.

Національні інтереси українського народу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1889
Скачать документ

Реферат

на тему:

Національні інтереси українського народу

На сучасному етапі розвитку як українського суспільства, так і наук,
об’єктом дослідження яких воно виступає, не існує єдиного чіткого і
повного визначення терміна „національні інтереси українського народу”, а
також єдиного об’єктивного розуміння суті (змісту) цього явища.

У наукових дослідженнях національні інтереси як цілісне явище досліджені
недостатньо, а в наявній літературі робиться акцент переважно на
галузевій специфіці національних інтересів (наприклад, політологія,
право, економіка, захист навколишнього середовища і т. ін.). Через це
часто отримуємо суперечливі, нерідко взаємовиключаючі результати як
наукових досліджень, так і практичної діяльності в різних галузях життя
українського суспільства.

Короткий попередній аналіз джерел показує, що найчастіше національні
інтереси українського народу розглядаються як предмет вивчення у
наукових галузях правознавства та політології України.

Якщо враховувати те, що предметом вивчення правознавства є
правовідносини в українському суспільстві, а предметом політології –
„політика і її відносини з особистістю та суспільством” [4, 12], то стає
зрозумілим, що в межах цих наук неможливе об’єктивне, всебічне і повне
наукове визначення терміна „національні інтереси українського народу” та
усвідомлення суті явища, які ним позначаються, оскільки воно охоплює
значно ширшу сферу, ніж предмети вищезгаданих дисциплін.

Розглянемо детальніше, як окремі українські науковці та правознавці
розуміють поняття „українські національні інтереси”.

Першу спробу дати його визначення на енциклопедичному рівні віднаходимо
в „Малій енциклопедії етнодержавознавства” (1996), де автор статті
„Національні інтереси (форм вияву)” В.Кириченко визначає національні
інтереси як ”інтегральний вираз інтересів усіх членів суспільства, що
реалізуються через політичну систему” [3, 118]. В „Енциклопедії
етнокультурознавства” за 2001 р. „національний інтерес” подається як
„реальна причина дій нації і держави, спрямованих на своє виживання,
функціонування і розвиток”, або як „сукупність національних цілей і
базових цінностей, які відіграють важливу роль у стратегії і тактиці в
галузі національної безпеки” [2, 421].

У Законі України „Про основи національної безпеки України” національні
інтереси українського народу трактуються як „життєво важливі
матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського народу як
носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні
потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний
суверенітет України та її прогресивний розвиток” [1].

У наведених визначеннях прослідковуються дві основні тенденції, які
можна сформулювати так:

hk

( hk

„виживанню, функціонуванню і розвитку народу, нації й держави”, отже, і
розглядаються переважно у „стратегії і тактиці в галузі національної
безпеки”;

2) національні інтереси є ”інтегральним виразом інтересів усіх членів
суспільства, що реалізуються через політичну систему”, отже, і
розглядаються як одна зі сторін буття суспільства, похідною від якого є
політична система (можемо розуміти „політична система держави”).

Перша тенденція, яку ми можемо прослідкувати у Законі України „Про
основи національної безпеки України” та в „Енциклопедії
етнокультурознавства”, з одного боку, дає широкі можливості трактування
і розуміння терміна і поняття „національні інтереси українського
народу”, а з іншого – обмежує їх переважно тільки сферою галузі
національної безпеки України.

Друга тенденція не обмежує поняття „національні інтереси” якоюсь
галузевою специфікою, проте дає їх визначення через „інтереси…, які
реалізуються через політичну систему”, тобто по суті не розкриває їх.

На сучасному етапі, коли актуальною стає вже не проблема фізичного
виживання українського суспільства, а повної його самореалізації, ми не
можемо задовольнятися старим розумінням національних інтересів.

Для того, щоб встановити зв’язок, співвідношення між національними
інтересами українського народу і українознавством, потрібно розкрити
суть національних інтересів українського народу і дати їм об’єктивне і
точне наукове визначення.

Подібне завдання можна виконати тільки у ході об’ємного наукового
дослідження зазначеної проблеми, виклад якого, з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів, буде зроблений у наступних публікаціях.

Поки що можемо зробити тільки попередній висновок: національні інтереси
українського народу як цілісне явище, а не як окремі прояви життя
українського суспільства в окремих галузях, окремих органах держави або
в окремих її регіонах, можна повно, всебічно та об’єктивно дослідити
тільки в ході українознавчого дослідження, оскільки лише українознавство
має комплексний підхід у вивченні України, українців та їхнього буття у
цьому світі.

Література

Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19 червня
2003 року № 964-ІV.

Енциклопедія етнокультурознавства. – К.: Друкарня Державної академії
керівних кадрів культури та мистецтв, 2001. – С. 421.

Кириченко В. Національні інтереси (форм вияву)// Мала енциклопедія
етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького. – К.:Довіра: Ґенеза, 1996. – 942 с. – С.118.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.
О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003.
– 528 с. – С. 12.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020