.

Етнографічні групи українців (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
30 9020
Скачать документ

Реферат на тему:

Етнографічні групи Українців

Головними структуроутворюючими одиницями етносу, як ми вже знаємо, є
субетноси, розмаїття яких забезпечує його стабільність. Остання
досягається лише завдяки взаємодії субетносів, але внаслідок цього певна
їх частина може перетворитися на структурні елементи іншого ієрархічного
рівня або ж зовсім зруйнуватися. Прикладом може бути трансформація таких
субетносів українського етносу, як черкаси – населення Середньої
Наддніпрянщини, яке іменувалося так в офіційних документах майже до
XVIII ст., та севрюки – нащадки давніх східнослов’янських племен
Сіверщини, розселених у долинах Десни, Сейму та Сули. Останні зберігали
свою самоназву до другої половини XVII ст.

Якщо етногенез та трансформація севрюків не викликають особливих
дискусій, то з черкасами справа складніша. Проблема їхнього походження
остаточно не з’ясована й досі, однак із певною часткою припущення можна
все ж віддати перевагу одній із трьох основних версій. Перша пов’язує
походження черкасів із черкесами, котрі нібито прийшли у XIV ст. з
Кавказьких гір на Дніпро, де й заснували місто Черкаси. Цю гіпотезу
висунув історик І. Болтін, а пізніше її підтримали О. Шафонський, О.
Рігельман та М. Антоновський. Другу точку зору запропонував М. Карамзін,
обгрунтувавши походження черкасів від торків та берендеїв і ототожнивши
їх з вільними людьми, які не підкорялися ні монголам, ні Литві,-
козаками. Нарешті, третя версія грунтується на твердженні про те, що
черкаси – це частина місцевого українського населення, яке перейняло
даний етнонім від сусідніх тюркських народів, як переймало і багато
інших назв, у тому числі слово «козак». Мовознавці доводять, що
«черкаси» та «козаки» означають те ж саме – вольниця. До речі, черкасами
колись називали не тільки українських козаків, а й донських; торків та
берендеїв черкасами не називали ніколи.

Найбільш прийнятною версією убачається остання, але 3 таким
застереженням: черкаси – це лише локальна група козацтва, скоріше за все
якийсь його осередок, що прийняв цю давню назву. Пізніше вона
трансформувалася у більш усталене слово «козак», яке стало не просто
ознакою вільної людини, а символом захисника українства. Попередня ж
назва, котра асоціювалася з первинним образом козаків, тобто степових
здобувачів, зникала як застаріла і не досить чітка. Вона поступилася
місцем новій назві – «козацький народ», який у свою чергу поділявся на
окремі локальні угрупування і відповідні самоназви: «запорізькі козаки»,
«причорноморські козаки» тощо.

Трансформація змісту такого самобутнього етносоціаль-ного явища, як
черкаси, стала причиною його руйнації. Із субетносу вони перетворилися
на етнографічну групу, але пізніше, у зв’язку зі скасуванням козацтва,
втратили і цей статус. Нині це звичайне етнорегіональне угрупування з
відповідною крайовою самосвідомістю – черкащани, мешканці Черкас та
Черкащини.

В іншому напрямі йшов розвиток етнографічних груп українського народу.
Етнографічна група – це локальна частина етносу, яка має спільну з ним
етнічну самосвідомість, але відрізняється деякими рисами
традиційно-побутової культури. Зародження етнографічної групи
спричиняється особливостями історичної долі народу: або тривалою
ізоляцією окремих його частин, або регенерацією давніх етноплемінних
утворень. Ще раз наголосимо, що український етнос складався на дуже
строкатій етнокультурній та племінній основі, а це містить потенційну
можливість свого прояву у вигляді чи то етнографічних груп, чи то
субетносів. Нині в етнічній структурі українців є декілька основних
етнографічних груп: гуцули, бойки, лемки, поліщуки та литвини, кожна з
яких має свою етногенетичну природу, історію формування та культурний
образ. Гуцули, бойки та лемки – групи українського етносу Карпатського
регіону, поліщуки та литвини – Українського Полісся. Як ті, так і інші
сформувалися в районах міжетнічного порубіжжя, на перетині розташування
давніх племінних об’єднань, що цілком природно: адже будь-які етнічні
утворення, як правило, зароджуються на перехресті різних культур та
етнокультурних угрупувань.

Гуцули (інші назви – горяни, верховинці) – частина гірського
українського населення Карпат. Ареал їх розселення окреслюється такими
кордонами. На півдні він межує з Румунією, на півночі та північному
сході – з Прикарпаттям, на заході – з Бойківщиною. Згідно з сучасним
адміністративно-територіальним поділом України це Верховинський та
південні частини Наддвірнянського і Косівського районів
Івано-Франківської області, Путильський та південна частина Вижницького
районів Чернівецької області, Рахівський район Закарпатської області.

Походження гуцулів остаточно не з’ясоване, хоча є ряд досить грунтовних
гіпотез. Всі вони в основному сформувалися у XIX ст., в період
національно-культурного відродження України. Особливий інтерес до
народної культури та етнічної історії різних регіональних груп українців
знайшов своє втілення у працях І. Вагилевича, Я. Головацького, В.
Гнатюка.

Етимологію назви «гуцули» деякі вчені пов’язують з основним видом їхньої
господарської діяльності – скотарством, ключовим поняттям якого було
слово когул – чабан, вівчар. Дійсно, гуцули – чи не єдина група
українського етносу, для якої скотарство (а особливо вівчарство) було
провідною галуззю господарства. Воно ж зумовлювало і своєрідність усього
укладу життя горян та їхньої культури. Так, лише у гуцулів відповідно до
роду їхніх занять, природних умов та ситуації порубіжного регіону
сформувався двір із замкнутою по периметру системою будівель – гражда,
своєрідна фортеця; переважно у них трапляються оригінальні хрещаті
церкви; саме у середовищі скотарів склалася самобутня кухня, в основному
зорієнтована на молочні та м’ясні страви (гуслянка, бринза, бараняче
м’ясо), виник надзвичайно мальовничий одяг, що найбільшою мірою зберіг
прадавні компоненти (гачі, череси, крисані, кептарі), Прадавня, ще
язичницька основа збережена гуцулами і в духовній культурі, зокрема в
обрядах та ритуалах: відсікання коси – у весільній обрядовості,
запалення ватри – в родильній, ритуальне прощання (проща) – в
поховальній і т. д.

Словом, за багатьма показниками традиційно-побутова культура гуцулів має
самобутню етнічну специфіку, відмінну від української культури в цілому.
Разом із тим їх єднає спільна генетична основа, що складалася ще у
київську добу, а можливо, і у більш ранні історичні часи на рівні
міжплемінних взаємозв’язків. У цьому плані видається найбільш вірогідною
теорія походження гуцулів від давньослов’янського племені уличів, або
улуців (В. Кобилянський), колись розташованих У пониззі Дністра, а
пізніше під натиском кочовиків вимушених піднятися до його верхів’їв та
в Карпати. Ця теорія вдало вписується у перебіг історичних подій у
південній частині Карпат, а головне – підтверджується археологічними та
етнографічними даними про культуру – тотожну і для гуцулів Карпат, і для
населення Наддністрянщини.

Вважаючи таку точку зору найбільш прийнятною, слід, утім, подати й інші
позиції. Близькою до вказаної концепції є антропонімічна теорія, що нині
інтенсивно розробляється українськими ученими В. Грабовецьким та М.
Худашем. Вона пов’язує витоки гуцулів із прізвищем людини (Гуцуляк,
Гуцул) – засновника племені. Інша гіпотеза бачить коріння гуцулів у
повстанському русі народних месників – опришків (так званих гуців), що
розгорнувся серед карпатських горян у XVII-XVIII ст. Як би ми не
ставилися до тих чи інших етнографічних теорій (а вони потребують більш
ретельної розробки), ясно одне – гуцули як етнографічна група
формувалися на грунті східнослов’янської культури – спільної для
населення Київської Русі – і зберегли її основу в умовах тривалої
ізоляції. Як і будь-яка етнографічна група, гуцули мають два рівні
етнічної самосвідомості: загальнонаціональний (усвідомлення своєї
причетності до українства в цілому) і крайовий (усвідомлення себе
гуцулами, верховинцями).

Бойки – самобутня етнографічна група українців, яка мешкає у центральній
і подекуди в західній частині Українських Карпат. Це сучасні Долинський
та частина Рожнятівського району Івано-Франківської області,
Сколівський, Турківський, частина Стрийського, Дрогобицького,
Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області, а також
Воловецький і частина Великоберезнянського та Міжгірського районів
Закарпатської області. Проте, за даними відомого польського етнографа І.
Любича-Червінського, на початку XIX ст. ареал розселення бойків був
значно більшим. Це вже вкотре свідчить про те, що етнографічні групи –
динамічні системи, які під впливом історичних та соціально-економічних
умов можуть зазнавати і певних утрат.

Щодо ареалу формування бойків існують два протилежних погляди. Перший
вважає бойків автохтонним населенням із специфічними мовно-діалектичними
ознаками, зокрема уживанням частки бое у значенні «так» (гіпотеза І.
Верхратського); другий розцінює їх як прийшле населення – одне з
кельтських племен, які у VI ст. розташовувались на території сучасних
Австрії, Чехії, Словаччини та південної частини Німеччини. Історичні
джерела (зокрема, візантійський імператор Константин Порфірогенет)
доводять, що у складі кельтів було і плем’я боїв, котре у І тисячолітті
н. е. переселилося на Балкани і, вочевидь, у Карпати. Принаймні такі
дослідники, як І. Вагилевич, Я. Головацький, П. Шафарик, бачили витоки
бойків саме у кельтських племенах.

Проблеми походження бойків та етимології їхньої назви остаточно не
розв’язані, є лише ряд гіпотез. Зокрема, заслуговує на увагу концепція
М. Худаша, котрий виводить етнонім від антропоніма Бойко – можливого
засновника роду. Підтвердженням цього можуть бути хоча б слов’янські
пам’ятки X ст., які згадують цей антропонім. Однак про східнослов’янську
основу бойків свідчать передусім їхні традиційна культура, система
вірувань і повір’їв та весь уклад життя. Усе локальне розмаїття
традиційної культури бойків грунтується на загальноукраїнській культурі,
витоки якої сягають давньоруських історичних шарів. Одним із
найхарактерніших показників цього є збережена сучасними бойками первинна
самоназва «русини», що, до речі, дещо послаблює аргументацію версії
походження бойків із кельтських племен. Можна навіть припустити деяку
штучність прив’язки частини русинського населення до прадавніх бойків,
які, може, і справді існували, але на іншому етнічному грунті. Справа в
тому, що стосовно русинського населення сучасної Бойківщини термін
«бойки» не є самоназвою: так їх називали або інші народи, або інші
етнічні групи українців – і не без впливу народовської інтелігенції.
Яскравою ілюстрацією може бути записана І. Франком розмова з одним із
бойків. Назвавши його саме так, він почув у відповідь: «Який я бойко, я
такий же русин, як і ти». На цьому прикладі особливо рельєфно
проявляється значення самоназви в етногенетичному процесі: саме етнонім,
а не екзоетнонім є в ньому визначальним. Проте русинство зрештою
прийняло екзоетнонім як самоназву; звідси й подвійна регіональна
самосвідомість; усвідомлення своєї причетності і до бойків, і до
русинів.

Етнічну своєрідність бойків визначала насамперед специфіка їхньої
господарської діяльності – переважно вирубно-вогневе землеробство. Воно
зумовлювало простоту в усьому: небілені, а нерідко й курні, з високими
дахами хати розміщені на значній відстані одна від одної,
своєрідно-архаїчний одяг (полотняні кацабайки і каптани, сукнянi сіряки,
гуні, лейбики, хутряні безрукавки). І разом з тим – неповторна дерев’яна
храмова архітектура… Лемки – західнокарпатська етнографічна група
українського народу, що мешкає по обох схилах Бескидів між річками Сян
та Попрад західніше від річки Уж. Їхня доля складалася драматично: з XI
ст. південна частина Лемківщини була зайнята угорцями, у XIV ст. решта
її території підпала під владу Польщі, а після її поділу у 1772 р. – під
владу Австрії, з розпадом у 1918 р. Австро-Угорщини вона була поділена
між Польщею та Чехо-Словаччиною, по закінченні другої світової війни за
угодою з Польщею значна кількість лемків переселилася в Україну
(Львівську, Тернопільську, Миколаївську та Херсонську області), а ті, що
залишилися в Польщі, були депортовані в її західні воєводства. Нині
лемки проживають в Перечинському та південній частині
Великоберезнянського районах Закарпатської області, а також у гірській
частині південного сходу Польщі.

Стосовно походження лемків та етимології їхньої назви більшість
дослідників погоджується з тим, що вони є одним із відгалужень
давньослов’янського племені білих хорватів, які у VI-VII ст. мешкали у
Західних Карпатах. Пізніше вони частково мігрували, частково змішалися з
іншими східнослов’янськими племенами, прийнявши назву русів, русинів –
жителів Київської Русі. Ця усталена точка зору дещо скоригована М.
Худашем, котрий обстоює антропонімічну гіпотезу походження лемків та
їхнього етноніма від власного імені людини – Лемко. Має поширення і
більш давня гіпотеза, сформульована І. Верхратським, В. Гнатюком та І.
Франком. Вона пов’язує етнонім «лемки» з прізвиськом, яке нібито давали
їм сусіди через уживання частки лем у значенні «лише». Є, однак, дані
про те, що праслов’янська мова мала корінь «лем», що слугує
опосередкованим свідченням прадавності генетичних витоків лемків.

?

?

?

gd„p3

краво простежувалося також в одязі та їжі. Одяг шився, як правило, з
лляних або полотняних тканин, окрім верхнього, шитого з сукна. Жінки
носили вишивані сорочки з великою кількістю складок біля коміра,
складчасті спідниці (фартуки), а зверху вдягали суто лемківські
безрукавки – керсетки. Чоловіки також одягали безрукавки (бруслики) на
сорочки, котрі не прикрашалися вишивкою. Колоритним довершенням костюма
слугували верхній сукняний одяг – чугані, на ногах – керпці, на голові –
капелюхи з павиним пір’ям, а також шкіряні пояси – югаси. Щодо їжі
лемків, то вона не відрізнялася різноманітністю: основними її видами
були прісний хліб (ощипля, осух), каші (чир, куляша, панцаки) та галушки
з бринзою, капустою або маком.

Відносна простота побутових речей, утім, компенсувалася мальовничістю
витворів народного мистецтва – насамперед вишивки з переважно
геометричним орнаментом, різьблення по дереву, а особливо писанкарства
та прикрас із бісеру. Серед останніх широкого визнання набули нагрудні
прикраси у вигляді заокругленого коміра – кризи. Поліщуки – етнографічна
група українців, яка розташована в районі українсько-білоруського
міжетнічного порубіжжя і містить у собі риси як української, так і
частково білоруської культур. Основним ареалом проживання поліщуків було
Поприп’яття та Погориння, що нині включає північні райони Луцької та
Рівненської областей. Назва «поліщуки» пов’язана з топонімом «Полісся»,
котрий існує ще з XIII – XIV ст. Тоді мешканці цього регіону ще не
сформувалися як етнографічна група, хоча й мали Деякі відмінності та
різні назви: полісяни, підлісяни тощо. Якості етнографічної групи вони
почали проявляти приблизно з XV ст. Саме у цей час і зафіксована
історичними документами самоназва «поліщуки». Щоправда, дослідники
вважають, що на первинному етапі формування етноніма він окреслював
міжетнічну спільність етнографічне близьких народів: українців,
білорусів та литовців, що були громадянами однієї держави – Великого
князівства Литовського. Але такий погляд суперечить самому механізмові
формування етносу: етнографічною групою може бути лише Групування в
межах одного етносу. Неабияке значення має і те, що на ранньому етапі
формування назви «поліщуки» вона утверджувалась іззовні, тобто вживалась
як екзоетнонім. Усвідомлення ж населенням своєї причетності До
Поліського краю відбулося дещо пізніше – на основі формування суто
українського утворення, не схожого на аналогічні утворення в середовищі
білоруського етносу.

Таке розмежування чітко зафіксоване у самоназвах. Так. білоруські
поліщуки у білоруських районах Полісся (Берестейських землях, Підляшші,
Чорній Русі) тривалий час, майже до XVII ст., називалися полісянами,
нарівні з литвинами, русинами, поляками, білорусцями. На більш широкому
етнонімічному рівні населення цих областей об’єднувалося назвою
«литвини» в її державно-політичному або, за тодішніми європейськими
уявленнями, «національному» значенні. Етнографічне виділення частини
литвинського населення у поліщуки відбувалося на рубежі XVII- XVIII ст.,
оформившись у самоназви: палещуки, полищуки, полещуки, нарешті –
поліщуки. Причому остання форма мала не стільки регіональний, скільки
субетнічний характер. Українські поліщуки мали суто етнографічну
природу. Певна відособленість українських поліщуків від сусідніх
білоруських, загальна ізольованість Полісся – все це позначилось на
специфіці культури та укладу життя його населення. Головна своєрідність
цієї культури полягала у консервації її архаїчних рис. Це простежувалось
насамперед у шлюбно-сімейній сфері. Полісся – один із регіонів, де
тривалий час зберігалися патріархальні засади в родині та архаїчні форми
великої сім’ї. Звичаєве право також містило цілий ряд давніх елементів,
наприклад, право пере-дання майна у спадщину по смерті глави сім’ї
старшому братові, а не синові чи дружині, як це було вже прийнято у
більшості регіонів України.

Архаїчними особливостями визначалася і матеріальна культура, зокрема
житло. За плануванням воно було типово українським («хата – комора» або
«хата – сіни – хата»), але регіонально-архаїчним за конструкцією та
матеріалом. Робили житло з масивних колод, не білили, покривали
двосхилим дахом «накатом», опалювали нерідко «по-чорному». Відгомони
культури Київської Русі відчуваються і в елементах одягу (обруси, плати,
зав’язки, серпанки), і в обрядовості («викликання померлих на розмову»,
«водіння куща» тощо). Виходить, що поліщуки завдяки своєрідності своєї
історичної долі та специфічності природних умов зберегли для нас
прадавнє слов’янське етнокультурне коріння, а У більш широкому плані –
міжпоколінний зв’язок та набуту спадщину. Подібну етнотрансляційну роль
відігравала ше одна етнографічна група – литвини, хоч І у дещо
своєрідних формах.

Литвини – етнографічна група українського етносу, яка формувалася на
перетині двох етноконтактних зон: українсько-білоруської та
українсько-російської. Територією формування литвинів були землі на схід
від Десни, – власне, Сіверські землі, котрі колись включали не лише
північно-східні частини Сумщини та Чернігівщини, але й ряд суміжних з
Україною районів Гомельської області Білорусі й Орловської, Брянської та
Курської областей Росії. Назва «литвини» з’являється в історичних
документах з XIV ст., тобто з того часу, коли значна частина білоруських
та українських земель стала підпорядкована Великому князівству
Литовському. Тоді ця назва виступала як політонім – позначення громадян
литовської держави. Щодо етнічної приналежності, то вона (як серед
українців, так і серед білорусів та росіян) виражалася в етнонімічних
формах із коренем «рус» – русичі, руські, русини.

Спільність етнонімів, близькість мов і культур, а також літописні
свідчення про єдність походження населення Київської Русі давали
підстави багатьом іноземним авторам вважати «люд литовський, руський та
московський тією ж самою Руссю, тим же самим племенем». Такої позиції
дотримувалося і чимало вітчизняних дослідників та діячів культури,
причому не стільки російських, скільки українських та білоруських (Ф.
Бенешовський, М. Смотрицький, В. Георгієвич, Ф. Скорина). Однак науковий
аналіз показує, що навіть у давні часи це були різні народи, сформовані
у різних історичних умовах та політичних ситуаціях. Причому роздільне
історичне існування кожного з них сприяло утвердженню на рівні побутової
самосвідомості неадекватних назв і самоназв. Більшість представників
усіх указаних етносів, як правило, лише себе вважали руськими, а сусідів
визначали іншими назвами: українці та росіяни називали білорусів
литвинами, білоруси росіян – московитами або новгородцями чи псковичами,
українців – козаками, черкасами, сіверянами. На рівні ж держави всі
називалися литвинами, котрі в офіційних документах, однак,
диференціювалися у досить незвичайний спосіб: «литвини руського роду»,
«литвини грецького закону» і т. д. Починаючи з XVII ст., у зв’язку з
примусовим насадженням серед православних білорусів та українців
греко-католицької віри, ареал етнонімів з коренем «рус» почав
скорочуватися; їх замінили нові етнонімічні форми: литвини та білоруси –
на території Білорусі, козаки, русини, українці – в українських землях.

Мабуть, з цієї ж причини і українці Сіверщини, які на офіційному рівні
продовжували іменуватися литвинами, тривалий час не вважали себе такими,
як і, до речі, українцями, білорусами чи росіянами. Називаючись
руськими, народом руським або козаками, вони, втім, усвідомлювали себе
причетними до України та до Київської Русі. Недарма сіверяни, у тому
числі литвини, найбільшою мірою зберегли давньоруські культурні й мовні
елементи. І дотепер вони пом’якшують деякі займенники (йон, яна),
вживають архаїчні слова (аброть, атаба, прісак, летась), куштують
призабуті страви (вушка, кулагу, розінки), зберігають давньоруські
весільні пісні – гукалки. Тривале перебування українців Сіверщини у
складі Великого князівства Литовського та Польщі, як і контактування з
сусідніми народами – білорусами і росіянами, наклало відбиток на їхні
культуру, побут, самосвідомість. На початок XIX ст. вони вже
усвідомлювали себе литвинами – самобутньою етнографічною групою
українців. Загальноукраїнська самосвідомість почала інтенсивно
формуватися в них лише наприкінці XIX ст. Отже, як і інші етнографічні
групи, литвини мають дворівневу самосвідомість: на рівні краю вважають
себе литвинами, на рівні України – українцями.

Окремо слід розглянути такий досить специфічний етнонім, як русини. Ця
давня самоназва частини українсько-руського населення була
загальноприйнятою переважно на всій території Київської Русі, а тепер
зберігається в ряді районів Західної України та в Поліссі.

Відносно широке побутування в Україні назви «русини» (варіанти: руські,
русичі, руснаки тощо), як і усвідомлення чималою частиною українців
своєї причетності до «руського народу», стримує процес оформлення на цій
основі етнографічної групи. Певний виняток становлять русини Карпат,
тривалий час відокремлені від материнського етнорегіону і через те
сконсолідовані у певну етнокультурну спільноту. Проте поки що передчасно
говорити про русинство Українських Карпат як етнографічну або субетнічну
одиницю українського етносу, оскільки воно не має єдиної культурної
основи, будучи розпорошене між окремими великими й малими етнографічними
групами (бойками, лемками, галичанами, подолянами, частково поліщуками
та литвинами).

Утім проблема русинства постійно збуджується політиками, що викликає
необхідність суворо об’єктивного підходу до неї. Етнонім «русини» для
Закарпаття завжди був ключовим, від самого початку Київської Русі.
Принаймні письмові джерела XI ст. згадують місцеве слов’янське
населення, називаючи його русинами, а територію проживання Руською
крайною або Руською маркою. Майже ідентичним був і екзоетнонім – рутени:
так у латинізованій формі іменувалися русини. Зазначимо, що і в інших
регіонах України українське населення називалося на той час або руськими
(русичами, руснаками), або й русинами. Щоправда, з XII-XIII ст. ці назви
потроху змінюються на «козаки», «українці». В Закарпатті ж, через його
відірваність від України, останні терміни утверджуються дещо пізніше, у
XVI-XVII ст. На картах, складених у 1650 р. Г. Левассер де Бопланом,
Закарпаття позначене назвою «Угорська Україна», інші ж документи
називають її Підкарпатською Руссю. Власне, «руський» та «український»
тривалий час побутували як синоніми, і це було особливо характерним для
Закарпаття.

Глибоко наукове трактування понять «Русь-Україна» та
«русько-український» належить Михайлові Грушевському. «Ся праця,- писав
він в «Історії України-Руси», – має подати образ історичного розвою
життя українського народу, або тих етнографічно-політичних груп, з яких
формується те, що ми мислимо тепер під назвою українського народу,
інакше званого малоруським, південноруським, просто руським, або
русинським. Різнорідність сих назв не має особливого значення, бо
покриває поняття само по собі ясне; вона цікава тільки як
характеристичний прояв тих історичних перемін, які довелося пережити
народові.

Його старе історичне ім’я «русь», «русин», «руський» в часи політичного
й культурного упадку було присвоєне великоросійським народом, котрого
політичне і культурне життя розвинулося на традиціях давньої Руської
держави… Назва «Україна», «український», уживана в староруських часах
в загальному значенні пограниччя, а в XVI ст. спеціалізована в
приложенні до Середнього Подніпров’я… набирає особливого значення в
XVII ст. Літературне відродження XIX ст. прийняло се ім’я для означення
свого національного життя.

В міру того як зростала свідомість безперервності
етнографічно-національного українського життя, се українське ім’я
розширялося на всю історію українського народу. Щоб підкреслити зв’язки
нового українського життя з його старими традиціями, се українське ім’я
уживано також в зложеній формі «Україна-Русь», «українсько-руський», хоч
значення їх одне – вони означають те, що ми мислимо тепер як український
народ: його територію і життя, форми, з яких організовувалося сучасне
українське життя». Сформульована ще на початку XX ст. концепція М.
Грушевського нині підтверджується на більш ґрунтовних матеріалах, у тому
числі дослідженнях етнічної самосвідомості. Усвідомлення причетності до
русинства, як правило, ототожнюється з причетністю до українства. Проте
ідентифікація русинів з українцями зовсім не означає їх повного
ототожнення: русинство – самобутнє історичне й культурне явище в системі
багатоманітного українського етносу.

Література:

Шухевич В. Гуцульщина. Львів, 1894;

Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1913. Т. І;

Гнатюк В. Гуцулы // Подкарпатская Русь. 1923. № 1-2;

Зеленін Д. К. Про київське походження карпатських українців-гуцулів //
Українська етнографія. Київ, 1958. Т. IV;

Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. Київ, 1978;

Худаш М. Л. Антропонім «Бойко» і питання його генезису (До проблеми
походження етноніма «бойки») // Мовознавство. 1978. № 1;

Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. Київ, 1987;

Бойківщина: Іст.-етногр. дослідження. Київ, 1983;

Полесье: материальная культура. Киев, 1988;

Полесье: духовная культура. Киев, 1991;

Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии. Киев, 1988;

Чаквин И. В., Терешкович П. В. Из истории становления национального
самосознания белорусов // Сов. этнография. 1990;

Украинцы. Москва, 1992;

Русские. Москва, 1992;

Белорусы. Москва, 1992;

Глушко М. Бойки // Родослав. 1992. № 7-8;

Сілезький Р. Лемки // Там же. № 9-10.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020