складу (в академії – з курсантів).

Він відповідає:

за зберігання зброї ящиків з боєприпасами;

за зберігання майна курсу і особистих речей курсантів і сержантів.

Днювальний курсу підпорядковується черговому курсу.

В процесі викладання навчального матеріалу необхідно вказати на те, що
Статутом визначенні обов’язки лише черговому днювальному. Днювальний
вільної зміни діє за наказам чергового курсу, а в його відсутності
виконує його обов’язки.Черговий днювальний несе службу всередині казарми
біля вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї.

Днювальний курсу зобов’язаний:

не виходити з приміщення курсу без дозволу чергового курсу; постійно
охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім
чергового курсу; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня;

не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити
з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового курсу;

негайно доповідати черговому курсу про всі надзвичайні події на курсі,
про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між курсантами,
помічені несправності й про порушення вимог пожежної безпеки, вживати
заходів щодо їх усунення;

піднімати за командою чергового курсу особовий склад під час загального
підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха;

стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від курсантів
їх додержання;

не дозволяти курсантам у холодну пору, особливо в ночі, виходити з
приміщення роздягненими;

стежити, щоб курсанти курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених
для цього приміщеннях чи місцях;

з прибуттям на курс прямих начальників від начальника курсу й вище та
чергового академії подавати команду: “Струнко”; з прибуттям на курс
інших офіцерів академії, а також старшини курсу або курсантів інших
курсів викликати чергового курсу;

Наприклад: “Черговий курсу, на вихід”.

Вивчення вимог, які повинен виконувати черговий днювальний, необхідно
супроводжувати поясненнями і прикладами із життя академії, одночасно
порівнюючи зі службою постового в ДПЧ. При порівнянні виділити, що
обов’язки постового СДПЧ і днювального курсу мають багато спільного.
Викладач привертає увагу на статтю 110 Статуту служби Державної пожежної
охорони. В ній сказано, що постовому забороняється:

залишати пост поки не буде змінений або знятий;

вступати в розмови, які не відносяться до виконання службових
обов’язків;

відволікатись від виконання своїх службових обов’язків.

Після цього, для закріплення вивченого матеріалу, треба задати 2
запитання:

За що відповідає днювальний курсу? (стаття 313).

Обов’язки днювального курсу? (стаття 314).

Проаналізувавши відповіді, треба пояснити, що днювальний вільної зміни
зобов’язаний: підтримувати чистоту й порядок у приміщеннях курсу і
нікуди не виходити без дозволу чергового курсу; надати йому допомогу в
наведенні порядку у разі порушенню встановлених статутами правил
відносин між курсантами; залишаючись за чергового курсу, виконувати його
обов’язки.

Таким чином, ми бачимо, що від чіткого добросовісного виконання
обов’язків черговим і днювальним курсу залежить внутрішній порядок,
організація служби на курсі.

При цьому очевидним стає і те, що найкращим методом вивчення обов’язків
чергового і днювального є практичне відпрацювання по елементам при
допомозі ввідних і вправ в казармі свого курсу. Після цього треба
перейти к практичному вивченню обов’язків чергового і днювального курсу.

У зв’язку з тим, що виконання обов’язків чергового і днювального курсу
потребує практичних навичок і вмінь, заняття треба проводити у вигляді
виконання вправ з виконання обов’язків чергового і днювального курсу.

Обов’язки чергового і помічника чергового КПП.

Викладання цього питання необхідно почати з пояснення необхідності
пильного і добросовісного несення служби на контрольно-пропускному
пункті. Після цього пояснюється коло питань, за які вони відповідають.
Потім вказуються особи, яким вони підпорядковуються і хто
підпорядковується їм.

Далі цього керівник заняття приступає до викладення змісту статей
303-307.

Черговий контрольно-пропускного пункту призначається із прапорщиків
або сержантів. Він відповідає:

за правильність пропуску осіб, які прибувають до академії;

за правильність винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого
майна.

Черговий контрольно-пропускного пункту підпорядковується черговому
академії та його помічникові. Йому підпорядковуються помічники чергового
КПП.

Після викладення статей Статуту Внутрішньої служби, визначаючих, за
що відповідає черговий КПП, викладач прохає навчаємих провести аналогію
з особами які входять до складу внутрішнього наряду варти пожежної
частини.

Черговий КПП зобов’язаний:

видавати одноразові перепустки тільки з дозволу чергового академії та
осіб, список яких затверджено ректором академії;

перевіряти документи, які посвідчують особу і допускати їх в
розташування академії тільки з дозволу чергового академії, його
помічників або осіб, яким надається право дозволяти вхід в розташування
академії;

доповідати черговому академії про осіб, у правильності оформлення
документів яких у нього виникли сумніви;

не дозволяти виходити за межі розташування академії курсантам і
сержантам (із курсантського складу) одягненим не у форменому одязі або з
неохайним зовнішнім виглядом;

постійно перебувати на КПП; залишаючи КПП у справах служби з дозволу
чергового академії призначати себе помічника;

з прибуттям ректора академії та проректорів зустрічати їх і
відрекомендовуватися.

Ст. 305. Черговий КПП зустрічає генералів, адміралів, офіцерів з
іншої військової частини, відрекомендовується їм, наприклад:”Товаришу
генерал-майор, черговий контрольно-пропускного пункту сержант Петров.”
Потім негайно доповідає черговому академії.

Після викладання матеріалу викладач звертає увагу на питання, за
які відповідає черговий контрольно-пропускного пункту, включаючи
питання, за які відповідає помічник чергового контрольно-пропускного
пункту.

Далі викладач переходить до викладення змісту статті306.

Крім того помічник чергового контрольно-пропускного пункту
зобов’язаний:

ретельно перевіряти посвідчення особи або перепустки у всіх проходячих
через контрольно-пропускний пункт, звіряє перепустки із зразками на
контрольно-пропускному пункті;

офіцерів, а також сержантів строкової служби своєї академії пропускати
без перепустки, по посвідченню особи, а якщо він зне їх в обличчя, то
без перевірки посвідчення; військовослужбовців строкової служби – за
записками про звільнення по формі і охайно одягненими;

слідкувати щоб перепустки не були прострочені, фотографії на постійних
перепустках відповідали їх власникам і щоб на одноразовій перепустці при
виході була відмітка особи для відвідання якої вона видавалося;

перевіряти за матеріальною перепусткою винесення (внесення) чи вивезення
(ввезення) будь якого майна, що саме і в якій кількості (кількість
місць) дозволено винести (внести) чи вивезти (ввезти); пропускати тільки
ті машини, водії яких мають дорожні листи;

доповідати черговому контрольно-пропускного пункту про осіб із
простроченими перепустками і про тих, у правильності оформлення яких
виник сумнів;

негайно доповідати черговому контрольно-пропускного пункту про прибуття
ректора академії, проректорів, а також генералів, адміралів та офіцерів
з інших військових частин.

Після викладання обов’язків чергового і помічника чергового КПП
керівник заняття відпрацьовує наступні питання:

порядок пропуску на територію осіб, які не працюють в академії;

по прибуттю в академію офіцерів не з академії черговий КПП
відрекомендовується:“Товаришу капітан. Черговий контрольно-пропускного
пункту сержант Петренко”.

Потім він дізнаеться про мету прибуття і доповідає черговому
академії.

Якщо черговий академії дає роспорядження виписати перепустку, то
черговий КПП виписує перепустку.

Тут керівник заняття звертає увагу що при повертанні перепустки на
ній має бути відмітка особи, до якої вона була виписана.

Після практичного відпрацювання керівник заняття переходить до
викладання натупного питання.

Обов’язки чергового їдальні.

Вивчення цього питання слід розпочати з роз’яснення організації
порядку чергування в їдальні. З початку вказується перечень категорій
військовослужбовців, які можуть призначатися черговим їдальні. Після
цього вказується коло питань, за які він відповідає. Потім, як правило,
вказуються особи, яким він підпорядкований і хто йому. Такий порядок
вивчення обов’язків чергового їдальні допомагає курсантам краще
засвоїти навчальний матеріал.

Черговий їдальні призначається із сержантів.

Він відповідає:

за правильність отримання продуктів зі складу ;

за повноту закладання їх указань ;

за своєчасну роздачу їжі за встановленими нормами;

за підтримання порядку в їдальні.

Черговий їдальні підпорядковується черговому академії та помічникові
господарчої частини. Йому підпорядковується весь наряд, призначений для
робіт в їдальні та повара.

Новий черговий у встановлений час прибуває на інструктаж до начальника
продовольчої служби.

Перед розводом новопризначений черговий їдальні перевіряє склад наряду
та відправляє його на медичний огляд. Про здачу та прийняття чергування
старий та новий чергові їдальні доповідають начальникові продовольчої
служби та черговому академії.

Далі керівник заняття звертає увагу навчаємих на якісне виконання
черговим їдальні своїх обов’язків. Ст.317

До цих обов’язкових мір відносяться ті , котрі в Статуті записані в 317
статті.

Черговий їдальні забов’язаний:

знати кількість осіб котрі взяті на харчування та меню-розкладку;

бути присутнім при отриманні інструктором-кухарем (старшим кухарем)
продуктів зі складу, контролювати їх вагу і якість (у разі потреби
викликати чергового лікаря чи фельдшера через чергового академії) ;

стежити за обробкою продуктів, а також за тим ,щоб обробку м’яса та
риби, видачу готової їжі виконували тільки кухарі;ї

бути присутнім при розділі м’яса та риби на порції, перевіряти вагу, а
також правильність записів інструктора-кухаря (старшого кухаря) в книзі
контролю за якістю приготування їжі;

приймати за описом розміщене в їдальні обладнання та інвентар;

обов’язково бути присутнім під час закладання продуктів у казан і
наглядати за тим, щоб усі передбачені розкладкою продукти були закладені
за їх вагою;

не допускати до роботи в їдальню курсантів, котрі не пройшли медичний
огляд, стежити, щоб під час роботи додержувати правила гігієни;

розподіляти роботу між курсантами, призначеними для її виконання в
їдальні;

підтримувати чистоту і порядок в їдальні під час прийому їжі, не
допускати в їдальню курсантів та сержантів в головних уборах, польових
куртках та у спеціальному одязі;

стежити за своєчасним накриттям, прибиранням столів, миттям посуду, не
дозволяти його винесення з їдальні;

організовувати своєчасне прибирання відходів після обробки продуктів та
стежити за чистотою територій біля їдальні;

не допускати видачі їжі без дозволу лікаря (фельдшера) и чергового
академії, стежити за своєчасною роздачею їжі та точним виконанням
черговості у видачі їжі підрозділам вимагати щоб запаси харчів зберігали
в чистоті й порядку;

вимагати від старшого зміни кухарів зберігання запасів продуктів у
чистоті і порядку;

організовувати якісне миття посуду та не дозволяти виносу його із
їдальні;

залишати запас їжі за заявками старшин дивізіонів або чергових по
дивізіонах, не допускаючи її зберігання понад визначений термін ;

не допускати до їдальні сторонніх осіб;

забезпечити додержання правил пожежної безпеки;

про всі недостатки доповідати черговому по академії або його
помічникові, а також начальнику продовольчої служби;

під час відвідування їдальні прямими начальниками від заступників
начальника академії й вище , а також черговому по академії та його
помічника відрекомендовуватися їм. Наприклад:” Товаришу (пане)
полковнику , черговий їдальні сержант Іванов”.

після закінчення робіт у нічний час супроводжувати наряд, крім чергових
кухарів, до підрозділу и доповідати черговому академії.

Таким чином, ми бачимо , що від чіткого та доброякісного виконання
обов’язків чергового їдальні залежить повнота закладки продуктів в
казан, своєчасна роздача їжі, виконання по розпорядку дня особового
складу академії, підтримання порядку в їдальні.

На дошці документації черговий їдальні має бути:

інструктаж чергового їдальні;

інструкції старшому кухарю;

інструкції хліборізу;

інструкції робочих їдальні;

інструкції на випадок тривоги, збору;

розпорядок дня, графік порядку прийому їжі підрозділами, добовим
нарядом.

Окрім цього у чергового їдальні має бути:

книга прийому та здачи чергування;

опис інвентарю та обладнання, які знаходяться в їдальні;

норми виходу готової їжі та відходів при обробці продуктів;

таблиця часу для варки продуктів;

норми видачі хлібу, масла та цукру;

Підйом частин та підрозділів за бойовою тривогою і збір

При вивченні даного питання слідує вказати, що бойова готовність –
головний показник якісного стану академії і підрозділів пожежної
охорони.

Одним з головних елементів бойової готовності частин і підрозділів є
своєчасний підйом по бойовій тривозі.

Підйом частини (академії) по бойовій тривозі проводиться тими
командирами (начальниками), котрим на це надане таке право. Підйом по
тривозі проводиться в цілях підготовки до виконання бойових завдань, ( в
пожежній частині в цілях підготовки до рішення поставлених задач по
гасінню пожежі тощо).

При підйомі частини (академії) по бойовій тривозі весь особовий склад
частини (академії) виводиться з належним озброєнням, боєприпасами,
бойовою та іншою технікою, а також іншими матеріальними засобами у
визначене для цього місце.

При виході частин і підрозділів на навчання, для гасіння пожежі чи
ліквідації стихійних лих, а також відпрацювання дій військ по бойовій
тривозі і рішення інших задач може бути оголошений збір. Збір в усіх
випадках проводиться без оголошення бойової тривоги. (Потрібно
відмітити, що згідно Настанови пожежно-стройової підготовки ст. 21
заняття по укладці і надіванню бойового одягу, збору і виїзду по тривозі
проводяться з метою навчити особовий склад правильно складати бойовий
одяг і знаряддя, швидко, уміло діяти в умовах збору і виїзду по
тривозі).

Для оголошення тривоги встановлюється сигнал, котрий передається
голосом, письмово чи за допомогою технічних засобів зв’язку. У випадку
отримання сигналу про бойову тривогу по телефону, посадова особа, котра
прийняла даний сигнал, зобов’язана переконатися в достовірності сигналу
і при його підтвердженні діяти згідно інструкції. Бойова тривога
особового складу оголошується голосом “Бойова тривога!”. По бойовій
тривозі особовий склад повинен швидко вдягнутися, озброїтись,
екіпіруватися.

Збір частини (підрозділу) оголошується командиром частини (підрозділу)
чи старшим командиром (начальником). Для збору в частині (академії)
встановлюється єдиний, постійно діючий сигнал. В академії визначений
звуковий сигнал і голосом “Курс – збір!” чи “Курс, підйом збір!” і
вказується форма одягу для особового складу, місце шикування.

Офіцерський склад і прапорщики сповіщаються про бойову тривогу чи збір
через посильних і по телефону. Посильні призначуються в приказі по
частині (академії), а в підрозділі призначаються командиром підрозділу
для сповіщення офіцерів і військовослужбовців, проживаючих за межами
казарми.

Для контролю підйому підрозділу за сигналом “Збір” існують нормативи:

Відмінновідділення1хв.30с.взвод2хв.курс3хв.30с.Добревідділення1хв.45с.вз
вод2хв.30с.курс4хв.Задовільновідділення2хв.взвод3хв.курс4хв.30с.

В кожному підрозділі /курсі/ командир підрозділу складає бойовий
розподіл, котрий здійснює старшина курсу щоденно по закінчені вечірньої
перевірки.

В цілях виконання мір безпеки і більш чіткої організації, начальник
курсу в бойовому розподілі встановлює послідовність отримання зброї і
екіпірування між взводами.

Підводячи підсумок по першому навчальному питанню викладач відповідає на
питання що виниклі під час викладання.

Дії особового складу за сигналом “ЗБІР”.

Перед практичним відпрацюванням дій особового складу по тривозі чи
збору, керівник пояснює дії добового наряду курсу після отримання
сигналу “Збір”.

Черговий курсу зобов’язаний:

переконатися в достовірності отриманого сигналу;

оголосити голосом: “Курс – підйом – збір!” “Форма одягу (вказати)”;

відкрити кімнату зберігання зброї і організувати видачу зброї;

послати посильних за офіцерами і вручити їм записку про звільнення;

забезпечити світломаскування;

посилити охорону казарменого приміщення;

вишукувати курс в визначеному місці, уточнити запис на видану зброю і
доповісти начальнику курсу (старшині курсу).

По закінченню збору об’явити “Відбій”, прийняти від особового складу
курсу зброю, протигази і доповісти начальнику курсу (старшині курсу).

Оголосити дії добового наряду курсу за сигналом “Збір”. Керівник
заняття, використовуючи в якості помічників – сержантів групи, приступає
до практичного відпрацювання дій курсантів за сигналом “Збір”. При цьому
курсанти діють у такій послідовності:

швидко встати, вдягнутися, взяти речовий мішок;

послідовно отримати зброю, протигаз й інше майно;

– надіти протигаз;

– взяти автомат в положення “на ремінь”;

– багнет закріпити між берцем чобота та ногою;

– взяти сумку для магазинів і магазини, і покласти їх в
кітель;

– надіти сталевий шолом;

охайно заправити обмундирування, правильно надіти і підігнати
спорядження, допомогти товаришу усунути помічені недоліки;

перевірити візуально справність своєї зброї, індивідуальних засобів
захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;

швидко без метушні зайняти своє місце в строю, бути уважним до наказів,
командам, сигналам командира, швидко й точно виконувати, не заважати
іншим.

“Організація і несення гарнізонної та вартової служб.

Підготовка варт ”.

Наряд варти.

Наряд варти проводиться на основі розкладу варт: гарнізонних –
військовим комендантом гарнізону, внутрішніх – начальником штаба
частини (проректором по службі ).

На підставі розподілу варт на кожний місяць складається відомість наряду
варт.

Для кожної варти складається табель постів, схема розміщення постів та
інструкція начальника варти.

У табелі постів вказується:

що знаходиться під охороною та обороною на кожному посту;

обов’язки чатового з рахунком особливостей поста до конкретних умов
несення служби на ньому ;

час, в плині якого чатовому дозволено вести огляд з вишки;

відстань, ближче котрої чатовому не дозволяється допускати до поста
сторонніх осіб.

порядок дії чатового в случає нападу на пост, на сусідні пости, у
випадку пожежі на посту;

На схемі розміщення постів вказується:

границі постів;

границі заборонених зон;

вид огорожі;

маршрути руху змін до постів;

маршрути руху чатових в денний та нічний час;

місця розміщення окопів, сторожових веж, засобів зв’язку, сигналізації
та пожежегасіння;

пости вартових собак;

найбільш небезпечні підходи до постів.

В інструкції вказується особливі обов’язки начальника варти по охороні
та обороні об’єктів доручених варті; вказівки на посиленню охорони в
нічний час та в непогоду; вказаний порядок вкриття ящиків з
боєприпасами; дії варти у випадку нападу на охороняємий об’єкт, пожежі
або стихійного лиха; дії за сигналами бойової тревоги.

Усі документи розробляються комендантом гарнізону (проректором по
службі) та затверджуються начальником гарнізону (ректором).

Штаб військової часті за 7 днів до початку нового місяцю повідомляє
командирам підрозділів дні заступання у варту.

Начальником варти назначається офіцер або прапорщик, а якщо мається
менше 5 постів – сержант.

Начальником варти, котрі охороняють особо важливі об’єкти, не залежно
від кількості постів назначають офіцера або прапорщика. Начальником
варти при гауптвахті назначають офіцера.

Помічником начальника варти може бути сержант. Якщо помічник начальника
варти не назначається, його обов’язки виконує перший розвідний.

Чатові назначаються із солдат (курсантів). Якщо є недостаток солдат,
вартовими можуть назначатися сержанти. В цьому випадку із них
складаються всі зміни постів, а розвідний назначається
військовослужбовець за званням не нижче звання вартового.

Підготовка варти.

Командири частин та підрозділів від котрих споряджається варти несуть
відповідальність за підбір осіб варти та підготовку їх до несення
служби, за справний стан зброї та боєприпасів, за своєчасне
відправлення варт на розвід.

Заборонено назначати до варти військовослужбовців., котрі не прийняли
військової Присяги, не засвоїли програми підготовки молодого бійця,
зробили поступки по котрим ведеться розслідування, хворих, а також тих
хто відбуває дисциплінарне стягнення.

За три дня до заступання у варту командир підрозділу (начальник курсу)
отримує у штабі схему розташування постів, табель постів, інструкцію
начальника варти та проводить підбор та розміщення ос варти згідно
табелю постів та вивчає ці документи з ос варти.

Підготовку ос варти організує та проводу командир підрозділу (начальник
курсу) від якого споряджена варта.

Практичні заняття з особами варти проводиться з урахуванням особливостей
охорони кожного об’єкту, у спеціально обладнаних місцях.

В ніч перед заступленням в наряд в/сл. назначені у варту не мають право
нести будь-якої служби або залучатися до занять та робіт.

У день заступлення в наряд , в час визначеним розпорядком дня, о/с варти
надається не менше ніж 4 години для підготовки до несення служби,
перевірки знання обов’язків, з них одна година на відпочинок (сон) .

Весь о/с назначений у варту, оглядає лікар. Осіб, яких лікар не допускає
до несення служби, замінюють.

Після проведення занять командиром підрозділу (начальником курсу)
перевіряє знання о/с варти своїх обов’язків та підписує постову
відомість.

За 30 хвилин до виходу на розвід начальник варти перевіряє по постовій
відомості склад варти, зброю, форму одягу, перевіряє знання о/с своїх
обов’язків, отримує боєприпаси та видає їх о/с варти, доповідає
командиру підрозділу про готовність варти.

Із підрозділу варта виходить з незарядженої зброєю, маючи магазини в
сумках..

Вартова служба

І Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і
вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень,
визначених цим Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та
розумної ініціативи.

Особи, винні в порушенні правил несення вартової служби, несуть
дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Для несення вартової служби віднаряджуються варти

.Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання
бойового завдання з метою охорони та оборони військових об’єктів,
бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній
частині (батальйоні).

Варти бувають гарнізонні і внутрішні (корабельні), вони можуть
бути постійними або тимчасовим.

Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони об’єктів
центрального, оперативного та корпусного підпорядкування, які не мають
своїх підрозділів охорони, а також для охорони осіб, що тримаються на
гарнізонній гауптвахті.

Внутрішня (корабельна) варта призначається для охорони та оборони
об’єктів однієї військової частини (корабля).

Постійні варти передбачаються розкладом варт. Тимчасові варти в розклад
варт не включаються, вони призначаються наказом начальника гарнізону або
командира військової частини для охорони та оборони військового майна
під час завантаження (розвантаження), тимчасового складування, супроводу
вантажів, які перевозяться різнищі видами транспорту, а також для
охорони заарештованих.

Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону,
військовому комендантові гарнізону, черговому варт та його помічникові.
Варта на гарнізонній гауптвахті, крім того, підпорядковується
начальникові гауптвахти.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються командирові військової
частини (командирові корабля), черговому частини (корабля) та його
помічникові, якщо помічник чергового військової частини (корабля) за
військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із моменту подання під час
розводу команди «Струнко» для зустрічі чергового варт (військової
частини, корабля), а виходять із їх підпорядкування з моменту подання
начальником варти команди «Кроком — руш» для прямування в свою військову
частину (підрозділ) після зміни.

До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю
постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти,
помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор
технічних засобів охорони, помічник начальника варти по службі вартових
собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті — вивідні й
конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а
також з охорони установ, крім перелічених осіб, можуть призначатися
вартові контрольно-пропускних пунктів.

Охорона та оборона об’єктів

Для безпосередньої охорони та оборони об’єктів із складу варти
виставляються чатові.

Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове
завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.

Постом називається все доручене для охорони га оборони чатовому, а також
місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов’язки.

До постів також належать об’єкти та ділянки місцевості, що їх охороняє
варта, на яких встановлено технічні засоби охорони або є вартові собаки.

Начальник гарнізону (командир військової частини) несе особисту
відповідальність за стан вартових приміщень гарнізонних (внутрішніх)
варт і постів, наявність і справність технічних засобів охорони, засобів
зв’язку та освітлення, забезпечення вартових приміщень інвентарем,
обладнанням, постовим одягом і запасом палива. Начальник об’єкта, що
охороняється, відповідає за стан об’єкта, справність його огорожі та
освітлення.

Пости, залежно від важливості та тривалості несення служби на
них, поділяються на постійні (охороняють протягом доби) та тимчасові
(охороняють протягом частини доби); перші — тризмінні, другі —
двохзмінні.

Порядок охорони, розташування та межі постів визначає для гарнізонних
варт начальник гарнізону, для внутрішніх варт — командир військової
частини (корабля) та зазначає в табелі постів (додаток 7 до цього
Статуту).

Для охорони складів тилу, автомобільного, бронетанкового та інших видів
майна, парків військових частин, гарнізонних гауптвахт за наявності на
них тільки військовослужбовців, які заарештовані у дисциплінарному
порядку, дозволяється озброювати чатових багнетами.

Охорона об’єктів чатовими здійснюється шляхом патрулювання (обходу)
всередині огорожі або за периметром між внутрішньою і зовнішньою
огорожами, а також стеженням з вишок (з використанням технічних засобів
охорони). Для посилення охорони об’єкта можуть використовуватися вартові
собаки (додаток 17 до цього .Статуту). Окремі об’єкти можуть охоронятися
нерухомими чатовими.

Начальники гарнізонів, командири з’єднань і окремих військових частин,
начальники військових об’єктів, а також їх усі прямі начальники
зобов’язані постійно прагнути скорочення чисельності особового складу,
який залучається для охорони та оборони об’єктів. Це досягається:

переходом до оборони постів із використанням технічних засобів охорони і
вартових собак;

обладнанням для охорони однією вартою всіх розташованих поруч сховищ,
складів, парків та інших об’єктів, що охороняються, які мають
загальне-огородження, але належать різним військовим частинам;

скороченням кількості постів із нерухомими чатовими;

організацією охорони об’єктів способом патрулювання пішим порядком і на
транспортних засобах.

У разі організації охорони об’єктів шляхом патрулювання
чатовому залежно від огородження об’єкта й особливостей місцевості
призначається для охорони та оборони ділянка смуги завдовжки: вдень —
до 2 км, уночі — до 1 км, а для об’єктів, які обладнані технічними
засобами охорони: вдень — до 3 км, уночі — до 2 км. Для посилення
охорони об’єктів під час негоди (туману, завірюхи тощо) розпорядженням
начальни’ка гарнізону (командира військової частини) можуть
віднаряджува-тися додаткові вартові або патрулі. Порядок несення служби
додатковими вартовими й патрулями визначається начальником гарнізону
(командиром військової частини).

Чатові пересуваються за маршрутами руху пішки із швидкістю,
що забезпечує надійну охорону об’єкта, роблячи короткі зупинки для
огляду місцевості, технічних засобів охорони й огорожі, а також для
доповіді за допомогою засобів зв’язку начальникові варти про несення
служби або подання визначеного сигналу під час проходження пунктів
сигналізації.

За умови хорошої видимості, якщо умови місцевості
дозволяють, чатові можуть вести нагляд за об’єктами, які підлягають
охороні, і підступами до них із спостережних вишок цілодобово.

З числа змін вартових створюються резервні групи, які у
разі сигналу тривоги за командою начальника варти, його помічника або
розвідного прибувають на місце події і діють залежно від обставин. Для
швидкого прибуття цих груп до місця події, варти у разі потреби
забезпечуються транспортними засобами, а в особливих випадках для
посилення їх боєздатності — бойовими машинами.

Дисциплінарні стягнення на осіб, які входять до складу
варти, за правопорушення, вчинені ними під час несення служби,
накладаються у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил
України після зміни варти або заміни їх іншими військовослужбовцями.
Розбір правопорушення проводиться у підрозділі.

Якщо за характером вчиненого правопорушення військовослужбовець не може
бути допущений до подальшого несення служби, то він розпорядженням
чергового варт (військової частини) направляється у військову частину
без боєприпасів і зброї для заміни іншим військовослужбовцем, у
супроводі командира підрозділу, від якого віднаряджено варту.

Озброєння варт

Особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу (додаток 14
до цього Статуту), озброєний справною, приведеною до нормального бою
зброєю (автоматами або карабінами з багнетами). Вартові
контрольно-пропускних постів, як виняток, можуть бути озброєні
пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю.

Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат
і пістолет — по два споряджені магазини і на кожний карабін — ЗО
патронів у обоймах.

Особливим розпорядженням начальника гарнізону (командира
військової частини) варти можуть озброюватися кулеметами з трьома
спорядженими магазинами до кожного з них і ручними гранатами на весь
склад варти з розрахунку по дві гранати на кожного, а також посилюватися
бойовою технікою. Боєприпаси особовому складу варт, крім осіб, які мають
на озброєнні пістолети, видаються у вартовому містечку після проведення
практичного заняття.

Розпорядженням начальника гарнізону (коман-“дира військової
частини) у вартовому приміщенні створюється запас патронів із
розрахунку: на кожний автомат або карабін — по 150 патронів; на пістолет
— по 16 патронів, які зберігаються в герметичних коробках (цинках) у
металевому ящику. У ньому зберігаються також індивідуальні
перев’язувальні пакети на весь особовий склад варти.

Ручні гранати й запали до них зберігаються у спеціальних металевих
ящиках. Запали зберігають окремо від гранат. Книги обліку запасу бойових
патронів, гранат і запалів, акт закладення (вилучення) боєприпасів і
незаповнені бланки, а також ключі для відкриття цин-ків зберігаються в
тих самих ящиках.

У гарнізонних вартах ящики з боєприпасами замикаються та
запечатуються сургучевою печаткою військовим комендантом гарнізону, у
внутрішніх вартах — начальником штабу військової частини. Цими особами
перевіряються наявність і стан запасу патронів (гранат і запалів до них)
не рідше одного разу на місяць. Результати перевірки записуються до
книги обліку запасу бойових патронів (додаток 11 до цього Статуту) і до
постової відомості. Іншими посадовими особами перевіряється наявність і
стан запасу бойових патронів (гранат і запалів до них) тільки в
присутності військового коменданта гарнізону (начальника штабу
військової частини).

Начальник варти несе особисту відповідальність за збереження
ящиків із боєприпасами. Ключі від них, запечатані сургучевою печаткою
військового коменданта гарнізону (начальника штабу військової частини),
та зліпок з них зберігаються у сейфі (ящику стола, який -замикається на
замок) начальника варти. Передавати ключі іншим особам забороняється.
Ящики включаються в опис майна та інвентарю варти.

Зброя заряджається перед виходом на постн, для конвоювання
заарештованих, які перебувають під судом, слідством, або для конвоювання
засуджених та для супроводження осіб, які перевіряють варту, а
розряджання та огляд зброї здійснюється негайно після повернення до
вартового приміщення.

Зброя заряджається та розряджається в спеціальному освітленому
місці, яке обладнане кулеуловлювачами, перед вартовим приміщенням, а під
час. переїздів змін на машинах — у спеціальних обладнаних у такому
самому порядку місцях, які визначаються в інструкції начальникові варти.

Під час заряджання і розряджання ствол зброї має бути направлений
вгору (під кутом 45—60 градусів) і в бік від оточуючих жилих приміщень і
об’єктів, які охороняються. Якщо поблизу і навколо вартового приміщення
розташовані житлові та службові приміщення, заряджання і розряджання
зброї може проводитися у вартовому приміщенні в спеціальному місці,
обладнаному кулеуловлювачем.

Пістолет заряджається після одержання патронів у чергового
частини в спеціально обладнаному кулеуловлювачем місці, а розряджається
після зміни варти і прибуття начальника варти до чергового частини.

Заряджання та розряджання зброї проводиться за командами
начальника варти та під його безпосереднім наглядом.

У дощову (снігову) погоду зброю протирають від вологи та
змащують її поверхні. Часткове та повне розбирання зброї забороняється.

Автомат заряджається спорядженим магазином. Перед заряджанням
він оглядається (при цьому курок спускається) і ставиться на
запобіжник. Затворна рама після приєднання магазина назад не
відводиться.

Карабін заряджається на повну ємкість магазина. Після
заряджання карабіну затвор повільно закривається (при цьому патрон у
патронник не досилається), знімається запобіжник, спускається курок і
карабін ставиться на запобіжник.

Пістолет заряджається спорядженим магазином, затвор під
час заряджання назад не відводиться. Перед заряджанням пістолет
ставиться на запобіжник.

Кулемети та ручні гранати заряджаються безпосередньо перед їх
застосуванням.

Пароль

Пароль — це таємне слово, .яке служить для начальника варти
засобом для переконання що варта, яка прибула для заміни, справді
призначена з цією метою.

Крім того, пароль є засобом переконання в тому, що особа, яка
прибула з наказом від начальника гарнізону (командира військової
частини), військового коменданта або чергового варт (військової
частини), дійсно уповноважена на те відповідним начальником.

Пароль добирається за назвою якогось міста та призначається на
кожний день: для гарнізонних варт — військовим комендантом гарнізону,
для внутрішніх варт — начальником штабу частини.

Для кожної варти добирається окремий пароль.

Паролі визначаються не раніш як за 10 днів, заносяться до книги,
яку військовий комендант гарнізону (начальник штабу частини) зберігає в
запечатаній папці в сейфі.

Паролі для нових варт, які заступають у разі оголошення тривоги,
зберігаються в запечатаному сургучевою печаткою військового коменданта
гарнізону (начальника штабу військової частини) пакеті у чергового варт
(військової частини) .

Записки з новими й старими паролями вручаються черговому варт
(військової частини), який заступає на чергування, військовим
комендантом гарнізону (начальником штабу військової частини) у
призначений час перед розводом варт.

Черговий варт (військової частини) розписується в журналі за
одержання пароля й у разі потреби ознайомлює з ним свого помічника.

Усі особи, яким відомий пароль, зобов’язані вберігати його в
найсуворішій таємниці. Під час опитування пароль повідомляється
запискою, без його оголошення, після чого записка негайно знищується.

У разі розсекречування пароля його дія негайно припиняється, про
що доповідається військовому комендантові (начальникові штабу військової
частини). Начальникові варти новий пароль вручається черговим варт
(військової частини) або його помічником у вартовому приміщенні.

“Обов’язки розвідного та чатового”.

Чатовий, його права та обов’язки.

Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику начальнику варти,
своєму розвідному.

Чатовий забовязаний:

знати та вміти виконувати свої обов’язки , викладені в статуті та табелі
постів;

пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися,
не випускати з рук зброї й нікому її не віддавати, включаючи осіб яким
він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту зброю тримати зарядженною , завжди
готовою до застосування(при цьому патрон у патронник не досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й
огорожу та доповідати через засоби зв’язку про хід несення служби у
визначені табелем постів строки;

не залишати поста , доки його не буде змінено або знято;

не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі
постів, та позначками на місцевості нікого, крім начальника варти та
осіб яких він супроводжує, а також чергового академії(ст.. 231);

знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні
знаки та сигнали;

уміти застосовувати засоби пожежегасіння, які є на посту;

викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких неполадок в
огорожі об’єкта(на посту) та за будь-якого порушення поблизу свого чи
сусіднього поста;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки,
негайно доповісти до вартового приміщення;

віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а
також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі, згідно з
правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

Чатовому заборонено:

– сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти,
пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати
будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у
зону роботи технічних засобів охорони.

чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника варти й осіб,
які прибули з ним для перевірки.

Недоторканість чатового.

Чатовий є особою недоторканою. Недоторканість чатового полягає:

в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

у підпорядкуванні його лише певним особам – начальнику варти;

в обов’язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які
визначені його службою;

у наданні йому права застосовувати зброю у випадках , визначених цим
Статутом.

Порядок заряджання та розряджання зброї.

Порядок заряджання зброї.

Начальник варти першим заряджає зброю, потім подає команду:

Зміна з права по одному заряджай, за цією командою вартовий:

Робить крок вперед, півоберта праворуч, знімає автомат з плеча
встановлює його на станок, знімає автомат з запобіжника, відводить
затворну раму назад – за командою начальника варти ”оглянено”- відпускає
затворну раму, робить контрольний спуск, ставить автомат на запобіжник,
приєднує магазин, багнет-ніж, доповідає – “зброя заряджена та поставлена
на запобіжник”, бере автомат на плече та становиться до строю.

Порядок розряджання зброї.

Начальник варти першим розряджає зброю, потім подає команду:

Зміна з права по одному розряджай, за цією командою вартовий:

Робить крок вперед, півоберта праворуч, знімає автомат з плеча
встановлює його на станок, від’єднує магазин, від’єднує багнет-ніж,
доповідає – “зброя розряджена”, знімає автомат з запобіжника, відводить
затворну раму назад – за командою начальника варти ”оглянено”- відпускає
затворну раму, робить контрольний спуск, ставить автомат на запобіжник,
бере автомат на плече та становиться до строю.

Порядок застосування зброї особами варти.

Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на
нього або на об’єкт, який він охороняє(ст..196).

Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеною
позначками, крім начальника варти та осіб, яких він супроводжує, чатовий
зупиняє вигуком “Стій, назад” або “Стій, обійти справа(зліва)”.

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої
зони, цієї вимоги чатовий попереджує порушника вигуком “Стій стрілятиму”
й негайно викликає начальника варти. Якщо порушник не виконує цієї
вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний
постріл у гору.

Якщо порушник не виконує і цієї вимоги та намагається проникнути на пост
чи до об’єкта, який охороняють(перетнути заборонену зону), або якщо він
після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю.

В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазначають у табелі
постів, не можна розгледіти осіб, яки наближаються до поста або до
забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком “Стій, хто йде?”. Якщо
відповіді немає, то чатовий попереджає: “Стій, стрілятиму” й затримує
порушника або діє відповідно до частини другої та третьої статті 197.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не
послабляючи уваги, й далі охороняє об’єкт, який йому доручено, та
стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь “Іде начальник варти”, чатовий
наказує: “Начальник варти до мене, решта – на місці”; за потреби чатовий
вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя.
Переконавшись, що той, хто назвався, справді начальник варти, чатовий
допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти виявився невідомим або якщо
особи, які перебувають з ним, не виконують вимоги чатового залишитися на
місці, чатовий попереджає порушників вигуком “Стій, стрілятиму”. За
невиконання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без
попереджувального пострілу угору.

Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об’єкта,
чатовий повинен рішуче і сміло діяти багнетом і прикладом(ст..199).

У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв’язку й
сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти пострілом
угору(ст..200).

Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і
складом варти у разі явного нападу на об’єкти, які охороняються, на
чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів(із постів).

“Особливі обов’язки начальника варти”.

Начальник варти його права та обов’язки.

Начальник варти відповідає за охорону та оборону доручених варті
об’єктів, бойову готовність особового складу варти, правильне несення їм
служби, збереження та справність огорожі, засобів зв’язку, сигналізації,
транспортних та технічних засобів, засобів пожежегасіння на постах в
вартовому приміщенні, а також за збереження боєприпасів, документації та
майна, яке знаходиться в вартовому приміщенні, згідно опису, підтримання
всиановленого в приміщенні порядку (ст. 203).

Начальник варти забовязаний:

знати завдання варти, інструкцію начальника варти, порядок використання
і правіла експлуатації наявних технічних засобів охорони, обов’язки всіх
осіб варти;

вимагати від особового складу варти знання і неухильного виконання ним
своїх обов’язків;

прийняти за описом від начальника попередньої варти табель постів, схему
розміщення постів, інструкцію начальника варти та інші документи, ящики
з боєприпасами, печатки до них і ключи до них, а також засоби зв’язку,
сигналізації та пожежегасіння;

перевірити зовнішнім оглядом особисто разом із начальником попередньої
варти стан зазначених в інструкції найважливіших об’єктів, справність
освітлення, стан огорожі та окопів, стан інших об’єктів, що
охороняються;

робити записи в постовій відомості про всі виявлені недоліки на постах
та доповідати черговому академії;

направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання розвідними
та вартовими своїх обов’язків і нагадувати їм про особливості несення
служби на кожному посту;

перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки помічнику
чергового академії на вмикання сигналізації на об’єктах що охороняються;

стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп, справністю
транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів зв’язку, за
старанним утриманням зброї та боєприпасів особовим складом варти, за
додержанням правил заряджання, розряджання зброї та заходів безпеки при
цьому, а також за тим, щоб усі особи варти, які прямують на пости,
залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі;

підтримувати встановлений порядок у вартовому приміщенні, складати та
проводити бойовий розподіл особового складу варти на резервні групи й
ставити перед ними завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного лиха
та відповідно до вказівок, викладених в інструкції;

перевіряти особисто не менш як два рази (з них один раз у ночі) несення
служби чатововими, стан об’єктів, які охороняються, та огорожі,
справність засобів зв’язку, технічних засобів охорони, а також засобів
пожежегасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;

прибути на пост особисто під час виклику чатовим або у разі
ненадходження від нього у визначений час доповіді(сигналу);

допускати до вартового приміщення лише осіб, які мають на це
право(ст..209);

проводити через чергового по академії заміну хворих у складі варти;

розбиратися на місці з кожним випадком застосування чатовим зброї та
терміново доповідати про це черговому академії;

організовувати та проводити заходи виховної роботи з особовим складом
варти;

вести записи в постовій відомості про зміну варти, допуски, перевірку,
зміну чатових;

доповідати черговому академії щодо проведення зміни варт.

У разі виявлення під час зміни чатового будь-яких неполадок на посту
начальник варти прибуває на пост і, встановивши характер і причини їх,
наказує чатовому змінитися та негайно доповідає про неполадки черговому
академії.

У разі невиконання будь-ким із складу варти своїх обов’язків або
вчинення провинності начальник варти негайно усуває його від виконання
службових обов’язків, вилучає боєприпаси і доповідає про це черговому
академії. Надалі діє за його вказівками, як правило розбір проступку
проводиться в підрозділі.

У разі раптового захворювання начальник варти доповідає про це черговому
академії, діє за його вказівками.

Начальник варти забовязаний викликати варту командою “За зброю” в разі

нападу на об’єкт, який охороняють

на чатового

на вартове приміщення

при виникнення пожежі або стихійного лиха

при надходження сигналу технічних засобів охорони

при виникненні заворушень серед заарештованих,

у разі тривоги у військовій частині

за наказом осіб які перевіряють варту.

Для виклику варти “За зброю” начальник варти подає команду “Варта-за
зброю”. За цією командою особовий склад варти діє, як визначено у статті
173.

Начальник варти допускає до вартового приміщення безперешкодно тільки:

чергового академії;

помічника чергового академії;

коменданта академії;

начальника курсу, від якого споряджено варту, його заступників, а також
усіх прямих начальників начальника курсу.

Табель постам.

ТАБЕЛЬ

поста №2 внутрішньої варти №1 АПБУ.

(варта призначається за особливим розпорядженням)

Склад варти та кількість постів Номер поста та що знаходиться під
охороною Особливі обов`язки чатового

1 2 3

Начальник варти(він же помічник чергового по академії):

сержант – 1

вартові курсанти – 2

Пост з двома змінами.

Озброєння:

чатові: багнет 2 шт.

начальник варти: ПМ, 16 бойових набоїв

ПОСТ №2

Двозмінний нічний, з 19.00 до відкриття складів та магазину, у суботу,
неділю, передсвяткові та святкові дні цілодобовий. Під охороною та
обороною знаходиться:

– 4 склади прод. служби (дверей-4, замків-4, вікон-8), опечатаних
печатками №21 або 80;

– магазин військ торгу (двері-1, вікон-2, замок 1), опечатаний печаткою
№48;

– подвір`я академії.

Охорону поста проводити шляхом обходу на подвір`ї, біля складів.

Не допускати сторонніх осіб до дверей охороняємих об’єктів.

У нічний час не допускати сторонніх осіб в корпус №2 академії.

У випадку пожежі на посту терміново сповістити начальника варти,
прийняти заходи щодо її гасіння засобами, які є, при цьому не припиняти
огляду за охороняємими об`єктами.

ТАБЕЛЬ

постам внутрішньої варти №2 АПБ України

Склад варти

та кiлькiсть постiв Номер посту та що

знаходиться пiд охороною Особливi обов’язки чатового

Начальник варти: Пост №1

сержант -1

Вартовi:

курсанти-6

Постiв з трьома змiнами чатових-2

Озброєння:

автомати -7

Боєприпаси:

на кожний

автомат по два магазина, споряджених по 30 бойових
патронiв у кожному.

Цiлодобовий, трьохзмiнний.

Пiд охороною та

обороною знаходиться автотехнiчний комплекс iнституту:

– склади №23, КЕВ з трьома дверима, опечата-

ні печаткою №38;

– склади №26,30,31 з трьома дверима, технічної частини, опечатаними
печаткою №79 або №20;

– склади №36,37,38, АТО з трьома дверима, опечатанi печаткою №37;

– склад №34 прод. служби, однi двері, опечатані пе-

чаткою №21, або №80;

– склад №18 ВКБ однi дверi, опечатанi печаткою №72.

При прийомі посту перевірити наявнiсть печаток на складах,
справнiсть вiкон, дверей, стiн, огородження, засобiв зв’язку.

Охорону поста проводити оглядом з вишки.

Вести огляд за складами АТО, боксами, столярною майстерньою, АЗС
та iншими об’єктами.

У вихідні, святковi днi та неробочий час (з 18.00 до 6.30)
допускати на територiю поста тiльки осiб, прибувших для перевiрки
служби тiльки у супроводi начальника варти.

Не допускати проникнення на пост сторонніх осіб через огородження та
в’їздні ворота.

Не дозволяти куріння та розведення вогнища на території поста. У
випадку пожежi на посту негайно доповісти про це у вартове
примiщення, прийняти заходи щодо гасiння пожежi засобами,

якi є, при цьому не припиняючи огляду за охороняємим об’єктом.

Зброю застосовувати без попередження у випадку явного нападу на
чатового, в останніх випадках згiдно з вимогами ст. 197-204 статуту
ГтаВС ЗС України.

Доповідати про несення служби кожні 30 хвилин начальнику варти.
В останньому керуватись ст.234-241 СГ та ВС ЗС України.

Пост №2

Цілодобовий,

трьохзмінний.

Пiд охороною та обороною знаходиться автотехнічний комплекс:

– склади №1,2,3,5, 98,11,12 КЕВ з сiмома дверима,

опечатаними печаткою №38;

– склади №6, 39 прод. служби з одними дверима та одними
воротами,

опечатаними печатками №21, 80, 54, 14;

– склад №7 ЦО з одними дверима, опечатаний печаткою №11;

– склад №40 АТО з одними дверима, опечатаний печаткою №37;

– склад №41 Речової служби з двома дверима, опечатаними
печаткою

№24;

– вартове примiщення.

-склад №42, 43 КЄВ з двома воротами, опечатаними печаткою №38 При
прийомі поста перевірити наявність печаток на складах, справність
вікон, дверей, стін, огородження, засобiв зв’язку.

Охорону поста проводити оглядом з балкону біля речового складу. Вести
нагляд за складами АТО,

підходами до них, до вартового приміщення, а також до других
об’єктiв автотехнiчного комплек-

су в межах видимостi.

Зброю застосовувати без попередження у випадку явного нападу на
чатового, в останнiх випадках згiдно з вимогами ст. 197-204 СГ та
ВС ЗС України. Не дозволяти курити та розводити вогнище на територiї
поста.

У випадку пожежi на посту негайно доповiсти про це у вартове
примiщення, прийняти заходи щодо гасiння пожежi засобами, якi є,
при цьому не припiняючи огляд за охороняємим об’єктом.

У нiчний та неробочий час пропускати до вбиральнi вартових та
наряд КПП-3 тiльки в присутностi начальника варти. Доповiдати кожнi
30 хвилин про несення служби начальнику варти.

В останньому керуватись ст. 234-241 СГ та ВС ЗС України.

Пост № 3

Виставляється по вказiвцi ректора академії або проректора з
стройової частини та режиму вiд пiдроздiлу призначеного

в наряд.

Трьохзмiнний нiчний з 19.00 до 7.00.

Пiд охороною та

обороною знаходиться:

– склад №39 продслужби з одними воротами, опечатаними печатками
№59 або №80;

– склад №40 АТО з одними дверима, опечатаними печаткою №37;

– ворота №2;

вартове приміщення. Охорону поста проводити шляхом

обходу на подвір’ї малого двору.

При прийомi поста перевiрити наявнiсть печаток на складах,

справнiсть дверей, стiн, огородження, запасних ворiт №2.

Не допускати проникнення на пост

стороннiх осiб через огородження та запаснi ворота №2.

Не дозволяти курити та розводити вогнище на територiї поста.

У випадку пожежi на посту негайно доповiсти про це у вартове

примiщення через чатового посту №2, прийняти заходи щодо гасiння
пожежi засобами, якi є, при цьому не припiняючи огляду за

охороняємим об’єктом. Зброю застосовувати без попередження у
випадку явного нападу на чатово-

го, в останнiх випадках згідно з вимогами ст.197-204 СГ та ВС ЗС
України.

ПРИМIТКИ: 1. Засоби пожежегасіння вогнегасники ОХП-10 – 3 шт.

Пожежний щит – 2 шт.

2. По закінченню несення служби вартові поста №3
займаються згідно розпорядку дня.

Особливі обов’язки начальника варти з охорони Бойового Прапора
військової частини (з’єднання)

Начальник варти відповідає за охорону Бойового Прапора своєї
військової частини (з’єднання) та бойових прапорів інших військових
частин, якщо вони зберігаються в цій військовій частині.

Під час зміни варти він зобов’язаний особисто прийняти від начальника
попередньої варти Бойовий Прапор у запечатаному чохлі або запечатаній
заскленій шафі, перевіривши при цьому справність чохла (шафи) й печатки
та звіривши печатку із зліпком з неї. Переконавшись у справності чохла
(шафи) й печатки, він наказує розвідному та чатовому прийняти Бойовий
Прапор під охорону.

Бойовий Прапор начальник варти видає лише начальникові штабу
військової частини (з’єднання) або його помічникові (заступникові) після
ознайомлення з допуском, підписаним командиром військової частини
(з’єднання) на кожний випадок винесення Бойового Прапора.

У разі зберігання разом бойових прапорів кількох військових частин
допуск має бути підписаний командиром тієї військової частини, Бойовий
Прапор якої видається.

Начальник штабу або його помічник (заступник), прийнявши Бойовий
Прапор, скидає чохол і у присутності начальника варти перевіряє згідно з
табелем постів наявність і стан полотнища, шнурів, китиць, державних
нагород, древка й наконечника. Після цього начальник варти робить у
постовій відомості запис, наприклад: «Такого-то числа, місяця, року, о
такій-то годині Бойовий Прапор військової частини згідно з допуском №…
видано»; начальник варти й офіцер, який прийняв Бойовий Прапор, ставлять
свої підписи. Письмовий допуск начальник варти залишає в себе.

Під час повернення Бойового Прапора під охорону варти начальник
варти перевіряє згідно з табелем постів наявність і стан полотнища,
державних нагород, шнурів, китиць, древка, наконечника та стежить за
правильністю згортання прапора прапороносцем та асистентами. Після того,
як чохол (шафу) запечатану гербовою печаткою, начальник варти звіряє
печатку з наявним у нього зліпком із печатки і наказує розвідному та
чатовому взяти Бойовий Прапор під охорону. Після взяття Бойового Прапора
під охорону начальник варти робить відповідний запис у постовій
відомості, потім начальник варти й офіцер, який здав Бойовий Прапор,
ставлять свої підписи.

Після зміни варти письмовий допуск здають разом із постовою відомістю.

Якщо після видання Бойового Прапора чатового знімають із поста, про його
зняття й заступання на цей пост роблять відповідний запис у постовій
відомості.

Коли посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (пожежа, стихійне
лихо), начальник варти особисто вживає заходів щодо врятування Бойового
Прапора й організовує його охорону на новому місці.;

”Розвід та зміна варт”

Підготовка, склад, призначення та задачі добового наряду

академіі

Командири частин та підрозділів від котрих споряджається варти несуть
відповідальність за підбір осіб варти та підготовку їх до несення
служби, за справний стан зброї та боєприпасів, за своєчасне
відправлення варт на розвід.

Заборонено назначати до варти військовослужбовців., котрі не прийняли
військової Присяги, не засвоїли програми підготовки молодого бійця,
зробили поступки по котрим ведеться розслідування, хворих, а також тих
хто відбуває дисциплінарне стягнення.

За три дня до заступання у варту командир підрозділу (начальник курсу)
отримує у штабі схему розташування постів, табель постів, інструкцію
начальника варти та проводить підбор та розміщення ос варти згідно
табелю постів та вивчає ці документи з ос варти.

Підготовку ос варти організує та проводу командир підрозділу (начальник
курсу) від якого споряджена варта.

Практичні заняття з особами варти проводиться з урахуванням особливостей
охорони кожного об’єкту, у спеціально обладнаних місцях.

В ніч перед заступленням в наряд в/сл. назначені у варту не мають право
нести будь-якої служби або залучатися до занять та робіт.

У день заступлення в наряд , в час визначеним розпорядком дня, о/с варти
надається не менше ніж 4 години для підготовки до несення служби,
перевірки знання обов’язків, з них одна година на відпочинок (сон) .

Весь о/с назначений у варту, оглядає лікар. Осіб, яких лікар не допускає
до несення служби, замінюють.

Після проведення занять командиром підрозділу (начальником курсу)
перевіряє знання о/с варти своїх обов’язків та підписує постову
відомість.

За 30 хвилин до виходу на розвід начальник варти перевіряє по постовій
відомості склад варти, зброю, форму одягу, перевіряє знання о/с своїх
обов’язків, отримує боєприпаси та видає їх о/с варти, доповідає
командиру підрозділу про готовність варти.

Із підрозділу варта виходить з незарядженої зброєю, маючи магазини в
сумках.

Склад добового наряду:

1.Черговий академії – офіцер. Озброєння – пістолет ПМ, 2 магазина, 16
патронів. Задача – організовує та керує службою усього добового
наряду (призначається наказом по академії)

2.Пом. чергового академії – мол. нач. склад. Озброєння – пістолет ПМ, 2
магазина, 16 патронів. Задача – допомагає черг. академії організовувати
та керувати службою добового наряду. Відповідає за організацію
прибирання та підтримання порядку на закріпленій території
(призначається наказом по академії)

3.Посильний – курсант Задача – виконує доручення чергового академії по
службі. Доставляє гарячу їжу для о/с варти №2 та КПП-3. Стежить за
підтриманням порядку у приміщенні чергового академії.

4.Черговий КПП-1 – мол. нач. склад.

Помічник чергового КПП-1 – курсант. Озброєння – багнет. Задача –
забезпечити контрольно-перепускний режим, а також правильний ввіз
(вивіз), вніс (винос) майна. Ведуть облік убивання навчальних груп на
місця занять поза основним корпусом або в інші місця для виконання
задач.

5.Варта №1 Начальник варти – мол. нач. склад. Озброєння – автомат АКМ,
1 магазина, 10 холостих патронів, багнет. Вартові – 3 курсанта. Постів з
трьома змінами чатових – 1 Озброєння – автомат АКМ, 1 магазина, 10
холостих патронів, багнет на кожного. Задача – охорона і оборона
Прапора академії.

6.Варта №2 Начальник варти – мол. нач склад. Озброєння – автомат АКМ, 2
магазина, 60 патронів, багнет-ніж. Вартові – 6 курсантів, озброєні
автоматом АКМ, 2 магазина, 60 патронів, багнет-ніж Пост №1 – 3 курсанта;
пост №2 – 3 курсанта. Задача – охорона і оборона АТК

7. Черговий КПП-3 – мол. нач склад. Помічник чергового КПП-3 – курсант.
Озброєння – багнет-ніж. Задача – забезпечити пропускний режим на АТК і
правильний випуск (впуск) автотранспорту, правильний ввіз (вивіз), вніс
(винос) майна.

8.Внутрішній наряд курсу. Черговий курсу – мол. нач склад. (курсант)
Днювальні курсу – 3 курсанта. Озброєння – багнет-ніж. Задача – охорона
та оборона озброєння, боєприпасів і майна курсу, підтримання
внутрішнього порядку на курсі.

9.Патруль в районі дислокації академії. Начальник патруля – офіцер.
Патрульні – 2 курсанти Задача – підтримання громадського порядку,
військової дисципліни, правил носіння військової форми одягу курсантами
в районі дислокації академії.

10.Наряд їдальні. Черговий їдальні – мол. нач склад (курсант) Робітники
їдальні – 15 курсантів Задача – забезпечити своєчасну видачу їжі по
встановленим нормам та підтримання порядку у їдальні. Висновок: Таким
чином правильна організація служби добового наряду має велике значення у
виконанні задач служби. Тому кожна особа добового наряду повинна твердо
знати і чітко виконувати свої обов’язки, виявляючи високу пильність,
дисциплінованість та розумну ініциативу.

Розвід добового наряду.

По прибуттю до місця шикування добовий наряд шикується для
розводу за 10 хв. до його проведення помічником чергового академії.
Шикування відбувається в наступній послідовності: на правому фланзі
варти, лівіше чергові КПП та їх помічники, внутрішній наряд, Правіше
начальника варти №1, в трьох кроках виставляється оркестр – його перша
шеренга повинна бути на рівні першої шеренги варт.
Схема шикування: Пом. чергового академії
перевіряє наявність о/с добового наряду. Заповнює відомості добового
наряду, перевіряє наявність постових відомостей у начальників варт і
відповідність вартових постовій відомості.

Для зустрічі чергового академії з наближенням його до строю на
40-50 кроків пом. черг. академії командує: “Добовий наряд, рівняйсь,
струнко! Рівняння праворуч”. Прикладає руку до головного убору і
підходить стройовим кроком до чергового академії. Оркестр грає
“Зустрічний марш” (барабанщик б’є “Похідний марш”). Пом. черг. академії
зупиняється в 2-3 кроках від чергового академії і доповідає: “Товариш
майор, добовий наряд академії для розводу вишикуваний. Помічник
чергового академії ст. сержант Петрук” .

Закінчивши доповідь помічник чергового академії, не опускаючи
руку від головного убору робить лівою ногою крок вбік з одночасним
поворотом праворуч і, пропустивши чергового академії вперед, слідує за
ним в 1-2 кроках позаду о/с , з зовнішнього боку строю. Коли пом. черг.
академії зупиняється для доповіді, оркестр (барабанщики) припиняє гру.

Прийнявши доповідь, черговий академії стає перед серединою строя
і вітається з о/с добового наряду: “Здрастуйте, товариші!”. Після
відповіді на вітання командує “Вільно” і опускає руку від головного
убору. Пом. черг. академії дублює команду “вільно” і опускає руку.
Черговий академії разом із своїм помічником перевіряють склад добового
наряду, зовнішній вигляд курсантів та сержантів добового наряду, знання
ними своїх обов’язків, справність зброї.

Варта вважаться готовою до несення служби якщо:

??варта укомплектована особовим складом згідно табелю постам ??особовий
склад твердо знає свої обов’язки, визначаємі статутом Г та ВС, табелем
постам, інструкцією і має навички їх виконання

??зброя о/с варти справна і приведена до нормального бою. Кількість
патронів – за встановленими нормами

??вартова форма справна, зовнішній вигляд курсантів охайний, в складі
варти немає хворих Для перевірки добового наряду черговий академії може
розвести шеренги на 1 крок одна від одної. Під час перевірки о/с варти
нач. варти супроводжує чергового, а потім, отримавши дозвіл, стає на
своє місце. При підході чергового академії до варти, нач. варти
відрекомендовується йому.

По закінченню перевірки черговий академії виходить на середину
строю та стає обличчям до нього. Пом. чергового академії стає в кроці
позаду і лівіше чергового. Черговий академії командує: “Варти –
рівняйсь, струнко! , оркестр грай “збір”. За командою “струнко” черговий
академії та його помічник прикладають руку до головного убору. По
закінченню гри “збір” черговий академії та його помічник опускають руку
від головного убору. Черговий академії командує “Начальники варт до
мене” . начальники варт підходять стройовим кроком до чергового
академії, стає в 2-3 кроках від нього та відрекомендовуються.
Наприклад: “начальник варти №1 сержант Грушко”. Черговий академії
нагадує кожному особливості служби і вручає записки з паролями.
Переконавшись, що паролі зрозумілі , черговий академії командує:
“Начальники варти, стати до строю ”. За цією командою начальники варт
стає на свої місця в строю, оркестр виходить вперед на 10-15 кроків і,
зайшовши правим плечем , стає фронтом до добового наряду. Черговий
академії командує: “Оркестр, грай розвід”. Під час гри оркестру черговий
і помічник прикладають руки до головних уборів. По закінченню гри
оркестру черговий академії командує: “добовий наряд, праворуч, кроком
руш”. За цією командою добовий наряд виконує заходження плечем вперед і
проходить стройовим кроком повз чергового академії. Після команди
чергового “Вільно” о/с добового наряду розходитися по місцям несення
служби.

Зміна варт.

Право перевірки варти мають ті особи, яким вона підпорядкована (в
академії це ректор, проректори, черговий академії, помічник чергового
академії, а також начальник курсу, від якого споряджена варта, його
заступник). Інші особи, що прибули для перевірки повинні мати
посвідчення на право перевірки з гербовою печаткою, в якому вказано:
кому воно видано, для перевірки яких варт, та на протязі якого часу
перевірка повинна бути проведена. Підписується таке посвідчення ректором
академії та дійсне при наявності посвідчення особи перевіряючого. По
закінченню перевірки у посвідченні з іншого боку записуються всі
виявлені недоліки і воно віддається ст. черговому коменданту. Розглянемо
тепер внутрішній порядок у варті на прикладі варти №2 нашої академії.
Нагадую, що ніхто зі складу варти не має права залишати вартове
приміщення без дозволу начальника варти, так само, як і брати зброю із
піраміди. Піраміди у варті закриватися на замок не повинні. Розбирання
зброї для чистки не дозволяється. Сумка з магазинами з ременя не
знімається.

О/с дозволяється відпочивати лежачи не знімаючи спорядження і не
роздягаючись, а тільки розстібнути комір та послабити поясний ремінь:

??начальнику вари з 10 до 14 години

??вартовому перед заступленням на пост, після того, як
повернеться зміна з постів і буде проведено бойовий розподіл. Вартовим,
які відпочивають дозволяється знімати для просушування взуття і онучі.
Під час виклику варти ”За зброю” весь о/с варти одягається, бере зброю й
вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами. Зимові
куртки надягаються по вказівці начальника варти. Під час виведення варти
з вартового приміщення (крім пожежі чи стихійного лиха) у ньому
залишається один з вартових. Підтримка чистоти та порядку у вартовому
приміщенні, на сходинковій клітини – покладається на о/с варти.

Вартове приміщення складається:

??загальна кімната для складу варти

??місце начальника варти

??кімната для відпочинку

??вмивальня і місце для прийому їжі , місце для чистки зброї
Розглянемо документацію, що знаходиться у приміщенні, засоби зв’язку,
сигналізації та порядок користування ними. Начальник нової варти
після прибуття з розводу до місця розташування попередньої варти
відрекомендовується її начальникові й повідомляє йому пароль для змани.
Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля та
допускає нову варту до вартового приміщення. Новий начальник варти
виконує згідно опису прийом вартового приміщення, обладнання, інвентарю,
зліпки з печаток, о/с нової варти ставить зброю до піраміди. Після цього
начальник варти командує: “Зміна ставай” і перевіряє знання вартовими
обов’язків. Потім дає команду: “к-т Петров взяти зброю із піраміди”. К-т
бере зброю в положення “на ремінь” і стає в одному кроці від станку для
заряджання та розряджання зброї. Станок повинен стояти передніми ніжками
на білій лінії, щоб ствол автомата був направлений в центр
кулеуловлювача. Начальник варти заряджає зброю і дає команду: “Зміна
справа по одному заряджай”. За цією командою вартовий встановлює автомат
на станок для заряджання зброї та пред’являє її до огляду. По команді
начальника варти “Оглянуто” к-т відпускає затворну раму, робить
контрольний спуск курка, ставить на запобіжник, приєднує багнет-ніж і
приєднує магазин. Не змінюючи положення зброї доповідає: “Зброя
заряджена і поставлена на запобіжник”. Після доповіді бере автомат “на
ремінь” і робить крок назад. Після заряджання зброї начальник варти дає
команду: “Праворуч”. “На пости кроком руш”. Розглянемо дії начальника
варти по прибуттю зміни з поста. Спочатку зброю розряджає начальник
варти. Вартові при цьому знаходяться в одному кроці за начальником
варти. Розрядивши зброю начальник варти стає в одному кроці позаду і
правіше вартових (щоб було видно їхні дії) і дає команду: “Справа по
одному, розряджай”. К-т встановлює автомат на станок, від’єднує магазин
і кладе його в сумку для магазинів патронами вниз, доповідає: “Зброю
розряджено”, і начальник варти командує: “Зброю до огляду”. Вартовий
відводить затворну раму назад. “Оглянуто”. За цією командою вартовий
відпускає затворну раму, спускає курок, ставить зброю на запобіжник,
бере зброю в положення “на ремінь” робить крок назад. По команді
начальника варти: ”Поставити зброю до піраміди“, ставить до неї автомат.
При заступленні начальник попередньої варти заряджає зброю і зміна
слідує на пост взявши з собою зліпки з печаток. Начальник старої варти
слідує поряд і лівіше начальника нової варти. При наближенні зміни
чатовий стає самостійно обличчям до неї та бере зброю “на ремінь”. За
10-15 кроків до вартового начальник варти дає команду: “Зміна стій” і
наказує одному з вартових спостерігати за постом і підступами до нього.
Начальник старої варти підходить до чатового і командує: “Струнко”.
Начальник нової варти командує: “к-т Петров, на пост кроком руш”.
Чатовий робить крок вправо, а вартовий стає на його місце обличчям в
протилежний бік. Начальники варт стають по обидва боки вартового і
чатового в одному – двох кроках обличчям один до одного. Після мовної
здачі начальник попередньої варти командує: “Чатовий, здати пост”, а
начальник нової варти командує: “Вартовий, прийняти пост”. Вартовий
разом з чатовим і начальниками варт обходять об’єкт що охороняється і
перевіряють справність огорожі, дверей, вікон і стін сховищ, складів,
стан замків, печаток. Якщо необхідно, вартовий з допомогою начальника
варти одягає постовий одяг. Закінчивши здачу поста, чатовий і вартовий
стає обличчям в бік протилежний об’єкту що охороняється і доповідає:
“Товариш сержант, курсант Петров пост номер… здав”. “Товариш сержант,
к-т Іванов пост номер…прийняв”. По команді начальника старої варти “к-т
Петров, з поста кроком руш” вартовий стає позаду зміни. Начальник нової
варти командує: “Зміна, за мною кроком руш” і веде зміну до вартового
приміщення, слідує лівіше начальника старої варти. Розряджання зброї
здійснюється так, як ми вже розглядали. Пояснюю далі, що в денний час
чатовий несе службу на балконі, в нічний – рухається по маршруту руху
чатового (показує його детально). Положення зброї у чатового у денний
час – в положенні “на ремінь”, після здачі всіх складів під охорону – “в
положенні для стрільби стоячи з використанням ременя. Нагадую, що кожух
одягається поверх польової куртки при температурі нижче -5?С) а також
при сильному вітрі. Одягається при зміні на посту.

Зміна чатового.

Начальнику нової варти після прибуття з розводу до місця розташування
попередньої варти відрекомендовується її начальникові й повідомляє йому
пароль для змани. Начальник попередньої варти переконується в
правильності пароля та допускає нову варту до вартового приміщення.
Новий начальник варти виконує згідно опису прийом вартового приміщення,
обладнання, інвентарю, зліпки з печаток, о/с нової варти ставить зброю
до піраміди. Після цього начальник варти командує: “Зміна ставай” і
перевіряє знання вартовими обов’язків. Потім дає команду: “К-т Петров
взяти зброю із піраміди”. К-т бере зброю в положення “на ремінь” і
становиться в одному кроці від станку для заряджання та розряджання
зброї. Станок повинен стояти передніми ніжками на білій лінії, щоб ствол
автомата був направлений в центр кулеуловлювача. Начальник варти
заряджає зброю і дає команду: “Зміна справа по одному заряджай”. За цією
командою вартовий встановлює автомат на станок для заряджання зброї та
пред’являє її до огляду.

По команді начальника варти “Оглянуто” к-т відпускає затворну раму,
робить контрольний спуск курка, ставить на запобіжник, приєднує
багнет-ніж і приєднує магазин. Не змінюючи положення зброї доповідає:
“Зброю заряджено і поставлено на запобіжник”. Після доповіді бере
автомат “на ремінь” і робить крок назад.

Після заряджання зброї начальник варти дає команду: “Праворуч”. “На
пости кроком руш”.

Розглянемо дії начальника варти по прибуттю зміни з поста.

Спочатку зброю розряджає начальник варти. Вартові при цьому знаходяться
в одному кроці за начальником варти. Розрядивши зброю начальник варти
стає в одному кроці позаду і правіше вартових (щоб було видно їх дії) і
дає команду: “Справа по одному розряджай”.

К-т встановлює автомат на станок, від’єднує магазин і ховає його в сумку
для магазинів патронами вниз, доповідає: “Зброю розряджено”, і начальник
варти командує: “Зброю до огляду”.

Вартовий відводить затворну раму назад.

“Оглянуто”.

За цією командою вартовий відпускає затворну раму, спускає курок,
ставить зброю на запобіжник, бере зброю в положення “на ремінь” робить
крок назад. По команді начальника варти: ”Поставити зброю до піраміди“,
ставить до неї автомат.

При заступанні начальник старої варти заряджає зброю і зміна слідує на
пост взявши з собою зліпки з печаток. Начальник старої варти слідує
поряд і лівіше начальника нової варти.

При наближенні зміни чатовий стає самостійно обличчям до неї та бере
зброю “на ремінь”.

За 10-15 кроків до вартового начальник варти дає команду: “Зміна стій” і
наказує одному з вартових спостерігати за постом і підступами до нього

Начальник старої варти підходить до чатового і командує: “Струнко”.
Начальник нової варти командує: “К-т Петров на пост кроком руш”. Чатовий
робить крок вправо, а вартовий стає на його місце обличчям в протилежний
бік. Начальники варт стають по обидва боки вартового і чатового в одному
– двох кроках обличчям один до одного.

Після словесної здачі начальник старої варти командує: “Чатовий, здати
пост”, а начальник нової варти командує: “Вартовий, прийняти пост”.
Вартовий разом з чатовим і начальниками варт обходять охороняємий об’єкт
і перевіряють справність огорожі, дверей, вікон і стін сховищ, складів,
стан замків, печаток. Якщо необхідно, вартовий з допомогою начальника
варти одягає постовий одяг.

Закінчивши здачу поста, чатовий і вартовий стає обличчям в бік
протилежний охороняємому об’єкту і доповідає: “Товариш сержант, курсант
Петров пост здав”. “Товариш сержант, к-т Іванов пост прийняв”. По
команді начальника старої варти “К-т Петров, з поста кроком руш”
вартовий стає позаду зміни. Начальник нової варти командує: “Зміна, за
мною кроком руш” і веде зміну до вартового приміщення, слідує лівіше
начальника старої варти.

Розряджання зброї здійснюється так, як ми вже розглядали.

Пояснюю далі, що в денний час чатовий несе службу на балконі, в нічний –
рухається по маршруту руху чатового (показує його детально). Положення
зброї у чатового у денний час – в положенні “на ремінь”, після здачі
всіх складів під охорону – “в положенні для стрільби стоячи з
використанням ременя.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020