.

Призначення, склад та озброєння добового наряду (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 4316
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Призначення, склад

та озброєння добового наряду”

1. Поняття добового наряду, його призначення і склад

Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку,
охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої
техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу),
контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів
для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших
обов’язків внутрішньої служби.

Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині на
період навчання.

Добовий наряд військової частини призначається у такому складі:

черговий частини;

помічник чергового частини;

черговий підрозділ;

варта;

черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових
тягачів;

черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного
пункту;

черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;
черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий штабу частини та посильні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів.

Щоденно наказом по частині призначаються черговий частини, помічник
чергового частини, начальник варти, черговий парку, черговий
підрозділ, а також підрозділи, від яких виділяються добовий наряд
частини й особовий склад для виконання нарядів на роботи. 269.
Військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового наряду не
призначаються. Військовослужбовців-жінок залежно від військового
звання та посади можуть у разі потреби призначати з додержанням
законодавства черговим фельдшером (санітарним інструктором),
черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним
жіночого гуртожитку.

Військовослужбовці-жінки призначаються також на чергування за
спеціальністю.

У добовий наряд роти призначаються: черговий роти (гуртожитку);
днювальний роти (гуртожитку).

Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром військової
частини.

Замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх чисельності та
умов розміщення за рішенням командира військової частини може
призначатися черговий батальйону, а в підрозділах забезпечення у
разі їх сумісного розміщення – черговий цих підрозділів.

Кількість днювальних у таких випадках встановлюється залежно від
розміщення підрозділів, забезпечення охорони й підтримання
внутрішнього порядку.

Усі чергові та їх помічники повинні мати на лівому боці грудей
нагрудний знак (пов’язку на лівому рукаві) з відповідним написом.

Нагрудний знак (пов’язка) передається черговим наступному черговому
після доповіді про здавання та приймання чергування.

Черговий частини та його помічник, черговий парку, черговий
контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, призначені з
офіцерів і прапорщиків, повинні мати на озброєнні пістолети з двома
спорядженими магазинами.

Черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черговий
штабу частини, призначені із сержантів, помічники чергового
контрольно-пропускного пункту, чергові та днювальні підрозділів, а
також днювальні парку та посильні повинні мати багнети в піхвах.
Багнет кріпиться на поясі ліворуч, на ширину долоні від пряжки.

За наказом Міністра оборони України в деяких військових частинах
помічники чергового контрольно-пропускного пункту, добовий наряд
роти і днювальні парку можуть мати автомат (карабін) з двома
спорядженими магазинами і несуть службу згідно з інструкціями для
цих осіб, затвердженими командиром військової частини.

2. Підготовка добового наряду

Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повідомляє
командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду.

Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд,
відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за
своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних
посадових осіб частини та на розвід.

У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи,
призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт.
Офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом
надається час для відпочинку та підготовки до наряду.

У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня,
особовому складові надається не менше 3 годин для підготовки до
несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну).

Підготовка особового складу добового наряду (крім варти),
призначеного від роти, здійснюється старшиною роти чи іншою
посадовою особою, призначеною командиром роти.

Підготовка добового наряду, призначеного від батальйону чи від
військової частини, організовується відповідними командирами та
здійснюється їх заступниками.

Підготовка варти здійснюється відповідно до Статуту
гарнізонної і вартової служб.

Визначені наказом по військовій частині
військовослужбовці відповідно до службового призначення у
встановлений час напередодні або в день заступання в наряд
прибувають на заняття (інструктаж) добового наряду, який
проводиться заступником командира військової частини чи
призначеною для цього командиром військової частини іншою
службовою особою.

З офіцерами, військовослужбовцями військової служби за контрактом,
які заступають у наряд у вихідні, святкові та неробочі дні, інструктаж
(заняття) проводиться в передостанній робочий день тижня напередодні
заступання в наряд.

Особовий склад добового наряду, що несе службу із стрілецькою зброєю, і
наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медичний огляд.

На занятті (інструктажі) вивчаються положення статутів,
інструкцій, вимоги безпеки та порядок дій у разі виникнення
пожежі, а також перевіряється знання особовим складом наряду
спеціальних обов’язків. Практичні заняття проводяться в день
заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, в
обладнаних приміщеннях (місцях), визначених командиром військової
частини.

У необхідних випадках проводяться заняття, на яких
військовослужбовці опановують навички застосування зброї.

Добовий наряд повинен бути готовий до несення служби й прийнятий
відповідними черговими і начальником варти у своє підпорядкування
за 15 хвилин до виходу на розвід.

3. Обов’язки військовослужбовців добового наряду

Усі військовослужбовці добового наряду повинні твердо знати,
неухильно й сумлінно виконувати свої обов’язки, наполегливо домагаючись
додержання розпорядку дня та правил внутрішнього порядку.

Без дозволу чергового частини військовослужбовці добового наряду не
мають права припиняти чи передавати будь-кому виконання своїх
обов’язків.

Про всі події, що сталися під час несення служби, а також обставини,
які викликали зміни в порядку несення служби,
військовослужбовці добового наряду повинні негайно доповідати
черговому військової частини та своїм командирам (начальникам).

По прибутті у підрозділи начальників від командира військової
частини і вище чергові підрозділів повинні негайно доповідати про
це черговому частини.

Чергові рот та інші чергові, підпорядковані помічникові чергового
частини, з його появою команду “Струнко” не подають і не доповідають, а
тільки відрекомендовуються.

Черговому частини та його помічникові по черзі, черговим рот, черговим
парку, контрольно-пропускного пункту та черговому їдальні, черговому
фельдшерові (санітарному інструкторові), черговому штабу військової
частини дозволяється відпочивати лежачи (спати) за час чергування по
4 години кожному у визначений командиром військової частини час,
без взуття, не скидаючи спорядження й не роздягаючись.

Вільній зміні днювальних по черзі та сигналістові
дозволяється відпочивати лежачи (спати), роздягаючись, тільки в час
від відбою до підйому.

Військовослужбовці, яких змінили з добового наряду, звільняються
від занять і робіт у день зміни.

Офіцерам та військовослужбовцям військової служби за
контрактом, за час несення служби в добовому наряді у вихідні,
святкові та неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня, а
військовослужбовцям строкової служби час відпочинку
встановлюється відповідним командиром (начальником).

Черговий частини призначається з числа офіцерів управлінь
військової частини та батальйонів, а також командирів рот та з тих,
хто прирівнюється до них. Він відповідає за своєчасне оповіщення
підрозділів та управління військової частини про оголошення тривоги, за
підтримання внутрішнього порядку у військовій частині і несення
служби добовим нарядом, а також за зберігання пістолетів та
боєприпасів офіцерів і прапорщиків військової частини. Черговий
частини підпорядковується командирові військової частини. Йому
підпорядковується весь склад добового наряду військової частини.

В окремих батальйонах і прирівняних до них військових частинах
дозволяється призначати черговим військової частини командирів
взводів, а також прапорщиків управління батальйонів.

Щодо внутрішніх варт військової частини черговий частини керується
положеннями Статуту гарнізонної та вартової служб.

Після розводу новопризначений черговий приймає від
попереднього чергового документи (додаток 7 до цього Статуту), а також
зброю і боєприпаси офіцерів та прапорщиків військової частини.
Зброя приймається поштучно, згідно з номерами та комплектністю.
Потім разом із попереднім черговим частини він перевіряє справність
технічних засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і
хімічної розвідки, а також уточнює за книгою заарештованих
кількість заарештованих військовослужбовців і термін їх тримання на
гауптвахті.

Після здавання й прийняття чергування, доповідей начальників
варт про зміну варт та доповідей чергових осіб добового наряду
попередній і новопризначений чергові доповідають командиру військової
частини. Наприклад: “Товаришу полковнику, капітан Корищенко
чергування по частині здав”, “Товаришу полковнику, лейтенант
Луценко чергування по частині прийняв”. Далі новопризначений
черговий частини оголошує про всі недоліки, виявлені під час
прийняття чергування, які не міг усунути змінюваний добовий наряд.

Помічник чергового частини призначається з молодших офіцерів або
прапорщиків і підпорядковується черговому частини. Він повинен знати
інструкцію чергового частини, вміти поводитися із засобами оповіщення
та зв’язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки, які
знаходяться у чергового частини; залишаючись за чергового,
виконувати його обов’язки. За відсутності у складі добового наряду
чергового штабу частини після закінчення робочого дня проводити огляд
пожежного стану приміщень штабу частини.

Черговий контрольно-пропускного пункту призначається із прапорщиків або
сержантів. Він відповідає за правильність пропуску осіб, які прибувають
до частини, та винесення (внесення) чи вивезення (ввезення)
будь-якого майна. Черговий контрольно-пропускного пункту
підпорядковується черговому частини та його помічникові.

Черговий штабу частини призначається із прапорщиків, сержантів
штабу та служб військової частини. Черговий штабу частини
підпорядковується черговому частини, його помічникові та начальникові
штабу військової частини. Він відповідає за охорону службових кімнат
та чистоту в приміщенні штабу, збереження майна штабу, сумлінне несення
служби посильними і за своєчасне приймання кореспонденції та
телефонограм.

Використана література:

Закон України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України” //
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 22-23, ст.194 (із змінами,
внесеними згідно із Законами)

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020