.

Ринок. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Поняття ринку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 9841
Скачать документ

Реферат на тему:

Ринок. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Поняття ринку

Ринок – синтетична категорія, за допомогою якої визначаються
різноманітні за змістом і параметрами явища. Історично слово “ринок”
характеризувало певне місце, де продавалися та купувалися товари. Як
правило, це була торгова площа в центрі міста або спеціально обладнане
приміщення, де зустрічалися продавці (власники товару) і покупці
(власники грошей). Тут у результаті досягнутої домовленості
встановлювалися ціни на товар, який в обмін на гроші переходив у руки
покупця.

Внаслідок розвитку засобів зв’язку необхідність певного фізичного місця
зустрічей для взаємодії продавців та покупців стає несуттєвою. Учасники
товарно-грошових відносин одержують можливість контактувати й вирішувати
свої проблеми іншим чином. “За наявності сучасних засобів зв’язку і
транспорту, – пише Ф. Котлер, – купець може ввечері дати рекламу товару
по телебаченню, зібрати сотні замовлень по телефону і вже на наступний
день розіслати товари поштою, не вступаючи у фізичний контакт з
покупцем” (Котлер Ф. Основи маркетинга. – М., 1990. – С. 55).

Саме тому сьогодні економісти під терміном “ринок” розуміють будь-яку
впорядковану структуру, що забезпечує нормальну взаємодію продавців і
покупців. Так, автори відомого підручника пишуть, що ринок – це інститут
або механізм, що зводить докупи покупців (пред’явників попиту) і
продавців (постачальників) окремих товарів і послуг (Макконнелл К.Р.,
Брю С.Л. Экономикс: принципи, проблеми: В 2 т. М., 1992. – Т. 1. – С.
81).

Це – вузьке тлумачення категорії “ринок”. У широкому розумінні ринок
означає певний спосіб організації економічного життя, характерними
ознаками якого є: самостійність учасників економічного процесу;
комерційний характер їхньої взаємодії; суперництво (конкуренція)
господарюючих суб’єктів; формування економічних пропорцій під впливом
динаміки цін та конкурентної боротьби; ціни, що складаються на основі
попиту та пропонування.

Суспільне господарство, яке функціонує на цих засадах, називають
ринковою економікою, її антиподом є командна економіка, в якій
діяльність господарюючих суб’єктів централізовано регулюється державою,
народногосподарські пропорції формуються на базі директивних планів, а
ціни встановлюються адміністративним шляхом.

Ринок є організаційною формою існування товарного виробництва. Історія
останнього налічує близько 6 тис. років. Приблизно стільки ж років існує
і ринок.

Якщо розглядати еволюцію ринку з точки зору суб’єктів ринкових відносин,
то ми побачимо, що спочатку це були безпосередньо виробники і споживачі
товарної продукції. Потім, у міру його розвитку й відокремлення в
самостійні галузі торгівлі та грошового обігу, активними учасниками
ринкових відносин стають торговельні й фінансові посередники: комерційні
агенти, комівояжери, консигнатори, брокери, ділери та ін.

Названі суб’єкти, діючи на правах фізичних або юридичних осіб,
відіграють всезростаючу роль у ринковій економіці, і не випадково. Ринок
являє собою складний механізм виявлення й узгодження економічних
інтересів. Саме цим і займаються торгові й фінансові посередники. Вони
вивчають стан справ з пропонуванням і попитом тих чи інших товарів,
динаміку цін, установлюють ділові контакти, прогнозують ринкову ситуацію
тощо.

Їхня діяльність вважається вкрай необхідною і високо оцінюється
суспільством. Існує навіть думка, що в ринковому механізмі посередницькі
ланки виконують роль керуючої системи.

Навпаки, в умовах командної економіки посередницька діяльність
розглядається як другорядна, а то й зовсім небажана. Це зумовлено тим,
що тут всеохоплюючим регулятором суспільного життя виступає державний
апарат. Посередник же, котрий забезпечує незалежне функціонування
господарств, своєю діяльністю об’єктивно протистоїть держапарату,
загрожуючи самому його існуванню.

Види ринку

Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих
ринків. Їх підрозділяють на різні види залежно від умов діяльності
суб’єктів ринкових відносин, відповідності чинному законодавству за
ознакою простору дії, об’єкта купівлі-продажу та ін.

ід умов, у яких діють суб’єкти господарського життя, вирізняють вільний,
монополізований і регульований ринки.

Вільний ринок – це ринок з великою кількістю виробників однорідної
продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає
обмежень в інформації про попит, пропонування, ціни, якість продукції
тощо. Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар’єри при входженні на
ринок того чи іншого товару та виходу з нього.

Монополізований ринок – це ринок, для якого характерна незначна
кількість виробників даного товару, застосовується його диференціація,
існує дефіцит необхідної інформації, утруднений доступ до ресурсів,
погоджуються дії учасників ринкових відносин. Регульований ринок – це
ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою
спеціальних заходів економічного та адміністративного характеру.

За ознакою простору дії вирізняють місцевий (у межах міста чи села),
регіональний (певна територія якоїсь країни), національний і світовий
ринки, а з точки зору відповідності чинному законодавству -легальний
(офіційний) і тіньовий ринки.

Залежно від об’єктів купівлі-продажу розрізняють такі види ринків:
товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, праці, цінних
паперів, науково-технічних знань та ін.

Особливу класифікацію видів ринку застосовують фахівці з маркетингу.
Вони розрізняють ринок продавця і ринок покупця. На першому більше влади
мають продавці, а найактивнішими “діячами” вимушені бути покупці. На
другому, навпаки, більше влади мають покупці й найактивнішими “діячами”
вимушені бути продавці.

Залежно від того, хто є покупцем товару, що продається і з якою метою
він купується, розрізняють також споживчий ринок, ринки виробників,
проміжних продавців, державних установ і міжнародний ринок.

Споживчий ринок – окремі особи і господарства, які купують товари для
особистого споживання.

Ринок виробників – організації, що купують товари для використання їх у
процесі виробництва.

Ринок проміжних продавців – організації, що купують товари для
наступного перепродажу їх з прибутком для себе.

Ринок державних установ – державні організації, що купують товари або
для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для
передачі цих товарів тим, кому вони потрібні.

Міжнародний ринок – покупці за межами країни, включаючи закордонних
споживачів, виробників, проміжних продавців, держави і установи.

Кожен вид ринку, що згадувався, має свою інфраструктуру, свій набір
інструментів, які забезпечують його життєдіяльність. Окремі види ринку
не існують самі по собі. Всі вони пов’язані між собою, утворюючи
розгалужену ринкову систему. Вона діє не тільки в межах тієї чи іншої
країни, а й глобально, охоплюючи своїм впливом значну частину світового
господарства.

Література:

Васюта О.А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті
глобального розвитку. – Тернопіль, 2001. – С.311-338.

Галеева Г.А. Экологическое воспитание: проблемы, решения // Город,
природа, человек. – М., 1982. – С.41-74.

Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. – К., 1990. – С.117-160.

Кочергин А.Н., Марков Ю.Г., Васильев Н.Г. Экологическое знание и
сознание. – Новосибирск, 1987. – С. 176-200.

Крисаченко B.C. Екологічна культура. – К., 1996. – С.47-55.

Маркович Д. Социальная экология. – М., 1991. – С.154-161.

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990. – С.247-268.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Україні в 2001 році. – К., 2003. – С.158-161.

Платонов Г.В. Диалектика взаимодействия общества и природы. – М., 1989.
– С.168-177.

Соціальна екологія: Навч. посіб. / За ред. Л.П.Царика. -Тернопіль, 2002.
– С.166-172.

Социально-философские проблемы экологии / И.В.Огородник, Н.Н.Киселев,
В.С.Крысаченко, И.Н.Стогний. Под. ред. И.В.Огородника. – К., 1989. –
С.225-239.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020