.

Положення міжнародного права з питань захисту людей (контрольна)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5054
Скачать документ

Контрольна робота

з предмету

“Цивільна оборона”

Положення міжнародного права з питань захисту людей.

Вступ

основні положення міжнародного права з питань захисту людей

норми захисту цивільних осіб

У мирний час величезних людських втрат, збитків економіці і
навколишньому середовищі.

На території України розміщена велика кількість потенційно-небезпечних
об’єктів. До них відносяться підприємства нафтової, газової та хімічної
промисловості, підприємства, які застосовують і виготовляють
радіоактивні, сильнодіючі, пожежно- і вибухо-небезпечні речовини.
Техногенна небезпека є найбільш характерною і значною за питомою вагою
серед загального кола випадків. Підтвердження цьому катастрофа на ЧАЕС,
аварії на Стебницькому калійному комбінаті, на газо і продуктопроводах
та транспорті. Якщо враховувати, що на України можливі як техногенні так
і природні ризики, то з метою запобігання, а також усунення їх можливих
наслідків у країні створена і діє потужна система захисту населення і
економіки від надзвичайних ситуацій, стає зрозумілим велике значення,
яке набуває система цивільного захисту сьогодні. Адже, науково-технічний
прогрес, з одного боку, покращує життя людей, а з іншого – підвищує
ризик виникнення аварій і катастроф, тому формуванням цивільного захисту
все частіше доводиться ліквідовувати їх наслідки. Чорнобильська
катастрофа, інші надзвичайні ситуації об’єктивно довели необхідність
докорінних змін у призначенні цивільного захисту, формах його
функціонування, забезпечення, фінансування та в інших сферах. Ці
проблеми вирішуються шляхом кадрової реорганізації цивільної оборони,
переміщення акцентів її організаційної структури, сил і засобів
відповідно до нового призначення.

Під час війни людина повинна дотримуватися певних норм гуманності навіть
щодо ворога. Ці норми викладені, головним чином, у чотирьох Женевських
Конвенціях від 12 серпня 1949р. і які мають силу до цього часу.

“Про поліпшення долі полонених хворих у діючих арміях”;

“Про поліпшення долі полонених, хворих та осіб зі складу збройних сил на
морі, які потерпіли корабельну аварію”,

“Про поводження з військовополоненими”,

“Про захист цивільного населення під час війни ”.

В умовах сучасних воєн Женевські Конвенції завжди спроможні надати
жертвам увесь необхідний захист. Тому 8 червня 1977 року, за ініціативою
МКЧХ (Міжнародного комітету червоного хреста) в Женеві представниками
102 країн на дипломатичній конференції було прийнято два додаткових
Протоколи Женевської конвенції 1949 року.

За основу Женевських Конвенціях береться принцип поваги до людської
особистості та людської гідності. Конвенціями висуваються вимоги осіб,
які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях, а також осіб,
недієздатних внаслідок хвороби, поранення, взяття у полон чи внаслідок
іншої причини потрібно поважати, надавати захист, від наслідків війни, а
також усім хто потребує надавати необхідну допомогу чи необхідний
догляд.

Через Додаткові Протоколи цей захист поширюється на кожну особу, що
постраждала через збройний конфлікт. Окрім цього, сторони, які беруть
участь у конфлікті, та коли військові зобов’язані утримуватися від
нападу на цивільне населення та цивільні об’єкти, а також вести свої
воєнні дії відповідно до загально визначених правил та законів
гуманності. Усі чотири Женевські та додаткові Протоколи спрямовані на
захист жертв війни. Але кожний із цих документів має свої повноваження
та сфери застосування.

Перша та Друга Женевські Конвенції забезпечують захист полонених, хворих
та осіб, які потерпіли корабельну аварію. Всі ці особи повинні
користуватися заступництвом та захистом за будь-яких обставин.
Забороняється посягати на їхнє життя та завдавати їм будь-якої шкоди. Їх
повинні підбирати, поводитись з ними гуманно та надавати їм максимально
можливих та у найкоротші терміни медичний догляд, якщо цього вимагає
їхній стан. У випадку взяття у полон поранених, хворих чи осіб зі складу
збройних сил ворога, які потерпіли корабельну аварію, кожен із
противників повинен надавати їм такий догляд, як і власне поранення.
Жодне тіло померлого не повинно бути віддане землі, морю чи спалено без
належного попереднього пізнавання та користування смерті за допомогою,
якщо можливо, медичного огляду.

Цивільне населення, згідно з цими Конвенціями, повинно ставитися з
повагою до поранених , хворих та осіб, які потерпіли корабельну аварію,
якщо вони належать до ворожої сторони , а також не повинно допускати
актів насильництва до них цивільним особам дозволяється підбирати та
доглядати поранених та хворих без різниці між ними, за що вони неповинні
зазнавати ні поранення, ні переслідування. Навпаки, цим особам належить
визнавати підтримку в їхніх діях.

Окрім питань захисту хворих та поранених , Перша і Друга Женевські
Конвенції надають особливу увагу питанням захисту медичного персоналу,
обладнання та споруд.

Персонал, згідно з Конвенцією, користується розпізнавальною емблемою
Червоного Христа або Червоного півмісяця на білому фоні і посвідченнями.
Він може мати зброю для самооборони чи захисту своїх поранених та
хворих. Потрапивши до рук ворога, особи зі складу духовного чи медичного
персоналу повинні мати можливість продовжувати виконання своїх функцій
щодо догляду за пораненими та хворими.

Особи, затримання яких не є необхідним для догляду за
військовополоненими, будуть підлягати репатріації. Затримані таким чином
особи не вважатимуться військовополоненими і будуть користуватися
значними пільгами для виконання своїх обов’язків. На окупованій
території ресурси цивільного персоналу можуть бути реквізованими тільки
в тому випадку, якщо забезпечується належне медичне обслуговування
населення та догляд за пораненими та хворими, які вже проходять
лікування.

Третя Женевська Конвенція визначає статус комбатанта та військо
полоненими. Згідно з Конвенцією, особи, які входять до складу збройних
сил що перебувають у конфлікті, є комбатантами (окрім медичного та
духовного персоналу), а будь-який комбатант, котрий потрапляє під владу
іншої сторони, стає військовополоненим.

Такі збройні сили повинні бути організовані і знаходитись під
командуванням особи, яка несе відповідальність перед іншою стороною за
поведінку своїх підлеглих, а також підкорятися внутрішній дисциплінарній
системі, яка забезпечує дотримання норм міжнародного права, яке
застосовується під час збройних конфліктів. Варто згадати про ще одне
дуже важливе положення: військовополонені знаходяться під владою ворога,
а не окремих осіб чи військових частин, які захопили їх у полон. Щодо
поведінки з військовополоненими, то Конвенція вимагає з усіма
військовополоненими поводитися однаково. Випадки привілейованого режиму
можуть бути встановлені виключно залежно від стану здоров’я, звання чи
кваліфікації військовополонених. Військовополоненим, за винятком
офіцерів, може бути поставлена вимога виконувати роботу за невелику
винагороду в умовах, які не гірші від умов праці громадян держави, яка
утримує полонених. Однак їх не повинні примушувати до діяльності
військового характеру, а також до небезпечних робіт, які загрожують
їхньому здоров’ю або до принизливих робіт.

На початку полону військовополонені повинні отримати можливість
сповістити свої сім’ї та центральне агентство розшуку МКЧХ.
Військовополонені, що визнані важко хворими та тяжко пораненими,
підлягають негайній репатріації. Після закінчення воєнних дій
військовополонені повинні бути негайно звільнені.

І ще одне положення, на яке доцільно звернути увагу: “Текст Конвенції
буде вивішений у кожному таборі військовополонених для того, щоб надати
військовополоненим можливість у будь-який час довідатися про їх права та
обов’язки”.

Четверта Женевська Конвенція наголошує на певних елементарних нормах
захисту, які стосуються кожної особи, яку зачепить збройний конфлікт,
незалежно від її національності чи території, на якій вона проживає.
Особливу увагу Четверта Конвенція приділяє цивільним особам (що
знаходяться під владою ворога), які поділяють на дві категорії:

цивільні особи, які знаходяться у країні ворога;

населення на окупованій території.

Обидві ці категорії за будь-яких обставин мають право на повагу до
їхньої особистості, честі, сімейних прав, релігійних переконань,
обрядів, звичок та звичаїв. Із ними завжди повинні поводитись гуманно,
до них не повинні застосовуватися заходи примусу. Забороняється
депортація чи вигнання населення. Усіляке залучення до праці у
примусовому порядку обмежується суворими правилами. Так, ні за будь-яких
обставин не можна залучати до праці осіб, яким не виповнилося 18р., а
працюючих забороняється примушувати виконувати будь-яку роботу, яка б
змушувала їх брати участь у воєнних операціях.

Сторона, яку окупувала, зобов’язана піклуватися про долю дітей,
підтримувати санітарні служби гігієни, а також слідкувати за постачанням
населення. Щодо цивільних осіб, які знаходяться у країні ворога, то вони
можуть покинути її, якщо цьому не перешкоджають міркування безпеки. Якщо
їхній виїзд не відбувся з певних об’єктивних обставин або ж їх просто
затримали – ставлення до цих осіб повинно бути таким же як і до
іноземних загалом.

Дуже багато доповнень до Четвертої Конвенції стосовно захисту цивільного
населення і цивільних об’єктів внесено з прийняттям Додаткових
протоколів і зокрема Першого – міжнародні воєнні конфлікти. На деяких
положеннях цього протоколу необхідно зупинитися.

Література:

1. Мічевич “Довідник з цивільної оборони” – 1999р.

2. Вимоги положень Женевської Конвенції – 1949р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020