.

СОТ та її роль у регулюванні міжнародної торгівлі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
14 22376
Скачать документ

РЕФЕРАТ

з дисципліни

„Світовий ринок”

на тему:

„СОТ та її роль у регулюванні міжнародної торгівлі”

ПЛАН

Вступ

1.Створення і діяльність СОТ

2.Мета і функції СОТ

3.Організаційна структура.

Висновок. Вступ

Регулювання міжнародної торгівлі на міждержавному рівні, являє собою
спільно прийняті урядами різних країн на основі компромісів домовленості
(правові положення, норми, процедури, погоджені взаємні зобов’язання,
рекомендації) в області економічної політики і практики, що відображають
інтереси країн – учасниць. Регулювання спрямоване на створення
визначених передумов, що сприяють подальшому розвитку світових зв’язків
між зацікавленими державами, зокрема, шляхом досягнення стабільності і
передбачуваності режиму доступу на ринку.

Основними напрямками всебічного регулювання світової торгівлі в
сучасних умовах є наступні:

створення зацікавленими державами договірно-правової основи
торгово-економічних відносин, включаючи найважливіші принципи і норми;

вироблення домовленостей щодо застосування на національному рівні
комплексу торгово-політичних засобів впливу на світовому зв’язку,
визначення рамок і можливостей використання окремих інструментів
торгової політики;

формування і подальший розвиток міжнародних інститутів, що сприяють
досягненню домовленостей і вирішення спірних проблем, що виникають між
країнами – учасницями, їхніми об’єднаннями й угрупуваннями;

обмін інформацією і досвідом організації торгово-економічних зв’язків.

Тема даного реферату: «СОТ та її роль у регулюванні міжнародної
торгівлі» – надзвичайно актуальна. У сучасному світі основна частина
світових торгових відносин здійснюється під спостереженням міжнародних
економічних організацій. Тим більше, що зараз Україна всіма силами
прагне ввійти до складу Світової організації торгівлі.

Мета реферату – вивчити питання про нову міжнародну установу – СОТ,
дослідити цілі і функції міжнародної економічної організації, що
регулює світову торгівлю, розглянути її організаційну структуру,
механізм прийняття рішень вже визначеними напрямками її діяльності.

Дана робота дає уявлення про складний міжнародний міждержавний механізм,
на основі якого розвивалась міжнародна торгівля в попередні десятиліття
і який в новій якості стає основою для розвитку міжнародного обміну
товарами і послугами найближчі десятиліття. На базі цього міжнародного
механізму побудовані і будуть будуватись торгово-політичні режими., що
подавляється більшістю країн світу, вони вже зараз застосовуються в
жорсткій формі до експорту і імпорту України.

1.Створення і діяльність СОТ

Світова організація торгівлі – це одна з наймолодших міжнародних
організацій, яка є правонаступником Генеральної Угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ). ГАТТ як міжнародна організація вже не існує, але існує
угода ГАТТ, яка значно доповнена і вже не є основним законодавчим актом
міжнародної торгівлі. СОТ почала діяти з січня 1995 року. ЇЇ створення –
це результат важких і багатопланових міжнародних торгових переговорів, в
яких брало участь 125 держав. Переговори, що проводились в рамках ГАТТ,
отримали назву Уругвайський раунд (переговори були відкриті в місті
Пунта-дель-Есте, Уругвай, у вересні 1986р., тому і отримали цю назву).

Ці переговори встановили своєрідний рекорд за своєю протяжністю
(вересень 1986р. – грудень 1993р.) і за широким колом питань, що стали
предметом переговорів. Офіційно переговори були завершені на нараді
країн-учасниць в місті Марракеше 15 квітня 1994 р. підписанням
заключного акту, який відкрив для підписання угоду про установу СОТ.

Угода про СОТ і всі , що входять до неї домовленості передбачують, що
країни-члени СОТ повинні були провести взаємні переговори про зниження
бар”єрів в торгівлі товарами і послугами.Перечни этих обязательств также
входят в качестве составной части в общий пакет договоренностей. Они
составляют несколько десятков объемных томов и носят сугубо конкретный
характер.

В своїй діяльності СОТ буде слідувати процедурній практиці і рішеннями
прийнятими країнами-учасницями ГАТТ-1947. Стаття XI Угоди визначає, що в
рамках СОТ буде продовжувати діяти прийнята ГАТТ-1947 система прийняття
рішень шляхом консенсуса. У тих випадках, коли консенсус не може бути
досягнутим, ршення можуть бути прийняті простим голосуванням, при чому
кожна країна-учасниця має один голос.

СОТ має статус юридичної особи і користується всіма привілеями і
імунітетами, що пропонуються спеціалізованою установою ООН. Бюджет СОТ
(127 млн. швейцарських франків (приблизно 80 млн. дол. США)).
затверджується Конференцією міністрів (Генеральною Радою) і формується з
внесків країн-членів. Угода визначає, що в цій області СОТ буде
продовжувати практику ГАТТ. В ГАТТ внесок кожної країни був пропорційний
її частці в міжнародній торгівлі.

2. Мета і функції СОТ.

Світова організація торгівлі – це організаційний міждержавний
механізм, мета якого забезпечити реалізацію правових документів, що
утворилися в результаті Уругвайського раунду, створити базу для
подальших переговорів у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами.

Моделлю, на основі якої створюється СОТ є ГАТТ, яка фактично протягом
декількох десятиліть 1948-1994 рр. виконувала функції міжнародної
торгової організаціїі. В угоді про створення СОТ говориться, що СОТ в
своій діяльності буде керуватися рішеннями, процедурами і практикою
ГАТТ.

Основною метою створення СОТ стала заміна старої, роздробленої
системи ГАТТ новою, інтегрованою міжнародною організацією, наділеної
повноваженнями для діючого проведення в життя принципів і правил
міжнародної торгівлі, погоджених у ході торгових переговорів. Угода про
установу СОТ зводить у єдину, підвідомчу цієї організації, систему всіх
угод і домовленостей, досягнутих в результаті багатобічних торгових
переговорів у рамках ГАТТ. З юридичної точки зору, практичне
застосування результатів “уругвайського” раунду, з огляду на всю
сукупність положень ГАТТ і, особливо, домовленостей “токійського”
раунду, було б значно утруднене, якщо не неможливо. Тому учасниками
переговорів було прийняте рішення про те, що всі домовленості, досягнуті
в ході багатобічних торгових переговорів, є невід’ємною частиною
Генеральної Угоди – а, отже, і СОТ – і країни, що беруть участь в Угоді,
приймають на себе всі зобов’язання, що містяться в ньому.

Світова організація торгівлі є єдиною правовою й інституціональною
основою світової торгівельної системи.

Система СОТ покликана виконувати наступні функції:

– вона діє як комплекс погоджених на багатобічній основі правил, що
регулюють поводження урядів країн-членів у торгівлі. Власне кажучи, це
правила поведінки держав і їхніх торгуючих суб’єктів на світових ринках;

– вона виконує роль форуму для торгових переговорів, спрямованих на
лібералізацію торгівлі і забезпечення її більшої передбачуваності або
шляхом відкриття національних ринків, або шляхом зміцнення і розширення
самих правил;

– вона виконує роль міжнародного суду, що дозволяє урядам країн-членів
СОТ дозволяти суперечки між собою.

На сьогодні СОТ налічує 144 члени, що охоплює понад 95 відсотків
світової торгівлі та понад 85 відсотків населення світу.

3.Структура СОТ.

Організаційна структура СОТ визначена в ст. IV Угоди про створення СОТ.
Вищим керівним органом СОТ є Конференція міністрів. Вона збирається не
рідше одного разу в два роки, як правило, на рівні міністрів торгівлі
чи іноземних справ країн-учасниць СОТ. Конференція має повноваження
приймати рішення по найбільш принципових питаннях, наприклад, що
стосується нових раундів багатобічних переговорів.

Поточне керування діяльністю і спостереження за дією угоди і
міністерських рішень здійснює Генеральна рада. Вона збирається кілька
разів у рік у Женеві. Як правило, у Генеральну раду входять посли чи
голови представництв членів СОТ. У функції Генеральної ради також
входить дозвіл торгових суперечок між країнами-учасницями СОТ і
проведення періодичних оглядів їхньої торгової політики.

Генеральна рада контролює діяльність підлеглих органів:

– Ради по торгівлі товарами, що здійснює спостереження за виконанням
Генеральної угоди про торгівлю товарами. Вона керує діяльністю 14
комітетів, що займаються контролем за дотриманням принципів СОТ й угод
ГАТТ – 1994 по найважливіших напрямках діяльності СОТ в сфері торгівлі
товарами.

– Ради по торгівлі послугами, що здійснює спостереження за виконанням
Генеральної угоди про торгівлю послугами;, а також надає допомогу групам
переговорів з таких питань, як базові телекомунікації, пересування
фізичних осіб, послуги по морських перевезеннях. Вона має у своєму
складі Комітет з торгівлі фінансовими послугами і Робочою групою по
професійних послугах.

– Ради по інтелектуальній власності, що здійснює спостереження за
виконанням Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності.
Вона займається також питаннями, зв’язаними з запобіганням конфліктів,
зв’язаних з міжнародною торгівлею підробленими товарами.

Крім перерахованих вище органів, у складі СОТ діють робочі й експертні
групи і спеціалізовані комітети. Їхні функції полягають у розгляді
питань виконання окремих частин багатосторонніх угод, а також інших
питань, що представляють інтерес для країн-учасниць, наприклад, що
стосується правил конкуренції, інвестицій, дії регіональних торгових
угод, торгових аспектів захисту навколишнього середовища і прийому нових
членів.

ВИСНОВОК

СОТ являє собою складний і розгалужений механізм, у якому беруть участь
сотні спеціалістів, експертів у різних областях економіки і права, і
який знаходиться в постійному русі і розвитку. Особливість СОТ в
порівнянні з іншими міжнародними організаціями полягає в тому, що
переговори у СОТ стосуються мільярдних сум, оскільки в їхньому
результаті встановлюються правила експорту й імпорту товарів і послуг,
що безпосередньо торкаються інтересів споживачів, виробників і
конкретних компаній. СОТ – єдина організація світового рівня, що
виробляє правила міжнародної торгівлі для забезпечення її максимально
можливої передбачуваності і волі, а також справедливого вирішення
конфліктів між країнами-учасницями з будь-яких питань, що стосуються
торгівлі і торгових бар’єрів.

Підводячи підсумок, варто підкреслити, що система ГАТТ/ВТО займає
центральне місце в регулюванні системи міжнародних економічних відносин,
а встановлювані ГАТТ/ВТО норми є, власне кажучи, міжнародним торговим
законом. Знаходячись поза загальним правовим простором, не будучи членом
цієї організації, будь-яка країна прирікає себе на положення аутсайдера
в міжнародній торгівлі, тому що до неї не застосовуються загальні
правила. Це спонукує приєднуватися до системи ГАТТ/ВТО.

Список використаної літератури.

1. Международные экономические отношения. Учебник / Под общей редакцией
В.Е. Рыбалкина. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЗАО «Бизнес-школа
«Интел-Синтез», Дипломатическая академия МИД РФ, 1998. – 386 стр.

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное
пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 196 с.

3. Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами. – М.:
Центр экономики и маркетинга, 1998. – 174 с.

4. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической
деятельности: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 456 с.

5. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация: Монография. – М.:
Торгово-промышленная палата РФ, 1997. – 203 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020