.

Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4724
Скачать документ

РЕФЕРАТ

З КУРСУ Допризовної підготовки юнаків

на тему:

“МАЛОКАЛІБЕРНА ГВИНТІВКА І АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА”.

Малокаліберна гвинтівка

Малокаліберна гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М, калібру 5,6
мм, з відкритим секторнимприцілом, є безвідмовною і надійною в
експлуатації,має високу купчастість бою. Гвинтівка ТОЗ-12 з діоптричним
прицілом має діафрагми, змінні мушки, високу купчастість бою, призначена
для початковогонавчання із стрільби і тренування стрільців

БУДОВА ГВИНТІВКИ

Розглянемо загальну будову гвинтівки . Ствол служить для спрямування
польоту кулі. Ствольна коробка призначена для розміщення затвора і
спускового механізму. Затвор використовують для того, щоб надсилати
патрон у патронник, зак-ривати канал ствола, здійснювати постріл,
викидатистріляну гільзу. Спусковим механізмом здійснюється спуск курка з
бойового зводу. Прицільний пристрій служить для спрямування гвинтівки в
ціль і надання їй потрібного кута прицілювання. Тильна кришка захищає
очі стрільця від опіку в разі прориву газу під час стрільби. Ложе
з’єднує усі частини гвинтівки, служить для зручності при стрільбі; має
приклад, шийку, цівку.

БУДОВА ПАТРОНІВ

Для стрільби з малокаліберної гвинтівки викорис-товуються так звані
унітарні патрони. В них усі не-обхідні для стрільби елементи об’єднані в
єдине ціле. Унітарний патрон складається з: кулі для безпосеред-нього
ураження цілі; порохового заряду, що е джерелом енергії, необхідної для
випускання кулі зі ствола ізвизначеною швидкістю; капсуля-запальника для
запа-лення пороху; гільзи, що е корпусом і об’єднує всі елементи
патрона.

Патрони повинні задовольняти такі основні вимоги:

забезпечувати надійну стрільбу зброї в найрізноманітніших кліматичних
умовах;

не втрачати своїхвластивостей під час тривалого зберігання;

бути безпечними для людини, яка ними стріляє, а також при зберіганні і
транспортуванні.

РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ ГВИНТІВКИ

Неповне розбирання малокаліберної гвинтівки ви-конується так:

Відокремити тильну кришку (ковпачок). Покласти гвинтівку на ствол
прицілом догори. Тримати лівою рукою за шийку ложа і, натискуючи на
спусковий гачок вказівним пальцем лівої руки, правою рукою взяти
рукоятку затвора і повернути її вліво вгору до упору, відвести затвор
назад і, трохи вдаряючи ним по тильній кришці (ковпачку), зсунути ЇЇ
(його) з місця і відокремити від ствольної коробки.

2. Вийняти затвор. Продовжуючи натискати вказівним пальцем лівої руки на
спусковий гачок, правою рукою вийняти затвор із ствольної коробки.

Складання малокаліберної гвинтівки виконують у зворотній послідовності.

Потрібно знати, які затримки можуть виникати під час стрільби з
малокаліберної гвинтівки, і вміти усувати їх (табл.З).

Таблиця 1.

ЗАТРИМКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ СТРІЛЬБІ

З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ГВИНТІВКИ, І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Вид за-тримки Встановлення

Причини Причина Спосіб усунення

Осічка Відкрити затвор, вийняти патрон й оглянути його: Нерівномірний
розподіл ударної суміші всередині закраїни гільзи: Провернути патрон і
ним же перезарядити гвинтівку

1. На закраїні гільзи є чіткий слід від удару бойка 1. Велика кількість
мастила, забруднення затвора Перезарядити гвинтівку, зробити постріл;
при повторенні осічки розібрати гвиитівку і прочистити затвор

2. На закраїні гільзи слабкий слід від удару бойка 2. Ослаблення або
поломка бойової пружини

Вид за-тримки Встановлення причини Причина Спосіб усунення

3. Чіткіший слід від удару бойка ближче до центраабо відсутність сліду
Несправність ударника Замінити пружину, замінити ударник

Невики-

Дання гільзи При відведенні затвора назад гільза зали- шилась у стволі
1. Накопичення бруду в пазах ствольної коробки і затвора Почистити пази

2. Спрацювання або поломка гачка викидача і його пружини Замінити
викидач і його пружину, гільзу виштовхнути шомполом

Розриван-ня гільзи іпрорив га-зів Вкласти гільзу в патронник, закрити
затвор і похитати у горизонтальному напрямі. При не-щільному закри-ванні
затвор будепереміщатися вперед-назад Нещільне закривання каналу ствола
внаслідок спрацювання задньої частини основи рукоятки затвора або стінки
колінчастого вирізу ствольної коробки Здати гвинтівку до збройової
майстерні

Самовіль-ний по-стріл

Ослаблення натягу гвинта спускової пружини, внаслідок чого спуск
зривається з шомпола Гвинт спускової пружини закрутити до упору; якщо ж
гвинт не закручується і спуск лишаєтьсяслабким, то гвинтівку здати

до збройової майстерні

ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ГВИНТІВКИ

Безпека під час проведення стрільби з малокалі-берної гвинтівки вимагає
її чіткої організації, знанняі точного дотримання порядку і правил,
встановлених на стрільбищі або в тирі, високої дисциплінованості всіх
учасників стрільби.

Щоб не допустити нещасних випадків і гарантувати безпеку тих, хто
стріляє, і тих, хто перебуває на стрільбищі або в тирі, забороняється:

вести стрільбу з несправної зброї;

брати на вогневому рубежі зброю, торкатися її, підходити до неї без
дозволу керівника стрільби;

заряджати і передавати зброю без команди керівника;

прицілюватися в мішені навіть незарядженою зброєю, якщо біля мішеней
перебувають люди;

спрямовувати зброю вбік або назад, а також в людей, в якому б стані
зброя не була (незаряджена, несправна, навчальна, розібрана);

виносити заряджену зброю з лінії вогню;

перебувати на лінії вогню тим, хто не входить до зміни, що стріляє;

залишати на лінії вогню заряджену або з відкритим затвором зброю;

використовувати гвинтівки і патрони до них в цілях, не пов’язаних з
виконанням Програми допризовної підготовки юнаків;

розбирати патрони, запали до ручних гранат, запресовані та завальцьовані
деталі зброї.

Необхідно пам’ятати, що зброю можна заряджати тільки на лінії вогню
після команди керівника «За-ряджай!». Патрони видаються за
розпорядженням керівника стрільби лише на лінії вогню. Якщо попадання
перевіряються після кожного пострілу, то видають лише по одному патрону.

При розбиранні та складанні зброї необхідно користуватися тільки штатним
справним приладдям і спеціальним інструментом, не прикладати надмірної
сили, не вдаряти частини зброї одна об одну. Зброю дозволяється чистити
лише у спеціально відведених місцях. Під час перевезення (перенесення)
навчальної зброї (малокаліберних та пневматичних гвинтівок) вона повинна
бути розряджена й обов’язково зачохлена. Переносити зброю у навчальних
приміщеннях і на заняттях у полі, у вогневому класі (містечку), тирі
можна тільки в положенні «на ремінь» чи «на плече».

Щоб навчитися влучно стріляти з малокаліберної гвинтівки, необхідно
виробити стійкі навички виконання прийомів стрільби. До цих прийомів
належать: приготування, прицілювання, спуск курка.

Приготування до стрільби. Правильне приготування до стрільби передбачає
стале положення і того, хто стріляє, і гвинтівки. Це має вирішальне
значення для влучності стрільби. Найзручнішим положенням для стрільби є
положення лежачи , бо воно забезпечує найкращу сталість для стрільцяі
гвинтівки.

Приготування до стрільби включає такі моменти:

прийняття положення до стрільби, заряджання гвинтівки, прикладка
гвинтівки.

Положення для стрільби лежачи з малокаліберної гвинтівки приймається у
такий спосіб. Тримаючи гвинтівку у правій руці дуловою частиною вперед,
зробити правою ногою повний крок уперед і трохи вправо. Нахиляючись
уперед, опуститися на ліве коліно. Потім, обіпершись лівою рукою об
землю, опуститися на стегно лівої ноги і передпліччя лівої руки. Лягти
на лівий бік і швидко повернутися на живіт, трохи розкинувши ноги в боки
носками назовні. Корпус знаходиться під кутом 25—30° до площини
стрільби. Гвинтівку кладуть цівкою на долоню лівої руки.

Заряджання малокаліберної гвинтівки проводиться так: відкривши і
відвівши затвор, узяти патрон за головку великим і вказівним пальцями
правої руки і підштовхнути його вперед, поки закраїна гільзи не
наштовхнеться на торець ствола; закрити затвор.

Прикладка малокаліберної гвинтівки здійснюється таким чином. Лікоть
лівої руки відводиться точно під гвинтівку, передпліччя цієї ж руки
просовується вперед настільки, щоб цівка лежала не на пальцях, а на
долоні лівої руки між великим і вказівним пальцями. Правою рукою взяти
приклад і встановити його на плече так, щоб відчувалося прилягання до
плеча усього затильника, а його середина впиралась у виїмку плеча. Далі
кистю правої руки без напруження охопити шийку приклада, а вказівний
палець накласти першим суглобом на спусковий гачок і лікоть вільно
опустити на землю (підлогу). Голову трохи нахилити вперед і, не
напружуючи шию, праву щоку прикласти до верхньої частини приклада.

Приготувавшись до стрільби, потрібно перевіритиправильність прийнятого
положення. Закінчивши прикладку, прицілитись, потім заплющити на
декілька секунд очі, після чого, розплющивши праве око (або ліве, якщо
стрілець лівша), подивитися, як спрямована гвинтівка відносно мішені.
Якщо мушка відхилилася наліво від точки прицілювання, то весь корпус
слід подати вліво, не пересуваючи лівого ліктя. Якщо гвинтівка
спрямована вправо, то потрібно зробити те саме, але тепер у правий бік.
Якщо гвинтівка

спрямована нижче точки прицілювання, то слід увесь корпус подати назад,
не пересуваючи ліктів з місця, і, навпаки, якщо гвинтівка спрямована
вище, то корпус подати вперед. Правильним вважається положення, якщо під
час перевірки мушка залишається точно під точкою прицілювання.

При стрільбі лежачи можна користуватися упором — мішечками з піском чи
тирсою. При стрільбі з упора кисть лівої руки кладеться на упор, а на
неї кладеться цівка гвинтівки. Корпус зміщується вперед або назад доти,
поки не займе зручне для себе правильне положення.

У стрілецькій практиці відомий ще один прийом стрільби з упора. Він
відрізняється від попереднього тим, що гвинтівка кладеться на упор, а
ліва рука підтримує приклад знизу.

Прицілювання — це надання каналу ствола напряму, необхідного для того,
щоб уразити ціль. Виконується прицілювання за допомогою прицілу та
мушки.

При стрільбі з відкритим прицілом для прицілювання необхідно зажмурити
ліве око, а правим дивитися крізь проріз прицілу на мушку і
встановлювати її таким чином, щоб її верхівку було видно в центрі
прорізу прицілу на одному рівні з краями. Таке положення мушки
називається рівною мушкою. Головну увагу приділяють правильному
положенню мушки в прорізу прицілу і лише періодично, для уточнення
прицілювання, переключають зір на точку прицілювання.

Прицілювання при стрільбі з діоптричним прицілом значно простіше, бо,
встановивши мушку в центрі діоптра, можна в момент пострілу стежити за
зміщенням лише двох точок — верхівки мушки і точки прицілювання .

При стрільбі у ціль із чорним колом («яблучком») рекомендується
прицілювання здійснювати з невеликим просвітом, щоб під час прицілювання
можна було чітко бачити обріз «яблучка» (мішені) і верхівку мушки.
Величина просвіту залежить від особливостей зору стрільця і має бути
однаковою при кожному пострілі. Отже, за рівної мушки кулі потрапляють у
ціль. Якщо мушка дрібна, то кулі підуть нижче; якщо мушка велика, то
кулі підуть вище; якщо мушка спрямована вправо, то кулі підуть вправо;

якщо мушка спрямована вліво, то кулі підуть вліво. Коли гвинтівка
завалюється в той чи інший бік, то відповідно у той бік і вниз буде
відхилення.

На влучність стрільби суттєво впливає дихання стрільця. Якщо
не затримати дихання під час спускання курка, зброя матиме значне
коливання по вер-тикалі і горизонталі, бо приклад при видиху
опускається, а ствол піднімається, а при вдиху — навпаки. Щоб цього не
відбувалося, необхідно в момент прицілювання і спуску курка затримати
дихання. Перед спуском курка треба зробити вдих, а потім неповний видих
і затримати дихання на 7—10 секунд. Цього часу цілком достатньо, щоб
правильно прицілитися і зробити плавний спуск курка.

Спуск курка. Основою влучного пострілу є поєднання сталого положення
зброї, правильного прицілювання і спуску курка. Можна добре і правильно
прицілитися і затримати вчасно дихання, але якщо різко натиснути на
спусковий гачок, то куля полетить з великими відхиленнями, бо різкий рух
пальця зіб’є наводку. Тому потрібно після затримки дихання

плавно і рівномірно натискати на спусковий гачок, одночасно стежачи за
правильним положенням мушки в прорізу і точкою прицілювання. Вказівний
палець слід накладати на гачок першим суглобом, а сила тиску пальця
повинна бути рівномірно спря-мована вздовж осі каналу ствола. При
неправильномуположенні пальця на гачку сила тиску спрямовується під
кутом, що призводить до зміщення гвинтівки, і приціл збивається.

Автомат Калашникова

Автомат Калашникова є основним видом автома-тичної стрілецької зброї.
Створив його російський конструктор М. Т. Калашников. Автомат набув
ши-рокого визнання. Він простий за конструкцією і має високі бойові та
експлуатаційні якості. На основі цього автомата створені й прийняті на
озброєння армії ручний кулемет Калашникова (РКК) та інші зразки
стрілецької зброї з ефективними бойовими властивостями.

ПРИЗНАЧЕННЯ, БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАГАЛЬНА БУДОВА АВТОМАТА

Автомат Калашникова калібру 5,45 мм або 7,62 мм є індивідуальною зброєю
і призначений для знищення живої сили й ураження вогневих засобів
противника. Для ураження противника у рукопашному бою до автомата
прикріплюється штик-ніж. З автомата ведеть-ся автоматичний або одиничний
вогонь. Автоматичний вогонь є основним: він ведеться короткими (до 5
по-стрілів) і довгими (до 10 пострілів) чергами або без-перервно.

Бойові властивості автомата характеризуються да-ними, наведеними в
таблиці 2.

Таблиця 2

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

Характеристики АКМ AK-74

Калібр ствола, мм

Прицільна дальність стрільби, м

Найдієвіший вогонь, м

Дальність прямого пострілу, м:

по нерухомій цілі

по рухомій цілі

Темп стрільби, пострілів/хв

Бойова швидкострільність, пострі-

лів/хв :

одиничними

чергами

Вага із зарядженим магазином, кг

Вага штика-вожа, г

Місткість магазина, патронів

Гранична дальність польоту кулі, м

Убивча дальність кулі, м

Початкова швидкість кулі, м/с

Вага натрова, г 7,62

1000

400

350

525

до 600

40

100

3,6

450

30

3000

1800

715

16,2 5,45

1000

500

440

625

до 600

40

100

3,6

490

30

3150

1350

900

10,2

Автомат складається з таких десяти основних частин ствол із ствольною
коробкою, прицільним пристроєм і пістолетною рукояткою; кришка ствольної
коробки; затворна рама з газовим поршнем; затвор; поворотний механізм;
газова трубка зі ствольною накладкою; ударно-спусковий механізм; цівка;
магазин; компенсатор (в АКМ) або дуловий гальмо-компенсатор (в AK-74). У
комплект автомата входять: штик-ніж, приладдя, ремінь, шомпол і сумка
для магазинів.

Автоматична дія автомата базується на використанні порохових газів, що
відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами.

ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА ЧАСТИН І МЕХАНІЗМІВ АВТОМАТА

Ствол служить для спрямування польоту кулі. Всередині ствол має канал з
чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору направо. Нарізи необхідні для
надання кулі обертового руху. Проміжки між нарізами називаються полями.
Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається
калібром каналу ствола; в автоматів він дорівнює 5,45 мм і 7,62 мм. У
казенній частині канал гладенький і зроблений за формою гільзи; ця
частина каналу містить патрон і називається патронником.

Ствольна коробка з’єднує частини і механізми автомата, забезпечує
закривання каналу ствола затвором і запирання затвора. У ствольній
коробці розташований ударно-спусковий механізм. Зверху коробка
закривається кришкою.

Прицільний пристрій необхідний для наведення автомата при стрільбі по
цілях на різні відстані. Мушка загвинчена в полозок, який кріпиться в
основі мушки.

Кришка ствольної коробки потрібна для запобігання забрудненню частин і
механізмів, розміщених у ствольній коробці. З правого боку вона має
ступінчастий виріз для проходження відстріляних гільз назовні і для руху
рукоятки затворної рами, а позаду —отвір для виступу напрямного стержня
поворотного механізму. Кришка утримується на ствольній коробці за
допомогою напівкруглого вирізу на колодці прицілу, поперечного паза
ствольної коробки і виступу напрямного стержня поворотного механізму.

Приклад і пістолетна рукоятка забезпечують зручність дії автомата при
стрільбі. Приклад має антабку для ременя, гніздо для пенала з приладдям
і затильник з кришкою над гніздом. У гнізді приклада закріплено пружину
для виштовхування пенала.

Затворна рама з газовим поршнем служить для приведення в дію затвора та
ударно-спускового механізму.

Затвор служить для досилання патронау патронник, закривання каналу
ствола, розбивання капсуля і викидання з патронника гільзи патрона.

Поворотний механізм необхідний для повернення затворної рами із затвором
в попереднє положення.

Газова трубка із ствольною накладкою призначена для спрямування
газового поршня і для захисту рук від опіків при стрільбі.

Ударно-спусковий механізм призначений для спуску курка з бойового зводу
або із зводу авто-

спуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ведення автоматичного
чи одиничного вогню, припинення стрільби, для запобігання пострілів при
незапертому затворі і для постановки автомата на запобіжник.

Цівка служить для зручності дії з автоматом і захисту рук від опіків.

Магазин призначений для розміщення патронів і подачі їх у ствольну
коробку.

Штик-ніж прикріплюється до автомата перед атакою і призначений для
ураження противника в рукопашному бою, а також використовується як ніж,
пилка (для розпилювання металу) і ножиці (для різання дроту).

Піхви складаються з підвіски з карабінчиками, пластмасового корпуса,
упору, виступу осі.

РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ АВТОМАТА

Розбирання автомата може бути повним і неповним. Повне розбирання
автомата здійснюється для чищення його при значному забрудненні, після
перебування його під дощем, у піску чм снігу, пря переході на інше
мастило і для ремонту. У всіх інших випадках виконується неповне
розбирання.

Розбирається і складається автомат на столі або на чистій підстилці.
Частини і механізми складають у порядку розбирання. Поводитися з ними
слід обережно, не класти одну частину на іншу, не прикладати зайвих
зусиль, не робити різких ударів.

Неповне розбирання автомата виконується так:

1. Відокремити магазин . Утримуючи автомат за шийку приклада чи цівку,
правою рукою охопити магазин, великим пальцем натиснути на засувку,
подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього
перевірити, чи не залишився патрон у патроннику, для чого перевести
перевідник донизу, відвести рукоятку затворної рами назад, оглянути
патронник, відпустити рукоятку затворної рами і спустити курок з
бойового зводу

2. Вийняти пенал з приладдям. Притиснути пальцем правої руки кришку
гнізда прикладати так, щоб пенал під дією пружини вийшов з гнізда;
розкрити пенал і вийняти з нього протирку, йоржик, викрутку, вибивач і
шпильку. Якщо автомат із складаним прикладом, то пенал знаходиться в
кишені сумки для магазинів.

3. Відокремити шомпол .Відтягнути кінець шомпола так, щоб його головка
вийшла з-під упора на основі мушки, і витягти шомпол догори.

4. Відокремити дулове гальмо-компенсатор. Відокремити кришку ствольної
коробки). Лівою рукою охопити шийку приклада, великим пальцем цієї ж
руки натиснути на виступ на-прямного стержня поворотного механізму;
правою рукою підняти вгору задню частину кришки ствольної коробки і
відокремити кришку.

Відокремити поворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою за
шийку приклада, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ
напрямного стержня поворотного механізму довиходу його п’ятки з
повздовжнього паза ствольної коробки, підняти задній кінець напрямного
стержня і вийняти поворотний механізм з каналу затворної рами.

7. Відокремити затворну раму із затвором. Продовжуючи утримувати автомат
лівою рукою,правою відвести раму назад до упора, підняти її разом із
затвором і відокремити від ствольної коробки.

8. Відокремити затвор від затворної рами . Взяти затворну раму у ліву
руку затвором догори, правою рукою відвести затвор назад, прокрутити
його так, щоб головний ,виступ затвора вийшов з фігурного вирізу
затворної рами, і висунути затвор уперед.

9. Відокремити газову трубку зі ста-левою накладкою

Утримуючи автомат лівою рукою, правою надіти пенал для приладдя
прямокутним отвором на виступ замикача газової трубки, повернути замикач
від себе до вертикального положення і зняти газову трубку газової
камери,

Послідовність неповного розбирання автомата повторіть за скороченою
схемою

Складання автомата здійснюється в зворотній послідовності. Шд час
складання необхідно звіряти номери частин і механізмів автомата.

БУДОВА ПАТРОНА

Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохового заряду і капсуля .
Патрони зразка 1943 p. Випускаються із звичайними кулями і з кулями
спеціального призначення: трасуючими і бронебійно-запалювальними.
Головні частини спеціальних куль мають розпізнавальне пофарбування. Куля
призначена: ;

звичайна — для ураження живої сили противника, розташованого відкрито і
за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча — для ураження живої сили
противника, а також коригування вогню і цілеуказания;
бронебійно-запалювальиа — для запалювання горючих рідин і ураження живої
сили противника, який знаходяться за легкими броньованими укриттями ва
відстані до 300 м. Звичайна куля складається з оболонки, сталевого
осердя, свинцевої сорочки; трасуюча і броно6ійно-запалювальва кулі мають
складнішу будову .

Гільза служить для з’єднання усіх частин патрона, захисту порохового
заряду від зовнішніх впливів і для усунення прориву порохових газів у
бік затвора. Вона складається з корпуса, дульця і дна.

Пороховий заряд надає кулі поступального руху. Він складається з
піроксилінового пороху.

ОГЛЯД АВТОМАТА

Огляд автомата проводиться для перевірки його справності і чистоти,
якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед
заступанням у наряд; у бойовій обстановці — періодично протягом дня і
перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі частини автомата; чи
немає на зовнішніх частинах іржі, бруду, вм’ятин, подряпин, забоїн,
інших ушкоджень, що можуть призвести до порушення нормальної роботи
механізмів автомата; чи немає на дерев’яних частинах тріщин, відколів і
побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан
змащення частин автомата, які видно без розбирання;

наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність
штика-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні
перевіряється те саме, що й при щоденному огляді, і крім того:
справність прицілу і мушки;

канал ствола (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота
частин і механізмів.

ПІДГОТОВКА АВТОМАТА І ПАТРОНІВ ДО СТРІЛЬБИ

Підготовка автомата до стрільби проводиться для забезпечення його
безвідмовної роботи. Для підготовки автомата необхідно: провести
чищення, оглянути автомат у розібраному вигляді і змастити його;
оглянути автомат у зібраному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо
перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і
патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його
заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і
просунути вперед затворну раму при від’єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стрільбою. При цьому
перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в
дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає
капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів
навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим
нальотом чи іржею, їх треба витерти чистою ганчіркою. Патрони на
стрільбищі і в тирі потрібно зберігати в сухому місці, прикривши від
сонячних променів.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Простота будови автомата забезпечує високу надійність і безвідмовність
його роботи. Однак внаслідок забруднення механізмів, спрацювання частин,
недбалого поводження з автоматом, а також через несправність патронів
можуть виникнути затримки при стрільбі.

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усунути перед наступним
заряджанням. Для цього необхідно швидко відвести затворну раму за
рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо
затримка повторилася, слід з’ясувати її причину й усунути одним із
способів, наведених у таблиці 3.

Таблиця 3

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА

ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Характеристика

затримки Причина

затримки Спосіб усунення затримки

Неподача натрова.

Затвор у передньому

положенні, але по-

стрілу не було: у пат-

роннику векає пат-

рона Забруднення або несправність магазина Несправність засувки магазина
Перезарядити автомат і

продовжувати стрільбу

Замінити магазин

Відправити автомат у

ремонтну майстерню

Утикання патрона.

Патров куле» ут-

кнувся у казенний

зріз ствола, рухомі

частини залишилися

у середньому поло-

женні Гиутість загинів

бокових стінок

магазина Утримуючи рукоятку зат-

ворної рами, видалити па-

трон, що уткнувся, і про-

довжувати стрільбу

При повторенні затримки

замінити магазин

Осічка. Затвор у ое-

рсдяьому положенні,

патроя у патронни-

ку, гачок спущеиий,

але пострілу ве було Несправність

патрона •

Несправність

ударника або

ударно-спусково-

го механізму

Забруднення або

застигання мас-

тила Перезарядити автомат і

продовжувати стрільбу

При повторенні затримки

оглянути і прочистити

ударник і ударно-спуско-

вий механізм; якщо вони

поламані або спрацьовані,

відправити у ремонтну

майстерню

Невкймавня гільзи.

Пдьза у патроннику, Брудний патрон

або забруднення

патронника

Забруднення або

несправність ви-

кидача (послаб-

лення пружини) Відвести рукоятку затвор-

ної рама назад 1, утримую-

чи її в задньому положен-

ні, відділити магазин і вий-

няти уткнутий патрон

Вийняти затвором або шом-

полом гільзу з патронника,

продовжувати стрільбу

При повторенні затримки

прочистити патронних і па-

трони

торговий патрон ут-

кнувся в неї кулею.

Рухомі частини зу-

пинилися у серед-

ньому положевяі

Характеристика

затримки Причина

затримки Спосіб усунення затримка

Оглянути і прочистити від

бруду викидач і продовжу-

вати стрільбу

В разі несправності вики-

дача автомат відправити у

ремонтну майстерню

Невикидання гільзи. Пльза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася
в вій попереду затвора або

дослана затвором на зад у патронник Забруднення час-тин, що гнуться,
газових шляхів або патронника

Забруднення або несправність викидача Відвести рукоятку затвор-

ної рами назад, викинути

гільзу і продовжити стріль-

бу

При повторенні затримки

прочистити газові шляхи,

частини, що гнуться, і па-

тронник; частини, що

гнуться, змастити

При несправності викидача

автомат відправити у ре-

монтну майстерню

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ

АВТОМАТОМ

При користуванні автоматом треба суворо дотримуватися заходів безпеки.
Перед початком занять перевірити, чи він не заряджений. При огляді
автомата, спорядженні і розрядженні магазина бути обережним,
дотримуватися послідовності дій. Перед спуском курка автомат тримати під
кутом. Категорично забороняється направляти автомат на людей, незалежно
від того, заряджений він чи ні. Після занять автомат ставиться на
запобіжник. При спорядженні магазина навчальними патронами не допускати
ударів по капсулю натрова. Забороняється використовувати патрони з
осічкою в навчальних цілях.

ЧИЩЕННЯ, ЗМАЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ АВТОМАТА

Автомат слід завжди тримати у чистоті, в повній справності і постійній
готовності до бойового застосування. Це досягається своєчасним умілим
чищенням і змащенням, а також правильним зберіганням автомата у
будь-яких умовах. Для чищення автомата ви-користовуються приладдя
автомата та дерев’яні палички .

Приладдя автомата служить для чищення і змащення, а також для розбирання
і складання автомата. До нього входять: шомпол, протирка, йоржик,
викрутка, вибивач, шпилька, пенал, маслянка.

Шомпол застосовується для чищення і змащення каналу ствола, каналів і
порожнин інших частин автомата. Він має головку з отвором для вибивача,
нарізку для нагвинчування протирки або йоржика.

Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола, а також
каналів і порожнин інших частин автомата.

Йоржик використовується для чищення каналу ствола розчином для чищення
ствола (РЧС).

Викрутка, вибивач і шпилька застосовуються при складанні і розбиранні
автомата. Виріз на кінці викрутки призначений для вгвинчування мушки та
її

вигвинчування, а бічний розріз — для закріплення протирки на шомполі.
Для зручності користування викруткою її вставляють у бічні отвори
пенала. При чищенні каналу викрутка вкладається у пенал поверх головки
шомпола. Шпилька застосовується при зби-ранні ударно-спускового
механізму. Вона притримує шептало одиничного вогню й уповільнювач курка
з пружиною на спусковому курку.

Пенал із кришкою служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки,
вибивача і шпильки. Пенал застосовується як шомпольна муфта при чищенні
і змащенні каналу ствола, як рукоятка для викрутки при вгвинчуванні і
вигвинчуванні мушки, для повороту замикача газової трубки. Пенал має
наскрізні отвори Для шомпола, овальні отвори для викрутки і прямокутні
отвори для обертання замикача газової трубки. Кришка використовується як
дулова накладка при чищенні каналу ствола. Бічні отвори на кришці пенала
призначені для вибивана, яким кришку знімають зі ствола.

Маслянка служить для зберігання мастила; її носять у кишені сумки для
магазинів.

Чищення і змащення автомата проводиться під безпосереднім керівництвом
командира відділення, а в навчальному закладі — викладача допризовної
підготовки.

Чищення автомата (табл. 6) проводиться щодня:

при підготовні до стрільби; після стрільби; після занять у полі; в
бойовій обстановці; на тривалих навчаннях;

під час перерв у бою і в навчанні. Якщо автомат не застосовується, то
чищення його проводиться не менше одного разу на тиждень.

Для чищення і змащення автомата застосовується рідке рушничне мастило;
РЧС, рушничне мастило, ганчірки або папір КВ-22 і клоччя — тільки для
чищення каналу ствола.

Чищення автомата проводять у спеціально відведених місцях на обладнаних
для цієї мети столах, а в польових умовах — на чистих підстилках,
дошках, фанері тощо у такій послідовності: підбираються приладдя,
матеріали для чищення і змащення; розбирається автомат; чиститься канал
ствола; вичищаються інші частини автомата.

Для чищення каналу ствола треба покласти автомат у вирізи ствола або на
звичайний стіл. Зібрати приладдя. Скласти клоччя у вигляді цифри 8,
накласти «вісімку» ЇЇ перехрестям на кінець протирки і розкласти волокна
клоччя уздовж протирки так, щоб їх кінці були коротшими за стержень
протирки. Просочити клоччя рідким рушничним мастилом, увести шомпол з
протиркою і клоччям у канал ствола і застопорити кришку пенала на
дуловому зрізі ствола.

Утримуючи автомат лівою рукою, плавно просунути правою рукою шомпол по
всій довжині каналу ствола кілька разів. Витягнути шомпол, змінити
клоччя, просочити його рідким рушничним мастилом і знову прочистити
канал ствола. Так проробити кілька разів. Після цього ретельно витерти
шомпол і протерти канал ствола чистим сухим клоччям, а потім чистою
ганчіркою. Оглянути ганчірку. Якщо на ній помітні сліди нагару або
забруднення, продовжувати чищення каналу ствола до тих пір, поки після
перевірки ганчірка не буде чистою. Ретельно оглянути канал ствола на
світло з дулової частини і з боку патронника, повільно обертаючи ствол у
руках. При цьому особливу увагу звертати на кути нарізів, перевіряти, чи
не залишилось у них нагару. У такій самий спосіб вичистити патронник з
боку ствольної коробки.

Газову камеру, газову трубку і компенсатор полити рідким рушничним
мастилом або РЧС, прочистити клоччям (ганчіркою) за допомогою шомпола
або дерев’яної палички, потім насухо витерти. Дерев’яні частини обтерти
сухою ганчіркою.

Після закінчення чищення автомата доповісти командирові відділення або
викладачеві допризовної підготовки і з його дозволу провести змащення і
збирання автомата.

Після чищення автомат змащують, щоб не допустити впливу вологи на метал.
Змащування автомата

проводять у такій послідовності: канал ствола, патронник і компенсатор
змащують протиркою з покладеним на неї клоччям, просоченим мастилом; на
решту частин (металевих) ганчіркою наносять тонкий шар мастила. При
цьому слід мати на увазі, що надлишок мастила призводить до забруднення
частин автомата і може спричинити затримку при стрільбі. Дерев’яні
частини не змащують. Відповідальність за зберігання автомата у справному
стані несе командир підрозділу, в навчальному закладі — директор
навчального закладу і викладач допризовної підготовки.

З автоматом поводитися треба обережно: охороняти від ударів, стежити,
щоб у ствол не потрапили сторонні предмети (клоччя, пісок, бруд), бо при
стрільбі це може призвести до роздуття або розриву ствола. Не спускати
без потреби курок, бо це призводить до передчасного спрацювання частин і
механізмів автомата.

Автомат зберігається у піраміді. Він має бути розряджений, магазин
відокремлений, штик-ніж знятий, курок спущений, важіль перевідника — у
верхньому положенні, хомутик прицілу — на поділці II.

В окремому відділенні піраміди зберігаються магазини, сумки для
магазинів, штики-ножі в піхвах і маслянки. Сумки для магазинів і ремені
повинні зберігатися чистими і сухими.

При пересуванні на заняттях і в поході автомат переноситься з приєднаним
магазином (решта магазинів — у сумці). Ремінь підганяється так, щоб
автомат не вдарявся об тверді предмети спорядження. У перерві між
заняттями, з також на привалах автомат тримають у руках або а ремені.

PAGE 1

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020