.

Український прапор (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
25 21135
Скачать документ

Український прапор

Державний Прапор — це закріплене в законодавстві офіційне полотнище
держави, в якому шляхом добору певних кольорів (іноді з використанням
малюнків чи написів) виражено ідеї політичного характеру. Державний
Прапор України — стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і
жовтого кольорів:

верхня смуга — синього кольору, нижня — жовтого. Співвідношення ширини
прапора до його довжини — 2:3. Державний Прапор піднімається на будинках
органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування,
дипломатичних і консульських представництв України, на прикордонних
заставах та митницях, на засобах пересування перших осіб та
дипломатичних представників і консулів України, як кормовий прапор на
морських суднах України, під час офіційних зустрічей на найвищому рівні,
на відкритті спортивних змагань тощо.

В українців національною барвою стала інтегруюча релігійна блакитно –
жовта .

Після батиївського погрому на Київських землях завмерла усяка
національна і державна діяльність.

Коли ж нація почала оживати, – відродилась і символіка .Національна
барва з`являється по всій Україні і, насамперед, у розписах церков та у
церковних речах – ризах , фарбованій різьбі іконостасів . Ця барва
оживає також у творах мистецтва – мініатюрах і прикрасах , у масовому
виготовленні жовто – блакитних тканин , у гербах українських земель .
Так герб роду Богунів мав голубий щит із золотолтою підковою і золотим
кавалерським хрестом .

Звертає на себе увагу органічна близькість українців різних земель із
національною блакитножовтою барвою, яка виразно виявилася за
середньовіччя , коли почалась повсюдна фіксація та формалізація
національної символіки . Як відомо, Київщина на цей період встановила
золотого тризуба на голубому полі, Галичина – золотого лева на голубому
полі. Так на землях України узаконилась однакова національна барва. Збіг
досить промовистий, якщо зважити, що ці землі на той час не були
об`єднані в єдиній Український державі .

Жовто-блакитна барва була настільки усвідомленою як національна
українська , що узаконення Центральною Радою жовто – блакитного прапора
як державного символу , яке сталось 22 березня 1918р., не викликало ні в
Україні , ні в Росії жодного сумніву , що до правомірності цього акту.

Сьогодні наш прапор майорить на вершинах Гімалаїв, Ельбрусу і
Кіліманджаро, а жовто – блакитна барва , як Українська національна
символіка, утвердилась на всіх материках планети.

Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності,
честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.
Особливого значення набуває використання державних прапорів при
проведенні протокольних заходів, оскільки саме з прапором передусім
асоціюється та чи інша держава.

В міжнародній практиці склалася особлива система правил використання
державного прапора, так званий «етикет прапора». Хоча правила ці не
закріплені спеціальними міжнародними договорами, їх всюди дотримуються
як своєрідних звичаєвих норм. В одних країнах ці питання відображені у
внутрішньому законодавстві (США, Російська Федерація), в інших –
регулюються винятково звичаями (Канада).

В Україні, на жаль, часто не дотримуються правил етикету щодо прапора чи
то через необізнаність з ними, чи то через звичайну недбалість. Це
справляє негативний вплив на імідж держави, а в ряді випадків може
розглядатись і як прояв неповаги до символів тієї чи іншої держави.

Давно існує необхідність створення правової основи використання
Державного прапора України. Невдовзі після набуття Україною незалежності
Верховна Рада прийняла постанови про державні символи України – прапор,
герб, гімн. Постановою «Про Державний прапор України» від 28 січня 1992
р. було затверджено лише опис державного прапора, що являє собою
«прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною
горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої –
жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3»,
однак порядок його використання і дотепер не врегульовано. У зв’язку з
цим Указом Президента «Про впорядкування геральдичної справи в Україні»
Кабінету Міністрів було доручено внести на розгляд Верховної Ради проект
закону про державні символи України. Його положення мають спиратися на
досвід міжнародної практики та відображати загальновизнані норми етикету
прапора, які розглянемо в даній статті.

Порядок розміщення державного прапора має свої особливості залежно від
місця, де він встановлюється. Існує звичай вивішувати прапор у світлу
частину доби – зі сходу до заходу сонця. В деяких місцях, таких як
резиденція глави держави, будинки уряду, парламенту, пам’ятники видатним
особам, історичні місця, прапор може бути встановлено постійно, за умови
його освітлення в нічний час.

Державний прапор піднімається на спеціальному флагштоці перед будинком
або на будинку. При цьому враховується відповідність висоти флагштока і
розміру прапора. Оптимальним співвідношенням розміру ширини прапора та
висоти флагштока вважається 1:6.

Державний прапор встановлюється перед головним входом до будинку зліва
(якщо стояти обличчям до фасаду), інші прапори – праворуч.

На будинку, де є два флагштоки, державний прапор повинен знаходитись на
лівому з них; за наявності більше двох флагштоків – у центрі.

Прапор не повинен торкатися поверхні підлоги, грунту, води або будь-яких
предметів. Метою цього припису є попередження можливості забруднення або
пошкодження прапора, і його порушення розглядається як прояв неповаги до
цього символу держави. Прапор не можна використовувати для покриття
монументу, статуї, меморіальної дошки.

В робочому кабінеті державний прапор встановлюється на спеціальному
флагштоці справа від того, хто сидить за столом. У приміщенні
(конференц-залі, аудиторії) прапор встановлюється на кафедрі та/або в
залі. Прапор, вивішений в приміщенні, розгортається зліва направо (якщо
дивитись на прапор) і розміщується за доповідачем і над ним.

Особливо уважно слід ставитися до випадків, коли поряд з державним
прапором однієї країни встановлюються прапори іноземних держав. Кожен
прапор при цьому встановлюється на окремому флагштоці. Всі прапори
повинні бути однакові за розміром та знаходитись на флагштоках однієї
висоти. Відповідно до міжнародної практики забороняється в мирний час
встановлювати прапор однієї суверенної держави вище за прапор іншої
держави. Розміщення прапорів може здійснюватися за двома принципами. В
ряді країн власний державний прапор завжди займає почесне місце, в інших
– почесне місце віддається прапору гостя, якщо державні прапори
піднімаються з приводу візиту глави іноземної держави. Почесним є місце
справа від усіх інших прапорів, тобто зліва, якщо стояти обличчям до
прапорів. Якщо виникає необхідність встановити державні прапори
декількох країн, то вони розміщуються, як правило, в лінію в алфавітному
порядку відповідно до назви країни на узгодженій мові (наприклад,
робочій мові зустрічі). Прапори декількох держав можуть розташовуватись
також у формі півкола, при цьому почесне місце знаходиться в центрі.
Якщо два прапори встановлюються хрест-навхрест, то древко прапора, що
займає почесне місце, має бути перед древком іншого прапора.

Такі прапори мають, наприклад, Президент і
Віце-президент США, монарх і члени королівської сім’ї у Великій
Британії, генерал-губернатор та губернатори провінцій Канади, глави
урядів, парламентів, міністерств, державних департаментів. Вони
встановлюються в робочих кабінетах цих осіб, над резиденціями та над
будинками, де проходять офіційні заходи за їх участю, причому, якщо на
цих заходах присутні декілька осіб, що мають персональний прапор, над
будинком встановлюється лише той, що належить найбільш високопоставленій
особі. Під час перебування глави держави за кордоном його штандарт
піднімається разом з державним прапором на будинку дипломатичної місії
країни. Штандарти посадових осіб, що очолюють міністерства, відомства,
встановлюються, як правило, лише в їх робочих кабінетах.

Указом Президента від 29 листопада 1999 р. затверджено Положення про
офіційні символи глави держави, одним з яких є прапор (штандарт)
Президента України. Він піднімається на прапорній щоглі біля резиденції
Президента в м.Києві, встановлюється у ложі Президента України під час
його перебування в залі засідань Верховної Ради, на транспортних засобах
Президента України на території України. За згодою Президента та з
урахуванням норм протоколу він може встановлюватися над іншими
резиденціями під час перебування в них Президента, у місці проведення
офіційних заходів та урочистостей з його участю, під час закордонних
візитів Президента на транспортних засобах.

Крім того, нещодавно Указом Президента України «Про геральдичні
знаки-емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України»
право мати власний прапор (штандарт) надано міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади України, а також ряду посадових
осіб – керівників цих органів.

Загальновідомим знаком жалоби є приспускання державного прапора (до
половини флагштока протягом визначеного часу), або прикріплення до
прапора чорної крепової стрічки. Приспускаються лише ті прапори, що
знаходяться на флагштоках з підйомними пристроями, причому в особливому
порядку: спочатку прапор швидко піднімається до верху флагштока, і
одразу ж повільно опускається до його середини. Персональні прапори та
штандарти не приспускаються. Прапори можуть приспускатися на всій
території країни в разі загальнонаціональної жалоби, в т.ч. з приводу
смерті глави держави, уряду, або в межах окремої
адміністративно-територіальної одиниці. Наприклад, в США прапори
приспускаються на території штату в разі смерті губернатора; на
території виборчого округу – в разі смерті члена нижньої палати
парламенту або органу місцевого самоврядування. Прапор може
приспускатися і на знак співчуття до втрати, що її зазнала інша країна.
Так, в Канаді прапор на будинку міністерства закордонних справ
приспускається в день поховання глави іноземної держави, глави уряду
країни-члена Британської співдружності, а також глави дипломатичної
місії, акредитованої в Канаді, що помер під час перебування на посту. На
знак жалоби до прапора також може кріпитися чорна стрічка.

Існують певні правила використання державного прапора на борту морського
судна. Прапор повинен бути піднятий під час знаходження судна в порту та
в територіальних водах. У відкритому морі прапор піднімається лише з
метою ідентифікації в разі зустрічі суден. За звичаєм, якщо в морі
зустрічаються торгівельне і військове судна будь-якої держави,
торгівельне судно повинно приспустити прапор на знак пошани. Під час
знаходження судна в порту прапор має бути піднято з 8 години ранку до
заходу сонця.

Державний прапор може встановлюватися на автомобілях ряду посадових
осіб, як правило під час проведення урочистих заходів. Прапор має
закріплюватись з правого боку переднього крила автомобіля – в країнах з
правостороннім рухом, та з лівої сторони – в країнах з лівостороннім
рухом. На автомобілях встановлюються прапори зменшеного розміру, за
умови збереження встановленого співвідношення ширини та довжини прапора
2:3.

Державний прапор як символ держави вимагає шанобливого ставлення.
Прикладом країни, де таке ставлення не лише виховується у громадян з
дитинства, але й отримало законодавче закріплення, є США.

Так, Кодексом Сполучених Штатів заборонено використовувати державний
прапор у рекламних цілях. Його не можна зображувати на предметах,
призначених для тимчасового використання і знищення. Рекламні щити не
можуть бути встановлені на флагштоці поряд з прапором. Забороняється
використовувати зображення прапора як елемента одягу, за винятком форми
військовослужбовців, поліцейських, пожежників. Значок із зображенням
прапора можна носити тільки на лівому лацкані біля серця.

В міжнародній практиці склався також особливий порядок поводження під
час церемонії підняття та спуску державного прапора. Всі присутні
повинні стояти струнко обличчям до прапора (в ряді країн – поклавши
праву руку на серце). Військовослужбовці при цьому віддають честь;
чоловіки знімають головні убори. Аналогічним є порядок поводження під
час виконання державного гімну, при чому всі присутні повинні стояти
обличчям в напрямку звучання гімну. Державний гімн іноземної держави з
приводу візиту її представника виконується за традицією перед гімном
держави-господаря.

Гідність прапора захищається як в самій країні, так і за її межами,
зневага до прапора розглядається як посягання на честь нації та держави.
Саме тому закон передбачає санкції за порушення встановленого порядку
поводження з прапором. Так, згідно ст.187-2 Кримінального Кодексу
України, публічний глум над Державним прапором України, а також над
офіційно встановленим прапором іноземної держави є злочином, що
карається позбавленням волі до двох років, виправними роботами або
штрафом.

Державний прапор, незалежно від того, де він встановлюється, символізує
державу, а тому завжди повинен бути в належному стані, і негайно
замінюватися в разі пошкодження, забруднення тощо. Державний прапор, що
став непридатним для подальшого використання, має знищуватися гідним
чином, бажано через спалення. В США навіть існує спеціальна церемонія
віддання останньої шани та спалення такого державного прапора.

Отже, етикет прапора – це складна система специфічних правил, що
детально регламентують порядок використання прапора та поводження з ним
у різноманітних ситуаціях. Неухильне дотримання його вимог – важливий
обов’язок всіх державних органів, посадових осіб, організацій та
фізичних осіб, що беруть участь у протокольних заходах – переговорах,
зустрічах, контактах з іноземними органами і організаціями. Гідне
поводження з державним прапором – запорука підтримання його авторитету
як символу країни, показник рівня національної свідомості. Саме через це
на державному рівні питанням етикету використання прапора має
приділятися належна увага.

ЛІТЕРАТУРА

Братко О. Уявлення про світобудову та Їх відображення в українській
національній символіці.-К., 1990.

Джон Вуд, Жан Серре. Дипломатический церемониал и протокол: Пер. с англ.
– М., 1974. – С. 159-160.

Глібко Л. 3 води і вогню постало синьо-жовте дерево світу наших пращурів
// Індо-Європа. Кн. перша – К” 1992.

Василевський П. Під якими прапорами сміялися “Запорожці” Іллі Рєпіна //
“Флот України”, 07.06.1997, Севастополь

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020