.

Теорія багатосторонніх розумових здібностей Говарда Гарднера та її використання в ЗНЗ Українии (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5738
Скачать документ

Реферат на тему:

Теорія багатосторонніх розумових здібностей Говарда Гарднера та її
використання в ЗНЗ України

Під час розробки науково-методичних основ підготовки і захисту
атестатних робіт учнів (матур) з українознавства та інших навчальних
предметів у ЗНЗ Гуцульського регіону України ми зіткнулися з проблемою
індивідуального навчання учнів. Оскільки теми матур вибиралися
відповідно до природних нахилів, здібностей та інтересів учнів, то ми
зустрілися з іншою проблемою: виявлення і розвитку їх індивідуальних
особливостей.    

Над проблемою індивідуального навчання учнів, що відповідає особливостям
кожного, та проблемою  виявлення і розвитку їх розумових здібностей
працюють багато дослідників в освітніх закладах і наукових установах
України вже протягом тривалого часу. Дана проблема  десятки років
досліджується і зарубіжними вченими, але результати цих робіт ще
недостатньо відомі педагогам-практикам України.

 Тому особливий інтерес представляє книга американського вченого Томаса
Армстронга „Индивидуальный подход” (Харьков: КСД, 2001. – 288с.), яка
вийшла в Україні у перекладі російською мовою. У ній викладено основи
теорії багатосторонніх розумових здібностей учнів, яку розробив
американський психолог Говард Гарднер (Гарвардський університет, США).

Нова модель розумових здібностей Г. Гарднера давно одержала широке
визнання як одна з найбільш новаторських теорій пізнання інтелекту
людини. Вже більше 20 років вона практикується у 500 американських
загальноосвітніх школах.

Ми вирішили познайомити педагогів-практиків України з основними
положеннями теорії багатосторонніх розумових здібностей учнів, які
викладені в книзі Т. Армстронга „Індивідуальний підхід”, і розглянути
можливості їх практичного використання для підготовки і захисту
атестатних робіт (матур) з українознавства та інших навчальних
предметів.

Однією з важливих вимог до матур є відповідність їх типів до природних
здібностей, індивідуальних особливостей та інтересів учнів, тобто до
вибраного профілю навчання. Тому теорія Г. Гарднера, яка висвітлює
багатосторонність розумових здібностей учнів, потрібна для правильного
вибору теми та підготовки і захисту матур з усіх п’яти профілів
навчання. Девізом книги Т. Армстронга повною мірою може служити основна
заповідь прогресивних американських педагогів: „Кожна дитина повинна
вчитися по-своєму”.

Доктор філософії Т. Армстронг дає поради вчителям і батькам з приводу
того, як виявити у дітей розумові здібності, як їх  розвивати, щоб вони
сприяли процесу навчання. Автор детально зупиняється на восьми
різновидах  розумових здібностей дітей. Основна увага звертається на те,
що внутрішній світ кожної дитини – багатий і різносторонній. Головне –
вчасно розпізнати в маленькій людині особистість, виявити її природні
здібності і, у відповідності з ними, допомогти їй здобути якісні знання.

Т. Армстронг спростовує теорію про нездібних до навчання дітей, вселяє
оптимізм і дає ключ до розв’язання проблем, які стоять перед багатьма
батьками і вчителями.

Наклеюючи ярлик „обдарованих” тільки на мале число вибраних
особистостей, ми закриваємо двері перед мільйонами інших, які володіють
великим внутрішнім багатством. Усі діти – обдаровані. Кожна дитина –
унікальна людська істота, цілком особлива людина.

На жаль, деякі школи відсилають дітей у класи для нездібних до навчання,
інших групують у відповідності до їх здібностей, а також виділяють
маленькі групи для роботи за програмою для обдарованих. Необхідно
відмовитися від цієї хибної практики. Це можна зробити тільки тоді, коли
батьки і педагоги відкинуть всі ці ярлики і почнуть розуміти
унікальність кожної дитини та навчати її за допомогою методів, що
найбільше їй підходять, стосовно до природних нахилів і обдарувань.

Теорія Г. Гарднера про багатосторонні інтелектуальні здібності послужила
міцним фундаментом для виявлення і розвитку широкого спектра
можливостей, які закладені в кожній дитині. Ще з того часу, коли були
винайдені тести на визначення „ІQ”, педагоги розглядали інтелект як щось
таке, з чим людина народжується, що не зазнає значних змін протягом
усього життя. Тепер ми знаємо, що це не так. Дослідження Г. Гарднера
показали, що існують множинні форми прояву інтелекту, які неможливо
оцінити і виміряти за допомогою тестів „ІQ”.

Г. Гарднер дає визначення інтелекту як здібності вирішувати проблеми,
моделювати і створювати продукти, які мають культурну цінність. Він
наголошує на тому, що психологи і педагоги витратили дуже багато часу,
вивчаючи інтелект у кабінетах за допомогою тестів, а їм краще було б
звернути свій погляд на реальний світ, щоб знайти в ньому приклади того,
як люди вирішують проблеми, моделюють і творять вироби, які стають
внеском у розвиток культури. Тому набагато цінніше вивчати приклади
прояву інтелекту в процесі практичної діяльності людей.

У даній статті ми розглядаємо три аспекти проблеми розвитку розумових
здібностей учнів: види багатосторонніх розумових здібностей учнів,
методику їх виявлення та використання в організації навчального процесу.

І. Види багатосторонніх розумових здібностей учнів

Розглядаючи різні види здібностей, умінь і навичок, якими люди
користуються в усьому світі, Г. Гарднер у кінцевому результаті
запропонував вісім основних розумових здібностей людини і дав добрий
робочий перелік багатосторонніх проявів її інтелекту.

1. Лінгвістичні здібності: дар володіння словом

Лінгвістичні здібності передбачають вміння ефективно використовувати
слова, вміння добре говорити, читати, писати. Володіння мовою, великий
словниковий запас є показником здібностей, які потрібні ораторові,
акторові, радіо- і тележурналісту, вчителеві.

2. Логіко-математичні здібності: дар оперування числами

Логіко-математичні здібності включають у себе навики вмілого поводження
з числами, бути вправним у логіці та міркуваннях. Це здібності, якими
користуються дослідники, коли вони будують гіпотези і порівнюють їх з
експериментальними даними.

3. Здібності до просторової уяви: дар образного мислення

Ця здібність пов’язана з картинами та образами. Вона передбачає вміння
уявляти візуальні образи або створювати їх у різних формах. Вони
потрібні всім майбутнім художникам, скульпторам, архітекторам і
винахідникам.

4. Кінетичні здібності: дар виражати себе в русі

Кінетичні здібності – це рухові здібності як усього тіла в цілому, так і
вправність рук. Люди, які „мислять через тіло” або „мислення яких
зосереджено на кінчиках пальців”, можуть досягти високих результатів у
спорті, хореографії, будівництві. Рухові здібності потрібні машиністам,
швеям, столярам, акторам, хірургам, механікам.

5. Музичні здібності: дар сприймати, творити музику

Музичні здібності передбачають уміння відтворювати мотив,
запам’ятовувати музичні мелодії, мати добре почуття ритму або просто
одержувати задоволення від музики. Діти з розвинутими музичними
здібностями можуть стати в майбутньому співаками, музикантами,
звукооператорами і просто бути грамотними слухачами музики.

6. Здібності встановлювати міжособистісні відносини: дар спілкування

Ця здібність передбачає вміння розуміти інших людей і працювати з ними.
Дар спілкування з людьми, вміння керувати великими групами людей, щоб
досягти кінцевої мети, має велике значення для суспільства. Здібність
встановлювати міжособистісні відносини включає вміння „читати людей”
(складати думку про людину за короткий час), заводити друзів,
встановлювати особистісні контакти.

7. Здібності до оцінки внутріособистісних можливостей: дар самопізнання

Здібність зводиться до розуміння того, хто ти такий, здатності оцінити
свої сильні і слабкі сторони. Деякі люди втрачають багато часу, пробуючи
досягти того, на що вони не мають здібностей, у той час коли інші, вже
на самому початку життя, пізнають свої здібності і цілеспрямовано
удосконалюють їх, щоб досягти успіху.

8. Здібності відчувати природу: дар розуміння природи

Здібність натураліста-природодослідника передбачає вміння розпізнавати
різні форми природи, які нас оточують. Дерева, квіти, гори, ріки, звірі,
птахи, риби – все це привертає увагу природолюбів, майбутніх біологів,
лісівників, садоводів, ветеринарів та інших фахівців у галузі природи.

Дуже важливо усвідомити, що кожна людина володіє всіма вісьмома
здібностями і використовує їх у різному поєднанні протягом усього життя.
Але в кожної людини вони проявляються по-своєму, суто
індивідуально.       

У деяких людей прекрасно розвинуто декілька здібностей, інші відчувають
труднощі у прояву багатьох з них. Більшість із нас знаходяться десь
посередині:  є одна або декілька здібностей, які ми демонструємо з
легкістю, деякі проявляються при звичайних зусиллях і одна або декілька
– лише при великих зусиллях.                 

Образно кажучи, кожна людина має свою восьмикутну „зірку здібностей” з
різними кутами, або восьмипелюсткову „квітку здібностей” із різними
пелюстками. Здібності людини можна також уявити як коштовний
восьмигранний діамант, поверхні якого блищать неоднаково.

 Наше суспільство переважно звертає увагу тільки на дві з восьми
здібностей, недооцінюючи тих людей, хто володіє яскраво вираженими
здібностями до творчості в галузі культури і мистецтва. Ми з повагою
ставимось до високоосвіченої людини з лінгвістичними здібностями, яка
добре читає і пише, і до людини з логіко-математичними здібностями, яка
вміє чітко і коротко викладати свої думки. Однак існують інші, не менш
важливі, форми прояву інтелекту. Чомусь, коли ми говоримо про вищі
прояви інтелекту, на другому місці лишаються учні, які володіють
музичними, кінетичними здібностями, мають просторову уяву, схильність до
природничих наук або володіють мистецтвом міжособистісного спілкування.
Нехтування цими здібностями, яке традиційно сформувалося в галузі
культури, поширюється і на загальноосвітні школи. Наші школи, в
основному, приділяють увагу і хвалять тих учнів, які мають лінгвістичні
і логіко-математичні здібності, а діти з погано розвинутими вербальними
або логічними здібностями часто відстають у навчанні, хоча вони
талановиті в інших галузях науки і культури.

Теорія багатосторонніх розумових здібностей Г.Гарднера дає нам
можливість поглянути на всеохопну картину потенційних можливостей учнів
для того, щоб віддати належне здібностям, яким переважно не приділяють
належної уваги. Природно виникає питання: як виявити багатосторонні
розумові здібності дитини?

 Відповідь на дане питання подано у згаданій книзі, зокрема зазначено,
що це можна зробити тільки шляхом тривалих педагогічних спостережень.
Психолого-педагогічну характеристику дитячих здібностей, з якою ми
познайомили вас, слід успішно використовувати в практиці тих
загальноосвітніх навчальних закладів Гуцульщини, які впроваджують її у
свою роботу під час підготовки і захисту матур.

II.  Виявлення багатосторонніх розумових здібностей учнів

У цій частині статті ми хочемо ознайомити вас із основними методичними
рекомендаціями Т. Армстронга, які можна успішно застосовувати у
практичній роботі загальноосвітніх навчальних закладів України під час
підготовки  атестатних робіт (матур) з усіх профілів навчання. 

Коли ви будете читати наступні описи кожного типу здібностей, то
намагайтесь уникнути бажання чітко класифікувати учнів у плані
належності їх до якогось одного з восьми видів здібностей. Кожен учень є
набагато складнішою і багатограннішою особистістю. Важливо звернути
увагу на всі прояви, які відображають основні і другорядні  його
здібності. Тільки взяті всі разом сильні і слабкі сторони учня утворюють
індивідуальний образ його багатосторонніх розумових здібностей. 

1. Лінгвістичні здібності

У дітей, обдарованих лінгвістичними здібностями, яскраво виражені
слухові навики, вони краще за все засвоюють нове шляхом вимовляння слів,
слухаючи або бачачи їх. Діти одержують задоволення від гри словами,
захоплюються читанням або займаються написанням творів, віршів. Якщо їм
не особливо подобається читати або писати, вони можуть бути дуже гарними
оповідачами. Такі учні часто люблять грати у словесні ігри, мають добру
пам’ять на вірші. Вони можуть мріяти стати письменниками, журналістами,
видавцями, вченими у галузі суспільних наук, викладачами гуманітарних
предметів або політиками.

Перевірте за поданими нахилами, які з них найбільш властиві вашим учням:

– любить виконувати творчі письмові роботи вдома;

– розказує історії, бувальщини, жарти;

– володіє доброю пам’яттю на імена, назви міст, дати;

– подобається читати для задоволення;

– легко і точно вимовляє слова;

– подобаються римовані мініатюри і скоромовки;

– любить розгадувати кросворди;

– одержує задоволення від слухання радіопередач, історій;

– має пристойний набір слів для свого віку;

-добре встигає в школі з читання і письма.

         Лінгвістичні здібності у більшості випадків пов’язують з доброю
успішністю в школі. Учень може і не дуже добре вчитись, але володіти
прекрасними лінгвістичними здібностями. Можливо, він багато говорить у
класі замість того, щоб уважно слухати, а можливо, із задоволенням пише
вірші вдома, але не робить шкільних письмових завдань або відчуває
труднощі з читанням, будучи при цьому цікавим розповідачем. Існує багато
способів прояву лінгвістичних здібностей, які є у кожного учня, але вони
по- різному розвинуті.

 2. Логіко-математичні здібності

Учні, у яких добре розвинуті логіко-математичні здібності, мислять за 
допомогою чисел, логічних моделей і послідовностей або використовують
інші форми логічних міркувань. У ранньому віці вони досліджують зразки,
моделі, категорії і взаємовідносини, активно обробляють інформацію, що
поступає з оточуючого середовища, проводять експерименти. Підлітки
починають мислити абстрактними категоріями, постійно запитують,
дивуються всьому новому. Вони люблять „зависати” біля комп’ютера або
займатися в гуртку, намагаючись знайти відповідь на важкі  запитання, їм
подобається  розгадувати головоломки, логічні практикуми, грати в
серйозні ігри (наприклад, шахмати). Ці учні мріють стати вченими,
інженерами, програмістами, філософами.

 Подумайте, які з наведених нахилів ви можете віднести до своїх учнів:

– швидко розв’язує математичні задачі усно;

– із задоволенням використовує комп’ютерні програми;

– ставить запитання, подібні до: “Де закінчується Всесвіт?” або “Чому
небо голубе?”;

– добре грає в шахмати, шашки або інші логічні ігри;

– логічно мислить при розв’язуванні задач;

– проводить експерименти для того, щоб перевірити незрозумілі питання;

– проводить багато часу за логічними головоломками;

– подобається робити розподіл речей і понять за категоріями;

– має добре розуміння причинно-наслідкового зв’язку;

– любить уроки математики або природничих наук і добре встигає з них.

Логіко-математичні здібності асоціюються з доброю успішністю в навчанні.
Інколи дітей з такими блискучими здібностями ровесники називають
„зубрилами”, але вони можуть бути і лідерами в школі. Існує багато
різних способів прояву логіко-математичних здібностей. Окремі учні
можуть виявити їх, створивши прекрасний науковий проект у школі, хоча
можуть і не справлятися з шкільними тестами. Інші учні можуть відчувати
труднощі, коли потрібно виконати роботу в письмовій формі, вони швидше
виконують завдання усно. У деяких учнів виникають певні складнощі із
обчисленнями, хоча вони відзначаються прекрасною логікою.

3. Здібності до просторової уяви

Учні, у яких добре розвинута просторова уява, мислять картинками і
образами. Ці діти знають, що, де і як лежить у квартирі, вони знаходять
речі, які не були поставлені на своє місце. Якщо зробити перестановку
речей у кімнатах, вони чутливо реагують на внесені зміни. Дуже люблять
грати в лабіринти або складати картинки з розрізаних деталей. У вільний
час займаються проектуванням речей, конструюванням із блоків „Лего” та
інших наборів. У багатьох із них розвивається захоплення технікою,
складними пристроями, іноді вони самі щось винаходять. Більшість таких
учнів мріють стати архітекторами, художниками, механіками, інженерами чи
будівельниками.

 Подумайте, які з цих нахилів  стосуються  ваших учнів:

– добре встигає на заняттях з образотворчого мистецтва;

– розказує про чіткі візуальні образи, коли думає про що-небудь;

– з легкістю читає карти, схеми,  діаграми;

– точно відтворює образи людей і різні предмети на папері;

– любить, коли ви показуєте фільми, слайди або фотографії;

– подобається складати картинки з розрізаних елементів;

– багато мріє;

– створює цікаві тривимірні конструкції;

– робить рисунки і замітки на клаптиках паперу та  шкільних зошитах;

– коли читає, то більше довідується з ілюстрацій, ніж із описів.

        Учні з добре розвинутою просторовою уявою іноді відчувають
труднощі в школі, особливо якщо там мало приділяють уваги викладанню
мистецтва або візуальних методів подання інформації. Вони можуть
підходити до розуміння значення слів так, як до сприймання зображення
(цікавого візуального образу). Це має глибокий смисл з точки зору
просторової уяви, але таке сприйняття у світі лінгвістичних символів
може змінити їх сутність.

Вчителям і батькам не варто забувати про те, що такі діти користуються
високорозвинутою просторовою уявою, коли переміщують елементи букв.
Потрібно допомогти їм навчитися використовувати картинки, ребуси,
візуалізацію, мистецтво для техніки читання.

4. Кінетичні здібності

Учні з добре розвинутими кінетичними здібностями постійно крутяться за
партою, часто «вилітають» зі школи на ігровий майданчик. Вони
переробляють знання шляхом тілесних відчуттів. Деякі з них наділені
спортивними талантами або майстерністю танцюриста, актора, виконавця
пантомім. Інші учні, щедро обдаровані прекрасною координацією рухів,
можуть гарно друкувати, креслити, ремонтувати речі, шити, створювати
руками різні вироби. Діти з добре розвинутими руховими здібностями
можуть спілкуватися за допомогою жестів та інших форм „мови тіла”.

Вони мріють стати механіками, столярами, акторами, спортсменами або
пілотами, їм потрібна можливість вчитися за допомогою рухів або
зображення рухів.

Розгляньте, які з нахилів, на вашу думку,  стосуються ваших учнів:

– любить займатися спортом;

– сидячи у кріслі, постійно знаходиться в русі;

– займається плаванням, велосипедним спортом, любить турпоходи;

– необхідно доторкнутися до речей, щоб більше довідатися про них;

– любить бігати, скакати, боротися або займатися іншою руховою
діяльністю;

– виявляє майстерність у ручній праці, яка зводиться до обробки дерева,
різьби по дереву, скульптури, шиття;

– дуже виразно і точно копіює жести, манери і поведінку інших людей;

– любить ліпити з пластиліну, глини, займатися розписом;

– захоплюється розбиранням пристроїв і виробів на частини з наступним їх
збиранням.

Учні, які виявляють високий рівень рухової активності, в школі можуть
одержати характеристику як неуважні. Але вони відчувають необхідність у
русі, доторканні, у руховій діяльності для того, щоб засвоїти знання.
Якщо їм доводиться довго сидіти нерухомо за партою, вони сприймають це
як ув’язнення. Їм необхідна можливість рухатися протягом навчального
процесу (фізична діяльність у процесі навчання). Тому в школах потрібно
впроваджувати рухові види діяльності для всіх учнів.

5. Музичні здібності

Учні з добре розвинутими музичними здібностями часто  наспівують мелодії
під час роботи. Слухаючи музику, вони починають рухатися або
підспівувати, можуть грати на музичних інструментах або співати в хорі.
Інші музично обдаровані діти можуть проявляти свої здібності шляхом
сприймання музики: чутливо реагують на музику, яка звучить з радіо або 
магнітофона, мають свою власну  думку про неї. Вони дуже чутливі до
вербальних звуків оточуючого світу (спів птахів, звучання музики
тощо).     

Подумайте, які з наступних нахилів притаманні вашим учням:

– грає на музичних інструментах удома або в школі;

– запам’ятовує мелодії пісень;

– добре встигає з музики в школі;

– краще сприймає учбовий матеріал, якщо звучить фонова музика;

– колекціонує компакт-диски або аудіокасети;

– наспівує під час роботи або співає у товаристві;

– відстукує ритм, слухаючи музику;

– тонко реагує на оточуючі звуки;

– відчуває музику в усіх її проявах.

T         На музичний склад розуму не звертають особливої уваги під час
навчання в школі. Багато учнів мають музичні здібності і можуть краще
вчитися, якби програма була б насичена музикою. Учень, можливо, краще 
сприймав би історичні події, якщо під час їх вивчення звучали б пісні
про них. Виконання пісень допомагає створити гарний настрій у роботі.
Деяким дітям потрібно ритмічно погойдуватись або тихенько відстукувати
ритм, коли вони навчаються, – це допомагає їм більш чітко організувати
свої думки. Діти, які володіють музичним сприйманням світу, також
повинні визнаватись нашою системою освіти.

6. Здібності встановлювати міжособистісні відносини

Учні, які володіють здібностями встановлювати міжособистісні відносини,
добре розуміють інших людей. Вони часто стають лідерами в групі
ровесників, що живуть по сусідству, або серед однокласників. Ці школярі
вміють організовувати колектив, налагоджувати спілкування в ньому або
маніпулювати ним у своїх цілях. Вони завжди в курсі подій, які
відбуваються в школі і поза школою.

Ці учні часто врегульовують конфлікти між своїми ровесниками, оскільки
тонко розуміють почуття і наміри інших людей. Багато з них мріють стати
консультантами, підприємцями або організаторами товариств. Вони краще
засвоюють знання, коли співпрацюють з іншими людьми.

Визначіть, які з наступних якостей властиві вашим учням:

– має багато друзів;

– багато і часто спілкується в школі та з сусідами;

– проявляє вигадку у випадкових контактах повсякденного життя;

– бере участь у діяльності різних груп після шкільних занять;

– виступає у ролі посередника в сімейних конфліктах;

– любить грати в ігри з великою кількістю учасників;

– володіє даром співпереживання;

– його допомогу в якості „радника” або „судді” цінують ровесники;

– любить повчати інших;

– створює враження природженого лідера.

Учні, які володіють здібностями встановлювати міжособистісні стосунки,
можуть досягти успіхів у школі. Вони інтуїтивно передбачають,  що хоче
від них учитель, що їм потрібно для досягнення академічних успіхів,
навіть якщо існують певні проблеми з мовами і математикою.

Інші можуть користуватися популярністю серед ровесників, але відчувати
реальні труднощі у спілкуванні з дорослими. Якщо у таких дітей виникають
труднощі у спілкуванні з однокласниками, то вони можуть проявити дар
лідерства в іншому оточенні, зокрема в клубі або місцевій молодіжній
групі.

Деякі люди все життя мають проблеми у міжособистісних відносинах, і це
постійно заважає їм пристосуватися до життя в суспільстві.

7. Здібності до оцінювання внутріособистісних можливостей

Учні, які мають здібності до оцінювання внутріособистісних можливостей,
знають,  чого можуть досягнути в цьому світі. Вони успішно визначають і
ставлять мету для себе, а якщо не досягають її, то легко можуть
поставити іншу, більш реальну. Наполегливі,  вміють вчитися на помилках
минулого. Це не обов’язково інтроверти, але можуть відчувати потребу
побути на самоті (для роздумів). Багато з них усвідомлюють свої
внутрішні пориви, мрії, передбачення, часом ведуть щоденник, можуть мати
тривалі захоплення й улюблені заняття, які відомі тільки їм самим і,
можливо, кільком близьким друзям. Їм може бути властива внутрішня
мудрість або інтуїція, яка стане супутником для деяких з них протягом
усього життя.

Прагнення до глибокого самопізнання може віддалити їх від оточуючих і
спрямувати на шлях самостійних пошуків незвіданого. Вони можуть захотіти
стати письменниками, підприємцями або навіть зайнятись релігійною чи
духовною діяльністю.

Погляньте, які з наступних нахилів властиві вашим учням:

– проявляє незалежність і сильну волю;

– реально оцінює свої сильні і слабкі сторони;

– висловлює чітку думку, коли обговорюються дискусійні питання;

– з однаковим задоволенням працює і вчиться сам;

– володіє почуттям упевненості у власних силах;

– має власні переконання і принципи;

– вчиться на своїх помилках;

– вміє точно виражати свої внутрішні відчуття;

– цілеспрямований;

– захоплюється заняттями і проектами, які сприяють самовдосконаленню.

Діти, які володіють здібностями до оцінки внутріособистісних
можливостей, можуть добре встигати в школі, особливо коли робота в класі
побудована на самостійних проектах та інших формах індивідуального
навчання (наприклад, самонавчальні комп’ютерні програми), їх внутрішня
впевненість допомагає їм пережити важкі часи. Деякі учні, які володіють
сильною здібністю до оцінки внутріособистісних можливостей, можуть
вступати в конфлікт з учителями і адміністрацією, намагаючись все робити
по-своєму, а не так, як це прийнято в школі. В такому випадку важливо,
щоб батьки підтримували дітей в їх самостійних заняттях вдома. Для
суспільства потрібні люди зі „своєю власною думкою”, які можуть виразити
іншу точку зору на речі і явища.

8. Здібності відчувати і розуміти природу

Учні, які володіють здібностями відчувати і розуміти природу, радіють
спілкуванню з нею. Вони з набагато більшим задоволенням пішли б на поле,
в гори, в ліс, на річку збирати зразки каменів або гербарій, ніж сидіти
в шкільних класах або вдома і виконувати письмову домашню роботу. З
іншого боку, якщо в шкільній програмі передбачено вивчення флори і фауни
або інших живих систем та природних явищ, то їх мотивація до навчання
різко зростає. Деякі з них відчувають більшу прихильність до
представників тваринного світу, ніж до людських істот. Вони можуть бути
ветеринарами, лісниками, екологами або фермерами.

Виясніть, які з наступних якостей властиві вашим учням:

– прихильність до домашніх тварин;

– любить бувати на природі, відвідувати зоопарк або музей
природознавства;

– з любов’ю ставиться до природних формацій (гір, лісів, річок, озер,
полів);

– любить порядкувати в саду,  на городі або просто бути там;

– виявляє зацікавленість екологічними проблемами;

– вірить у те, що тварини мають певні свої права;

– веде записи про поведінку тварин, рослин, про природні явища;

– приносить додому жучків, метеликів, квіти, листки або щось інше, що
пов’язане з природою, щоб поділитися радістю спілкування з ними;

– у школі проявляє обізнаність із темами, що стосуються
природи.                                      

Здібність тонко відчувати природу була основною можливістю для виживання
людини на початкових етапах її розвитку. Це  не втратило своєї
актуальності. Наше оточуюче середовище поставлене під загрозу від
бурхливого технологічного прогресу. Суспільству потрібні люди, які з
відповідальністю і любов’ю ставляться до природи. В майбутньому вони 
повинні забезпечити вирішення екологічних проблем. Багато дітей є
„земними ангелами”, які володіють даром відчувати природу. Саме вони
зможуть захистити і врятувати нашу планету в новому тисячолітті.
Важливо, щоб ми змогли забезпечити їх „живим навчальним середовищем”
удома і в школі.

Ознайомившись з усіма вісьмома визначеними здібностями  і визначивши,
які з них стосуються ваших учнів, не поспішайте помилково приклеювати на
них ярлик із якою-небудь однією яскраво вираженою здібністю. Пам’ятайте,
що кожен учень володіє всіма вісьмома здібностями, які поєднуються в
ньому єдиним і неповторним чином. Якщо ви помітили тільки одну або дві,
то й вони можуть бути дуже важливими в характері учня, вплинути на його
успіх у майбутньому. А якщо ви не відзначили ніяких рис у конкретній
здібності, це не означає, що у вашого учня немає здібностей у цій
галузі, бо, можливо, даний опис здібностей не охопив усю повноту ознак,
які характеризують даного учня. Кожна з розглянутих восьми здібностей
має величезну різноманітність своїх проявів.

Г. Гарднер завжди підкреслює, що не варто використовувати традиційні
тести для того, щоб виявити типи здібностей учнів. Наведені прояви
здібностей  не є тестами. Вони просто можуть допомогти батькам і
вчителям задуматись над багатосторонніми здібностями дітей і учнів.

Формальні тести, в яких вимагається, щоб учень усно відповідав на
запитання, заповнював пропуски в певних формах-бланках або виконував
інші письмові завдання, спрямовані на те, щоб дати перевагу дітям, які
володіють яскраво  вираженими лінгвістичними або логіко-математичними
здібностями. В той же час вони несправедливо ставлять у невигідне
становище тих, хто слабкий у цих питаннях, але сильний в інших галузях
знань. Тому формальні тести обмежують наше сприйняття здібностей учнів.
Потрібно відмовитись від застосування стандартних тестів для виявлення
здібностей у дітей, їх можна розглядати тільки як допоміжний засіб.

Даний опис окремих проявів восьми розумових здібностей учнів пропонує
альтернативний підхід до виявлення і розвитку природних здібностей
учнів.

III. Навчання учнів з опорою на їх багатосторонні розумові здібності

Розглянемо основні методичні рекомендації стосовно того, як потрібно
навчати дітей у школі і сім’ї, опираючись на їх багатосторонні розумові
здібності. Дані методичні рекомендації з успіхом можна використовувати
при викладанні всіх навчальних предметів. Наводимо лише загальні
методичні рекомендації стосовно навчання дітей із опорою на вісім типів
розумових здібностей, які викладені вище.

Багато батьків і вчителів вважають за основне пробудити в учнів
мотивацію до навчання. Такий підхід правильний, але знання цієї істини
не може підказати, як це зробити. Існують багато способів навчання, які
базуються на врахуванні багатосторонніх розумових здібностей дітей. У
згаданій книзі розглядається методика навчання учнів, що ґрунтується на
теорії Г. Гарднера.

Використовуючи опис восьми типів інтелектуальних здібностей, можна
визначити індивідуальний профіль здібностей учня, не забуваючи при
цьому, що кожна дитина володіє всіма вісьмома типами здібностей, однак
розвинуті вони  різною мірою. Припускаються помилки ті батьки і вчителі,
які визначають у своїх вихованців тільки один тип здібностей і 
відповідно до нього будують свою навчально-виховну роботу.

Навчання і виховання учнів потрібно будувати із опорою на всі вісім
розумових здібностей. Такий підхід є практичною реалізацією ідеї
особистісно орієнтованого навчання, яка ґрунтується на врахуванні
природних здібностей, індивідуальних особливостей та інтересів учнів, а
також впровадження профільного навчання.

Тому теорія багатосторонніх розумових здібностей учнів американського
психолога Г. Гарднера, викладена Т. Армстронгом, представляє великий
інтерес для педагогів України. Вона з успіхом може використовуватися
тими вчителями, які керують підготовкою і захистом атестатних робіт
(матур) з українознавства.

1.Навчання з опорою на лінгвістичні здібності

Учні, які володіють переважно цими здібностями, легше навчаються при
проговоренні, слуханні та зоровому сприйманні слів. Найкращі способи
мотивації, які можна застосувати вдома, – розмови з дітьми, забезпечення
їх великою кількістю книг, касет, компакт-дисків,  створення умов для
писання. Було б добре придбати магнітофон для записування і відтворення
усної мови, комп’ютер із принтером для удосконалення навиків писання.

У колі сім’ї організуйте читання книг, літературні вечори, можливо,
сімейний інформаційний бюлетень. Відвідуйте з дітьми місця, де цінується
мистецтво слова, включаючи бібліотеки, книжкові магазини, редакції
газет, журналів і видавництв.

2.Навчання з опорою на логіко-математичні здібності

Учні, які виявляють здібності у цій галузі, вчаться шляхом формування
концепцій, пошуку абстрактних моделей і взаємозалежностей. Забезпечте їх
конкретними матеріалами, з якими вони можуть експериментувати, давайте
їм більше часу для дослідження нових ідей, будьте терплячі, відповідаючи
на їхні допитливі запитання. Придбайте їм шахмати, логічні головоломки,
набори для досліджень і комп’ютерні програми, в яких основним змістом є
логічні роздуми. Такі діти можуть одержувати задоволення від створення
колекцій предметів, які вони класифікують і систематизують (марки,
монети, іграшки). В колі сім’ї організовуйте ігри з таємничим сюжетом,
які вимагають застосування дедуктивної логіки, відвідуйте місця або
заходи, які сприяють розвитку наукового мислення, включаючи наукові
музеї, виставки електронної апаратури тощо.

3. Навчання з опорою на здібності до просторової уяви

Учні, які вирізнються своїми здібностями в цій галузі, краще навчаються
за допомогою наочно-ілюстративних засобів – зорових образів, картин,
візуальних метафор, кольорового матеріалу. Мотивація до навчання у них
може бути підсилена візуальними засобами інформації – кінофільмами,
відеофільмами,слайдами, схемами, картами, таблицями. Надайте цим дітям
можливість креслити, малювати, користуватися фотоапаратом, телескопом,
біноклем, компасом, конструкторами (наприклад, „Лего”). В колі сім’ї
організовуйте ігри з елементами візуалізації, розповідайте цікаві
історії,  спільно мрійте. Відвідуйте разом місця, що розвивають
просторову уяву, звертайте увагу дітей  на пам’ятки архітектури, бувайте
частіше в  планетарії, художніх музеях.

4. Навчання з опорою на кінетичні здібності

Учні, які обдаровані такими здібностями, пізнають світ шляхом
доторкання, відчуття, руху. Їм необхідна пізнавальна діяльність, яка
наповнена рухами, динамікою, що дає можливість задіяти їх тіло. Найбільш
ефективними методами мотивації навчання для таких дітей можуть бути
рольові ігри, театролізовані імпровізації, творча рухова діяльність і ті
види діяльності, які пов’язані з фізичними навантаженнями. Для них
бажано відвідувати басейни, гімнастичні зали, спортивні та ігрові
майданчики, долати смуги перешкод на стадіонах, здійснювати подорожі.
Дозвольте їм  ремонтувати автомобілі, конструювати моделі, брати участь
у всіх видах діяльності, які пов’язані з творенням чогось своїми руками
(різьбити по дереву, ліпити з глини). В колі сім’ї організовуйте спільні
рухливі ігри, беріть участь у діяльності, яка дає можливість більше
рухатись, відвідуйте спортивні заходи.   

5. Навчання з опорою на музичні здібності

Музично обдаровані діти тонко відчувають ритм і мелодію. Вони можуть
набагато легше засвоїти текст, якщо його проспівати чи ритмічно
простукати. Щоб легше опанувати новий матеріал, варто користуватись
метрономом, ударними інструментами або музичними комп’ютерними
програмами. Не забороняйте дітям виконувати завдання під їх улюблену
музику, якщо це допомагає їм у навчанні. Дайте їм можливість слухати
музичні записи на компакт-дисках,  касетах, грати на музичних
інструментах і вчитись у музичній школі, якщо в них виникає така
потреба. В колі сім’ї співайте, обговорюйте улюблені пісні, відвідуйте
місця, де цінують і розуміють музику, включаючи оперні театри, концертні
зали, музичні вистави.

6. Навчання з опорою на міжособистісні здібності

Діти, обдаровані цими здібностями, краще за все навчаються в колективі,
у процесі динамічного спілкування з іншими людьми. Дайте їм можливість
навчати інших дітей, забезпечте їх різноманітними іграми, щоб вони могли
гратися зі своїми друзями. Сприяйте тому, щоб вони брали участь у
громадській діяльності, в роботі клубів, комітетів, у позакласних
заходах і добровільних організаціях. Частіше влаштовуйте сімейні
дискусії,  разом обговорюйте різні проблеми, працюйте над груповими
проектами, влаштовуйте спільний сімейний відпочинок, всією сім’єю
відвідуйте різні політичні, культурні або громадські заходи.  

7. Навчання з опорою на внутріособистісні здібності

Діти, які проявляють ці здібності, краще навчаються, коли можуть ставити
собі мету, вибирати вид діяльності, пов’язаний з індивідуальними
заняттями, займатися цікавою для них справою, при цьому самостійно
задавати собі темп роботи. Такі учні володіють даром самомотивації.
Дайте їм можливість проводити незалежні дослідження, самостійно
освоювати певні  навики, працювати над індивідуальними проектами, 
займатись ігровою діяльністю. Їм дуже важливо мати особистий простір для
своїх улюблених справ, спокійного самопізнання, щоб їх ніхто не
турбував. Ставтеся з повагою до їх усамітнення, дайте їм відчути, що
бути незалежним – це добре. Забезпечте їх ресурсами для улюблених
занять. В колі сім’ї читайте книги, виділяйте час для спільних медитацій
або молитв, спокійних прогулянок на природі.

8. Навчання з опорою на здібності відчувати і розуміти природу

Діти, в яких проявляється щира любов до природи, до всього живого,
почувають себе добре, коли займаються чимось на лоні природи. Дайте їм
можливість частіше бувати в лісі, в горах, біля річок, озер, на полях,
де вони зможуть зайнятись спостереженнями за рослинним і тваринним
світом. Щоб допомогти їм у пізнанні природи, забезпечте їх інструментами
для натуралістів (такими, як бінокль, мікроскоп, окуляри для підводного
плавання, сумка для збирання зразків мінералів). Бажано, щоб у них вдома
був акваріум або домашні тварини, за якими вони доглядали б. Ходіть
всією сім’єю на прогулянки, розмовляйте з дітьми про живі істоти, які ви
бачите і чуєте, прищеплюйте їм бережливе ставлення до оточуючого
середовища. Віддавайте перевагу телепередачам про природу, відвідуйте
музеї природи, зоопарки та інші місця, де можна спілкуватися з живою
природою.

Теорія багатосторонніх розумових здібностей учнів з успіхом
використовується батьками і вчителями у багатьох загальноосвітніх школах
США на різних ступенях навчання. Для того, щоб допомогти батькам і
вчителям реалізувати власні ідеї, організовувати різні види навчальної
діяльності з опорою на вісім граней розумових здібностей, Т. Армстронг
пропонує використовувати схему мозкової атаки, яка наочно ілюструє
теорію Г. Гарднера.

У центрі чистого аркуша намалюйте коло  і вісім стрілок, які відходять
від нього у різних напрямах до восьми кіл ( Рис. 1). Напишіть у кожному
колі назву відповідної розумової здібності. Після цього потрібно дати
відповідь на вісім запитань, які відповідають вісьмом типам здібностей
учнів.

Рис. 1 „Квітка розумових здібностей учнів” (див. PDF).

1. Як я можу переконати учня виражати свої думки, почуття і

відчуття за допомогою емоційно забарвлених фраз?

2. Як я можу використати числа, обчислення, логіку, класифікації  або
критичне мислення?

3. Як я можу використати візуальні засоби, наочність,

мистецтво  або метафори?

4. Як я можу спонукати учня працювати всім тілом, залучити його

до практичних занять?

5. Як я можу ввести музику або звуки природи, дати суттєві

моменти знань у  ритмі або музиці?

6. Як я можу пробудити в учня бажання спільної праці з іншими учнями або
з групою товаришів?

7. Як я можу викликати в учня особисті почуття або спогади, 

дати йому можливість вибору?

8. Як я можу познайомити учня з живими істотами, природними

явищами або екосистемами?

Розглядаючи різні види діяльності учнів, необхідно аналізувати їх з
точки зору теорії багатосторонніх розумових здібностей. Чимало видів
діяльності передбачають використання учнями одночасно декількох
розумових здібностей, які описані  Г. Гарднером.

Залучаючи учнів до різних видів творчої діяльності, ми даємо можливість
виявити і розвинути їх природні здібності, вибрати профіль майбутньої
професійної праці, який повинен відповідати покликанню людини.

 Першим кроком у цьому напрямі може бути розроблена Філією „Гуцульщина”
НДІУ методика підготовки і захисту атестатних робіт (матур) з
українознавства та інших навчальних предметів учнями 10–11-х класів у
загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульського регіону України.

Література

Армстронг Т. Индивидуальный подход: Пер. с англ. – Харьков: Клуб
Семейного Досуга, 2001.– 288 с.

Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні: Пер. з англ. – Львів:  Літопис,
2005. – 542 с.

Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості:
Збірник наукових праць. – Львів: Сполом, 2006. – 458 с.

Зеленчук І. М. Індивідуальні творчі роботи учнів. – Верховина:
Гуцульщина, 2002. – 48 с.

Зеленчук І. М. Атестатні творчі проекти (матури) з українознавства  в
ЗНЗ Гуцульщини // Українознавство. – 2004. – Ч. 3–4. – С. 179–180.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020